Pozvánka na školenie štatistikov SZĽH

BRATISLAVA (SZĽH) – Slovenský zväz ľadového hokeja si dovoľuje pozvať predstaviteľov klubov ľadového hokeja a štatistikov na školenie, ktoré sa uskutoční dňa 14. 07. 2018 o 10.00 hod v Martine, v zasadčke tamojšieho mestského úradu na Vajanského námestí 1.

Bližšie informácie sú súčasťou nižšie priloženej pozvánky.

Záujemcovia o účasť na školení sa môžu prihlásiť prostredníctvom e-mailu na adresu statistik@szlh.sk do zajtra, 5. júla 2018.

Pozvánka na školenie štatistikov SZĽH



Odporúčame