Rozhodnutia 2014-15

Nižšie uvádzame prehľad rozhodnutí Disciplinárnej komisie SZĽH zo zasadnutí po       č. 60 (za priebežnú aktualizáciu údajov zodpovedá odd. Styku s médiami a verejnosťou).

Neuvedené výpisy zo zasadnutí DK SZĽH obsahujú ostatné rozhodnutia, prerokovávania prípadov v rámci prípravných konaní a zhromažďovanie podkladov. Zmeny vyhradené.

Za správne zobrazovanie a grafiku textov zodpovedá fy STENGL.

 

DK 60/2014-15 DK SZĽH prejednala odročený prípad priestupku v stretnutí Play-Off Tipsport Extraligy č. 336 HC´05 Banská Bystrica a.s. – HC Košice s.r.o. zo dňa 6.4.2015, kde hráč p. Mathieu CORBEIL (ČRP:31179 - HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s.) obdržal trest v hre (TH).

DK SZĽH potrestala hráča p. Mathieua CORBEILA (ČRP:31179 - HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s.) nepodmienečným zastavením činnosti na 1 majstrovské stretnutie v Tipsport Extralige (str. č. 337 HC Košice s.r.o. – HC´05 Banská Bystrica a.s. dňa 9.4.2015) a finančnou pokutou. DK SZĽH prihliadala aj na ďalšie skutočnosti a doplňujúce podklady.

DK 50/2014-15 DK SZĽH prerokovala podklady k čl. 36, písm. g) DP SZĽH a potvrdila, že hráčom družstiev Extraligy juniorov, ktoré postúpili do III. časti Play-Off Extraligy juniorov 2014/2015 z II. časti (Kvalifikácie o Play-Off) sa v zmysle predpisu dosiahnuté vyššie tresty neprenášajú do stretnutí Play-Off Extraligy juniorov 2014/2015. Pokiaľ by však hráč obdržal piaty, resp. desiaty VT v sezóne v poslednom majstrovskom stretnutí II. nadstavbovej časti , v nasledujúcej časti súťaže má automaticky zastavenú činnosť na jedno, resp. dve stretnutia. DK SZĽH súčasne upozorňuje, že v prípade ak hráč obdržal v priebehu súťaže 5 vyšších trestov a v novej časti do ktorej sa vyššie tresty po rozhodnutí DK SZĽH neprenášajú obdrží ďalších päť vyšších trestov, hľadí sa na neho ako na hráča, ktorý dosiahol v súťažnom období už druhý krát päť vyšších trestov s primeranými sankciami.

DK SZĽH prerokovala podklady k čl. 36, písm. g) DP SZĽH a potvrdila, že hráčom družstiev Extraligy dorastu, ktoré postúpili do III. časti Play-Off Extraligy dorastu 2014/2015 z II. časti (Kvalifikácie o Play-Off) sa v zmysle predpisu dosiahnuté vyššie tresty neprenášajú do stretnutí Play-Off Extraligy dorastu 2014/2015. Pokiaľ by však hráč obdržal piaty, resp. desiaty VT v sezóne v poslednom majstrovskom stretnutí II. nadstavbovej časti, v nasledujúcej časti súťaže má automaticky zastavenú činnosť na jedno, resp. dve stretnutia. DK SZĽH súčasne upozorňuje, že v prípade ak hráč obdržal v priebehu súťaže 5 vyšších trestov a v novej časti do ktorej sa vyššie tresty po rozhodnutí DK SZĽH neprenášajú obdrží ďalších päť vyšších trestov, hľadí sa na neho ako na hráča, ktorý dosiahol v súťažnom období už druhý krát päť vyšších trestov s primeranými sankciami.

DK SZĽH prejednala odročený prípad priestupku v stretnutí Extraligy juniorov č. 1264 HC Košice s.r.o. – DUKLA Trenčín a.s. zo dňa 22.2.2015, kde hráč p. Lukáš BERÁK (ČRP:20636 – HK DUKLA Trenčín a.s.) obdržal trest v hre (TH) podľa za napadnutie hlavy a krku.

DK SZĽH potrestala hráča p. Lukáša BERÁKA (ČRP:20636 – HK DUKLA Trenčín a.s.) nepodmienečným zastavením činnosti na 3 majstrovské stretnutia v Extralige juniorov a Tipsport Extralige od 23.2.2015. DK SZĽH zobrala do úvahy aj podklady týkajúcich sa stavu napadnutého súpera.

DK SZĽH prejednala odročený prípad priestupku v stretnutí 1. Ligy žien č. 5056 ŽHK 2000 ŠARIŠANKA Prešov – ŽHKm Zvolen zo dňa 21.2.2015, kde hráčka sl. Tatiana IVANOVÁ (ČRP:28441 – HC ŠKP Bratislava / ŽHKm Zvolen) obdržala trest v hre (TH) za nešportové správanie sa hráčov.

DK SZĽH potrestala hráčku sl. Tatianu IVANOVÚ (ČRP:28441 – HC ŠKP Bratislava / ŽHKm Zvolen) nepodmienečným zastavením činnosti úhrnne na 4 majstrovské stretnutia od 22.2.15, pričom zvyšok trestu sa menovanej hráčke presúva do nasledujúcej sezóny 2015/2016.

DK SZĽH prejednala odročený prípad priestupku v stretnutí Extraligy juniorov Extraligy juniorov č. 1271 HK Spišská Nová Ves - MsHKM Žilina zo dňa 1.3.2015, kde hráč p. Lukáš MAJERČÍK (ČRP: 19666 – MsHKM Žilina) obdržal trest v hre (TH) za napadnutie hlavy a krku.

DK SZĽH potrestala hráča p. Lukáša MAJERČÍKA (ČRP: 19666 – MsHKM Žilina) nepodmienečným zastavením činnosti na 2 majstrovské stretnutia v Extralige juniorov (str. č. 1273, 1276) a to od 2.3.2015 do 5.3.2015, vrátane. DK SZĽH prihliadla aj na skutočnosť, že napadnutý protihráč už štartoval v majstrovskom stretnutí.

DK SZĽH prejednala odročený prípad priestupku v stretnutí 2. ligy seniorov č. 10265 HK Slovan Gelnica – MHK Detva zo dňa 21.2.2015, kde hráč p. Lukáš LAŠKODY (ČRP:6902 – HK Slovan Gelnica) obdržal trest v hre (TH) za nešportové správanie sa hráčov.

DK SZĽH potrestala hráča p. Lukáša LAŠKODYHO (ČRP:6902 – HK Slovan Gelnica) nepodmienečným zastavením činnosti od 22.2.15, pričom trest 1 majstrovské stretnutie sa menovanému hráčovi presúva do nasledujúcej sezóny 2015/2016.

DK 49/2014-15 Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH a oznámenia klubu HK Spišská Nová Ves obdržal v stretnutí Extraligy juniorov č. 1271 Spišská Nová Ves - Žilina dňa 1.3.2015 hráč p. Rudolf JANOVČÍK (ČRP:18924 – HK Spišská Nová Ves) prvý krát v sezóne 5VT.

DK SZĽH  zastavuje menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie EXJ č. 1273 dňa 3.3.2015 (MsHKM Žilina – HK Spišská Nová Ves).

DK SZĽH prejednala písomnú žiadosť hráča p. Jozefa SLÁDKA (ČRP:10858 – HC 07 DETVA s.r.o. / HKM a.s. Zvolen) doručenú dňa 1.3.2015 o zmenu zvyšku trestu nepodmienečného zastavenia činnosti uloženého rozhodnutím DK SZĽH na podmienečný.

DK SZĽH žiadosti hráča p. Jozefa SLÁDKA (ČRP:10858 – HC 07 DETVA s.r.o. / HKM a.s. Zvolen) vyhovela (doteraz odpykané 4 majstrovské stretnutia 1. HL SR  č. 816, 818, 819, 820) a dňom 2.3.2015 zmenila menovanému hráčovi zvyšok trestu 4 majstrovských stretnutí na podmienečný trest so skúšobnou dobou na 9 mesiacov od 2.3.2015 do 2.12.2015. DK SZĽH súčasne upozorňuje previnilca, že v pripade jeho ďalšieho disciplinárneho previnenia v priebehu skúšobnej doby sa k novo uloženému trestu pripočíta aj zvyšok podmienečného trestu.

Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH a oznámenia klubu a oznámenia klubu MsHK Žilina obdržal v stretnutí Extraligy juniorov č. 1271 Spišská Nová Ves - Žilina dňa 1.3.2015 hráč p. Lukáš MICHÁLEK (ČRP:20533 – MsHKM Žilina) prvý krát v sezóne 10 VT.

DK SZĽH  zastavila menovanému činnosť na 2 majstrovské stretnutia a to na stretnutie Kvalifikácie o Play-Off Extraligy juniorov č. 1273 dňa 3.3.2015 a v prípade postupu do časti Play-Off Extraligy juniorov na stretnutie č. 1276 dňa 5.3.2015.

DK 48/2014-15 DK SZĽH prerokovala podklady k čl. 36, písm. g) DP SZĽH a potvrdila, že hráčkam družstiev 1. ligy žien, ktoré postupujú do Play-Off 1. ligy žien 2014/2015 sa v zmysle predpisu dosiahnuté vyššie tresty neprenášajú do stretnutí Play-Off 1. ligy žien 2014/2015. Pokiaľ by však hráčka obdržala piaty, resp. desiaty VT v sezóne v poslednom majstrovskom stretnutí základnej časti, v nasledujúcej časti súťaže má automaticky zastavenú činnosť na jedno, resp. dve stretnutia. DK SZĽH súčasne upozorňuje, že v prípade ak hráčka obdržala v priebehu súťaže 5 vyšších trestov a v novej časti do ktorej sa vyššie tresty po rozhodnutí DK SZĽH neprenášajú obdrží ďalších päť vyšších trestov, hľadí sa na ňu ako na hráčku, ktorá dosiahla v súťažnom období už druhý krát päť vyšších trestov s primeranými sankciami.

DK SZĽH prerokovala podklady k čl. 36, písm. g) DP SZĽH a potvrdila, že hráčom družstiev 2. ligy seniorov, ktoré postupujú do časti O víťaza 2. ligy seniorov 2014/2015 sa v zmysle predpisu dosiahnuté vyššie tresty neprenášajú do stretnutí O víťaza 2. ligy seniorov 2014/2015. Pokiaľ by však hráč obdržal piaty, resp. desiaty VT v sezóne v poslednom majstrovskom stretnutí základnej časti, v nasledujúcej časti súťaže má automaticky zastavenú činnosť na jedno, resp. dve stretnutia. DK SZĽH súčasne upozorňuje, že v prípade ak hráč obdržal v priebehu súťaže 5 vyšších trestov a v novej časti do ktorej sa vyššie tresty po rozhodnutí DK SZĽH neprenášajú obdrží ďalších päť vyšších trestov, hľadí sa na neho ako na hráča, ktorý dosiahol v súťažnom období už druhý krát päť vyšších trestov s primeranými sankciami.

DK SZĽH prejednala odročený prípad priestupku v stretnutí 1. Ligy dorastu č. 4354 ŠHK 37 Piešťany s.r.o. – HK Mládež Michalovce zo dňa 18.2.2015, kde hráč p. Adam KANDRÁČ (ČRP: 21830 – HK Mládež Michalovce) obdržal trest v hre (TH) za napadnutie zozadu.

DK SZĽH potrestala hráča p. Adama KANDRÁČA (ČRP: 21830 – HK Mládež Michalovce) nepodmienečným zastavením činnosti na 4 majstrovské stretnutia nepodmienečne v 1. lige dorastu (str. č. 4356, 4358, 4360 a 4362) a to od 19.2.2015 do 25.2.2015, vrátane.  DK SZĽH prihliadla tiež na skutočnosť, že napadnutý hráč už bol zaradený a štartoval v majstrovskom stretnutí.

DK SZĽH prejednala odročený prípad priestupku, kde hráč Jozef SLÁDOK (ČRP:10858 – HC 07 DETVA s.r.o. / HKM a.s. Zvolen) obdržal trest v hre (TH) podľa P-ĽH 141/I.

a) DK SZĽH potrestala hráča p. Jozefa SLÁDOKA (ČRP:10858 – HC 07 DETVA s.r.o. / HKM a.s. Zvolen) nepodmienečným zastavením činnosti na 8  majstrovských stretnutí v 1. HL SR (stretnutia Play-Off 1. HL SR č. 816, 818, 819, 820, 821, 822, 823 a 824) a to od 21.2.2015 do 7.3.2015,  vrátane.   b) DK SZĽH uložila HC 46 Bardejov výstrahu a súčasne ho zaviazala na ZŠ v Bardejove prijať také opatrenia, ktoré zabránia porušovaniu predpisov.   

DK SZĽH prejednala odročený prípad priestupku v stretnutí 1. ligy dorastu č. 4356 ŠHK 37 Piešťany s.r.o. – HK Mládež Michalovce zo dňa 19.2.2015, kde hráč p. Samuel BOROV (ČRP: 23021 – HK Mládež Michalovce) obdržal trest v hre (TH) za údery.

DK SZĽH potrestala hráča p. Samuela BOROVA (ČRP: 23021 – HK Mládež Michalovce) nepodmienečným zastavením činnosti na 3 majstrovské stretnutia v 1. lige dorastu (str. č. 4358, 4360 a 4362) a to od 20.2.2015 do 25.2.2015, vrátane.

DK 47/2014-15 DK SZĽH prerokovala podklady k čl. 36, písm. g) DP SZĽH a potvrdila, že hráčom družstiev Extraligy juniorov, ktoré postúpili do Play-Off Extraligy juniorov 2014/2015 sa v zmysle predpisu dosiahnuté vyššie tresty neprenášajú do stretnutí Play-Off Extraligy juniorov 2014/2015. Pokiaľ by však hráč obdržal piaty, resp. desiaty VT v sezóne v poslednom majstrovskom stretnutí základnej časti, v nasledujúcej časti súťaže má automaticky zastavenú činnosť na jedno, resp. dve stretnutia. DK SZĽH súčasne upozorňuje, že v prípade ak hráč obdržal v priebehu súťaže 5 vyšších trestov a v novej časti do ktorej sa vyššie tresty po rozhodnutí DK SZĽH neprenášajú obdrží ďalších päť vyšších trestov, hľadí sa na neho ako na hráča, ktorý dosiahol v súťažnom období už druhý krát päť vyšších trestov s primeranými sankciami.

DK SZĽH prerokovala podklady k čl. 36, písm. g) DP SZĽH a potvrdila, že hráčom družstiev Extraligy dorastu, ktoré postúpili do Play-Off Extraligy dorastu 2014/2015 sa v zmysle predpisu dosiahnuté vyššie tresty neprenášajú do stretnutí Play-Off Extraligy dorastu 2014/2015. Pokiaľ by však hráč obdržal piaty, resp. desiaty VT v sezóne v poslednom majstrovskom stretnutí základnej časti, v nasledujúcej časti súťaže má automaticky zastavenú činnosť na jedno, resp. dve stretnutia. DK SZĽH súčasne upozorňuje, že v prípade ak hráč obdržal v priebehu súťaže 5 vyšších trestov a v novej časti do ktorej sa vyššie tresty po rozhodnutí DK SZĽH neprenášajú obdrží ďalších päť vyšších trestov, hľadí sa na neho ako na hráča, ktorý dosiahol v súťažnom období už druhý krát päť vyšších trestov s primeranými sankciami.

DK SZĽH prejednala odročený prípad priestupku v stretnutí Extraligy dorastu č. 2332 MsHKM Žilina – MHK Dubnica zo dňa 15.2.2015, kde hráči p. Branislav KVOCERA (21266 – MsHKM Žilina) a p. Martin BOŽIK (ČRP:22733 – DUKLA Trenčín / MHK Dubnica n. V.) obdržali zhodne trest v hre (TH) za kopnutie bez zranenia.

DK SZĽH potrestala hráča p. Branislava KVOCERU (21266 – MsHKM Žilina) nepodmienečným zastavením činnosti na 2 majstrovské stretnutia v Extralige dorastu (str. č. 2338 a 2346) od 16.2.2015 do 22.2.2015DK SZĽH prihliadla na skutočnosť, že protihráč nebol zranený.

DK SZĽH potrestala hráča p. Martina BOŽIKA (ČRP:22733 – DUKLA Trenčín / MHK Dubnica n. V.) nepodmienečným zastavením činnosti na 2 majstrovské stretnutia v Extralige dorastu (str. č. 2340 a 2348) od 16.2.2015 do 22.2.2015DK SZĽH prihliadla na skutočnosť, že protihráč nebol zranený.

Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH obdržal hráč p. Emil BAGIN (ČRP:18832 – HKM a.s. Zvolen) v stretnutí Tipsport Extraligy č. 264 ŠHK 37 Piešťany s.r.o. – HKM a.s. Zvolen dňa 22.2.2015 prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH  zastavuje menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie Tipsport Extraligy č. 268 dňa 24.2.2015 (HKM a.s. Zvolen – HC Košice s.r.o.).

Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH a oznámenia HK ŠKP Poprad obdržal hráč p. Peter BJALONČÍK (ČRP: 23775 – HK ŠKP Poprad) v stretnutí EXD č. 2344 Liptovský Mikuláš - Poprad dňa 21.2.2015 prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH  zastavila menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie EXD č. 2352 dňa 22.2.2015 (MHk 32 Liptovský Mikuláš – HK ŠKP Poprad).

Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH obdržal hráč p. Matúš PÁNIS (ČRP: 15495 – MHK Dubnica / HK Iskra Partizánske) v stretnutí 2LS č. 10129 Petržalka - Partizánske dňa 21.2.2015 prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH  zastavuje menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie 2LS č. 10132 dňa 28.2.2015 (HK Iskra Partizánske – HK Levice).

Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH a oznámenia HC SLOVAN Bratislava a.s. obdržal hráč p. Andrej Vadovič (ČRP: 22622 – HC SLOVAN Bratislava a.s.) v stretnutí EXJ č. 1255 SLOVAN Bratislava - Topoľčany dňa 20.2.2015 prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH  zastavuje menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie EXJ č. 1261 dňa 22.2.2015 (HC SLOVAN Bratislava – HC Topoľčany).

DK 45/2014-15 DK SZĽH prerokovala podklady k čl. 36, písm. g) DP SZĽH a potvrdila, že hráčom družstiev 1. ligy dorastu, ktoré postúpili do Play-Off 1. ligy dorastu 2014/2015 sa v zmysle predpisu dosiahnuté vyššie tresty neprenášajú do stretnutí Play-Off 1. ligy dorastu 2014/2015. Pokiaľ by však hráč obdržal piaty, resp. desiaty VT v sezóne v poslednom majstrovskom stretnutí základnej časti, v nasledujúcej časti súťaže má automaticky zastavenú činnosť na jedno, resp. dve stretnutia. DK SZĽH súčasne upozorňuje, že v prípade ak hráč obdržal v priebehu súťaže 5 vyšších trestov a v novej časti do ktorej sa vyššie tresty po rozhodnutí DK SZĽH neprenášajú obdrží ďalších päť vyšších trestov, hľadí sa na neho ako na hráča, ktorý dosiahol v súťažnom období už druhý krát päť vyšších trestov s primeranými sankciami.

DK SZĽH prejednala odročený prípad priestupku v stretnutí 1. Ligy dorastu č. 4314 ŠHK 37 Piešťany s.r.o. – MHK Dolný Kubín zo dňa 1.2.2015, kde hráč p. Matej ZÁHRADNÍK (ČRP:22261 – MHK Dolný Kubín / MHk 32 L. Mikuláš a.s.) obdržal trest v hre (TH) za napadnutie hlavy a krku.

DK SZĽH potrestala hráča p. Mateja ZÁHRADNÍKA (ČRP:22261 – MHK Dolný Kubín / MHk 32 L. Mikuláš a.s.) nepodmienečným zastavením činnosti na 4 majstrovské stretnutia v 1. Lige dorastu (str. č. 4328, 4336, 4344, 4352) od 2.2.2015 do 15.2.2015DK SZĽH prihliadla na skutočnosť, že napadnutý hráč štartuje v majstrovských stretnutiach.

Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH obdržal hráč p. Matej KOCH (ČRP: 19396 – HKM a.s. Zvolen) v stretnutí EXJ č. 1250 Zvolen - Košice dňa 15.2.2015 prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH  zastavuje menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie EXJ č. 1254 dňa 21.2.2015 (HK Spišská Nová Ves – HKM Zvolen).

Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH a oznámenia klubu HKM a.s. Zvolen obdržal hráč p. Andrej PODKONICKÝ (ČRP:494 – HKM a.s. Zvolen) v stretnutí Tipsport Extraligy č. 237 HK POPRAD s.r.o. – HKM a.s. Zvolen dňa 11.2.2015 prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH  zastavuje menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie Tipsport Extraligy č. 245 dňa 13.2.2015 (HKM a.s. Zvolen – MsHK Žilina a.s.).

Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH a oznámenia klubu HKM a.s. Zvolen obdržal hráč p. Ján ŤAVODA (ČRP:16258 – HKM a.s. Zvolen) v stretnutí Tipsport Extraligy č. 237 HK POPRAD s.r.o. – HKM a.s. Zvolen dňa 11.2.2015 prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH  zastavuje menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie Tipsport Extraligy č. 245 dňa 13.2.2015 (HKM a.s. Zvolen – MsHK Žilina a.s.).

DK SZĽH prejednala prípad previnenia P.H.K. Prešov n.o. odstúpený riadiacim orgánom súťaže Extraligy dorastu - Komisiou mládeže SZĽH na disciplinárne konanie, nakoľko stretnutia EXD č. 2277 P.H.K. Prešov – HC 05 Banská Bystrica sa dňa 17.1.2015 a č. 2285 P.H.K. Prešov – HC 05 Banská Bystrica dňa 18.1.2015 neuskutočnili z dôvodu nespôsobilej ľadovej plochy, kde organizátor stretnutia nemal k dispozícii predpísaný, funkčný mechanický prostriedok na úpravu ľadovej plochy (ROLBU), čím došlo k porušeniu ustanovenia čl. 28, písm. g, h,) SP SZĽH.

DK SZĽH potrestala usporiadateľa stretnutia klub P.H.K. Prešov n.o. finančnou pokutou.

DK SZĽH prejednala prípad previnenia ŽHK 2000 Šarišanka Prešov odstúpený Radou LiKO 1LŽ, riadiacim orgánom súťaže na disciplinárne konanie, nakoľko stretnutie 1LŽ č. 5044 ŽHK 2000 Šarišanka Prešov – HC Spišská Nová Ves sa dňa 17.1.2015 neuskutočnilo z dôvodu nespôsobilej ľadovej plochy, kde organizátor stretnutia nemal k dispozícii predpísaný, funkčný mechanický prostriedok na úpravu ľadovej plochy (ROLBU), čím došlo k porušeniu ustanovenia čl. 28, písm. g, h,) SP SZĽH.

DK SZĽH potrestala usporiadateľa stretnutia klub ŽHK 2000 Šarišanka Prešov finančnou pokutou.

DK SZĽH prejednala prípad previnenia MHK Dubnica odstúpený riadiacim orgánom 2LS - Radou LiKO 2LS na disciplinárne konanie, nakoľko stretnutie 2LS č. 10134 HC Nové Zámky s.r.o. – MHK Dubnica dňa 6.2.2015 neuskutočnilo z dôvodu nedostavenia sa družstva seniorov MHK Dubnica na stretnutie.

DK SZĽH potrestala klub MHK Dubnica finančnou pokutou.

DK SZĽH prejednala prípad previnenia MHK Blesky Detva odstúpený riadiacim orgánom 2LS - Radou LiKO 2LS na disciplinárne konanie, nakoľko stretnutie 2LS č. 10254 HK Sabinov – MHK Blesky Detva sa dňa 7.2.2015 neuskutočnilo z dôvodu nedostavenia sa družstva seniorov MHK Blesky Detva na stretnutie.

DK SZĽH potrestala klub MHK Blesky Detva finančnou pokutou.

DK SZĽH prejednala prípad previnenia odstúpený riadiacim orgánom súťaže 1. ligy juniorov - Komisiou mládeže SZĽH na disciplinárne konanie, nakoľko stretnutie 1LJ č. 3214 HK Mládež Michalovce – ŠHK KŠK Bratislava dňa 31.01.2015 neuskutočnilo z dôvodu neprítomnosti lekára na stretnutí v stanovený deň a hrací čas, čím boli porušené ustanovenia čl. 28 ods. 3, čl. 29 písm. c, d) SP SZĽH.

DK SZĽH potrestala usporiadateľa stretnutia klub HK Mládež Michalovce finančnou pokutou.

DK SZĽH prejednala prípad previnenia HK 95 Považská Bystrica odstúpený  riadiacim orgánom súťaže 1. ligy dorastu - Komisiou mládeže SZĽH na disciplinárne konanie, nakoľko stretnutie 1LD č. 4329 HK 95 Považská Bystrica – MŠK Púchov dňa 8.2.2015 predčasne ukončené z dôvodu poruchy na mechanickom prostriedku na úpravu ľadovej plochy (ROLBY), ktorú sa nepodarilo odstrániť.

DK SZĽH potrestala usporiadateľa stretnutia klub HK 95 Považská Bystrica finančnou pokutou.

DK SZĽH prejednala prípad previnenia HC Nové Zámky s.r.o. odstúpený riadiacim orgánom 2LS - Radou LiKO 2LS na disciplinárne konanie, nakoľko seniorské družstvo HC Nové Zámky s.r.o. nebolo schopné dostaviť sa na stretnutie 2LS č. 10116 B. Bystrica - Nové Zámky dňa 8.2.2015 (nedeľa) o 17:30 hod. na ZŠ v B. Bystrici.

DK SZĽH potrestala klub HC Nové Zámky s.r.o. finančnou pokutou.

DK 44/2014-15 DK SZĽH prerokovala podklady k čl. 36, písm. g) DP SZĽH a potvrdila, že hráčom družstiev 1. Ligy juniorov, ktoré postúpili do Play-Off 1. Ligy juniorov 2014/2015 sa v zmysle predpisu dosiahnuté vyššie tresty neprenášajú do stretnutí Play-Off 1. Ligy juniorov 2014/2015. Pokiaľ by však hráč obdržal piaty, resp. desiaty VT v sezóne v poslednom majstrovskom stretnutí základnej časti, v nasledujúcej časti súťaže má automaticky zastavenú činnosť na jedno, resp. dve stretnutia. DK SZĽH súčasne upozorňuje, že v prípade ak hráč obdržal v priebehu súťaže 5 vyšších trestov a v novej časti do ktorej sa vyššie tresty po rozhodnutí DK SZĽH neprenášajú obdrží ďalších päť vyšších trestov, hľadí sa na neho ako na hráča, ktorý dosiahol v súťažnom období už druhý krát päť vyšších trestov s primeranými sankciami.

Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH obdržal hráč p. Lukáš TVRDÍK (ČRP: 13102 – HC Topoľčany / HK Iskra Partizánske) v stretnutí 2LS č. 10118 Púchov - Partizánske dňa 7.2.2015 prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH  zastavuje menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie 2LS č. 10123 dňa 14.2.2015 (HK Iskra Partizánske – MHK Dubnica).

Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH obdržal hráč p. Igor JAROŠ (ČRP: 16869 – HKM a.s. / HC PREŠOV 07 s.r.o.) v stretnutí 1. HL SR č. 761 Michalovce - Prešov dňa 3.2.2015 prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH  zastavila menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie 1. HL SR č. 789 dňa 6.2.2015 (HK Spišská Nová Ves – HC 07 PREŠOV s.r.o.).

Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH obdržal hráč p. Ľubomír KNIŽKA (ČRP: 21965 – HK Spišská Nová Ves) v stretnutí EXJ č. 1231 Liptovský Mikuláš – Spišská Nová Ves dňa 28.1.2015 prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH  zastavila menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie EXD č. 2326 dňa 14.2.2015 (HK Spišská Nová Ves – HKM Zvolen).

Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH obdržal hráč p. Adrián MAČKOVIČ (ČRP: 16747 – HC 05 Banská Bystrica a.s. / HC 07 DETVA s.r.o.) v stretnutí 1. HL SR č. 749 Trnava – Detva dňa 28.1.2015 prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH  zastavila menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie 1. HL SR č. 757 dňa 30.1.2015 (Detva - Michalovce).

Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH obdržal hráč p. Jozef SLÁDOK (ČRP: 10858 - HC 07 DETVA s.r.o. / HKM a.s. Zvolen) v stretnutí 1. HL SR č. 749 Trnava – Detva dňa 28.1.2015 prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH  zastavila menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie 1. HL SR č. 757 dňa 30.1.2015 (Detva - Michalovce).

DK 43/2014-15 DK SZĽH prejednala písomnú žiadosť hráča p. Mareka KYSUCKÉHO (ČRP:23149 – HK Brezno) zo dňa 6.2.2015 o zmenu zvyšku trestu nepodmienečného zastavenia činnosti uloženého rozhodnutím DK SZĽH na podmienečný.

DK SZĽH žiadosti hráča p. Mareka KYSUCKÉHO (ČRP:23149 – HK Brezno) vyhovuje (doteraz odpykané celkovo 1 majstrovské stretnutie 1LD - str. č. 4317) a dňom 6.2.2015 mení menovanému hráčovi zvyšok trestu 1 majstrovské stretnutie na podmienečný trest so skúšobnou dobou na 3 mesiace od 6.2.2015 do 6.5.2015. DK SZĽH upozorňuje previnilca, že v pripade jeho ďalšieho disciplinárneho previnenia v priebehu skúšobnej doby sa k novo uloženému trestu pripočíta aj zvyšok podmienečného trestu.

DK 42/2014-15 DK SZĽH prejednala odročený prípad priestupku v stretnutí 2. Ligy seniorov č. 10245 Sabinov – Rimavská Sobota zo dňa 24.1.2015, kde hráč p. Dávid BORTŇÁK (ČRP:14054 – HK Sabinov) obdržal trest v hre (TH) za nešportové správanie sa hráčov.

DK SZĽH potrestala hráča p. Dávida BORTŇÁKA (ČRP:14054 – HK Sabinov) nepodmienečným zastavením činnosti na 2 majstrovské stretnutia v 2LS (str. č. 10247 a 10254) a to od 25.1.2015 do 7.2.2015, vrátane.

DK SZĽH prejednala odročený prípad priestupku v stretnutí 1. Ligy dorastu č. 4303 HK Mládež Michalovce – Debreceni Hoki klub zo dňa 25.1.2015, kde hráč p. Pavol REGENDA (ČRP:22824 – HK Mládež Michalovce / HK Spišská Nová Ves) obdržal trest v hre (TH) za kopnutie bez zranenia.

DK SZĽH potrestala hráča p. Pavla REGENDU (ČRP:22824 – HK Mládež Michalovce / HK Spišská Nová Ves) nepodmienečným zastavením činnosti na 2 majstrovské stretnutia v 1LD (str. č. 4308 a 4315) a to od 26.1.2015 do 1.2.2015, vrátane.

DK SZĽH prerokovala odročený prípad priestupku v stretnutí 1. HL SR 1. HL SR č. 753 DUKLA Senica – HK 95 Považská Bystrica zo dňa 30.1.2015, kde hráč p. Ján ZLOCHA (ČRP:19285 – HK 95 Považská Bystrica) obdržal trest v hre (TH) za napadnutie hlavy a krku.

DK SZĽH potrestala hráča p. Jána ZLOCHU (ČRP:19285 – HK 95 Považská Bystrica) nepodmienečným zastavením činnosti na 1 majstrovské stretnutie v 1. HL SR č. 759 dňa 3.2.2015. DK SZĽH zobrala do úvahy stanovisko klubu HC DUKLA Senica, podľa ktorého napadnutý hráč stretnutie dohral a je spôsobilý štartu v nasledujúcom stretnutí.

DK SZĽH prejednala odročený prípad priestupku v stretnutí 1. Ligy dorastu č. 4310 HC Nové Zámky – HK Brezno zo dňa 31.1.2015, kde hráč p. Marek KYSUCKÝ (ČRP:23149 – HK Brezno) obdržal trest v hre (TH) za úder hlavou.

DK SZĽH potrestala hráča p. Mareka KYSUCKÉHO (ČRP:23149 – HK Brezno) nepodmienečným zastavením činnosti na 2 majstrovské stretnutia v 1LD (str. č. 4317 a 4327) a to od 1.2.2015 do 7.2.2015. DK SZĽH prihliadla na skutočnosť, že k zraneniu súpera nedošlo.

DK SZĽH prejednala odročený prípad priestupku v stretnutí 1. Ligy dorastu č. 4297 L.A. Stars St. Pölten – ŠHK 37 Piešťany s.r.o. zo dňa 25.1.2015, kde hráč p. Michael WRUMNIG (ČRP:29953 – L.A. Stars St. Pölten) obdržal trest v hre (TH) za krošček.
 

DK SZĽH potrestala hráča p. Michaela WRUMNIGA (ČRP:29953 – L.A. Stars St. Pölten) nepodmienečným zastavením činnosti na 4 majstrovské stretnutia v 1LD (str. č. 4307, 4315, 4325 a 4333) a to od 26.1.2015 do 8.2.2015, vrátane. DK SZĽH prihliadla na stanovisko a podklady klubu ŠHK 37 Piešťany s.r.o.

DK SZĽH potvrdila, že hráčom družstiev 1. HL SR, ktoré postúpili do Play-Off 1. HL SR 2014/2015 sa v zmysle predpisu dosiahnuté vyššie tresty neprenášajú do stretnutí do stretnutí Playoff 1. HLS R 2014/2015. DK SZĽH súčasne upozorňuje, že v prípade ak hráč obdržal v priebehu súťaže 5 vyšších trestov a v novej časti do ktorej sa vyššie tresty po rozhodnutí DK SZĽH neprenášajú obdrží ďalších päť vyšších trestov, hľadí sa na neho ako na hráča, ktorý dosiahol v súťažnom období už druhý krát päť vyšších trestov s primeranými sankciami

DK 41/2014-15 DK SZĽH prejednala odročený prípad priestupku v stretnutí 1. Ligy juniorov č. 3190 HK 99 RUŽINOV Bratislava a.s. – Debreceni Hoki klub zo dňa 17.1.2015, kde hráč p. Artur GART (ČRP:30319 – Debreceni Hoki klub) obdržal trest v hre (TH) za kopnutie.

DK SZĽH potrestala p. Artura GARTA (ČRP:30319 – Debreceni Hoki klub) nepodmienečným zastavením činnosti na 3 majstrovské stretnutia v 1. Lige juniorov (str. č. 3196, 3199, 3205) od 18.1.2015 do 25.1.2015.

DK SZĽH prejednala odročený prípad priestupku v stretnutí 1. Ligy dorastu č. 4276 HC Nové Zámky – L.A. Stars St. Pölten zo dňa 17.1.2015, kde hráč p. Vladyslav ZELDICH (ČRP:29959 – L.A. Stars St. Pölten) obdržal trest v hre (TH) za nešportové správanie sa hráčov.

DK SZĽH potrestala p. Vladyslava ZELDICHA (ČRP:29959 – L.A. Stars St. Pölten) nepodmienečným zastavením činnosti na 4 majstrovské stretnutia v 1. Lige dorastu (str. č. 4284, 4289, 4297, 4307) od 18.1.2015 do 31.1.2015.

Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH obdržal hráč p. Matúš BELOVIČ (ČRP:20136 - MMHK Nitra) v stretnutí EXJ č. 1228 MMHK Nitra - HC Košice dňa 25.1.2015 prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH  zastavuje menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie EXJ č. 1234 dňa 31.1.2015 (MsHKM Žilina s.r.o. - MMHK Nitra).

DK SZĽH prejednala odročený prípad priestupku v stretnutí Tipsport Extraligy seniorov č. 213 ŠHK 37 Piešťany s.r.o. - MsHK Žilina a.s. zo dňa 23.1.2015, kde hráč p. Karol KRIŽAN (ČRP:4903 – MsHK Žilina a.s.) obdržal trest v hre (TH).

DK SZĽH potrestala hráča p. Karola KRIŽANA (ČRP:4903 – MsHK Žilina a.s.) nepodmienečným zastavením činnosti na 1 majstrovské stretnutie v Tipsport Extralige (str. č. 218 HC Košice s.r.o. – MsHK Žilina a.s. dňa 25.1.2015) a finančnou pokutou. DK SZĽH prihliadala aj na Správu inštruktora rozhodcov.

Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH obdržal hráč p. Adam NOVYSEDLÁK (ČRP:23181 - HC Košice / MŠKM Trebišov) v stretnutí 1LD č. 4296 Bardejov - Trebišov dňa 24.1.2015 prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH  zastavuje menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie 1LD č. 4311 dňa 31.1.2015 (MŠHKM Trebišov - HK 95 P. Bystrica).

DK 40/2014-15 Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH obdržal hráč p. Alex ŠTĚPÁN (ČRP: 21152 – HK´95 Považská Bystrica) v stretnutí 1LD č. 4282 ŠHK 37 Piešťany s.r.o. – HK 95 Považská Bystrica dňa 18.1.2015 prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH  zastavila menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie 1LD č. 4291 dňa 24.1.2015 (HK´95 Považská Bystrica – HC Nové Zámky).

DK SZĽH prejednala odročený prípad priestupku v stretnutí Tipsport Extraligy č. 209 MsHK Žilina a.s. – MHC Martin a.s. zo dňa 18.1.2015, kde hráč p. Stanislav HUDEC (ČRP:6813 – MsHK Žilina a.s.) obdržal trest v hre (TH) za podkopnutie podľa Pravidiel ĽH.

DK SZĽH potrestala hráča p. Stanislava HUDECA (ČRP:6813 – MsHK Žilina a.s.) nepodmienečným zastavením činnosti na 1 majstrovské stretnutie v Tipsport Extralige (str. č. 213 ŠHK 37 Piešťany s.r.o. – MsHK Žilina a.s. dňa 23.1.2015) a finančnou pokutou.  DK SZĽH prihliadala aj na Správu a stanovisko inštruktora rozhodcov, podľa ktorého k zraneniu protihráča nedošlo.

DK 39/2014-15 Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH obdržal hráč p. Andrej TELÚCH (ČRP: 22265 – MHK Dolný Kubín) v stretnutí 1LD č. 4277 MHK Dolný Kubín – HC 46 Bardejov dňa 17.1.2015 prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH  zastavila menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie 1LD č. 4285 dňa 18.1.2015 (MHK Dolný Kubín – HC 46 Bardejov).

Na základe oznámenia HC SLOVAN Bratislava a.s. a predloženej kópie Zápisu zo stretnutia č. 1201 obdržal hráč p. Filip VIDOVIČ (ČRP: 21294 – HC SLOVAN Bratislava
a.s.) v stretnutí EXJ č. 1201 HK 36 Skalica – HC SLOVAN Bratislava a.s. dňa 11.1.2015 prvý krát v sezóne 5 VT

DK SZĽH  zastavila menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie EXJ č. 1208 dňa 17.1.2015 (HC Topoľčany – HC SLOVAN Bratislava a.s.).

Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH obdržal hráč p. Matúš BODNÁR (ČRP: 23154 – HK Brezno) v stretnutí 1LD č. 4279 MŠKM Trebišov – HK Brezno dňa 17.1.2015 prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH  zastavila menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie 1LD č. 4287 dňa 18.1.2015 (MŠKM Trebišov – HK Brezno).

Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH obdržal hráč p. Patrik FEKIAČ (ČRP: 17606 – HKM a.s. Zvolen / HC´07 DETVA s.r.o.) v stretnutí 1. HL SR č. 731 HC´07 DETVA s.r.o. – HC DUKLA Senica dňa 16.1.2015 prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH  zastavila menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie 1. HL SR č. 738 dňa 21.1.2015 (HK Spišská Nová Ves – HC´07 DETVA s.r.o.).

Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH a stanoviska HK Trnava obdržal hráč p. Martin BARAN (ČRP: 10719 – HK Trnava) v stretnutí 1. HL SR č. 734 Dukla Michalovce – HK Trnava dňa 16.1.2015 prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH  zastavuje menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie 1. HL SR č. 538 dňa 21.1.2015 (SR18 – HK Trnava).

Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH a oznámenia klubu HK POPRAD s.r.o. obdržal hráč p. Lukáš PAUKOVČEK (ČRP:16393 – HK POPRAD s.r.o.) v stretnutí Tipsport Extraligy č. 208 HK POPRAD s.r.o. – ŠHK 37 Piešťany s.r.o. dňa 18.1.2015 prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH  zastavuje menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie Tipsport Extraligy č. 214 dňa 23.1.2015 (HC Košice s.r.o. – HK POPRAD s.r.o.).

DK SZĽH prejednala odročený prípad  podnetu porušenia Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH v stretnutí Tipsport Extraligy seniorov č. 176 HK Nitra a.s. – MHC Martin a.s. zo dňa 30.12.2014, kde došlo k hádzaniu drobných predmetov na ľadovú plochu a predmetov po rozhodcoch a na základe predchádzajúceho upozornenia pristúpili rozhodcovia k vyprázdneniu časti tribúny v zmysle Smernice pre postup rozhodcov a klubov pri zahádzani hracej plochy. 

DK SZĽH potrestala klub HK Nitra a.s. za nešportové správanie sa divákov hádzaním drobných predmetov na ľad a po rozhodcoch v stretnutí Tipsport Extraligy  č. 176 HK Nitra a.s. – MHC Martin a.s. zo dňa 30.12.2014 pokutou vo výške 1.000,- EUR (slovom:  tisíc EUR). Pri posudzovaní miery previnenia zobrala do úvahy aj odborné stanovisko predsedu BK SZĽH a bezpečnostného manažéra SZĽH. DK SZĽH súčasne ukladá Hokejovému klubu Nitra a.s. zabezpečovať majstrovské stretnutia tak, aby nedochádzalo k podobným nešportovým prejavom divákov.

DK SZĽH prerokovala odročený prípad priestupku v stretnutí 1. ligy juniorov č. 3175 HK Trnava – HK RUŽINOV 99 Bratislava a.s. zo dňa 10.1.2015, kde hráč p. Alexander KELEŠI (ČRP:21794 - HK Trnava / MMHK Nitra) obdržal trest v hre (TH) za napadnutie hlavy a krku a došlo k zraneniu protihráča.

DK SZĽH potrestala hráča p. Alexandra KELEŠIHO (ČRP:21794 - HK Trnava / MMHK Nitra) nepodmienečným zastavením činnosti na 6 majstrovských stretnutí od 11.1.2015 do 31.1.2015, vrátane (z toho v 1. lige juniorov 5 stretnutí č. 3181, 3188, 3194, 3201, 3207 a v 1. Lige dorastu 1 stretnutie č. 4305).

DK SZĽH prerokovala odročený prípad priestupku v stretnutí Extraligy juniorov č. 1202 MHk 32 L. Mikuláš a.s. – HC Košice s.r.o. zo dňa 11.1.2015, kde hráč p. Ladislav ZIKMUND (ČRP:29092 - HC Košice / HC 46 Bardejov) obdržal trest v hre (TH) za napadnutie zozadu a došlo k zraneniu protihráča.

DK SZĽH potrestala hráča p. Ladislava ZIKMUNDA (ČRP:29092 - HC Košice / HC 46 Bardejov) nepodmienečným zastavením činnosti na 6 majstrovských stretnutí v Extralige juniorov a 1. lige seniorov od 12.1.2015 do 28.1.2015, vrátane.

DK 38/2014-15 Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH obdržal hráč p. Nicolas BODOKI (ČRP: 23377 - HC Nové Zámky) v stretnutí 1LD č. 4265 Bardejov – Nové Zámky dňa 11.1.2015 prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH  zastavuje menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie 1LD č. 4276 dňa 17.1.2015 (HC Nové Zámky – St. Pölten).

Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH obdržal hráč p. Lukáš MICHALEK (ČRP: 20533 – MsHKM Žilina s.r.o.) v stretnutí EXJ č. 1199 Žilina - Trenčín dňa 11.1.2015 prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH  zastavuje menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie EXJ č. 1210 dňa 17.1.2015 (MsHKM Žilina s.r.o. – MHk 32 L. Mikuláš a.s.).

Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH obdržal hráč p. Jakub MISTRÍK (ČRP: 20686 – HK Mládež Michalovce / HC Košice s.r.o.) v stretnutí 1LJ č. 3184 Michalovce - Martin dňa 11.1.2015 prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH  zastavuje menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie 1LJ č. 3188 dňa 17.1.2015 (HK Mládež Michalovce – HK Trnava).

Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH obdržal hráč p. Ivan SUNITRA (ČRP: MŠKM Trebišov) v stretnutí 1LD č. 4261 Trebišov - Trnava dňa 10.1.2015 prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH  zastavuje menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie 1LD č. 4269 dňa 11.1.2015 (MŠKM Trebišov – ŠHK 37 Piešťany s.r.o.).

DK SZĽH prejednala prípad priestupku v stretnutí Extraligy dorastu č. 2263 DUKLA Trenčín – MsHKM Žilina s.r.o. zo dňa 10.1.2015, kde hráč p. Ruslan ASLAMKHANOV (ČRP:29096 – DUKLA Trenčín a.s.) obdržal trest v hre (TH) za faul kolenom.

DK SZĽH potrestala hráča p. p. Ruslana ASLAMKHANOVA (ČRP:29096 – DUKLA Trenčín a.s.) nepodmienečným zastavením činnosti na 2 majstrovské stretnutia v Extralige dorastu (str. č. 2271 a 2274) od 11.1.2015 do 17.1.2015, vrátane. DK SZĽH zobrala do úvahy stanovisko klubu MsHKM Žilina s.r.o., podľa ktorého napadnutý hráč stretnutie dohral a štartoval aj v nasledujúcom stretnutí.

DK 37/2014-15 Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH obdržal hráč p. Dávid KARAFA (ČRP: HK Spišská Nová Ves) v stretnutí EXD č. 2249 Dukla Trenčín – HK Spišská Nová Ves dňa 6.1.2015 prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH  zastavuje menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie EXD č. 2259 dňa 10.1.2015 (HK ŠKP Poprad – HK Spišská Nová Ves).

DK SZĽH prerokovala prípad previnenia v stretnutí Extraligy dorastu č. 2243 HC SLOVAN Bratislava a.s. – MHC Martin a.s. zo dňa 5.1.2015, kde asistent trénera družstva hostí p. Ján GALAMBOŠ (MHC Martin a.s.) obdržal trest v hre (TH) za nešportové správanie sa funkcionárov.

DK SZĽH potrestala asistenta trénera p. Marcela HANZALA finančnou pokutou a nepodmienečným zastavením činnosti na 1 majstrovské stretnutie EXD č. 2252 HK 36 Skalica – MHC Martin a.s. dňa 6.1.2015. Počas výkonu trestu sa menovaný funkcionár nesmie počas výkonu trestu zdržiavať na striedačkach družstiev.

DK 36/2014-15 DK SZĽH prejednala odročený prípad priestupku v stretnutí 2LS č. 10211 HK Brezno – HC SLOVAN Gelnica zo dňa 27.12.2014, kde hráč p. Mojmír LÁNIČEK (ČRP:9522 – HK Brezno) obdržal trest v hre (TH) za nešportové správanie sa hráčov.

DK SZĽH potrestala hráča p. Mojmíra LÁNIČKA (ČRP:9522 – HK Brezno) nepodmienečným zastavením činnosti na 2 majstrovské stretnutia v 2LS (str. č. 10216 a 10221) a to od 28.12.2014 do 5.1.2015, vrátane.

DK 34/2014-15 Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH obdržal hráč p. Ján SKOKAN (ČRP:6589 – HK Sabinov / HC07 Prešov s.r.o.) v stretnutí 2LS č. 10218 Ružomberok - Sabinov dňa 30.12.2014 prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH  zastavuje menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie 2LS č. 10224 dňa 3.1.2015 (HK Sabinov – HC Lučenec).

DK SZĽH prejednala odročený prípad priestupku v stretnutí Extraligy juniorov č. 1189 MHk 32 Liptovský Mikuláš a.s. – HC´05 Banská Bystrica a.s. zo dňa 21.12.2014, kde hráč p. Peter LUNTER (ČRP:18948 – HC´05 Banská Bystrica a.s. / HC´07 Detva s.r.o.) obdržal trest v hre (TH) za napadnutie.

DK SZĽH potrestala hráča p. Petra LUNTERA (ČRP:18948 – HC´05 Banská Bystrica a.s. / HC´07 Detva s.r.o.) nepodmienečným zastavením činnosti na 2 majstrovské stretnutia od 22.12.2014 do 30.12.2014. DK SZĽH prihliadla aj na ďalšie doplňujúce podklady a skutočnosť, že podľa Zápisu o stretnutí ani ďalších stanovísk nedošlo k zraneniu protihráča.

DK SZĽH prejednala odročený prípad priestupku v stretnutí Extraligy juniorov č. 1181 HC SLOVAN Bratislava a.s. – MsHKM Žilina s.r.o. zo dňa 20.12.2014, kde hráč p. Michal VALJENT (ČRP:18847 – HC SLOVAN Bratislava a.s. / HK Trnava) obdržal trest v hre (TH) za úder hlavou.

DK SZĽH potrestala hráča p. Michala VALJENTA (ČRP:18847 – HC SLOVAN Bratislava a.s. / HK Trnava) nepodmienečným zastavením činnosti na 2 majstrovské stretnutia od 21.12.2014 do 30.12.2014, vrátane. DK SZĽH prihliadala aj na skutočnosť, že podľa Zápisu o stretnutí ani ďalších stanovísk nedošlo k zraneniu protihráča.

DK 33/2014 DK SZĽH prejednala odročený prípad priestupku v stretnutí Tipsport Extraligy č. 165 DUKLA Trenčín a.s. – HKM a.s. Zvolen zo dňa 12.12.2014, kde hráč p. Ondrej MIKULA (ČRP:13000 – DUKLA Trenčín a.s.) obdržal trest v hre (TH).

DK SZĽH potrestala hráča p. Ondreja MIKULU (ČRP:13000 – DUKLA Trenčín a.s.) nepodmienečným zastavením činnosti na 1 majstrovské stretnutie v Tipsport Extralige (str. č. 166 Nitra - Trenčín dňa 14.12.2014) a finančnou pokutou.  DK SZĽH prihliadala aj na stanovisko HKM a.s. Zvolen podľa ktorého napadnutý hráč štartoval v nasledujúcom majstrovskom stretnutí.

DK SZĽH prejednala odročený prípad priestupku v stretnutí Extraligy juniorov č. 1176 HC´05 Banská Bystrica – HK Spišská Nová Ves zo dňa 14.12.2014, kde hráč p. Dalibor GAVALIER (ČRP:20891 – HK Spišská Nová Ves) obdržal trest v hre (TH) za napadnutie hlavy a krku.

DK SZĽH potrestala hráča p. Dalibora GAVALIERA (ČRP:20891 – HK Spišská Nová Ves) nepodmienečným zastavením činnosti na 2 majstrovské stretnutia v Extralige juniorov (str. č. 1186 a 1192). DK SZĽH prihliadala aj na stanovisko HC ´05 Banská Bystrica a.s. na základe ktorého môže napadnutý hráč štartovať v nasledujúcich majstrovských stretnutiach.

Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH a stanoviska HC SLOVAN Bratislava a.s. obdržal hráč p. Patrick BRODEK (ČRP:18612 – HC SLOVAN Bratislava a.s.) v stretnutí EXJ č. 1187 SLOVAN Bratislava - Žilina dňa 21.12.2014 prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH  zastavuje menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie EXJ č. 1195 dňa 10.1.2015 (HK 36 Skalica - HC SLOVAN Bratislava a.s.).

Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH a stanoviska HC SLOVAN Bratislava a.s. obdržal hráč p. Michal ŠKODA (ČRP:21283 – HC SLOVAN Bratislava a.s.) v stretnutí EXJ č. 1187 HC SLOVAN Bratislava a.s. – MsHKM Žilina s.r.o. dňa 21.12.2014 prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH  zastavuje menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie EXJ č. 1195 dňa 10.1.2015 (HK 36 Skalica - HC SLOVAN Bratislava a.s.).

Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH obdržal hráč p. Jakub ŠIPOŠ (ČRP:24094 – MMHK Nitra / HC Nové Zámky) v stretnutí 1LD č. 4248 N. Zámky – Ružinov Bratislava a.s. dňa 20.12.2014 prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH  zastavuje menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie 1LD č. 4258 dňa 10.1.2015 (Mládež Michalovce – N. Zámky).

Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH p. Tomáš PAVLÍK (ČRP:17718 – HK Trnava) v stretnutí 1LJ č. 3172 Miskolci - Trnava dňa 21.12.2014 prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH  zastavuje menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie 1LJ č. 3175 dňa 10.1.2015 (Trnava – Ružinov Bratislava a.s.).

Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH p. Peter HERTEĽ (ČRP:20977 – HK Trebišov / HK Mládež Michalovce) v stretnutí 1LD č. 4249 P. Bystrica – Mládež Michalovce dňa 21.12.2014 prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH  zastavuje menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie 1LD č. 4258 dňa 10.1.2015 (Mládež Michalovce – N. Zámky).

Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH a oznámenia MHk 32 L. Mikuláš a.s. obdržal hráč p. Ivan ROHÁČ (ČRP:13437 – MHk 32 Liptovský Mikuláš a.s.) v stretnutí 1. HL SR č. 676 Senica – Liptovský Mikuláš dňa 17.12.2014 prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH  zastavila menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie 1. HL SR č. 685 dňa 19.12.2014 (Liptovský Mikuláš – Spišská Nová Ves).

Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH a stanoviska ŠHK KŠK Bratislava obdržal hráč p. Rudolf ŠKODA (ČRP:21302 – ŠHK KŠK Bratislava) v stretnutí 1LJ č. 3163 HOBA - Púchov dňa 20.12.2014 prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH  zastavila menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie 1LJ č. 3169 dňa 21.12.2014 (ŠHK KŠK Bratislava – MŠK Púchov s.r.o.).

DK 32/2014-15  DK SZĽH prejednala odročený prípad priestupku v stretnutí Tipsport Extraligy č. 159 HK 36 Skalica s.r.o. – ŠHK 37 Piešťany s.r.o. zo dňa 9.12.2014, kde hráč p. Martin ŠÚREK (ČRP:10585 – ŠHK 37 Piešťany s.r.o.) obdržal trest v hre (TH) za hrubosť.

DK SZĽH potrestala hráča p. Martina ŠÚREKA (ČRP:10585 – ŠHK 37 Piešťany s.r.o.) nepodmienečným zastavením činnosti na 2 majstrovské stretnutia v Tipsport Extralige (str. č. 163, 168) od 10.12.2014 a finančnou pokutou.

Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH a oznámenia klubu DUKLA Trenčín a.s. obdržal hráč p. Martin DUDÁŠ (ČRP:21568 – HK DUKLA Trenčín a.s.) v stretnutí Tipsport Extraligy č. 166 HK Nitra a.s. – DUKLA Trenčín a.s. dňa 14.12.2014 prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH zastavuje menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie Tipsport Extraligy č. 175 dňa 28.12.2014 (MHC Martin a.s. – HK DUKLA Trenčín a.s.).

Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH a oznámenia klubu MHC Martin a.s. obdržal hráč p. Marek PACALAJ (ČRP:18963 – MHC Martin a.s.) v stretnutí 1LJ č. 3158 Miskolci JJSE – MHC Martin a.s. dňa 14.12.2014 prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH zastavuje menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie 1LJ č. 3164 dňa 20.12.2014 (HK RUŽINOV 99 Bratislava a.s. – MHC Martin a.s.).

DK SZĽH prejednala odročený prípad priestupku v stretnutí Extraligy juniorov č. 1166 HC Košice - HC´05 Banská Bystrica zo dňa 7.12.2014, kde hráč p. Boris MOLNÁR (ČRP:20751 – HC´05 Banská Bystrica) obdržal trest v hre (TH) za nešportové správanie sa hráčov.

DK SZĽH potrestala hráča p. Borisa MOLNÁRA (ČRP:20751 – HC´05 Banská Bystrica) nepodmienečným zastavením činnosti na 2 majstrovské stretnutia v Extralige juniorov (str. č. 1170, 1176) a to od 8.12.2014 do 14.12.2014, vrátane.

Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH obdržal hráč p. Samuel SANISLÓ (ČRP:15802 – HC Lučenec) v stretnutí 2LS č. 10205 HC Lučenec – MHK Ružomberok dňa 13.12.2014 prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH zastavuje menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie 2LS č. 10206 dňa 20.12.2014 (HC Lučenec – HK Brezno).

DK SZĽH prejednala odročený prípad priestupku v stretnutí 1. Ligy juniorov č. 3143 HK Mládež Michalovce – Debreceni Hoki klub zo dňa 6.12.2014, kde hráč p. Egor Evstafyev (ČRP:30320 – Debreceni Hoki klub) obdržal trest v hre (TH) za údery.

DK SZĽH potrestala hráča p. Egora Evstafyeva (ČRP:30320 – Debreceni Hoki klub) nepodmienečným zastavením činnosti na 3 majstrovské stretnutia v 1. lige juniorov (str. č. 3148, 3152, 3157) a to od 7.12.2014 do 14.12.2014, vrátane.

DK SZĽH prejednala odročený prípad priestupku v stretnutí 1. Ligy dorastu č. 4233 MHK Dolný Kubín – ŠHK 37 Piešťany s.r.o. zo dňa 14.12.2014, kde hráč p. Adrián VALO (ČRP:23715 – ŠHK 37 Piešťany s.r.o.) obdržal trest v hre (TH).

DK SZĽH na základe dostupných podkladov potrestala hráča p. Adriána VALA (ČRP:23715 – ŠHK 37 Piešťany s.r.o.) nepodmienečným zastavením činnosti na 1 majstrovské stretnutie v 1. Lige dorastu (str. č. 4246) a to od 15.12.2014 do 20.12.2014, vrátane.

Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH a stanoviska HC Košice obdržal hráč p. Jakub VARGA (ČRP:18516 – HC Košice s.r.o.) v stretnutí EXJ č. 1180 Žilina – Košice dňa 14.12.2014 prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH zastavuje menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie EXJ č. 1184 dňa 20.12.2014 (Košice - Zvolen).

DK 30/2014-15 Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH a oznámenia MŠK Púchov s.r.o. obdržal hráč p. Peter KUBINEC (ČRP:23763 – MsHKM Žilina / MŠK Púchov) v stretnutí 1LD č. 4223 Prievidza - Púchov dňa 7.12.2014 prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH zastavila menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie 1LJ č. 4232 dňa 13.12.2014 (Púchov - Debrecín).

Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH a oznámenia HK Trnava obdržal hráč p. Marek LISOŇ (ČRP:16513 – HK Trnava) v stretnutí 1 HL SR č. 701 Topoľčany - Trnava dňa 7.12.2014 prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH zastavila menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie 1HL SR č. 668 dňa 10.12.2014 (Trnava - Michalovce).

DK SZĽH prejednala prípad previnenia odstúpený riadiacim orgánom súťaže Extraligy dorastu - Komisiou mládeže SZĽH na disciplinárne konanie, nakoľko stretnutie EXD č. 2204 MsHKM Žilina s.r.o. – MMHK Nitra sa dňa 30.11.2014 z dôvodu neprítomnosti lekára na stretnutí neuskutočnilo, čím boli porušené ustanovenia čl. 28, 29 SP SZĽH.

DK SZĽH potrestala usporiadateľa stretnutia klub MsHKM Žilina s.r.o. finančnou pokutou.

DK 29/2014-15 DK SZĽH prejednala prípad priestupku v stretnutí Extraligy juniorov č. 1145 HC´05 Banská Bystrica – HC SLOVAN Bratislava a.s. zo dňa 29.11.2014, kde hráč p. Patrik JANOVSKÝ (ČRP:20154 – HC´05 Banská Bystrica a.s.) obdržal trest v hre (TH) za napadnutie hlavy a krku.

DK SZĽH na základe dostupných podkladov potrestala hráča p. Patrika JANOVSKÉHO (ČRP:20154 – HC´05 Banská Bystrica a.s.) nepodmienečným zastavením činnosti na 2 majstrovské stretnutia v EXJ (str. č. 1151, 1160) a to od 30.11.2014 do 6.12.2014, vrátane. DK SZĽH prihliadala aj na zdravotný stav napadnutého hráča a stanovisko HC SLOVAN Bratislava a.s. na základe ktorého môže hráč štartovať v nasledujúcom majstrovskom stretnutí.

DK 28/2014 DK SZĽH prejednala prípad priestupku v stretnutí EXJ č. 1139 DUKLA Trenčín – HC´05 Banská Bystrica  zo dňa 23.11.2014, kde hráč p. Rastislav GAŠPAR (ČRP:20150 – HC´05 Banská Bystrica a.s. / HC 07 DETVA s.r.o.) obdržal trest v hre (TH) za nešportové správanie sa hráčov.

DK SZĽH na základe dostupných podkladov potrestala hráča p. Rastislava GAŠPARA (ČRP:20150 – HC´05 Banská Bystrica a.s.) nepodmienečným zastavením činnosti na 2 majstrovské stretnutia v EXJ (str. č. 1145, 1151) a to od 23.11.2014 do 30.11.2014, vrátane.

Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH a oznámenia HK 36 Skalica s.r.o. obdržal hráč p. Martin GRÜNDLING  (ČRP:10564 – HK 36 Skalica) v stretnutí Tipsport Extraliga č. 137 HK 36 Skalica s.r.o. – MsHK Žilina a.s. dňa 28.11.2014 prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH zastavila menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie Tipsport Extraligy č. 144 dňa 30.11.2014 (HK 36 Skalica s.r.o. - MsHK Žilina a.s.).

Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH obdržal hráč p. Dávid BORTŇÁK (ČRP:14054 - HK Sabinov) v stretnutí 2LS č. 10191 Sabinov - Brezno dňa 29.11.2014 prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH zastavuje menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie 2LS č. 10200 dňa 6.12.2014 (HK Sabinov - HKM Rimavská Sobota).

DK SZĽH prejednala prípad priestupku v stretnutí EXJ č. 1135 HC SLOVAN Bratislava - HK Spišská Nová Ves zo dňa 22.11.2014, kde hráč p. Patrick BRODEK (ČRP:18612 - HC SLOVAN Bratislava a.s.) obdržal trest v hre (TH) za nešportové správanie sa hráčov.

DK SZĽH na základe dostupných podkladov potrestala hráča p. Patricka BRODEKA (ČRP:18612 - HC SLOVAN Bratislava a.s.) nepodmienečným zastavením činnosti v EXJ od 23.11.2014 do 30.11.2014, vrátane.

Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH a oznámenia HK 95 Považská Bystrica obdržal hráč p. Jaroslav FILO (ČRP:3207 – HK 95 Považská Bystrica) v stretnutí 1. HL SR č. 639 HK 95 P. Bystrica - HC 07 DETVA s.r.o. dňa 26.11.2014 prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH zastavuje menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie 1. HL SR č. 651 dňa 3.12.2014 (Považská Bystrica - Prešov).

Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH obdržal hráč p. p. Martin VYSKOČ  (ČRP:20787 – HK RUŽINOV 99 Bratislava a.s.) v stretnutí 1LJ č. 3139 Debreceni HOKI – HK Ružinov 99 Bratislava a.s. dňa 30.11.2014 prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH zastavuje menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie 1LJ č. 3141 dňa 30.11.2014 (HK RUŽINOV 99 Bratislava a.s. - ŠHK KŠK Bratislava).

DK 27/2014-15 Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH a oznámenia HK 95 Považská Bystrica obdržal hráč p. Ján ZLOCHA (ČRP:19285 – HK 95 Považská Bystrica) v stretnutí 1. HL SR č. 549 SR18 – HK 95 P. Bystrica dňa 12.11.2014 prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH zastavuje menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie 1. HL SR č. 621 dňa 14.11.2014 (HC DUKLA Senica - HK 95 Považská Bystrica).

DK SZĽH prejednala odročený prípad priestupku v stretnutí Tipsport Extraligy č. č. 286 HK ORANGE 20 – ŠHK 37 Piešťany s.r.o. zo dňa 26.11.2014, kde hráč p. Rastislav KONEČNÝ (ČRP:9956 – ŠHK 37 Piešťany s.r.o.) obdržal trest v hre (TH) za napadnutie hlavy a krku.

DK SZĽH potrestala hráča p. Rastislava KONEČNĚHO (ČRP:9956 – ŠHK 37 Piešťany s.r.o.) nepodmienečným zastavením činnosti na 1 majstrovské stretnutie v Tipsport Extralige (str. č.140 Piešťany - Martin) a finančnou pokutou.  DK SZĽH prihliadala aj na  stanovisko SR18 k zdravotnému stavu napadnutého hráča.

DK 26/2014-15 DK SZĽH prejednala odročený prípad podnetu – oznámenia Antidopingovej agentúry SR (ADA SR) č. 2014-3010/3165:3 zo dňa 14.11.2014 na začatie disciplinárneho konania voči hráčovi p. Eugeny EREMENKO (HK Nitra a.s.) za porušenie antidopingového pravidla na základe výsledkov vykonanej súťažnej dopingovej kontroly v stretnutí Tipsport Extraligy zo dňa 10.10.2014 v nadväznosti na rozhodnutie PRO – HOKEJ a.s., riadiaceho orgánu súťaže.

DK SZĽH na základe návrhu ADA SR  s prihliadnutím na oznámenie PRO-HOKEJ a.s. ukladá hráčovi p. Eugenyovi EREMENKOVI (HK Nitra a.s.) trest zastavenia činnosti v trvaní 2 rokov a to od 10.11.2014 do 10.11.2016, vrátane.

DK SZĽH prejednala odročený prípad priestupku v stretnutí 1. ligy dorastu č. 4172 ŠHK KŠK Bratislava – HK 95 Považská Bystrica zo dňa 16.11.2014, kde hráč p. Shamil GAINUTDINOV (ČRP:30353 – ŠHK KŠK Bratislava) obdržal trest v hre (TH) za nešportové správanie sa hráčov.

DK SZĽH potrestala hráča p. Shamila GAINUTDINOVA (ČRP:30353 – ŠHK KŠK Bratislava) nepodmienečným zastavením činnosti na 4 majstrovské stretnutia v 1LD (str. č. 4177, 4185, 4196, 4204) a to od 17.11.2014 do 30.11.2014, vrátane.

Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH obdržal hráč p. Lukáš BALIŠ (ČRP:20023 – MMHK Nitra) v stretnutí EXJ č. 1138 HC Košice – MMHK Nitra dňa 22.11.2014 prvý krát prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH zastavila menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie EXJ č. 1144 dňa 23.11.2014 (HC Košice – MMHK Nitra).

Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH obdržal hráč p. Patrik DANIŠOVSKÝ (ČRP:20793 – HC SLOVAN Bratislava) v stretnutí EXJ č. 1135 HC SLOVAN Bratislava – HK Spišská Nová Ves dňa 22.11.2014 prvý krát prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH zastavila menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie EXJ č. 1141 dňa 23.11.2014 (HC SLOVAN Bratislava – HK Spišská Nová Ves).

Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH obdržal hráč p. Peter LUNTER (ČRP:18948 – HC´05 Banská Bystrica a.s. / HC 07 Detva s.r.o.) v stretnutí EXJ č. 1139 DUKLA Trenčín – HC´05 Banská Bystrica a.s. dňa 23.11.2014 prvý krát prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH zastavuje menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie EXJ č. 1145 dňa 29.11.2014 (HC´05 Banská Bystrica – HC SLOVAN Bratislava).

Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH obdržal hráč p. Maroš SUROVÝ (ČRP:20759 – HC´05 Banská Bystrica a.s.) v stretnutí EXJ č. 1139 DUKLA Trenčín – HC´05 Banská Bystrica a.s. dňa 23.11.2014 prvý krát prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH zastavuje menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie EXJ č. 1145 dňa 29.11.2014 (HC´05 Banská Bystrica – HC SLOVAN Bratislava).

Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH obdržal hráč p. Michal KRAJČ (ČRP:22895 – HKM a.s. Zvolen) v stretnutí EXD č. 2189 Zvolen – Spišská Nová Ves dňa 23.11.2014 prvý krát prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH zastavuje menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie EXD č. 2197 dňa 29.11.2014 (Martin - Zvolen).

DK SZĽH prerokovala odročený prípad porušenia predpisov SZĽH v predčasne ukončenom stretnutí stretnutí 1LJ č. 3082 HK Ružinov 99 Bratislava a.s. – Miskolci JJSE dňa 26.10.2014, ktorý odstúpila Komisia mládeže SZĽH (KM SZĽH) dňa 6.11.2014 na disciplinárne doriešenie.

DK SZĽH potrestala klub Miskolci JJSE za porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH finančnou pokutou.

DK SZĽH prejednala odročený prípad priestupku v stretnutí Tipsport Extraligy č. 126 HK Nitra a.s. – HK 36 Skalica s.r.o. zo dňa 23.11.2014, kde hráč p. Tomáš NECHALA (ČRP:18301 – HK 36 Skalica s.r.o.) obdržal trest v hre (TH) za napadnutie hlavy a krku.

DK SZĽH potrestala hráča p. Tomáša NECHALU (ČRP:18301 – HK 36 Skalica s.r.o.) nepodmienečným zastavením činnosti na 1 majstrovské stretnutie v Tipsport Extralige (str. č. 135 dňa 25.11.2014 ) a finančnou pokutou.  DK SZĽH prihliadala aj na  zdravotný stav napadnutého hráča a stanovisko HK Nitra a.s. podľa ktorého je spôsobilý štartu v nasledujúcom majstrovskom stretnutí.

Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH obdržal hráč p. Nikita KRAUZE (ČRP:29952 – L.A. Stars St. Pölten) v stretnutí 1LD č. 4186 St. Pölten – P. Bystrica dňa 23.11.2014 prvý krát prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH zastavuje menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie 1LD č. 4195 dňa 29.11.2014 (St. Pölten – N. Zámky).

Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH obdržal hráč p. Egor SERMAN (ČRP:30144 – Debreceni Hoki klub) v stretnutí 1LD č. 4192 Debreceni Hoki klub – HK Mládež Michalovce dňa 23.11.2014 prvý krát prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH zastavuje menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie 1LD č. 4199 dňa 29.11.2014 (MŠHK Prievidza mládež - Debreceni Hoki klub).

DK 25/2014-15 Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH a oznámenia HK 95 Považská Bystrica obdržal hráč p. Ján ZLOCHA (ČRP:19285 – HK 95 Považská Bystrica) v stretnutí 1. HL SR č. 549 SR18 – HK 95 P. Bystrica dňa 12.11.2014 prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH zastavuje menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie 1. HL SR č. 621 dňa 14.11.2014 (HC DUKLA Senica - HK 95 Považská Bystrica).

DK SZĽH prerokovala odročený prípad porušenia predpisov SZĽH klubom MŠHK Prievidza za stretnutie 1. HL SR č. 513 MŠHK Prievidza - HK 95 Považská Bystrica dňa 2.11.2014, ktorý odstúpila SpR ZOK 1. HL SR  dňa 4.11.2014 na disciplinárne doriešenie.

DK SZĽH potrestala klub MŠHK Prievidza za porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH finančnou pokutou.

DK SZĽH prerokovala odročený prípad porušenia predpisov SZĽH klubom MŠHK Prievidza za stretnutie 1. HL SR č. 601 SR18 - MŠHK Prievidza dňa 31.10.2014, ktorý odstúpila SpR ZOK 1. HL SR  dňa 4.11.2014 na disciplinárne doriešenie.

DK SZĽH potrestala klub MŠHK Prievidza za porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH finančnou pokutou.

DK 24/2014-15  Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH obdržal hráč p. Gabriel PROCHÁZKA (ČRP:23117 – HC Nové Zámky) v stretnutí 1LD č. 4146 HC Nové Zámky – HK Mládež Michalovce dňa 8.11.2014 prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH zastavuje menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie 1LD č. 4154 dňa 9.11.2014 (HC Nové Zámky – HC 46 Bardejov).

DK 23/2014-15  Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH obdržal hráč Slavomír MAURY (ČRP:18772 – HK Trnava) v stretnutí 1LJ č. 3145 Púchov – Trnava dňa 4.11.2014 prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH zastavuje menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie 1LJ č. 3150 dňa 11.11.2014 (MŠK Púchov s.r.o. – HK Trnava).

DK SZĽH prejednala písomnú žiadosť hráča p. Petra PENÁKA (ČRP:13906 – HC DUKLA Senica) zo dňa 6.11.2014 o zmenu zvyšku trestu nepodmienečného zastavenia činnosti uloženého rozhodnutím DK SZĽH na podmienečný.

DK SZĽH žiadosti hráča p. Petra PENÁKA (ČRP:13906 – HC DUKLA Senica) vyhovela (doteraz odpykané celkovo 1 majstrovské stretnutia 1HL SR - str. č. 607) a dňom 7.11.2014 mení menovanému hráčovi zvyšok trestu 1 majstrovské stretnutie na podmienečný trest so skúšobnou dobou na 3 mesiace od 7.11.2014 do 7.2.2015. DK SZĽH upozorňuje previnilca, že v pripade jeho ďalšieho disciplinárneho previnenia v priebehu skúšobnej doby sa k novo uloženému trestu pripočíta aj zvyšok podmienečného trestu.

DK 22/2014 DK SZĽH prerokovala odročený prípad priestupku v stretnutí č. 4128 HK Brezno – HK Mládež Michalovce zo dňa 26.10.2014, kde hráč p. Dominik BOROV (ČRP:23022 – MŠK MLÁDEŽE TREBIŠOV / HK Mládež Michalovce) obdržal trest v hre (TH) za kopnutie bez zranenia hráča podľa Pravidiel ĽH 2010-14 č. 535.

DK SZĽH potrestala hráča p. Dominika BOROVA (ČRP:23022 – MŠK MLÁDEŽE TREBIŠOV / HK Mládež Michalovce) nepodmienečným zastavením činnosti na 2 majstrovské stretnutia v 1LD (str. č. 4133 a 4141) a to od 27.10.2014 do 2.11.2014, vrátane.

DK SZĽH na svojom zasadnutí prerokovala odročený prípad žiadosti klubu HC´05 Banská Bystrica a.s. o dodatočné potrestanie hráča HK POPRAD s.r.o. p. Matúša Matisa za jeho zákrok na hráča domácich p. Miroslava Preisingera (č.65, HC´05 Banská Bystrica), čím došlo k zraneniu hráča. 

DK SZĽH v nadväznosti na stanoviská Komisie rozhodcov SZĽH a PRO-HOKEJ a.s., riadiaceho orgánu súťaže Tipsport Extraligy na dodatočné trestanie v zmysle Pravidiel ĽH potrestala hráča  p. Matúša Matisa (ČRP: 16889 - HK POPRAD s.r.o.) nepodmienečným zastavením činnosti na 2 majstrovské stretnutia v Tipsport Extralige (str. č. 91 a 100) a to od 30.10.2014 do 2.11.2014, vrátane. DK SZĽH prihliadla na stanovisko HC´05 Banská Bystrica a.s. podľa ktorého zdravotný stav napadnutého hráča p. Preisingera mu umožňuje štartovať v majstrovských zápasoch.

DK SZĽH prejednala odročený prípad priestupku v stretnutí 1. ligy dorastu č. č. 4122 ŠHK 37 Piešťany s.r.o. – HC Nové Zámky zo dňa 26.10.2014, kde hráč p. Simon ŠMÁTRALA (ČRP:23664 – ŠHK 37 Piešťany s.r.o.) obdržal trest v hre (TH) za napadnutie hlavy a krku (P-ĽH 540 b) tak, ako uviedol hlavný rozhodca  do Zápisu o stretnutí.

DK SZĽH potrestala hráča p. Simona ŠMÁTRALU (ČRP:23664 – ŠHK 37 Piešťany s.r.o.) nepodmienečným zastavením činnosti na 3 majstrovské stretnutia v 1. lige dorastu (str. č.4130, 4138 a 4150) a to od 27.10.2014 do 8.11.2014, vrátane. DK SZĽH prihliadala aj na stanovisko HC Nové Zámky, podľa ktorého sa napadnutý hráč HC Nové Zámky zapojil do tréningového procesu.

DK SZĽH prejednala prípad priestupku v stretnutí 1. HL SR č. 599 HC DETVA 07 s.r.o. - HC DUKLA Senica zo dňa 31.10.2014, kde hráč p. Peter PENÁK (ČRP:13906 – HC DUKLA Senica) obdržal trest v hre (TH) za nešportové správanie sa hráčov.

DK SZĽH na základe dostupných podkladov potrestala hráča p. Petra PENÁKA (ČRP:13906 – HC DUKLA Senica) nepodmienečným zastavením činnosti na 2 majstrovské stretnutia v 1. HL SR (str. č. 544 a 607) a to od 1.11.2014 do 7.11.2014, vrátane.

Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH obdržal hráč Ján NAHÁLKA (ČRP:4137 – HK 95 Považská Bystrica) v stretnutí 1LD č. 4137 HK 95 Považská Bystrica – HK Trnava dňa 2.11.2014 prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH zastavuje menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie 1LD č. 4151 dňa 8.11.2014 (MHK Dolný Kubín – HK 95 P.Bystrica).

Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH obdržal hráč p. p. Martin PUŠ (ČRP:22151 – HK DUKLA Trenčín n.o.) v stretnutí EXD č. 2159 Žilina – Trenčín dňa 2.11.2014 prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH zastavuje menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie EXD č. 2161 dňa 15.11.2014 (HC SLOVAN Bratislava – HK DUKLA Trenčín n.o.).

DK SZĽH prejednala písomnú žiadosť hráča p. Michala ROHÁČIKA (MHK Humenné) zo dňa 3.11.2014 o zmenu zvyšku trestu nepodmienečného zastavenia činnosti uloženého rozhodnutím DK SZĽH na podmienečný.

DK SZĽH žiadosti hráča p. Michala ROHÁČIKA (MHK Humenné ) vyhovela (doteraz odpykané celkovo 2 majstrovské stretnutia 2LS - str. č. 10162, 10170) a dňom 4.11.2014 mení menovanému hráčovi zvyšok trestu 2 majstrovské stretnutia na podmienečný trest so skúšobnou dobou na 3 mesiace od 4.11.2014 do 4.2.2015, pričom  prihliadla aj na stanovisko klubu HC SLOVAN Gelnica. DK SZĽH upozorňuje previnilca, že v pripade jeho ďalšieho disciplinárneho previnenia v priebehu skúšobnej doby sa k novo uloženému trestu pripočíta aj zvyšok podmienečného trestu.

DK 21/2014-15 DK SZĽH prejednala odročený prípad priestupku v stretnutí Tipsport Extraligy č. 82 HC´05 Banská Bystrica a.s. – HK POPRAD s.r.o. zo dňa 26.10.2014, kde hráč p. Ľubomír DINDA (ČRP:19589 – HK POPRAD s.r.o.) obdržal trest v hre (TH) za napadnutie zozadu.

DK SZĽH potrestala hráča p. Ľubomíra DINDU (ČRP:19589 – HK POPRAD s.r.o.) nepodmienečným zastavením činnosti na 1 majstrovské stretnutie v Tipsport Extralige  (str. č. 90 dňa 28.10.2014) a finančnou pokutou.  DK SZĽH pri posudzovaní prihliadala na predloženú lekársku správu a doplňujúce podklady.

Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH obdržal hráč p. Kristián ĎURIŠ (ČRP:25831 – MŠK MLÁDEŽE TREBIŠOV) v stretnutí 1LD č. 4125 MŠK MLÁDEŽE TREBIŠOV – MHK Ružomberok dňa 26.10.2014 prvý krát v sezóne 5 VT

DK SZĽH zastavuje menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie 1LD č. 4135 dňa 1.11.2014 (MŠHK – mládež Prievidza – MŠK MLÁDEŽE TREBIŠOV).

DK 19/2014-15 Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH obdržal hráč Michal BABINSKÝ (ČRP:19742 – HK ŠKP POPRAD) v stretnutí EXJ č. 1081 HK ŠKP POPRAD – MHk 32 Liptovský Mikuláš dňa 16.10.2014 prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH zastavuje menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie EXJ č. 1085 dňa 18.10.2014 (HK ŠKP POPRAD – MsHKM Žilina s.r.o.).

DK SZĽH prejednala písomnú žiadosť hráča p. Lukáša PIJÁKA (ČRP:18789 – MŠHK Prievidza / MsHK Žilina a.s.) zo dňa 23.10.2014 o zmenu zvyšku trestu nepodmienečného zastavenia činnosti uloženého rozhodnutím DK SZĽH na podmienečný.

DK SZĽH žiadosti hráča p. Lukáša PIJÁKA (ČRP:18789 – MŠHK Prievidza / MsHK Žilina a.s.) vyhovela (doteraz odpykané celkovo 2 majstrovské stretnutia 1. HL SR  -  str. č. 568, 578) a dňom 24.10.2014 zmenila menovanému hráčovi zvyšok trestu 1 majstrovské stretnutie na podmienečný trest so skúšobnou dobou na 3  mesiace od 24.10.2014 do 24.1.2015. DK SZĽH upozorňuje previnilca, že v pripade jeho ďalšieho disciplinárneho previnenia v priebehu skúšobnej doby sa k novo uloženému trestu pripočíta aj zvyšok podmienečného trestu.

DK SZĽH prejednala písomnú žiadosť hráča p. Ivana ČERNÉHO (ČRP:4460 – MŠHK Prievidza) zo dňa 23.10.2014 o zmenu zvyšku trestu nepodmienečného zastavenia činnosti uloženého rozhodnutím DK SZĽH na podmienečný.

DK SZĽH žiadosti hráča p. Ivana ČERNÉHO (ČRP:4460 – MŠHK Prievidza) vyhovela (doteraz odpykané celkovo 2 majstrovské stretnutia 1. HL SR  -  str. č. 568, 578) a dňom 24.10.2014 zmenila menovanému hráčovi zvyšok trestu 2 majstrovské stretnutia na podmienečný trest so skúšobnou dobou na 4  mesiace od 24.10.2014 do 24.2.2015. DK SZĽH upozorňuje previnilca, že v pripade jeho ďalšieho disciplinárneho previnenia v priebehu skúšobnej doby sa k novo uloženému trestu pripočíta aj zvyšok podmienečného trestu.

DK 18/2014-15 DK SZĽH prejednala prípad priestupku v stretnutí 1. HL SR č. 568 HC DUKLA Senica – MŠHK Prievidza zo dňa 17.10.2014, kde hráč p. Peter GULA (ČRP:9234 – HC DUKLA Senica) obdržal trest v hre (TH) za napadnutie hlavy a krku (P-ĽH 2010-14 č. 540b)

DK SZĽH potrestala hráča p. Petra GULU (ČRP:9234 – HC DUKLA Senica) nepodmienečným zastavením činnosti na 1 majstrovské stretnutie v 1. HL SR  (str. č. 643 dňa 22.10.2014).  DK SZĽH prihliadala aj na stanovisko MŠHK Prievidza, podľa ktorého napadnutý hráč trénuje a môže štartovať v nasledujúcom majstrovskom stretnutí.

DK SZĽH na svojom zasadnutí prerokovala odročený prípad žiadosti klubu HC SLOVAN Gelnica o dodatočné potrestanie hráča MHK Humenné p. Michala Roháčika za napadnutie hráča hostí  p. Michala Grossa (č.88).

DK SZĽH v nadväznosti na stanoviská Komisie rozhodcov SZĽH a Rady LK 2LS, riadiaceho orgánu súťaže 2. ligy seniorov na dodatočné trestanie v zmysle Pravidiel ĽH potrestala hráča  p. Michala ROHÁČIKA (MHK Humenné) nepodmienečným zastavením činnosti na 4 majstrovské stretnutia v 2. lige seniorov (str. č. 10162, 10170, 10171, 10180) a to od 15.10.2014 do 15.11.2014, vrátane.

DK SZĽH prejednala odročený prípad priestupku v stretnutí 1. HL SR č. 565 HC TOPOĽČANY – MŠHK Prievidza zo dňa 15.10.2014, kde hráč p. Lukáš PIJÁK (ČRP:18789 – MŠHK Prievidza / MsHK Žilina a.s.)  obdržal trest v hre (TH) za nešportové správanie sa hráčov (P-ĽH 2010-14 550).

DK SZĽH na základe dostupných podkladov potrestala hráča p. Lukáša PIJÁKA (ČRP:18789 – MŠHK Prievidza / MsHK Žilina a.s.) nepodmienečným zastavením činnosti na 3 majstrovské stretnutia v 1. HL SR (str. č. 568, 578, 579) a to od 16.10.2014 do 24.10.2014, vrátane.

DK SZĽH prejednala odročený prípad priestupku v stretnutí Extraligy dorastu č. 2109 P.H.K. Prešov n.o. – HK RUŽINOV ´99 Bratislava a.s. zo dňa 12.10.2014, kde obaja hráči p. Martin PALKO (ČRP:22027 – P.H.K. Prešov n.o.) a p. Samuel ŠTUK (ČRP:23277 – HK RUŽINOV ´99 Bratislava a.s.) obdržali trest v hre (TH) za úder hlavou (P-ĽH 2010-14 č. 529), keďže sa   vzájomne udreli hlavou, miernou intenzitou, bez zranení.

DK SZĽH potrestala  hráča p. Martina PALKA (ČRP:22027 – P.H.K. Prešov n.o.) nepodmienečným zastavením činnosti na 2 majstrovské stretnutia v Extralige dorastu (str. č. 2115 a 2124) a to od 13.10.2014 do 19.10.2014, vrátane.

DK SZĽH potrestala hráča p. Samuela ŠTUKU (ČRP:23277 – HK RUŽINOV ´99 Bratislava a.s.) nepodmienečným zastavením činnosti na 2 majstrovské stretnutia v Extralige dorastu (str. č. 2118 a 2126) a to od 13.10.2014 do 19.10.2014, vrátane.

DK SZĽH prejednala odročený prípad priestupku v stretnutí 1. HL SR č. 565 HC TOPOĽČANY – MŠHK Prievidza zo dňa 15.10.2014, kde hráč p.  Ivan ČERNÝ (ČRP:4460 – MŠHK Prievidza)  obdržal trest v hre (TH) za nešportové správanie sa hráčov (P-ĽH 2010-14 550).

DK SZĽH na základe dostupných podkladov potrestala hráča p. Ivana ČERNÉHO (ČRP:4460 – MŠHK Prievidza) nepodmienečným zastavením činnosti na 4 majstrovské stretnutia v 1. HL SR (str. č. 568, 578, 579, 590) a to od 16.10.2014 do 26.10.2014, vrátane.

DK SZĽH prejednala odročený prípad priestupku v stretnutí Extraligy dorastu č. 2108 HK Spišská Nová Ves – MMHK Nitra zo dňa 12.10.2014, kde hráč p. Adam KALAFA (ČRP:21721 – MMHK Nitra) obdržal trest v hre (TH) za nešportové správanie sa hráčov (P-ĽH 2010-14 550f2).

DK SZĽH po preskúmaní dostupných podkladov a vypočutia potrestala hráča p. Adama KALAFU (ČRP:21721 – MMHK Nitra) nepodmienečným zastavením činnosti na 2 majstrovské stretnutia v Extralige dorastu (str. č. 2119, 2127) a to od 13.10.2014 do 19.10.2014, vrátane.

DK 17/2014-15 DK SZĽH prejednala odročený prípad priestupku v stretnutí Tipsport Extraligy č. 63 MHC Martin a.s. – HK 36 Skalica s.r.o. zo dňa 14.10.2014, kde hráč p. Peter GALAMBOŠ (ČRP:12980 – MHC Martin a.s.) obdržal trest v hre (TH) za napadnutie hlavy a krku.

DK SZĽH potrestala hráča p. Petra GALAMBOŠA (ČRP:12980 – MHC Martin a.s.) nepodmienečným zastavením činnosti na 1 majstrovské stretnutie v Tipsport Extralige  (str. č. 68 dňa 17.10.2014) a finančnou pokutou.  DK SZĽH prihliadala aj na stanovisko HK 36 Skalica s.r.o. podľa ktorého sa napadnutý hráč HK 36 Skalica už plnohodnotne zapojil do tréningového procesu a štartoval v nasledujúcom majstrovskom stretnutí.

DK 15/2014-15 DK SZĽH prerokovala odročený prípad podnetu bezpečnostného manažéra SZĽH a predsedu BK SZĽH na začatie disciplinárneho konania voči klubu HC´05 Banská Bystrica, keďže v stretnutí Tipsport extraligy č. 48 medzi HC´05 Banská Bystrica vs HKM ZVOLEN došlo v čase cca 16 sekúnd po začatí stretnutia z miesta vyhradeného pre fanúšikov hostí do priestoru športoviska k vhodeniu niekoľko predmetov na ľadovú plochu, kvôli ktorým musel HR prerušiť stretnutie.

DK SZĽH v zmysle čl. 29 DP SZĽH disciplinárne konanie voči HC´05 Banská Bystrica a.s. v tejto veci zastavila, nakoľko po  vyhodnotení vyžiadaných písomných, grafických podkladov a odborných stanovísk boli  zistené skutočnosti, že  predmety hodené na ľadovú plochu – papiere použité pri vytvorení tzv. chorea, povolil bezpečnostný manažér hosťujúcemu fan klubu doniesť na štadión vzhľadom na to, že sa nejednalo v zmysle zákona o zakázané predmety; tieto boli zo sektoru hostí hromadne a organizovane vhodené; na mieste podujatia v sektore hostí sa nenachádzali a diváci nepoužili zakázané predmety – pyrotechnické výrobky, strelnú zbraň, chladnú zbraň alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším, a tým nedošlo k ohrozeniu zdravia a  majetku  účastníkov podujatia, ale svojou činnosťou – vhodením predmetov do priestorov športoviska diváci v sektore hostí  narušili pokojný priebeh stretnutia. Už pred samotným incidentom vhodenia predmetov do priestoru športoviska diváci v sektore organizovane kričali urážlivé slová  „ Čo ste tak ticho, Vy k...y čo ste tak ticho!!“  adresujúce domácim fanúšikom a vo svojom sektore pre hostí rozprestreli plagát „ HC 00 BEZDOMOVCI“  z ktorého je zrejmé, že fan klub hostí posmešne a urážlivo reagoval na fakt, že klub  HC´05 Banská Bystrica hráva svoje domáce zápasy na štadióne v Brezne, keďže štadión v Banskej Bystrici je momentálne v rekonštrukcii. Vzhľadom na správanie sa divákov  v sektore hostí hlavný usporiadateľ a bezpečnostný manažér správne vydali pokyn na vyprázdnenie sektoru hostí z dôvodu predpokladaného opakovaného narušovania verejného poriadku a pokojného priebehu podujatia. Na základe dostupných podkladov si bezpečnostný manažér HC´05 Banská Bystrica a.s. splnil všetky povinnosti v zmysle zákona a organizátor vynaložil všetko úsilie, aby splnil povinnosti vyplývajúce z článku 27, písm a) SP SZĽH (Povinnosti usporiadateľa), článku 27b, písm c) SP SZĽH (Povinnosti bezpečnostného manažéra), článku 28, písm k) SP SZĽH a zo zákona, po vyprázdnení sektoru vyhradeného pre fanúšikov hosťujúceho družstva, sa nevyskytli žiadne ďalšie prerušenia hry z dôvodu narušenia pokojného priebehu stretnutia divákmi.

DK SZĽH prejednala odročený prípad priestupku v stretnutí 1. ligy dorastu č. 4077 MŠHK – mládež Prievidza – MHC Dolný Kubín zo dňa 5.10.2014, kde hráč p. Ivan BENIAK (ČRP:21242 – MŠHK – mládež Prievidza n.o.) obdržal trest v hre (TH) za nešportové správanie sa hráčov ako je uvedené v Zápise o stretnutí.

DK SZĽH potrestala hráča p. Ivana BENIAKA (ČRP:21242 – MŠHK – mládež Prievidza n.o.) nepodmienečným zastavením činnosti na 2 majstrovské stretnutia v 1. lige dorastu (str. č. 4088, 4095) a to od 6.10.2014 do 12.10.2014, vrátane. 

DK SZĽH prejednala písomnú žiadosť hráča p.   Lukáša KLÍMU  (ČRP: 12857 – MHC Martin a.s.) zo dňa 13.10.2014 o zmenu zvyšku trestu nepodmienečného zastavenia činnosti uloženého rozhodnutím DK SZĽH na podmienečný.

DK SZĽH žiadosti hráča p.   Lukáša KLÍMU  (ČRP: 12857 – MHC Martin a.s.) vyhovela (doteraz odpykané celkovo 4 majstrovské stretnutia Tipsport Extraligy  -  str. č. 41, 50, 52, 59) a dňom 13.10.2014 zmenila menovanému hráčovi zvyšok trestu 2 majstrovské stretnutia na podmienečný trest so skúšobnou dobou na 3  mesiace od 13.10.2014 do 13.1.2015. DK SZĽH upozorňuje previnilca, že v pripade jeho ďalšieho disciplinárneho previnenia v priebehu skúšobnej doby sa k novo uloženému trestu pripočíta aj zvyšok podmienečného trestu.

DK SZĽH prejednala odročený prípad priestupku v stretnutí 1. ligy dorastu č. 4066 ŠHK KŠK Bratislava – ŠHK 37 Piešťany s.r.o. zo dňa 4.10.2014, kde hráč p. Lukáš MORAVSKÝ (ČRP:21868 – ŠHK 37 Piešťany s.r.o.) obdržal trest v hre (TH) za napadnutie hlavy a krku (P-ĽH 540 b) tak, ako je uvedené v Zápise o stretnutí.

DK SZĽH potrestala hráča p. Lukáša MORAVSKÉHO (ČRP:21868 – ŠHK 37 Piešťany s.r.o.) nepodmienečným zastavením činnosti na 4 majstrovské stretnutia v 1. lige dorastu (str. č. 4074, 4082, 4090, 4102) a to od 5.10.2014 do 18.10.2014,  vrátane. DK SZĽH prihliadala aj na stanovisko ŠHK KŠK Bratislava podľa ktorého napadnutý hráč ŠHK KŠK Bratislava sa už zapojil do tréningového procesu a štartuje v majstrovských stretnutiach.

DK 13/2014-15 DK SZĽH na svojom zasadnutí prerokovala odročený prípad žiadosti klubu HKM a.s. Zvolen o dodatočné potrestanie hráča MHC Martin a.s. p. Lukáša KLÍMU za jeho nepotrestaný zákrok na hráča hostí  p. Lubora Pokoviča (č.88, HKM a.s. Zvolen), kde došlo k zraneniu tohto hráča.

DK SZĽH v nadväznosti na stanoviská Komisie rozhodcov SZĽH a PRO-HOKEJ a.s., riadiaceho orgánu súťaže Tipsport Extraligy na dodatočné trestanie v zmysle Pravidiel ĽH potrestala hráča  p. Lukáša KLÍMU (ČRP: 12857 – MHC Martin a.s.) nepodmienečným zastavením činnosti na 6 majstrovských stretnutí v Tipsport Extralige (str. č. 41, 50, 52, 59, 63, 68) a to od 2.10.2014 do 17.10.2014, vrátane a finančnou pokutou.

DK SZĽH prejednala odročený prípad podnetu bezpečnostného manažéra SZĽH a predsedu BK SZĽH ku skutočnostiam uvedeným v Zápise o stretnutí Tipsport Extraligy č. 14 Martin – Banská Bystrica, kde došlo k porušeniu predpisov SZĽH - SP SZĽH cit.: V čase 13:15 dopadol zo sektoru domácich fanúšikov, ktorý sa nachádza za bránkou hostí na ľadovú plochu sklenený pohár, ktorý sa rozbil. Z tohto dôvodu bola vykonaná úprava ľadovej plochy a zároveň zahájená prestávka medzi 1. a 2. tretinou. Zostávajúci čas 1. tretiny sa dohral po úprave ľadu“.  

DK SZĽH potrestala klub MHC Martin a.s. pokutou vo výške 300,- EUR (slovom:  tristo EUR) za nešportové správanie sa diváka a hádzanie nebezpečného predmetu na ľad v stretnutí Tipsport Extraligy  č. 14 Martin – Banská Bystrica dňa 26.9.2014, kde zo sektoru domácich fanúšikov, ktorý sa nachádza za bránkou hostí dopadol na ľadovú plochu predmet - sklenený pohár, ktorý sa rozbil a hra bola za účelom jeho odstránenia a očistenia ľadovej plochy prerušená.

Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH a oznámenia klubu HC SLOVAN Bratislava obdržal hráč p. Adam DIVÍNSKY (ČRP:23266 – HC SLOVAN Bratislava a.s.) v stretnutí EXD č. 2077 HC SLOVAN Bratislava – HK Spišská Nová Ves dňa 5.10.2014 prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH zastavuje menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie EXD č.  2081 dňa 8.10.2014 (HC SLOVAN Bratislava a.s. – HK Ružinov 99 Bratislava a.s.).

DK 11/2014-15 DK SZĽH prejednala odročený prípad priestupku v stretnutí Tipsport Extraligy č. 16 HK Nitra a.s. – HC Košice zo dňa 19.9.2014, kde hráč p. Tomáš HRNKA (ČRP:17907 – HC Košice s.r.o.) obdržal trest v hre (TH) za napadnutie zozadu (P-ĽH 2010-2014 č. 523/b).

DK SZĽH potrestala  hráča  p. Tomáša HRNKU (ČRP:17907 – HC Košice s.r.o.) nepodmienečným zastavením  činnosti  na  3  majstrovské stretnutia  v Tipsport Extralige (str. č. 25, 27, 34) od 20.9.2014 do 28.9.2014 a finančnou pokutou. DK SZĽH prihliadla aj na skutočnosť, že napadnutý protihráč HK Nitra a.s. už v majstrovských stretnutiach štartuje.

DK SZĽH na svojom zasadnutí prerokovala odročený prípad žiadosti klubu HK POPRAD o dodatočné potrestanie hráča MHC Martin a.s. p. Petra SMREKA za jeho nepotrestaný zákrok na hráča hostí HK POPRAD Richarda RAPÁČA (č.43), kde došlo k zraneniu tohto hráča.

DK SZĽH v nadväznosti na stanoviská Komisie rozhodcov SZĽH a PRO-HOKEJ a.s., ako riadiaceho orgánu súťaže Tipsport Extraligy na dodatočné trestanie v zmysle Pravidiel ĽH potrestala hráča  p. Petra SMREKA (ČRP: 312 – MHC Martin a.s.) nepodmienečným zastavením činnosti na 6 majstrovských stretnutí v Tipsport Extralige (str. č. 275, 29, 32, 40, 41, 50) a to od 24.9.2014 do 5.10.2014, vrátane a finančnou pokutou.

DK SZĽH prejednala odročený prípad priestupku v stretnutí 1. ligy dorastu č. 4046 HC Nové Zámky – MŠKM Trebišov zo dňa 21.9.2014, kde hráč p. Gabriel VEREŠ (ČRP:23020 – MŠKM Trebišov) obdržal trest v hre (TH) za nešportové správanie sa hráčov (P-ĽH 550f3).

Nakoľko sa podľa Zápisu o stretnutí jednalo o viacnásobné verbálne vulgárne prejavy a gestikuláciu v stretnutí potrestala DK SZĽH hráča p. Gabriela VEREŠA (ČRP:23020 – MŠKM Trebišov) nepodmienečným zastavením činnosti na 8 majstrovských stretnutí v 1. lige dorastu (str. č. 4055, 4063, 4071, 4079, 4085, 4093, 4099, 4108) a to od 22.9.2014 do 19.10.2014.

DK SZĽH prejednala písomnú žiadosť hráča p.   Igora BOBČEKA (ČRP:6121 – MsHK Žilina a.s.) zo dňa 28.9.2014 o zmenu zvyšku trestu nepodmienečného zastavenia činnosti uloženého rozhodnutím DK SZĽH na podmienečný.

DK SZĽH žiadosti hráča p. Igora BOBČEKA (ČRP:6121 – MsHK Žilina a.s.) vyhovela (doteraz odpykané celkovo 3 majstrovské stretnutia Tipsport Extraligy  -  str. č. 22, 29, 33) a dňom 29.9.2014 zmenila menovanému hráčovi zvyšok trestu 1 majstrovské stretnutie na podmienečný trest so skúšobnou dobou na 3  mesiace od 29.9.2014 do 29.12.2014. DK SZĽH upozorňuje previnilca, že v pripade jeho ďalšieho disciplinárneho previnenia v priebehu skúšobnej doby sa k novo uloženému trestu pripočíta aj zvyšok podmienečného trestu. DK SZĽH prihliadla aj na skutočnosť, že napadnutý hráč HKM a.s. v súťaži štartuje.

DK 10/2014-15 DK SZĽH prejednala odročený prípad priestupku v stretnutí Tipsport Extraligy č. 20 MsHK Žilina a.s. – HKM a.s. Zvolen zo dňa 19.9.2014, kde hráč p. Igor BOBČEK (ČRP:6121 – MsHK Žilina a.s.) obdržal trest v hre (TH) za napadnutie hlavy a krku (P-ĽH 540/b)

DK SZĽH potrestala  hráča  p. Igora BOBČEKA (ČRP:6121 – MsHK Žilina a.s.) nepodmienečným zastavením  činnosti  na  4  majstrovské stretnutia  v Tipsport Extralige (str. č. 22, 29, 33, 38) od 20.9.2014 do 30.9.2014, vrátane a finančnou pokutou.

DK 9/2014-15 DK SZĽH prerokovala odročený prípad v stretnutí Tipsport Extraligy č. 3 HKM a.s. Zvolen – HC´05 Banská Bystrica zo dňa 12.9.2014, v ktorom došlo ku skutočnostiam, ktoré uviedli do Zápisu o stretnutí, časť Poznámky hlavní rozhodcovia stretnutia.

DK SZĽH potrestala organizátora podujatia - stretnutia Tipsport Extraligy č. 3 hokejový klub HKM a.s. pokutou vo výške 4.500,- € (slovom: štyritisícpäťsto EUR) za závažný prípad disciplinárneho previnenia podľa zák. č. 1/2014 Z.z. v stretnutí Tipsport Extraligy č. 3 Zvolen – Banská Bystrica dňa 12.9.2014, kde sa do priestoru vyhradeného pre fanúšikov hostí dostali a boli použité zakázané pyrotechnické výrobky. 

DK SZĽH prejednala písomnú žiadosť hráča p.  Jozefa SLÁDKA (ČRP: 10858 – HC 07 DETVA s.r.o.)  zo dňa 20.9.2014 o zmenu zvyšku trestu nepodmienečného zastavenia činnosti uloženého rozhodnutím DK SZĽH na podmienečný.

DK SZĽH na základe splnenia podmienok žiadosti hráča p.  Jozefa SLÁDKA (ČRP: 10858 – HC 07 DETVA s.r.o.)  vyhovela (doteraz odpykané celkovo 2 majstrovské stretnutia 1. HL SR č. 518, 520) a dňom 22.9.2014 zmenila menovanému hráčovi zvyšok trestu 2 majstrovských stretnutí na podmienečný trest so skúšobnou dobou na 3 mesiace od 22.9.2014 do 22.12.2014.  DK SZĽH upozorňuje previnilca, že v pripade jeho ďalšieho disciplinárneho previnenia v priebehu skúšobnej doby sa k novo uloženému trestu pripočíta aj zvyšok podmienečného trestu.

Na základe výpisu elektronického informačného systému SZĽH a oznámenia klubu MMHK Nitra obdržal hráč Mário BIRÓ (ČRP:23063 – MMHK Nitra) v stretnutí EXD č. 2035 MMHK Nitra – HC ŠKP Poprad dňa 20.9.2014 prvý krát v sezóne 5 VT.

DK SZĽH zastavila menovanému činnosť na 1 majstrovské stretnutie a to na stretnutie EXD č.  2043 dňa 21.9.2014 (MMHK Nitra – HK Spišská Nová Ves). 

DK 8/2014-15 DK SZĽH prerokovala odročený prípad priestupku v stretnutí 1LD č. 4016 HK Brezno – HC 46 Bardejov zo dňa 7.9.2014, kde hráč p. Tomáš HMEĽAR (ČRP: 28890 – HC 46 Bardejov) obdržal trest v hre (TH) za kopnutie bez zranenia hráča podľa Pravidiel ĽH 2010-14 č. 535.

DK SZĽH potrestala hráča p. Tomáša HMEĽARA (ČRP: 28890 – HC 46 Bardejov) nepodmienečným zastavením činnosti na 2 majstrovské stretnutia v 1. lige dorastu (str. č. 4024 a 4032) a to od 8.9.2014 do 20.9.2014, vrátane.

DK SZĽH prerokovala odročený prípad priestupku v stretnutí EXD č. 2292 MsHKM Žilina s.r.o. – HK Ružinov 99 Bratislava a.s. zo dňa 10.9.2014, kde hráč p. David ORAVEC (ČRP: 22761 – MsHKM Žilina s.r.o.) obdržal trest v hre (TH) za faul kolenom podľa Pravidiel ĽH 2010-14 č. 536b a tým došlo k zraneniu protihráča.

DK SZĽH potrestala hráča p. Davida ORAVCA (ČRP: 22761 – MsHKM Žilina) nepodmienečným zastavením činnosti na 6 majstrovských stretnutí, z toho v Extralige dorastu 5 stretnutí (str. č. 2300, 2018, 2025, 2040, 2048) a v ORANGE 1. Lige starších žiakov 1 stretnutie (č. str. 9187) a to od 11.9.2014 do 21.9.2014, vrátane.

DK SZĽH prerokovala odročený prípad priestupku v stretnutí 1HL SR č. 573 HC 07 DETVA s.r.o. – HK 95 Považská Bystrica zo dňa 14.9.2014, kde hráč p. Jozef SLÁDOK (ČRP: 10858 – HC 07 DETVA s.r.o.) obdržal trest v hre (TH) za údery podľa Pravidiel ĽH 2010-14 č. 527.

DK SZĽH potrestala hráča p. Jozefa SLÁDKA (ČRP: 10858 – HC 07 DETVA s.r.o.) nepodmienečným zastavením činnosti na 4 majstrovské stretnutia v 1. HL SR (str. č. 518, 520, 529 a 533)  a to od 15.9.2014 do 26.9.2014, vrátane a súbežne finančnou pokutou.

DK SZĽH prejednala písomnú žiadosť hráča p.  Lukáša NOVÁKA (ČRP:6906 – HK Nitra a.s.) o zmenu zvyšku trestu nepodmienečného zastavenia činnosti uloženého rozhodnutím DK SZĽH na podmienečný.

DK SZĽH na základe splnenia podmienok žiadosti hráča p. Lukáša NOVÁKA (ČRP:6906 – HK Nitra a.s.) vyhovela (doteraz odpykaných celkovo 6 majstrovských stretnutí Tipsport Extraligy  - z toho v sezóne 2013/2014 str. č. 337, 338, 339 a v sezóne 2014/2015 str. č. 1, 6, 11) a dňom 17.9.2014 zmenila menovanému hráčovi zvyšok trestu 6 majstrovských stretnutí na podmienečný trest so skúšobnou dobou na 3 mesiace od 17.9.2014 do 17.12.2014. DK SZĽH upozorňuje previnilca, že v pripade jeho ďalšieho disciplinárneho previnenia v priebehu skúšobnej doby sa k novo uloženému trestu pripočíta aj zvyšok podmienečného trestu. DK SZĽH prihliadla aj na skutočnosť, že zdravotný stav už umožňuje napadnutému hráčovi HC Košice štart v súťaži.

DK 6/2014-15 DK SZĽH prerokovala prípad priestupku v stretnutí 1LD č. 4003 EC L.A. STARS – HK 95 Považská Bystrica zo dňa 6.9.2014, kde hráč p. Nikita KRAUZE (EC L.A. STARS) obdržal trest v hre (TH) za kopnutie bez zranenia hráča podľa pravidla 535

DK SZĽH potrestala hráča p. Nikitu KRAUZEHO (EC L.A. STARS) nepodmienečným zastavením činnosti na 2 majstrovské stretnutia v 1. lige dorastu (str. č. 4011 a 4017) a to od 7.9.2014 do 13.9.2014, vrátane.  

DK 5/2014-15 DK SZĽH prerokovala písomnú žiadosť hráča p. Mikuláša GAVURU (ČRP: 20718 – HK Mládež Michalovce) o zmenu zvyšku trestu nepodmienečného zastavenia činnosti uloženého rozhodnutím DK SZĽH zo sezóny 2013/2014 na podmienečný.

DK SZĽH žiadosti hráča p. Mikuláša GAVURU (ČRP: 20718 – HK Mládež Michalovce – doteraz odpykané 2 majstrovské stretnutia 1LJ č. 3001 a 3006) vyhovuje a dňom 12.9.2014 mení menovanému hráčovi zvyšok trestu 2 majstrovských stretnutí na podmienečný trest so skúšobnou dobou na 4 mesiace od 12.9.2014 do 12.1.2015.

DK 4/2014-15 DK SZĽH prerokovala previnenie v prípravnom priateľskom medzinárodnom stretnutí juniorov medzi DUKLA Trenčín – VHK Vsetín dňa 28.8.2014 hranom na ZŠ v Trenčíne, kde hlavný rozhodca stretnutia p. Mário Krist uložil hráčovi hostí č. 26 p. Stanislav Filip trest v hre (TH) za údery podľa Pravidla ĽH 2010-2014 č. 528f a zástupcovi družstva domácich – asistentovi trénera p. Marcelovi Hanzalovi trest v hre (TH) za údery podľa pravidla 528g. V čase 54:48 bolo stretnutie predčasne ukončené v zmysle SP článok 44, písmeno f (bod 6) - za fyzické napádanie ktoréhokoľvek z rozhodcov stretnutia, funkcionárov stretnutia a funkcionárov družstiev, hráčom alebo hráčmi, funkcionármi, divákmi pred stretnutím, počas stretnutia alebo bezprostredne po ukončení stretnutia.

-DK SZĽH odstúpila prípad previnenia hráča zahraničného družstva juniorov VHK Vsetína p. Stanislava Filipa na doriešenie ČSĽH, resp. jej disciplinárnym orgánom. 

-DK SZĽH potrestala asistenta trénera p. Marcela HANZALA finančnou pokutou a nepodmienečným zastavením činnosti na 1 majstrovské stretnutie a to stretnutie EXJ č. 1005 MHk 32 L. Mikuláš – Dukla Trenčín dňa 6.9.2014.

- DK SZĽH prerokovala previnenie v prípravnom priateľskom medzinárodnom stretnutí dorastencov medzi DUKLA Trenčín – VHK Vsetín dňa 29.8.2014 hranom na ZŠ v Trenčíne, kde hlavný rozhodca stretnutia p. Mário Krist uložil hráčovi hostí č. 1 p. Bechný trest v hre (TH) podľa Pravidla ĽH 2010-2014 č. 550f2 a funkcionárovi družstva hostí p. Viktor Hlobil uložený OK podľa Pravidiel ĽH 2010-2014 č. 551b

DK SZĽH odstúpila prípad previnenia hráča zahraničného družstva dorastencov VHK Vsetín p. Bechného a funkcionára družstva dorastencov VHK Vsetín p. Viktora Hlobila na doriešenie ČSĽH, resp. jej disciplinárnym orgánom.

DK 3/2014-15 DK SZĽH prerokovala previnenie v prípravnom priateľskom medzinárodnom stretnutí seniorov č. 30049 medzi HK Dukla Michalovce – Miskolc JJSE dňa 25.4.2014 hranom na ZŠ v Michalovciach, kde hlavný rozhodca stretnutia  p. Rudolf Lauff ml. uložil hráčovi p. Ivanovi Fedorovi trest v hre (TH) za údery.

DK SZĽH potrestala hráča p. Ivana FEDORA (HK DUKLA Michalovce) finančnou pokutou a nepodmienečným zastavením činnosti na 1 prípravné stretnutie družstva seniorov a to stretnutie medzi HC 07 Prešov (P.H.K. Prešov) - HK DUKLA Michalovce dňa 29.8.2014.

 

Neuvedené výpisy zo zasadnutí DK SZĽH obsahujú ostatné rozhodnutia, prerokovávanie prípadov v rámci prípravných konaní a zhromažďovanie podkladov. 

Zmeny vyhradené.