2. hokejová liga

Informácie

 

 
Oficiálny názov súťaže 2022-2023:                   2. HOKEJOVÁ LIGA (2LS)                    
 
Riadiaci orgán súťaže 2022-2023:                     SZĽH, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava prostredníctvom Ligovej rady 2. ligy seniorov
 
Ligová rada 2. ligy seniorov 2022-2023:            Ladislav GrossRastislav Konečný, Pavol Remžík, e-mail
 
Smernica pre súťaž 2LS 2022-2023:                   Smernica 2LS - TU (pdf, aktualizácia 5.10.2022)
 
      :                                                                           Smernica 2LS - TU (pdf, 8.9.2022)
 
Usmernenia riadiaceho orgánu 2022-2023:        
 
 
Rozhodnutia riadiaceho orgánu 2022-2023:            LiRa 2LS - TU
 

Úradné správy a rozhodnutia DK SZĽH 2022-2023:   Úradné správy a rozhodnutia DK SZĽH ( TU )

 
Termínovník 2LS 2022-2023:                              TU (pdf, aktualiz. 10.1.2023)
                                                                             TU (pdf, aktualiz. 3.9.2022)
 
 
Rozpis súťaží SZĽH 2022-2023 (web):                
 
Marketing 2LS 2022-2023:                                  Marketing SZĽH s.r.o., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, e-mail

 


 
Vekové kategórie 2022-2023:                             TU (pdf, aktualizácia 10.5.2022) 
 
Podmienky na prihlásenie sa družstiev do
súťaží SZĽH pre sezónu 2022-2023 (web):         TU 2. liga seniorov  (pdf 2LS)          
 
Termíny na prihlásenie sa do/odhlásenie sa
z majstrovských súťaží SZĽH 2022-2023:          TU (pdf, aktualizácia 16.6.2022) 
 
                                                                          TU (pdf, 23.5.2022) 
 
 

 
Účastníci:
skupina A (7)                                                                                                                                                                            
1. voľno                                                                                                                                                                              
2. HKM Rimavská Sobota                                                                                                                                                                
3. HO HAMIKOVO                                                                                         
4. HK Delikateso Bratislava                                                                
5. HK Iskra Partizánske                                                                                                                                                                               
6. MŠK Púchov                                                                                                                                                                                               
7. Hockey club Dukla Senica                                                                                                                                                                                                                     
8. HK Detva                                                                                                                  
 
skupina B (7)
1. voľno     
2. HK STEEL TEAM Trebišov
3. MHK Dolný Kubín
4. HK Sabinov
5. MHK Kežmarok
6. HK Bardejov
7. MHk 32 Liptovský Mikuláš („B“ družstvo)
8. HC SLOVAN Gelnica
 
Účasť v súťaži 2LS 2022/2023 je podmienená vydaním súťažnej licencie.
                                                                        
MODEL SÚŤAŽE:
 
I. časť Základná - skupiny A, B 
sk. A (7 družstiev): každý s každým 1x doma, 1x vonku (14 kôl) 
sk. B (7 družstiev): každý s každým 1x doma, 1x vonku (14 kôl)
 
II. časť Nadstavbová
Nadstavbová časť celoslovenská, skupina C (A+B, A 1,2,3 VS B 1,2,3)
NADSTAVBOVÁ ČASŤ – CELOSLOVENSKÁ, sk. C (sk. A + sk. B)
Do tejto časti postupujú družstvá umiestnené po ZČ v skupine A po ZČ na 1. až 3. mieste a družstvá umiestnené po ZČ v skupine B na 1. až 3. mieste. V Nadstavbovej časti Celoslovenská sk. C odohrajú družstvá zo skupiny A zápasy proti družstvám zo skupiny B systémom 1x doma,1x vonku, o nasadenie do Play Off. Družstvá si do sk. C prenášajú body a skóre dosiahnuté po ZČ sk. A, resp. sk. B s postupujúcimi súpermi zo svojej skupiny.
 
Nadstavbová časť regionálna, skupiny D a E (A regionálna A4-7 o 1 miesto do PlayOff / B regionálna B4-7 o 1 miesto do PlayOff)
NADSTAVBOVÁ ČASŤ – REGIONÁLNA (sk. D, sk. E)
Družstvá umiestnené v sk. A po ZČ na 4. až 7. mieste odohrajú v Nadstavbovej časti Regionálna sk. D medzi sebou 1x doma, 1x vonku zápasy o postup do play off.
Družstvá umiestnené v sk. B po ZČ na 4. až 7. mieste odohrajú v Nadstavbovej časti Regionálna sk. E medzi sebou 1x doma, 1x vonku zápasy o postup do play off.
Do skupiny D, resp. E si družstvá  prenášajú body a skóre dosiahnuté v skupinách A, resp. B s postupujúcimi súpermi zo svojej skupiny po ZČ.
 
Družstvo umiestnené po ukončení regionálnej Nadstavbovej časti sk. D na 1. mieste postupuje do PlayOff QF.
Družstvo umiestnené po ukončení regionálnej Nadstavbovej časti sk. E na 1. mieste postupuje do PlayOff QF.
 
Tieto družstvá budú nasadené do Play-Off ako 7. a 8. družstvo, pričom pre určenie poradia 7. a 8. sú rozhodujúce nasledovné kritériá:
1. vyššie umiestnenie družstva v tabuľke sk. A po ZČ (1.-7.), alebo sk. B po ZČ (1.-7.),
2. vyšší bodový zisk družstva v tabuľke sk. A po ZČ (1.-7.), alebo sk. B po ZČ (1.-7.),
3. vyšší gólový rozdiel družstva v tabuľke sk. A po ZČ (1.-7.), alebo sk. B po ZČ (1.-7.),
4. vyšší počet strelených gólov družstva v tabuľke sk. A po ZČ (1.-7.), alebo sk. B po ZČ (1.-7.).
 
III. časť Play-Off
ČASŤ – PLAY OFF
ŠTVRŤFINÁLE (QF): Družstvá umiestnené po Nadstavbovej časti celoslovenská C (A+B) na 1. až 6. mieste a postupujúce družstvá umiestnené po Nadstavbovej časti regionálna D (sk. A) a E (sk. B) na 1. miestach (nasadené ako 7. a 8.) odohrajú zápasy Play-Off Štvrťfinále 1.-8., 2.-7., 3.-6., 4.-5. = 5 kôl na 3 víťazné zápasy (začína sa u vyššie postaveného družstva).
SEMIFINÁLE (SF): Postupujúce družstvá zo QF odohrajú SF systémom 1.-4., 2.-3., = 5 kôl na 3 víťazné zápasy (začína sa u vyššie postaveného družstva).
O 3. miesto (O 3 m.): Porazené družstvá z PlayOff SF odohrajú zápasy O 3. m. systémom P1.-P2. = 5 kôl na víťazné zápasy (začína sa u vyššie postaveného družstva)
FINÁLE 2HL (celoslovenská) - Víťazné družstvá z PlayOff SF odohrajú zápasy Finále systémom V1.-V2. na = 5 kôl na 3 víťazné zápasy (začína sa u vyššie postaveného družstva).
 
Víťaz 2LS postupuje priamo do SHL 2023/2024. Družstvo umiestnené po ZČ SHL na 12. mieste zostupuje do 2LS 2023/2024.
 
DOPLNKOVÁ ČASŤ – O umiestnenie (pre družstvá z Nadstavbovej časti regionálna sk. D a sk. E umiestnené na 2. až 4 m.) bude pre tieto družstvá upresnená po ukončení Základných častí sk. A a sk. B po komunikácii s klubmi.
 
ZOSTUP / POSTUP  
Družstvo umiestnené po ZČ TIPOS SHL (1. ligy seniorov) na poslednom 12. mieste zostupuje do 2. ligy seniorov 2023/2024. Víťaz 2. ligy seniorov 2022/2023 postupuje do 1. ligy seniorov (TIPOS SHL) 2023/2024 (viď uznesenia VV SZĽH 28.7.2022). Špecifikácie upravuje Smernica. Špecifikácie pre „B“ družstvo upravuje SP SZĽH.
 
Predĺženie a samostatné nájazdyPravidlá predĺženia a samostatných nájazdov upravuje Smernica pre súťaž 2LS 2022/2023
Športovo-technické náležitosti, špecifikácie, sankcie a usmernenia budú uvedené v Smernici pre 2LS 2022/2023.
 
BODOVANIE /trojbodový systém/
3 body víťazstvo v riadnom hracom čase
2 body víťazstvo po predĺžení
2 body víťazstvo po samostatných nájazdoch
1 bod prehra v predĺžení, resp. samostatných nájazdoch
0 bodov prehra v riadnom hracom čase
 
 

 
posledná aktualizácia 4.9.2022
prvotná aktualizácia 24.5.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022@pr