Disciplinárna komisia SZĽH

Disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja (DK SZĽH) je v zmysle bodu 5.1 a nasl. Stanov SZĽH odbornou komisiou SZĽH oprávnenou prerokovávať konania vykazujúce známky disciplinárneho previnenia a ukladať disciplinárne tresty a ochranné opatrenia.

V zmysle čl. 32 ods. 1 Disciplinárneho poriadku Slovenského zväzu ľadového hokeja (DK SZĽH) komisiu tvorí predseda a podpredseda, ktorí sú volení Kongresom SZĽH a ďalší členovia komisie, ktorých volí Výkonný výbor SZĽH.

Predpisy súvisiace s činnosťou DK SZĽH:

JUDr. Rastislav
Jakubovič

Predseda DK SZĽH

dk@szlh.sk

???
???

Podpredseda DK SZĽH

dk@szlh.sk

Branislav
Jánoš

Člen DK SZĽH

 

Vladimír
Kontšek

Člen DK SZĽH

 

Branislav
Kvetan

Člen DK SZĽH

 

Mgr. Matúš
Mészáros

Člen DK SZĽH

Úradná správa zo dňa 14.10.2020 (ÚS/1/20-21)

 • ULRYCH Petr (HK Poprad) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (seknutie podľa čl. 19 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 14 HK Poprad  vs. HC 05 Banská Bystrica zo dňa 09.10.2020 v čase zápasu 40:00. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15.10.2020 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/1/20-21.

 • DREW Hunter James (HC 05 Banská Bystrica) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (seknutie podľa čl. 19 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 14 HK Poprad  vs. HC 05 Banská Bystrica zo dňa 09.10.2020 v čase zápasu 40:00. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15.10.2020 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/2/20-21.

Úradná správa zo dňa 16.10.2020 (ÚS/2/20-21)

 • Hokejové Talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš – DK SZĽH na základe podnetu Súťažného oddelenia SZĽH zo dňa 15.10.2020  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (výtržnosti a fyzické napádanie  podľa čl. 2 bodu 2.1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LD č. 4188 HT MHK 32 Liptovský Mikuláš  vs. LIBA ACADEMY 11 Košice zo dňa 10.10.2020. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 20.10.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/3/20-21.

Úradná správa zo dňa 03.11.2020 (ÚS/3/20-21)

 • HOLENDA Matúš (HC Nové Zámky) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (úder hlavou podľa čl. 20 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 55 HC Nové Zámky  vs. HC SLOVAN Bratislava zo dňa 01.11.2020 v čase zápasu 03:56. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 04.11.2020 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/4/20-21.

Úradná správa zo dňa 04.12.2020 (ÚS/4/20-21)

 • DVTK Jegesmedvék Miskolc – DK SZĽH na základe podnetu Ligovej rady Extraligy seniorov zo dňa 30.10.2020  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (zavinené nedostavenie sa na zápas  podľa čl. 3 bodu 3.1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 37 HC Nové Zámky  vs. DVTK Jegesmedvék Miskolc zo dňa 23.10.2020. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 09.12.2020 do 24:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/5/20-21.

 • MHk 32 Liptovský Mikuláš – DK SZĽH na základe podnetu Ligovej rady Extraligy seniorov zo dňa 19.11.2020  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (zavinené nedostavenie sa na zápas  podľa čl. 3 bodu 3.1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 71 HC 07 Detva  vs. MHk 32 Liptovský Mikuláš zo dňa 13.11.2020. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 09.12.2020 do 24:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/6/20-21.

 • MHk 32 Liptovský Mikuláš – DK SZĽH na základe podnetu Ligovej rady Extraligy seniorov zo dňa 19.11.2020  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (zavinené nedostavenie sa na zápas  podľa čl. 3 bodu 3.1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 74 HC Košice  vs. MHk 32 Liptovský Mikuláš zo dňa 15.11.2020. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 09.12.2020 do 24:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/7/20-21.

 • HOLOVIČ Marcel (HC Nové Zámky) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstierania pádu alebo zranenia v zmysle čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 97 HK DUKLA Trenčín  vs. HC Nové Zámky zo dňa 27.11.2020 v čase zápasu 57:14. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 09.12.2020 do 24:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/8/20-21.

 

Úradná správa zo dňa 10.12.2020 (ÚS/5/20-21)

 • POSPÍŠIL Martin (HC Košice) – na základe podnetu HC 05 Banská Bystrica zo dňa 09.12.2020 DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (Vrazenie na mantinel v zmysle čl. 10 bodu 10.3 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 34 HC 05 Banská Bystrica  vs. HC Košice zo dňa 08.12.2020 v 24 minúte zápasu. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 16.12.2020 do 24:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/9/20-21.

  Uznesením DK SZĽH zo dňa 10.12.2020 DK predbežne zastavila výkon športovej činnosti hráčovi Martinovi POSPÍŠILOVI (HC Košice) s účinnosťou od 11.12.2020.

 

Úradná správa zo dňa 18.12.2020 (ÚS/6/20-21)

 • ĽUPTÁK Róbert (HC 07 Detva - prezident) – DK SZĽH na základe podnetu Komisie rozhodcov SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (urážky rozhodcov, hráčov, športových odborníkov, činovníkov stretnutia a divákov športovými odborníkmi a činovníkmi stretnutia podľa čl. 7 bodu 7.2 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH v súbehu s fyzickým napádaním podľa čl. 8 bodu 8.2 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť po zápase EXS č. 128 HC 07 Detva vs.HKM Zvolen zo dňa 13.12. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 21.12.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/10/20-21.

 • BOKROŠ Ernest (HC 07 Detva - tréner) – DK SZĽH na základe podnetu Bezpečnostného manažéra SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (fyzické napádanie podľa čl. 8 bodu 8.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť po zápase EXS č. 48 DVTK Jegesmedvék Miskolc vs. HC 07 Detva zo dňa 16.12. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 21.12.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/11/20-21.

 • ALLISON David Bryan (DVTK Jegesmedvék Miskolc - tréner) – DK SZĽH na základe podnetu Bezpečnostného manažéra SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (fyzické napádanie podľa čl. 8 bodu 8.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť po zápase EXS č. 48 DVTK Jegesmedvék Miskolc vs. HC 07 Detva zo dňa 16.12. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 21.12.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/12/20-21.

 • BULÁK Denis (HC Topoľčany) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 bodu 14.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LS č. 560 HC Topoľčany vs. HK VITAR Martin zo dňa 16.12. 2019 v čase 30:47 zápasu. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 21.12.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/13/20-21.

 

Úradná správa zo dňa 23.12.2020 (ÚS/7/20-21)

 • DK SZĽH prijala odvolanie vo veci PL/6/20-21 a predkladá vec príslušnému odvolaciemu disciplinárnemu orgánu.

 • DK SZĽH prijala odvolanie vo veci PL/7/20-21 a predkladá vec príslušnému odvolaciemu disciplinárnemu orgánu.

 

Úradná správa zo dňa 08.01.2021 (ÚS/8/20-21)

 • VALTOLA Kalle (MHk 32 Liptovský Mikuláš) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstierania pádu alebo zranenia v zmysle čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 111 HC 05 Banská Bystrica  vs. MHk 32 Liptovský Mikuláš zo dňa 03.12.2020 v čase zápasu 55:44. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 13.01.2021 do 24:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/14/20-21.

 • FEKIAČ Viktor (HC 07 Detva) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstierania pádu alebo zranenia v zmysle čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 115 HC Nové Zámky  vs. HC 07 Detva zo dňa 06.12.2020 v čase zápasu 58:36. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 13.01.2021 do 24:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/15/20-21.

 • TÁBI Lukáš (HK Levice) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstierania pádu alebo zranenia v zmysle čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LS č. 577 HK Levice  vs. HC 19 Humenné zo dňa 29.12.2020 v čase zápasu 48:25. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 13.01.2021 do 24:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/16/20-21.

 • GIĽÁK Matej (HK Spišská Nová Ves) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstierania pádu alebo zranenia v zmysle čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LS č. 518 HC 19 Humenné  vs. HK Spišská Nová Ves zo dňa 03.01.2021 v čase zápasu 54:26. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 13.01.2021 do 24:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/17/20-21.

 • OKOLIČÁNY Dávid (HC Nové Zámky) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstierania pádu alebo zranenia v zmysle čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 163 HC Nové Zámky  vs. HK Nitra zo dňa 06.01.2021 v čase zápasu 44:44. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 13.01.2021 do 24:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/18/20-21.

 • KOLLÁR Andrej (HK Nitra) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstierania pádu alebo zranenia v zmysle čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 163 HC Nové Zámky  vs. HK Nitra zo dňa 06.01.2021 v čase zápasu 45:35. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 13.01.2021 do 24:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/19/20-21.

 • BAČA Matej (MHk 32 Liptovský Mikuláš) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstierania pádu alebo zranenia v zmysle čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 165 MHk 32 Liptovský Mikuláš  vs. HC 07 Detva zo dňa 06.01.2021 v čase zápasu 46:54. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 13.01.2021 do 24:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/20/20-21.

 • LANG Július Ing. (HC Košice – športový odborník) – DK SZĽH na základe podnetu Komisie rozhodcov SZĽH zo dňa 05.01.2021 začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (vstupovanie do šatní rozhodcov v zmysle čl. 35 bodu 35.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku), ku ktorému malo dôjsť po zápase EXS č. 155 HC Košice  vs. HK Dukla Ingema Michalovce zo dňa 30.12.2020. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 13.01.2021 do 24:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/21/20-21.

 • HC Košice – DK SZĽH na základe podnetu Komisie rozhodcov SZĽH zo dňa 05.01.2021 začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nesplnenie alebo porušenie rozhodnutí odborných komisií, riadiacich orgánov súťaží alebo orgánov SZĽH športovou organizáciou alebo iným členom SZĽH podľa čl. 21 bodu 21.2 II.  hlavy, II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku), ku ktorému malo dôjsť po zápase EXS č. 155 HC Košice  vs. HK Dukla Ingema Michalovce zo dňa 30.12.2020. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 13.01.2021 do 24:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/22/20-21.

 

Úradná správa zo dňa 03.02.2021 (ÚS/9/20-21)

 • ĽUPTÁK Róbert (HC 07 Detva - prezident) – DK SZĽH na základe podnetu Ligovej rady EXS a Bezpečnostného manažéra SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (urážky rozhodcov, hráčov, športových odborníkov, činovníkov stretnutia a divákov športovými odborníkmi a činovníkmi stretnutia podľa čl. 7 bodu 7.2 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH, ku ktorému malo dôjsť po zápase EXS č. 206 HC 07 Detva vs.HK Poprad zo dňa 29.01.2021. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 08.02.2021 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/23/20-21.
 • KOVAL Július (HC 05 Banská Bystrica – športový manažér) – DK SZĽH na základe podnetu Ligovej rady EXS začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (urážky rozhodcov, hráčov, športových odborníkov, činovníkov stretnutia a divákov športovými odborníkmi a činovníkmi stretnutia podľa čl. 7 bodu 7.2 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH, ku ktorému malo dôjsť po zápase EXS č. 142 HC 07 Detva vs.HC 05 Banská Bystrica zo dňa 20.12.2020. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 08.02.2021 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/24/20-21.

 

Úradná správa zo dňa 09.02.2021 (ÚS/10/20-21)

 • KOVÁČIK Jozef (HK Levice - tréner) – DK SZĽH na základe podnetu Ligovej rady 1. ligy seniorov (SHL) zo dňa 04.02.2021 začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (urážky rozhodcov, hráčov, športových odborníkov, činovníkov stretnutia a divákov športovými odborníkmi a činovníkmi stretnutia podľa čl. 7 bodu 7.2 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť po zápase 1LS č. 622 HC 19 Humenné vs.HK Levice zo dňa 29.01.2021. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15.02.2021 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/25/20-21.

 • HK Skalica – DK SZĽH na základe podnetu Ligovej rady 1. ligy seniorov (SHL) zo dňa 04.02.2021 začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 bodu 1.1 II. Hlavy, II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť po zápase 1LS č. 594 HK Skalica vs.HK Levice zo dňa 13.01.2021. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15.02.2021 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/26/20-21.

 • ASKAROV Maxim (HC 07 Detva) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstierania pádu alebo zranenia v zmysle čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 206 HC 07 Detva  vs. HK Poprad zo dňa 29.01.2021 v čase zápasu 26:49. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15.02.2021 do 24:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/27/20-21.

 • LAŠŠO Dominik (HC Topoľčany) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstierania pádu alebo zranenia v zmysle čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LS č. 612 HK Skalica  vs. HC Topoľčany zo dňa 22.01.2021 v čase zápasu 27:12. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15.02.2021 do 24:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/28/20-21.

 

Úradná správa zo dňa 11.02.2021 (ÚS/11/20-21)

 • CHOVAN Michal (HC Košice) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstierania pádu alebo zranenia v zmysle čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 228 HC 07 Detva vs. HC Košice zo dňa 07.02.2021 v čase zápasu 57:08. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 17.02.2021 do 24:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/29/20-21.
 • CHOVAN Michal (HC Košice) – DK SZĽH na základe správy delegáta SZĽH zo dňa 07.02.2021 začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (urážky rozhodcov, súpera, spoluhráčov, športových odborníkov, usporiadateľov a divákov hráčom podľa čl. 6 bodu 6.2 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť po zápase EXS č. 228 HC 07 Detva vs. HC Košice zo dňa 07.02.2021. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 17.02.2021 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/30/20-21.
 • HC Košice – DK SZĽH na základe správy delegáta SZĽH zo dňa 07.02.2021 začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (výtržnosti a fyzické napádanie podľa čl. 2 bodu 2.1 II. Hlavy, II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť po zápase EXS č. 228 HC 07 Detva vs. HC Košice zo dňa 07.02.2021. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 17.02.2021 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/31/20-21.
 • BURZÍK Jakub (HK Martin) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstierania pádu alebo zranenia v zmysle čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LS č. 632 HK Martin  vs. HK 95 Považská Bystrica zo dňa 05.02.2021 v čase zápasu 44:19. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 17.02.2021 do 24:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/32/20-21.

 

Úradná správa zo dňa 25.02.2021 (ÚS/12/20-21)

 • Dubeň  Lukáš (VLCI Žilina) –  na základe podnetu HC 95 Považská Bystrica zo dňa 22.02.2021 DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (Podkopnutie v zmysle čl. 27 bodu 27.3 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku), ku ktorému malo dôjsť v zápase SHL č. 652 VLCI Žilina – HK ‘95 Považská Bystrica zo dňa 19.02.2021 v 4 minúte zápasu. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 01.03.2021 do 24:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/33/20-21.

  Uznesením DK SZĽH zo dňa 25.02.2021 DK predbežne zastavila výkon športovej činnosti hráčovi Lukášovi Dubeňovi ( VLCI Žilina ) s účinnosťou od 25.02.2021.

 

Úradná správa zo dňa 12.03.2021 (ÚS/13/20-21)

 • Tužinský  Adam (HK AUTORÁCZ Levice)DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (Napadnutie hlavy a krku v zmysle čl. 14 bodu 14.1. II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku), ku ktorému malo dôjsť v zápase SHL Play-Off Štvrťfinále - 2. kolo  č. 757 medzi  Hokejový klub Spišská Nová Ves vs. Hokejový klub Levice zo dňa 11.03.2021 v čase zápasu 46:38. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 13.03.2021 do 17:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/34/20-21.

 

Úradná správa zo dňa 17.03.2021 (ÚS/14/20-21)

 • Laššo Dominik (HC Topoľčany) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie v zmysle čl. 12 bodu 12.3 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LS č. 766 MHK Dubnica nad Váhom  vs. HC Topoľčany zo dňa 15.03.2021 v čase zápasu 22:51. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 25.03.2021 do 24:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/35/20-21.

 

Úradná správa zo dňa 25.03.2021 (ÚS/15/20-21)

 • REDDICK Kruise (HK DUKLA Trenčín) – na základe podnetu HC 05 Banská Bystrica zo dňa 25.03.2021 DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (Napadnutie hlavy a krku čl. 14 bodu 14.3 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 301 HK DUKLA Trenčín  vs. HC 05 Banská Bystrica zo dňa 24.03.2021 v 4:46 minúte zápasu. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 26.03.2021 do 24:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/36/20-21.

Uznesením DK SZĽH zo dňa 25.03.2021 DK predbežne zastavila výkon športovej činnosti hráčovi Kruisovi REDDICKOVI (HK DUKLA Trenčín) s účinnosťou od 25.03.2021.

 

Úradná správa zo dňa 20.04.2021 (ÚS/16/20-21)

 • PETRÁŠ Samuel (HC SLOVAN Bratislava) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (Nešportové správanie sa čl. 5 bodu 5.3 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku), ku ktorému malo dôjsť po skončení zápasu EXS č. 344 HC SLOVAN Bratislava  vs. HKM Zvolen zo dňa 18.04.2021. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 21.04.2021 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/37/20-21.

 

Úradná správa zo dňa 21.04.2021 (ÚS/17/20-21)

 • Marek Mašlonka (HK Dukla Ingema Michalovce) – na základe podnetu HK Poprad zo dňa 21.04.2021 DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (Vrazenie na mantinel v zmysle čl. 10 bodu 10.3 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 346 HK Poprad  vs. HK Dukla Ingema Michalovce zo dňa 20.04.2021 v 60 minúte zápasu. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22.04.2021 do 24:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/38/20-21.

Uznesením DK SZĽH zo dňa 21.04.2021 DK predbežne zastavila výkon športovej činnosti hráčovi Marekovi Mašlonkovi ( HK Dukla Ingema Michalovce ) s účinnosťou od 21.04.2021.

Úradná správa zo dňa 03.05.2021 (ÚS/18/20-21)

 • RAPÁČ Branislav (HC SLOVAN Bratislava) – DK SZĽH na základe podnetu klubu HKM Zvolen zo dňa 24.04.2021 začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (Podkopnutie čl. 27 bodu 27.3 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 347 HKM Zvolen vs. HC SLOVAN Bratislava zo dňa 21.04.2021 v čase 24:55 zápasu. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 07.05.2021 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/39/20-21.
 • ULRYCH Petr (HK Poprad) – DK SZĽH na základe podnetu klubu HKM Zvolen zo dňa 02.05.2021 začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie čl. 12 bodu 12.3 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 354 HKM Zvolen vs. HK Poprad zo dňa 30.04.2021 v čase 26:13. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 05.05.2021 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/40/20-21.

Uznesením DK SZĽH zo dňa 03.05.2021 DK predbežne zastavila výkon športovej činnosti hráčovi Petrovi Ulrychovi ( HK Poprad ) s účinnosťou od 03.05.2021.

Rozhodnutia za máj 2021

Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/39/20-21 zo dňa 10.5.2021 - Branislav Rapáč
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/40/20-21 zo dňa 5.5.2021 - Petr Ulrych POVZT
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/40/20-21 zo dňa 4.5.2021 - Petr Ulrych
Predbežné opatrenie DK SZĽH č. PL/40/20-21 zo dňa 3.5.2021 - Petr Ulrych

Rozhodnutia za apríl 2021

Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/38/20-21 zo dňa 23.4.2021 - Marek Mašlonka
Predbežné opatrenie DK SZĽH č. PL/38/20-21 zo dňa 21.4.2021 - Marek Mašlonka
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/37/20-21 zo dňa 19.4.2021 - Samuel Petráš

Rozhodnutia za marec 2021

Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/23/20-21 zo dňa 31.03.2021 - Róbert Ľupták POVZT
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/36/20-21 zo dňa 25.3.2021 - Kruls Reddick
Predbežné opatrenie DK SZĽH č. PL/36/20-21 zo dňa 25.3.2021 - Kruls Reddick
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/35/20-21 zo dňa 26.3.2021 - Dominik Laššo
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/34/20-21 zo dňa 13.3.2021 - Adam Tužinský
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/33/20-21 zo dňa 11.3.2021 - Lukáš Dubeň POVZT
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/33/20-21 zo dňa 1.3.2021 - Lukáš Dubeň

Rozhodnutia za február 2021

Predbežné opatrenie DK SZĽH č. PL/33/20-21 zo dňa 25.2.2021 - Lukáš Dubeň
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/32/20-21 zo dňa 19.02.2021 - Jakub Burzík
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/31/20-21 zo dňa 19.02.2021 - HC Košice
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/30/20-21 zo dňa 19.02.2021 - Michal Chovan
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/29/20-21 zo dňa 19.02.2021 - Michal Chovan
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/28/20-21 zo dňa 19.02.2021 - Dominik Laššo
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/27/20-21 zo dňa 19.02.2021 - Maxim Askarov
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/26/20-21 zo dňa 19.02.2021 - HK Skalica
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/25/20-21 zo dňa 19.02.2021 - Jozef Kováčik
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/24/20-21 zo dňa 10.02.2021 - Július Koval (ZAST)
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/23/20-21 zo dňa 10.02.2021 - Róbert Ľupták

Rozhodnutia za január 2021

Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/22/20-21 zo dňa 14.01.2021 - HC Košice
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/21/20-21 zo dňa 14.01.2021 - Ing.Július Lang
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/20/20-21 zo dňa 14.01.2021 - Matej Bača
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/19/20-21 zo dňa 14.01.2021 - Andrej Kollár
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/18/20-21 zo dňa 14.01.2021 - Dávid Okoličány
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/17/20-21 zo dňa 14.01.2021 -  Matej Giľák
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/16/20-21 zo dňa 14.01.2021 - Lukáš Tábi
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/15/20-21 zo dňa 14.01.2021 - Viktor Fekiač
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/14/20-21 zo dňa 14.01.2021 - Kalle Valtola
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/5/20-21 zo dňa 10.01.2021 - DVTK Jegesmedvék Miskolc (ZAST)

Rozhodnutia za december 2020

Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/9/20-21 zo dňa 29.12.2020 - Martin Pospíšil POVZT
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/13/20-21 zo dňa 22.12.2020 - Denis Bulák
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/12/20-21 zo dňa 22.12.2020 - Bryan David Allison
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/11/20-21 zo dňa 22.12.2020 - Ernest Bokroš
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/10/20-21 zo dňa 22.12.2020 - Róbert Ľupták
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/9/20-21 zo dňa 15.12.2020 - Martin Pospíšil
Predbežné opatrenie DK SZĽH č. PL/9/20-21 zo dňa 10.12.2020 - Martin Pospíšil
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/8/20-21 zo dňa 10.12.2020 - Marcel Holovič
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/7/20-21 zo dňa 10.12.2020 - MHk Lipt.Mikuláš a.s.
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/6/20-21 zo dňa 10.12.2020 - MHk Lipt.Mikuláš a.s.
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/3/20-21 zo dňa 10.12.2020 - HT MHK 32 Lipt.Mikuláš o.z.

Rozhodnutia za november 2020

Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/4/20-21 zo dňa 3.11.2020 - Matúš Holenda

Rozhodnutia za október 2020

Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/2/20-21 zo dňa 15.10.2020 - Hunter J. Drew
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/1/20-21 zo dňa 15.10.2020 - Petr Ulrych
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/183/19-20 zo dňa 05.10.2020 - Tim Danielčák POVZT