Disciplinárna komisia SZĽH

Disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja (DK SZĽH) je v zmysle bodu 5.1 a nasl. Stanov SZĽH odbornou komisiou SZĽH oprávnenou prerokovávať konania vykazujúce známky disciplinárneho previnenia a ukladať disciplinárne tresty a ochranné opatrenia.

V zmysle čl. 32 ods. 1 Disciplinárneho poriadku Slovenského zväzu ľadového hokeja (DK SZĽH) komisiu tvorí predseda a podpredseda, ktorí sú volení Kongresom SZĽH a ďalší členovia komisie, ktorých volí Výkonný výbor SZĽH.

Predpisy súvisiace s činnosťou DK SZĽH:

JUDr. Rastislav
Jakubovič

Predseda DK SZĽH

dk@szlh.sk

???
???

Podpredseda DK SZĽH

dk@szlh.sk

Branislav
Jánoš

Člen DK SZĽH

 

Vladimír
Kontšek

Člen DK SZĽH

 

Branislav
Kvetan

Člen DK SZĽH

 

Mgr. Matúš
Mészáros

Člen DK SZĽH

Úradná správa zo dňa 07. 05. 2020 (ÚS/35/19-20)

 • HK Mládež Michalovce – DK SZĽH na základe návrhu SZĽH na zastavenie registračného konania klubu podľa bodu 2.3.12. Súťažného poriadku SZĽH zo dňa 04.05.2020  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neuhradenie štartovného podľa bodu 2.8 Smernice SZĽH o štartovnom), ku ktorému malo dôjsť neuhradením splátky štartovného č. 3 splatnou dňa 14.12.2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 10.05.2020 do 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/199/19-20.
 • HK Trnava – DK SZĽH na základe návrhu SZĽH na zastavenie registračného konania klubu podľa bodu 2.3.12. Súťažného poriadku SZĽH zo dňa 04.05.2020  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neuhradenie štartovného podľa bodu 2.8 Smernice SZĽH o štartovnom), ku ktorému malo dôjsť neuhradením splátky štartovného č. 3 splatnou dňa 14.12.2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 10.05.2020 do 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/200/19-20.
 • MMHK Nitra – DK SZĽH na základe návrhu SZĽH na zastavenie registračného konania klubu podľa bodu 2.3.12. Súťažného poriadku SZĽH zo dňa 04.05.2020  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neuhradenie štartovného podľa bodu 2.8 Smernice SZĽH o štartovnom), ku ktorému malo dôjsť neuhradením splátky štartovného č. 3 splatnou dňa 14.12.2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 10.05.2020 do 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/201/19-20.
 • HC TOPOĽČANY – DK SZĽH na základe návrhu SZĽH na zastavenie registračného konania klubu podľa bodu 2.3.12. Súťažného poriadku SZĽH zo dňa 04.05.2020  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neuhradenie štartovného podľa bodu 2.8 Smernice SZĽH o štartovnom), ku ktorému malo dôjsť neuhradením splátky štartovného č. 3 splatnou dňa 14.12.2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 10.05.2020 do 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/202/19-20.
 • Prešov Penguins – DK SZĽH na základe návrhu SZĽH na zastavenie registračného konania klubu podľa bodu 2.3.12. Súťažného poriadku SZĽH zo dňa 04.05.2020  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neuhradenie štartovného podľa bodu 2.8 Smernice SZĽH o štartovnom), ku ktorému malo dôjsť neuhradením splátky štartovného č. 3 splatnou dňa 14.12.2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 10.05.2020 do 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/203/19-20.
 • Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš – DK SZĽH na základe návrhu SZĽH na zastavenie registračného konania klubu podľa bodu 2.3.12. Súťažného poriadku SZĽH zo dňa 04.05.2020  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neuhradenie štartovného podľa bodu 2.8 Smernice SZĽH o štartovnom), ku ktorému malo dôjsť neuhradením splátky štartovného č. 3 splatnou dňa 14.12.2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 10.05.2020 do 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/204/19-20.
 • Mládež HC 46 Bardejov – DK SZĽH na základe návrhu SZĽH na zastavenie registračného konania klubu podľa bodu 2.3.12. Súťažného poriadku SZĽH zo dňa 04.05.2020  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neuhradenie štartovného podľa bodu 2.8 Smernice SZĽH o štartovnom), ku ktorému malo dôjsť neuhradením splátky štartovného č. 3 splatnou dňa 14.12.2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 10.05.2020 do 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/205/19-20.
 • HKM Zvolen - mládež – DK SZĽH na základe návrhu SZĽH na zastavenie registračného konania klubu podľa bodu 2.3.12. Súťažného poriadku SZĽH zo dňa 04.05.2020  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neuhradenie štartovného podľa bodu 2.8 Smernice SZĽH o štartovnom), ku ktorému malo dôjsť neuhradením splátky štartovného č. 3 splatnou dňa 14.12.2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 10.05.2020 do 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/206/19-20.
 • HK Spišská Nová Ves – DK SZĽH na základe návrhu SZĽH na zastavenie registračného konania klubu podľa bodu 2.3.12. Súťažného poriadku SZĽH zo dňa 04.05.2020  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neuhradenie štartovného podľa bodu 2.8 Smernice SZĽH o štartovnom), ku ktorému malo dôjsť neuhradením splátky štartovného č. 3 splatnou dňa 14.12.2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 10.05.2020 do 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/207/19-20.
 • HC SLOVAN Bratislava a.s. – DK SZĽH na základe návrhu SZĽH na zastavenie registračného konania klubu podľa bodu 2.3.12. Súťažného poriadku SZĽH zo dňa 04.05.2020  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neuhradenie štartovného podľa bodu 2.8 Smernice SZĽH o štartovnom), ku ktorému malo dôjsť neuhradením splátky štartovného č. 3 splatnou dňa 14.12.2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 10.05.2020 do 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/208/19-20.
 • HK DUKLA Trenčín a.s. – DK SZĽH na základe návrhu SZĽH na zastavenie registračného konania klubu podľa bodu 2.3.12. Súťažného poriadku SZĽH zo dňa 04.05.2020  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neuhradenie štartovného podľa bodu 2.8 Smernice SZĽH o štartovnom), ku ktorému malo dôjsť neuhradením splátky štartovného č. 3 splatnou dňa 14.12.2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 10.05.2020 do 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/209/19-20.

 

Úradná správa zo dňa 09. 03. 2020 (ÚS/34/19-20)

 

 • DANIEL Michael (HK 91 Senica) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (seknutie podľa čl. 26 bodu 26.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 2LS č. 10260 HK 91 Senica  vs. PHC Budapest zo dňa 07.03.2020 v čase zápasu 60:00. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 11.03.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/195/19-20.
 • SZEREDI Gergely (PHC Budapest) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (bitka – nadmerne hrubá sila podľa čl. 19 bodu 19.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 2LS č. 10260 HK 91 Senica  vs. PHC Budapest zo dňa 07.03.2020 v čase zápasu 60:00. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 11.03.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/196/19-20.
 • VELIKÁ Monika (HC Osy Spišská Nová Ves) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (kopnutie podľa čl. 24 bodu 24.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXŽ č. 15074 ŽHK Poprad  vs. HC Osy Spišská Nová Ves zo dňa 07.03.2020 v čase zápasu 56:00. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 11.03.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/197/19-20
 • HERBST Filip (MHK Ružomberok) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (kopnutie podľa čl. 24 bodu 24.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase LKA č. 9719 HK HAVRANI Piešťany  vs. MHK Ružomberok  zo dňa 08.03.2020 v čase zápasu 49:42. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 11.03.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/198/19-20.

 

Úradná správa zo dňa 06. 03. 2020 (ÚS/33/19-20)

 • SALIJI Garip (tréner) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (tipovanie majstrovského zápasu hokejistom, alebo činovníkom zápasu, v ktorom je priamym zúčastneným, dohodovanie výsledkov majstrovských zápasov a pod. podľa čl. 49 bodu 49.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súvislosti so zápasom 1LS č. 688 MHC Mikron Nové Zámky B vs. HK Trnava zo dňa 27.12.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 11.03.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/184/19-20.

 • OĽŠA Dušan (HK Trnava) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (tipovanie majstrovského zápasu hokejistom, alebo činovníkom zápasu, v ktorom je priamym zúčastneným, dohodovanie výsledkov majstrovských zápasov a pod. podľa čl. 49 bodu 49.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súvislosti so zápasom 1LS č. 688 MHC Mikron Nové Zámky B vs. HK Trnava zo dňa 27.12.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 11.03.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/185/19-20.

 • STACHA Marko (HK DUKLA Trenčín) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 293 MAC Budapest  vs. HK DUKLA Trenčín zo dňa 21.01.2020 v čase zápasu 28:51. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 11.03.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/186/19-20.

 • JANUŠČÁK Dávid (MHK Dubnica nad Váhom) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LJ č. 3108 MHK Dubnica nad Váhom  vs. HK Mládež Michalovce zo dňa 26.01.2020 v čase zápasu 41:42. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 11.03.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/187/19-20.

 • KOYŠ Patrik (HC Topoľčany) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 294 HC Nové Zámky  vs. HK Nitra zo dňa 21.01.2020 v čase zápasu 47:21. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 11.03.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/188/19-20.

 • LESKOVJANSKÝ Matúš (HK Bardejov) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 2LS č. 10217 HK Bardejov  vs. HKM Rimavská Sobota zo dňa 09.02.2020 v čase zápasu 16:23. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 11.03.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/189/19-20.

 • TROTTER Brock Alexander (HKM Zvolen) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 328 HKM Zvolen  vs. HC Nové Zámky zo dňa 02.02.2020 v čase zápasu 48:32. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 11.03.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/190/19-20.

 • KOPECKÝ Timotej (HC Topoľčany) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase LKAč. 9678 HC 07 DETVA  vs. HC Topoľčany zo dňa 25.01.2020 v čase zápasu 12:17. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 11.03.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/191/19-20.

 • BAČA Matej (Bratislava Capitals) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LS č. 715 HK Skalica  vs. Bratislava Capitals zo dňa 12.02.2020 v čase zápasu 14:38. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 11.03.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/192/19-20.

 • DLUGOŠ Marcel (MHk 32 Liptovský Mikuláš) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 338 MHk 32 Liptovský Mikuláš  vs. HC 07 DETVA zo dňa 14.02.2020 v čase zápasu 35:43. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 11.03.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/193/19-20.

 • HECL Marek (HK DUKLA Trenčín) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 354 HK DUKLA Trenčín  vs. HC SLOVAN Bratislava zo dňa 18.02.2020 v čase zápasu 59:00. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 11.03.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/194/19-20.

Úradná správa zo dňa 04. 03. 2020 (ÚS/32/19-20)

 • DANIELČÁK Tim (HK DUKLA Trenčín) – DK SZĽH na základe podnetu Komisie rozhodcov SZĽH zo dňa 03.03.2020 začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (faul kolenom podľa čl. 25 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXD č. 2400 HK DUKLA Trenčín vs. HK Trnava zo dňa 01.03.2020 v čase zápasu 26:54. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 05.03.2020 do 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/183/19-20.

Úradná správa zo dňa 02. 03. 2020 (ÚS/31/19-20)

 • HC Košice – DK SZĽH na základe správy delegáta zo dňa 23.02.2020  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov  podľa čl. 1 bodu 1.1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 367 HC Košice vs. HK Poprad zo dňa 23.02.2020. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 04.03.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/173/19-20.
 • HK Nitra – DK SZĽH na základe správy delegáta  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov  podľa čl. 1 bodu 1.1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 341 HK Nitra vs. HC SLOVAN Bratislava zo dňa 14.02.2020. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 04.03.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/174/19-20.
 • HK Martin – DK SZĽH na základe správy delegáta  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov  podľa čl. 1 bodu 1.1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LS č. 708 HK Martin vs. Bratislava Capitals zo dňa 21.02.2020. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 04.03.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/175/19-20.
 • HK Levice – DK SZĽH na základe správy delegáta  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov  podľa čl. 1 bodu 1.1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LS č. 744 HK Levice vs. HK 95 Považská Bystrica zo dňa 12.02.2020. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 04.03.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/176/19-20.
 • HK Dukla Ingema Michalovce – DK SZĽH na základe správy delegáta  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov  podľa čl. 1 bodu 1.1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 333 HK Dukla Ingema Michalovce  vs. HK Nitra zo dňa 11.02.2020. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 04.03.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/177/19-20.
 • ZLOCHA Adam (HK 95 Považská Bystrica) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXJ č. 1230 MHA Martin vs. HK 95 Považská Bystrica zo dňa 11.01.2020 v čase zápasu 53:01. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 04.03.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/178/19-20.
 • HARRISON Ryan (DVTK Jegesmedvék Miskolc) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 260 HC 07 DETVA vs. DVTK Jegesmedvék Miskolc zo dňa 06.01.2020 v čase zápasu 32:31. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 04.03.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/179/19-20.
 • DANKO Samuel (MHk 32 Liptovský Mikuláš) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 2LS č. 10178 MHk 32 Liptovský Mikuláš B vs. HC Rebellion Gelnica zo dňa 18.01.2020 v čase zápasu 18:21. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 04.03.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/180/19-20.
 • HALÁSZ Ervín (HK Spišská Nová Ves) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LS č. 673 HK Spišská Nová Ves vs. HK Trnava zo dňa 06.01.2020 v čase zápasu 13:52. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 04.03.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/181/19-20.
 • ČATLOŠ Adam (MHA Martin) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXD č. 2343 MHk 32 Liptovský Mikuláš vs. MHA Martin zo dňa 15.01.2020 v čase zápasu 54:28. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 04.03.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/182/19-20.

Úradná správa zo dňa 26. 02. 2020 (ÚS/30/19-20)

 • ŠHK 37 Piešťany – DK SZĽH na základe rozhodnutia Súťažného oddelenia SZĽH č. 59/2019-20 zo dňa 12.02.2020  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (zavinené nedostavenie sa na zápas  podľa čl. 3 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LJ č. 3114 HK Mládež Michalovce  vs. ŠHK 37 Piešťany zo dňa 05.02.2020. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 28.02.2020 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/167/19-20.
 • HK Bratislava – DK SZĽH na základe rozhodnutia Súťažného oddelenia SZĽH č. 61/2019-20 zo dňa 18.02.2020  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (zavinené nedostavenie sa na zápas  podľa čl. 3 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase LKA č. 9689 HC 07 DETVA  vs. HK Bratislava zo dňa 15.02.2020. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 28.02.2020 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/168/19-20.
 • MANIAČEK David (HK DUKLA Trenčín) – DK SZĽH na základe podnetu HC SLOVAN Bratislava zo dňa 21.02.2020 začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (faul kolenom podľa čl. 25 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXJ č. 1253 HK DUKLA Trenčín vs. HC SLOVAN Bratislava zo dňa 20.02.2020 v čase zápasu 50:00. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 28.02.2020 do 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/169/19-20.
 • BORTŇÁK Dalibor (HC Košice) – DK SZĽH na základe podnetu Komisie rozhodcov SZĽH zo dňa 20.02.2020 začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (fyzické napádanie  podľa čl. 8 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 356 HK Nitra vs. HC Košice zo dňa 18.02.2020 v čase zápasu 53:55. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 28.02.2020 do 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/170/19-20.
 • BOGDAŇ Andrej (rozhodca) – DK SZĽH na základe podnetu Komisie rozhodcov SZĽH zo dňa 19.02.2020 začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (porušenie súťažného poriadku rozhodcom podľa čl. 38 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť nedodržaním predpísaného výstroja rozhodcu na zápas EXS č. 350 HC 07 DETVA – HKM Zvolen dňa 16.02.2020. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 28.02.2020 do 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/171/19-20.
 • Ing. KORBA Peter (rozhodca) – DK SZĽH na základe podnetu Komisie rozhodcov SZĽH zo dňa 24.02.2020 začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (uvádzanie nesprávnych údajov podľa čl. 32 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť uvedením nesprávnych údajov v oficiálnom vyjadrení rozhodcu (sťažnosť) zo dňa 23.02.2020 k stretnutiu EXD č. 2274 HC Košice – MMHK Nitra zo  dňa 23.02.2020. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 28.02.2020 do 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/172/19-20.

Úradná správa zo dňa 10. 02. 2020 (ÚS/29/19-20)

 • HK Martin – DK SZĽH na základe správy delegáta  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov  podľa čl. 1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LS č. 676 HK Martin vs. HKM Dubnica nad Váhom zo dňa 17.01.2020. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12.02.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/153/19-20.
 • HK Mládež Michalovce – DK SZĽH na základe správy Súťažného oddelenia SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nesplnenie alebo porušenie rozhodnutí odborných komisií, riadiacich orgánov súťaží alebo orgánov SZĽH športovou organizáciou alebo iným členom SZĽH podľa čl. 21 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť neuhradením splátok štartovného č. 1 splatnou dňa 14.10.2019 a č. 2 splatnou dňa 14.11.2019, ani v dodatočnej lehote do 01.02.2020 stanovenej rozhodnutím Disciplinárnej komisie SZĽH č. PL/121/-19-20 . Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12.02.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/154/19-20.
 • HK Trnava – DK SZĽH na základe správy Súťažného oddelenia SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nesplnenie alebo porušenie rozhodnutí odborných komisií, riadiacich orgánov súťaží alebo orgánov SZĽH športovou organizáciou alebo iným členom SZĽH podľa čl. 21 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť neuhradením splátok štartovného č. 1 splatnou dňa 14.10.2019 a č. 2 splatnou dňa 14.11.2019, ani v dodatočnej lehote do 01.02.2020 stanovenej rozhodnutím Disciplinárnej komisie SZĽH č. PL/122/-19-20 . Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12.02.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/155/19-20.
 • HC TOPOĽČANY – DK SZĽH na základe správy Súťažného oddelenia SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nesplnenie alebo porušenie rozhodnutí odborných komisií, riadiacich orgánov súťaží alebo orgánov SZĽH športovou organizáciou alebo iným členom SZĽH podľa čl. 21 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť neuhradením splátky štartovného č. 2 splatnou dňa 14.11.2019, ani v dodatočnej lehote do 01.02.2020 stanovenej rozhodnutím Disciplinárnej komisie SZĽH č. PL/127/-19-20 . Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12.02.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/156/19-20.
 • Prešov Penguins – DK SZĽH na základe správy Súťažného oddelenia SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nesplnenie alebo porušenie rozhodnutí odborných komisií, riadiacich orgánov súťaží alebo orgánov SZĽH športovou organizáciou alebo iným členom SZĽH podľa čl. 21 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť neuhradením celej výšky splátky štartovného č. 2 splatnou dňa 14.11.2019, ani v dodatočnej lehote do 01.02.2020 stanovenej rozhodnutím Disciplinárnej komisie SZĽH č. PL/129/-19-20 . Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12.02.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/157/19-20.
 • Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš  – DK SZĽH na základe správy Súťažného oddelenia SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nesplnenie alebo porušenie rozhodnutí odborných komisií, riadiacich orgánov súťaží alebo orgánov SZĽH športovou organizáciou alebo iným členom SZĽH podľa čl. 21 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť neuhradením splátky štartovného č. 2 splatnou dňa 14.11.2019, ani v dodatočnej lehote do 01.02.2020 stanovenej rozhodnutím Disciplinárnej komisie SZĽH č. PL/131/-19-20 . Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12.02.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/158/19-20.
 • Mládež HC 46 Bardejov  – DK SZĽH na základe správy Súťažného oddelenia SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nesplnenie alebo porušenie rozhodnutí odborných komisií, riadiacich orgánov súťaží alebo orgánov SZĽH športovou organizáciou alebo iným členom SZĽH podľa čl. 21 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť neuhradením splátky štartovného č. 2 splatnou dňa 14.11.2019, ani v dodatočnej lehote do 01.02.2020 stanovenej rozhodnutím Disciplinárnej komisie SZĽH č. PL/132/-19-20 . Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12.02.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/159/19-20.
 • HK Spišská Nová Ves  – DK SZĽH na základe správy Súťažného oddelenia SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nesplnenie alebo porušenie rozhodnutí odborných komisií, riadiacich orgánov súťaží alebo orgánov SZĽH športovou organizáciou alebo iným členom SZĽH podľa čl. 21 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť neuhradením splátky štartovného č. 2 splatnou dňa 14.11.2019, ani v dodatočnej lehote do 01.02.2020 stanovenej rozhodnutím Disciplinárnej komisie SZĽH č. PL/134/-19-20 . Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12.02.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/160/19-20.
 • HK Levice  – DK SZĽH na základe správy Súťažného oddelenia SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nesplnenie alebo porušenie rozhodnutí odborných komisií, riadiacich orgánov súťaží alebo orgánov SZĽH športovou organizáciou alebo iným členom SZĽH podľa čl. 21 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť neuhradením splátky štartovného č. 2 splatnou dňa 14.11.2019, ani v dodatočnej lehote do 01.02.2020 stanovenej rozhodnutím Disciplinárnej komisie SZĽH č. PL/136/-19-20 . Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12.02.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/161/19-20.
 • HO HAMIKOVO Hamuliakovo  – DK SZĽH na základe správy Súťažného oddelenia SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nesplnenie alebo porušenie rozhodnutí odborných komisií, riadiacich orgánov súťaží alebo orgánov SZĽH športovou organizáciou alebo iným členom SZĽH podľa čl. 21 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť neuhradením splátky štartovného č. 2 splatnou dňa 14.11.2019, ani v dodatočnej lehote do 01.02.2020 stanovenej rozhodnutím Disciplinárnej komisie SZĽH č. PL/137/-19-20 . Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12.02.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/162/19-20.
 • MHk 32 Liptovský Mikuláš – DK SZĽH na základe správy Súťažného oddelenia SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nesplnenie alebo porušenie rozhodnutí odborných komisií, riadiacich orgánov súťaží alebo orgánov SZĽH športovou organizáciou alebo iným členom SZĽH podľa čl. 21 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť neuhradením splátky štartovného č. 2 splatnou dňa 14.11.2019, ani v dodatočnej lehote do 01.02.2020 stanovenej rozhodnutím Disciplinárnej komisie SZĽH č. PL/139/-19-20 . Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12.02.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/163/19-20.
 • ŠTUBŇA Tomáš (HK Brezno) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (úder hlavou podľa čl. 20 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 2LS č. 10187 HK 91 Senica vs. HK Brezno zo dňa 09.02.2020 v čase zápasu 51:19. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12.02.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/164/19-20.

Úradná správa zo dňa 10. 02. 2020 (ÚS/28/19-20)

 • Ing. STANO Peter (rozhodca)DK SZĽH na základe podnetu HC 05 Banská Bystrica a.s. zo dňa 01.02.2020 začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (uvádzanie nesprávnych údajov podľa čl. 32 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť uvedením nesprávnych údajov v zápise o stretnutí EXS č. 300 HK Poprad – HC 05 Banská Bystrica zo  dňa 24.01.2020. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12.02.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/152/19-20.

Úradná správa zo dňa 31. 01. 2020 (ÚS/27/19-20)

 • HC 07 DETVADK SZĽH na základe správy delegáta  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov  podľa čl. 1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 290 HC 07 DETVA vs. HK Poprad zo dňa 21.01.2020. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 05.02.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/147/19-20.
 • HK NitraDK SZĽH na základe správy delegáta  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov  podľa čl. 1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 296 HK Nitra vs. HK DUKLA Trenčín zo dňa 24.01.2020. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 05.02.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/148/19-20.
 • KNIŽKA Tomáš (rozhodca)DK SZĽH na základe podnetu Komisie rozhodcov SZĽH zo dňa 29.01.2020 začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (porušenie súťažného poriadku rozhodcom podľa čl. 38.2 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť neospravedlneným nedostavením sa rozhodcu na prípravné zápasy SR U15 č. 50104  a č. 50105 v dňoch 27.01.2020 a 28.01.2020. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 05.02.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/149/19-20.
 • JURČIAK Adam (rozhodca)DK SZĽH na základe podnetu Komisie rozhodcov SZĽH zo dňa 29.01.2020 začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (porušenie súťažného poriadku rozhodcom podľa čl. 38.2 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť neospravedlneným nedostavením sa rozhodcu na zápas EXJ č. 1182 HK DUKLA Trenčín – HKM Zvolen dňa 25.01.2020. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 05.02.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/150/19-20.
 • HC 05 Banská BystricaDK SZĽH na základe správy delegáta  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov  podľa čl. 1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 304 HC 05 Banská Bystrica vs. HC Košice zo dňa 26.01.2020. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 05.02.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/151/19-20.

DK SZĽH prijala odvolanie vo veci PL/129/19-20 a predkladá vec príslušnému odvolaciemu disciplinárnemu orgánu.

 

Úradná správa zo dňa 27. 01. 2020 (ÚS/26/19-20)

 • MAŠLONKA Marek (HK Dukla Ingema Michalovce) – DK SZĽH na základe podnetu Komisie rozhodcov SZĽH zo dňa 23.01.2020 začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie podľa čl. 12 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 249 HK Dukla Ingema Michalovce vs. HC Nové Zámky zo dňa 30.12.2019 v čase zápasu 22:04. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 29.01.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/142/19-20.
 • HATALA Andrej (HC Nové Zámky) – DK SZĽH na základe podnetu Komisie rozhodcov SZĽH zo dňa 24.01.2020 začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 294 HC Nové Zámky vs. HK Nitra zo dňa 21.01.2020 v čase zápasu 18:28. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 29.01.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/143/19-20.
 • VERSTEEG Mitch (HK Nitra) – DK SZĽH na základe podnetu Komisie rozhodcov SZĽH zo dňa 27.01.2020 začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 296 HK Nitra vs. HK DUKLA Trenčín zo dňa 24.01.2020 v čase zápasu 01:45. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 29.01.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/144/19-20.
 • SOUTHORN Jordon (HC 05 Banská Bystrica) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (fyzické napádanie podľa čl. 8 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 300 HK Poprad vs. HC 05 Banská Bystrica zo dňa 24.01.2020 v čase zápasu 36:16. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 29.01.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/145/19-20.
 • PAPÁN Miroslav (MŠK Púchov) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (bitka – nadmerne hrubá sila podľa čl. 19 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXD č. 2232 MŠK Púchov vs. MMHK Nitra zo dňa 26.01.2020 v čase zápasu 59:41. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 29.01.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/146/19-20.

 

Úradná správa zo dňa 21. 01. 2020 (ÚS/25/19-20)

 • HVIZDOŠ Alexander, TÁBI Lukáš, ŠATURA Andrej (všetci HK Nitra) – DK SZĽH na základe podnetu HKM a.s. Zvolen začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neoprávnený štart podľa čl. 1 bodu 1.1.4 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 220 HKM Zvolen  vs. HK Nitra zo dňa 20.12. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22.01.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/141/19-20.

 

Úradná správa zo dňa 19. 01. 2020 (ÚS/24/19-20)

 • SZIRÁNYI Bence (DVTK Jegesmedvék Miskolc) – DK SZĽH na základe podnetu Komisie rozhodcov SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 281 HK Nitra vs. DVTK Jegesmedvék Miskolc zo dňa 10.01.2020 v čase zápasu 20:31. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22.01.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/119/19-20.
 • HO KAMIKOVO Hamuliakovo – DK SZĽH na základe rozhodnutia Súťažného oddelenia SZĽH č. 51-2019/20 zo dňa 17.01.2020  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou  podľa čl. 22 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase LKA č. 9654 HO HAMIKOVO Hamuliakovo vs. HK ISKRA Partizánske zo dňa 11.01.2020. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22.01.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/120/19-20.
 • HK Mládež Michalovce – DK SZĽH na základe návrhu Súťažného oddelenia SZĽH na zastavenie registračného konania klubu podľa bodu 2.3.12. Súťažného poriadku SZĽH zo dňa 13.01.2020  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neuhradenie štartovného podľa bodu 2.8 Smernice SZĽH o štartovnom), ku ktorému malo dôjsť neuhradením splátok štartovného č. 1 splatnou dňa 14.10.2019 a č. 2 splatnou dňa 14.11.2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22.01.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/121/19-20.
 • HK Trnava – DK SZĽH na základe návrhu Súťažného oddelenia SZĽH na zastavenie registračného konania klubu podľa bodu 2.3.12. Súťažného poriadku SZĽH zo dňa 13.01.2020  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neuhradenie štartovného podľa bodu 2.8 Smernice SZĽH o štartovnom), ku ktorému malo dôjsť neuhradením splátok štartovného č. 1 splatnou dňa 14.10.2019 a č. 2 splatnou dňa 14.11.2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22.01.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/122/19-20.
 • MHK Dubnica nad Váhom – DK SZĽH na základe návrhu Súťažného oddelenia SZĽH na zastavenie registračného konania klubu podľa bodu 2.3.12. Súťažného poriadku SZĽH zo dňa 13.01.2020  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neuhradenie štartovného podľa bodu 2.8 Smernice SZĽH o štartovnom), ku ktorému malo dôjsť neuhradením splátok štartovného č. 1 splatnou dňa 14.10.2019 a č. 2 splatnou dňa 14.11.2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22.01.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/123/19-20.
 • ICE DREAM Košice – DK SZĽH na základe návrhu Súťažného oddelenia SZĽH na zastavenie registračného konania klubu podľa bodu 2.3.12. Súťažného poriadku SZĽH zo dňa 13.01.2020  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neuhradenie štartovného podľa bodu 2.8 Smernice SZĽH o štartovnom), ku ktorému malo dôjsť neuhradením splátok štartovného č. 1 splatnou dňa 14.10.2019 a č. 2 splatnou dňa 14.11.2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22.01.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/124/19-20.
 • Hockey club Bratislava – DK SZĽH na základe návrhu Súťažného oddelenia SZĽH na zastavenie registračného konania klubu podľa bodu 2.3.12. Súťažného poriadku SZĽH zo dňa 13.01.2020  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neuhradenie štartovného podľa bodu 2.8 Smernice SZĽH o štartovnom), ku ktorému malo dôjsť neuhradením splátok štartovného č. 1 splatnou dňa 14.10.2019 a č. 2 splatnou dňa 14.11.2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22.01.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/125/19-20.
 • Bratislava Capitals – DK SZĽH na základe návrhu Súťažného oddelenia SZĽH na zastavenie registračného konania klubu podľa bodu 2.3.12. Súťažného poriadku SZĽH zo dňa 13.01.2020  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neuhradenie štartovného podľa bodu 2.8 Smernice SZĽH o štartovnom), ku ktorému malo dôjsť neuhradením splátky štartovného č. 2 splatnou dňa 14.11.2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22.01.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/126/19-20.
 • HC TOPOĽČANY – DK SZĽH na základe návrhu Súťažného oddelenia SZĽH na zastavenie registračného konania klubu podľa bodu 2.3.12. Súťažného poriadku SZĽH zo dňa 13.01.2020  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neuhradenie štartovného podľa bodu 2.8 Smernice SZĽH o štartovnom), ku ktorému malo dôjsť neuhradením splátky štartovného č. 2 splatnou dňa 14.11.2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22.01.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/127/19-20.
 • HK Iskra Partizánske – DK SZĽH na základe návrhu Súťažného oddelenia SZĽH na zastavenie registračného konania klubu podľa bodu 2.3.12. Súťažného poriadku SZĽH zo dňa 13.01.2020  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neuhradenie štartovného podľa bodu 2.8 Smernice SZĽH o štartovnom), ku ktorému malo dôjsť neuhradením splátky štartovného č. 2 splatnou dňa 14.11.2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22.01.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/128/19-20.
 • Prešov Penguins – DK SZĽH na základe návrhu Súťažného oddelenia SZĽH na zastavenie registračného konania klubu podľa bodu 2.3.12. Súťažného poriadku SZĽH zo dňa 13.01.2020  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neuhradenie štartovného podľa bodu 2.8 Smernice SZĽH o štartovnom), ku ktorému malo dôjsť neuhradením splátky štartovného č. 2 splatnou dňa 14.11.2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22.01.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/129/19-20.
 • HC SLOVAN Bratislava - mládež – DK SZĽH na základe návrhu Súťažného oddelenia SZĽH na zastavenie registračného konania klubu podľa bodu 2.3.12. Súťažného poriadku SZĽH zo dňa 13.01.2020  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neuhradenie štartovného podľa bodu 2.8 Smernice SZĽH o štartovnom), ku ktorému malo dôjsť neuhradením splátky štartovného č. 2 splatnou dňa 14.11.2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22.01.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/130/19-20.
 • Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš – DK SZĽH na základe návrhu Súťažného oddelenia SZĽH na zastavenie registračného konania klubu podľa bodu 2.3.12. Súťažného poriadku SZĽH zo dňa 13.01.2020  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neuhradenie štartovného podľa bodu 2.8 Smernice SZĽH o štartovnom), ku ktorému malo dôjsť neuhradením splátky štartovného č. 2 splatnou dňa 14.11.2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22.01.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/131/19-20.
 • Mládež HC 46 Bardejov – DK SZĽH na základe návrhu Súťažného oddelenia SZĽH na zastavenie registračného konania klubu podľa bodu 2.3.12. Súťažného poriadku SZĽH zo dňa 13.01.2020  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neuhradenie štartovného podľa bodu 2.8 Smernice SZĽH o štartovnom), ku ktorému malo dôjsť neuhradením splátky štartovného č. 2 splatnou dňa 14.11.2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22.01.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/132/19-20.
 • HKM Zvolen - mládež – DK SZĽH na základe návrhu Súťažného oddelenia SZĽH na zastavenie registračného konania klubu podľa bodu 2.3.12. Súťažného poriadku SZĽH zo dňa 13.01.2020  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neuhradenie štartovného podľa bodu 2.8 Smernice SZĽH o štartovnom), ku ktorému malo dôjsť neuhradením splátky štartovného č. 2 splatnou dňa 14.11.2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22.01.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/133/19-20
 • HK Spišská Nová Ves – DK SZĽH na základe návrhu Súťažného oddelenia SZĽH na zastavenie registračného konania klubu podľa bodu 2.3.12. Súťažného poriadku SZĽH zo dňa 13.01.2020  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neuhradenie štartovného podľa bodu 2.8 Smernice SZĽH o štartovnom), ku ktorému malo dôjsť neuhradením splátky štartovného č. 2 splatnou dňa 14.11.2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22.01.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/134/19-20.
 • HK 95 Považská Bystrica – DK SZĽH na základe návrhu Súťažného oddelenia SZĽH na zastavenie registračného konania klubu podľa bodu 2.3.12. Súťažného poriadku SZĽH zo dňa 13.01.2020  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neuhradenie štartovného podľa bodu 2.8 Smernice SZĽH o štartovnom), ku ktorému malo dôjsť neuhradením splátky štartovného č. 2 splatnou dňa 14.11.2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22.01.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/135/19-20.
 • HK Levice – DK SZĽH na základe návrhu Súťažného oddelenia SZĽH na zastavenie registračného konania klubu podľa bodu 2.3.12. Súťažného poriadku SZĽH zo dňa 13.01.2020  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neuhradenie štartovného podľa bodu 2.8 Smernice SZĽH o štartovnom), ku ktorému malo dôjsť neuhradením splátky štartovného č. 2 splatnou dňa 14.11.2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22.01.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/136/19-20.
 • HO HAMIKOVO Hamuliakovo – DK SZĽH na základe návrhu Súťažného oddelenia SZĽH na zastavenie registračného konania klubu podľa bodu 2.3.12. Súťažného poriadku SZĽH zo dňa 13.01.2020  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neuhradenie štartovného podľa bodu 2.8 Smernice SZĽH o štartovnom), ku ktorému malo dôjsť neuhradením splátky štartovného č. 2 splatnou dňa 14.11.2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22.01.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/137/19-20.
 • HC SLOVAN Bratislava – DK SZĽH na základe návrhu Súťažného oddelenia SZĽH na zastavenie registračného konania klubu podľa bodu 2.3.12. Súťažného poriadku SZĽH zo dňa 13.01.2020  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neuhradenie štartovného podľa bodu 2.8 Smernice SZĽH o štartovnom), ku ktorému malo dôjsť neuhradením splátky štartovného č. 2 splatnou dňa 14.11.2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22.01.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/138/19-20.
 • MHk 32 Liptovský Mikuláš – DK SZĽH na základe návrhu Súťažného oddelenia SZĽH na zastavenie registračného konania klubu podľa bodu 2.3.12. Súťažného poriadku SZĽH zo dňa 13.01.2020  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neuhradenie štartovného podľa bodu 2.8 Smernice SZĽH o štartovnom), ku ktorému malo dôjsť neuhradením splátky štartovného č. 2 splatnou dňa 14.11.2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22.01.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/139/19-20.
 • HK Dukla Ingema Michalovce – DK SZĽH na základe správy delegáta  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov  podľa čl. 1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 287 HK Dukla Ingema Michalovce vs. HC 05 Banská Bystrica zo dňa 17.01.2020. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22.01.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/140/19-20.

Úradná správa zo dňa 16. 01. 2020 (ÚS/23/19-20)

 • HK DUKLA Trenčín – DK SZĽH na základe správy delegáta  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov  podľa čl. 1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 248 HK DUKLA Trenčín vs. HC 05 Banská Bystrica zo dňa 30.12. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22.01.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/116/19-20.
 • HOBA Bratislava – DK SZĽH na základe rozhodnutia Súťažného oddelenia SZĽH č. 50/2019-20 zo dňa 13.01.2020  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou  podľa čl. 22 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LD č. 4081 HOBA Bratislava vs. HK RUŽINOV 99 Bratislava zo dňa 07.12. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22.01.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/117/19-20.
 • HK Martin – DK SZĽH na základe správy delegáta  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov  podľa čl. 1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LS č. 656 HK Martin vs. HK Levice zo dňa 30.12.2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22.01.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/118/19-20.

 

Úradná správa zo dňa 13. 01. 2020 (ÚS/22/19-20)

 • ŠALKA Matej (HK RUŽINOV 99 Bratislava) –DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (urážky rozhodcov, súpera, spoluhráča, športových odborníkov, usporiadateľov a divákov hráčom podľa čl. 6.2 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LJ č. 3096 HK Mládež Michalovce  vs. HK RUŽINOV 99 Bratislava zo dňa 12.01.2020 v čase zápasu 60:00. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15.01.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/114/19-20.
 • GURSKÝ Tibor (Mládež HC 46 Bardejov) –DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (úder hlavou podľa čl. 20 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LD č. 4232 HK Brezno  vs. Mládež HC 46 Bardejov zo dňa 12.01.2020 v čase zápasu 59:59. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15.01.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/115/19-20.

Úradná správa zo dňa 10. 01. 2020 (ÚS/21/19-20)

 • HK Poprad – DK SZĽH na základe správy delegáta  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov  podľa čl. 1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 224 HK Poprad vs. HC SLOVAN Bratislava zo dňa 20.12. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15.01.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/110/19-20.
 • HC Košice – DK SZĽH na základe správy delegáta  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov  podľa čl. 1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 233 HC Košice vs. HC SLOVAN Bratislava zo dňa 26.12. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15.01.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/111/19-20.
 • HK 95 Považská Bystrica – DK SZĽH na základe správy delegáta  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov  podľa čl. 1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LS č. 670 HK Považská Bystrica vs. Bratislava Capitals zo dňa 05.01.2020. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15.01.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/112/19-20.
 • HC SLOVAN Bratislava – DK SZĽH na základe správy delegáta  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov  podľa čl. 1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 263 HC SLOVAN Bratislava vs. HK DUKLA Trenčín zo dňa 06.01.2020. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15.01.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/113/19-20.

Úradná správa zo dňa 09. 01. 2020 (ÚS/20/19-20)

 • KRAMÁR Emil (MHK Kežmarok) –DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (urážky rozhodcov, súpera, spoluhráča, športových odborníkov, usporiadateľov a divákov hráčom podľa čl. 6.2 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 2LS č. 10159 HK Bardejov  vs. MHK Kežmarok zo dňa 21.12. 2019 v čase zápasu 60:00. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15.01.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/97/19-20.

 • MHK Dubnica nad Váhom – DK SZĽH na základe správy delegáta  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov  podľa čl. 1 bodu 1.1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LS č. 608 MHK Dubnica nad Váhom vs. Bratislava Capitals zo dňa 27.11. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15.01.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/98/19-20.

 • HK Levice – DK SZĽH na základe správy delegáta  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov  podľa čl. 1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LS č. 629 HK Levice vs. HC Topoľčany zo dňa 11.12. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15.01.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/99/19-20.

 • HKM Zvolen – DK SZĽH na základe správy delegáta  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov  podľa čl. 1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 220 HKM Zvolen vs. HK Nitra zo dňa 20.12. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15.01.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/100/19-20.

 • HK 95 Považská Bystrica – DK SZĽH na základe správy delegáta  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov  podľa čl. 1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LS č. 638 HK 95 Považská Bystrica vs. HK Levice zo dňa 18.12. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15.01.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/101/19-20.

 • BOHUNICKÝ Lukáš (Bratislava Capitals) –DK SZĽH na základe podnetu Komisie rozhodcov SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (bitka – nadmerne hrubá sila podľa čl. 19 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LS č. 670 HK 95 Považská Bystrica  vs. Bratislava Capitals zo dňa 05.01.2020 v čase zápasu 59:34. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15.01.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/102/19-20.

 • HK 95 Považská Bystrica – DK SZĽH na základe správy delegáta  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (disciplinárne previnenie podľa zák. č. 1/2014 Z.z. organizátorom podujatia  podľa čl. 23 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LS č. 660 HK 95 Považská Bystrica vs. HK Spišská Nová Ves zo dňa 30.12. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15.01.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/103/19-20.

 • HK DUKLA Trenčín – DK SZĽH na základe správy delegáta  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov  podľa čl. 1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 226 HK DUKLA Trenčín vs. HKM Zvolen zo dňa 22.12. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15.01.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/104/19-20.

 • HOBA Bratislava – DK SZĽH na základe rozhodnutia Súťažného oddelenia SZĽH č. 49-2019/20 zo dňa 08.01.2020  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (zavinené nedostavenie sa na zápas  podľa čl. 3 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LJ č. 3082 MHk 32 Liptovský Mikuláš vs. HOBA Bratislava zo dňa 21.12. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15.01.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/105/19-20.

 • HOBA Bratislava – DK SZĽH na základe rozhodnutia Súťažného oddelenia SZĽH č. 49-2019/20 zo dňa 08.01.2020  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (zavinené nedostavenie sa na zápas  podľa čl. 3 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LJ č. 3085 MHk 32 Liptovský Mikuláš vs. HOBA Bratislava zo dňa 22.12. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15.01.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/106/19-20.

 • KRÁL Zdeněk (HC 07 DETVA) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 259 HKM Zvolen vs. HC 07 DETVA zo dňa 04.01.2020 v čase zápasu 05:01. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15.01.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/107/19-20.

 • NOVÁK Lukáš (HK Spišská Nová Ves) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LS č. 651 HK Spišská Nová Ves vs. HK Martin zo dňa 15.12.2019 v čase zápasu 29:24. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15.01.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/108/19-20.

 • DUDURIČ Jozef (HK Mládež Michalovce) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXD č. 2181 HK Mládež Michalovce vs. HK Spišská Nová Ves zo dňa 22.12.2019 v čase zápasu 03:58. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15.01.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/109/19-20.

Úradná správa zo dňa 16. 12. 2019 (ÚS/19/19-20)

 • THEMÁR Adam (HK Martin) –DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LS č. 651 HK Spišská Nová Ves vs. HK Martin zo dňa 15.12. 2019 v čase zápasu 43:08. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 18. 12. 2019 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/96/19-20.

Úradná správa zo dňa 13. 12. 2019 (ÚS/18/19-20)

 • DVOŘÁK Michal (HK Martin) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LS č. 626 HK Martin vs. HC Bratislava zo dňa 11.12. 2019 v čase zápasu 48:16. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 18. 12. 2019 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/93/19-20.
 • ERVING Joona (HK Poprad) – na základe podnetu KR SZĽH začína DK SZĽH disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 209 HC 05 Banská Bystrica vs. HK Poprad zo dňa 08.12. 2019 v čase zápasu 53:43. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 18. 12. 2019 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/94/19-20.
 • ŠVEC Jozef (HK DUKLA Trenčín) na základe podnetu KR SZĽH a podnetu HK Nitra začína DK SZĽH disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 bodu II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 205 HK DUKLA Trenčín vs. HK Nitra zo dňa 08.12. 2019 v čase zápasu 28:52. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 18. 12. 2019 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/95/19-20.

Úradná správa zo dňa 09. 12. 2019 (ÚS/17/19-20)

 • KASALA Patrik (HK Levice) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (kopnutie podľa čl. 24 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LD č. 4087 HK Lokomotíva Nové Zámky vs. HK Levice zo dňa 08.12. 2019 v čase zápasu 48:52. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 11. 12. 2019 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/90/19-20.
 • ERVING Joona (HK Poprad) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 209 HC 05 Banská Bystrica vs. HK Poprad zo dňa 08.12. 2019 v čase zápasu 05:45. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 11. 12. 2019 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/91/19-20.
 • KRAUT Matej (HC 05 Banská Bystrica)DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXJ č. 1154 HC Košice vs. HC 05 Banská Bystrica zo dňa 08.12. 2019 v čase zápasu 10:32. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 11. 12. 2019 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/92/19-20.

Úradná správa zo dňa 06. 12. 2019 (ÚS/16/19-20)

 • HC Košice – DK SZĽH na základe správy delegáta  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov  podľa čl. 1 bodu 1.1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 7 HC Košice vs. HC SLOVAN Bratislava zo dňa 12.09. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 11. 12. 2019 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/86/19-20.
 • HK Nitra – DK SZĽH na základe správy delegáta  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov  podľa čl. 1 bodu 1.1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 60 HK Nitra vs. HC SLOVAN Bratislava zo dňa 04.10. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 11. 12. 2019 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/87/19-20.
 • ŠIŠOVSKÝ Peter, TUREK Jozef, LAKOTA Jozef (všetci HC 07 Detva)DK SZĽH na základe rozhodnutia Ligovej rady Extraligy seniorov č. 42/2019-2020 začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neoprávnený štart podľa čl. 1 bodu 1.1.5 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 142 DVTK Jegesmedvék Miskolc  vs. HC 07 DETVA zo dňa 15.11. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 11.12. 2019 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/88/19-20.
 • KOSÁR Erik, GMITTEROVÁ Miriama, Bc., PAULOVSKÝ Marcel (všetci HK Bardejov) – DK SZĽH na základe rozhodnutia Ligovej rady 2LS  č. 41/2019-20 začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neoprávnený štart podľa čl. 1 bodu 1.1.5 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 2LS č. 10126 HK 2016 Trebišov  vs. HK Bardejov zo dňa 09.11. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 11.12. 2019 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/89/19-20.

Úradná správa zo dňa 04. 12. 2019 (ÚS/15/19-20)

 • BLACKWATER Judd (HK Nitra, s.r.o.) – DK SZĽH na základe podnetu od Komisie rozhodcov SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (faul kolenom podľa čl. 25 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 189 HK Nitra, s.r.o. vs. MAC Budapest zo dňa 01. 12. 2019 v čase zápasu 64:44. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 05. 12. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/85/19-20.

Úradná správa zo dňa 01. 12. 2019 (ÚS/14/19-20)

 • HK Levice – DK SZĽH na základe podnetu od Komisie rozhodcov SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (disciplinárne previnenie spôsobené porušením povinnosti organizátora zápasu alebo hosťujúceho klubu podľa čl. 23 bodu 23.1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LD č. 4065 HK Levice vs. HOBA Bratislava zo dňa 23. 11. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 04. 12. 2019 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/84/19-20.
 • JURČÁK Patrik (HC Košice) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase zápase EXD č. 2153 HC Košice s.r.o. vs. MŠK Púchov zo dňa 01. 12. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 04. 12. 2019 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/83/19-20.
 • MARGUŠ Tobiáš (HK Trnava) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXJ č. 1205 MsHKM Žilina vs. HK Trnava zo dňa 30. 11. 2019 v čase zápasu 31:45. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 04. 12. 2019 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/82/19-20.
 • ŠMÍDA Sebastian (HK Skalica) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LS č. 613 HK Skalica vs. MHK Dubnica nad Váhom zo dňa 29. 11. 2019 v čase zápasu 33:55. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 04. 12. 2019 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/81/19-20.
 • MACAULAY Scott (MAC Budapest) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 169 MHk 32 Liptovský Mikuláš, a.s. vs. MAC Budapest zo dňa 27. 11. 2019 v čase zápasu 45:40. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 04. 12. 2019 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/80/19-20.
 • FEDORKO Ivan (HC 19 Humenné) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 2LS č. 10139 HC Rebellion Gelnica vs. HC 19 Humenné zo dňa 23. 11. 2019 v čase zápasu 36:32. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 04. 12. 2019 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/79/19-20.
 • RÉVÉSZ Robin (HK Trnava) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (kopnutie podľa čl. 24 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXJ č. 1205 MsHKM Žilina vs. HK Trnava zo dňa 30. 11. 2019 v čase zápasu 16:02. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 04. 12. 2019 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/78/19-20.

Úradná správa zo dňa 24. 11. 2019 (ÚS/13/19-20)

 • DK SZĽH prijala odvolanie vo veci č. PL/70/19-20 zo dňa 14. 11. 2019 a vec postúpila Arbitrážnej komisii SZĽH ako odvolaciemu disciplinárnemu orgánu.
 • TRENČAN Adam (HK Dukla Ingema Michalovce) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstierania pádu alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 167 HK Dukla Ingema Michalovce vs. HC’05 Banská Bystrica, a.s. zo dňa 24. 11. 2019 v čase zápasu 51:11. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 23. 11. 2019 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/77/19-20.
 • POBEŽAL Jakub (MŠK Púchov) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (Urážky rozhodcov, súpera, spoluhráča, športových odborníkov, usporiadateľov a divákov hráčom podľa čl. 6 bodu 6.2 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXD č. 2129 HK DUKLA Trenčín, n.o. vs. MŠK Púchov zo dňa 23. 11. 2019 v čase zápasu 50:49. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 23. 11. 2019 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/76/19-20.
 • KUTEKHOV Nikita (HOBA Bratislava) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (vrazenie na mantinel podľa čl. 6 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LJ č. 3064 HOBA Bratislava vs. MHK Dubnica nad Váhom zo dňa 23. 11. 2019 v čase zápasu 27:21. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 23. 11. 2019 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/75/19-20.

Úradná správa zo dňa 17. 11. 2019 (ÚS/12/19-20)

 • SÁDECKÝ Matej (HK DUKLA Trenčín, a.s.) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (bitka – nadmerne hrubá sila podľa čl. 19 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXJ č. 1138 HK DUKLA Trenčín, a.s. vs. MMHK Nitra zo dňa 17. 11. 2019 v čase zápasu 59:22. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 19. 11. 2019 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/74/19-20.
 • ŁYKO Łukasz (UKS Sanok) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstierania pádu alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 2LS č. 10128 UKS Sanok vs. HC Rebellion Gelnica zo dňa 09. 11. 2019 v čase zápasu 45:28. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 19. 11. 2019 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/73/19-20.
 • SOMOROVSKÝ Róbert; JÁNOŚÍK Robert (obaja HK Trnava) – DK SZĽH na základe rozhodnutia Súťažného oddelenia SZĽH č. 39/2019-20 začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neoprávnený štart podľa čl. 1 bodu 1.1.7 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase LKA č. 9075 HK Trnava – MHKM Skalica, n.o. zo dňa 30. 10. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 19. 11. 2019 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/72/19-20.
 • Mládež HC 46 Bardejov – DK SZĽH na základe rozhodnutia Súťažného oddelenia SZĽH č. 38/2019-20 začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (zavinené nedostavenie sa na zápas podľa čl. 3 bodu 3.1.5.1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase LKA č. 9240 LIBA ACADEMY 11 Košice vs. Mládež HC 46 Bardejov zo dňa 14. 09. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 19. 11. 2019 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/71/19-20.

Úradná správa zo dňa 10. 11. 2019 (ÚS/11/19-20)

 • ĽUPTÁK Róbert (HC 07 Detva) – DK SZĽH na základe podnetu od Komisie rozhodcov SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (urážky rozhodcov, hráčov, športových odborníkov, činovníkov stretnutia a divákov športovými odborníkmi a činovníkmi stretnutia podľa čl. 7 bodu 7.2 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 132 HC 07 DETVA vs. HK Nitra, s.r.o. zo dňa 01. 11. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 13. 11. 2019 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/70/19-20.
 • MIKYSKA Josef (HK DUKLA Trenčín) – DK SZĽH na základe podnetu od Komisie rozhodcov SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (redstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 81 DVTK Jegesmedvék Miskolc vs. HK DUKLA Trenčín, a.s. zo dňa 13. 10. 2019 v čase zápasu 28:46. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 13. 11. 2019 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/69/19-20.
 • BAJTEK Filip (HC Nové Zámky) – DK SZĽH na základe podnetu od Komisie rozhodcov SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (redstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 87 HC Nové Zámky vs. HC 07 DETVA. zo dňa 18. 10. 2019 v čase zápasu 12:50. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 13. 11. 2019 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/68/19-20.
 • KRIŠKA Martin (MHk 32 Liptovský Mikuláš) – DK SZĽH na základe podnetu od Komisie rozhodcov SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 127 MHk 32 Liptovský Mikuláš, a.s. vs. HK DUKLA Trenčín, a.s. zo dňa 01. 11. 2019 v čase zápasu 46:15. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 13. 11. 2019 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/67/19-20.

Úradná správa zo dňa 03. 11. 2019 (ÚS/10/19-20)

 • BELUŠKO Samuel (Prešov Penguins) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (urážky rozhodcov, súpera, spoluhráča, športových odborníkov, usporiadateľov a divákov hráčom podľa čl. 6 bodu 6.2 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LD č. 4184 Mládež HC 46 Bardejov vs. Prešov Penguins zo dňa 03. 11. 2019 v čase zápasu 49:24. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 06. 11. 2019 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/66/19-20.
 • PAUKOVČEK Lukáš (HK Poprad, a.s.) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 133 HK Poprad a.s. vs. DVTK Jegesmedvék Miskolc zo dňa 01. 11. 2019 v čase zápasu 45:03. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 06. 11. 2019 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/65/19-20.
 • KÁČER Libor (HK Iskra Partizánske) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 2LS č. 10030 HK Iskra Partizánske vs. MŠK Púchov zo dňa 26. 10. 2019 v čase zápasu 39:32. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 06. 11. 2019 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/64/19-20.

Úradná správa zo dňa 27. 10. 2019 (ÚS/9/19-20)

 • STANEK Nikolas (HK Spišská Nová Ves) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXD č. 2094 HK Spišská Nová Ves vs. MHA Martin zo dňa 27. 10. 2019 v čase zápasu 37:35. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 30. 10. 2019 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/63/19-20.
 • KLIMENTA Tomáš (MHK Dubnica nad Váhom) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1HL č. 574 MHK Dubnica nad Váhom vs. HK Trnava. zo dňa 25. 10. 2019 v čase zápasu 16:28. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 30. 10. 2019 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/62/19-20.
 • GREGORÍK Patrik; BOLDIŠ Marián (obaja HC TOPOĽČANY) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neoprávnený štart podľa čl. 1 bodu 1.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase LKA č. 9101 HK ‘95 Považská Bystrica vs. HC TOPOĽČANY zo dňa 22. 09. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 30. 10. 2019 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/61/19-20.
 • CVENGROŠ Vlastimil; TREBUŇÁKOVÁ Gabriela (obaja HC Vranov Bulls) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neoprávnený štart podľa čl. 1 bodu 1.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápasoe LKA č. 9275 HK Mládež Michalovce vs. HC Bulls Vranov zo dňa 06. 10. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 30. 10. 2019 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/60/19-20.
 • HUBA Marek; ČELLAR Peter (obaja HC Vranov Bulls) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neoprávnený štart podľa čl. 1 bodu 1.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápasoe LKA č. 9275 HK Mládež Michalovce vs. HC Bulls Vranov zo dňa 06. 10. 2019. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/59/19-20.
 • KOPECKÝ Peter; FRAŇOVÁ Marta (obaja MHK Dubnica nad Váhom) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neoprávnený štart podľa čl. 1 bodu 1.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase LKA č. 9117 MHK Dubnica nad Váhom vs. MMHK Nitra zo dňa 13. 10. 2019. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/58/19-20.
 • HC Vranov Bulls – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH) podľa čl. 22 bodu 22.1.1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť nezabezpečením zdravotnej služby v zápase LKA č. 9260 HC Bulls Vranov vs. Prešov Penguins zo dňa 28. 09. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 30. 10. 2019 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/57/19-20.
 • ČEPAN Jozef; GOGA Juraj (obaja MšHK – mládež Prievidza) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neoprávnený štart podľa čl. 1 bodu 1.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LD č. 4157 MŠHK-mládež Prievidza, n.o. vs. HKM a.s. Zvolen zo dňa 13. 10. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 30. 10. 2019 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/56/19-20.

Úradná správa zo dňa 20. 10. 2019 (ÚS/8/19-20)

 • POLIAČEK František (HK Martin) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LS č. 556 HK Martin vs. HK Trnava dňa 16. 10. 2019 v čase zápasu 28:50. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 23. 10. 2019 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/55/19-20.
 • MARTUŠ Dominik (HKM a.s. Zvolen) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania ddisciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXJ č. 1075 HK ŠKP Poprad vs HKM Zvolen zo dňa 19. 10. 2019 v čase zápasu 57:26. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 23. 10. 2019 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/54/19-20.
 • PALOČKO Matej (HK Poprad, a.s.) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 88 HK Poprad a.s. vs. HK DUKLA Trenčín, a.s. zo dňa 18. 10. 2019 v čase zápasu 17:14. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 23. 10. 2019 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/53/19-20.
 • TANTOŠ Viktor (Športový hokejový klub 37 Piešťany s.r.o.) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (urážky rozhodcov, súpera, spoluhráča, športových odborníkov, usporiadateľov a divákov hráčom podľa čl. 6 bodu 6.2 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LJ č. 3051 ŠHK 37 Piešťany vs. HK Trnava zo dňa 19. 10. 2019 v čase zápasu 50:14. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 23. 10. 2019 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/52/19-20.
 • LIŠTIAK Peter; KALOUSEK Anton; DUCHOŇ Zdeno (všetci MHk 32 Liptovský Mikuláš) – DK SZĽH na základe rozhodnutí SO SZĽH č. 25/2019-20 a č. 26/2019-20 začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neoprávnený štart podľa čl. 1 bodu 1.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápasoch EXD č. 2045 MHk 32 Liptovský Mikuláš vs. HC’05 Banská Bystrica zo dňa 05. 10. 2019 a č. 2052 MHk 32 Liptovský Mikuláš vs. HC’05 Banská Bystrica zo dňa 06. 10. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 23. 10. 2019 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/51/19-20.
 • Ha Slávia Prešov – DK SZĽH na základe rozhodnutí SO SZĽH č. 27/2019-20 a č. 28/2019-20 začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (zavinené nedostavenie sa na zápas podľa čl. 3 bodu 3.1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápasoch 1LD č. 4155 Ha Slávia Prešov vs. P.H.K. Prešov zo dňa 12. 10. 2019 a č. 4159 P.H.K. Prešov vs. Ha Slávia Prešov zo dňa 13. 10. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 23. 10. 2019 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/50/19-20.

Úradná správa zo dňa 13. 10. 2019 (ÚS/7/19-20)

 • BOŽÍK Martin (HK '95 Považská Bystrica) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LS č. 548 HK ‘95 Považská Bystrica vs. HK Levice zo dňa 09. 10. 2019 v čase zápasu 58:56. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 16. 10. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/49/19-20.
 • KOLNÍK Radoslav; PUTERA Juraj (obaja HK HAVRANI Piešťany) – DK SZĽH na základe rozhodnutia SO SZĽH č. 18/2019-20 začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neoprávnený štart podľa čl. 1 bodu 1.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápasoch 1LD č. 4011 HK HAVRANI Piešťany vs HC TOPOĽČANY zo dňa 28. 09. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 16. 10. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/48/19-20.
 • RYBÁR Ľuboš; BARÁNOK Ľubomír (Mládež HC 46 Bardejov) – DK SZĽH na základe rozhodnutia SO SZĽH č. 18/2019-20 začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neoprávnený štart podľa čl. 1 bodu 1.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápasoch 1LD č. 4139 Mládež HC 46 Bardejov vs HC Lučenec zo dňa 28. 09. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 16. 10. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/47/19-20.
 • KUČERA František; HUDEC Stanislav; LAURO Dušan (HK Lokomotíva Nové Zámky) – DK SZĽH na základe rozhodnutia SO SZĽH č. 16/2019-20 a č. 17/2019-20 začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neoprávnený štart podľa čl. 1 bodu 1.1.6 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápasoch 1LD č. 4010 HK Lokomotíva Nové Zámky vs. HK Ružinov 99 Bratislava zo dňa 28. 09. 2019 a č. 4014 HK Lokomotíva Nové Zámky vs. HOBA Bratislava zo dňa 29. 09. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 16. 10. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/46/19-20.
 • HK Nitra, s.r.o. – DK SZĽH na základe podnetu KR SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (Nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH) podľa čl. 20 bodu 22.1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť nedodržaním ustanovení Smernice pre používanie video plochy na zimných štadiónoch v zápase EXS č. 60 HK Nitra, s.r.o. vs HC SLOVAN Bratislava zo dňa 04. 10. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 16. 10. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/45/19-20.
 • UKS Sanok – DK SZĽH na základe rozhodnutia Ligovej rady 2LS č. 21/2019-20 začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (Nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH) podľa čl. 20 bodu 22.1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 2LS č. 10092 UKS Sanok vs HK Bardejov zo dňa 21. 09. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 16. 10. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/38/19-20.

Úradná správa zo dňa 06. 10. 2019 (ÚS/6/19-20)

 • MAGOSI Bálint (DVTK Jegesmedvék Miskolc) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase Extraligy SR č. 59 HC Košice vs. DVTK Jegesmedvék Miskolc zo dňa 04. 09. 2019 v čase zápasu 50:31. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 09. 10. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/43/19-20.
 • STRÍŽ Šimon (PHK 2016 Trebišov) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 bodu 14.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 2LS č. 10101 UKS Sanok – HK 2016 Trebišov v čase zápasu 56:18. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 09. 10. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/43/19-20.
 • MIŠČÍK Samuel (Prešov Penguins) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie zozadu podľa čl. 13 bodu 13.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase LKA č. 9271 HK Spišská Nová Ves vs Prešov Penguins zo dňa 05. 10. 2019 v čase zápasu 35:00. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 09. 10. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/42/19-20.
 • LACKOVIČ Jakub (MsHKM Žilina) – DK SZĽH na základe podnetu Oddelenia delegátov SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (pästný súboj/brankár podľa čl. 29a bodu 29a.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXJ č. 1049 HK ŠKP Poprad vs MsHKM Žilina zo dňa 05. 10. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 09. 10. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/41/19-20.
 • ZÁRUBA Rudolf; DURNOTA Ján; REC Lukáš (všetci MHk 32 Liptovský Mikuláš B) – DK SZĽH na základe rozhodnutia LiRa 2LS SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neoprávnený štart podľa čl. 1 bodu 1.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 2LS č. 10099 HK Bardejov – MHk 32 Liptovský Mikuláš B zo dňa 28. 09. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 09. 10. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/40/19-20.
 • HK Skalica, s.r.o. – DK SZĽH na základe podnetu Oddelenia delegátov SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (disciplinárne previnenie spôsobené porušením povinnosti organizátora zápasu alebo hosťujúceho klubu podľa čl. 23 bodu 23.1 písm. a) II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1HL č. 528 HK Skalica vs HC TOPOĽČANY zo dňa 27. 09. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 09. 10. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/39/19-20.
 • SLANINA Peter; NOVÁK Vladimír; JOŽIOV Maroš; ŠIKORA Ján (všetci HK 2016 Trebišov) – DK SZĽH na základe rozhodnutia LiRA SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neoprávnený štart podľa čl. 1 bodu 1.1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 2LS č. 10091 HKM Rimavská Sobota – HK 2016 Trebišov zo dňa 21. 09. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 09. 10. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/37/19-20.
 • MšHK – mládež Prievidza – DK SZĽH na základe rozhodnutia SO SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (zavinené nedostavenie sa na zápas podľa čl. 3 bodu 3.1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LD č. 4141 Prešov Penguins – MšHK – mládež Prievidza zo dňa 29. 09. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 09. 10. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/36/19-20.
 

Úradná správa zo dňa 30. 09. 2019 (ÚS/5/19-20)

 • BLACKWATER Judd (HK Nitra, s.r.o.) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (pád pod nohy podľa čl. 15 bodu 15.2 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 47 HK Nitra, s.r.o. vs. HC Košice s.r.o. zo dňa 29. 09. 2019 v čase zápasu 56:07. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 03. 10. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/35/19-20.
 • KÖVER Jakub (HK Spišská Nová Ves) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1HL č. HK Spišská Nová Ves vs. HK Skalica zo dňa 29. 09. 2019 v čase zápasu 06:42. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 02. 10. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/34/19-20.
 • HUSZÁRIK Patrik (MHK Kežmarok) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 2LS č. 10096 HK 2016 Trebišov vs. MHK Kežmarok zo dňa 28. 09. 2019 v čase zápasu 36:59. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 02. 10. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/33/19-20.
 • GAŤÁR Jakub (HK DUKLA Trenčín, a.s.) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXJ č. 1040 HK DUKLA Trenčín vs. HC ‘05 Banská Bystricazo dňa 28. 09. 2019 v čase zápasu 38:15. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 02. 10. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/32/19-20.
 • BLACKWATER Judd (HK Nitra, s.r.o.) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 bodu 14.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 41 HK Nitra, s.r.o. vs. HC 07 Detva zo dňa 27. 09. 2019 v čase zápasu 37:16. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 02. 10. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/31/19-20.
 • ŠČEPKO Patrik (HK Trnava) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (urážky rozhodcov, súpera, spoluhráča, športových odborníkov, usporiadateľov a divákov hráčom podľa čl. 6 bodu 6.2 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase LKA č. 9030 MHKM Skalica vs. HK Trnava zo dňa 29. 09. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 02. 10. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/30/19-20.
 

Úradná správa zo dňa 27. 09. 2019 (ÚS/4/19-20)

 • ŠEFČÍK Simon (HK ‘95 Považská Bystrica) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (úder hlavou podľa čl. 20 bodu 20.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1HL č. 526 HK Martin vs. HK ‘95 Považská Bystrica zo dňa 27. 09. 2019 v čase zápasu 23:34. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 02. 10. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/28/19-20.
 • DVOŘÁK Michal (HK Martin) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1HL č. 526 HK Martin vs. HK ‘95 Považská Bystrica zo dňa 27. 09. 2019 v čase zápasu 20:20. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 02. 10. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/28/19-20.
 • GREGORÍK Patrik, Bc.; BOLDIŠ Marián (obaja HC TOPOĽČANY) – DK SZĽH na základe rozhodnutia SO SZĽH č. 14/2019-20 začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neoprávnený štart podľa čl. 1 bodu 1.1.6 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase LKA č. 9092 MMHK Nitra – HC TOPOĽČANY zo dňa 15. 09. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 02. 10. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/27/19-20.
 • PREŠNAJDER Martin, Mgr.; MESZÁROŠ Ľuboš; KĽÚČIK Martin (všetci HK ’95 Považská Bystrica) – DK SZĽH na základe rozhodnutia SO SZĽH č. 13/2019-20 začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neoprávnený štart podľa čl. 1 bodu 1.1.6 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase LKA č. 9094 HK '95 Považská Bystrica – HK Levice zo dňa 15. 09. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 02. 10. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/26/19-20.
 • VACULA Adrián – DK SZĽH na základe podnetu KR SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (porušenie súťažného poriadku alebo disciplinárneho poriadku rozhodcom podľa čl. 38 bodu 38.2 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť pred zápasom LKA č. 9017 HOBA Bratislava vs. HK HAVRANI Piešťany, a.s. zo dňa 22. 09. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 02. 10. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/25/19-20.
 • BREJČÁK Ján (HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s.) – DK SZĽH na základe podnetu KR SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (urážky rozhodcov, súpera, spoluhráča, športových odborníkov, usporiadateľov a divákov hráčom podľa čl. 6 bodu 6.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase Extraligy č. 34 HC SLOVAN Bratislava vs. HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. zo dňa 22. 09. 2019 v čase zápasu 55:12. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 02. 10. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/24/19-20.
 • HUNA Róbert (MHk 32 Liptovský Mikuláš, a.s.) – DK SZĽH na základe podnetu KR SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase Extraligy č. 22 MHk 32 Liptovský Mikuláš, a.s. vs. HC Nové Zámky zo dňa 20. 09. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 02. 10. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/23/19-20.
 • NOVÁK Lukáš (HK Spišská Nová Ves) – DK SZĽH na základe podnetu KR SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1HL č. 515 HC Topoľčany vs. HK Spišská Nová Ves zo dňa 18. 09. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 02. 10. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/22/19-20.
 • KRÁĽ Petr (MsHKM Žilina) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXJ č. 1116 MsHKM Žilina vs. HC Košice s.r.o. zo dňa 26. 09. 2019 v čase zápasu 21:37. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 02. 10. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/21/19-20.
 • DUDURIČ Jozef (HK Mládež Michalovce) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXD č. 2292 HK Mládež Michalovce vs. MHA MARTIN zo dňa 26. 09. 2019 v čase zápasu 25:19. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 02. 10. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/20/19-20.
 • HARRISON Ryan (DVTK Jegesmedvék Miskolc) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase Extraligy SR č. 89 HC ‘05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. vs. DVTK Jegesmedvék Miskolc zo dňa 24. 09. 2019 v čase zápasu 24:43. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 02. 10. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/19/19-20.
 • MÚČKA Mário (HC Nové Zámky) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase v zápase Extraligy SR č. 35 HC Nové Zámky vs. HK DUKLA Trenčín, a.s. zo dňa 22. 09. 2019 v čase zápasu 02:31. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 02. 10. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/18/19-20.
 • BUJŇÁK Lukáš (HK ŠKP Poprad) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXD č. 2028 HK ŠKP POPRAD vs. MsHKM Žilina zo dňa 22. 09. 2019 v čase zápasu 04:11. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 02. 10. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/17/19-20.
 • BARÁNEK Daniel (HK 91 Senica) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 2LS č. 10003 HK Iskra Partizánske vs. HK 91 Senica zo dňa 21. 09. 2019 v čase zápasu 01:49. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 02. 10. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/16/19-20.
 • MAGDOLEN Martin (HKM Zvolen) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXJ č. 1025 MsHKM Žilina vs. HKM a.s. Zvolen v čase zápasu 40:00. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 02. 10. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/15/19-20.
 

Úradná správa zo dňa 23. 09. 2019 (ÚS/3/19-20)

 • GUDAS Leo; MORAVČÍK Marcel, Ing. (Obaja HK HAVRANI Piešťany) – DK SZĽH na základe rozhodnutia SO SZĽH č. 12/2019-20 začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neoprávnený štart podľa čl. 1 bodu 1.2.2 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase LKA č. 9005 HK Bratislava – HK HAVRANI Piešťany zo dňa 14. 09. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 25. 09. 2019 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/14/19-20.
 • CHATRNÚCH Roman; ZAVADIL Jozef (Obaja MHK Dubnica nad Váhom) – DK SZĽH na základe rozhodnutia SO SZĽH č. 9/2019-20 začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neoprávnený štart podľa čl. 1 bodu 1.2.2 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LJ č. 3010 MHK Dubnica nad Váhom – HK RUŽINOV ´99 Bratislava zo dňa 14. 09. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 25. 09. 2019 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/13/19-20.
 • KRENDŽELÁK Matúš (MHk 32 Liptovský Mikuláš, a.s.) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXD č. 2026 MHk 32 Liptovský Mikuláš – MMHK Nitra zo dňa 22. 09. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 25. 09. 2019 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/12/19-20.
 • DANKO Filip (Ha Slávia Prešov) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (kopnutie podľa čl. 27 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LD č. 4132 HK DOUBLE RED Brezno – Ha Slávia Prešov zo dňa 21. 09. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 25. 09. 2019 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/11/19-20.
 

Úradná správa zo dňa 20. 09. 2019 (ÚS/2/19-20)

 • NIKOLAEV Maksim; MAJDEK Ján; KADLUBIAK Juraj (všetci MHk 32 Liptovský Mikuláš, a.s.) – DK SZĽH na základe rozhodnutia SO SZĽH č. 4/2019-20 začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neoprávnený štart podľa čl. 1 bodu 1.1.5 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LJ č. 3002 HK RUŽINOV ´99 Bratislava vs. MHk 32 Liptovský Mikuláš zo dňa 07. 09. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 25. 09. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/10/19-20.
 • SOCHA Daniel; ŠTEFANKA Miroslav; INGELI Milan (všetci MMHK Nitra) – DK SZĽH na základe rozhodnutia SO SZĽH č. 3/2019-20 začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neoprávnený štart podľa čl. 1 bodu 1.1.6 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXD č. 2337 MMHK Nitra vs. HC SLOVAN Bratislava zo dňa 07. 09. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 25. 09. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/9/19-20.
 • TRNKA Tomáš (HK Skalica, s.r.o.) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1HL č. 512 HK Levice vs. HK Skalica zo dňa 18. 09. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 25. 09. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/8/19-20.
 • WAGNER Bruno (HK Spišská Nová Ves) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXD č. 2007 HK Spišská Nová Ves vs. HK ŠKP POPRAD zo dňa 14. 09. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 25. 09. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/7/19-20.
 • BEACH Kyle (DVTK Jegesmedvék Miskolc) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase Extraligy č. 16 DVTK Jegesmedvék Miskolc vs. HK Dukla Ingema Michalovce zo dňa 17. 09. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 25. 09. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/6/19-20.
 • ČALÁDI Erik (HK Nitra, s.r.o.) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase Extraligy č. 14 HK Dukla Ingema Michalovce vs. HK Nitra, s.r.o. zo dňa 15. 09. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 25. 09. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/5/19-20.
 • ŠPIRKO Rastislav (HKM a.s. Zvolen) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase Extraligy č. 12 HKM a.s. Zvolen – HK Poprad zo dňa 15. 09. 2019 v čase zápasu 15:36. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 25. 09. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/4/19-20.
 • PALOČKO Matej (HK Poprad, a.s.) – DK SZĽH na základe podnetu Komisie rozhodcov SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH) ku ktorému malo dôjsť v zápase Extraligy č. 12 HKM a.s. Zvolen – HK Poprad zo dňa 15. 09. 2019 v čase zápasu 23:39. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 25. 09. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/3/19-20.
 

Úradná správa zo dňa 16. 09. 2019 (ÚS/1/19-20)

 • NEMČEK Miroslav; DRÁB Rudolf (obaja MŠK Púchov) – DK SZĽH na základe rozhodnutí SO SZĽH č. 1/2019-20 a č. 2/2019-20 začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia podľa čl. 1 bodu 1.1.6 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – neoprávnený štart hráča – v zápasoch EXD č. 2284 zo dňa 07. 09. 2019 a č. 2288 zo dňa 08. 09. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 19. 09. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/2/19-20.

Rozhodnutia za máj 2020

Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/209/19-20 zo dňa 12. 05. 2020 – HK Dukla Trenčín a.s.
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/208/19-20 zo dňa 12. 05. 2020 – HC Slovan Bratislava a.s.
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/207/19-20 zo dňa 12. 05. 2020 – HK Spišská Nová Ves
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/206/19-20 zo dňa 12. 05. 2020 – HKM Zvolen - mládež
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/205/19-20 zo dňa 12. 05. 2020 – Mládež HC 46 Bardejov
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/204/19-20 zo dňa 12. 05. 2020 – HT MHK 32 Liptovský Mikuláš
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/203/19-20 zo dňa 12. 05. 2020 – Prešov Penguins
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/202/19-20 zo dňa 12. 05. 2020 – HC Topoľčany
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/201/19-20 zo dňa 12. 05. 2020 – MHKM Nitra
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/200/19-20 zo dňa 12. 05. 2020 – HK Trnava
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/199/19-20 zo dňa 12. 05. 2020 – HK Mládež Michalovce

Rozhodnutia za apríl 2020

Rozhodnutie DK SZĽH č. PL
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL

Rozhodnutia za marec 2020

Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/183/19-20 zo dňa 05. 03. 2020 – Tim Danielčák
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/182/19-20 zo dňa 05. 03. 2020 – Adam Čatloš
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/181/19-20 zo dňa 05. 03. 2020 – Ervín Halász
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/180/19-20 zo dňa 05. 03. 2020 – Samuel Danko
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/179/19-20 zo dňa 05. 03. 2020 – Ryan Harrison
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/178/19-20 zo dňa 05. 03. 2020 – Adam Zlocha
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/177/19-20 zo dňa 05. 03. 2020 – HK Dukla Ingema Michalovce
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/176/19-20 zo dňa 05. 03. 2020 – HK Levice
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/175/19-20 zo dňa 05. 03. 2020 – HK Martin
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/174/19-20 zo dňa 05. 03. 2020 – HK Nitra
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/173/19-20 zo dňa 05. 03. 2020 – HC Košice
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/166/19-20 zo dňa 02. 03. 2020 – Judd Blackwater POVZT

Rozhodnutia za február 2020

Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/172/19-20 zo dňa 28. 02. 2020 – Ing.Peter Korba
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/171/19-20 zo dňa 28. 02. 2020 – Ing.Andrej Bogdaň
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/170/19-20 zo dňa 28. 02. 2020 – Dalibor Bortňák
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/169/19-20 zo dňa 28. 02. 2020 – David Maniaček
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/169/19-20 zo dňa 26. 02. 2020 – David Maniaček (PO)
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/168/19-20 zo dňa 28. 02. 2020 – HK Bratislava
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/167/19-20 zo dňa 28. 02. 2020 – ŠHK 37 Piešťany
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/166/19-20 zo dňa 24. 02. 2020 – Judd Blackwater
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/165/19-20 zo dňa 17. 02. 2020 – Michal Kokavec
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/164/19-20 zo dňa 13. 02. 2020 – Tomáš Štubňa
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/163/19-20 zo dňa 13. 02. 2020 – MHk32 Liptovský Mikuláš
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/162/19-20 zo dňa 13. 02. 2020 – HK Hamikovo Hamuliakovo
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/161/19-20 zo dňa 13. 02. 2020 – HK Levice
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/160/19-20 zo dňa 13. 02. 2020 – HK Spišská Nová Ves
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/159/19-20 zo dňa 13. 02. 2020 – Mládež HC 46 Bardejov
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/158/19-20 zo dňa 13. 02. 2020 – HT MHk32 Liptovský Mikuláš
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/157/19-20 zo dňa 13. 02. 2020 – Prešov Penguins
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/156/19-20 zo dňa 13. 02. 2020 – HC Topoľčany
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/155/19-20 zo dňa 13. 02. 2020 – HK Trnava
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/154/19-20 zo dňa 13. 02. 2020 – HK Mládež Michalovce
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/153/19-20 zo dňa 13. 02. 2020 – HK Martin
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/152/19-20 zo dňa 13. 02. 2020 – Peter Stano
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/151/19-20 zo dňa 06. 02. 2020 – HC05 Banská Bystrica
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/150/19-20 zo dňa 06. 02. 2020 – Adam Jurčiak
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/149/19-20 zo dňa 06. 02. 2020 – Tomáš Knižka
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/148/19-20 zo dňa 06. 02. 2020 – HK Nitra
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/147/19-20 zo dňa 06. 02. 2020 – HC 07 Detva

Rozhodnutia za január 2020

Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/146/19-20 zo dňa 30. 01. 2020 – Miroslav Papán
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/145/19-20 zo dňa 30. 01. 2020 – Jordon Southorn
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/144/19-20 zo dňa 30. 01. 2020 – Mitch Versteeg
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/143/19-20 zo dňa 30. 01. 2020 – Andrej Hatala
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/142/19-20 zo dňa 30. 01. 2020 – Marek Mašlonka
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/114/19-20 zo dňa 24. 01. 2020 – Matej Šalka POVZT
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/141/19-20 zo dňa 23. 01. 2020 – Hvizdoš a spol. EXS
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/140/19-20 zo dňa 23. 01. 2020 – HK Dukla Ingema Michalovce
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/139/19-20 zo dňa 23. 01. 2020 – MHK 32 Liptovský Mikuláš
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/138/19-20 zo dňa 23. 01. 2020 – HC Slovan Bratislava
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/137/19-20 zo dňa 23. 01. 2020 – HK Hamíkovo
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/136/19-20 zo dňa 23. 01. 2020 – HK Levice
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/135/19-20 zo dňa 23. 01. 2020 – HK 95 Považská Bystrica
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/134/19-20 zo dňa 23. 01. 2020 – HK Spišská Nová Ves
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/133/19-20 zo dňa 23. 01. 2020 – HKM Zvolen - mládež
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/132/19-20 zo dňa 23. 01. 2020 – Mládež HC Bardejov
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/131/19-20 zo dňa 23. 01. 2020 – HT MHK 32 Liptovský Mikuláš
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/130/19-20 zo dňa 23. 01. 2020 – HC Slovan Bratislava
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/129/19-20 zo dňa 23. 01. 2020 – Prešov Penguins
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/128/19-20 zo dňa 23. 01. 2020 – HK Iskra Partizánske
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/127/19-20 zo dňa 23. 01. 2020 – HC Topoľčany
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/126/19-20 zo dňa 23. 01. 2020 – Bratislava Capitals
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/125/19-20 zo dňa 23. 01. 2020 – HC Bratislava
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/124/19-20 zo dňa 23. 01. 2020 – Ice Dream Košice
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/123/19-20 zo dňa 23. 01. 2020 – MHK Dubnica nad Váhom
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/122/19-20 zo dňa 23. 01. 2020 – HK Trnava
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/121/19-20 zo dňa 23. 01. 2020 – HK Mládež Michalovce
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/120/19-20 zo dňa 23. 01. 2020 – HK Hamíkovo
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/119/19-20 zo dňa 23. 01. 2020 – Bence Szirányi
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/118/19-20 zo dňa 23. 01. 2020 – HK Martin
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/117/19-20 zo dňa 23. 01. 2020 – HOBA Bratislava
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/116/19-20 zo dňa 23. 01. 2020 – HK Dukla Trenčín
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/115/19-20 zo dňa 16. 01. 2020 – Tibor Gurský
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/114/19-20 zo dňa 16. 01. 2020 – Matej Šalka
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/113/19-20 zo dňa 16. 01. 2020 – HC Slovan Bratislava
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/112/19-20 zo dňa 16. 01. 2020 – HK95 Považská Bystrica
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/111/19-20 zo dňa 16. 01. 2020 – HC Košice
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/110/19-20 zo dňa 16. 01. 2020 – HK Poprad
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/109/19-20 zo dňa 16. 01. 2020 – Jozef Dudurič
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/108/19-20 zo dňa 16. 01. 2020 – Lukáš Novák
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/107/19-20 zo dňa 16. 01. 2020 – Zdeněk Král
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/106/19-20 zo dňa 16. 01. 2020 – HOBA Bratislava
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/105/19-20 zo dňa 16. 01. 2020 – HOBA Bratislava
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/104/19-20 zo dňa 16. 01. 2020 – HK Dukla Trenčín
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/103/19-20 zo dňa 16. 01. 2020 – HK95 Považská Bystrica
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/102/19-20 zo dňa 16. 01. 2020 – Lukáš Bohunický
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/101/19-20 zo dňa 16. 01. 2020 – HK95 Považská Bystrica
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/100/19-20 zo dňa 16. 01. 2020 – HKm Zvolen
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/99/19-20 zo dňa 16. 01. 2020 – HK Levice
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/98/19-20 zo dňa 16. 01. 2020 – MHK Dubnica nad Váhom
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/97/19-20 zo dňa 21. 01. 2020 – Emil Kramár POVZT
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/96/19-20 zo dňa 02. 01. 2020 – Adam Themár POVZT

Rozhodnutia za december 2019

Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/93/19-20 zo dňa 30. 12. 2019 – Michal Dvořák POVZT
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/88/19-20 zo dňa 25. 12. 2019 – Šišovský Peter POVZT
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/97/19-20 zo dňa 21. 12. 2020 – Emil Kramár
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/96/19-20 zo dňa 19. 12. 2019 – Adam Themár
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/95/19-20 zo dňa 19. 12. 2019 – Jozef Švec
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/94/19-20 zo dňa 19. 12. 2019 – Joona Erving
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/93/19-20 zo dňa 19. 12. 2019 – Michal Dvořák
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/92/19-20 zo dňa 19. 12. 2019 – Matej Kraut
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/91/19-20 zo dňa 19. 12. 2019 – Joona Erving
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/90/19-20 zo dňa 12. 12. 2019 – Patrik Kasala
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/89/19-20 zo dňa 19. 12. 2019 – Erik Kosár
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/88/19-20 zo dňa 19. 12. 2019 – Šišovský Peter
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/87/19-20 zo dňa 19. 12. 2019 – HK Nitra
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/86/19-20 zo dňa 19. 12. 2019 – HC Košice
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/85/19-20 zo dňa 5. 12. 2019 – Judd Blackwater
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/84/19-20 zo dňa 5. 12. 2019 – HK Levice
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/83/19-20 zo dňa 5. 12. 2019 – Patrik Jurčák
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/82/19-20 zo dňa 5. 12. 2019 – Tobiáš Marguš
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/81/19-20 zo dňa 5. 12. 2019 – Sebastián Šmída
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/80/19-20 zo dňa 5. 12. 2019 – Scott Macaulay
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/79/19-20 zo dňa 5. 12. 2019 – Ivan Fedorko
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/78/19-20 zo dňa 5. 12. 2019 – Robin Révész

Rozhodnutia za november 2019

Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/77/19-20 zo dňa 28. 11. 2019 – Adam Trenčan
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/76/19-20 zo dňa 28. 11. 2019 – Jakub Pobežal
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/75/19-20 zo dňa 28. 11. 2019 – Nikita Kutekhov
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/74/19-20 zo dňa 21. 11. 2019 – Matej Sádecký
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/73/19-20 zo dňa 21. 11. 2019 – Łukasz Łyko
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/72/19-20 zo dňa 21. 11. 2019 – (I.) Robert Somorovský, (II.) Robert Jánošík
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/71/19-20 zo dňa 21. 11. 2019 – Mládež HC 46 Bardejov
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/67/19-20 – 2 zo dňa 21. 11. 2019 – Matej Kriška
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/70/19-20 zo dňa 14. 11. 2019 – Róbert Ľupták
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/69/19-20 zo dňa 14. 11. 2019 – Josef Mikyska
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/68/19-20 zo dňa 14. 11 2019 – Filip Bajtek
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/67/19-20 – 1 zo dňa 14. 11 2019 – Martin Kriška (odročenie)
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/66/19-20 zo dňa 07. 11. 2019 – Samuel Beluško
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/65/19-20 zo dňa 07. 11. 2019 – Lukáš Paukovček
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/64/19-20 zo dňa 07. 11 2019 – Libor Káčer

Rozhodnutia za október 2019

Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/63/19-20 zo dňa 31. 10. 2019 – Nikolas Stanek
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/62/19-20 zo dňa 31. 10. 2019 – Tomáš Klimenta
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/61/19-20 zo dňa 31. 10. 2019 – (I.) Patrik Gregorík, (II.) Marián Boldiš
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/60/19-20 zo dňa 31. 10. 2019 – (I.) Vlastimil Cvengroš, (II.) Gabriela Trebuňáková
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/59/19-20 zo dňa 31. 10. 2019 – (I.) Marek Huba, (II.) Peter Čellar
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/58/19-20 zo dňa 31. 10. 2019 – (I.) Peter Kopecký, (II.) Marta Fraňová
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/57/19-20 zo dňa 31. 10. 2019 – HC Bulls Vranov
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/56/19-20 zo dňa 31. 10. 2019 – (I.) Jozef Čepan a (II.) Juraj Goga
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/10/19-20 – 2 zo dňa 28. 10. 2019 – Juraj Kadlubiak (POVZT)
Rozhodnutie DK SZĽH č. 1DS/78/18-19 zo dňa 28. 10. 2019 – Mário Konečný (POVZT)
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/14/19-20 – 2 zo dňa 24. 10. 2019 – Marcel Moravčík (POVZT)
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/55/19-20 zo dňa 24. 10. 2019 – František Poliaček
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/54/19-20 zo dňa 24. 10. 2019 – Dominik Martuš
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/53/19-20 zo dňa 24. 10. 2019 – Matej Paločko
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/52/19-20 zo dňa 24. 10. 2019 – Viktor Tantoš
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/51/19-20 zo dňa 24. 10. 2019 – (I.) Peter Lištiak, (II.) Anton Kalousek a (III.) Zdeno Duchoň
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/50/19-20 zo dňa 24. 10. 2019 – Ha Slávia Prešov
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/49/19-20 zo dňa 16. 10. 2019 – Martin Božík
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/48/19-20 zo dňa 16. 10. 2019 – (I.) Radoslav Kolník a (II.) Juraj Putera
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/47/19-20 zo dňa 16. 10. 2019 – (I.) Ľuboš Rybár a (II.) Ľubomír Baránok
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/46/19-20 zo dňa 16. 10. 2019 – (I.) František Kučera, (II.) Stanislav Hudec a (III.) Dušan Lauro
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/45/19-20 zo dňa 16. 10. 2019 – HK Nitra, s.r.o.
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/38/19-20 zo dňa 16. 10. 2019 – UKS Sanok
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/44/19-20 zo dňa 09. 10. 2019 – Bálint Magosi
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/43/19-20 zo dňa 09. 10. 2019 – Šimon Stríž
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/42/19-20 zo dňa 09. 10. 2019 – Samuel Miščík
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/41/19-20 zo dňa 09. 10. 2019 – Jakub Lackovič
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/40/19-20 zo dňa 09. 10. 2019 – (I.) Rudolf Záruba, (II.) Ján Durnota, (III.) Lukáš Rec
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/39/19-20 zo dňa 09. 10. 2019 – HK Skalica, s.r.o.
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/37/19-20 zo dňa 09. 10. 2019 – (I.) Peter Slanina, (II.) Vladimír Novák, (III.) Maroš Jožiov, (IV.) Ján Šikora
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/36/19-20 zo dňa 09. 10. 2019 – MšHK – mládež Prievidza
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/24/19-20 – 2 zo dňa 09. 10. 2019 – Ján Brejčák
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/35/19-20 – 2 zo dňa 05. 10. 2019 – Judd Blackwater (POVZT)
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/35/19-20 zo dňa 03. 10. 2019 – Judd Blackwater
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/34/19-20 zo dňa 03. 10. 2019 – Jakub Köver
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/33/19-20 zo dňa 03. 10. 2019 – Patrik Huszárik
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/32/19-20 zo dňa 03. 10. 2019 – Jakub Gaťár
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/31/19-20 zo dňa 03. 10. 2019 – Judd Blackwater
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/30/19-20 zo dňa 03. 10. 2019 – Patrik Ščepko
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/28/19-20 zo dňa 03. 10. 2019 – Michal Dvořák
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/27/19-20 zo dňa 03. 10. 2019 – (I.) Patrik Gregorík a (II.) Marián Boldiš
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/26/19-20 zo dňa 03. 10. 2019 – (I.) Martin Prešnajder, (II.) Ľuboš Meszároš a (III.) Martin Kľúčik
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/25/19-20 zo dňa 03. 10. 2019 – Adrián Vacula
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/24/19-20 – 1 zo dňa 03. 10. 2019 – Ján Brejčák (odročenie)
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/23/19-20 zo dňa 03. 10. 2019 – Róbert Huna
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/22/19-20 zo dňa 03. 10. 2019 – Lukáš Novák
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/21/19-20 zo dňa 03. 10. 2019 – Petr Kráľ
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/20/19-20 zo dňa 03. 10. 2019 – Jozef Dudurič
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/19/19-20 zo dňa 03. 10. 2019 – Ryan Harrison
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/18/19-20 zo dňa 03. 10. 2019 – Mário Múčka
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/17/19-20 zo dňa 03. 10. 2019 – Lukáš Bujňák
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/16/19-20 zo dňa 03. 10. 2019 – Daniel Baránek
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/15/19-20 zo dňa 03. 10. 2019 – Martin Magdolen
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/29/19-20 zo dňa 02. 10. 2019 – Simon Šefčík
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/10/19-20 – 2 zo dňa 01. 10. 2019 – Maksim Nikolaev (POVZT)

Rozhodnutia za september 2019

Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/14/19-20 zo dňa 26. 09. 2019 – (I.) Leo Gudas a (II.) Marcel Moravčík
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/13/19-20 zo dňa 26. 09. 2019 – (I.) Roman Chatrnúch a (II.) Jozef Zavadil
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/12/19-20 zo dňa 26. 09. 2019 – Matúš Krendželák
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/11/19-20 zo dňa 26. 09. 2019 – Filip Danko
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/10/19-20 zo dňa 26. 09. 2019 – (I.) Maksim Nikolaev (II.) Ján Majdek a (III.) Juraj Kadlubiak
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/9/19-20 zo dňa 26. 09. 2019 – (I.) Daniel Socha (II.) Miroslav Štefanka a (III.) Milan Ingeli
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/8/19-20 zo dňa 26. 09. 2019 – Tomáš Trnka
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/7/19-20 zo dňa 26. 09. 2019 – Bruno Wagner
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/6/19-20 zo dňa 26. 09. 2019 – Kyle Beach
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/5/19-20 zo dňa 26. 09. 2019 – Erik Čaládi
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/4/19-20 zo dňa 26. 09. 2019 – Rastislav Špirko
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/3/19-20 zo dňa 26. 09. 2019 – Matej Paločko
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/2/19-20 zo dňa 19. 09. 2019 – (I.) Miroslav Nemček a (II.) Rudolf Dráb
Rozhodnutie DK SZĽH č. 1DS/132/18-19 – 2 zo dňa 16. 09. 2019 – Matej Ľupták (POVZT)
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/1/19-20 zo dňa 09. 09. 2019 – HK Nitra, s. r. o.
Rozhodnutie DK SZĽH č. 1DS/112/18-19 – 2 zo dňa 09. 09. 2019 – Tomáš Starosta (POVZT)
Rozhodnutie DK SZĽH č. 1DS/122/18-19 – 2 zo dňa 03. 09. 2019 – Ivan Jankovič (POVZT)