Disciplinárna komisia SZĽH

JUDr. Rastislav
Jakubovič

Predseda DK SZĽH

rastislavj@centrum.sk

Mgr. Radoslav
Peciar

Podpredseda DK SZĽH

peciar@szlh.sk

Andrej
Nedorost

Člen DK SZĽH

 

Branislav
Jánoš

Člen DK SZĽH

 

Vladimír
Kontšek

Člen DK SZĽH

 

Ján
Pardavý

Člen DK SZĽH

 

Peter
Ďurian

Člen DK SZĽH

 

Ing. Ľuboš
Jakubec

Člen DK SZĽH

 

Matúš
Mészaros

Člen DK SZĽH

 

Branislav
Kvetan

Člen DK SZĽH

 

Andrea
Čerňanová

Člen DK SZĽH

 

Igor
Škodáček

Člen DK SZĽH

 

Úradná správa z 16.10.2017

ŠTEFANKA Tomáš (MMHK Nitra);DK SZĽH na základe podnetu klubu MHk 32 Liptovský Mikuláš doručeného dňa 13.10.2017 v zmysle čl. 38 všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH pozastavuje menovanému výkon športovej činnosti a začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 14 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Napadnutie hlavy a krku za zákrok, ktorého sa dopustil v čase 17:27 v zápase EXD MMHK Nitra – MHk 32 Liptovský Mikuláš dňa 08.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 18.10.2017 15:00 hod.

GAŠPAR Samuel (HOBA Bratislava); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (napadnutie zozadu) v zápase LKA HOBA Bratislava - HC ŠKP Bratislava dňa 15.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 18.10.2017 15:00 hod

Úradná správa z 13.10.2017

NAGY Ladislav (HC Košice); DK SZĽH na základe doručeného podnetu klubu HC 07 Detva zo dňa 09.10.2017 rozhodla, že v zmysle čl. 33 ods. 5 písm. b) všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH nezačne disciplinárne konanie voči menovanému hráčovi za zákrok, ktorého sa mal dopustiť v čase 06:24 v zápase EXS HC 07 Detva – HC Košice dňa 08.10.2017, nakoľko preskúmanie obsahu podnetu a ďalších známych okolností prípadu neodôvodňuje začatie disciplinárneho konania.

NITRIANSKÝ Erik (HC Topoľčany); DK SZĽH v zmysle čl. 38 všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH pozastavuje menovanému výkon športovej činnosti a začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 6 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH - Urážky rozhodcov, súpera, spoluhráča, športových odborníkov, usporiadateľov a divákov hráčom v zápase 1LS Prešov Penguins – HC Topoľčany dňa 11.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 19.10.2017 15:00 hod.

Úradná správa z 09.10.2017

BRITTAIN Josh (HC 05 Banská Bystrica); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (úder hlavou) v zápase EXS HK Nitra - HC 05 Banská Bystrica dňa 08.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12.10.2017 12:00 hod.

VČELKA Kristián (HC Slovan Bratislava); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (napadnutie) v zápase EXD HC Slovan Bratislava - HC 05 Banská Bystrica dňa 08.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12.10.2017 12:00 hod.

IGLOVSKÝ Damian (HK ŠKP Poprad); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 1 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Neoprávnený štart, v zápase EXJ HK ŠKP Poprad – MsHKM Žilina dňa 10.09.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12.10.2017 15:00 hod.

PICHOŇSKÝ Ľubomír (HK ŠKP Poprad, tréner); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 1 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Neoprávnený štart, v zápase EXJ HK ŠKP Poprad – MsHKM Žilina dňa 10.09.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12.10.2017 15:00 hod.

PJECHA Michal (HK ŠKP Poprad, vedúci družstva); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 1 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Neoprávnený štart, v zápase EXJ HK ŠKP Poprad – MsHKM Žilina dňa 10.09.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12.10.2017 15:00 hod.

HAŠČÁK Jozef (HK DUKLA Trenčín); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 17 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH - Predstieranie pádu alebo zranenia, v zápase EXJ HC Košice - HK DUKLA Trenčín dňa 07.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12.10.2017 15:00 hod.

LAČNÝ Lukáš (HK Mládež Michalovce); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 17 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH - Predstieranie pádu alebo zranenia, v zápase EXD P.H.K. Prešov - HK Mládež Michalovce dňa 07.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12.10.2017 15:00 hod.

BOHUNSKÝ Eduard (HOBA Bratislava); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 17 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH - Predstieranie pádu alebo zranenia, v zápase 1LJ HOBA Bratislava – Ružinov 99 Bratislava dňa 07.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12.10.2017 15:00 hod.

WITAN Maciej (HK 58 Sanok); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 17 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH - Predstieranie pádu alebo zranenia, v zápase 2LS HK 58 Sanok – HC Rebellion Gelnica dňa 07.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12.10.2017 15:00 hod.

Úradná správa z 06.10.2017

PACALAJ Marek (MHk 32 Liptovský Mikuláš); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 17 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH - Predstieranie pádu alebo zranenia, v zápase EXS HC 05 Banská Bystrica - MHk 32 Liptovský Mikuláš dňa 01.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12.10.2017 15:00 hod.

LESŇÁK Jakub (HK Spišská Nová Ves); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 17 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH - Predstieranie pádu alebo zranenia, v zápase 1LS HK Spišská Nová Ves - HK Trnava dňa 29.09.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12.10.2017 15:00 hod.

MUDRIK Marián (HK 99 Ružinov Bratislava); DK SZĽH v zmysle čl. 38 všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH pozastavuje menovanému výkon športovej činnosti a začína disciplinárne konanie za zákrok, za ktorý mal byť menovanému uložený TH za napadnutie hlavy a krku v zápase 1LD HK 99 Ružinov Bratislava - HC ŠKP Bratislava dňa 01.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12.10.2017 15:00 hod.

Úradná správa z 03.10.2017

HORVÁTH Peter (HK Skalica); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (napadnutie hlavy a krku) v zápase 1LS HC Topoľčany – HK Skalica dňa 29.09.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 05.10.2017 12:00 hod.

NEMEŠ Richard (HK ŠKP Poprad); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (napadnutie zozadu) v zápase LKA HC Košice – HK ŠKP Poprad dňa 01.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 05.10.2017 12:00 hod.