Disciplinárna komisia SZĽH

Disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja (DK SZĽH) je v zmysle bodu 5.1 a nasl. Stanov SZĽH odbornou komisiou SZĽH oprávnenou prerokovávať konania vykazujúce známky disciplinárneho previnenia a ukladať disciplinárne tresty a ochranné opatrenia.

V zmysle čl. 32 ods. 1 Disciplinárneho poriadku Slovenského zväzu ľadového hokeja (DK SZĽH) komisiu tvorí predseda a podpredseda, ktorí sú volení Kongresom SZĽH a ďalší členovia komisie, ktorých volí Výkonný výbor SZĽH.

Predpisy súvisiace s činnosťou DK SZĽH:

JUDr. Rastislav
Jakubovič

Predseda DK SZĽH

dk@szlh.sk

JUDr. Filip
KUBUŠ

Podpredseda DK SZĽH

dk@szlh.sk

Mgr. Matúš
Mészáros

Člen DK SZĽH

Ing. Ľuboš
Jakubec

Člen DK SZĽH

Branislav
Jánoš

Člen DK SZĽH

Peter
Flaškay

Člen DK SZĽH

Úradná správa zo dňa 13. 6. 2022 (ÚS/42/21-22)

 • HK Ružinov´99 Bratislava – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nesplnenie finančných úhrad v zmysle smerníc podľa čl. 9 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť nesplnením si povinnosti uhradiť sankčné poplatky uložené Športovým oddelením SZĽH. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15. 6. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/161/21-22

Úradná správa zo dňa 26. 9. 2022 (ÚS/2/22-23)

 • Viliam CVEJN (HK Poprad) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy juniorov č. 1032 HK Dukla Michalovce - mládež vs. HK ŠKP Poprad dňa 25.9.2022 v čase zápasu 14:01. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 29. 9. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/2/22-23.
 • Matúš KRENDŽELÁK (Vlci Žilina) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou podľa čl. 21 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy juniorov č. 1036 HK Dukla Trenčín vs. Vlci Žilina dňa 25.9.2022 v čase zápasu 30:36. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 29. 9. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/3/22-23.

Úradná správa zo dňa 3. 10. 2022 (ÚS/3/22-23)

 • Matej BAČA (HC´05 Banská Bystrica) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase Tipos extraligy č. 27 HC 21 Prešov vs. HC ´05 Banská Bystrica dňa 30.9.2022 v čase zápasu 39:48. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 6. 10. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/4/22-23.
 • HC MIKRON Nové Zámky – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (disciplinárne previnenie spôsobené porušením povinnosti organizátora zápasu alebo hosťujúceho klubu podľa čl. 23 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase Tipos extraligy č. 20 HC MIKRON Nové Zámky vs. HK Dukla Trenčín dňa 25.9.2022. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 6. 10. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/5/22-23.
 • ŽHK Michalovce - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nerešpektovanie platných smerníc a nariadení podľa čl. 12 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť nerešpektovaním Smernice SZĽH o výchovnom. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 6. 10. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/6/22-23.

Úradná správa zo dňa 10. 10. 2022 (ÚS/4/22-23)

 • Mathias MIHALOVIČ (Ružinov´99 Bratislava) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (urážky rozhodcov, súpera, spoluhráča, športových odborníkov, usporiadateľov a divákov hráčom podľa čl. 6 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy juniorov č. 3012 HK Levice vs. Ružinov´99 Bratislava dňa 25. 9. 2022 v čase zápasu 33:18. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 13. 10. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/7/22-23.
 • Stanislav HUDEC (HK Levice) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (urážky rozhodcov, hráčov, športových odborníkov, činovníkov stretnutia a divákov športovými odborníkmi a činovníkmi stretnutia podľa čl. 7 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy juniorov č. 3012 HK Levice vs. Ružinov´99 Bratislava dňa 25. 9. 2022 v čase zápasu 40:00. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 13. 10. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/8/22-23.
 • Erich TÓTH (HC Košice) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy dorastu č. 2034 HK Trnava vs. HC Košice dňa 8. 10. 2022 v čase zápasu 59:26. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 13. 10. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/9/22-23.
 • Filip DANKO (MHK 32 Liptovský Mikuláš) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (podkopnutie podľa čl. 27 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 2. ligy seniorov č. 10063 MHK 32 Liptovský Mikuláš B vs. MHK AUTOCAR Dolný Kubín dňa 8. 10. 2022 v čase zápasu 36:00. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 13. 10. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/10/22-23.
 • Lukas HLINČÍK (HK Levice) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárne ho previnenia (podkopnutie podľa čl. 27 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy dorastu č. 4020 HK 91 Senica vs. HK Levice dňa 8. 10. 2022 v čase zápasu 45:10. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 13. 10. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/11/22-23.
 • Adam LUKOŠÍK (Slovan Bratislava) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase Tipos extraligy č. 47 Slovan Bratislava vs. HKM Zvolen dňa 9. 10. 2022 v čase zápasu 45:35. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 13. 10. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/12/22-23.
 • Andrej KOŠARIŠŤAN (HC Košice) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (seknutie podľa čl. 26 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase Tipos extraligy č. 44 HC Mikron Nové Zámky vs. HC Košice dňa 9. 10. 2022 v čase zápasu 36:33. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 13. 10. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/13/22-23.

Úradná správa zo dňa 17. 10. 2022 (ÚS/5/22-23)

 • Henrich RUČKAY (HC Topoľčany) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou podľa čl. 21 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 536 HK ESMERO Skalica vs. HC Topoľčany dňa 12. 10. 2022 v čase zápasu 52:02. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 20. 10. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/14/22-23.
 • Samuel KUPEC (SR „18“) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy juniorov č. 1269 SR „18“ vs. HK ŠKP Poprad dňa 14. 10. 2022 v čase zápasu 10:21. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 20. 10. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/15/22-23.
 • Zakhar CHIKANTCEV (MŠHK-mládež Prievidza) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy dorastu č. 4127 MŠHK-mládež Prievidza vs. HC Topoľčany dňa 15. 10. 2022 v čase zápasu 47:41. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 20. 10. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/16/22-23.

Úradná správa zo dňa 26. 10. 2022 (ÚS/6/22-23)

 • Matthew O´CONNOR (HK Nitra) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (seknutie podľa čl. 26 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase Tipos extraligy č. 70 HC Mikron Nové Zámky vs. HK Nitra dňa 23. 10. 2022 v čase zápasu 04:49. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 27. 10. 2022 do 17:30 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/17/22-23.

Úradná správa zo dňa 31. 10. 2022 (ÚS/7/22-23)

 • Deven Gregory SIDEROFF (HKM Zvolen) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase Tipos extraligy č. 8 MHk32 Liptovský Mikuláš vs. HKM Zvolen dňa 18. 9. 2022 v čase zápasu 06:39. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 3. 11. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/20/22-23.
 • Martin PAĎOUR (HOBA Bratislava) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy juniorov č. 3006 HOBA Bratislava vs. HO HAMIKOVO Hamuliakovo dňa 18. 9. 2022 v čase zápasu 55:13. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 3. 11. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/21/22-23.
 • Kamil WALEGA (MHk32 Liptovský Mikuláš) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase Tipos extraligy č. 19 HK GROTTO Spišská Nová Ves vs. MHk32 Liptovský Mikuláš dňa 25. 9. 2022 v čase zápasu 57:11. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 3. 11. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/22/22-23.
 • Kirill ROMANOV (HK 2016 Trebišov) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 2. ligy č. 10072 HK 2016 Trebišov vs. MHK AUTOCAR Dolný Kubín dňa 22. 10. 2022 v čase zápasu 55:29. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 3. 11. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/23/22-23.
 • Zach OSBURN (HK DUKLA Ingema Michalovce) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase Tipos extraligy č. 79 HK GROTTO Spišská Nová Ves vs. HK DUKLA Ingema Michalovce dňa 30. 10. 2022 v čase zápasu 05:56. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 3. 11. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/24/22-23.
 • HK GROTTO Spišská Nová Ves - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (disciplinárne previnenie spôsobené porušením povinnosti organizátora zápasu alebo hosťujúceho klubu podľa čl. 23 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase Tipos extraligy č. 73 HK GROTTO Spišská Nová Ves vs. HK DUKLA Trenčín dňa 28. 10. 2022. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 3. 11. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/25/22-23.

Úradná správa zo dňa 7. 11. 2022 (ÚS/8/22-23)

 • Ondrej JANÍK (HK ESMERO Skalica) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 569 HK MŠK Indián Žiar nad Hronom vs. HK ESMERO Skalica dňa 2. 11. 2022 v čase zápasu 54:10. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 10. 11. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/26/22-23.
 • Patrik MASNICA (SR „18“) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (úder hlavou podľa čl. 20 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 772 SR „18“ vs. HK Levice dňa 3. 11. 2022 v čase zápasu 54:42. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 10. 11. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/27/22-23.
 • Marek BIRO (HK Brezno Knights) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (bitka – nadmerne hrubá sila podľa čl. 19 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 577  HK ESMERO Skalica vs. HK Brezno Knights dňa 4. 11. 2022 v čase zápasu 45:15. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 10. 11. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/28/22-23.
 • Martin HUJSA (HK ESMERO Skalica) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (pichnutie podľa čl. 28 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 577  HK ESMERO Skalica vs. HK Brezno Knights dňa 4. 11. 2022 v čase zápasu 40:00. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 10. 11. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/29/22-23.
 • Filip VIDOVIČ (HK ESMERO Skalica) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (faul kolenom podľa čl. 25 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 577  HK ESMERO Skalica vs. HK Brezno Knights dňa 4. 11. 2022 v čase zápasu 46:17. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 10. 11. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/30/22-23.
 • Matej FLOREK (MHk 32 Liptovský Mikuláš) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (kopnutie podľa čl. 24 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 2. ligy seniorov č. 10077 HK Slovan Gelnica vs. MHk 32 Liptovský Mikuláš dňa 5. 11. 2022 v čase zápasu 58:54. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 10. 11. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/31/22-23.
 • Michal VALÁŠEK (VLCI Žilina) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy dorastu č. 2132 VLCI Žilina vs. MHA Martin dňa 5. 11. 2022 v čase zápasu 20:00. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 10. 11. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/32/22-23.
 • Lukáš KUZMA (HK LOKO Nové Zámky) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (vrazenie na mantinel podľa čl. 10II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy dorastu č. 4048 HK 91 Senica vs. HK LOKO Nové Zámky dňa 6. 11. 2022 v čase zápasu 35:53. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 10. 11. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/33/22-23.

Úradná správa zo dňa 14. 11. 2022 (ÚS/9/22-23)

 • Branislav CVENGROŠ (MHK Kežmarok) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 2. ligy seniorov č. 10082 MHK Kežmarok vs. MHK AUTOCAR Dolný Kubín dňa 12. 11. 2022 v čase zápasu 50:15. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 16. 11. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/34/22-23.

Úradná správa zo dňa 21. 11. 2022 (ÚS/10/22-23)

 • Martin NEMČÍK (HK DUKLA Trenčín) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (seknutie podľa čl. 26 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase Tipos Extraligy č. 112 HK DUKLA Ingema Michalovce vs. HK DUKLA Trenčín dňa20. 11. 2022 v čase zápasu 62:17. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 24. 11. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/35/22-23.
 • Daniel ŠUŠOLIAK (MHA Martin) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (kopnutie podľa čl. 24 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy dorastu č. 2160 MHA Martin vs. HKM Zvolen dňa 20. 11. 2022 v čase zápasu 39:39. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 24. 11. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/36/22-23.
 • Erik ŠAMAJ (HK´95 Považská Bystrica) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (bodnutie podľa čl. 11 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy juniorov č. 3154 HK DUKLA Trenčín B vs. HK´95 Považská Bystrica dňa 20. 11. 2022 v čase zápasu 42:11. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 24. 11. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/37/22-23.
 • Sebastián ZUPKO (HC Košice) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy dorastu č. 2113 HC Košice vs. Slovan Bratislava dňa 26. 10. 2022 v čase zápasu 18:22. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 24. 11. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/38/22-23.
 • Andrej KUKUČKA (HK Poprad) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase Tipos Extraligy č. 98 MHk 32 Liptovský Mikuláš vs. HK Poprad dňa 16. 11. 2022 v čase zápasu 55:44. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 24. 11. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/39/22-23.
 • Michal PLANČÁR (BARANI Banská Bystrica) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy dorastu č. 2152 Draci Liptovský Mikuláš vs. BARANI Banská Bystrica dňa 19. 11. 2022 v čase zápasu 12:29. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 24. 11. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/40/22-23.
 • Gabriel OLEJNÍK (HK Brezno Knights) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 577 HK ESMERO Skalica vs. HK Brezno Knights dňa 4. 11. 2022 v čase zápasu 40:00. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 24. 11. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/41/22-23.

Úradná správa zo dňa 28. 11. 2022 (ÚS/11/22-23)

 • Darius LEHOTSKÝ (HK´95 Považská Bystrica) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy juniorov č. 3156 TSS Group Spartak Dubnica vs. HK´95 Považská Bystrica dňa 26. 11. 2022 v čase zápasu 40:36. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 1. 12. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/42/22-23.

Úradná správa zo dňa 6. 12. 2022 (ÚS/12/22-23)

 • Tibor TARTAĽ (SR „18“) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa podľa čl. 5 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy juniorov č. 1275 SR „18“ vs. Slovan Bratislava dňa 2. 12. 2022 v čase zápasu 59:59. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 7. 12. 2022 do 16:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/43/22-23.
 • Richard ĎURINA (SR „18“) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (bitka - nadmerne hrubá sila podľa čl. 19 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy juniorov č. 1275 SR „18“ vs. Slovan Bratislava dňa 2. 12. 2022 v čase zápasu 59:59. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 7. 12. 2022 do 16:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/44/22-23.
 • Ondrej MARUNA (SR „18“) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (bitka - nadmerne hrubá sila podľa čl. 19 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy juniorov č. 1275 SR „18“ vs. Slovan Bratislava dňa 2. 12. 2022 v čase zápasu 59:59. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 7. 12. 2022 do 16:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/45/22-23.

Úradná správa zo dňa 12. 12. 2022 (ÚS/13/22-23)

 • Mário KONEČNÝ (HC Dukla Senica) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 2. ligy seniorov č. 10039 HC Dukla Senica vs. HK Delikateso Bratislava dňa 26. 11. 2022 v čase zápasu 15:51. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15. 12. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/46/22-23.
 • Jakub DZIVJAK (MHK Kežmarok) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 2. ligy seniorov č. 10096 HK Bardejov vs. MHK Kežmarok dňa 26. 11. 2022 v čase zápasu 25:18. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15. 12. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/47/22-23.
 • Róbert FEDOR (HK DUKLA Michalovce – mládež) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy juniorov č. 1133 HK Dukla Michalovce - mládež vs. Slovan Bratislava dňa 30. 11. 2022 v čase zápasu 49:31. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15. 12. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/48/22-23.
 • Roman NOVÁK (HK DUKLA Michalovce – mládež) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy juniorov č. 1126 HK Dukla Michalovce - mládež vs. MMHK Nitra dňa 26. 11. 2022 v čase zápasu 58:13. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15. 12. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/49/22-23.
 • Roman FONFER (HK DUKLA Michalovce – mládež) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (urážky rozhodcov, súpera, spoluhráča, športových odborníkov, usporiadateľov a divákov hráčom podľa čl. 6 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy juniorov č. 1126 HK Dukla Michalovce - mládež vs. MMHK Nitra dňa 26. 11. 2022 v čase zápasu 58:13. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15. 12. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/50/22-23.
 • MHk 32 Liptovský Mikuláš – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (zavinené nedostavenie sa na zápas podľa čl. 3 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť nedostavením sa na súťažný zápas 2. ligy seniorov č. 10076 HK Bardejov vs. MHk 32 Liptovský Mikuláš „B“ dňa 29. 10. 2022. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15. 12. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/51/22-23.
 • Dávid ROMAŇÁK (HK GROTTO Spišská Nová Ves) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase Tipos extraligy č. 145 HK Dukla Ingema Michalovce vs. HK GROTTO Spišská Nová Ves dňa 11. 12. 2022 v čase zápasu 45:29. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15. 12. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/52/22-23.

Úradná správa zo dňa 19. 12. 2022 (ÚS/14/22-23)

 • Rastislav CHRASTINA (MHA Martin) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy juniorov č. 1154 HK Trnava vs. MHA Martin dňa 11. 12. 2022 v čase zápasu 14:18. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22. 12. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/53/22-23.
 • Štefan BUKOVINA (MHK Kežmarok) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 2. ligy seniorov č. 10107 MHK Kežmarok vs. HK 2016 Trebišov dňa 17. 12. 2022 v čase zápasu 34:02. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22. 12. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/54/22-23.

Úradná správa zo dňa 27. 12. 2022 (ÚS/15/22-23)

 • Marek PACALAJ (VLCI Žilina) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 633 VLCI Žilina vs. HK VITAR Martin dňa 18. 12. 2023 v čase zápasu 18:54. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 5. 1. 2022 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/56/22-23.
 • Lukáš LALÍK (HC MV TRANSPORT Prešov) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase Tipos extraligy č. 270 HK DUKLA Ingema Michalovce vs. HC MV TRANSPORT Prešov dňa 20. 12. 2022 v čase zápasu 36:09. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 5. 1. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/57/22-23.
 • VLCI Žilina - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (disciplinárne previnenie spôsobené porušením povinnosti organizátora zápasu alebo hosťujúceho klubu podľa čl. 23 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 633 Vlci Žilina vs. HK Martin dňa 18. 12. 2022. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 5. 1. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/58/22-23.
 • HK Nitra - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase Tipos extraligy č. 102 HK Nitra vs. Slovan Bratislava dňa 6. 12. 2022. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 5. 1. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/59/22-23.

Úradná správa zo dňa 2. 1. 2023 (ÚS/16/22-23)

 • HC SLOVAN Bratislava - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH) podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 641 Modré krídla SLOVAN vs. HK´95 Považská Bystrica dňa 21. 12. 2022. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 5. 1. 2023 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/60/22-23.
 • HKM Zvolen - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (disciplinárne previnenie spôsobené porušením povinnosti organizátora zápasu alebo hosťujúceho klubu podľa čl. 23 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase Tipos extraligy č. 279 HKM Zvolen vs. HC´05 Banská Bystrica dňa 26. 12. 2022. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 5. 1. 2023 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/61/22-23.
 • HK DUKLA Trenčín - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH) podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase Tipos extraligy č. 276 HK DUKLA Trenčín vs. SLOVAN Bratislava dňa 26. 12. 2022. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 5. 1. 2023 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/62/22-23.
 • HC 19 Humenné - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH) podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 645 HC 19 Humenné vs. HK Martin dňa 28. 12. 2022. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 5. 1. 2023 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/63/22-23.
 • Benjamin JOHNSON (HC Mikron Nové Zámky) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase Tipos extraligy seniorov č. 289 HC Mikron Nové Zámky vs. HK DUKLA Trenčín dňa 30. 12. 2022 v čase zápasu 46:49. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 5. 1. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/64/22-23.

Úradná správa zo dňa 9. 1. 2023 (ÚS/17/22-23)

 • HC´05 Banská Bystrica - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (disciplinárne previnenie spôsobené porušením povinnosti organizátora zápasu alebo hosťujúceho klubu podľa čl. 23 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase Tipos extraligy č. 279 HKM Zvolen vs. HC´05 Banská Bystrica dňa 26. 12. 2022. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12. 1. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/65/22-23.
 • HK Detva - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH) podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť porušením Prestupového poriadku SZĽH. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12. 1. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/66/22-23.
 • Filip ADAMČÍK (HK Brezno Knights) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 665 HK Brezno Knights vs. TSS Group Spartak Dubnica dňa 6. 1. 2023 v čase zápasu 36:47. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12. 1. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/67/22-23.
 • Juraj PEKARČÍK (HK Nitra) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase Tipos extraligy č. 155 HC´05 Banská Bystrica vs. HK Nitra dňa 6. 1. 2023 v čase zápasu 37:59. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12. 1. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/68/22-23.
 • Šimon PETRÁŠ (HK Dukla Trenčín) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase Tipos extraligy č. 161 HK Dukla Trenčín vs. HK Poprad dňa 8. 1. 2023 v čase zápasu 56:38. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12. 1. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/69/22-23.
 • Martin BODÁK (HK Nitra) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase Tipos extraligy č. 290 HK Nitra vs. HC Slovan Bratislava dňa 30. 12. 2022 v čase zápasu 59:32. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12. 1. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/70/22-23.

Úradná správa zo dňa 16. 1. 2023 (ÚS/18/22-23)

 • Bratislavský hokejový klub - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH) podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť porušením Smernice SZĽH o výchovnom voči hokejovému klubu MHK Dolný Kubín. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 19. 1. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/71/22-23.
 • Matej KŇAZE (MŠHK – mládež Prievidza) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (kopnutie podľa čl. 24 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy juniorov č. 3183 TSS Group Spartak Dubnica vs. MŠHK – mládež Prievidza dňa 15. 1. 2023 v čase zápasu 58:26. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 19. 1. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/72/22-23.
 • Peter NOVÁK (HC Košice) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy dorastu č. 2232 HK Dukla Michalovce - mládež vs. HC Košice dňa 14. 1. 2023 v čase zápasu 18:05. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 19. 1. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/73/22-23.
 • Adam MATEJ (HC Topoľčany) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 682 HK Levice vs. HC Topoľčany dňa 15. 1. 2023 v čase zápasu 29:23. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 19. 1. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/74/22-23.
 • Matej Ján LUPTÁK (Slovan Bratislava) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase Extraligy juniorov č. 1169 Slovan Bratislava vs. HK Dukla Trenčín dňa 14. 1. 2023 v čase zápasu 31:15. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 19. 1. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/75/22-23.

Úradná správa zo dňa 23. 1. 2023 (ÚS/19/22-23)

 • HC Slovan Bratislava - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH) podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť porušením Súťažného poriadku SZĽH v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 662 Modré krídla Slovan vs. HK Trnava dňa 4. 1. 2023. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 26. 1. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/76/22-23.
 • HK Martin - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportová správanie sa divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 651 HK Martin vs. HK Trnava dňa 4. 1. 2023. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 26. 1. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/77/22-23.
 • Ružinov´99 Bratislava - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH) podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť porušením Súťažného poriadku SZĽH v súťažnom zápase 1. ligy juniorov č. 3081 Ružinov´99 Bratislava vs. HOBA Bratislava dňa 14. 1. 2023. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 26. 1. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/78/22-23.
 • HKM Zvolen - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (disciplinárne previnenie spôsobené porušením povinnosti organizátora zápasu alebo hosťujúceho klubu podľa čl. 23 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase Tipos extraligy č. 204 HK Dukla Trenčín vs. HKM Zvolen dňa 14. 1. 2023 použitím pyrotechniky v sektore fanúšikov hostí. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 26. 1. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/79/22-23.
 • HK Dukla Trenčín - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (disciplinárne previnenie spôsobené porušením povinnosti organizátora zápasu alebo hosťujúceho klubu podľa čl. 23 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase Tipos extraligy č. 204 HK Dukla Trenčín vs. HKM Zvolen dňa 14. 1. 2023 použitím pyrotechniky v sektore fanúšikov domácich. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 26. 1. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/80/22-23.
 • HC Slovan Bratislava - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (disciplinárne previnenie spôsobené porušením povinnosti organizátora zápasu alebo hosťujúceho klubu podľa čl. 23 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase Tipos extraligy č. 143 HC Slovan Bratislava vs. HC Košice dňa 15. 1. 2023 použitím pyrotechniky v sektore fanúšikov domácich. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 26. 1. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/81/22-23.
 • Samuel KARAFFA (HK Levice) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy dorastu č. 4313 HK 91 Senica vs. HK Levice dňa 22. 1. 2023 v čase zápasu 49:54. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 26. 1. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/82/22-23.
 • Samuel BEČKA (MHK Dolný Kubín) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (podkopnutie podľa čl. 27 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy juniorov č. 3188 MHK Dolný Kubín vs. HK Dukla Trenčín „B“ dňa 22. 1. 2023 v čase zápasu 49:39. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 26. 1. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/83/22-23.
 • DK SZĽH prijala odvolanie disciplinárne potrestanej športovej organizácie HC´05 Banská Bystrica vo veci PL/65/22-23 a predkladá vec príslušnému odvolaciemu disciplinárnemu orgánu na rozhodnutie.
 • Branden Curtis TROOCK (HC´05 Banská Bystrica) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (seknutie podľa čl. 26 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase Tipos extraligy č. 185 HC Mikron Nové Zámky vs. HC´05 Banská Bystrica dňa 20. 1. 2023 v čase zápasu 39:44. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 26. 1. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/84/22-23.
 • HC Mikron Nové Zámky - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH) podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť porušením Súťažného poriadku SZĽH v súťažnom zápase Tipos extraligy č. 174 HC Mikron Nové Zámky vs. HK Poprad dňa 15. 1. 2023. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 26. 1. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/85/22-23.

Úradná správa zo dňa 30. 1. 2023 (ÚS/20/22-23)

 • ICE DREAM Košice - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (zavinené nedostavenie sa na zápas podľa čl. 3 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť nedostavením sa na súťažný zápas extraligy žien č. 16047 HC Spišská Nová Ves vs. ICA DREAM Košice dňa 23. 12. 2022. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 2. 2. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/86/22-23.
 • HK DUKLA Ingema Michalovce - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH) podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť porušením Súťažného poriadku SZĽH v súťažnom zápase Tipos extraligy č. 189 HK DUKLA Ingema Michalovce vs. HC Mikron Nové Zámky 22. 1. 2023. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 2. 2. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/87/22-23.
 • HK Nitra - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportová správanie sa divákov podľa čl. 1  a nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH) podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase Tipos extraligy č. 180 HK Nitra vs. HK Transport Prešov dňa 24. 1. 2023 hádzaním nebezpečných predmetov na ľadovú plochu domácimi fanúšikmi a porušenie smernice pre používanie video plochy na zimných štadiónoch. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 26. 1. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/88/22-23.
 • Tomáš MIKÚŠ (HC Mikron Nové Zámky) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase Tipos extraligy č. 202 HC Mikron Nové Zámky vs. HK Nitra dňa 29. 1. 2023 v čase zápasu 58:52. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 2. 2. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/89/22-23. 
 • Marco Roman HAVELKA (RUŽINOV´99 Bratislava) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (kopnutie podľa čl. 24 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy juniorov č. 3355 RUŽINOV´99 Bratislava vs. HK DUKLA Trenčín „B“ dňa 29. 1. 2023 v čase zápasu 44:09. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 2. 2. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/90/22-23.
 • Zion VAN ROOI JEN (MŠHK-mládež Prievidza) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (pichnutie podľa čl. 28 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy dorastu č. 4395 HK Iskra Partizánske vs. MŠHK-mládež Prievidza

Úradná správa zo dňa 20. 2. 2023 (ÚS/21/22-23)

 • Patrik SZATMÁR (VLCI Žilina) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy dorastu č. 2335 HKM Zvolen vs. VLCI Žilina dňa 18. 2. 2023 v čase zápasu 43:18. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 23. 2. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/95/22-23.
 • Leo RAČKO (HKM Zvolen) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy juniorov č. 1222 MHA Martin vs. HKM Zvolen dňa 18. 2. 2023 v čase zápasu 50:08. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 23. 2. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/96/22-23.
 • Ivan HRICKO (MHK AUTOCAR Dolný Kubín) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 2. ligy seniorov č. 10154 MHK AUTOCAR Dolný Kubín vs. MHk 32 Liptovský Mikuláš dňa 18. 2. 2023 v čase zápasu 08:44. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 23. 2. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/97/22-23.

Úradná správa zo dňa 23. 2. 2023 (ÚS/22/22-23)

 • Branislav MEZEI (HK Nitra) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase Tipos extraligy č. 235 HK GROTTO Spišská Nová Ves vs. HK Nitra dňa 21. 2. 2023 v čase zápasu 32:50. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 23. 2. 2023 do 16:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/98/22-23.

Úradná správa zo dňa 27. 2. 2023 (ÚS/23/22-23)

 • Nikita SHCHERBAK (SLOVAN Bratislava) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase Tipos extraligy č. 245 HKM Zvolen vs. SLOVAN Bratislava dňa 24. 2. 2023 v čase zápasu 18:12. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 2. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/99/22-23.
 • Sergey LAZKOV (MŠK Púchov) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy juniorov č. 3320 HC Prešov vs. MŠK Púchov dňa 26. 2. 2023 v čase zápasu 35:24. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 2. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/100/22-23.
 • HK´95 Považská Bystrica - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH) podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 746 HK´95 Považská Bystrica vs. HC Topoľčany dňa 22. 2. 2023 porušením Súťažného poriadku SZĽH. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 2. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/101/22-23.
 • HK Trnava - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH) podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 743 HK Trnava vs. VLCI Žilina dňa 22. 2. 2023 porušením Súťažného poriadku SZĽH. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 2. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/102/22-23.
 • HK DUKLA Trenčín - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH) podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase Tipos extraligy č. 231 HK DUKLA Trenčín vs. HC Košice dňa 19. 2. 2023 porušením Súťažného poriadku SZĽH. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 2. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/103/22-23. 
 • HC 21 Prešov - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH) podľa čl. 22 a nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase Tipos extraligy č. 170 HC 21 Prešov vs. SLOVAN Bratislava dňa 12. 2. 2023 porušením Súťažného poriadku SZĽH a hádzaním drobných predmetov na ľadovú plochu. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 2. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/104/22-23.
 • HK VITAR Martin - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 747 HK VITAR Martin vs. HK´95 Považská Bystrica dňa 24. 2. 2023 skandovaním nadávok obecenstvom. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 2. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/105/22-23.

Úradná správa zo dňa 6. 3. 2023 (ÚS/24/22-23)

 • Tobias PAVLIČKO (Mládež HC 46 Bardejov) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy dorastu č. 4373 MŠKM Trebišov vs. Mládež HC 46 Bardejov dňa 5. 3. 2023 v čase zápasu 56:03. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 9. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/106/22-23.
 • Pavol PAVEŠIC (HK Delikateso Bratislava) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 2. ligy seniorov č. 10163 HK Delikateso Bratislava vs. HK 2016 Trebišov dňa 4. 3. 2023 v čase zápasu 46:33. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 7. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/107/22-23.
 • Dominick Anthony OLLÉ (HK Dukla Trenčín) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy juniorov č. 3372 HC Topoľčany vs. HK Dukla Trenčín „B“ dňa 4. 3. 2023 v čase zápasu 03:08. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 9. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/108/22-23.
 • Jakub LANGER (HK Iskra Partizánske) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy dorastu č. 4418 HC Topoľčany vs. HK Iskra Partizánske dňa 5. 3. 2023 v čase zápasu 58:06. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 9. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/109/22-23.
 • Tomáš CHRENKO (MMHK Nitra) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (seknutie podľa čl. 26 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy dorastu č. 2400 MMHK Nitra vs. HC Košice dňa 5. 3. 2023 v čase zápasu 47:56. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 9. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/110/22-23.
 • Reinis DEMITERS (HK MŠK Indian Žiar nad Hronom) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 763 HC 19 Humenné vs. HK MŠK Indian Žiar nad Hronom dňa 3. 3. 2023 v čase zápasu 29:30. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 9. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/111/22-23.
 • Adam KORMÚTH (HK Delikateso Bratislava) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 2. ligy seniorov č. 10163 HK Delikateso Bratislava vs. HK 2016 Trebišov dňa 4. 3. 2023 v čase zápasu 19:48. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 9. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/112/22-23.
 • Vladimír LANTOŠ (HK Delikateso Bratislava) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 2. ligy seniorov č. 10163 HK Delikateso Bratislava vs. HK 2016 Trebišov dňa 4. 3. 2023 v čase zápasu 39:11. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 9. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/113/22-23.
 • Micke SAARI (MHk 32 Liptovský Mikuláš) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase Tipos extraligy č. 256 MHk 32 Liptovský Mikuláš vs. Slovan Bratislava dňa 3. 3. 2023 v čase zápasu 42:03. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 9. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/114/22-23.
 • Ján SARVAŠ (HKM Rimavská Sobota) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 2. ligy seniorov č. 10165 HK Bardejov vs. HKM Rimavská Sobota dňa 4. 3. 2023 v čase zápasu 16:53. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 9. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/115/22-23.
 • Patrik MELICHER (BARANI Banská Bystrica) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy juniorov č. 1252 HKM Zvolen vs. BARANI Banská Bystrica dňa 5. 3. 2023 v čase zápasu 13:14. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 9. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/116/22-23.
 • Filip BUKNA (MHK AUTOCAR Dolný Kubín) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 2. ligy seniorov č. 10164 MHK AUTOCAR Dolný Kubín vs. HC Dukla Senica dňa 4. 3. 2023 v čase zápasu 53:33. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 9. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/117/22-23.
 • HK Nitra - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH) podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 248 HK Nitra vs. HKM Zvolen dňa 26. 2. 2023 porušením Súťažného poriadku SZĽH. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 9. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/118/22-23.
 • HK´95 Považská Bystrica - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH) podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 667 HK´95 Považská Bystrica vs. HC 19 Humenné dňa 26. 2. 2023 porušením Súťažného poriadku SZĽH. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 9. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/119/22-23.
 • MHKM Skalica - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (výtržnosti a fyzické napádanie podľa čl. 2 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy dorastu č. 2442 MHKM Skalica vs. HK Spišská Nová Ves dňa 25. 2. 2023 v čase zápasu 60:00. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 9. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/120/22-23.
 • HK Spišská Nová Ves - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (výtržnosti a fyzické napádanie podľa čl. 2 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy dorastu č. 2442 MHKM Skalica vs. HK Spišská Nová Ves dňa 25. 2. 2023 v čase zápasu 60:00. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 9. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/120/22-23.
 • Patrik BAČKOR (HK Levice) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (urážky rozhodcov, hráčov, športových odborníkov, činovníkov stretnutia a divákov športovými odborníkmi a činovníkmi stretnutia podľa čl. 7  II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy dorastu č. 4334 HK LOKO Nové Zámky vs. HK Levice dňa 5. 3. 2023 v čase zápasu 32:05. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 9. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/121/22-23.

Úradná správa zo dňa 8. 3. 2023 (ÚS/25/22-23)

 • Adam MATEJ (HC Topoľčany) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (seknutie podľa čl. 26  II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 789 HK ESMERO Skalica vs. HC Topoľčany dňa 7. 3. 2023 v čase zápasu 38:30. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 9. 3. 2023 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/122/22-23.
 • Ján URBAN (HC Topoľčany) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (pichnutie podľa čl. 28  II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 789 HK ESMERO Skalica vs. HC Topoľčany dňa 7. 3. 2023 v čase zápasu 53:48. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 9. 3. 2023 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/123/22-23.

Úradná správa zo dňa 13. 3. 2023 (ÚS/26/22-23)

 • HK Brezno - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH) podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 752 HK Brezno vs. HK MŠK Indian Žiar nad Hronom dňa 24. 2. 2023 porušením smernice upravujúcej podmienky družstiev v súťaži 1. ligy seniorov pre sezónu 2022/2023. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 16. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/126/22-23.
 • HK Brezno - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (zavinené nedostavenia sa na zápas podľa čl. 3 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 764 VLCI Žilina vs. HK Brezno dňa 3. 3. 2023 nedostavením sa na súťažný zápas. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 16. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/127/22-23.
 • MŠHK – mládež Prievidza - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (zavinené nedostavenia sa na zápas podľa čl. 3 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy juniorov č. 3407 HK Brezno vs. MŠHK – mládež Prievidza dňa 4. 2. 2023 nedostavením sa na súťažný zápas. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 16. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/128/22-23.
 • HO HAMIKOVO Hamuliakovo - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH) podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy juniorov č. 3369 HK RUŽINOV´99 Bratislava vs. HO HAMIKOVO Hamuliakovo dňa 26. 2. 2023 porušením smernice upravujúcej podmienky družstiev v súťaži 1. ligy juniorov pre sezónu 2022/2023. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 16. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/129/22-23.
 • VLCI Žilina - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH) podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy dorastu č. 2391 VLCI Žilina vs. HK DUKLA Trenčín dňa 26. 2. 2023 porušením smernice upravujúcej podmienky družstiev v súťaži Kaufland extraligy dorastu pre sezónu 2022/2023. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 16. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/130/22-23.
 • Damian Lukas BEHRO (MŠK Púchov) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (vrazenie na mantinel podľa čl. 10 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy dorastu č. 2465 MŠK Púchov vs. HK Trnava dňa 11. 3. 2023 v čase zápasu 57:09. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 16. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/131/22-23.
 • Patrik SUCHÁNEK (MŠK Púchov) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (bitka – nadmerne hrubá sila podľa čl. 19 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy dorastu č. 2465 MŠK Púchov vs. HK Trnava dňa 11. 3. 2023 v čase zápasu 60:00. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 16. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/132/22-23.
 • Michal MALATA (HC Petržalka 2010) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (bodnutie podľa čl. 11 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy dorastu č. 4336 HC Petržalka 2010 vs. HK Levice dňa 11. 3. 2023 v čase zápasu 53:55. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 16. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/133/22-23.
 • Jakub BREZNIČAN (HK´95 Považská Bystrica) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy juniorov č. 3326 HK´95 Považská Bystrica vs. MŠK Púchov dňa 11. 3. 2023 v čase zápasu 19:32. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 16. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/134/22-23.
 • Nathan Michael FILIPEJE (HC Topoľčany) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy juniorov č. 3376 HO HAMIKOVO Hamuliakovo vs. HC Topoľčany dňa 11. 3. 2023 v čase zápasu 32:56. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 16. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/135/22-23.
 • Filips BUNCIS (HK Nitra) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase Tipos extraligy seniorov č. 301 HK Poprad vs. HK Nitra dňa 8. 3. 2023 v čase zápasu 13:03. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 16. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/136/22-23.
 • Ivan HRICKO (MHK Autocar Dolný Kubín) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 2. ligy seniorov č. 10172 HC Dukla Senica vs. MHK Autocar Dolný Kubín dňa 8. 3. 2023 v čase zápasu 54:30. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 16. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/137/22-23. 
 • Michal KRÁLIK (MHK Autocar Dolný Kubín) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 2. ligy seniorov č. 10178 HK Detva vs. MHK Autocar Dolný Kubín dňa 12. 3. 2023 v čase zápasu 37:06. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 16. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/138/22-23.
 • Daniel IFFKA (RUŽINOV´99 Bratislava) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (urážky rozhodcov, hráčov, športových odborníkov, činovníkov stretnutia a divákov športovými odborníkmi a činovníkmi stretnutia podľa čl. 7  II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy juniorov č. 3379 HK Dukla Trenčín „B“ vs. RUŽINOV´99 Bratislava dňa 12. 3. 2023 v čase zápasu 38:25. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 16. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/139/22-23.
 • Ondrej HERTL (RUŽINOV´99 Bratislava) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (fyzické napádanie podľa čl. 8 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy juniorov č. 3379 HK Dukla Trenčín „B“ vs. RUŽINOV´99 Bratislava dňa 12. 3. 2023 po skončení druhej tretiny. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 16. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/140/22-23.

Úradná správa zo dňa 14. 3. 2023 (ÚS/27/22-23)

 • HK Delikateso Bratislava - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (svojvoľné predčasné opustenie ihriska družstvom podľa čl. 4 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 2. ligy seniorov č. 10175 HKM Rimavská Sobota vs. HK Delikateso Bratislava dňa 11. 3. 2023 v čase zápasu 52:47. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 16. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/141/22-23.

Úradná správa zo dňa 20. 3. 2023 (ÚS/28/22-23)

 • HK Spartak Dubnica - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (disciplinárne previnenie spôsobené porušením povinnosti organizátora zápasu alebo hosťujúceho klubu podľa čl. 23 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 804 HK Spartak Dubnica vs. HK Indian Žiar nad Hronom dňa 16. 3. 2023. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 23. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/143/22-23.
 • Martin ŠIMIAK (HKM Zvolen) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy dorastu č. 2371 HKM Zvolen vs. BARANI Banská Bystrica dňa 18. 3. 2023 v čase zápasu 27:14. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 23. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/144/22-23.
 • Thomas MALATINEC (HC 07 Detva) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (faul kolenom podľa čl. 25 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy juniorov č. 3408 HC 07 Detva vs. MHK Dolný Kubín dňa 18. 3. 2023 v čase zápasu 11:14. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 23. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/145/22-23.
 • Alex TAMÁŠI (HC´05 Banská Bystrica) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase Tipos extraligy seniorov č. 314 HC´05 Banská Bystrica vs. HK Grotto Spišská Nová Ves dňa 16. 3. 2023 v čase zápasu 39:49. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 23. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/146/22-23.
 • Matiss BIRINS (HK Dukla Michalovce – mládež) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy juniorov č. 1277 HK Dukla Michalovce - mládež vs. HC Prešov dňa 18. 3. 2023 v čase zápasu 25:27. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 23. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/147/22-23.
 • Ľuboš STAHOŇ (HK Dukla Trenčín) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy juniorov č. 1291 HK Dukla Trenčín vs. BARANI Banská Bystrica dňa 18. 3. 2023 v čase zápasu 55:11. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 23. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/148/22-23.

Úradná správa zo dňa 22. 3. 2023 (ÚS/29/22-23)

 • Anthony NELLIS (HK GROTTO Spišská Nová Ves) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (vrazenie na mantinel podľa čl. 10 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase Tipos extraligy č. 312 HC´05 Banská Bystrica vs. HK GROTTO Spišská Nová Ves dňa 15. 3. 2023 v čase zápasu 48:27. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22. 3. 2023 do 17:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/150/22-23.
 • Andrej BÍREŠ (HC´05 Banská Bystrica) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (vrazenie na mantinel podľa čl. 10 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase Tipos extraligy č. 314 HC´05 Banská Bystrica vs. HK GROTTO Spišská Nová Ves dňa 16. 3. 2023 v čase zápasu 44:59. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22. 3. 2023 do 17:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/151/22-23. 
 • Markus Matti Juhani KOJO (HC´05 Banská Bystrica) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (vrazenie na mantinel podľa čl. 10 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase Tipos extraligy č. 314 HC´05 Banská Bystrica vs. HK GROTTO Spišská Nová Ves dňa 16. 3. 2023 v čase zápasu 51:52. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22. 3. 2023 do 17:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/152/22-23.

Úradná správa zo dňa 27. 3. 2023 (ÚS/30/22-23)

 • Ľuboš PAZDERA (HK DUKLA Trenčín) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (krosček podľa čl. 16 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy juniorov č. 1303 BARANI Banská Bystrica vs. HK DUKLA Trenčín dňa 26. 3. 2023 v čase zápasu 59:59. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 30. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/153/22-23. 
 • Roman BRUŇACKÝ (RUŽINOV´99 Bratislava) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie podľa čl. 12 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy dorastu č. 2481 RUŽINOV´99 Bratislava vs. HOBA Bratislava dňa 25. 3. 2023 v čase zápasu 60:00. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 30. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/154/22-23.
 • Martin SULÍK (RUŽINOV´99 Bratislava) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (bitka – nadmerne hrubá sila podľa čl. 19 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy dorastu č. 2481 RUŽINOV´99 Bratislava vs. HOBA Bratislava dňa 25. 3. 2023 v čase zápasu 60:00. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 30. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/155/22-23.
 • Patrik DRDAN (RUŽINOV´99 Bratislava) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (kopnutie podľa čl. 24 a bitka – nadmerne hrubá sila podľa čl. 19 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy dorastu č. 2481 RUŽINOV´99 Bratislava vs. HOBA Bratislava dňa 25. 3. 2023 v čase zápasu 60:00. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 30. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/156/22-23.
 • Matúš KRÚTEK (HOBA Bratislava) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (bitka – nadmerne hrubá sila podľa čl. 19 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy dorastu č. 2481 RUŽINOV´99 Bratislava vs. HOBA Bratislava dňa 25. 3. 2023 v čase zápasu 60:00. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 30. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/157/22-23.
 • Peter HAJDUK (HOBA Bratislava) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (bitka – nadmerne hrubá sila podľa čl. 19 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy dorastu č. 2481 RUŽINOV´99 Bratislava vs. HOBA Bratislava dňa 25. 3. 2023 v čase zápasu 60:00. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 30. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/158/22-23.
 • Jakub HABLA (HOBA Bratislava) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (bitka – nadmerne hrubá sila podľa čl. 19 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy dorastu č. 2481 RUŽINOV´99 Bratislava vs. HOBA Bratislava dňa 25. 3. 2023 v čase zápasu 60:00. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 30. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/159/22-23.
 • Samuel CHALUPA (HK DUKLA Ingema Michalovce) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase Tipos extraligy č. 326 HK DUKLA Ingema Michalovce vs. SLOVAN Bratislava dňa 22. 3. 2023 v čase zápasu 11:57. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 30. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/160/22-23.
 • Dalibor ĎURIŠ (HKM Rimavská Sobota) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 2. ligy seniorov č. 10190 HKM Rimavská Sobota vs. HK Detva dňa 25. 3. 2023 v čase zápasu 21:31. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 30. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/161/22-23.
 • HC MIKRON Nové Zámky - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH) podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo  dôjsť v súťažných zápasoch Tipos Extraligy č. 319 a č. 321 HC Mikron Nové Zámky vs. HKM Zvolen v dňoch 19. 3. a 20. 3. 2023. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 30. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/162/22-23.
 • HK DUKLA Ingema Michalovce - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH) podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažných zápasoch Tipos Extraligy č. 324 a č. 326 HK DUKLA Ingema Michalovce vs. SLOVAN Bratislava v dňoch 21. 3. a 22. 3. 2023. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 30. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/163/22-23.
 • HC 19 Humenné - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 799 HC 19 Humenné vs. Modré krídla Bratislava dňa 14. 3. 2023. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 30. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/164/22-23.
 • HK Spartak Dubnica - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (disciplinárne previnenie spôsobené porušením povinnosti organizátora zápasu alebo hosťujúceho klubu podľa čl. 23 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 806 HK Spartak Dubnica vs. HK Indian Žiar nad Hronom dňa 17. 3. 2023. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 30. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/165/22-23.
 • RUŽINOV´99 Bratislava - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (výtržnosti a fyzické napádanie podľa čl. 2 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy dorastu č. 2481 RUŽINOV´99 Bratislava vs. HOBA Bratislava dňa 25. 3. 2023 v čase zápasu 60:00. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 30. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/166/22-23.
 • HOBA Bratislava - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (výtržnosti a fyzické napádanie podľa čl. 2 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy dorastu č. 2481 RUŽINOV´99 Bratislava vs. HOBA Bratislava dňa 25. 3. 2023 v čase zápasu 60:00. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 30. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/167/22-23. 
 • HK Indian Žiar nad Hronom - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 806 HK Spartak Dubnica vs. HK Indian Žiar nad Hronom dňa 17. 3. 2023. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 30. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/168/22-23.

Úradná správa zo dňa 28. 3. 2023 (ÚS/31/22-23)

 • Elias ULANDER (HK GROTTO Spišská Nová Ves) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase Tipos extraligy č. 336 HC´05 Banská Bystrica vs. HK GROTTO Spišská Nová Ves dňa 27. 3. 2023 v čase zápasu 35:53. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 30. 3. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/169/22-23.

Úradná správa zo dňa 4. 4. 2023 (ÚS/32/22-23)

 • Igor SAFARALEEV (HC 19 Humenné) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (kopnutie podľa čl. 24 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 830 HC 19 Humenné vs. HK VITAR Martin dňa 2. 4. 2023 v čase zápasu 57:59. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 4. 4. 2023 do 17:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/170/22-23.
 • Ján ŤAVODA (HC 19 Humenné) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie podľa čl. 12 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 830 HC 19 Humenné vs. HK VITAR Martin dňa 2. 4. 2023 v čase zápasu 58:17. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 4. 4. 2023 do 17:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/171/22-23.
 • Oleksandr SHCHERBANYCH (HC Prešov) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy dorastu č. 2493 HC Prešov vs. HK Trnava dňa 1. 4. 2023 v čase zápasu 38:30. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 4. 4. 2023 do 17:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/172/22-23.

Úradná správa zo dňa 11. 4. 2023 (ÚS/33/22-23)

 • Štefan DLUGOŠ (HK ŠKP Poprad) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy juniorov č. 1305 HK ŠKP Poprad vs. HK DUKLA Trenčín dňa 1. 4. 2023 v čase zápasu 49:38. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 13. 4. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/173/22-23.
 • Martin JENDROĽ (MHK Autocar Dolný Kubín) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 2. ligy seniorov č. 10188 HK Delikateso Bratislava vs.MHK Autocar Dolný Kubín dňa 2. 4. 2023 v čase zápasu 31:29. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 13. 4. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/174/22-23.
 • HC 19 Humenné - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 815 HC 19 Humenné vs. Modré krídla Bratislava dňa 22. 3. 2023. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 13. 4. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/175/22-23.
 • HK Delikateso Bratislava - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 2. ligy seniorov č. 10179 HK Delikateso Bratislava vs. HKM Rimavská Sobota dňa 18. 3. 2023. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 13. 4. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/176/22-23.
 • MHK Rimavská Sobota - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (disciplinárne previnenie spôsobené porušením povinnosti organizátora zápasu alebo hosťujúceho klubu podľa čl. 23 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 2. ligy seniorov č. 10190 MHK Rimavská Sobota vs. HK Detva dňa 25. 3. 2023. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 13. 4. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/177/22-23.
 • HKM Zvolen - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH) podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase Tipos extraligy č. 341 HKM Zvolen vs. HK Grotto Spišská Nová Ves dňa 2.4. 2023. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 13. 4. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/178/22-23.

Úradná správa zo dňa 12. 4. 2023 (ÚS/34/22-23)

 • HC Košice - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (výtržnosti a fyzické napádanie podľa čl. 2 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase Tipos extraligy č. 347 HC Košice vs. HK Dukla Ingema Michalovce dňa 8. 4. 2023, a to po jeho skončení. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 13. 4. 2023 do 17:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/179/22-23.

Úradná správa zo dňa 17. 4. 2023 (ÚS/35/22-23)

 • HK Detva - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 2. ligy seniorov č. 10192 HK Detva vs. MHK Rimavská Sobota dňa 1. 4. 2023. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 20. 4. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/180/22-23.
 • HK Detva - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (disciplinárne previnenie spôsobené porušením povinnosti organizátora zápasu alebo hosťujúceho klubu podľa čl. 23 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 2. ligy seniorov č. 10193 HK Detva vs. MHK Rimavská Sobota dňa 2. 4. 2023. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 20. 4. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/181/22-23.
 • Michal ČUNDERLÍK (BARANI Banská Bystrica) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase ligy starších žiakov AA č. 9805 BARANI Banská Bystrica vs. VLCI Žilina dňa 8. 4. 2023 v čase zápasu 39:23. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 20. 4. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/182/22-23.
 • Tobias Švantner (VLCI Žilina) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (vrazenie na mantinel podľa čl. 10 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase ligy starších žiakov AA č. 9805 BARANI Banská Bystrica vs. VLCI Žilina dňa 8. 4. 2023 v čase zápasu 29:43. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 20. 4. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/183/22-23.
 • Kristián Rezničák (HK ŠKP Poprad) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (vrazenie na mantinel podľa čl. 10 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase ligy starších žiakov AA č. 9806 HK ŠKP Poprad vs. SLOVAN Bratislava dňa 8. 4. 2023 v čase zápasu 26:38. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 20. 4. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/184/22-23.
 • Dušan Olekšák (HK ŠKP Poprad) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (bitka – nadmerne hrubá sila podľa čl. 19 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase ligy starších žiakov AA č. 9806 HK ŠKP Poprad vs. SLOVAN Bratislava dňa 8. 4. 2023 v čase zápasu 56:03. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 20. 4. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/185/22-23.
 • Sebastián Haborák (SLOVAN Bratislava - mládež) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (bitka – nadmerne hrubá sila podľa čl. 19 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase ligy starších žiakov AA č. 9806 HK ŠKP Poprad vs. SLOVAN Bratislava dňa 8. 4. 2023 v čase zápasu 56:03. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 20. 4. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/186/22-23.
 • HK Martin - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 838 HK Martin vs. HC 19 Humenné dňa 10. 4. 2023. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 20. 4. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/187/22-23.
 • Peter Šimka (HK Martin) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (urážky rozhodcov, hráčov, športových odborníkov, činovníkov stretnutia a divákov športovými odborníkmi a činovníkmi stretnutia podľa čl. 7 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 838 HK Martin vs. HC 19 Humenné dňa 10. 4. 2023 v čase zápasu 59:17. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 20. 4. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/188/22-23.

Úradná správa zo dňa 17. 4. 2023 (ÚS/36/22-23)

 • DK SZĽH prijala odvolanie disciplinárne potrestanej športovej organizácie HC MIKRON Nové Zámky vo veci PL/162/22-23 a predkladá vec príslušnému odvolaciemu disciplinárnemu orgánu na rozhodnutie.

Úradná správa zo dňa 2. 5. 2023 (ÚS/38/22-23)

 • Matej Macek (VLCI Žilina) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (fyzické napádanie podľa čl. 8 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 847 VLCI Žilina vs. HC 19 Humenné dňa 26. 4. 2023 po skončení zápasu. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 4. 5. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/194/22-23.
 • VLCI Žilina - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (disciplinárne previnenie spôsobené porušením povinnosti organizátora zápasu alebo hosťujúceho klubu podľa čl. 23 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 847 VLCI Žilina vs. HC 19 Humenné dňa 26. 4. 2023. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 4. 5. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/195/22-23.

Úradná správa zo dňa 10. 5. 2023 (ÚS/39/22-23)

 • DK SZĽH prijala odvolanie disciplinárne potrestaného športového odborníka Tomáša Haranta vo veci PL/192/22-23 a predkladá vec príslušnému odvolaciemu disciplinárnemu orgánu na rozhodnutie.

 

Rozhodnutia za máj 2023

Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/195/22-23 zo dňa 4.5.2023 - VLCI Žilina
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/194/22-23 zo dňa 4.5.2023 - Matej Macek

Rozhodnutia za apríl 2023

Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/193/22-23 zo dňa 27.4.2023 - HC 19 Humenné
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/192/22-23 zo dňa 27.4.2023 - Tomáš Harant - odôvodnenie
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/192/22-23 zo dňa 27.4.2023 - Tomáš Harant
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/191/22-23 zo dňa 27.4.2023 - Ján Ťavoda
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/190/22-23 zo dňa 27.4.2023 - Marek Slovák
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/189/22-23 zo dňa 27.4.2023 - Šimon Miklovič
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/188/22-23 zo dňa 20.4.2023 - Peter Šimka
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/187/22-23 zo dňa 20.4.2023 - HK Martin
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/186/22-23 zo dňa 20.4.2023 - Sebastián Haborák
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/185/22-23 zo dňa 20.4.2023 - Dušan Olekšák
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/184/22-23 zo dňa 20.4.2023 - Kristián Rezničák
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/183/22-23 zo dňa 20.4.2023 - Tobias Švantner
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/182/22-23 zo dňa 20.4.2023 - Michal Čunderlík
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/181/22-23 zo dňa 20.4.2023 - HK Detva
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/180/22-23 zo dňa 20.4.2023 - HK Detva
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/179/22-23 zo dňa 13.4.2023 - HC Košice
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/178/22-23 zo dňa 13.4.2023 - HKm Zvolen
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/177/22-23 zo dňa 13.4.2023 - HKM Rimavská Sobota
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/176/22-23 zo dňa 13.4.2023 - HK Delikateso Bratislava
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/175/22-23 zo dňa 13.4.2023 - HC 19 Humenné
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/174/22-23 zo dňa 13.4.2023 - Martin Jendroľ
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/173/22-23 zo dňa 13.4.2023 - Štefan Dlugoš
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/172/22-23 zo dňa 4.4.2023 - Olexandr Shcherbanych
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/171/22-23 zo dňa 4.4.2023 - Ján Ťavoda
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/170/22-23 zo dňa 4.4.2023 - Igor Safaraleev

Rozhodnutia za marec 2023

Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/169/22-23 zo dňa 30.3.2023 - Elias Ulander
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/168/22-23 zo dňa 30.3.2023 - HK Indian Žiar nad Hronom
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/167/22-23 zo dňa 30.3.2023 - HOBA Bratislava
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/166/22-23 zo dňa 30.3.2023 - HK Ružinov´99 Bratislava
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/165/22-23 zo dňa 30.3.2023 - HK Spartak Dubnica
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/164/22-23 zo dňa 30.3.2023 - HC 19 Humenné
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/163/22-23 zo dňa 30.3.2023 - HK Dukla Ingema Michalovce
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/162/22-23 zo dňa 30.3.2023 - HC Mikron Nové Zámky
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/161/22-23 zo dňa 30.3.2023 - Dalibor Ďuriš
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/160/22-23 zo dňa 30.3.2023 - Samuel Chalupa
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/159/22-23 zo dňa 30.3.2023 - Jakub Habla
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/158/22-23 zo dňa 30.3.2023 - Peter Hajduk
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/157/22-23 zo dňa 30.3.2023 - Matúš Krútek
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/156/22-23 zo dňa 30.3.2023 - Patrik Drdan
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/155/22-23 zo dňa 30.3.2023 - Martin Sulík
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/154/22-23 zo dňa 30.3.2023 - Roman Bruňacký
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/153/22-23 zo dňa 30.3.2023 - Ľuboš Pazdera
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/150/22-23 zo dňa 27.3.2023 - Anthony Nellis POZVT
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/152/22-23 zo dňa 22.3.2023 - Markus Mati Juhani Kojo POZVT
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/152/22-23 zo dňa 22.3.2023 - Markus Mati Juhani Kojo
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/151/22-23 zo dňa 22.3.2023 - Andrej Bíreš
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/150/22-23 zo dňa 22.3.2023 - Anthony Nellis
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/149/22-23 zo dňa 21.3.2023 - Edmund Piačka
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/148/22-23 zo dňa 23.3.2023 - Ľuboš Stahoň
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/147/22-23 zo dňa 23.3.2023 - Matiss Birins
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/146/22-23 zo dňa 23.3.2023 - Alex Tamáši
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/145/22-23 zo dňa 23.3.2023 - Thomas Malatinec
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/144/22-23 zo dňa 23.3.2023 - Martin Šimiak
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/143/22-23 zo dňa 23.3.2023 - HK Spartak Dubnica
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/142/22-23 zo dňa 20.3.2023 - Reid Duke
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/141/22-23 zo dňa 16.3.2023 - HK Delikateso Bratislava
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/140/22-23 zo dňa 16.3.2023 - Ondrej Hertl
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/139/22-23 zo dňa 16.3.2023 - Daniel Iffka
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/138/22-23 zo dňa 16.3.2023 - Michal Králik
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/137/22-23 zo dňa 16.3.2023 - Ivan Hricko
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/136/22-23 zo dňa 16.3.2023 - Filips Buncis
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/135/22-23 zo dňa 16.3.2023 - Nathan Michael Filipeje
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/134/22-23 zo dňa 16.3.2023 - Jakub Brezničan
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/133/22-23 zo dňa 16.3.2023 - Michal Malata
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/132/22-23 zo dňa 16.3.2023 - Patrik Suchánek
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/131/22-23 zo dňa 16.3.2023 - Damian Lukas Behro
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/130/22-23 zo dňa 16.3.2023 - Vlci Žilina
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/129/22-23 zo dňa 16.3.2023 - HO Hamíkovo
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/128/22-23 zo dňa 16.3.2023 - MŠHK-mládež Prievidza
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/127/22-23 zo dňa 16.3.2023 - HK Brezno
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/126/22-23 zo dňa 16.3.2023 - HK Brezno
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/125/22-23 zo dňa 9.3.2023 - Adam Kormúth
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/124/22-23 zo dňa 9.3.2023 - Ján Urban
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/123/22-23 zo dňa 9.3.2023 - Adam Matej
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/122/22-23 zo dňa 9.3.2023 - Patrik Bačkor
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/121/22-23 zo dňa 9.3.2023 - HK Spišská Nová Ves
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/120/22-23 zo dňa 9.3.2023 - MHKM Skalica
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/119/22-23 zo dňa 9.3.2023 - HK´95 Považská Bystrica
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/118/22-23 zo dňa 16.3.2023 - HK Nitra
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/117/22-23 zo dňa 9.3.2023 - Filip Bukna
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/116/22-23 zo dňa 9.3.2023 - Peter Melicher
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/115/22-23 zo dňa 9.3.2023 - Ján Sarvaš
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/114/22-23 zo dňa 9.3.2023 - Micke Saari
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/113/22-23 zo dňa 9.3.2023 - Vladimír Lantoš
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/112/22-23 zo dňa 9.3.2023 - Adam Kormúth
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/116/22-23 zo dňa 9.3.2023 - Reinis Demiters
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/110/22-23 zo dňa 7.3.2023 - Tomáš Chrenko
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/109/22-23 zo dňa 9.3.2023 - Jakub Langer
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/108/22-23 zo dňa 9.3.2023 - Dominick Anthony Ollé
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/107/22-23 zo dňa 6.3.2023 - Pavol Pavešic
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/106/22-23 zo dňa 9.3.2023 - Tobias Pavličko
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/105/22-23 zo dňa 2.3.2023 - HK VITAR Martin
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/104/22-23 zo dňa 2.3.2023 - HC 21 Prešov
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/103/22-23 zo dňa 2.3.2023 - HK Dukla Trenčín
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/102/22-23 zo dňa 2.3.2023 - HK Trnava
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/101/22-23 zo dňa 2.3.2023 - HK´95 Považská Bystrica
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/100/22-23 zo dňa 2.3.2023 - Sergey Lazkov
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/99/22-23 zo dňa 2.3.2023 - Nikita Shcherbak

Rozhodnutia za február 2023

Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/98/22-23 zo dňa 23.2.2023 - Branislav Mezei
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/97/22-23 zo dňa 23.2.2023 - Ivan Hricko
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/96/22-23 zo dňa 23.2.2023 - Leo Račko
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/95/22-23 zo dňa 23.2.2023 - Patrik Szatmár
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/94/22-23 zo dňa 2.2.2023 - Matúš Paločko
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/93/22-23 zo dňa 2.2.2023 - Kamil Walega
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/92/22-23 zo dňa 2.2.2023 - Rudolf Černej
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/91/22-23 zo dňa 2.2.2023 - Zion van Rooi Jen
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/90/22-23 zo dňa 2.2.2023 - Marco Roman Havelka
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/89/22-23 zo dňa 2.2.2023 - Tomáš Mikúš
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/88/22-23 zo dňa 2.2.2023 - HK Nitra
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/87/22-23 zo dňa 2.2.2023 - HK Dukla Ingema Michalovce
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/86/22-23 zo dňa 2.2.2023 - ICE DREAM Košice

Rozhodnutia za január 2023

Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/85/22-23 zo dňa 26.1.2023 - HC Nové Zámky
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/84/22-23 zo dňa 26.1.2023 - Branden C. Troock
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/83/22-23 zo dňa 26.1.2023 - Samuel Bečka
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/82/22-23 zo dňa 26.1.2023 - Samuel Karaffa
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/81/22-23 zo dňa 30.1.2023 - HC Slovan Bratislava
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/80/22-23 zo dňa 30.1.2023 - HK Dukla Trenčín
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/79/22-23 zo dňa 30.1.2023 - HKM Zvolen
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/78/22-23 zo dňa 26.1.2023 - HK Ružinov´99 Bratislava
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/77/22-23 zo dňa 26.1.2023 - HK Martin
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/76/22-23 zo dňa 26.1.2023 - HC Slovan Bratislava
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/54/22-23 zo dňa 26.1.2023 - Štefan Bukovina POZVT
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/75/22-23 zo dňa 19.1.2023 - Matej Ján Lupták
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/74/22-23 zo dňa 19.1.2023 - Adam Matej
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/73/22-23 zo dňa 19.1.2023 - Peter Novák
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/72/22-23 zo dňa 19.1.2023 - Matej Kňaze
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/53/22-23 zo dňa 19.1.2023 - Rastislav Chrastina POZVT
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/70/22-23 zo dňa 12.1.2023 - Martin Bodák
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/69/22-23 zo dňa 12.1.2023 - Šimon Petráš
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/68/22-23 zo dňa 12.1.2023 - Juraj Pekarčík
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/67/22-23 zo dňa 12.1.2023 - Filip Adamčík
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/66/22-23 zo dňa 12.1.2023 - HK Detva
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/65/22-23 zo dňa 12.1.2023 - HC 05 Banská Bystrica (odôvodnenie)
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/65/22-23 zo dňa 12.1.2023 - HC 05 Banská Bystrica
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/49/22-23 zo dňa 12.1.2023 - Roman Novák (POZVT)
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/64/22-23 zo dňa 5.1.2023 - Benjamin Johnson
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/63/22-23 zo dňa 5.1.2023 - HC 19 Humenné
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/62/22-23 zo dňa 5.1.2023 - HK Dukla Trenčín
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/61/22-23 zo dňa 5.1.2023 - HKm Zvolen
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/60/22-23 zo dňa 5.1.2023 - HC Slovan Bratislava
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/59/22-23 zo dňa 5.1.2023 -HK Nitra
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/58/22-23 zo dňa 5.1.2023 - VLCI Žilina
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/57/22-23 zo dňa 5.1.2023 - Lukáš Ľalík
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/56/22-23 zo dňa 5.1.2023 - Marek Pacalaj

Rozhodnutia za december 2022

Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/55/22-23 zo dňa 25.12.2022 - Luke Green
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/54/22-23 zo dňa 22.12.2022 - Štefan Bukovina
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/53/22-23 zo dňa 22.12.2022 - Rastislav Chrastina
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/52/22-23 zo dňa 15.12.2022 - Dávid Romaňák
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/51/22-23 zo dňa 15.12.2022 - MHk 32 Liptovský Mikuláš
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/50/22-23 zo dňa 16.12.2022 - Roman Fonfer
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/49/22-23 zo dňa 16.12.2022 - Roman Novák
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/48/22-23 zo dňa 16.12.2022 - Róbert Fedor
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/47/22-23 zo dňa 15.12.2022 - Jakub Dzivjak
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/46/22-23 zo dňa 15.12.2022 - Máro Konečný
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/45/22-23 zo dňa 7.12.2022 - Ondrej Maruna
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/44/22-23 zo dňa 7.12.2022 - Richard Ďurina
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/43/22-23 zo dňa 7.12.2022 - Tibor Tartaľ

Rozhodnutia za november 2022

Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/42/22-23 zo dňa 30.11.2022 - Darius Lehotský
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/41/22-23 zo dňa 25.11.2022 - Gabriel Olejník
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/40/22-23 zo dňa 25.11.2022 - Michal Plančár
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/39/22-23 zo dňa 25.11.2022 - Andrej Kukuča
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/38/22-23 zo dňa 25.11.2022 - Sebastián Zupko
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/37/22-23 zo dňa 25.11.2022 - Erik Šamaj
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/36/22-23 zo dňa 25.11.2022 - Daniel Šušoliak
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/35/22-23 zo dňa 25.11.2022 - Martin Nemčík
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/34/22-23 zo dňa 25.11.2022 - Branislav Cvengroš POZVT
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/34/22-23 zo dňa 16.11.2022 - Branislav Cvengroš
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/24/22-23 zo dňa 13.11.2022 - Zach Osburn POZVT
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/33/22-23 zo dňa 10.11.2022 - Lukáš Kuzma
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/32/22-23 zo dňa 10.11.2022 - Michal Valášek
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/31/22-23 zo dňa 10.11.2022 - Matej Florek
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/30/22-23 zo dňa 10.11.2022 - Filip Vidovič
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/29/22-23 zo dňa 10.11.2022 - Martin Hujsa
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/28/22-23 zo dňa 10.11.2022 - Marek Biro
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/27/22-23 zo dňa 10.11.2022 - Patrik Masnica
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/26/22-23 zo dňa 10.11.2022 - Ondrej janík
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/25/22-23 zo dňa 3.11.2022 - HK Rysy, s.r.o., HK Grotto Spišská Nová Ves
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/24/22-23 zo dňa 3.11.2022 - Zach Osburn
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/23/22-23 zo dňa 3.11.2022 - Kirill Romanov
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/22/22-23 zo dňa 3.11.2022 - Kamil Walega
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/21/22-23 zo dňa 3.11.2022 - Martin Paďour
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/20/22-23 zo dňa 3.11.2022 - Deven Gregory Sideroff

Rozhodnutia za október 2022

Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/19/22-23 zo dňa 30.10.2022 - Martin Šuna
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/18/22-23 zo dňa 29.10.2022 - Juraj Pekarčík
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/17/22-23 zo dňa 27.10.2022 - Matthew O´Connor
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/16/22-23 zo dňa 20.10.2022 - Zakhar Chikantcev
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/15/22-23 zo dňa 20.10.2022 - Samuel Kupec
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/14/22-23 zo dňa 20.10.2022 - Henrich Ručkay
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/9/22-23 zo dňa 20.10.2022 - Erich Tóth POZVT
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/13/22-23 zo dňa 13.10.2022 - Andrej Košarišťan
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/12/22-23 zo dňa 13.10.2022 - Adam Lukošík
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/11/22-23 zo dňa 13.10.2022 - Lukas Hlinčík
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/10/22-23 zo dňa 13.10.2022 - Filip Danko
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/9/22-23 zo dňa 13.10.2022 - Erich Tóth
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/8/22-23 zo dňa 13.10.2022 - Stanislav Hudec
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/7/22-23 zo dňa 13.10.2022 - Mathias Mihalovič
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/5/22-23 zo dňa 6.10.2022 - HC Nové Zámky
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/4/22-23 zo dňa 6.10.2022 - Matej Bača

Rozhodnutia za september 2022

Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/3/22-23 zo dňa 30.9.2022 - Matúš Krendželák
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/2/22-23 zo dňa 30.9.2022 - Viliam Cvejn
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/111/21-22 zo dňa 17.9.2022 - Branislav Rapáč POZVK
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/1/22-23 zo dňa 15.9.2022 - Adam Barcík

Rozhodnutia za jún 2022

Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/153/21-22 zo dňa 23.6.2022 - HK Brezno II
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/161/21-22 zo dňa 15.6.2022 - HK Ružinov´99 Bratislava
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/158/21-22 zo dňa 15.6.2022 - HK Nitra
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/157/21-22 zo dňa 15.6.2022 - HK Nitra