Disciplinárna komisia SZĽH

Disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja (DK SZĽH) je v zmysle bodu 5.1 a nasl. Stanov SZĽH odbornou komisiou SZĽH oprávnenou prerokovávať konania vykazujúce známky disciplinárneho previnenia a ukladať disciplinárne tresty a ochranné opatrenia.

V zmysle čl. 32 ods. 1 Disciplinárneho poriadku Slovenského zväzu ľadového hokeja (DK SZĽH) komisiu tvorí predseda a podpredseda, ktorí sú volení Kongresom SZĽH a ďalší členovia komisie, ktorých volí Výkonný výbor SZĽH.

Predpisy súvisiace s činnosťou DK SZĽH:

JUDr. Rastislav
Jakubovič

Predseda DK SZĽH

dk@szlh.sk

???
???

Podpredseda DK SZĽH

dk@szlh.sk

Branislav
Jánoš

Člen DK SZĽH

 

Vladimír
Kontšek

Člen DK SZĽH

 

Branislav
Kvetan

Člen DK SZĽH

 

Mgr. Matúš
Mészáros

Člen DK SZĽH

Úradná správa zo dňa 22.09.2021 (ÚS/1/21-22)

 • CANDRÁK Samuel (HC Topoľčany) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase LKA č. 9103 MŠK Púchov  vs. HC Topoľčany zo dňa 12.09.2021 v čase zápasu 59:59. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 26.09.2021 do 24:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/1/21-22.
 • BRECKO Michal (MŠHK – mládež Prievidza) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (kopnutie podľa čl. 24 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LD č. 4309 HK 95 Považská Bystrica  vs. MŠHK – mládež Prievidza zo dňa 12.09.2021 v čase zápasu 35:18. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 26.09.2021 do 24:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/2/21-22.
 • SCHERHAUFER Adrián (HK Trnava) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (bitka – nadmerne hrubá sila podľa čl. 19 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXD č. 2040 HC Košice  vs. HK Trnava zo dňa 19.09.2021 v čase zápasu 60:00. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 26.09.2021 do 24:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/3/21-22.
 • BALÁŽI Patrik (HK ŠKP Poprad) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (vrazenie na mantinel podľa čl. 10 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXJ č. 1015 HK ŠKP Poprad  vs. MHA Martin zo dňa 18.09.2021 v čase zápasu 28:48. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 26.09.2021 do 24:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/4/21-22.

Úradná správa zo dňa 24.09.2021 (ÚS/2/21-22)

 • LUKOŠIK Adam (Modré krídla Slovan) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LS č. 503 Modré krídla Slovan  vs. HK Skalica zo dňa 22.09.2021 v čase zápasu 08:28. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 24.09.2021 do 15:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/5/21-22.

Úradná správa zo dňa 27.09.2021 (ÚS/3/21-22)

 • ČESÁNEK Boris (HK Spišská Nová Ves) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 7 HK Spišská Nová Ves  vs. HC GROTTO Prešov zo dňa 26.09.2021 v čase zápasu 46:54. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 30.09.2021 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/6/21-22.
 • IVANOV Tikhon (HC 19 Humenné) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LS č. 516 HC 19 Humenné  vs. HK Skalica zo dňa 26.09.2021 v čase zápasu 12:27. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 30.09.2021 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/7/21-22.
 • BOTKA Dominik (HK 95 Považská Bystrica) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (bitka – nadmerne hrubá sila podľa čl. 19 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LD č. 4328 HK Brezno  vs. HK 95 Považská Bystrica zo dňa 25.09.2021 v čase zápasu 58:25. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 30.09.2021 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/8/21-22.

Úradná správa zo dňa 04.10.2021 (ÚS/4/21-22)

 • HAŤAPKA Tobiáš (HK RUŽINOV 99 Bratislava) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (seknutie podľa čl. 26 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LD č. 4190 HK HK Lokomotíva Nové Zámky  vs. HK RUŽINOV 99 Bratislava zo dňa 03.10.2021 v čase zápasu 52:54. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 07.10.2021 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/9/21-22.
 • GARAJ Adam Peter (HK Sabinov) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 2LS č. 10058 HK Brezno B  vs. HK Sabinov zo dňa 02.10.2021 v čase zápasu 21:44. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 07.10.2021 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/10/21-22.

Úradná správa zo dňa 11.10.2021 (ÚS/5/21-22)

 • VČELKA Kristián (HK Skalica)  – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LS č. 542 HK 95 Považská Bystrica  vs. HK Skalica zo dňa 08.10.2021 v čase zápasu 58:33. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 14.10.2021 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/11/21-22.
 • GONO Max (HK Trnava) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (podkopnutie podľa čl. 27 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LJ č. 3040 MŠK Púchov  vs. HK Trnava zo dňa 10.10.2021 v čase zápasu 04:46. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 14.10.2021 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/12/21-22.
 • SKOKAN Dávid (HK Poprad) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstierania pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 32 HK DUKLA Trenčín  vs. HK Poprad zo dňa 08.10.2021 v čase zápasu 24:55. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 14.10.2021 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/13/21-22.
 • SEDLIAČIK Michal (BARANI Banská Bystrica) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstierania pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXD č. 2046 HKM Zvolen  vs. BARANI Banská Bystrica zo dňa 25.09.2021 v čase zápasu 56:26. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 14.10.2021 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/14/21-22.
 • SÝKORA Adam (SR18) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstierania pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LS č. 769 SR18  vs. HK Brezno zo dňa 05.10.2021 v čase zápasu 54:06. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 14.10.2021 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/15/21-22.

Úradná správa zo dňa 18.10.2021 (ÚS/6/21-22)

 • HK Nitra – DK SZĽH na základe správy delegáta  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov  podľa čl. 1 bodu 1.1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 2 HK Nitra vs. HC Košice zo dňa 24.09.2021. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 21.10.2021 do 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/16/21-22.
 • HK DUKLA Trenčín – DK SZĽH na základe správy delegáta  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov  podľa čl. 1 bodu 1.1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 10 HK DUKLA Trenčín vs. HK Dukla Ingema Michalovce zo dňa 26.09. 2021. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 21.10.2021 do 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/17/21-22.
 • HK Nitra – DK SZĽH na základe správy delegáta  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov  podľa čl. 1 bodu 1.1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 24 HK Nitra vs. HC SLOVAN Bratislava zo dňa 01.10.2021. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 21.10.2021 do 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/18/21-22.
 • HK Dukla Ingema Michalovce – DK SZĽH na základe správy delegáta  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov  podľa čl. 1 bodu 1.1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 26 HK Dukla Ingema Michalovce vs. HK Nitra zo dňa 03.10.2021. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 21.10.2021 do 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/19/21-22.
 • PAPÁN Miroslav (MŠK Púchov)  – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie zozadu podľa čl. 13 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LJ č. 3042 RUŽINOV 99 Bratislava  vs. MŠK Púchov zo dňa 16.10.2021 v čase zápasu 51:53. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 21.10.2021 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/20/21-22.

Úradná správa zo dňa 25.10.2021 (ÚS/7/21-22)

 • RUMANOVÁ Nikola (MHK-Martin) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstierania pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXŽ č. 15003 MHK Martin  vs. MsHKM Žilina ženy zo dňa 09.10.2021 v čase zápasu 27:07. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 28.10.2021 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/21/21-22.
 • DUDURIČ Jozef (HK Mládež Michalovce) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstierania pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LJ č. 3223 HK Spišská Nová Ves  vs. HK Mládež Michalovce zo dňa 10.10.2021 v čase zápasu 27:00. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 28.10.2021 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/22/21-22.
 • REC Lukáš (MHk 32 Liptovský Mikuláš B) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstierania pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 2LS č. 10063 HK Sabinov  vs. MHk 32 Liptovský Mikuláš B zo dňa 09.10.2021 v čase zápasu 29:22. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 28.10.2021 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/23/21-22.
 • DUDURIČ Jozef (HK Mládež Michalovce) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstierania pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LJ č. 3226 HK Mládež Michalovce vs. Mládež HC 46 Bardejov zo dňa 16.10.2021 v čase zápasu 42:25. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 28.10.2021 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/24/21-22.
 • RENČOK Erik (HK Bardejov) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstierania pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 2LS č. 10066 MHk 32 Liptovský Mikuláš B  vs. HK Bardejov zo dňa 16.10.2021 v čase zápasu 43:55. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 28.10.2021 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/25/21-22.
 • KAŽA Lukáš (HC Košice) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstierania pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXJ č. 1058 HC Košice  vs. BARANI Banská Bystrica zo dňa 17.10.2021 v čase zápasu 01:23. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 28.10.2021 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/26/21-22.
 • HK 95 Považská Bystrica – DK SZĽH na základe správy delegáta  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (disciplinárne previnenie podľa zák. č. 1/2014 Z.z. organizátorom podujatia  podľa čl. 23 bodu 23.1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LS č. 553 HK 95 Považská Bystrica vs. VLCI Žilina zo dňa 15.10.2021. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 28.10.2021 do 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/27/21-22.
 • ŽABKA Boris (SR18 – asistent trénera) – DK SZĽH na základe podnetu riadiaceho orgánu Extraligy juniorov začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (urážky rozhodcov, hráčov, športových odborníkov, činovníkov stretnutia a divákov športovými odborníkmi a činovníkmi stretnutia podľa čl. 4 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXJ č. 1187 SR18  vs. HK DUKLA Trenčín zo dňa 22.10.2021 v čase zápasu 56:06. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 28.10.2021 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/28/21-22.

Úradná správa zo dňa 29.10.2021 (ÚS/8/21-22)

 • ŠEFČÍK Simon (HK 95 Považská Bystrica) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LS č. 570 HK 95 Považská Bystrica  vs. HC Topoľčany zo dňa 27.10.2021 v čase zápasu 30:32. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 01.11.2021 do 24:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/29/21-22.
 • DRAGAN Jaromír (HC Lučenec - tréner) – DK SZĽH na základe podnetu riadiaceho orgánu 1. ligy dorastu zo dňa 26.10.2021 začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (urážky rozhodcov, hráčov, športových odborníkov, činovníkov stretnutia a divákov športovými odborníkmi a činovníkmi stretnutia podľa čl. 7 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH a vstupovanie do šatní rozhodcov podľa čl. 35 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH ), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LD č. 4354 HC Lučenec  vs. HT MHK 32 Liptovský Mikuláš zo dňa 9.10.2021 v čase zápasu 38:21 a po jeho skončení. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 04.11.2021 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/30/21-22.

Úradná správa zo dňa 02.11.2021 (ÚS/9/21-22)

 • TOMEČEK Michal (MHK Kežmarok) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 2LS č. 10074 MHK Kežmarok  vs. HK Brezno zo dňa 30.10.2021 v čase zápasu 56:10. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 04.11.2021 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/31/21-22.

Úradná správa zo dňa 08.11.2021 (ÚS/10/21-22)

 • NEMČÍK Martin (HK DUKLA Trenčín) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (fyzické napádanie podľa čl. 8 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 69 HC SLOVAN Bratislava  vs. HK DUKLA Trenčín zo dňa 29.10.2021 v čase zápasu 56:57. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 11.11.2021 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/32/21-22
 • JAKÚBEK Martin (MŠK Žiar nad Hronom) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (urážka, rozhodcov, súpera, spoluhráča, športových odborníkov, usporiadateľov a divákov hráčom podľa čl. 6 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť po skončení zápasu 1LS č. 586 MŠK Žiar nad Hronom  vs. HK 95 Považská Bystrica zo dňa 05.11.2021. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 11.11.2021 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/33/21-22.
 • PAŽICKÝ Peter (MHA Martin) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXD č. 2131 MŠK Púchov  vs. MHA Martin zo dňa 06.11.2021 v čase zápasu 27:26. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 11.11.2021 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/34/21-22.
 • LEPSKII Mikhail (HC SLOVAN Bratislava) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstierania pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LS č. 569 HK Skalica  vs. Modré krídla Slovan zo dňa 27.10.2021 v čase zápasu 36:04. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 11.11.2021 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/35/21-22.
 • GALBAVÝ Ondrej (HK Trnava) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstierania pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LJ č. 3052 HK Trnava  vs. RUŽINOV 99 Bratislava zo dňa 23.10.2021 v čase zápasu 32:50. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 11.11.2021 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/36/21-22.

Úradná správa zo dňa 15.11.2021 (ÚS/11/21-22)

 • MARUŠINEC Ján (HC SLOVAN Bratislava) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (fyzické napádanie podľa čl. 8 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXD č. 2095 HC SLOVAN Bratislava  vs. HK Spišská Nová Ves zo dňa 14.11.2021 v čase zápasu 56:42. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 18.11.2021 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/37/21-22.
 • DK SZĽH dňa 11.11.2021 prijala odvolanie vo veci PL/30/21-22, pričom vec predkladá na rozhodnutie odvolaciemu orgánu.

Úradná správa zo dňa 23.11.2021 (ÚS/12/21-22)

 • PISARĆÍK Miroslav (HK ŠKP Poprad) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (bitka-nadmerne hrubá sila podľa čl. 19 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXJ č. 1165 HK ŠKP Poprad  vs. HC Košice zo dňa 20.11.2021 v čase zápasu 29:24. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 25.11.2021 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/38/21-22.
 • DANKO Filip (HK ŠKP Poprad) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (seknutie podľa čl. 26 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXJ č. 1096 MMHK Nitra  vs. HKM Zvolen zo dňa 21.11.2021 v čase zápasu 46:46. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 25.11.2021 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/39/21-22.
 • ÖRDÖGH Andrej (HK Levice) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LD č. 4119 HO HAMIKOVO Hamuliakovo  vs. HK Levice zo dňa 21.11.2021 v čase zápasu 15:49. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 25.11.2021 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/40/21-22.

Úradná správa zo dňa 24.11.2021 (ÚS/13/21-22)

 • MELICHERČÍK Marcel (HK Rysy Spišská Nová Ves) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 109 HK DUKLA Trenčín  vs. HK Rysy Spišská Nová Ves zo dňa 23.11.2021 v čase zápasu 28:18. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 25.11.2021 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/41/21-22.

Úradná správa zo dňa 03.12.2021 (ÚS/14/21-22)

 • SUĽOVSKÝ Michal (HK Levice) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (vrazenie na mantinel podľa čl. 10 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LS č. 624 HK Levice  vs. HC SLOVAN Bratislava B zo dňa 01.12.2021 v čase zápasu 52:17. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 06.12.2021 do 14:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/42/21-22.
 • VIDOVIČ Filip (HK Skalica) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (vrazenie na mantinel podľa čl. 10 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LS č. 622 HK Skalica  vs. VLCI Žilina zo dňa 01.12.2021 v čase zápasu 05:20. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 06.12.2021 do 14:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/43/21-22.
 • HAZALA Richard (MŠK Púchov) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstierania pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXD č. 2032 MHKM Skalica  vs. MŠK Púchov zo dňa 24.11.2021 v čase zápasu 57:28. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 06.12.2021 do 14:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/44/21-22.
 • DK SZĽH dňa 02.12.2021 prijala odvolanie vo veci PL/40/21-22, pričom vec predkladá na rozhodnutie odvolaciemu orgánu.

Úradná správa zo dňa 07.12.2021 (ÚS/15/21-22)

 • FAITH Juraj (HK Dukla Ingema Michalovce – asistent trénera) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (urážky rozhodcov, hráčov, športových odborníkov, činovníkov stretnutia a divákov športovými odborníkmi a činovníkmi stretnutia podľa čl. 4 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť po zápase EXS č. 136 HK Dukla Ingema Michalovce  vs. HC Nové Zámky zo dňa 05.12.2021. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 09.12.2021 do 15:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/45/21-22.

Úradná správa zo dňa 10.12.2021 (ÚS/16/21-22)

 • KYLNAR Jakub (HK Levice) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (vrazenie na mantinel podľa čl. 10 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LS č. 633 VLCI Žilina  vs. HK Brezno zo dňa 08.12.2021 v čase zápasu 28:44. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 13.12.2021 do 14:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/46/21-22.

Úradná správa zo dňa 31.12.2021 (ÚS/17/21-22)

 • MAŠLONKA Marek (HK Dukla Ingema Michalovce) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (podkopnutie podľa čl. 27 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 281 HK Dukla Ingema Michalovce  vs. HK Spišská Nová Ves zo dňa 30.12.2021 v čase zápasu 44:16. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 03.01.2022 do 15:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/47/21-22.

Úradná správa zo dňa 7. 1. 2022 (ÚS/18/21-22)

 • BAČA Matej (HK Dukla Ingema Michalovce) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 288 HK Dukla Ingema Michalovce  vs. HC GROTTO Prešov zo dňa 4. 1. 2022 v čase zápasu 59:06. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 13. 1. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/48/21-22.

Úradná správa zo dňa 17.01.2022 (ÚS/19/21-22)

 • HK Dukla Ingema Michalovce – DK SZĽH začína na základe podnetu Ligovej rady EXS zo dňa 15.01.2022 disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárnych previnení (výtržnosti a fyzické napádanie podľa čl. 2 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH a disciplinárne previnenie spôsobené porušením povinností organizátora zápasu, alebo hosťujúceho klubu podľa čl. 23 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorým malo dôjsť v zápase EXS č. 169 HK Dukla Ingema Michalovce  vs. HK Spišská Nová Ves zo dňa 14.01.2022 v jeho priebehu a bezprostredne po jeho ukončení. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 20.01.2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/49/21-22.
 • HK Rysy Spišská Nová Ves – DK SZĽH začína na základe správy delegáta stretnutia zo dňa 14.01.2022 disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (výtržnosti a fyzické napádanie podľa čl. 2 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť po skončení zápasu EXS č. 169 HK Dukla Ingema Michalovce  vs. HK Spišská Nová Ves zo dňa 14.01.2022. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 20.01.2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/50/21-22.
 • JENČÍK Marek (HK Dukla Ingema Michalovce – hlavný kustód) - DK SZĽH začína na základe podnetu Ligovej rady EXS zo dňa 15.01.2022 disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (fyzické napádanie podľa čl. 8 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť bezprostredne po zápase EXS č. 169 HK Dukla Ingema Michalovce  vs. HK Spišská Nová Ves zo dňa 14.01.2022. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 20.01.2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/51/21-22.
 • PETGRAVE Matthew David (HK Rysy Spišská Nová Ves) - DK SZĽH začína na základe zápisu o stretnutí zo dňa 14.01.2022 disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa podľa čl. 5 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v priebehu a bezprostredne po zápase EXS č. 169 HK Dukla Ingema Michalovce  vs. HK Spišská Nová Ves zo dňa 14.01.2022. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 20.01.2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/52/21-22.

Úradná správa zo dňa 18.01.2022 (ÚS/20/21-22)

 • ATWAL Arvin (HK Rysy Spišská Nová Ves) - DK SZĽH začína na základe podnetu Komisie rozhodcov SZĽH zo dňa 17.01.2022 disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (fyzické napádanie podľa čl. 8 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 175 HK Rysy Spišská Nová Ves  vs. HK DUKLA Trenčín zo dňa 16.01.2022 v 50:44 minúte zápasu. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 20.01.2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/53/21-22.

Úradná správa zo dňa 25. 1. 2022 (ÚS/21/21-22)

 • Benjamin Božík (HK Iskra Partizánske) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (vrazenie na mantinel podľa čl. 10 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase ligy kadetov č. 9708 HK Iskra Partizánske  vs. HO HAMIKOVO Hamuliakovo zo dňa 22. 1. 2022 v čase zápasu 32:36. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 27. 1. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/54/21-22.
 • Ľuboslav Vasilík (Prešov Penguins) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (kopnutie podľa čl. 24 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1. ligy dorastu č. 4485 HK ´95 Považská Bystrica  vs. Prešov Penguins zo dňa 22. 1. 2022 v čase zápasu 07:17. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 27. 1. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/55/21-22.
 • Maxim Piško (MHA Martin) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa podľa čl. 5 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase ligy kadetov č. 9603 MšHK Žilina  vs. MHA Martin zo dňa 23. 1. 2022 v čase zápasu 59:37. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 27. 1. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/56/21-22.

Úradná správa zo dňa 7. 2. 2022 (ÚS/22/21-22)

 • Ondrej Molnár (MMHK Nitra) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase extraligy juniorov č. 1172 MMHK Nitra  vs. HC Košice zo dňa 5. 2. 2022 v čase zápasu 18:30. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 10. 2. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/57/21-22.
 • Dávid Hofer (MMHK Nitra, HK Levice)DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1. ligy juniorov č. 3130 HK Levice  vs. Ružinov ´99 Bratislava zo dňa 5. 2. 2022 v čase zápasu 59:39. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 10. 2. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/58/21-22.
 • Tobias Uhlík (HK 91 Senica) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (vrazenie na mantinel podľa čl. 10 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase ligy kadetov č. 9518 HK 91 Senica  vs. HK Trnava zo dňa 5. 2. 2022 v čase zápasu 56:00. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 10. 2. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/59/21-22.
 • Dominik Kalamár (HC 07 Detva) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (kopnutie podľa čl. 24 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1. ligy dorastu č. 4514 HC 07 Detva  vs. Prešov Penguins zo dňa 6. 2. 2022 v čase zápasu 35:40. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 10. 2. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/60/21-22.
 • Ján Baliak (HKM Rimavská Sobota) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (kopnutie podľa čl. 24 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase  ligy kadetov č. 9819 HKM Rimavská Sobota  vs. MHK Dolný Kubín zo dňa 6. 2. 2022 v čase zápasu 58:03. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 10. 2. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/61/21-22.
 • Richard Rapáč – generálny manažér (HK Rysy, s.r.o. Spišská Nová Ves) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (iné nešportové vystupovanie podľa čl. 50 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť dňa 17. 1. 2022 uverejnenými vyjadreniami menovaného v článku na internetovom portály sport.aktuality.sk. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 10. 2. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/62/21-22.

Úradná správa zo dňa 9. 2. 2022 (ÚS/23/21-22)

 • Dominik Laššo (HC Topoľčany) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (bitka – nadmerne hrubá sila podľa čl. 19 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1. ligy seniorov č. 658 HC Topoľčany vs. HK Spartak Dubnica zo dňa 8. 2. 2022 v čase zápasu 28:42. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 10. 2. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/63/21-22.
 • Lukáš Novák (HC Topoľčany) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (fyzické napádanie podľa čl. 8 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1. ligy seniorov č. 658 HC Topoľčany vs. HK Spartak Dubnica zo dňa 8. 2. 2022 v čase zápasu 3151. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 10. 2. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/64/21-22.
 • Peter Mikuš (HK Spartak Dubnica) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (bitka – nadmerne hrubá sila podľa čl. 19 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1. ligy seniorov č. 658 HC Topoľčany vs. HK Spartak Dubnica zo dňa 8. 2. 2022 v čase zápasu 28:42. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 10. 2. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/65/21-22.
 • Matej Kristín (HK Spartak Dubnica) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (pästný súboj/brankár podľa čl. 29a II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1. ligy seniorov č. 658 HC Topoľčany vs. HK Spartak Dubnica zo dňa 8. 2. 2022 v čase zápasu 28:42. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 10. 2. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/66/21-22.

Úradná správa zo dňa 14. 2. 2022 (ÚS/24/21-22)

 • Alex Miroslav Zálešák (MHKM Skalica) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXD č. 2271 HK Poprad vs. MHKM Skalica zo dňa 5.2.2022 v čase zápasu 55:20. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 17.2.2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/67/21-22.
 • Luc James Snuggerud (HC Košice) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase Tipos extraligy č. 294 HK Dukla Ingema Michalovce vs. HC Košice zo dňa 6. 1. 2022 v čase zápasu 37:02. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 17. 2. 2022 do 12:00 hod DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/68/21-22.
 • Maxim Zombek (HK Spišská Nová Ves) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXD č. 2166 HK Spišská Nová Ves vs. HKM Zvolen zo dňa 13.2.2022 v čase zápasu 17:02. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 17.2.2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/69/21-22.
 • Jakub Hrubovský (HK Mládež Michalovce) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (pästný súboj/brankár podľa čl. 29a II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LJ č. 3250 HK Mládež Michalovce vs. HK Spišská Nová Ves zo dňa 12. 2. 2022 v čase zápasu 57:27. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 17. 2. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/70/21-22.
 • Andrej Párička (HK Dukla Trenčín) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa podľa čl. 5 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXD č. 2161 HK Dukla Trenčín vs. HK Mládež Michalovce zo dňa 12.2.2022 v čase zápasu 60:00. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 17.2.2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/71/21-22.

Úradná správa zo dňa 17. 2. 2022 (ÚS/25/21-22)

 • Boris Žabka (Modré krídla Slovan) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (podkopnutie podľa čl. 27 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LS č. 734 HC Topoľčany vs. Modré krídla Slovan zo dňa 16. 2. 2022 v čase zápasu 39:56. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 17. 2. 2022 do 14:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/72/21-22.

Úradná správa zo dňa 21. 2. 2022 (ÚS/26/21-22)

 • Marek Pacalaj (HK Martin) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (fyzické napádanie podľa čl. 8 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LS č. 533 HK Martin vs. VLCI Žilina zo dňa 2. 2. 2022 v čase zápasu 60:00. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 24. 2. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/73/21-22.
 • Dávid Valovič (HOBA Bratislava) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (bitka – nadmerne hrubá sila podľa čl. 19 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LJ č. 3144 HK Levice vs. HOBA Bratislava zo dňa 20. 2. 2022 v čase zápasu 60:00. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 24. 2. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/74/21-22.
 • Jakub Lopejský (HK Brezno) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LS č. 723 HK Brezno vs. Modré krídla Slovan zo dňa 20. 2. 2022 v čase zápasu 55:47. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 24. 2. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/75/21-22.
 • Shikhabutdin Gadzhiev (MŠK Púchov) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (pästný súboj/brankár podľa čl. 29a II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXD č. 2286 MŠK Púchov vs. HK Trnava zo dňa 19. 2. 2022 v čase zápasu 60:00. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 24. 2. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/76/21-22.

Úradná správa zo dňa 28. 2. 2022 (ÚS/27/21-22)

 • Peter Papaj (HK´95 Považská Bystrica) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (vrazenie na mantinel podľa čl. 9 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LD č. 4454 HK Spartak Dubnica vs. HK´95 Považská Bystrica zo dňa 23. 2. 2022 v čase zápasu 56:09. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 3. 3. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/77/21-22.
 • Martin Ondrej (HK 2016 Trebišov) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 2LS č. 10109 HK 2016 Trebišov vs. MHK Kežmarok zo dňa 26. 2. 2022 v čase zápasu 18:36. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 3. 3. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/78/21-22.
 • Tomáš Kasana (HK´95 Považská Bystrica) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (podkopnutie podľa čl. 27 II. oddieluI. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LJ  č. 3150 HOBA Bratislava vs. HK´95 Považská Bystrica zo dňa 27. 2. 2022 v čase zápasu 52:45. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 3. 3. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/79/21-22.
 • Ján Zlocha (HK´95 Považská Bystrica) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (urážky rozhodcov podľa čl. 7 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LJ č. 3150 HOBA Bratislava vs. HK´95 Považská Bystrica zo dňa 27. 2. 2022. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 3. 3. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/80/21-22.
 • Jaroslav Beck (HK Brezno) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (urážky rozhodcov podľa čl. 7 a vstupovanie do šatní rozhodcov podľa čl. 35 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LS č. 717 HK Brezno vs. HK Levice zo dňa 8. 2. 2022. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 3. 3. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/81/21-22.
 • HC Petržalka 2010 – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (zavinené nedostavenie sa na zápas podľa čl. 3 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LD č. 4192 HOBA Bratislava vs. HC Petržalka 2010 zo dňa 23. 1. 2022. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 3. 3. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/82/21-22.
 • Juraj Firit (HK´95 Považská Bystrica) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (urážky rozhodcov podľa čl. 7 II. oddieluI. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LD č. 4454 HK Spartak Dubnica vs. HK´95 Považská Bystrica zo dňa 23. 2. 2022. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 3. 3. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/83/21-22.

Úradná správa zo dňa 2. 3. 2022 (ÚS/28/21-22)

 • Ján Pertiska (Modré krídla Slovan) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (podkopnutie podľa čl. 27 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1. ligy seniorov č. 788 HK´95 Považská Bystrica vs. Modré krídla Slovan zo dňa 1. 3. 2022 v čase zápasu 59:08. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 3. 3. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/84/21-22.

Úradná správa zo dňa 7. 3. 2022 (ÚS/29/21-22)

 • Lukáš Kozák (HC Nové Zámky) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase Tipos extraligy č. 202 HC Nové Zámky vs. HK Dukla Ingema Michalovce zo dňa 4. 3. 2022 v čase zápasu 44:04. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 10. 3. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/85/21-22.
 • Tomáš Nógely (HO Hamikovo) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (pichnutie podľa čl. 28 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase ligy kadetov č. 9744 HK Levice vs. HO Hamikovo zo dňa 5. 3. 2022 v čase zápasu 57:06. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 10. 3. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/86/21-22.
 • Noel Régi (HK Levice) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (kopnutie podľa čl. 24 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase ligy kadetov č. 9744 HK Levice vs. HO Hamikovo zo dňa 5. 3. 2022 v čase zápasu 58:41. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 10. 3. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/87/21-22.
 • Boris Žabka (Modré krídla Slovan) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LS č. 794 Modré krídla Slovan vs. HK´95 Považská Bystrica zo dňa 5. 3. 2022 v čase zápasu 55:44. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 10. 3. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/88/21-22.
 • Tomáš Hrnka (HK Nitra) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase Tipos extraligy č. 210 HK Nitra vs. HKM Zvolen zo dňa 4. 3. 2022 v čase zápasu 05:28. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 10. 3. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/89/21-22.
 • HK Nitra – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase Tipos extraligy č. 250 HK Nitra vs. HK Poprad zo dňa 27. 2. 2022. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 10. 3. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/90/21-22.
 • HK Spartak Dubnica - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase ILS č. 763 HK Spartak Dubnica vs. HK Skalica zo dňa 25. 2. 2022. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 10. 3. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/91/21-22.
 • HKM Zvolen - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie stanov, poriadkov a smerníc SZĽH podľa čl. 22 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase Tipos extraligy č. 251 HKM Zvolen vs. HC Nové Zámky zo dňa 27. 2. 2022. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 10. 3. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/92/21-22.
 • HK Dukla Trenčín – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase Tipos extraligy č. 201 HK Dukla Trenčín vs. HC Slovan Bratislava zo dňa 4. 3. 2022. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 10. 3. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/93/21-22.

Úradná správa zo dňa 14. 3. 2022 (ÚS/30/21-22)

 • Juraj Faith (HK Dukla Ingema Michalovce) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (uvádzanie nesprávnych údajov podľa čl. 32 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase Tipos extraligy č. 248 HC´05 Banská Bystrica vs. HK Dukla Ingema Michalovce zo dňa 27. 2. 2022 po jeho skončení. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 17. 3. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/94/21-22.
 • Adam Martin Korec (Ružinov´99 Bratislava) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (urážky rozhodcov podľa čl. 6 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1. ligy juniorov č. 3158 MŠK Púchov vs. Ružinov´99 Bratislava zo dňa 6. 3. 2022 v čase zápasu 53:47. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 17. 3. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/95/21-22.
 • HK Spartak Dubnica - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (svojvoľné predčasné opustenie ihriska družstvom podľa čl. 4 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1. ligy juniorov č. 3095 Ružinov´99 Bratislava vs. HK Spartak Dubnica zo dňa 14. 11. 2021. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 17. 3. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/96/21-22.
 • HK´95 Považská Bystrica – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (zavinené nedostavenie sa na zápas podľa čl. 3 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1. ligy juniorov č. 3156 HK Levice vs. HK´95 Považská Bystrica zo dňa 5. 3. 2022. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 17. 3. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/97/21-22.
 • HKM Zvolen – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase Tipos extraligy č. 198 HKM Zvolen vs. HC Košice zo dňa 6. 3. 2022. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 17. 3. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/98/21-22.
 • Tomáš Belic (HK Dukla Trenčín) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase extraligy juniorov č. 1103 HK Dukla Trenčín vs. MsHK Žilina zo dňa 26. 2. 2022 v čase zápasu 30:03. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 17. 3. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/99/21-22.
 • Daniil Fominykh (HC Slovan Bratislava) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase Tipos extraligy č. 265 HC Slovan Bratislava vs. HK Dukla Trenčín zo dňa 8. 3. 2022 v čase zápasu 44:35. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 17. 3. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/100/21-22.
 • Filip Krivošík (HK Nitra) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase Tipos extraligy č. 210 HK Nitra vs. HKM Zvolen zo dňa 4. 3. 2022 v čase zápasu 42:45. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 17. 3. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/101/21-22.
 • Oliver Giertl (HK Brezno) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia podľa čl. 17 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1. ligy seniorov č. 741 HK iClinic Skalica vs. HK Brezno zo dňa 11. 2. 2022 v čase zápasu 11:26. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 17. 3. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/102/21-22.
 • Vladimír Vybiral (Vlci Žilina) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (seknutie podľa čl. 26 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1. ligy seniorov č. 804 Vlci Žilina vs. Modré krídla Slovan zo dňa 11. 3. 2022 v čase zápasu 54:16. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 14. 3. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/103/21-22.
 • Dárius Grenčík (HO Hamikovo) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (kopnutie podľa čl. 24 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1. ligy dorastu č. 4255 HC Petržalka 2010 vs. HO Hamikovo zo dňa 12. 3. 2022 v čase zápasu 18:24. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 17. 3. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/104/21-22.
 • Lukáš Jančina (HOBA Bratislava) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (pästný súboj/brankár podľa čl. 29a II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1. ligy dorastu č. 4262 HK Dukla Trenčín B vs. HOBA Bratislava zo dňa 13. 3. 2022 v čase zápasu 44:32. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 17. 3. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/105/21-22.
 • Filip Ondruš (HK Spartak Dubnica) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1. ligy seniorov č. 810 HK Spartak Dubnica vs. HK Martin zo dňa 13. 3. 2022 v čase zápasu 67:24. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 17. 3. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/106/21-22.
 • Jakub Pazderník (MsHK Žilina) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou podľa čl. 21 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase ligy kadetov č. 9652 MsHK Žilina vs. HK Mládež Michalovce zo dňa 13. 3. 2022 v čase zápasu 40:19. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 17. 3. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/107/21-22.
 • Dominik Pokorný (HK ŠKP Poprad) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (seknutie podľa čl. 26 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase extraligy juniorov č. 1206 HK Poprad vs. HKM Zvolen zo dňa 13. 3. 2022 v čase zápasu 43:34. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 17. 3. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/108/21-22.
 • Lukáš Vrba (HK Levice) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (fyzické napádanie podľa čl. 8 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1. ligy juniorov č. 3162 HK Spartak Dubnica vs. HK Levice zo dňa 11. 3. 2022 v čase zápasu 47:36. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 17. 3. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/109/21-22.
 • Tomasz Valtonen (HK Dukla Ingema Michalovce) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (urážky rozhodcov podľa čl. 7 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase Tipos extraligy č. 257 HC 21 Prešov vs. HK Dukla Ingema Michalovce zo dňa 11. 3. 2022 v čase zápasu 25:22. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 17. 3. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/110/21-22.

Úradná správa zo dňa 18. 3. 2022 (ÚS/31/21-22)

 • Branislav Rapáč (HK Spišská Nová Ves) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (urážky rozhodcov, súpera, spoluhráča, športových odborníkov, usporiadateľov a divákov hráčom v zmysle čl. 6 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase Tipos extraligy č. 303 HK Spišská Nová Ves vs. HC Grotto Prešov zo dňa 17. 3. 2022 po jeho skončení. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 20. 3. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/111/21-22.
 • Arvin Atwal (HK Spišská Nová Ves) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (urážky rozhodcov, súpera, spoluhráča, športových odborníkov, usporiadateľov a divákov hráčom v zmysle čl. 6 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase Tipos extraligy č. 303 HK Spišská Nová Ves vs. HC Grotto Prešov zo dňa 17. 3. 2022 po jeho skončení. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 20. 3. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/112/21-22.
 • Richard Rapáč (HK Spišská Nová Ves) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (urážky rozhodcov, hráčov, športových odborníkov, činovníkov stretnutia a divákov športovými odborníkmi a činovníkmi stretnutia v zmysle čl. 7 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase Tipos extraligy č. 303 HK Spišská Nová Ves vs. HC Grotto Prešov zo dňa 17. 3. 2022 po jeho skončení. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 24. 3. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/113/21-22.

Úradná správa zo dňa 21. 3. 2022 (ÚS/31/21-22)

 • Lukáš Záborský (MHA Martin) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (vrazenie na mantinel podľa čl. 10 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase extraligy dorastu č. 2258 MHA Martin vs. HC Košice zo dňa 16. 3. 2022 v čase zápasu 37:01. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 24. 3. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/114/21-22.
 • Timotej Lauro (HK Levice) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (bitka – nadmerne hrubá sila podľa čl. 19 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1. ligy juniorov č. 3088 HK Levice vs. HOBA Bratislava zo dňa 20. 3. 2022 v čase zápasu 59:13. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 24. 3. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/115/21-22.
 • Andrej Schwarz (HOBA Bratislava) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie podľa čl. 12 II. oddieluI. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1. ligy juniorov č. 3088 HK Levice vs. HOBA Bratislava zo dňa 20. 3. 2022 v čase zápasu 59:13. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 24. 3. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/116/21-22.
 • Alex Jasenek (MHk 32 Liptovský Mikuláš) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (podkopnutie podľa čl. 27 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1. ligy juniorov č. 3303 MHk 32 Liptovský Mikuláš vs. Mládež HC 46 Bardejov zo dňa 20. 3. 2022 v čase zápasu 45:33. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 24. 3. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/117/21-22.
 • HC 21 Prešov – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (výtržnosti a fyzické napádanie podľa čl. 2 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase Tipos extraligy č. 305 HC 21 Prešov vs. HK Spišská Nová Ves zo dňa 19. 3. 2022. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 24. 3. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/118/21-22.
 • Tomáš Nádašdi (MsHKM Žilina) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (urážky rozhodcov podľa čl. 7 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase extraligy dorastu č. 2349 MsHKM Žilina vs. HC Košice zo dňa 20. 3. 2022 po jeho skončení. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 24. 3. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/119/21-22.
 • Michal Murček (HK Martin) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (urážky rozhodcov, súpera, spoluhráča, športových odborníkov, usporiadateľov a divákov hráčom podľa čl. 6 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1. ligy seniorov č. 810 HK Spartak Dubnica vs. HK Martin zo dňa 13. 3. 2022 po jeho skončení. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 24. 3. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/120/21-22.

Úradná správa zo dňa 28. 3. 2022 (ÚS/33/21-22)

 • Matej Sádecký (HK Dukla Trenčín) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (seknutie podľa čl. 26 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase extraligy juniorov č. 1164 HK Dukla Trenčín vs. MHA Martin zo dňa 23. 3. 2022 v čase zápasu 28:48. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 31. 3. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/121/21-22.
 • HK Lokomotíva Nové Zámky – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (zavinené nedostavenie sa na zápas podľa čl. 3 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1. ligy dorastu č. 4264 HK Havrani Piešťany vs. HK Lokomotíva Nové Zámky zo dňa 13. 3. 2022. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 31. 3. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/122/21-22.
 • MHKM Skalica – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (zavinené nedostavenie sa na zápas podľa čl. 3 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase extraligy juniorov č. 1133 HK ŠKP Poprad vs. MHKM Skalica zo dňa 19. 3. 2022. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 31. 3. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/123/21-22.
 • MMHK Nitra – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou podľa čl. 22 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase extraligy dorastu č. 2338 MMHK Nitra vs. HK Trnava zo dňa 19. 3. 2022. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 31. 3. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/124/21-22.
 • Richard Kováčik (HK Brezno) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neoprávnený štart podľa čl. 1 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1. ligy juniorov č. 3273 HC 46 Bardejov vs. MHk 32 Liptovský Mikuláš zo dňa 15. 1. 2022. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 31. 3. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/125/21-22.

Úradná správa zo dňa 29. 3. 2022 (ÚS/34/21-22)

 • HK Dukla Ingema Michalovce – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou podľa čl. 22 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase Tipos extraligy č. 316 HK Dukla Ingema Michalovce vs. HC Košice zo dňa 24. 3. 2022. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 31. 3. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/126/21-22.
 • HKM Zvolen – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou podľa čl. 22 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase Tipos extraligy č. 314 HKM Zvolen vs. HC´05 Banská Bystrica zo dňa 25. 3. 2022. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 31. 3. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/127/21-22.
 • HKM Zvolen – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou podľa čl. 22 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase Tipos extraligy č. 318 HKM Zvolen vs. HC´05 Banská Bystrica zo dňa 26. 3. 2022. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 31. 3. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/128/21-22.
 • Juraj Štefanka (MMHK Nitra) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (urážky rozhodcov podľa čl. 7 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase extraligy juniorov č. 1224 HK Dukla Trenčín vs. MMHK Nitra zo dňa 27. 3. 2022 v čase zápasu 23:14. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 31. 3. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/129/21-22.

Úradná správa zo dňa 4. 4. 2022 (ÚS/35/21-22)

 • Jacob Cardwell (HC´05 Banská Bystrica) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (podkopnutie v zmysle čl. 27 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase Tipos extraligy č. 326 HC´05 Banská Bystrica vs. HKM Zvolen zo dňa 30. 3. 2022 v čase zápasu 01:50. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 7. 4. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/130/21-22.
 • Dominik Foltán (HK Humenské Levy) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (pästný súboj/ brankár čl. 29a II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase ligy kadetov č. 9872 Mládež HC 46 Bardejov vs. HK Humenské Levy zo dňa 30. 3. 2022 v čase zápasu 59:35. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 7. 4. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/131/21-22.
 • Patrik Ščepko (HK Trnava) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (kopnutie v zmysle čl. 24 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase extraligy dorastu č. 2215 HK Trnava vs. HC Košice zo dňa 30. 3. 2022 v čase zápasu 58:17. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 7. 4. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/132/21-22.
 • Samuel Špánik (HK´95 Považská Bystrica) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (podkopnutie v zmysle čl. 27 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1. ligy juniorov č. 3100 HK´95 Považská Bystrica vs. HK Levice zo dňa 31. 3. 2022 v čase zápasu 40:00. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 7. 4. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/133/21-22.
 • Michal Horský (HOBA Bratislava) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (kopnutie v zmysle čl. 24 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1. ligy juniorov č. 3103 HK Spartak Dubnica vs. HOBA Bratislava zo dňa 3. 4. 2022 v čase zápasu 25:55. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 7. 4. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/134/21-22.
 • HK Martin – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1. ligy seniorov č. 831 HK Martin vs. HK Skalica zo dňa 29. 3. 2022 v čase zápasu 59:56. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 7. 4. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/135/21-22.

Úradná správa zo dňa 11. 4. 2022 (ÚS/36/21-22)

 • Filip Niko (HK´95 Považská Bystrica) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (kopnutie v zmysle čl. 24 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1. ligy juniorov č. 3139 Ružinov´99 Bratislava vs. HK´95 Považská Bystrica zo dňa 6. 4. 2022 v čase zápasu 48:18. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 14. 4. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/136/21-22.
 • Tobias Pavličko (Mládež HC 46 Bardejov) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (podkopnutie v zmysle čl. 27 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase ligy kadetov č. 9816 Mládež HC 46 Bardejov vs. HK Humenské Levy zo dňa 7. 4. 2022 v čase zápasu 36:09. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 14. 4. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/137/21-22.
 • Dmytro Iliasov (HOBA Bratislava) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku v zmysle čl. 14 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1. ligy dorastu č. 4167 HOBA Bratislava vs. Ružinov´99 Bratislava zo dňa 10. 4. 2022 v čase zápasu 55:33. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 14. 4. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/138/21-22.
 • Patrik Molnár (Ružinov´99 Bratislava) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie zozadu v zmysle čl. 13 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1. ligy dorastu č. 4167 HOBA Bratislava vs. Ružinov´99 Bratislava zo dňa 10. 4. 2022 v čase zápasu 14:14. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 14. 4. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/139/21-22.
 • Mládež HC Bardejov – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nesplnenie finančných úhrad v zmysle smerníc podľa čl. 9 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť nesplnením si povinnosti uhradiť sankčné poplatky uložené Športovým oddelením SZĽH. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 14. 4. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/140/21-22.
 • HO Hamikovo – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (zavinené nedostavenie sa na zápas podľa čl. 3 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1. ligy dorastu č. 4245 HK Levice vs. HO Hamikovo zo dňa 7. 4. 2022. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 14. 4. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/141/21-22.
 • VLCI Žilina – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1. ligy seniorov č. 841 VLCI Žilina vs. HK Martin zo dňa 5. 4. 2022 v čase zápasu 56:00 a po skončení zápasu. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 14. 4. 2022 do 12:00 hod.DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/142/21-22.

Úradná správa zo dňa 12. 4. 2022 (ÚS/37/21-22)

 • Patrik Koyš (VLCI Žilina) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia v zmysle čl. 17 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1. ligy seniorov č. 812 Modré krídla Slovan vs. VLCI Žilina zo dňa 15. 3. 2022 v čase zápasu 34:12. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 14. 4. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/143/21-22.
 • Filip Krivošík (HK Nitra) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia v zmysle čl. 17 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase Tipos extraligy č. 315 HK Nitra vs. HK Poprad zo dňa 24. 3. 2022 v čase zápasu 55:23. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 14. 4. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/144/21-22.
 • Dominik Hajas (MŠK Púchov) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu alebo zranenia v zmysle čl. 17II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 2. ligy seniorov č. 10145 MHK Kežmarok vs. MŠK Púchov zo dňa 9. 4. 2022 v čase zápasu 43:58. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 14. 4. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/145/21-22.

.Úradná správa zo dňa 19. 4. 2022 (ÚS/38/21-22)

 • Lukáš Urbánek (HK´95 Považská Bystrica) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (podkopnutie v zmysle čl. 27 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1. ligy juniorov č. 3406 HK´95 Považská Bystrica vs. MHk 32 Liptovský Mikuláš zo dňa 16. 4. 2022 v čase zápasu 59:01. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 21. 4. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/147/21-22.
 • Matúš Vojtech (HK´95 Považská Bystrica) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (podkopnutie v zmysle čl. 27 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1. ligy dorastu č. 4608 HOBA Bratislava vs. HK´95 Považská Bystrica zo dňa 17. 4. 2022 v čase zápasu 32:33. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 21. 4. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/148/21-22.
 • HK Martin – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1. ligy seniorov č. 845 HK Martin vs. VLCI Žilina zo dňa 13. 4. 2022 v čase zápasu 28:23 a v čase 28:52. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 21. 4. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/149/21-22.
 • MŠK Púchov – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (zavinené nedostavenie sa na zápas podľa čl. 3 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase ligy kadetov č. 9578 Ružinov´99 Bratislava vs. MŠK Púchov zo dňa 14. 4. 2022. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 21. 4. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/150/21-22.

Úradná správa zo dňa 20. 4. 2022 (ÚS/39/21-22)

 • Michal Sersen (Slovan Bratislava) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (fyzické napádanie v zmysle čl. 8 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase Tipos extraligy č. 351 Slovan Bratislava vs. HC Košice zo dňa 19. 4. 2022 v čase zápasu 36:58. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 21. 4. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/151/21-22.

Úradná správa zo dňa 26. 4. 2022 (ÚS/40/21-22)

 • Jaroslav Beck (HK Brezno) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie stanov, poriadkov a smerníc SZĽH, porušenie nariadení a rozhodnutí odborných komisií alebo riadiacich orgánov súťaží v zmysle čl. 47 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť porušením uznesenia č. PL/81/21-22 zo dňa 4. 3. 2022. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 28. 4. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/152/21-22.
 • HK Brezno – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nesplnenie alebo porušenie rozhodnutí odborných komisií, riadiacich orgánov súťaží alebo orgánov SZĽH športovou organizáciou alebo iným členom SZĽH podľa čl. 21 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť ku ktorému malo dôjsť porušením uznesenia č. PL/81/21-22 zo dňa 4. 3. 2022. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 28. 4. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/153/21-22.
 • VLCI Žilina – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase Tipos extraligy č. 361 VLCI Žilina vs. HK 32 Liptovský Mikuláš zo dňa 18. 4. 2022 v čase zápasu 44:47 a po skončení zápasu. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 28. 4. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/154/21-22.
 • Milan Murček (HK Martin) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (urážky rozhodcov, hráčov, športových odborníkov, činovníkov stretnutia a divákov športovými odborníkmi a činovníkmi stretnutia v zmysle čl. 7 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1. ligy seniorov č. 845 HK Martin vs. VLCI Žilina zo dňa 13. 4. 2022 po skončení zápasu. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 28. 4. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/155/21-22.

Úradná správa zo dňa 2. 5. 2022 (ÚS/41/21-22)

 • HC Košice – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase Tipos extraligy č. 349 HC Košice vs. Slovan Bratislava zo dňa 17. 4. 2022. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 5. 5. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/157/21-22.
 • HK Nitra – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase Tipos extraligy č. 355 HK Nitra vs. Slovan Bratislava zo dňa 26. 4. 2022. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 5. 5. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/157/21-22.
 • HK Nitra – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase Tipos extraligy č. 356 HK Nitra vs. Slovan Bratislava zo dňa 27. 4. 2022. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 5. 5. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/158/21-22.
 • Slovan Bratislava – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase Tipos extraligy č. 351 Slovan Bratislava vs. HC Košice zo dňa 19. 4. 2022. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 5. 5. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/159/21-22.
 • Slovan Bratislava – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase Tipos extraligy č. 353 Slovan Bratislava vs. HK Nitra zo dňa 22. 4. 2022. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 5. 5. 2022 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/160/21-22.

 

Rozhodnutia za máj 2022

Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/160/21-22 zo dňa 5.5.2022 - HC Slovan Bratislava
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/159/21-22 zo dňa 5.5.2022 - HC Slovan Bratislava
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/156/21-22 zo dňa 5.5.2022 - HC Košice

Rozhodnutia za apríl 2022

Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/155/21-22 zo dňa 28.4.2022 - Milan Murček
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/154/21-22 zo dňa 28.4.2022 - VLCI Žilina
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/153/21-22 zo dňa 28.4.2022 - HK Brezno
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/152/21-22 zo dňa 28.4.2022 - Jaroslav Beck
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/151/21-22 zo dňa 21.4.2022 - Michal Sersen
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/150/21-22 zo dňa 21.4.2022 - MŠK Púchov
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/149/21-22 zo dňa 21.4.2022 - HK Martin
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/148/21-22 zo dňa 21.4.2022 - Matúš Vojtech
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/147/21-22 zo dňa 21.4.2022 - Lukáš Urbánek
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/146/21-22 zo dňa 16.4.2022 - Šimon Stríž
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/145/21-22 zo dňa 14.4.2022 - Dominik Hajas
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/144/21-22 zo dňa 14.4.2022 - Filip Krivošík
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/143/21-22 zo dňa 14.4.2022 - Patrik Koyš
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/142/21-22 zo dňa 14.4.2022 - Vlci Žilina
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/141/21-22 zo dňa 14.4.2022 - HO Hamíkovo Hamuliakovo
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/140/21-22 zo dňa 14.4.2022 - Mládež HC 46 Bardejov
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/139/21-22 zo dňa 14.4.2022 - Patrik Molnár
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/138/21-22 zo dňa 14.4.2022 - Dmytro Iliasov
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/137/21-22 zo dňa 14.4.2022 - Tobias Pavličko
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/136/21-22 zo dňa 14.4.2022 - Filip Niko
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/135/21-22 zo dňa 7.4.2022 - HK Martin
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/134/21-22 zo dňa 7.4.2022 - Michal Horský
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/132/21-22 zo dňa 7.4.2022 - Patrik Ščepko
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/131/21-22 zo dňa 7.4.2022 - Dominik Foltán
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/130/21-22 zo dňa 7.4.2022 - Jacob Cardwell
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/133/21-22 zo dňa 5.4.2022 - Samuel Špánik

Rozhodnutia za marec 2022

Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/130/21-22 zo dňa 30.3.2022 - Jacob Cardwell PO
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/129/21-22 zo dňa 30.3.2022 - Juraj Štefanka
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/128/21-22 zo dňa 30.3.2022 - HKM Zvolen
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/127/21-22 zo dňa 30.3.2022 - HKM Zvolen
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/126/21-22 zo dňa 30.3.2022 - HK Dukla Ingema Michalovce
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/125/21-22 zo dňa 30.3.2022 - Richard Kováčik
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/124/21-22 zo dňa 30.3.2022 - MMHK Nitra
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/123/21-22 zo dňa 30.3.2022 - MHKM Skalica
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/122/21-22 zo dňa 30.3.2022 - HK Lokomotíva N.Zámky
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/121/21-22 zo dňa 30.3.2022 - Matej Sádecký
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/119/21-22 zo dňa 24.3.2022 - Tomáš Nádašdi
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/118/21-22 zo dňa 24.3.2022 - HC GROTTO Prešov
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/117/21-22 zo dňa 24.3.2022 - Alex Jasenek
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/116/21-22 zo dňa 24.3.2022 - Andrej Schwarz
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/115/21-22 zo dňa 24.3.2022 - Timotej Lauro
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/114/21-22 zo dňa 24.3.2022 - Lukáš Záborský
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/113/21-22 zo dňa 24.3.2022 - Richard Rapáč
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/112/21-22 zo dňa 20.3.2022 - Arvin Atwal
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/111/21-22 zo dňa 20.3.2022 - Branislav Rapáč
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/112/21-22 zo dňa 17.3.2022 - Arvin Atwal PO
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/111/21-22 zo dňa 17.3.2022 - Branislav Rapáč PO
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/110/21-22 zo dňa 17.3.2022 - Tomasz Valtonen
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/109/21-22 zo dňa 17.3.2022 - Lukáš Vrbka
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/108/21-22 zo dňa 17.3.2022 - Dominik Pokorný
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/107/21-22 zo dňa 17.3.2022 - Jakub Pazderník
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/106/21-22 zo dňa 17.3.2022 - Filip Ondruš
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/105/21-22 zo dňa 17.3.2022 - Lukáš Janičina
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/104/21-22 zo dňa 17.3.2022 - Dárius Grenčík
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/103/21-22 zo dňa 14.3.2022 - Vladimír Vybíral
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/102/21-22 zo dňa 17.3.2022 - Oliver Giertl
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/101/21-22 zo dňa 17.3.2022 - Filip Krivošík
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/100/21-22 zo dňa 17.3.2022 - Daniil Fominykh
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/99/21-22 zo dňa 17.3.2022 - Tomáš Belic
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/98/21-22 zo dňa 17.3.2022 - HKm Zvolen
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/97/21-22 zo dňa 17.3.2022 - HK95 Považská Bystrica
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/96/21-22 zo dňa 17.3.2022 - HK Spartak Dubnica
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/95/21-22 zo dňa 17.3.2022 - Martin Korec
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/94/21-22 zo dňa 17.3.2022 - Juraj Faith
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/93/21-22 zo dňa 10.3.2022 - HK Dukla Trenčín
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/92/21-22 zo dňa 10.3.2022 - HKm Zvolen
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/91/21-22 zo dňa 10.3.2022 - HK Spartak Dubnica
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/90/21-22 zo dňa 10.3.2022 - HK Nitra
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/87/21-22 zo dňa 10.3.2022 - Noel Régi
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/86/21-22 zo dňa 10.3.2022 - Tomáš Nógely
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/85/21-22 zo dňa 10.3.2022 - Lukáš Kozák
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/89/21-22 zo dňa 10.3.2022 - Tomáš Hrnka
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/88/21-22 zo dňa 10.3.2022 - Boris Žabka ml.
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/89/21-22 zo dňa 7.3.2022 - Tomáš Hrnka PO
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/83/21-22 zo dňa 3.3.2022 - Juraj Firit
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/82/21-22 zo dňa 3.3.2022 - HC petržalka 2010
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/81/21-22 zo dňa 3.3.2022 - Jaroslav Beck
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/80/21-22 zo dňa 3.3.2022 - Ján Zlocha
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/79/21-22 zo dňa 3.3.2022 - Tomáš Kasana
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/78/21-22 zo dňa 3.3.2022 - Martin Ondrej
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/77/21-22 zo dňa 3.3.2022 - Peter Papaj
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/84/21-22 zo dňa 3.3.2022 - Ján Petriska
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/84/21-22 zo dňa 2.3.2022 - Ján Petriska PO

Rozhodnutia za február 2022

Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/76/21-22 zo dňa 24.2.2022 - Shikhabutdin Gadzhiev
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/75/21-22 zo dňa 24.2.2022 - Jakub Lopejský
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/74/21-22 zo dňa 24.2.2022 - David Valovič
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/73/21-22 zo dňa 24.2.2022 - Marwk Pacalaj
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/72/21-22 zo dňa 18.2.2022 - Boris Žabka ml.
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/71/21-22 zo dňa 18.2.2022 - Andrej Párička
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/70/21-22 zo dňa 18.2.2022 - Jakub Hrubovský
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/69/21-22 zo dňa 18.2.2022 - Maxim Zombek
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/68/21-22 zo dňa 18.2.2022 - Lue James Snuggerud
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/67/21-22 zo dňa 18.2.2022 - Alex Miroslav Zálešák
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/62/21-22 zo dňa 18.2.2022 - Richard Rapáč
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/66/21-22 zo dňa 10.2.2022 - Matej Kristín
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/65/21-22 zo dňa 10.2.2022 - Peter Mikuš
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/64/21-22 zo dňa 10.2.2022 - Lukáš Novák
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/63/21-22 zo dňa 10.2.2022 - Dominik Laššo
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/61/21-22 zo dňa 10.2.2022 - Ján Baliak
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/60/21-22 zo dňa 10.2.2022 - Dominik Kalamár
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/59/21-22 zo dňa 10.2.2022 - Tobias Uhlík
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/58/21-22 zo dňa 10.2.2022 - Dávid Hofer
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/57/21-22 zo dňa 10.2.2022 - Ondrej Molnár

Rozhodnutia za január 2022

Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/56/21-22 zo dňa 27.1.2022 - Maxim Piško
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/55/21-22 zo dňa 27.1.2022 - Ľuboslav Vasilík
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/54/21-22 zo dňa 27.1.2022 - Benjamín Božík
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/40/21-22 zo dňa 20.1.2022 - Andrej Ördögh
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/53/21-22 zo dňa 20.1.2022 - Arvin Atwal
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/52/21-22 zo dňa 20.1.2022 - Matthew D.Petgrave
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/51/21-22 zo dňa 20.1.2022 - Marek Jenčík
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/50/21-22 zo dňa 20.1.2022 - HK Rysy (Spišská Nová Ves)
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/49/21-22 zo dňa 20.1.2022 - HK Dukla Ingema Michalovce
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/30/21-22 zo dňa 14.1.2022 - Jaromír Dragan POVZT
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/48/21-22 zo dňa 13.1.2022 - Matej Bača
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/47/21-22 zo dňa 3.1.2022 - Marek Mašlonka

Rozhodnutia za december 2021

Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/46/21-22 zo dňa 17.12.2021 - Jakub Kylnar POVZT
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/43/21-22 zo dňa 15.12.2021 - Filip Vidovič POVZT
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/46/21-22 zo dňa 13.12.2021 - Jakub Kylnar
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/45/21-22 zo dňa 10.12.2021 - Juraj Faith
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/44/21-22 zo dňa 6.12.2021 - Richard Hazala
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/43/21-22 zo dňa 6.12.2021 - Filip Vidovič
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/42/21-22 zo dňa 6.12.2021 - Michal Súľovský
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/41/21-22 zo dňa 2.12.2021 - Marcel Melicherčík POVZT

Rozhodnutia za november 2021

Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/41/21-22 zo dňa 25.11.2021 - Marcel Melicherčík
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/40/21-22 zo dňa 25.11.2021 - Andrej Ördögh
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/39/21-22 zo dňa 25.11.2021 - Filip Danko
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/38/21-22 zo dňa 25.11.2021 - Miroslav Pisarčík
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/37/21-22 zo dňa 18.11.2021 - Ján Marušinec
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/36/21-22 zo dňa 11.11.2021 - Ondrej Galbavý
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/35/21-22 zo dňa 11.11.2021 - Mihkail Lepskii
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/34/21-22 zo dňa 11.11.2021 - Peter Pažický
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/33/21-22 zo dňa 11.11.2021 - Martin Jakúbek
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/32/21-22 zo dňa 11.11.2021 - Martin Nemčík
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/31/21-22 zo dňa 4.11.2021 - Michal Tomeček
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/30/21-22 zo dňa 4.11.2021 - Jaromír Dragan
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/29/21-22 zo dňa 2.11.2021 - Simon Šefčík

Rozhodnutia za október 2021

Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/28/21-22 zo dňa 28.10.2021 - Boris Žabka
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/27/21-22 zo dňa 28.10.2021 - HK95 Považská Bystrica
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/26/21-22 zo dňa 28.10.2021 - Lukáš Kaža
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/25/21-22 zo dňa 28.10.2021 - Erik Renčok
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/24/21-22 zo dňa 28.10.2021 - Jozef Dudurič
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/23/21-22 zo dňa 28.10.2021 - Lukáš Rec
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/22/21-22 zo dňa 28.10.2021 - Jozef Dudurič
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/21/21-22 zo dňa 28.10.2021 - Nikola Rumanová
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/10/21-22 zo dňa 28.10.2021 - Adam Garaj POVZT
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/20/21-22 zo dňa 21.10.2021 - Miroslav Papán
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/19/21-22 zo dňa 21.10.2021 - Dukla Ingema Michalovce
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/18/21-22 zo dňa 21.10.2021 - HK Nitra
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/17/21-22 zo dňa 21.10.2021 - Dukla Trenčín
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/16/21-22 zo dňa 21.10.2021 - HK Nitra
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/15/21-22 zo dňa 15.10.2021 - Adam Sýkora
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/14/21-22 zo dňa 15.10.2021 - Michal Sedliačik
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/13/21-22 zo dňa 15.10.2021 - Dávid Skokan
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/12/21-22 zo dňa 15.10.2021 - Max Gono
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/11/21-22 zo dňa 15.10.2021 - Kristián Včelka
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/10/21-22 zo dňa 8.10.2021 - Adam Garaj
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/9/21-22 zo dňa 8.10.2021 - Tobiáš Haťapka
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/6/21-22 zo dňa 8.10.2021 - Boris Česánek POVZT

Rozhodnutia za september 2021

Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/39/20-21 zo dňa 30.9.2021 - Branislav Rapáč POVZT
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/8/21-22 zo dňa 30.9.2021 - Dominik Botka
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/7/21-22 zo dňa 30.9.2021 - Tikhon Ivanov
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/6/21-22 zo dňa 30.9.2021 - Boris Česánek
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/5/21-22 zo dňa 24.9.2021 - Adam Lukošík
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/4/21-22 zo dňa 27.9.2021 - Patrik Baláži
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/3/21-22 zo dňa 27.9.2021 - Adrián Scherhaufer
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/2/21-22 zo dňa 27.9.2021 - Michal Brecko
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/1/21-22 zo dňa 27.9.2021 - Samuel Candrák
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/37/20-21 zo dňa 23.9.2021 - Samuel Petráš POVZT

Rozhodnutia za máj 2021

Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/39/20-21 zo dňa 10.5.2021 - Branislav Rapáč
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/40/20-21 zo dňa 5.5.2021 - Petr Ulrych POVZT
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/40/20-21 zo dňa 4.5.2021 - Petr Ulrych
Predbežné opatrenie DK SZĽH č. PL/40/20-21 zo dňa 3.5.2021 - Petr Ulrych

Rozhodnutia za apríl 2021

Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/38/20-21 zo dňa 23.4.2021 - Marek Mašlonka
Predbežné opatrenie DK SZĽH č. PL/38/20-21 zo dňa 21.4.2021 - Marek Mašlonka
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/37/20-21 zo dňa 19.4.2021 - Samuel Petráš