Disciplinárna komisia SZĽH

JUDr. Rastislav
Jakubovič

Predseda DK SZĽH

rastislavj@centrum.sk

Mgr. Radoslav
Peciar

Podpredseda DK SZĽH

peciar@szlh.sk

Andrej
Nedorost

Člen DK SZĽH

 

Branislav
Jánoš

Člen DK SZĽH

 

Vladimír
Kontšek

Člen DK SZĽH

 

Ján
Pardavý

Člen DK SZĽH

 

Peter
Ďurian

Člen DK SZĽH

 

Ing. Ľuboš
Jakubec

Člen DK SZĽH

 

Matúš
Mészaros

Člen DK SZĽH

 

Branislav
Kvetan

Člen DK SZĽH

 

Andrea
Čerňanová

Člen DK SZĽH

 

Igor
Škodáček

Člen DK SZĽH

 

Úradná správa z 12.12.2017

NOVÁK Michal (HC Nové Zámky); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (napadnutie hlavy a krku) v zápase EXS HC Nové Zámky – HK Nitra dňa 10.12.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 14.12.2017 15:00 hod.

HRAŠKO Peter (HKM Zvolen); DK SZĽH začína disciplinárne konanie z podozrenia zo spáchania disciplinárneho previnenia – napadnutie hlavy a krku v zápase EXS HKM Zvolen – MsHK Žilina dňa 03.12.2017 v čase 08:24. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 14.12.2017 15:00 hod.

HLINKA Matúš (MMHK Nitra); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (vrazenie na mantinel) v zápase EXD MMHK Nitra – HC 05 Banská Bystrica dňa 10.12.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 14.12.2017 15:00 hod.

HC 05 Banská Bystrica; DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre porušenie čl. 3.14.4 Súťažného poriadku SZĽH, pre ktorý sa neodohral zápas EXD HC 05 Banská Bystrica – MsHKM Žilina dňa 22.10.2017.

MKHL Krynica-Zdrój; DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie Čl. 3 Hlavy II. Oddielu II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – zavinené nedostavenie sa na zápas EXŽ HC Spišská Nová Ves - MKHL Krynica-Zdrój dňa 25.11.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 14.12.2017 15:00 hod.

Úradná správa z 28.11.2017

SÚDER Martin (HC Prievidza); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (napadnutie hlavy a krku) v zápase 2LS HC Prievidza – HK Iskra Partizánske dňa 25.11.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 30.11.2017 15:00 hod.

Úradná správa z 21.11.2017

WESSELÉNYI Patrik (MHK Ružomberok); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (nešportové správanie sa) v zápase 2LS MŠK Púchov – MHK Ružomberok dňa 18.11.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 23.11.2017 15:00 hod.

SHITIKOV Dmitri (HK Poprad); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 17 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH - Predstieranie pádu alebo zranenia v zápase EXS HC Košice - HK Poprad dňa 19.11.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 23.11.2017 15:00 hod.

KOKAVEC Michal (MHK Dubnica); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 1 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Neoprávnený štart v zápase 1LS MHK Dubnica – HC Bratislava dňa 01.11.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 23.11.2017 15:00 hod.

STANTIEN Roman (MHK Dubnica, tréner); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 1 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Neoprávnený štart v zápase 1LS MHK Dubnica – HC Bratislava dňa 01.11.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 23.11.2017 15:00 hod.

KAMENICKÝ Ladislav (MHK Dubnica, vedúci družstva); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 1 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Neoprávnený štart v zápase 1LS MHK Dubnica – HC Bratislava dňa 01.11.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 23.11.2017 15:00 hod.

MMHK Nitra; DK SZĽH začína disciplinárne konanie za podozrenie z porušenia čl. 12 Hlavy II. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Nerešpektovanie platných smerníc a nariadení. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 23.11.2017 15:00 hod.

Úradná správa z 13.11.2017

HAJSKÝ Tomáš (HK Ružinov 99 Bratislava); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (nadmerná hrubosť) v zápase 1LJ HK Ružinov 99 Bratislava – HOBA Bratislava dňa 11.11.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15.11.2017 15:00 hod.

BAČA Martin (HC Košice); DK SZĽH začína disciplinárne konanie z podozrenia zo spáchania disciplinárneho previnenia – napadnutie hlavy a krku v zápase  EXS HK Nitra – HC Košice dňa 29.10.2017 v čase 25:19.

MIKUŠ Peter (MsHK Žilina); DK SZĽH začína disciplinárne konanie z podozrenia zo spáchania disciplinárneho previnenia – napadnutie hlavy a krku v zápase EXS HK Nitra – MsHK Žilina dňa 15.10.2017 v čase 38:50. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15.11.2017 15:00 hod.

HC Prešov 07; DK SZĽH pokračuje v disciplinárnom konaní pre podozrenie z porušenia čl. 22 oddiel II. hlavy II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH v zápase 1LS HC 07 Prešov – HC Topoľčany dňa 11.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15.11.2017 15:00 hod.

Úradná správa z 07.11.2017

HC Spišská Nová Ves; DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie Čl. 3 Hlavy II. Oddielu II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – zavinené nedostavenie sa na zápas EXŽ č. 15033 ŠKP Bratislava - HC Spišská Nová Ves dňa 28.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 09.11.2017 15:00 hod.

FECKO Filip (HKM Zvolen); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (napadnutie hlavy a krku) v zápase EXD HKM Zvolen – HK ŠKP Poprad dňa 04.11.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 09.11.2017 15:00 hod.

LUDÁNYI Tomáš (HK Spišská Nová Ves); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (napadnutie hlavy a krku) v zápase EXD HK Spišská Nová Ves – HK Trnava dňa 05.11.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 09.11.2017 15:00 hod.

HANČÁK Samuel (HK Brezno); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (nešportové správanie sa) v zápase 1LD HK Brezno – HC Topoľčany dňa 04.11.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 09.11.2017 15:00 hod.

Úradná správa z 03.11.2017

KYTNÁR Milan (HKM Zvolen); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 17 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH - Predstieranie pádu alebo zranenia, v zápase EXS HKM Zvolen - HK DUKLA Trenčín dňa 01.11.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 09.11.2017 15:00 hod.

ŠIŠOVSKÝ Peter (HKM Zvolen); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 17 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH - Predstieranie pádu alebo zranenia, v zápase EXS HKM Zvolen - HK DUKLA Trenčín dňa 01.11.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 09.11.2017 15:00 hod.

HC 07 Prešov; DK SZĽH pokračuje v disciplinárnom konaní pre podozrenie z porušenia čl. 22 oddiel II. hlavy II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH v zápase 1LS HC 07 Prešov – HC Topoľčany dňa 11.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 09.11.2017 15:00 hod.

Úradná správa z 30.10.2017

BOLDIŽÁR Dávid (HC Slovan Bratislava); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (napadnutie) v zápase EXJ HC Slovan Bratislava – MHA Martin dňa 28.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 02.11.2017 15:00 hod.

JAKUBEC Richard (HK DUKLA Trenčín); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (napadnutie zozadu) v zápase EXJ HK DUKLA Trenčín – HK ŠKP Poprad dňa 28.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 02.11.2017 15:00 hod.

MATEJOVIE Dávid (MMHK Nitra); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (napadnutie hlavy a krku) v zápase EXJ MMHK Nitra – HK ŠKP Poprad dňa 29.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 02.11.2017 15:00 hod.

PUŠ Martin (HC Slovan Bratislava); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (faul kolenom) v zápase EXJ HC Slovan Bratislava – MsHKM Žilina dňa 29.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 02.11.2017 15:00 hod.

HC 07 Prešov; DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie z porušenia čl. 22 oddiel II. hlavy II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH v zápase 1LS HC 07 Prešov – HC Topoľčany dňa 11.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 02.11.2017 15:00 hod.

Úradná správa z 24.10.2017

BÁLINT Marek (HK Brezno); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (nešportové správanie sa) v zápase LKA P.H.K. Prešov – HK Brezno dňa 22.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 26.10.2017 15:00 hod.

Úradná správa z 16.10.2017

ŠTEFANKA Tomáš (MMHK Nitra);DK SZĽH na základe podnetu klubu MHk 32 Liptovský Mikuláš doručeného dňa 13.10.2017 v zmysle čl. 38 všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH pozastavuje menovanému výkon športovej činnosti a začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 14 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Napadnutie hlavy a krku za zákrok, ktorého sa dopustil v čase 17:27 v zápase EXD MMHK Nitra – MHk 32 Liptovský Mikuláš dňa 08.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 18.10.2017 15:00 hod.

GAŠPAR Samuel (HOBA Bratislava); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (napadnutie zozadu) v zápase LKA HOBA Bratislava - HC ŠKP Bratislava dňa 15.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 18.10.2017 15:00 hod

Úradná správa z 13.10.2017

NAGY Ladislav (HC Košice); DK SZĽH na základe doručeného podnetu klubu HC 07 Detva zo dňa 09.10.2017 rozhodla, že v zmysle čl. 33 ods. 5 písm. b) všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH nezačne disciplinárne konanie voči menovanému hráčovi za zákrok, ktorého sa mal dopustiť v čase 06:24 v zápase EXS HC 07 Detva – HC Košice dňa 08.10.2017, nakoľko preskúmanie obsahu podnetu a ďalších známych okolností prípadu neodôvodňuje začatie disciplinárneho konania.

NITRIANSKÝ Erik (HC Topoľčany); DK SZĽH v zmysle čl. 38 všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH pozastavuje menovanému výkon športovej činnosti a začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 6 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH - Urážky rozhodcov, súpera, spoluhráča, športových odborníkov, usporiadateľov a divákov hráčom v zápase 1LS Prešov Penguins – HC Topoľčany dňa 11.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 19.10.2017 15:00 hod.

Úradná správa z 09.10.2017

BRITTAIN Josh (HC 05 Banská Bystrica); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (úder hlavou) v zápase EXS HK Nitra - HC 05 Banská Bystrica dňa 08.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12.10.2017 12:00 hod.

VČELKA Kristián (HC Slovan Bratislava); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (napadnutie) v zápase EXD HC Slovan Bratislava - HC 05 Banská Bystrica dňa 08.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12.10.2017 12:00 hod.

IGLOVSKÝ Damian (HK ŠKP Poprad); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 1 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Neoprávnený štart, v zápase EXJ HK ŠKP Poprad – MsHKM Žilina dňa 10.09.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12.10.2017 15:00 hod.

PICHOŇSKÝ Ľubomír (HK ŠKP Poprad, tréner); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 1 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Neoprávnený štart, v zápase EXJ HK ŠKP Poprad – MsHKM Žilina dňa 10.09.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12.10.2017 15:00 hod.

PJECHA Michal (HK ŠKP Poprad, vedúci družstva); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 1 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Neoprávnený štart, v zápase EXJ HK ŠKP Poprad – MsHKM Žilina dňa 10.09.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12.10.2017 15:00 hod.

HAŠČÁK Jozef (HK DUKLA Trenčín); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 17 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH - Predstieranie pádu alebo zranenia, v zápase EXJ HC Košice - HK DUKLA Trenčín dňa 07.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12.10.2017 15:00 hod.

LAČNÝ Lukáš (HK Mládež Michalovce); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 17 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH - Predstieranie pádu alebo zranenia, v zápase EXD P.H.K. Prešov - HK Mládež Michalovce dňa 07.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12.10.2017 15:00 hod.

BOHUNSKÝ Eduard (HOBA Bratislava); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 17 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH - Predstieranie pádu alebo zranenia, v zápase 1LJ HOBA Bratislava – Ružinov 99 Bratislava dňa 07.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12.10.2017 15:00 hod.

WITAN Maciej (HK 58 Sanok); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 17 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH - Predstieranie pádu alebo zranenia, v zápase 2LS HK 58 Sanok – HC Rebellion Gelnica dňa 07.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12.10.2017 15:00 hod.

Úradná správa z 06.10.2017

PACALAJ Marek (MHk 32 Liptovský Mikuláš); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 17 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH - Predstieranie pádu alebo zranenia, v zápase EXS HC 05 Banská Bystrica - MHk 32 Liptovský Mikuláš dňa 01.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12.10.2017 15:00 hod.

LESŇÁK Jakub (HK Spišská Nová Ves); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 17 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH - Predstieranie pádu alebo zranenia, v zápase 1LS HK Spišská Nová Ves - HK Trnava dňa 29.09.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12.10.2017 15:00 hod.

MUDRIK Marián (HK 99 Ružinov Bratislava); DK SZĽH v zmysle čl. 38 všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH pozastavuje menovanému výkon športovej činnosti a začína disciplinárne konanie za zákrok, za ktorý mal byť menovanému uložený TH za napadnutie hlavy a krku v zápase 1LD HK 99 Ružinov Bratislava - HC ŠKP Bratislava dňa 01.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12.10.2017 15:00 hod.

Úradná správa z 03.10.2017

HORVÁTH Peter (HK Skalica); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (napadnutie hlavy a krku) v zápase 1LS HC Topoľčany – HK Skalica dňa 29.09.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 05.10.2017 12:00 hod.

NEMEŠ Richard (HK ŠKP Poprad); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (napadnutie zozadu) v zápase LKA HC Košice – HK ŠKP Poprad dňa 01.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 05.10.2017 12:00 hod.