Disciplinárna komisia SZĽH

Disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja (DK SZĽH) je v zmysle bodu 5.1 a nasl. Stanov SZĽH odbornou komisiou SZĽH oprávnenou prerokovávať konania vykazujúce známky disciplinárneho previnenia a ukladať disciplinárne tresty a ochranné opatrenia.

V zmysle čl. 32 ods. 1 Disciplinárneho poriadku Slovenského zväzu ľadového hokeja (DK SZĽH) komisiu tvorí predseda a podpredseda, ktorí sú volení Kongresom SZĽH a ďalší členovia komisie, ktorých volí Výkonný výbor SZĽH.

Predpisy súvisiace s činnosťou DK SZĽH:

JUDr. Rastislav
Jakubovič

Predseda DK SZĽH

dk@szlh.sk

JUDr. Filip
KUBUŠ

Podpredseda DK SZĽH

dk@szlh.sk

Mgr. Matúš
Mészáros

Člen DK SZĽH

Ing. Ľuboš
Jakubec

Člen DK SZĽH

Branislav
Jánoš

Člen DK SZĽH

Peter
Flaškay

Člen DK SZĽH

Úradná správa zo dňa 6. 5. 2024 (ÚS/51/23-24)

 • DK SZĽH prijala odvolanie disciplinárne potrestanej športovej organizácie HK Detva vo veci PL/288/23-24 a predkladá vec príslušnému odvolaciemu disciplinárnemu orgánu na rozhodnutie.

Úradná správa zo dňa 29. 4. 2024 (ÚS/50/23-24)

 • HK Spišská Nová Ves - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (výtržnosti a fyzické napádanie podľa čl. 2 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 352 HK Spišská Nová Ves vs. HC Košice dňa 16. 4. 2024 po skončení druhej tretiny zápasu oliatím rozhodcov zápasu pivom divákmi zo sektora vyhradeného pre hosťujúcich divákov. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 2. 5. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/304/23-24.
 • HC Košice - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia výtržnosti a fyzické napádanie podľa čl. 2 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 352 HK Spišská Nová Ves vs. HC Košice dňa 16. 4. 2024 po skončení druhej tretiny zápasu oliatím rozhodcov zápasu pivom divákmi zo sektora vyhradeného pre hosťujúcich divákov. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 2. 5. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/305/23-24.
 • HC Prešov - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (disciplinárne previnenie spôsobené porušením povinnosti organizátora zápasu alebo hosťujúceho klubu podľa čl. 23 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 844 HC Prešov vs. VLCI Žilina dňa 19. 4. 2024 umožnením vstupu na štadión osobám vnášajúcim pyrotechniku, ktorú použili po skončení zápasu. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 2. 5. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/306/23-24.
 • HKM Rimavská Sobota - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH) podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy dorastu č. 4624 MHK Ružomberok vs. HKM Rimavská Sobota dňa 31. 3. 2024 porušením prestupového poriadku SZĽH. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 2. 5. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/307/23-24.

Úradná správa zo dňa 19. 4. 2024 (ÚS/49/23-24)

 • HK Nitra - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH) podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 344 HK Nitra vs. HK Dukla Ingema Michalovce dňa 8. 4. 2024 v čase zápasu 18:07 porušením smernice pre používanie video plochy na zimných štadiónoch. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22. 4. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/302/23-24.
 • HK Spartak Dubnica - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 837 HK Spartak Dubnica vs. VLCI Žilina dňa 8. 4. 2024 v čase zápasu 53:03 a po skončení zápasu hádzaním drobných predmetov na ľadovú plochu. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 25. 4. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/303/23-24.

Úradná správa zo dňa 17. 4. 2024 (ÚS/48/23-24)

 • Marek Holík (HK Dukla Trenčín) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy juniorov č. 1308 VLCI Žilina vs. HK Dukla Trenčín dňa 31. 3. 2024 v čase zápasu 41:30. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 25. 4. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/289/23-24.

 • Miroslav Kristín (HC Dukla Senica) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 2. ligy seniorov č. 10160 HC Dukla Senica vs. HK Bardejov dňa 24. 3. 2024 v čase zápasu 53:23. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 25. 4. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/290/23-24.

 • Lukáš Zemko (MŠK Púchov) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 2. ligy seniorov č. 10158 MŠK Púchov vs. HC Dukla Senica dňa 20. 3. 2024 v čase zápasu 44:48. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 25. 4. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/291/23-24.
 • Ján Sarvaš (HK Detva) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 2. ligy seniorov č. 10166 MŠK Púchov vs. HK Detva dňa 30. 3. 2024 v čase zápasu 32:57. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 25. 4. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/292/23-24.
 • Andrej Štefánik (VLCI Žilina) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy juniorov č. 1299 BARANI Banská Bystrica vs. VLCI Žilina dňa 23. 3. 2024 v čase zápasu 52:03. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 25. 4. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/293/23-24. 
 • Andrej Štefánik (VLCI Žilina) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy juniorov č. 1317 VLCI Žilina vs. HKM Zvolen dňa 6. 4. 2024 v čase zápasu 54:14. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 25. 4. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/294/23-24.
 • Patrick James Holway (Slovan Bratislava) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 312 HC Košice vs. Slovan Bratislava dňa 18. 2. 2024 v čase zápasu 27:04. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 25. 4. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/295/23-24. 
 • Matúš Paločko (HK Dukla Ingema Michalovce) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 339 HK Dukla Ingema Michalovce vs. HK Nitra dňa 3. 4. 2024 v čase zápasu 25:26. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 25. 4. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/296/23-24.
 • Róbert Bačo (HK Nitra) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 349 HK Nitra vs. HK Dukla Ingema Michalovce dňa 13. 4. 2024 v čase zápasu 08:59. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 25. 4. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/297/23-24.
 • Aleksandrs Jerofejevs (HC Prešov) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie podľa čl. 12 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 842 VLCI Žilina vs. HC Prešov dňa 15. 4. 2024 v čase zápasu 03:24. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 17. 4. 2024 do 20:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/299/23-24.
 • Pavel Igríni (HKM Zvolen) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (urážky rozhodcov, hráčov, športových odborníkov, činovníkov stretnutia a divákov športovými odborníkmi a činovníkmi stretnutia podľa čl. 7 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy juniorov č. 1318 HKM Zvolen vs. VLCI Žilina dňa 9. 4. 2024 v čase zápasu 64:37. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 25. 4. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/300/23-24.
 • HKM Zvolen - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH) podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy juniorov č. 1318 HKM Zvolen vs. VLCI Žilina dňa 9. 4. 2024 po skončení zápasu nedodržaním povinností organizátora zápasu podľa bodu 3.12 Súťažného poriadku SZĽH. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 25. 4. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/301/23-24.

Úradná správa zo dňa 16. 4. 2024 (ÚS/47/23-24)

 • DK SZĽH prijala odvolanie disciplinárne potrestaného hráča HK Skalica Patrika Janáča vo veci PL/225/23-24 a predkladá vec príslušnému odvolaciemu disciplinárnemu orgánu na rozhodnutie.
 • Eduard Šedivý (HC Košice) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 350 HC Košice vs. HK Spišská Nová Ves dňa 14. 4. 2024 v čase zápasu 18:53. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 16. 4. 2024 do 10:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/298/23-24.

Úradná správa zo dňa 9. 4. 2024 (ÚS/46/23-24)

 • HC Dukla Senica - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 2. ligy seniorov č. 10158 MŠK Púchov vs. HC Dukla Senica dňa 20. 3. 2024 hádzaním drobných predmetov na ľadovú plochu fanúšikmi hosťujúceho družstva z vyhradeného sektora. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 11. 4. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/287/23-24.
 • HK Detva - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (disciplinárne previnenie spôsobené porušením povinnosti organizátora zápasu alebo hosťujúceho klubu podľa čl. 23 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 2. ligy seniorov č. 10166 MŠK Púchov vs. HK Detva dňa 30. 3. 2024 vnesením pyrotechniky do vyhradeného sektora a jej použitím v priebehu zápasu a po skončení zápasu fanúšikmi hosťujúceho družstva vo vyhradenom sektore. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 11. 4. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/288/23-24.

Úradná správa zo dňa 5. 4. 2024 (ÚS/45/23-24)

 • Enrik Švec (HK Spartak Dubnica) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 1. ligy seniorov č. 833 HK Spartak Dubnica vs. VLCI Žilina dňa 3. 4. 2024 v čase zápasu 27:05. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 6. 4. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/283/23-24.
 • Roman Chatrnúch (HK Spartak Dubnica) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia urážky rozhodcov, hráčov, športových odborníkov, činovníkov stretnutia a divákov športovými odborníkmi a činovníkmi stretnutia podľa čl. 7 a fyzické napádanie podľa čl. 8 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 829 VLCI Žilina vs. HK Spartak Dubnica dňa 30. 3. 2024 vulgárnymi urážkami fanúšikovi a pokus napadnúť diváka domáceho družstva po prvej tretine zápasu. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 6. 4. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/284/23-24.
 • Sena Wendell Acolatse (HK Dukla Ingema Michalovce) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS  extraligy č. 340 HK Dukla Ingema Michalovce vs. HK Nitra dňa 4. 4. 2024 v čase zápasu 26:49. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 6. 4. 2024 do 9:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/285/23-24.

Úradná správa zo dňa 2. 4. 2024 (ÚS/44/23-24)

 • Roberto Leonardo Henriquez (Slovan Bratislava) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (pästný súboj/ brankár podľa čl. 29a II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy dorastu č. 2394 HC Košice vs. Slovan Bratislava dňa 28. 3. 2024 v čase zápasu 44:45. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 4. 4. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/271/23-24.
 • Jakub Pobežal (VLCI Žilina) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nappadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 829 VLCI Žilina vs. HK Spartak Dubnica dňa 30. 3. 2024 v čase zápasu 56:34. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 4. 4. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/272/23-24.
 • HK Nitra - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 323 HK Nitra vs. HK Poprad dňa 24. 3. 2024 skandovaním vulgárnych nadávok a hádzaním drobných predmetov na ľadovú plochu domácimi divákmi. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 4. 4. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/273/23-24.
 • HK Nitra - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (výtržnosti a fyzické napádanie podľa čl. 2 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 325 HK Nitra vs. HK Poprad dňa 25. 3. 2024 vniknutie diváka na ľadovú plochu po skončení druhej tretiny zápasu. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 4. 4. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/274/23-24.
 • HK Nitra - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 329 HK Poprad vs. HK Nitra dňa 27. 3. 2024 skandovaním vulgárnych nadávok fanúšikmi hosťujúceho družstva. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 4. 4. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/275/23-24.
 • HK Nitra - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (disciplinárne previnenie spôsobené porušením povinnosti organizátora zápasu alebo hosťujúceho klubu podľa čl. 23 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 333 HK Nitra vs. HK Poprad dňa 29. 3. 2024 umožnením vstupu na štadión osobe vnášajúcej pyrotechniku, ktorú použila po skončení zápasu. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 4. 4. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/276/23-24.
 • HK Spartak Dubnica - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 819 HK Spartak Dubnica vs. HC Topoľčany dňa 23. 3. 2024 skandovaním vulgárnych nadávok domácimi divákmi. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 4. 4. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/277/23-24.
 • HK ŠKP Poprad - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH)  podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy dorastu č. 2372 HK ŠKP Poprad vs. Slovan Bratislava dňa 16. 3. 2024 porušením Súťažného poriadku SZĽH. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 4. 4. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/278/23-24.
 • HK Slovan Levice - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 2. ligy seniorov č. 10137 HK Slovan Levice vs. HK Detva dňa 2. 3. 2024 hádzaním drobných predmetov na ľadovú plochu domácimi divákmi. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 4. 4. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/279/23-24.
 • MŠK Púchov - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 2. ligy seniorov č. 10158 MŠK Púchov vs. HC Dukla Senica dňa 20. 3. 2024 hádzaním drobných predmetov na ľadovú plochu domácimi divákmi. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 4. 4. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/280/23-24.
 • MŠK Púchov - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (disciplinárne previnenie spôsobené porušením povinnosti organizátora zápasu alebo hosťujúceho klubu podľa čl. 23 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 2. ligy seniorov č. 10166 MŠK Púchov vs. HC Dukla Senica dňa 30. 3. 2024 umožnením vstupu na štadión osobe vnášajúcej pyrotechniku, ktorú použila v priebehu zápasu a po skončení zápasu. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 4. 4. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/281/23-24.
 • VLCI Žilina - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (výtržnosti a fyzické napádanie podľa čl. 2 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 829 VLCI Žilina vs. HK Spartak Dubnica dňa 30. 3. 2024 fyzickým napadnutím trénera hosťujúceho družstva domácimi fanúšikmi po skončení prvej tretiny zápasu. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 4. 4. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/282/23-24.

Úradná správa zo dňa 25. 3. 2024 (ÚS/43/23-24)

 • Matej Bais (BARANI Banská Bystrica) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy juniorov č. 1299 BARANI Banská Bystrica vs. VLCI Žilina dňa 23. 3. 2024 v čase zápasu 44:13. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 28. 3. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/260/23-24.
 • Matej Belluš (BARANI Banská Bystrica) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy juniorov č. 1299 BARANI Banská Bystrica vs. VLCI Žilina dňa 23. 3. 2024 v čase zápasu 51:17. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 28. 3. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/261/23-24.
 • Peter Debnár (HKM Zvolen) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy dorastu č. 2340 HKM Zvolen vs. HK ŠKP Poprad dňa 24. 3. 2024 v čase zápasu 10:06. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 28. 3. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/262/23-24.
 • Patrik Drdan (Ružinov´99 Bratislava) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy dorastu č. 2481 HOBA Bratislava vs. Ružinov´99 Bratislava dňa 23. 3. 2024 v čase zápasu 59:13. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 28. 3. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/263/23-24.
 • HK DUKLA Trenčín - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 308 HK DUKLA Trenčín vs. HK Nitra dňa 15. 3. 2024 v čase zápasu 54:55 hádzaním drobných predmetov na ľadovú plochu domácimi divákmi. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 28. 3. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/264/23-24.
 • MHK Ružomberok - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (zavinené nedostavenie sa na zápas podľa čl. 3 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy dorastu č. 4651 HKM Rimavská Sobota vs. MHK Ružomberok dňa 16. 3. 2024 nedostavením sa na súťažný zápas. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 28. 3. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/265/23-24.
 • HC Dukla Senica - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH)  podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 2. ligy seniorov č. 10159 HC Dukla Senica vs. HK Bardejov dňa 23. 3. 2024 porušením Súťažného poriadku SZĽH. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 28. 3. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/266/23-24.
 • HK´95 Považská Bystrica - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 816 HK´95 Považská Bystrica vs. HK Skalica dňa 21. 3. 2024 v čase zápasu 54:52 hádzaním drobných predmetov na ľadovú plochu domácimi divákmi. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 28. 3. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/267/23-24.
 • HC Košice - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 312 HC Košice vs. HC Slovan Bratislava dňa 18. 3. 2024 skandovaním vulgárnych nadávok domácim obecenstvom v čase zápasu 35:56 a v čase 46:28. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 28. 3. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/268/23-24.
 • HC Košice - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 314 HC Košice vs. HC Slovan Bratislava dňa 19. 3. 2024 skandovaním vulgárnych nadávok domácim obecenstvom v čase zápasu 12:54 a po skončení zápasu. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 28. 3. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/269/23-24.

Úradná správa zo dňa 22. 3. 2024 (ÚS/42/23-24)

 • HK Poprad - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (výtržnosti a fyzické násilie podľa čl. 2 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 317 HK Poprad vs. HK Nitra dňa 21. 3. 2024 v čase zápasu 60:00. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 23. 3. 2024 do 10:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/258/23-24.
 • HK Nitra - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (výtržnosti a fyzické násilie podľa čl. 2 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 317 HK Poprad vs. HK Nitra dňa 21. 3. 2024 v čase zápasu 60:00. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 23. 3. 2024 do 10:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/259/23-24.

Úradná správa zo dňa 22. 3. 2024 (ÚS/41/23-24)

 • Ján Brejčák (HK Poprad) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (bitka - nadmerne hrubá sila podľa čl. 19 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 317 HK Poprad vs. HK Nitra dňa 21. 3. 2024 v čase zápasu 60:00. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 23. 3. 2024 do 10:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/253/23-24.
 • Boris Česánek (HK Poprad) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (bitka - nadmerne hrubá sila podľa čl. 19 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 317 HK Poprad vs. HK Nitra dňa 21. 3. 2024 v čase zápasu 60:00. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 23. 3. 2024 do 10:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/254/23-24.
 • Matej Bača (HK Nitra) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (bitka - nadmerne hrubá sila podľa čl. 19 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 317 HK Poprad vs. HK Nitra dňa 21. 3. 2024 v čase zápasu 60:00. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 23. 3. 2024 do 10:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/255/23-24.
 • František Gajdoš (HK Nitra) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (bitka - nadmerne hrubá sila podľa čl. 19 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 317 HK Poprad vs. HK Nitra dňa 21. 3. 2024 v čase zápasu 60:00. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 23. 3. 2024 do 10:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/256/23-24.
 • Dávid Kočka (HK Skalica) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 816 HK´95 Považská Bystrica vs. HK Skalica dňa 21. 3. 2024 v čase zápasu 42:36. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 23. 3. 2024 do 10:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/257/23-24.

Úradná správa zo dňa 19. 3. 2024 (ÚS/40/23-24)

 • Martin Hujsa (HK Skalica) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (podkopnutie podľa čl. 27 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 812 HK Skalica vs. HK´95 Považská Bystrica dňa 18. 3. 2024 v čase zápasu 59:56. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 21. 3. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/251/23-24.

Úradná správa zo dňa 18. 3. 2024 (ÚS/39/23-24)

 • Branislav Kotvan (HK Skalica) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 808 HK Skalica vs. HK´95 Považská Bystrica dňa 17. 3. 2024 v čase zápasu 19:01. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 21. 3. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/246/23-24.
 • Boris Deneš (MŠK Púchov) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 2. ligy seniorov č. 10156 HC Dukla Senica vs. MŠK Púchov dňa 17. 3. 2024 v čase zápasu 37:07. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 21. 3. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/247/23-24.
 • Šimon Kopij (VLCI Žilina) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (seknutie podľa čl. 26 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy juniorov č. 1287 BARANI Banská Bystrica vs. VLCI Žilina dňa 17. 3. 2024 v čase zápasu 23:20. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 21. 3. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/248/23-24.
 • Matúš Saňa (HOBA Bratislava) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy dorastu č. 2425 HK Trnava vs. HOBA Bratislava dňa 16. 3. 2024 v čase zápasu 34:20. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 21. 3. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/249/23-24. 
 • Annamária Suráková (HC Osy Spišská Nová Ves) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase SŽHL č. 16075 ŽHKm Zvolen vs. HC Osy Spišská Nová Ves dňa 16. 3. 2024 v čase zápasu 56:15. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 21. 3. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/250/23-24.

Úradná správa zo dňa 12. 3. 2024 (ÚS/38/23-24)

 • Igor Bobček (HK Detva) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 2. ligy seniorov č. 10149 HK Detva vs. HK Bardejov dňa 9. 3. 2024 v čase zápasu 05:56. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 14. 3. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/242/23-24.

Úradná správa zo dňa 11. 3. 2024 (ÚS/37/23-24)

 • Michal Králik (HK Levice) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (prestieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 791 Slovan Bratislava vs. HK Levice dňa 7. 3. 2024 v čase zápasu 01:26. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 14. 3. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/230/23-24.
 • Rayen Petrovický (HK Dukla Trenčín) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (prestieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 300 HC Košice vs. HK Dukla Trenčín dňa 8. 3. 2024 v čase zápasu 57:09. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 14. 3. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/231/23-24.
 • Adam Budai (HKM Rimavská Sobota) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (prestieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy dorastu č. 4644 HKM Rimavská Sobota vs. MŠHK – mládež Prievidza dňa 9. 3. 2024 v čase zápasu 43:55. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 14. 3. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/232/23-24.
 • Karin Hrušková (ŽHKm Zvolen) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (prestieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase SŽHL č. 16073 ŽHKm Zvolen vs. HC Osy Spišská Nová Ves dňa 9. 3. 2024 v čase zápasu 29:21. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 14. 3. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/233/23-24.
 • Patrik Suchánek (MŠK Púchov) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (prestieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy dorastu č. 2464 HK Dukla Michalovce - mládež vs. MŠK Púchov dňa 9. 3. 2024 v čase zápasu 31:26. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 14. 3. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/234/23-24.
 • Michal Plančár (BARANI Banská Bystrica) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy juniorov č. 1253 BARANI Banská Bystrica vs. SLOVAN Bratislava dňa 9. 3. 2024 v čase zápasu 15:18. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 14. 3. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/235/23-24.
 • Viktor Svedberg (HK Poprad) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 298 HK Poprad vs. HK Spišská Nová Ves dňa 8. 3. 2024 v čase zápasu 32:12. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 14. 3. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/236/23-24.
 • Timur Král (MMHK Nitra) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (vrazenie na mantinel podľa čl. 10 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy juniorov č. 1264 MMHK Nitra vs. HK Dukla Michalovce - mládež dňa 10. 3. 2024 v čase zápasu 14:44. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 14. 3. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/237/23-24.
 • Timon Potočný (HK Levice) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy dorastu č. 4532 HK Lokomotíva Nové Zámky vs. HK Levice dňa 10. 3. 2024 v čase zápasu 57:19. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 14. 3. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/238/23-24.
 • HK DUKLA Trenčín - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 289 HK DUKLA Trenčín vs. HC 19 Humenné dňa 3. 3. 2024 v čase zápasu 57:06 hádzaním drobných predmetov na ľadovú plochu domácimi divákmi. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 14. 3. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/239/23-24.
 • HC Slovan Bratislava - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 296 HC Slovan Bratislava vs. MHk 32 Liptovský Mikuláš dňa 8. 3. 2024 v čase zápasu 11:50 hádzaním drobných predmetov na ľadovú plochu domácimi divákmi. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 14. 3. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/240/23-24.
 • Stanislav Hudec (HK Levice) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (urážky rozhodcov, hráčov, športových odborníkov, činovníkov stretnutia a divákov športovými odborníkmi a činovníkmi stretnutia podľa čl. 7 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy dorastu č. 4532 HK Lokomotíva Nové Zámky vs. HK Levice dňa 10. 3. 2024 v čase zápasu 32:43. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 14. 3. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/241/23-24.

Úradná správa zo dňa 6. 3. 2024 (ÚS/36/23-24)

 • Alex Róbert Bíly (Slovan Bratislava) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (seknutie podľa čl. 26 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy juniorov č. 1247 Slovan Bratislava vs. MMHK Nitra dňa 3. 3. 2024 v čase zápasu 63:40. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 7. 3. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/228/23-24.

Úradná správa zo dňa 4. 3. 2024 (ÚS/35/23-24)

 • Daniel Demo (Slovan Bratislava) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 753 Slovan Bratislava vs. HK Skalica dňa 1. 3. 2024 v čase zápasu 25:15. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 7. 3. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/229/23-24.
 • Andrej Hatala (HC Mikron Nové Zámky) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 293 HC Mikron Nové Zámky vs. Slovan Bratislava dňa 3. 3. 2024 v čase zápasu 55:03. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 7. 3. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/217/23-24.
 • Nikolas Horváth (HC Topoľčany) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy dorastu č. 4527 HC Topoľčany vs. HK Lokomotíva Nové Zámky dňa 2. 3. 2024 v čase zápasu 41:05. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 7. 3. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/218/23-24.
 • Yehor Hrabyk (MŠHK – mládež Prievidza) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy dorastu č. 4639 MŠHK – mládež Prievidza vs. MHK Ružomberok dňa 2. 3. 2024 v čase zápasu 43:02. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 7. 3. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/219/23-24.
 • Dominik Jendroľ (MHk 32 Liptovský Mikuláš) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 294 HK Dukla Ingema Michalovce vs. MHk 32 Liptovský Mikuláš dňa 3. 3. 2024 v čase zápasu 52:59. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 7. 3. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/220/23-24.
 • Jozef Myšiak (Slovan Bratislava) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (bitka - nadmerne hrubá sila podľa čl. 19 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 764 VLCI Žilina vs. Slovan Bratislava dňa 3. 3. 2024 v čase zápasu 28:49. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 7. 3. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/221/23-24.
 • Dávid Okoličáni (HK Nitra) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 290 HK Nitra vs. HC Košice dňa 3. 3. 2024 v čase zápasu 16:35. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 7. 3. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/222/23-24.
 • Michal Stanček (HK Levice) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (urážky rozhodcov, hráčov, športových odborníkov, činovníkov stretnutia a divákov hráčom podľa čl. 6 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 755 MŠK Žiar nad Hronom vs. HK Levice dňa 1. 3. 2024 v čase zápasu 60:00. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 7. 3. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/223/23-24.
 • Filip Bajtek (HK Nitra) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (prestieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 288 Dukla Trenčín vs. HK Nitra dňa 1. 3. 2024 v čase zápasu 50:31. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 7. 3. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/224/23-24.
 • Patrik Janáč (HK Skalica) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (prestieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 747 HK Trnava vs. HK Skalica dňa 28. 2. 2024 v čase zápasu 30:56. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 7. 3. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/225/23-24.
 • HC Košice - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH) podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy juniorov č. 1220 HC Košice vs. Vlci Žilina dňa 17. 2. 2024 a v súťažnom zápase extraligy juniorov č. 1226 HC Košice vs. Vlci Žilina dňa 18. 2. 2024 porušením Súťažného poriadku SZĽH. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 7. 3. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/226/23-24.
 • MHk 32 Liptovský Mikuláš - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 282 MHk 32 Liptovský Mikuláš vs. HC Mikron Nové Zámky dňa 25. 2. 2024 v čase zápasu 59:58 hádzaním drobných predmetov na ľadovú plochu domácimi divákmi. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 7. 3. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/227/23-24.

Úradná správa zo dňa 26. 2. 2024 (ÚS/34/23-24)

 • Marek Výbošťok (HC 07 Detva) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy juniorov č. 3534 MŠK Púchov vs. HC 07 Detva dňa 21. 2. 2024 v čase zápasu 42:39. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 29. 2. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/205/23-24.
 • Lukáš Bohunický (Slovan Bratislava) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie podľa čl. 12 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 742 HK Levice vs. Slovan Bratislava dňa 22. 2. 2024 v čase zápasu 07:51. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 29. 2. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/206/23-24.
 • Radoslav Gábor (HK Bardejov) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie podľa čl. 12 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 2. ligy seniorov č. 10132 HK Bardejov vs. MHA Martin dňa 24. 2. 2024 v čase zápasu 16:13. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 29. 2. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/207/23-24.
 • Adam Nechaj (HK Bardejov) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (krosček podľa čl. 16 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 2. ligy seniorov č. 10132 HK Bardejov vs. MHA Martin dňa 24. 2. 2024 v čase zápasu 45:30. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 29. 2. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/208/23-24.
 • Ivan Berčík (MMHK Nitra) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy juniorov č. 1234 HK Trnava vs. MMHK Nitra dňa 24. 2. 2024 v čase zápasu 57:06. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 29. 2. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/209/23-24.
 • Andrej Vaňo (HK Iskra Partizánske) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy juniorov č. 3236 HK Iskra Partizánske vs. RUŽINOV´99 Bratislava dňa 25. 2. 2024 v čase zápasu 54:55. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 29. 2. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/210/23-24.
 • Emile Poirer (Slovan Bratislava) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 280 Slovan Bratislava vs. HC´05 Banská Bystrica dňa 25. 2. 2024 v čase zápasu 51:45. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 29. 2. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/211/23-24.
 • HK Dukla Trenčín - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH) podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 262 HK Dukla Trenčín vs. HK Dukla Ingema Michalovce dňa 16. 2. 2024 porušením Súťažného poriadku SZĽH. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 29. 2. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/212/23-24.
 • HC Nové Zámky - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH)  podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť porušením Prestupového poriadku SZĽH pri uskutočňovaní hosťovania hráča Viktor Mičík. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 29. 2. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/213/23-24.
 • HK Slovan Levice - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH)  podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť porušením Prestupového poriadku SZĽH pri uskutočňovaní hosťovania hráča Viktor Mičík. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 29. 2. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/214/23-24.
 • HKM Rimavská Sobota - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (výtržnosti a fyzické napádanie podľa čl. 2 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť  v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 743 VLCI Žilina vs. HKM Rimavská Sobota dňa 23. 2. 2024 svojvoľným ničením majetku v priestoroch zimného štadióna po druhej tretine zápasu   Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 29. 2. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/215/23-24.
 • Ladislav Karaffa (HK Spišská Nová Ves) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (urážky rozhodcov, hráčov, športových odborníkov, činovníkov stretnutia a divákov športovými odborníkmi a činovníkmi stretnutia podľa čl. 7 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy juniorov č. 3531 HK Spišská Nová Ves vs. HC Prešov dňa 24. 2. 2024 v čase zápasu 37:25 a po druhej tretine zápasu. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 29. 2. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/216/23-24.

Úradná správa zo dňa 20. 2. 2024 (ÚS/33/23-24)

 • Brian Majerčík (HK ŠKP Poprad) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (pichnutie podľa čl. 28 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy dorastu č. 2384 HK ŠKP Poprad vs. BARANI Banská Bystrica dňa 17. 2. 2024. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22. 2. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/204/23-24.

Úradná správa zo dňa 19. 2. 2024 (ÚS/32/23-24)

 • Tomáš Valečko (HK 2016 Trebišov) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 724 MŠK Žiar nad Hronom vs. HK 2016 Trebišov dňa 13. 2. 2024 v čase zápasu 02:59. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22. 2. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/187/23-24.
 • Lukáš Lunter (MŠK Žiar nad Hronom) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 724 MŠK Žiar nad Hronom vs. HK 2016 Trebišov dňa 13. 2. 2024 v čase zápasu 46:24. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22. 2. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/188/23-24.
 • Lukáš Urbánek (HK´95 Považská Bystrica) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 726 HK´95 Považská Bystrica vs. Modré Krídla Slovan dňa 14. 2. 2024 v čase zápasu 36:30. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22. 2. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/189/23-24.
 • Matúš Havrila (HC Košice) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 257 HC Mikron Nové Zámky vs. HC Košice dňa 14. 2. 2024 v čase zápasu 29:40. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22. 2. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/190/23-24.
 • Kristián Stročka (MHA Martin) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 2. ligy seniorov č. 10104 MHA Martin vs. HK Bardejov dňa 17. 2. 2024 v čase zápasu 27:50. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22. 2. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/191/23-24.
 • Filip Danko (HK Bardejov) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 2. ligy seniorov č. 10104 MHA Martin vs. HK Bardejov dňa 17. 2. 2024 v čase zápasu 29:22. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22. 2. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/192/23-24.
 • Adam Lukošík (HC Slovan Bratislava) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 267 HC Slovan Bratislava vs. HK Dukla Trenčín dňa 18. 2. 2024 v čase zápasu 10:25. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22. 2. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/193/23-24.
 • Tomáš Török (HC Slovan Bratislava) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 267 HC Slovan Bratislava vs. HK Dukla Trenčín dňa 18. 2. 2024 v čase zápasu 38:17. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22. 2. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/194/23-24.
 • Ján Ťavoda (HC 19 Humenné) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 259 HC 19 Humenné vs. HK Poprad dňa 16. 2. 2024 v čase zápasu 58:08. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22. 2. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/195/23-24.
 • Alex Plichta (MHK Dolný Kubín) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy dorastu č. 2477 MHK Dolný Kubín vs. HC Prešov dňa 18. 2. 2024 v čase zápasu 38:49. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22. 2. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/196/23-24.
 • Vsevolod Kurovskyi (HK ŠKP Poprad) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (seknutie podľa čl. 26 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy juniorov č. 1221 HK ŠKP Poprad vs. BARANI Banská Bystrica dňa 17. 2. 2024 v čase zápasu 57:58. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22. 2. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/197/23-24.
 • Juraj Halaj (HK ŠKP Poprad) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (urážky rozhodcov, hráčov, športových odborníkov, činovníkov stretnutia a divákov športovými odborníkmi a činovníkmi stretnutia podľa čl. 7 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy juniorov č. 1221 HK ŠKP Poprad vs. BARANI Banská Bystrica dňa 17. 2. 2024 v čase zápasu 55:58. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22. 2. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/198/23-24.
 • Pavel Thomas Hurtaj (HK ŠKP Poprad) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (urážky rozhodcov, hráčov, športových odborníkov, činovníkov stretnutia a divákov hráčom podľa čl. 6 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy juniorov č. 1221 HK ŠKP Poprad vs. BARANI Banská Bystrica dňa 18. 2. 2024 v čase zápasu 28:58. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22. 2. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/199/23-24.
 • Mitchell David Hults (HKM Zvolen) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (fyzické napádanie podľa čl. 8 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 266 HKM Zvolen vs. HK Nitra dňa 18. 2. 2024 v čase zápasu 45:55. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22. 2. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/200/23-24.
 • Samuel Špánik (HK´95 Považská Bystrica) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (fyzické napádanie podľa čl. 8 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy juniorov č. 3523 HC 07 Detva vs. HK´95 Považská Bystrica dňa 18. 2. 2024 v čase zápasu 64:55. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22. 2. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/201/23-24.
 • Ján Zlocha (HK´95 Považská Bystrica) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (urážky rozhodcov, hráčov, športových odborníkov, činovníkov stretnutia a divákov športovými odborníkmi a činovníkmi stretnutia podľa čl. 7 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 726 HK´95 Považská Bystrica vs. Modré Krídla Slovan dňa 14. 2. 2024 po druhej tretine zápasu. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22. 2. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/202/23-24.
 • HK´95 Považská Bystrica - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH)  podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 726 HK´95 Považská Bystrica vs. Modré Krídla Slovan dňa 14. 2. 2024 porušením Súťažného poriadku SZĽH. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22. 2. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/203/23-24.

Úradná správa zo dňa 6. 2. 2024 (ÚS/31/23-24)

 • Patrik Pohanka (HK Detva) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (fyzické napádanie podľa čl. 8 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 2. ligy seniorov č. 10097 MHA Martin vs. HK Detva dňa 3. 2. 2024 v čase zápasu 59:54. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 8. 2. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/186/23-24.

Úradná správa zo dňa 5. 2. 2024 (ÚS/30/23-24)

 • Michal Mišík (HK Levice) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy dorastu č. 4510 HK Spartak Dubnica vs. HK Levice dňa 31. 1. 2024 v čase zápasu 39:26. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 8. 2. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/182/23-24.
 • Kale Kerbashian (HK Spišská Nová Ves) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 251 HK Spišská Nová Ves vs. HK Dukla Ingema Michalovce dňa 4. 2. 2024 v čase zápasu 19:08. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 8. 2. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/183/23-24.
 • Ivan Berčík (MMHK Nitra) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy juniorov č. 1209 MMHK Nitra vs. HK ŠKP Poprad dňa 3. 2. 2024 v čase zápasu 14:20. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 8. 2. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/184/23-24.
 • HK Spišská Nová Ves - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH)  podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy dorastu č. 2317 HK ŠKP Poprad vs. HK Spišská Nová Ves dňa 28. 1. 2024 porušením Súťažného poriadku SZĽH. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 8. 2. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/185/23-24.

Úradná správa zo dňa 30. 1. 2024 (ÚS/29/23-24)

 • DK SZĽH bolo doručené uznesenie AK SZĽH č. O-06/2023 zo dňa 11. 1. 2024, ktorým zrušila uznesenie DK SZĽH č. PL/35/23-24 zo dňa 12. 10. 2023 a vec vrátila na nové konanie.
 • František Gajdoš (HK Nitra) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 237 HK Nitra vs. HK Poprad dňa 28. 1. 2024 v čase zápasu 44:04. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 1. 2. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/181/23-24.

Úradná správa zo dňa 29. 1. 2024 (ÚS/28/23-24)

 • Peter Klajban (HKM Rimavská Sobota) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 706 HK´95 Považská Bystrica vs. HKM Rimavská Sobota dňa 26. 1. 2024 v čase zápasu 47:43. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 1. 2. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/172/23-24.
 • Andrej Končír (HK´95 Považská Bystrica) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (urážky rozhodcov, súpera, spoluhráča, športových odborníkov, usporiadateľov a divákov hráčom podľa čl. 6 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy juniorov č. 3493 HK´95 Považská Bystrica vs. HK 2016 Trebišov dňa 27. 1. 2024 v čase zápasu 36:09. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 1. 2. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/176/23-24.
 • Karol Csányi (HKM Zvolen) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 239 HKM Zvolen vs. MHk 32 Liptovský Mikuláš dňa 28. 1. 2024 v čase zápasu 32:07. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 1. 2. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/177/23-24.
 • HC Slovan Bratislava - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH)  podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy juniorov č. 1175 HC Košice vs. HC Slovan Bratislava dňa 14. 1. 2024 porušením Súťažného poriadku SZĽH. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 1. 2. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/178/23-24. 
 • HK Spišská Nová Ves - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH)  podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy dorastu č. 2224 HC Slovan Bratislava vs. HK Spišská Nová Ves dňa 14. 1. 2024 porušením Súťažného poriadku SZĽH. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 1. 2. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/179/23-24. 
 • Tomáš Chrenko (MMHK Nitra) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nesplnenie alebo porušenie rozhodnutí odborných komisií, Disciplinárnej komisie SZĽH, riadiacich orgánov súťaží alebo orgánov SZĽH fyzickou osobou podľa čl. 48 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy juniorov č. 1184 BARANI Banská Bystrica vs. MMHK Nitra dňa 20. 1. 2024. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 1. 2. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/180/23-24.

Úradná správa zo dňa 22. 1. 2024 (ÚS/27/23-24)

 • Kristián Kohút (HK 91 Senica) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy dorastu č. 4501 HK 91 Senica vs. HK Spartak Dubnica dňa20. 1. 2024 v čase zápasu 11:40. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 25. 1. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/167/23-24.
 • Ronald Kubáň (Draci Liptovský Mikuláš) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy juniorov č. 1188 Draci Liptovský Mikuláš vs. HC Košice dňa 21. 1. 2024 v čase zápasu 63:34. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 25. 1. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/168/23-24.
 • Michal Jakubec (HK Dukla Trenčín) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy dorastu č. 2304 HK Dukla Trenčín vs. HK ŠKP Poprad dňa 20. 1. 2024 v čase zápasu 27:23. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 25. 1. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/169/23-24.
 • Marek Pacalaj (VLCI Žilina) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 688 HC Prešov vs. VLCI Žilina dňa 17. 1. 2024 v čase zápasu 53:17. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 25. 1. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/170/23-24.
 • Marek Pacalaj (VLCI Žilina) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa podľa čl. 5 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 688 HC Prešov vs. VLCI Žilina dňa 17. 1. 2024 v čase zápasu 53:17. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 25. 1. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/171/23-24.
 • Lukáš Dudáš (HK Dukla Trenčín) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (urážky rozhodcov, súpera, spoluhráča, športových odborníkov, usporiadateľov a divákov hráčom podľa čl. 6 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy juniorov č. 3192 HO Hamikovo Hamuliakovo vs. HK Dukla Trenčín dňa 21. 1. 2024 v čase zápasu 51:50. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 25. 1. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/173/23-24.
 • HKM Zvolen - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 220 HC´05 Banská Bystrica vs. HKM Zvolen dňa 19. 1. 2024 skandovaním vulgárnych nadávok fanúšikmi hosťujúceho družstva počas celého priebehu zápasu. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 25. 1. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/174/23-24.
 • HKM Rimavská Sobota - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 695 HKM Rimavská Sobota vs. HK 2016 Trebišov dňa 19. 1. 2024 skandovaním vulgárnych nadávok domácim obecenstvom počas celého priebehu zápasu. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 25. 1. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/175/23-24.

Úradná správa zo dňa 16. 1. 2024 (ÚS/26/23-24)

 • HC 19 Humenné - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 211 HC 19 Humenné vs. HK Nitra dňa 14. 1. 2024 v čase zápasu 55:51 vhodením drobných predmetov na ľadovú plochu domácimi divákmi. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 18. 1. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/165/23-24.
 • SLOVAN Bratislava - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH) podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 208 SLOVAN Bratislava vs. HC Košice dňa 12. 1. 2024 porušením čl. 3.12 Súťažného poriadku SZĽH. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 18. 1. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/166/23-24.

Úradná správa zo dňa 15. 1. 2024 (ÚS/25/23-24)

 • HK 2016 Trebišov - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH) podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť porušením čl. 6.14 Súťažného poriadku SZĽH. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 18. 1. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/160/23-24.
 • Patrik Ligas (HK´95 Považská Bystrica) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 682 HK´95 Považská Bystrica vs. HK 2016 Trebišov dňa 12. 1. 2024 v čase zápasu 47:28. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 18. 1. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/161/23-24.
 • Mark Mathew Harry Wilkins (HC´05 Banská Bystrica) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 214 HC´05 Banská Bystrica vs. SLOVAN Bratislava dňa 14. 1. 2024 v čase zápasu 38:56. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 18. 1. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/162/23-24.
 • Adrián Gergel (HK Iskra Partizánske) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (vrazenie na mantinel podľa čl. 10 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 2. ligy seniorov č. 10105 HK Iskra Partizánske vs. HK Slovan Levice dňa 13. 1. 2024 v čase zápasu 38:09. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 18. 1. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/163/23-24.
 • Benjamín Bíreš (BARANI Banská Bystrica) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy dorastu č. 2219 HK DUKLA Trenčín vs. BARANI Banská Bystrica dňa 14. 1. 2024 v čase zápasu 43:20. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 18. 1. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/164/23-24.

Úradná správa zo dňa 8. 1. 2024 (ÚS/24/23-24)

 • Marek Pacalaj (VLCI Žilina) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 666 VLCI Žilina vs. HK´95 Považská Bystrica dňa 3. 1. 2024 v čase zápasu 27:52. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 11. 1. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/156/23-24.
 • Michel Miklík (HK Trnava) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 670 HK Trnava vs. HC Topoľčany dňa 5. 1. 2024 v čase zápasu 22:05. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 11. 1. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/157/23-24.
 • HK Slovan Levice - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 2. ligy seniorov č. 10050 HK Slovan Levice vs. HK Brezno dňa 21. 12. 2023 vhodením dymovnice na hraciu plochu divákom domáceho družstva po predčasnom ukončení zápasu. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 11. 1. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/158/23-24.
 • HK Slovan Levice - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH) podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 2. ligy seniorov č. 10050 HK Slovan Levice vs. HK Brezno dňa 21. 12. 2023 nezabezpečením regulárnosti hracej plochy. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 11. 1. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/159/23-24.

Úradná správa zo dňa 2. 1. 2024 (ÚS/23/23-24)

 • Marek Slovák (HK Nitra) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 181 HK Nitra vs. SLOVAN Bratislava dňa 30. 12. 2023 v čase zápasu 56:57. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 4. 1. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/148/23-24.
 • HK Nitra - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 169 HK Nitra vs. HK DUKLA Trenčín dňa 26. 12. 2023 skandovaním vulgárnych pokrikov v prvej tretine zápasu. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 4. 1. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/149/23-24.
 • HK Nitra - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 175 SLOVAN Bratislava vs. HK Nitra dňa 28. 12. 2023 skandovaním rasistických urážok počas celého priebehu zápasu. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 4. 1. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/150/23-24.
 • SLOVAN Bratislava - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 175 SLOVAN Bratislava vs. HK Nitra dňa 28. 12. 2023 skandovaním vulgárnych pokrikov počas celého priebehu zápasu. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 4. 1. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/151/23-24.
 • HK DUKLA Trenčín - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 164 HK DUKLA Trenčín vs. SLOVAN Bratislava dňa 22. 12. 2023 skandovaním vulgárnych nadávok počas celého priebehu zápasu a hádzaním drobných predmetov na ľadovú plochu. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 4. 1. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/152/23-24.
 • HC´05 Banská Bystrica - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 166 HC´05 Banská Bystrica vs. HKM Zvolen dňa 22. 12. 2023 skandovaním vulgárnych nadávok počas celého priebehu zápasu. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 4. 1. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/153/23-24.
 • HKM Zvolen - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 166 HC´05 Banská Bystrica vs. HKM Zvolen dňa 22. 12. 2023 skandovaním vulgárnych nadávok počas celého priebehu zápasu. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 4. 1. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/154/23-24.
 • Dan Ceman (HC Košice) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (urážky rozhodcov, hráčov, športových odborníkov, činovníkov stretnutia a divákov športovými odborníkmi a činovníkmi stretnutia podľa čl. 7 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 174 HK Spišská Nová Ves vs. HC Košice dňa 26. 12. 2023 po skončení zápasu vulgárnym urážaním rozhodcov. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 4. 1. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/155/23-24.

Úradná správa zo dňa 30. 12. 2023 (ÚS/22/23-24)

 • Marcel Melicherčík (HK Spišská Nová Ves) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (bitka – nadmerne hrubá sila sa podľa čl. 19 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 179 HK Spišská Nová Ves vs. HK DUKLA Ingema Michalovce dňa 28. 12. 2023 v čase zápasu 59:46. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 4. 1. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/144/23-24.
 • Filip Surák (HK Spišská Nová Ves) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa podľa čl. 5 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 179 HK Spišská Nová Ves vs. HK DUKLA Ingema Michalovce dňa 28. 12. 2023 v čase zápasu 60:00. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 4. 1. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/145/23-24.
 • Igor Merezhko (HK Spišská Nová Ves) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa podľa čl. 5 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 179 HK Spišská Nová Ves vs. HK DUKLA Ingema Michalovce dňa 28. 12. 2023 v čase zápasu 60:00. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 4. 1. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/146/23-24.
 • Olivier Archambault (HK Spišská Nová Ves) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa podľa čl. 5 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 179 HK Spišská Nová Ves vs. HK DUKLA Ingema Michalovce dňa 28. 12. 2023 v čase zápasu 60:00. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 4. 1. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/147/23-24.

Úradná správa zo dňa 22. 12. 2023 (ÚS/21/23-24)

 • Jakub Nespala (HK Levice) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 636 HK 2016 Trebišov vs. HK Levice dňa 15. 12. 2023 v čase zápasu 48:03. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 4. 1. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/132/23-24.
 • Ladislav Gerö (ŽHKm Zvolen) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (urážky rozhodcov, hráčov, športových odborníkov, činovníkov stretnutia a divákov športovými odborníkmi a činovníkmi stretnutia podľa čl. 7 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase SŽHL č. 16010 MHK Martin vs. ŽHKm Zvolen dňa 2. 12. 2023 po skončení zápasu. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 4. 1. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/133/23-24.
 • HK Nitra - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 142 HK Nitra vs. HC Nové Zámky dňa 3. 12. 2023 skandovaním národnostných urážok počas druhej a tretej tretiny zápasu. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 4. 1. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/134/23-24.
 • HK Lokomotíva Nové Zámky - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH) podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy dorastu č. 4037 HK Lokomotíva Nové Zámky vs. HK Levice dňa 28. 10. 2023 nezabezpečením regulárnosti hracej plochy. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 4. 1. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/135/23-24.
 • HC Topoľčany - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 635 HC Topoľčany vs. HC Prešov dňa 15. 12. 2023 skandovaním nadávok obecenstvom v čase zápasu 36:20. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 4. 1. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/136/23-24.
 • HK Nitra - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 153 HK Nitra vs. HK Dukla Ingema Michalovce dňa 10. 12. 2023 skandovaním vulgárnych nadávok počas zápasu. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 4. 1. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/137/23-24.
 • HK Nitra - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH) podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 153 HK Nitra vs. HK Dukla Ingema Michalovce dňa 10. 12. 2023 porušením čl. 3.12 Súťažného poriadku SZĽH tým, že dostatočne nezaistil bezpečnosť video rozhodcu zápasu. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 4. 1. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/138/23-24.
 • HC Košice - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 146 HK Poprad vs. HC Košice dňa 8. 12. 2023 skandovaním vulgárnych nadávok počas tretej tretiny zápasu. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 4. 1. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/139/23-24.
 • Dan Ceman (HC Košice) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (urážky rozhodcov, hráčov, športových odborníkov, činovníkov stretnutia a divákov športovými odborníkmi a činovníkmi stretnutia podľa čl. 7 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 146 HK Poprad vs. HC Košice dňa 8. 12. 2023 po skončení zápasu vulgárnym urážaním rozhodcov. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 4. 1. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/140/23-24.
 • HK DUKLA Trenčín - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 147 HC Nové Zámky vs. HK DUKLA Trenčín dňa 8. 12. 2023 skandovaním vulgárnych nadávok počas tretej tretiny zápasu. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 4. 1. 2024 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/141/23-24.

Úradná správa zo dňa 18. 12. 2023 (ÚS/20/23-24)

 • DK SZĽH prijala odvolanie disciplinárne potrestaného hráča Michala Chatrnúcha vo veci PL/123/23-24 a predkladá vec príslušnému odvolaciemu disciplinárnemu orgánu na rozhodnutie.
 • Karol Korím (HK Trnava) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 641 HK Levice vs. HK Trnava dňa 17. 12. 2023 v čase zápasu 41:31. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 21. 12. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/131/23-24.

Úradná správa zo dňa 11. 12. 2023 (ÚS/19/23-24)

 • DK SZĽH prijala odvolanie disciplinárne potrestaného športového odborníka Tomáša Chrenka vo veci PL/111/23-24 a predkladá vec príslušnému odvolaciemu disciplinárnemu orgánu na rozhodnutie.
 • Leo Račko (HKM Zvolen) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy juniorov č. 1152 HKM Zvolen vs. HK ŠKP Poprad dňa 10. 12. 2023 v čase zápasu 60:27. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 14. 12. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/130/23-24.

Úradná správa zo dňa 5. 12. 2023 (ÚS/18/23-24)

 • Ján Zlocha (HK´95 Považská Bystrica) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa podľa čl. 1 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 626 HK´95 Považská Bystrica vs. HK Trnava dňa 1. 12. 2023 v čase zápasu 60:00. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 7. 12. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/129/23-24.

Úradná správa zo dňa 4. 12. 2023 (ÚS/17/23-24)

 • Michal Chatrnúch (HK Spartak Dubnica) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa podľa čl. 1 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 612 HK MŠK Žiar nad Hronom vs. HK Spartak Dubnica dňa 24. 11. 2023 v čase zápasu 01:22. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 7. 12. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/120/23-24.
 • Marek Hovorka (HK Spartak Dubnica) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa podľa čl. 1 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 612 HK MŠK Žiar nad Hronom vs. HK Spartak Dubnica dňa 24. 11. 2023 v čase zápasu 01:22. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 7. 12. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/121/23-24.
 • Enrik Švec (HK Spartak Dubnica) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa podľa čl. 1 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 612 HK MŠK Žiar nad Hronom vs. HK Spartak Dubnica dňa 24. 11. 2023 v čase zápasu 01:22. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 7. 12. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/122/23-24.
 • Michal Chatrnúch (HK Spartak Dubnica) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (fyzické napádanie podľa čl. 8 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 625 HK Spartak Dubnica vs. HK 2016 Trebišov dňa 1. 12. 2023 v čase zápasu 51:45. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 7. 12. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/123/23-24.
 • Roberts Mamčics (HC Micron Nové Zámky) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 142 HK Nitra vs. HC Micron Nové Zámky dňa 3. 12. 2023 v čase zápasu 56:44. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 7. 12. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/124/23-24.
 • Jozef Matúška (HC 07 Detva) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy juniorov č. 3435 HC 07 Detva vs. HK Spišská Nová Ves dňa 2. 12. 2023 v čase zápasu 44:30. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 7. 12. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/125/23-24.
 • Alexander Kotzman (HC Dukla Senica) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (podkopnutie podľa čl. 27 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 2. ligy seniorov č. 10039 HC Dukla Senica vs. MHA Martin dňa 2. 12. 2023 v čase zápasu 48:35. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 7. 12. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/126/23-24.
 • Roman Kukumberg (HK Trnava) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (úder hlavou podľa čl. 20 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 626 HK´95 Považská Bystrica vs. HK Trnava dňa 1. 12. 2023 v čase zápasu 60:00. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 7. 12. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/127/23-24.
 • Aleksandrs Jerofejevs (HC Prešov) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 622 VLCI Žilina vs. HC Prešov dňa 1. 12. 2023 v čase zápasu 06:15. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 7. 12. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/128/23-24.

Úradná správa zo dňa 27. 11. 2023 (ÚS/16/23-24)

 • DK SZĽH prijala odvolanie disciplinárne potrestanej športovej organizácie HK DUKLA Trenčín vo veci PL/78/23-24 a predkladá vec príslušnému odvolaciemu disciplinárnemu orgánu na rozhodnutie.
 • Matej Ambrózy (HK Spišská Nová Ves) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy dorastu č. 2150 HK Spišská Nová Ves vs. VLCI Žilina dňa 25. 11. 2023 v čase zápasu 20:28. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 30. 11. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/106/23-24.
 • Samuel Chalupa (HC Prešov) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 609 HC Prešov vs. HK Skalica dňa 24. 11. 2023 v čase zápasu 56:05. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 30. 11. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/107/23-24.
 • Dárius Grenčík (HO HAMIKOVO Hamuliakovo) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy juniorov č. 3130 HO HAMIKOVO Hamuliakovo vs. HOBA Bratislava dňa 26. 11. 2023 v čase zápasu 59:16. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 30. 11. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/108/23-24.
 • Timotej Králik (HC Topoľčany) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. OddieluI. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy dorastu č. 4056 HC Topoľčany vs. HK Lokomotíva Nové Zámky dňa 25. 11. 2023 v čase zápasu 25:24. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 30. 11. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/109/23-24.
 • Tomáš Chrenko (MMHK Nitra) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (uvádzanie nesprávnych údajov podľa čl. 32II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť uvádzaním nesprávnych údajov a falšovaním športovo technických písomností športovým odborníkom. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 30. 11. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/110/23-24.
 • Martin Kalafa (MMHK Nitra) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neoprávnený štart podľa čl. 1 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť neoprávneným štartom hráča na cudzí preukaz alebo na doklad patriaci inému hokejistovi. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 30. 11. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/111/23-24.
 • MHk 32 Liptovský Mikuláš - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 114 MHk 32 Liptovský Mikuláš vs. HC MIKRON Nové Zámky dňa 19. 11. 2023 hodením drobných predmetov na ľadovú plochu domácim obecenstvom v čase zápasu 25:51 a skandovaním vulgárnych nadávok domácim obecenstvom. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 30. 11. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/112/23-24.
 • HK MŠK Indian Žiar nad Hronom - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 612 HK MŠK Indian Žiar nad Hronom vs. HK Spartak Dubnica dňa 24. 11. 2023 hodením drobných predmetov na ľadovú plochu domácim obecenstvom v priebehu zápasu a aj po jeho skončení. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 30. 11. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/113/23-24.
 • HC Košice - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 106 HC Košice vs. SLOVAN Bratislava dňa 17. 11. 2023 skandovaním vulgárnych nadávok domácim obecenstvom v priebehu zápasu a aj po jeho skončení. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 30. 11. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/114/23-24.
 • HKM Zvolen - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členov SZĽH)  podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 111 HKM Zvolen vs. HC Košice dňa 19. 11. 2023 porušením čl. 3.12 Súťažného poriadku SZĽH tým, že dostatočne nezaistil bezpečnosť rozhodcov zápasu. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 30. 11. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/115/23-24.
 • HK 2016 Trebišov - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 603 HK 2016 Trebišov vs. HK Skalica dňa 22. 11. 2023 hodením drobných predmetov na ľadovú plochu domácim obecenstvom v čase zápasu 46:45. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 30. 11. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/116/23-24.

Úradná správa zo dňa 20. 11. 2023 (ÚS/15/23-24)

 • Frank Peter Hora (HC´05 Banská Bystrica) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 112 SLOVAN Bratislava vs. HC´05 Banská Bystrica dňa 19. 11. 2023 v čase zápasu 12:29. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 23. 11. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/96/23-24.
 • Brett Joseph Findlay (SLOVAN Bratislava) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 112 SLOVAN Bratislava vs. HC´05 Banská Bystrica dňa 19. 11. 2023 v čase zápasu 12:12. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 23. 11. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/97/23-24.
 • Samuel Petráš (SLOVAN Bratislava) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 599 Modré krídla SLOVAN vs. HK Spartak Dubnica dňa 17. 11. 2023 v čase zápasu 24:05. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 23. 11. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/98/23-24. 
 • HK Levice - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členov SZĽH) podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy dorastu č. 4010 HK Levice vs. HK Lokomotíva Nové Zámky dňa 24. 9. 2023 porušením Súťažného poriadku SZĽH. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 23. 11. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/99/23-24.
 • Draci Liptovský Mikuláš - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členov SZĽH) podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy dorastu č. 2080 Draci Liptovský Mikuláš vs. HK ŠKP Poprad dňa 8. 10. 2023 porušením Súťažného poriadku SZĽH. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 23. 11. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/100/23-24.
 • HK Brezno - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (zavinené nedostavenie sa na zápas podľa čl. 3 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 2. ligy seniorov č. 10028 HK Senica vs. HK Brezno dňa 11. 11. 2023 nedostavením sa na súťažný zápas. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 23. 11. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/101/23-24.
 • HK DUKLA Trenčín - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členov SZĽH)  podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 107 HK DUKLA Trenčín vs. HKM Zvolen dňa 17. 11. 2023 porušením čl. 3.12 Súťažného poriadku SZĽH. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 23. 11. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/102/23-24.
 • HK DUKLA Trenčín - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 107 HK DUKLA Trenčín vs. HKM Zvolen dňa 17. 11. 2023 skandovaním vulgárnych nadávok domácim obecenstvom v priebehu zápasu a po jeho skončení. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 23. 11. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/103/23-24.
 • HKM Zvolen - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 107 HK DUKLA Trenčín vs. HKM Zvolen dňa 17. 11. 2023 skandovaním vulgárnych nadávok hosťujúcim obecenstvom v priebehu zápasu a po jeho skončení. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 23. 11. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/104/23-24.
 • HK Nitra - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členov SZĽH)  podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 108 HK Nitra vs. HK Spišská Nová Ves dňa 17. 11. 2023 porušením čl. 3.12 Súťažného poriadku SZĽH. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 23. 11. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/105/23-24.
 • HK Nitra - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 108 HK Nitra vs. HK Spišská Nová Ves dňa 17. 11. 2023 hodením drobných predmetov na ľadovú plochu domácim obecenstvom v čase zápasu 48:36. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 23. 11. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/105/23-24.

Úradná správa zo dňa 7. 11. 2023 (ÚS/14/23-24)

 • Róbert Džugan (HK Spišská Nová Ves) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 86 SLOVAN Bratislava vs. HK Spišská Nová Ves dňa 31. 10. 2023 v čase zápasu 45:11. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 9. 11. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/85/23-24.
 • Richard Ondrušek (HK Nové Zámky) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 92 HC´05 Banská Bystrica vs. HK Nové Zámky dňa 3. 11. 2023 v čase zápasu 50:17. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 9. 11. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/86/23-24.
 • Samuel Škácha (Draci Liptovský Mikuláš) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy dorastu č. 2125 Draci Liptovský Mikuláš vs. MHKM Skalica dňa 4. 11. 2023 v čase zápasu 33:01. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 9. 11. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/87/23-24.
 • Georgii Safronov (HK Detva) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 2. ligy seniorov č. 10070 HK Detva vs. HK Sabinov dňa 4. 11. 2023 v čase zápasu 31:43. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 9. 11. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/88/23-24.
 • Michal Horský (HOBA Bratislava) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy juniorov č. 3105 HK Lokomotíva Nové Zámky vs. HOBA Bratislava dňa 5. 11. 2023 v čase zápasu 58:11. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 9. 11. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/89/23-24.
 • Ivan Berčík (MMHK Nitra) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy dorastu č. 2115 HK ŠKP Poprad vs. MMHK Nitra dňa 4. 11. 2023 v čase zápasu 33:46. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 9. 11. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/90/23-24.
 • Adam Budai (HKM Rimavská Sobota) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy dorastu č. 4347 HKM Rimavská Sobota vs. Mládež HC 46 Bardejov dňa 5. 11. 2023 v čase zápasu 12:13. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 9. 11. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/91/23-24.
 • MHA Martin - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 2. ligy seniorov č. 10018 MHA Martin vs. MŠK Púchov dňa 1. 11. 2023 v čase zápasu 46:33 skandovaním nadávok domácim obecenstvom. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 9. 11. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/92/23-24.
 • HK ŠKP Poprad - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy dorastu č. 2239 HK Spišská Nová Ves vs. HK ŠKP Poprad dňa 29. 10. 2023 v čase zápasu 53:36 skandovaním fanúšikov hosťujúceho družstva. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 9. 11. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/93/23-24.
 • MMHK Nitra - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členov SZĽH)  podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť porušením Registračného poriadku SZĽH a Súťažného poriadku SZĽH. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 9. 11. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/94/23-24.

Úradná správa zo dňa 30. 10. 2023 (ÚS/13/23-24)

 • Phil Pietroniro (HK DUKLA Trenčín) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 77 HK Poprad vs. HK DUKLA Trenčín dňa 27. 10. 2023 v čase zápasu 28:35. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 30. 10. 2023 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/70/23-24.
 • Miloš Adámik (HK Slovan Levice) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (pichnutie podľa čl. 28 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 2. ligy seniorov č. 10014 HK Slovan Levice vs. MHA Martin dňa 27. 10. 2023 v čase zápasu 59:59. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 2. 11. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/71/23-24.
 • Benjamín Hýrošš (HK Iskra Partizánske) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy juniorov č. 3090 HK Iskra Partizánske vs. HC Topoľčany dňa 28. 10. 2023 v čase zápasu 19:05. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 2. 11. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/72/23-24.
 • Peter Kundrík (HK Poprad) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 80 HC Košice vs. HK Poprad dňa 29. 10. 2023 v čase zápasu 34:22. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 2. 11. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/73/23-24.
 • Juraj Ďurkech (HK´95 Považská Bystrica) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 574 HK´95 Považská Bystrica vs. HKM Rimavská Sobota dňa 27. 10. 2023 v čase zápasu 55:30. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 2. 11. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/74/23-24.
 • Ondrej Ivan Toman (HK Levice) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy juniorov č. 3086 HK Levice vs. HO HAMIKOVO Hamuliakovo dňa 28. 10. 2023 v čase zápasu 27:34. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 2. 11. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/75/23-24.
 • Michal Luhový (MŠK Púchov) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 1 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy dorastu č. 2228 MŠK Púchov vs. VLCI Žilina dňa 28. 10. 2023 v čase zápasu 11:53. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 2. 11. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/76/23-24.
 • Daniil Pavlenko (HK´95 Považská Bystrica) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy dorastu č. 4164 HK Spartak Dubnica vs. HK´95 Považská Bystrica dňa 29. 10. 2023 v čase zápasu 38:39. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 2. 11. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/77/23-24.
 • HK DUKLA Trenčín - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členov SZĽH)  podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 66 HK DUKLA Trenčín vs. HC Košice dňa 20. 10. 2023 porušením čl. 3.12 Súťažného poriadku SZĽH. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 2. 11. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/78/23-24.
 • MHk 32 Liptovský Mikuláš - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členov SZĽH)  podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 62 MHk 32 Liptovský Mikuláš vs. SLOVAN Bratislava dňa 20. 10. 2023 porušením čl. 3.12 Súťažného poriadku SZĽH. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 2. 11. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/79/23-24.
 • HK DUKLA Ingema Michalovce - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členov SZĽH)  podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 72 HK DUKLA Ingema Michalovce vs. SLOVAN Bratislava dňa 22. 10. 2023 porušením čl. 3.12 Súťažného poriadku SZĽH. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 2. 11. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/80/23-24.
 • HK Poprad - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členov SZĽH)  podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 69 HK Poprad vs. HK Nitra dňa 22. 10. 2023 porušením čl. 3.12 Súťažného poriadku SZĽH. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 2. 11. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/81/23-24.
 • HK Skalica - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 567 HK Skalica vs. VLCI Žilina dňa 25. 10. 2023 na konci zápasu. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 2. 11. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/82/23-24.
 • HK Sabinov - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členov SZĽH)  podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 2. ligy č. 10059 MHK Dolný Kubín vs. HK Sabinov dňa 7. 10. 2023 porušením Súťažného poriadku SZĽH. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 2. 11. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/83/23-24.
 • HK Spartak Dubnica - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členov SZĽH)  podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy dorastu č. 4154 HK Spartak Dubnica vs. SPORT TREND Žiar nad Hronom dňa 22. 10. 2023 porušením Súťažného poriadku SZĽH. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 2. 11. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/84/23-24.

Úradná správa zo dňa 25. 10. 2023 (ÚS/12/23-24)

 • DK SZĽH prijala odvolanie disciplinárne potrestanej športovej organizácie HKM Zvolen - mládež vo veci PL/35/23-24 a predkladá vec príslušnému odvolaciemu disciplinárnemu orgánu na rozhodnutie.

Úradná správa zo dňa 24. 10. 2023 (ÚS/11/23-24)

 • Ivan Frajt (MHK Dolný Kubín) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa podľa čl. 5 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy juniorov č. 3376 HC Prešov vs. MHK Dolný Kubín dňa21. 10. 2023 v čase zápasu 60:00. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 26. 10. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/68/23-24.
 • Vladimír Matejov (HC Topoľčany) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa podľa čl. 5II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy dorastu č. 4032 HO HAMIKOVO Hamuliakovo vs. HC Topoľčany dňa 21. 10. 2023 v čase zápasu 35:09. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 26. 10. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/69/23-24.

Úradná správa zo dňa 23. 10. 2023 (ÚS/10/23-24)

 • Matúš Brnčo (HKM Zvolen) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy juniorov č. 1074 HK ŠKP Poprad vs. HKM Zvolen dňa 21. 10. 2023 v čase zápasu 41:10. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 26. 10. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/53/23-24.
 • Alex František Kupka (HK Trnava) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 562 HK Trnava vs. HK Spartak Dubnica dňa 20. 10. 2023 v čase zápasu 49:59. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 26. 10. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/54/23-24.
 • Alex Plichta (MHK Dolný Kubín) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (kopnutie podľa čl. 24 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy dorastu č. 4155 MHK Dolný Kubín vs. HK Brezno dňa 22. 10. 2023 v čase zápasu 25:11. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 26. 10. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/55/23-24.
 • Petr Kuboš (MŠK Žiar nad Hronom) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 565 MŠHK Žiar nad Hronom vs. HC Prešov dňa 20. 10. 2023 v čase zápasu 58:05. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 26. 10. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/56/23-24.
 • Dávid Barilla (HK Spišská Nová Ves) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy juniorov č. 3380 HK Brezno vs. HK Spišská Nová Ves dňa 22. 10. 2023 v čase zápasu 30:09. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 26. 10. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/57/23-24.
 • Brett Joseph Findlay (SLOVAN Bratislava) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 72 HK DUKLA Ingema Michalovce vs. SLOVAN Bratislava dňa 22. 10. 2023 v čase zápasu 27:56. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 26. 10. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/58/23-24.
 • Kirill Domaev (HK Detva) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 2. ligy č. 10063 HK Detva vs. MHK Kežmarok dňa 21. 10. 2023 v čase zápasu 50:05. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 26. 10. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/59/23-24. 
 • Radek Prokeš (HC MIKRON Nové Zámky) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 70 HK Spišská Nová Ves vs. HC Mikron Nové Zámky dňa 22. 10. 2023 v čase zápasu 33:44. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 26. 10. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/60/23-24.
 • Matúš Saňa (HOBA Bratislava) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy dorastu č. 2111 HK ŠKP Poprad vs. HOBA Bratislava dňa 22. 10. 2023 v čase zápasu 12:58. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 26. 10. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/61/23-24.
 • Viktor Petrík (HK DUKLA Trenčín) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (podkopnutie podľa čl. 27 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy juniorov č. 1077 HK Nitra vs. HK DUKLA Trenčín dňa 21. 10. 2023 v čase zápasu 46:00. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 26. 10. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/62/23-24.
 • VLCI Žilina - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členov SZĽH)  podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 514 HC Topoľčany vs. VLCI Žilina dňa 27. 9. 2023 porušením Súťažného poriadku SZĽH. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 26. 10. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/63/23-24.
 • MHk 32 Liptovský Mikuláš - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 5 MHk 32 Liptovský Mikuláš vs. HKM Zvolen dňa 15. 9. 2023 hádzaním predmetov na ľadovú plochu v čase zápasu 27:26. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 26. 10. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/64/23-24.
 • HC Prešov - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členov SZĽH)  podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 556 HC Prešov vs. VLCI Žilina dňa 18. 10. 2023 porušením Súťažného poriadku SZĽH. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 26. 10. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/65/23-24.
 • HKM Zvolen - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 52 HKM Zvolen vs. HC´05 Banská Bystrica dňa 13. 10. 2023 v čase zápasu 11:09. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 26. 10. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/66/23-24.
 • Andrej Kmeč (HKM Zvolen) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (urážky rozhodcov, hráčov, športových odborníkov, činovníkov stretnutia a divákov športovými odborníkmi a činovníkmi stretnutia podľa čl. 7 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 41 HKM Zvolen vs. HK DUKLA Trenčín dňa 6. 10. 2023 po druhej tretine zápasu. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 26. 10. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/67/23-24.

Úradná správa zo dňa 17. 10. 2023 (ÚS/9/23-24)

 • HKM Rimavská Sobota - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 545 HKM Rimavská Sobota vs. VLCI Žilina dňa 13. 10. 2023 počas tretej tretiny zápasu. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 19. 10. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/48/23-24.
 • SLOVAN Bratislava - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 51 SLOVAN Bratislava vs. HK Poprad dňa 13. 10. 2023 počas tretej tretiny zápasu. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 19. 10. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/49/23-24.
 • BARANI Banská Bystrica - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členov SZĽH)  podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy juniorov č. 3352 BARANI Banská Bystrica vs. MŠK Púchov dňa 7. 10. 2023 a v súťažnom zápase 1. ligy juniorov č. 3358 BARANI Banská Bystrica vs. MŠK Púchov dňa 8. 10. 2023 nedodržaním Súťažného poriadku SZĽH. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 19. 10. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/50/23-24.
 • HK Nitra - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členov SZĽH)  podľa čl. 22 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 54 HK Nitra vs. HK DUKLA Trenčín dňa 13. 10. 2023 v čase zápasu 08:24 porušením smernice pre používanie video plochy na zimných štadiónoch. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 19. 10. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/51/23-24.
 • Miroslav Kováčik (HK Nitra) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (urážky rozhodcov, hráčov, športových odborníkov, činovníkov stretnutia a divákov športovými odborníkmi a činovníkmi stretnutia podľa čl. 7 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 54 HK Nitra vs. HK DUKLA Trenčín dňa 13. 10. 2023 po prvej tretine zápasu. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 19. 10. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/52/23-24.

Úradná správa zo dňa 16. 10. 2023 (ÚS/8/23-24)

 • Jakub Bečár (HK Spartak Dubnica) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy dorastu č. 4143 HK Brezno vs. HK Spartak Dubnica dňa 14. 10. 2023 v čase zápasu 19:50. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 19. 10. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/38/23-24.
 • Dávid Dadaj (HK´95 Považská Bystrica) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (kopnutie podľa čl. 24 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy juniorov č. 3361 HK 2016 Trebišov vs. HK´95 Považská Bystrica dňa 14. 10. 2023 v čase zápasu 37:21. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 19. 10. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/39/23-24.
 • Tomáš Matoušek (HC´05 Banská Bystrica) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (podkopnutie podľa čl. 27 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 57 HC´05 Banská Bystrica vs. HK Spišská Nová Ves dňa 15. 10. 2023 v čase zápasu 41:37. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 19. 10. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/40/23-24.
 • Tomáš Smida (HK Brezno) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (úder hlavou podľa čl. 20 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 2. ligy č. 1000 HK Brezno vs. HHA Martin dňa 14. 10. 2023 v čase zápasu 17:04. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 19. 10. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/41/23-24.
 • Yuliana Vilhan (ICE DREAM Čaňa) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (bitka – nadmerne hrubá sila podľa čl. 19 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase slovenskej ženskej hokejovej ligy č. 16023 Šarišanka Prešov vs. ICE DREAM Košice dňa 14. 10. 2023 v čase zápasu 50:40. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 19. 10. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/42/23-24.
 • Jakub Tatár (MŠK Žiar nad Hronom) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 539 HK´95 Považská Bystrica vs. MŠHK Žiar nad Hronom dňa 11. 10. 2023 v čase zápasu 47:58. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 19. 10. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/43/23-24.
 • Tomáš Jadroň (MHK Dolný Kubín) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy dorastu č. 4142 MŠHK – mládež Prievidza vs. MHK Dolný Kubín dňa 14. 10. 2023 v čase zápasu 06:38. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 19. 10. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/44/23-24.
 • Milan Sitár (HO Hamikovo Hamuliakovo) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (urážky rozhodcov, hráčov, športových odborníkov, činovníkov stretnutia a divákov športovými odborníkmi a činovníkmi stretnutia podľa čl. 7 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy juniorov č. 3067 Slovan Bratislava vs. HO Hamikovo dňa 15. 10. 2023 v čase zápasu 10:11. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 19. 10. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/45/23-24.
 • HC´05 Banská Bystrica - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 46 HC´05 Banská Bystrica vs. SLOVAN Bratislava dňa 8. 10. 2023 počas druhej tretiny zápasu a po skončení zápasu. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 19. 10. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/46/23-24.
 • VLCI Žilina - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 534 VLCI Žilina vs. HK´95 Považská Bystrica dňa 6. 10. 2023 počas tretej tretiny zápasu a po skončení zápasu. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 19. 10. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/47/23-24.

Úradná správa zo dňa 9. 10. 2023 (ÚS/7/23-24)

 • Peter Debnár (HKM Zvolen) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (kopnutie podľa čl. 24 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy dorastu č. 2078 HKM Zvolen vs. SLOVAN Bratislava dňa 8. 10. 2023 v čase zápasu 60:00. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12. 10. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/29/23-24.
 • Tomáš Mikúš (HK Nové Zámky) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 37 HK Nové Zámky vs. HC 19 Humenné dňa 6. 10. 2023 v čase zápasu 18:58. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12. 10. 2023 do 8:00 hod.DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/30/23-24.
 • Mike Lee (HK Nové Zámky) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 37 HK Nové Zámky vs. HC 19 Humenné dňa 6. 10. 2023 v čase zápasu 27:15. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12. 10. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/31/23-24.
 • Jakub Smatana (HK Iskra Partizánske) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 2. ligy č. 10004 MHA Martin vs. HK Iskra Partizánske dňa 7. 10. 2023 v čase zápasu 19:25. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12. 10. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/32/23-24.
 • Erik Mrižo (HC Topoľčany) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy juniorov č. 3057 HC Topoľčany vs. HK Spartak Dubnica dňa 8. 10. 2023 v čase zápasu 06:47. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12. 10. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/33/23-24.
 • Damien Ackermann (HK Levice) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy dorastu č. 4019 HK Levice vs. HO HAMIKOVO Hamuliakovo dňa 7. 10. 2023 v čase zápasu 20:48. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12. 10. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/34/23-24.
 • HKM Zvolen - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy dorastu č. 2059 HK ŠKP Poprad vs. HKM Zvolen dňa 1. 10. 2023 po skončení zápasu. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12. 10. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/35/23-24.
 • HK Nitra - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 29 HK Nitra vs. SLOVAN Bratislava dňa 29. 9. 2023 v priebehu prvej a tretej tretiny zápasu. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12. 10. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/36/23-24.
 • HC Petržalka 2010 - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa divákov podľa čl. 1 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy juniorov č. 3053 HC Petržalka 2010 vs. HK Lokomotíva Nové Zámky dňa 7. 10. 2023 po skončení zápasu. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12. 10. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/37/23-24.???????

Úradná správa zo dňa 2. 10. 2023 (ÚS/5/23-24)

 • Marián Haborák (MŠK Žiar nad Hronom) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 513 MŠK Žiar nad Hronom vs. HK Skalica dňa 27. 9. 2023 v čase zápasu 53:04. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 5. 10. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/19/23-24.
 • Samuel Mlynarovič (HK Poprad) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase TIPOS extraligy č. 36 HK Poprad vs. HK MIKRON Nové Zámky dňa 1. 10. 2023 v čase zápasu 39:32. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 5. 10. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/20/23-24.
 • Ivan Špendel (HK Levice) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy juniorov č. 3040 HK Levice vs. HC Topoľčany dňa 30. 9. 2023 v čase zápasu 57:02. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 5. 10. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/21/23-24.
 • Andrej Macko (HK Dukla Michalovce - mládež) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy dorastu č. 2049 HK Dukla Michalovce - mládež vs. MHA Martin dňa 30. 9. 2023 v čase zápasu 33:43. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 5. 10. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/22/23-24.
 • Andrey Legalin (HC Topoľčany) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 524 MŠK Žiar nad Hronom vs. HC Topoľčany dňa 29. 9. 2023 v čase zápasu 33:47. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 5. 10. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/23/23-24.
 • Jozef Dzivák (HK Trnava) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy juniorov č. 1039 BARANI Banská Bystrica vs. HK Trnava dňa 30. 9. 2023 v čase zápasu 51:48. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 5. 10. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/24/23-24.
 • Sergey Lazkov (VLCI Žilina) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy juniorov č. 1044 VLCI Žilina vs. MHKM Skalica dňa 1. 10. 2023 v čase zápasu 55:02. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 5. 10. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/25/23-24.
 • Radoslav Hecl (RUŽINOV´99 Bratislava) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (urážky rozhodcov, hráčov, športových odborníkov, činovníkov stretnutia a divákov športovými odborníkmi a činovníkmi stretnutia podľa čl. 7 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy dorastu č. 4014 RUŽINOV´99 Bratislava vs. HK 91 Senica dňa 30. 9. 2023 v čase zápasu 37:15. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 5. 10. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/26/23-24.
 • Emil Bagin (HK SPARTAK Dubnica) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie stanov, poriadkov a smerníc SZĽH, porušenie nariadení a rozhodnutí odborných komisií alebo riadiacich orgánov súťaží podľa čl. 47 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy juniorov č. 3041 HK SPARTAK Dubnica vs. HK Iskra Partizánske dňa 30. 9. 2023 pred začiatkom zápasu a počas zápasu. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 5. 10. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/27/23-24.

Úradná správa zo dňa 8. 10. 2023 (ÚS/6/23-24)

 • Christián Majzún (HC Petržalka 2010) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nešportové správanie sa podľa čl. 5 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy juniorov č. 3053 HC Petržalka 2010 vs. HK Loko Nové Zámky zo dňa 7. 10. 2023 v čase zápasu 53:35. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12. 10. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/28/23-24.

Úradná správa zo dňa 26. 9. 2023 (ÚS/4/23-24)

 • Marek Slovák (HK Nitra) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia predstieranie pádu a zranenia (podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase Tipos extraligy č. 3 HK Nitra vs. HK Poprad dňa 15.9.2023 v čase zápasu 22:28. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 28. 9. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/10/23-24. 
 • Peter Debnár (HKM Zvolen) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy dorastu č. 2018 HC Košice vs. HKM Zvolen dňa 16. 9. 2023 v čase zápasu 38:03. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 28. 9. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/11/23-24.
 • Timon Bajtala (MŠK Púchov) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy dorastu č. 2019 MHA Martin vs. MŠK Púchov dňa 16. 9. 2023 v čase zápasu 54:35. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 28. 9. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/12/23-24.
 • Martin Simonides (MHA Martin) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy juniorov č. 3324 MHK Dolný Kubín vs. MHA Martin dňa 17. 9. 2023 v čase zápasu 32:47. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 28. 9. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/13/23-24.
 • Samuel Petráš (Slovan Bratislava) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase Tipos extraligy č. 28 SLOVAN Bratislava vs. HKM Zvolen dňa 22. 9. 2023 v čase zápasu 42:41. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 28. 9. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/14/23-24.
 • Daniel Marcinov (Mládež HC 46 Bardejov) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (urážky rozhodcov, hráčov, športových odborníkov, činovníkov stretnutia a divákov športovými odborníkmi a činovníkmi stretnutia podľa čl. 7 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy dorastu č. 4311 Mládež HC 46 Bardejov vs. MŠKM Trebišov dňa 24. 9. 2023 po prvej a tretej tretine zápasu. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 28. 9. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/15/23-24.
 • HKM Rimavská Sobota - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (nedodržanie alebo porušenie stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou, športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH)  podľa čl. 7 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy seniorov č. 508 HKM Rimavská Sobota vs. HK 95 Považská Bystrica dňa 24. 9. 2023 porušením Súťažného poriadku SZĽH. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 28. 9. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/16/23-24.
 • HK Brezno - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (zavinené nedostavenie sa na zápas podľa čl. 3 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy dorastu č. 4112 MŠHK Mládež Prievidza vs. HK Brezno dňa 16. 9. 2023 zavineným nedostavením sa na zápas. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 28. 9. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/17/23-24.
 • HK Brezno - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (zavinené nedostavenie sa na zápas podľa čl. 3 II. Oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy dorastu č. 4116 MŠHK Mládež Prievidza vs. HK Brezno dňa 17. 9. 2023 zavineným nedostavením sa na zápas. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 28. 9. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/18/23-24.

Úradná správa zo dňa 19. 9. 2023 (ÚS/3/23-24)

 • Filip Vašaš (HK DUKLA Ingema Michalovce) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia seknutie podľa čl. 26 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase Tipos extraligy č. 8 HKM Zvolen vs. HK DUKLA Ingema Michalovce dňa 17. 9. 2023 v čase zápasu 50:48. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 21. 9. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/9/23-24.

Úradná správa zo dňa 18. 9. 2023 (ÚS/2/23-24)

 • Evan Kenneth Wardley (MHk 32 Liptovský Mikuláš) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadntie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase Tipos  extraligy č. 9 HK Spišská Nová Ves vs. MHk 32 Liptovský Mikuláš dňa 17. 9. 2023 v čase zápasu 29:12. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 21. 9. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/6/23-24.
 • Martin Šuna (BARANI Banská Bystrica) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase Extraligy juniorov č. 1024 BARANI Banská Bystrica vs. HKM Zvolen dňa 17. 9. 2023 v čase zápasu 27:13. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 21. 9. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/7/23-24.
 • Peter Valent (MMHK Nitra) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (pichnutie podľa čl. 28 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy juniorov č. 1019 MMHK Nitra vs. SLOVAN Bratislava dňa 17. 9. 2023 v čase zápasu 56:18. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 21. 9. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/8/23-24.

Úradná správa zo dňa 11. 9. 2023 (ÚS/1/23-24)

 • Samuel Lamač (HC Prešov) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy juniorov č. 3306 BARANI Banská Bystrica vs. HC Prešov dňa 9. 9. 2023 v čase zápasu 56:57. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 14. 9. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/1/23-24.

 • Samuel Hodál (HC Topoľčany) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie zozadu podľa čl. 13 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase 1. ligy juniorov č. 3011 HC Topoľčany vs. HK DUKLA Trenčín dňa 10. 9. 2023 v čase zápasu 58:21. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 14. 9. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/2/23-24.

 • Lukáš Tomka (BARANI Banská Bystrica) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (napadnutie hlavy a krku podľa čl. 14 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy juniorov č. 1012 BARANI Banská Bystrica vs. VLCI Žilina dňa 10. 9. 2023 v čase zápasu 58:41. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 14. 9. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/3/23-24.

 • Martin Petný (VLCI Žilina) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (urážky rozhodcov, hráčov, športových odborníkov, činovníkov stretnutia a divákov športovými odborníkmi a činovníkmi stretnutia podľa čl. 7 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy dorastu č. 2016 VLCI Žilina vs. BARANI Banská Bystrica dňa 10. 9. 2023 v čase zápasu 62:39. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 14. 9. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/4/23-24.

 • Miroslav Nemček (MŠK Púchov) - DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (urážky rozhodcov, hráčov, športových odborníkov, činovníkov stretnutia a divákov športovými odborníkmi a činovníkmi stretnutia podľa čl. 7 II. Oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v súťažnom zápase extraligy dorastu č. 2015 MŠK Púchov vs. HKM Zvolen dňa 10. 9. 2023 v čase zápasu 65:00. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 14. 9. 2023 do 8:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/5/23-24.

 

Rozhodnutia za máj 2024

Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/307/23-24 zo dňa 7.5.2024 - HKM Rimavská Sobota
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/306/23-24 zo dňa 7.5.2024 - HC Prešov
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/305/23-24 zo dňa 7.5.2024 - HC Košice
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/304/23-24 zo dňa 7.5.2024 - HK Spišská Nová Ves

Rozhodnutia za apríl 2024

Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/303/23-24 zo dňa 25.4.2024 - HK Spartak Dubnica
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/302/23-24 zo dňa 22.4.2024 - HK Nitra
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/301/23-24 zo dňa 25.4.2024 - HKM Zvolen
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/300/23-24 zo dňa 25.4.2024 - Pavel Igríni
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/299/23-24 zo dňa 16.4.2024 - Aleksandrs Jerofejevs POZVT
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/299/23-24 zo dňa 16.4.2024 - Aleksandrs Jerofejevs
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/298/23-24 zo dňa 16.4.2024 - Eduard Šedivý
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/297/23-24 zo dňa 25.4.2024 - Róbert Bačo
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/296/23-24 zo dňa 25.4.2024 - Matúš Paločko
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/295/23-24 zo dňa 25.4.2024 - Patrick James Holway
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/294/23-24 zo dňa 25.4.2024 - Andrej Štefánik
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/293/23-24 zo dňa 25.4.2024 - Andrej Štefánik
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/292/23-24 zo dňa 25.4.2024 - Ján Sarvaš
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/291/23-24 zo dňa 25.4.2024 - Lukáš Zemko
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/290/23-24 zo dňa 25.4.2024 - Miroslav Kristín
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/289/23-24 zo dňa 25.4.2024 - Marek Holík
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/288/23-24 zo dňa 11.4.2024 - HK Detva odôvodnenie
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/288/23-24 zo dňa 11.4.2024 - HK Detva
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/287/23-24 zo dňa 25.4.2024 - HC Dukla Senica
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/286/23-24 zo dňa 6.4.2024 - Alex Mišiak
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/285/23-24 zo dňa 7.4.2024 - Sena Wendell Acolatse
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/284/23-24 zo dňa 6.4.2024 - Roman Chatrnúch
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/283/23-24 zo dňa 6.4.2024 - Enrik Švec
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/282/23-24 zo dňa 4.4.2024 - VLCI Žilina
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/281/23-24 zo dňa 4.4.2024 - MŠK Púchov
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/280/23-24 zo dňa 4.4.2024 - MŠK Púchov
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/279/23-24 zo dňa 4.4.2024 - HK Slovan Levice
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/273/23-24 zo dňa 4.4.2024 - HK ŠKP Poprad
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/277/23-24 zo dňa 4.4.2024 - HK Spartak Dubnica
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/276/23-24 zo dňa 4.4.2024 - HK Nitra
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/275/23-24 zo dňa 4.4.2024 - HK Nitra
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/274/23-24 zo dňa 4.4.2024 - HK Nitra
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/273/23-24 zo dňa 4.4.2024 - HK Nitra
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/271/23-24 zo dňa 4.4.2024 - Roberto Leonardo Henriquez

Rozhodnutia za marec 2024

Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/272/23-24 zo dňa 28.3.2024 - Jakub Pobežal
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/270/23-24 zo dňa 31.3.2024 - Jozef Kukos POZVT
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/270/23-24 zo dňa 28.3.2024 - Jozef Kukos
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/269/23-24 zo dňa 28.3.2024 - HC Košice
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/268/23-24 zo dňa 28.3.2024 - HC Košice
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/267/23-24 zo dňa 28.3.2024 - HK´95 Považská Bystrica
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/266/23-24 zo dňa 28.3.2024 - HC Dukla Senica
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/265/23-24 zo dňa 28.3.2024 - MHK Ružomberok
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/264/23-24 zo dňa 28.3.2024 - HK Dukla Trenčín
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/263/23-24 zo dňa 28.3.2024 - Patrik Drdan
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/262/23-24 zo dňa 28.3.2024 - Peter Debnár
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/261/23-24 zo dňa 28.3.2024 - Matej Belluš
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/260/23-24 zo dňa 28.3.2024 - Matej Bais
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/259/23-24 zo dňa 22.3.2024 - HK Nitra
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/258/23-24 zo dňa 22.3.2024 - HK Poprad
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/257/23-24 zo dňa 22.3.2024 - Dávid Kočka
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/256/23-24 zo dňa 22.3.2024 - František Gajdoš
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/255/23-24 zo dňa 25.3.2024 - Matej Bača POZVT
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/255/23-24 zo dňa 22.3.2024 - Matej Bača
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/254/23-24 zo dňa 27.3.2024 - Boris Česánek odôvodnenie
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/254/23-24 zo dňa 27.3.2024 - Boris Česánek POZVT
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/254/23-24 zo dňa 22.3.2024 - Boris Česánek
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/253/23-24 zo dňa 22.3.2024 - Ján Brejčák odôvodnenie
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/253/23-24 zo dňa 25.3.2024 - Ján Brejčák POZVT
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/253/23-24 zo dňa 22.3.2024 - Ján Brejčák
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/252/23-24 zo dňa 22.3.2024 - Sena Wendell Acolatse POZVT
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/252/23-24 zo dňa 21.3.2024 - Sena Wendell Acolatse
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/251/23-24 zo dňa 20.3.2024 - Martin Hujsa
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/250/23-24 zo dňa 21.3.2024 - Annamária Suráková
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/249/23-24 zo dňa 21.3.2024 - Matúš Saňa
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/248/23-24 zo dňa 19.3.2024 - Šimon Kopij
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/247/23-24 zo dňa 21.3.2024 - Boris Deneš
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/246/23-24 zo dňa 20.3.2024 - Branislav Kotvan
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/245/23-24 zo dňa 17.3.2024 - Samuel Buček
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/244/23-24 zo dňa 17.3.2024 - Miloš Bystričan
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/244/23-24 zo dňa 16.3.2024 - Miloš Bystričan predbežné opatrenie
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/243/23-24 zo dňa 14.3.2024 - Adrián Sloboda
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/242/23-24 zo dňa 14.3.2024 - Igor Bobček
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/241/23-24 zo dňa 14.3.2024 - Stanislav Hudec
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/240/23-24 zo dňa 28.3.2024 - HC Slovan Bratislava
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/239/23-24 zo dňa 21.3.2024 - HK Dukla Trenčín
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/238/23-24 zo dňa 14.3.2024 - Timon Potočný
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/237/23-24 zo dňa 12.3.2024 - Timur Král
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/236/23-24 zo dňa 14.3.2024 - Viktor Svedberg
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/235/23-24 zo dňa 14.3.2024 - Michal Plančár
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/234/23-24 zo dňa 14.3.2024 - Patrik Suchánek
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/233/23-24 zo dňa 14.3.2024 - Karin Hrušková
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/232/23-24 zo dňa 14.3.2024 - Adam Budai
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/231/23-24 zo dňa 14.3.2024 - Rayen Petrovický
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/230/23-24 zo dňa 14.3.2024 - Michal Králik
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/229/23-24 zo dňa 6.3.2024 - Daniel Demo
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/228/23-24 zo dňa 7.3.2024 - Alex Róbert Bíly
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/227/23-24 zo dňa 7.3.2024 - MHk32 Liptovský Mikuláš
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/226/23-24 zo dňa 7.3.2024 - HC Košice
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/225/23-24 zo dňa 7.3.2024 - Patrik Janáč odôvodnenie
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/225/23-24 zo dňa 7.3.2024 - Patrik Janáč
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/224/23-24 zo dňa 7.3.2024 - Filip Bajtek
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/223/23-24 zo dňa 7.3.2024 - Michal Stanček
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/222/23-24 zo dňa 7.3.2024 - Dávid Okoličáni POZVT
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/222/23-24 zo dňa 7.3.2024 - Dávid Okoličáni
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/221/23-24 zo dňa 7.3.2024 - Jozef Myšiak
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/220/23-24 zo dňa 7.3.2024 - Dominik Jendroľ
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/219/23-24 zo dňa 7.3.2024 - Yehor Hrabyk
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/218/23-24 zo dňa 7.3.2024 - Nikolas Horváth
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/217/23-24 zo dňa 7.3.2024 - Andrej Hatala

Rozhodnutia za február 2024

Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/216/23-24 zo dňa 29.2.2024 - Ladislav Karaffa
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/215/23-24 zo dňa 29.2.2024 - HKM Rimavská Sobota
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/214/23-24 zo dňa 29.2.2024 - HK Slovan Levice
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/213/23-24 zo dňa 29.2.2024 - HC Nové Zámky
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/212/23-24 zo dňa 29.2.2024 - HK Dukla Trenčín
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/211/23-24 zo dňa 29.2.2024 - Emile Poirer
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/210/23-24 zo dňa 29.2.2024 - Andrej Vaňo
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/209/23-24 zo dňa 29.2.2024 - Ivan Berčík
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/208/23-24 zo dňa 29.2.2024 - Adam Nechaj
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/207/23-24 zo dňa 29.2.2024 - Radoslav Gábor
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/206/23-24 zo dňa 29.2.2024 - Lukáš Bohunický
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/205/23-24 zo dňa 29.2.2024 - Marek Výbošťok
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/204/23-24 zo dňa 22.2.2024 - Brian Majerčík
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/203/23-24 zo dňa 22.2.2024 - HK´95 Považská Bystrica
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/202/23-24 zo dňa 22.2.2024 - Ján Zlocha
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/201/23-24 zo dňa 22.2.2024 - Samuel Špánik
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/200/23-24 zo dňa 22.2.2024 - Mitchell David Hults
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/199/23-24 zo dňa 22.2.2024 - Pavel Thomas Hurtaj
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/198/23-24 zo dňa 22.2.2024 - Juraj Halaj
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/197/23-24 zo dňa 22.2.2024 - Vsevolod Kurovskyi
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/196/23-24 zo dňa 22.2.2024 - Alex Plichta
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/195/23-24 zo dňa 22.2.2024 - Ján Ťavoda
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/194/23-24 zo dňa 22.2.2024 - Tomáš Török
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/193/23-24 zo dňa 22.2.2024 - Adam Lukošík
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/192/23-24 zo dňa 22.2.2024 - Filip Danko
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/191/23-24 zo dňa 22.2.2024 - Kristián Stročka
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/190/23-24 zo dňa 22.2.2024 - Matúš Havrila
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/189/23-24 zo dňa 22.2.2024 - Lukáš Urbánek
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/188/23-24 zo dňa 22.2.2024 - Lukáš Lunter
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/187/23-24 zo dňa 22.2.2024 - Tomáš Valečko
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/186/23-24 zo dňa 8.2.2024 - Patrik Pohanka
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/185/23-24 zo dňa 8.2.2024 - HK Spišská Nová Ves
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/184/23-24 zo dňa 8.2.2024 - Ivan Berčík
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/183/23-24 zo dňa 8.2.2024 - Kale Kerbashian
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/182/23-24 zo dňa 8.2.2024 - Michal Mišík
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/181/23-24 zo dňa 3.2.2024 - František Gajdoš POZVT
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/181/23-24 zo dňa 1.2.2024 - František Gajdoš
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/179/23-24 zo dňa 1.2.2024 - HK Spišská Nová Ves
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/181/23-24 zo dňa 1.2.2024 - HC Slovan Bratislava
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/177/23-24 zo dňa 1.2.2024 - Karol Csányi
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/176/23-24 zo dňa 1.2.2024 - Andrej Končír
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/172/23-24 zo dňa 1.2.2024 - Peter Klajban

Rozhodnutia za január 2024

Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/175/23-24 zo dňa 25.1.2024 - HKM Rimavská Sobota
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/174/23-24 zo dňa 25.1.2024 - HKM Zvolen
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/173/23-24 zo dňa 25.1.2024 - Lukáš Dudáš
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/171/23-24 zo dňa 25.1.2024 - Marek Pacalaj
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/170/23-24 zo dňa 25.1.2024 - Marek Pacalaj
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/169/23-24 zo dňa 25.1.2024 - Michal Jakubec
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/168/23-24 zo dňa 25.1.2024 - Ronald Kubáň
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/167/23-24 zo dňa 25.1.2024 - Kristián Kohút
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/166/23-24 zo dňa 18.1.2024 - HC Slovan Bratislava
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/165/23-24 zo dňa 18.1.2024 - HC 19 Humenné
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/164/23-24 zo dňa 18.1.2024 - Benjamín Bíreš
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/163/23-24 zo dňa 18.1.2024 - Adrián Gergel
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/162/23-24 zo dňa 18.1.2024 - Mark Mathew Harry Wilkins
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/161/23-24 zo dňa 18.1.2024 - Patrik Ligas
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/160/23-24 zo dňa 18.1.2024 - HK 2016 Trebišov
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/159/23-24 zo dňa 11.1.2024 - HK Slovan Levice
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/158/23-24 zo dňa 11.1.2024 - HK Slovan Levice
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/157/23-24 zo dňa 11.1.2024 - Michel Miklík
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/156/23-24 zo dňa 11.1.2024 - Marek Pacalaj
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/155/23-24 zo dňa 4.1.2024 - Dan Ceman
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/154/23-24 zo dňa 4.1.2024 - HKM Zvolen
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/153/23-24 zo dňa 4.1.2024 - HC´05 Banská Bystrica
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/152/23-24 zo dňa 4.1.2024 - HK Dukla Trenčín
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/151/23-24 zo dňa 4.1.2024 - SLOVAN Bratislava
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/150/23-24 zo dňa 4.1.2024 - HK Nitra
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/149/23-24 zo dňa 4.1.2024 - HK Nitra
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/148/23-24 zo dňa 4.1.2024 - Marek Slovák
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/147/23-24 zo dňa 4.1.2024 - Olivier Archambault
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/146/23-24 zo dňa 4.1.2024 - Igor Merezhko
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/145/23-24 zo dňa 4.1.2024 - Filip Surák
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/144/23-24 zo dňa 4.1.2024 - Marcel Melicherčík 
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/141/23-24 zo dňa 4.1.2024 - HK Dukla Trenčín
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/140/23-24 zo dňa 4.1.2024 - Dan Ceman
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/139/23-24 zo dňa 4.1.2024 - HC Košice
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/138/23-24 zo dňa 4.1.2024 - HK Nitra
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/137/23-24 zo dňa 4.1.2024 - HK Nitra
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/136/23-24 zo dňa 4.1.2024 - HC Topoľčany
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/135/23-24 zo dňa 4.1.2024 - HK Lokomotíva Nové Zámky
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/134/23-24 zo dňa 4.1.2024 - HK Nitra
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/133/23-24 zo dňa 4.1.2024 - Ladislav Gero
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/132/23-24 zo dňa 4.1.2024 - Jakub Nespala

Rozhodnutia za december 2023

Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/144/23-24 zo dňa 30.12.2023 - Marcel Melicherčík predbežné opatrenie
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/143/23-24 zo dňa 29.12.2023 - Samuel Petráš
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/142/23-24 zo dňa 27.12.2023 - Michal Kabáč
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/131/23-24 zo dňa 22.12.2023 - Karol Korím
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/130/23-24 zo dňa 15.12.2023 - Leo Račko
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/129/23-24 zo dňa 7.12.2023 - Ján Zlocha
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/128/23-24 zo dňa 7.12.2023 - Aleksandrs Jerofejevs
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/127/23-24 zo dňa 7.12.2023 - Roman Kukumberg
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/126/23-24 zo dňa 7.12.2023 - Alexander Kotzman
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/125/23-24 zo dňa 7.12.2023 - Jozef Matúška
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/124/23-24 zo dňa 7.12.2023 - Roberts Mamčics
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/123/23-24 zo dňa 7.12.2023 - Michal Chatrnúch odôvodnenie
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/123/23-24 zo dňa 7.12.2023 - Michal Chatrnúch
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/122/23-24 zo dňa 7.12.2023 - Enrik Švec
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/121/23-24 zo dňa 7.12.2023 - Marek Hovorka
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/120/23-24 zo dňa 7.12.2023 - Michal Chatrnúch

Rozhodnutia za november 2023

Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/119/23-24 zo dňa 30.11.2023 - Alec Maxwell Rauhauser
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/118/23-24 zo dňa 30.11.2023 - Martin Magdolen
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/117/23-24 zo dňa 30.11.2023 - HK 2016 Trebišov
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/116/23-24 zo dňa 30.11.2023 - HKM Zvolen
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/115/23-24 zo dňa 30.11.2023 - HC Košice
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/114/23-24 zo dňa 30.11.2023 - HK MŠK Indian Žiar nad Hronom
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/113/23-24 zo dňa 30.11.2023 - MHk 32 Liptovský Mikuláš
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/112/23-24 zo dňa 30.11.2023 - Martin Kalafa
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/111/23-24 zo dňa 7.12.2023 - Tomáš Chrenko oddôvodnenie
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/111/23-24 zo dňa 30.11.2023 - Tomáš Chrenko
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/110/23-24 zo dňa 30.11.2023 - Timotej Králik
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/109/23-24 zo dňa 30.11.2023 - Dárius Grenčík
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/108/23-24 zo dňa 30.11.2023 - Samuel Chalupa
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/107/23-24 zo dňa 30.11.2023 - Matej Ambrózy
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/106/23-24 zo dňa 23.11.2023 - HK Nitra
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/105/23-24 zo dňa 23.11.2023 - HK Nitra
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/104/23-24 zo dňa 23.11.2023 - HKM Zvolen
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/100/23-24 zo dňa 23.11.2023 - HK Dukla Trenčín
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/102/23-24 zo dňa 23.11.2023 - HK Dukla Trenčín
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/101/23-24 zo dňa 23.11.2023 - HK Brezno
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/100/23-24 zo dňa 23.11.2023 - Draci Liptovský Mikuláš
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/99/23-24 zo dňa 23.11.2023 - HK Levice
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/98/23-24 zo dňa 23.11.2023 - Samuel Petráš
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/97/23-24 zo dňa 23.11.2023 - Brett Joseph Findlay
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/96/23-24 zo dňa 23.11.2023 - Frank Peter Hora
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/95/23-24 zo dňa 17.11.2023 - Dalibor Ďuriš 
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/95/23-24 zo dňa 17.11.2023 - Dalibor Ďuriš predbežné opatrenie
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/94/23-24 zo dňa 9.11.2023 - MMHK Nitra
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/93/23-24 zo dňa 9.11.2023 - HK ŠKP Poprad
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/92/23-24 zo dňa 9.11.2023 - MHA Martin
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/91/23-24 zo dňa 9.11.2023 - Adam Budai
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/90/23-24 zo dňa 9.11.2023 - Ivan Berčík
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/89/23-24 zo dňa 9.11.2023 - Michal Horský
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/88/23-24 zo dňa 9.11.2023 - Georgii Safronov
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/87/23-24 zo dňa 9.11.2023 - Samuel Škácha
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/86/23-24 zo dňa 9.11.2023 - Richard Ondrušek
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/85/23-24 zo dňa 9.11.2023 - Róbert Džugan
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/84/23-24 zo dňa 2.11.2023 - HK Spartak Dubnica
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/83/23-24 zo dňa 2.11.2023 - HK Sabinov
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/82/23-24 zo dňa 2.11.2023 - HK Skalica
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/81/23-24 zo dňa 2.11.2023 - HK Poprad
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/80/23-24 zo dňa 2.11.2023 - HK Dukla Ingema Michalovce
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/79/23-24 zo dňa 2.11.2023 - MHk 32 Liptovský Mikuláš
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/78/23-24 zo dňa 2.11.2023 - HK Dukla Trenčín odôvodnenie
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/78/23-24 zo dňa 2.11.2023 - HK Dukla Trenčín
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/77/23-24 zo dňa 2.11.2023 - Daniil Pavlenko
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/76/23-24 zo dňa 2.11.2023 - Michal Luhový
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/75/23-24 zo dňa 2.11.2023 - Ivan Toman
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/74/23-24 zo dňa 2.11.2023 - Juraj Ďurkech
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/73/23-24 zo dňa 2.11.2023 - Peter Kundrík
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/72/23-24 zo dňa 2.11.2023 - Benjamín Hýrošš
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/71/23-24 zo dňa 2.11.2023 - Miloš Adámik

Rozhodnutia za október 2023

Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/70/23-24 zo dňa 30.10.2023 - Phil Pietroniro
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/69/23-24 zo dňa 26.10.2023 - Vladimír Matejov
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/68/23-24 zo dňa 26.10.2023 - Ivan Frajt
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/67/23-24 zo dňa 26.10.2023 - Andrej Kmeč
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/66/23-24 zo dňa 26.10.2023 - HKM Zvolen
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/65/23-24 zo dňa 26.10.2023 - HC PREŠOV
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/64/23-24 zo dňa 26.10.2023 - MHk 32 Liptovský Mikuláš
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/63/23-24 zo dňa 26.10.2023 - VLCI Žilina
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/62/23-24 zo dňa 26.10.2023 - Viktor Petrík
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/61/23-24 zo dňa 26.10.2023 - Matúš Saňa
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/60/23-24 zo dňa 26.10.2023 - Radek Prokeš
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/59/23-24 zo dňa 26.10.2023 - Kirill Domaev
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/58/23-24 zo dňa 26.10.2023 - Brett Joseph Findlay
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/57/23-24 zo dňa 26.10.2023 - Dávid Barilla
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/56/23-24 zo dňa 26.10.2023 - Petr Kuboš
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/55/23-24 zo dňa 26.10.2023 - Alex Plichta
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/54/23-24 zo dňa 24.10.2023 - Alex František Kupka
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/53/23-24 zo dňa 26.10.2023 - Matúš Brnčo
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/52/23-24 zo dňa 20.10.2023 - Miroslav Kováčik
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/51/23-24 zo dňa 20.10.2023 - HK Nitra
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/50/23-24 zo dňa 20.10.2023 - BARANI Banská Bystrica
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/49/23-24 zo dňa 20.10.2023 - SLOVAN Bratislava
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/48/23-24 zo dňa 20.10.2023 - HKM Rimavská Sobota
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/47/23-24 zo dňa 20.10.2023 - Vlci Žilina
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/46/23-24 zo dňa 20.10.2023 - HC´05 Banská Bystrica odôvodnenie
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/46/23-24 zo dňa 20.10.2023 - HC´05 Banská Bystrica
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/45/23-24 zo dňa 20.10.2023 - Milan Sitár
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/44/23-24 zo dňa 20.10.2023 - Tomáš Jadroň
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/43/23-24 zo dňa 20.10.2023 - Jakub Tatár
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/42/23-24 zo dňa 20.10.2023 - Yuliana Vilhan
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/41/23-24 zo dňa 20.10.2023 - Tomáš Smida
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/40/23-24 zo dňa 20.10.2023 - Tomáš Matoušek
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/39/23-24 zo dňa 20.10.2023 - Dávid Dadaj
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/38/23-24 zo dňa 20.10.2023 - Jakub Bečár
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/37/23-24 zo dňa 12.10.2023 - HC Petržalka 2010
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/36/23-24 zo dňa 12.10.2023 - HK Nitra
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/35/23-24 zo dňa 12.10.2023 - HKM Zvolen - mládež odôvodnenie
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/35/23-24 zo dňa 12.10.2023 - HKM Zvolen - mládež
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/34/23-24 zo dňa 12.10.2023 - Damien Ackerman
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/33/23-24 zo dňa 12.10.2023 - Erik Mrižo
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/32/23-24 zo dňa 12.10.2023 - Jakub Smatana
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/31/23-24 zo dňa 12.10.2023 - Mike Lee
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/30/23-24 zo dňa 12.10.2023 - Tomáš Mikúš
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/29/23-24 zo dňa 12.10.2023 - Peter Debnár
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/28/23-24 zo dňa 12.10.2023 - Christián Majzún
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/28/23-24 zo dňa 8.10.2023 - Christián Majzún predbežné opatrenie
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/27/23-24 zo dňa 5.10.2023 - Emil Bagin
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/26/23-24 zo dňa 5.10.2023 - Radoslav Hecl
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/25/23-24 zo dňa 5.10.2023 - Sergey Lazkov
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/24/23-24 zo dňa 5.10.2023 - Jozef Dzivák
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/23/23-24 zo dňa 5.10.2023 - Andrey Legalin
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/22/23-24 zo dňa 5.10.2023 - Andrej Macko
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/21/23-24 zo dňa 5.10.2023 - Ivan Špendel
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/20/23-24 zo dňa 3.10.2023 - Samuel Mlynarovič
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/19/23-24 zo dňa 5.10.2023 - Marián Haborák

Rozhodnutia za september 2023

Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/18/23-24 zo dňa 28.9.2023 - HK Brezno
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/17/23-24 zo dňa 28.9.2023 - HK Brezno
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/16/23-24 zo dňa 28.9.2023 - HKM Rimavská Sobota opravené 4.10.2023
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/15/23-24 zo dňa 28.9.2023 - Daniel Marcinov
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/14/23-24 zo dňa 28.9.2023 - Samuel Petráš
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/13/23-24 zo dňa 28.9.2023 - Martin Simonides
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/12/23-24 zo dňa 28.9.2023 - Timon Bajtala
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/11/23-24 zo dňa 28.9.2023 - Peter Debnár
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/10/23-24 zo dňa 28.9.2023 - Marek Slovák
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/9/23-24 zo dňa 21.9.2023 - Filip Vašaš
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/8/23-24 zo dňa 21.9.2023 - Peter Valent
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/7/23-24 zo dňa 21.9.2023 - Martin Šuna
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/6/23-24 zo dňa 21.9.2023 - Evan Kenneth Wardley
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/5/23-24 zo dňa 14.9.2023 - Miroslav Nemček
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/4/23-24 zo dňa 14.9.2023 - Martin Petný
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/3/23-24 zo dňa 14.9.2023 - Lukáš Tomka
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/2/23-24 zo dňa 14.9.2023 - Samuel Hodál
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/1/23-24 zo dňa 14.9.2023 - Samuel Lamač,,

Rozhodnutia za júl 2023

Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/71/22-23 zo dňa 7.7.2023 - Bratislavský hokejový klub

Rozhodnutia za máj 2023

Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/195/22-23 zo dňa 4.5.2023 - VLCI Žilina
Rozhodnutie DK SZĽH č. PL/194/22-23 zo dňa 4.5.2023 - Matej Macek