Disciplinárna komisia SZĽH

Disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja (DK SZĽH) je v zmysle bodu 5.1 a nasl. Stanov SZĽH odbornou komisiou SZĽH oprávnenou prerokovávať konania vykazujúce známky disciplinárneho previnenia a ukladať disciplinárne tresty a ochranné opatrenia.

V zmysle čl. 32 ods. 1 Disciplinárneho poriadku Slovenského zväzu ľadového hokeja (DK SZĽH) komisiu tvorí predseda a podpredseda, ktorí sú volení Kongresom SZĽH a ďalší členovia komisie, ktorých volí Výkonný výbor SZĽH.

Predpisy súvisiace s činnosťou DK SZĽH:

JUDr. Rastislav
Jakubovič

Predseda DK SZĽH

dk@szlh.sk

Jakub
Homoľa

Podpredseda DK SZĽH

dk@szlh.sk

Branislav
Jánoš

Člen DK SZĽH

 

Vladimír
Kontšek

Člen DK SZĽH

 

Branislav
Kvetan

Člen DK SZĽH

 

Matúš
Mészáros

Člen DK SZĽH

 • Úradná správa zo dňa 20. 09. 2019
  • NIKOLAEV Maksim; MAJDEK Ján; KADLUBIAK Juraj (všetci MHk 32 Liptovský Mikuláš, a.s.) – DK SZĽH na základe rozhodnutia SO SZĽH č. 4/2019-20 začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neoprávnený štart podľa čl. 1 bodu 1.1.5 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LJ č. 3002 HK RUŽINOV ´99 Bratislava vs. MHk 32 Liptovský Mikuláš zo dňa 07. 09. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 25. 09. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/10/19-20.
  • SOCHA Daniel; ŠTEFANKA Miroslav; INGELI Milan (všetci MMHK Nitra) – DK SZĽH na základe rozhodnutia SO SZĽH č. 3/2019-20 začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (neoprávnený štart podľa čl. 1 bodu 1.1.6 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXD č. 2337 MMHK Nitra vs. HC SLOVAN Bratislava zo dňa 07. 09. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 25. 09. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/9/19-20.
  • TRNKA Tomáš (HK Skalica, s.r.o.) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1HL č. 512 HK Levice vs. HK Skalica zo dňa 18. 09. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 25. 09. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/8/19-20.
  • WAGNER Bruno (HK Spišská Nová Ves) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXD č. 2007 HK Spišská Nová Ves vs. HK ŠKP POPRAD zo dňa 14. 09. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 25. 09. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/7/19-20.
  • BEACH Kyle (DVTK Jegesmedvék Miskolc) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase Extraligy č. 16 DVTK Jegesmedvék Miskolc vs. HK Dukla Ingema Michalovce zo dňa 17. 09. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 25. 09. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/6/19-20.
  • ČALÁDI Erik (HK Nitra, s.r.o.) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase Extraligy č. 14 HK Dukla Ingema Michalovce vs. HK Nitra, s.r.o. zo dňa 15. 09. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 25. 09. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/5/19-20.
  • ŠPIRKO Rastislav (HKM a.s. Zvolen) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase Extraligy č. 12 HKM a.s. Zvolen – HK Poprad zo dňa 15. 09. 2019 v čase zápasu 15:36. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 25. 09. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/4/19-20.
  • PALOČKO Matej (HK Poprad, a.s.) – DK SZĽH na základe podnetu Komisie rozhodcov SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (predstieranie pádu, alebo zranenia podľa čl. 17 bodu 17.1.1 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH) ku ktorému malo dôjsť v zápase Extraligy č. 12 HKM a.s. Zvolen – HK Poprad zo dňa 15. 09. 2019 v čase zápasu 23:39. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 25. 09. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/3/19-20.
 • Úradná správa zo dňa 16. 09. 2019
  • NEMČEK Miroslav; DRÁB Rudolf (obaja MŠK Púchov) – DK SZĽH na základe rozhodnutí SO SZĽH č. 1/2019-20 a č. 2/2019-20 začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia podľa čl. 1 bodu 1.1.6 II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – neoprávnený štart hráča – v zápasoch EXD č. 2284 zo dňa 07. 09. 2019 a č. 2288 zo dňa 08. 09. 2019. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 19. 09. 2019 12.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/2/19-20.