Disciplinárna komisia SZĽH

Disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja (DK SZĽH) je v zmysle bodu 5.1 a nasl. Stanov SZĽH odbornou komisiou SZĽH oprávnenou prerokovávať konania vykazujúce známky disciplinárneho previnenia a ukladať disciplinárne tresty a ochranné opatrenia.

V zmysle čl. 32 ods. 1 Disciplinárneho poriadku Slovenského zväzu ľadového hokeja (DK SZĽH) komisiu tvorí predseda a podpredseda, ktorí sú volení Kongresom SZĽH a ďalší členovia komisie, ktorých volí Výkonný výbor SZĽH.

Predpisy súvisiace s činnosťou DK SZĽH:

JUDr. Rastislav
Jakubovič

Predseda DK SZĽH

dk@szlh.sk

???
???

Podpredseda DK SZĽH

dk@szlh.sk

Branislav
Jánoš

Člen DK SZĽH

 

Vladimír
Kontšek

Člen DK SZĽH

 

Branislav
Kvetan

Člen DK SZĽH

 

Mgr. Matúš
Mészáros

Člen DK SZĽH

Úradná správa zo dňa 14.10.2020 (ÚS/1/20-21)

  • ULRYCH Petr (HK Poprad) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (seknutie podľa čl. 19 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 14 HK Poprad  vs. HC 05 Banská Bystrica zo dňa 09.10.2020 v čase zápasu 40:00. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15.10.2020 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/1/20-21.

  • DREW Hunter James (HC 05 Banská Bystrica) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (seknutie podľa čl. 19 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 14 HK Poprad  vs. HC 05 Banská Bystrica zo dňa 09.10.2020 v čase zápasu 40:00. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15.10.2020 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/2/20-21.

Úradná správa zo dňa 16.10.2020 (ÚS/2/20-21)

  • Hokejové Talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš – DK SZĽH na základe podnetu Súťažného oddelenia SZĽH zo dňa 15.10.2020  začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (výtržnosti a fyzické napádanie  podľa čl. 2 bodu 2.1 II. oddielu II. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase 1LD č. 4188 HT MHK 32 Liptovský Mikuláš  vs. LIBA ACADEMY 11 Košice zo dňa 10.10.2020. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 20.10.2020 do 24.00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/3/20-21.

Úradná správa zo dňa 03.11.2020 (ÚS/3/20-21)

  • HOLENDA Matúš (HC Nové Zámky) – DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia (úder hlavou podľa čl. 20 II. oddielu I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH), ku ktorému malo dôjsť v zápase EXS č. 55 HC Nové Zámky  vs. HC SLOVAN Bratislava zo dňa 01.11.2020 v čase zápasu 03:56. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 04.11.2020 do 12:00 hod. DK SZĽH veci prideľuje číslo PL/4/20-21.