Disciplinárna komisia SZĽH

JUDr. Rastislav
Jakubovič

Predseda DK SZĽH

dk@szlh.sk

Vladimír
Kontšek

Podpredseda DK SZĽH

dk@szlh.sk

Andrej
Nedorost

Člen DK SZĽH

 

Branislav
Jánoš

Člen DK SZĽH

 

Ján
Pardavý

Člen DK SZĽH

 

Peter
Ďurian

Člen DK SZĽH

 

Ing. Ľuboš
Jakubec

Člen DK SZĽH

 

Matúš
Mészaros

Člen DK SZĽH

 

Branislav
Kvetan

Člen DK SZĽH

 

Andrea
Čerňanová

Člen DK SZĽH

 

Igor
Škodáček

Člen DK SZĽH

 

Úradná správa č.12 z 19.11.2018

GIBL Daniel (MHK Dubnica nad Váhom); DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie z porušenia čl. 19 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Bitka – nadmerne hrubá sila v zápase 1LS č. 614 dňa 16.11.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 21.11.2018.

HÚS Andrej (MHA Martin); DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie z porušenia čl. 12 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Napadnutie  v zápase EXJ č. 1109 dňa 18.11.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 21.11.2018.

JAKUBEC Roman (HK Mládež Michalovce); DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie z porušenia čl. 24 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Kopnutie  v zápase LKA č. 9207 dňa 18.11.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 21.11.2018.

HUDÁK Dušan (MHK Kežmarok, tréner); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 1 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Neoprávnený štart v zápase 2LS č. 10109 dňa 27.10.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 21.11.2018.

POLÁČEK Vladimír (MHK Kežmarok, vedúci družstva); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 1 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Neoprávnený štart v zápase 2LS č. 10109 dňa 27.10.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 21.11.2018.

Úradná správa č.11 z 09.11.2018

VASSAY Maximilián (Ha Slávia Prešov); DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie z porušenia čl. 19 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Bitka – nadmerne hrubá sila v zápase 1LD č. 4147 dňa 04.11.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 14.11.2018.

VYDRA Martin (HK 95 Považská Bystrica); DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie z porušenia čl. 24 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Kopnutie  v zápase 1LJ č. 3035 dňa 04.11.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 14.11.2018.

Úradná správa č.10 z 07.11.2018

MHK Dubnica nad Váhom; DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie z porušenia čl. 22 Hlavy II. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Nedodržanie alebo porušenie Stanov, Poriadkov a Smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH)  z dôvodu nesplnenia povinností podľa článku 27.6 Všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH vo vzťahu k piatemu vyššiemu trestu hráča: DUBROVSKYI Hryhoriv (1LD). Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 11.11.2018.

MHk 32 Liptovský Mikuláš; DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie z porušenia čl. 22 Hlavy II. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Nedodržanie alebo porušenie Stanov, Poriadkov a Smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH)  z dôvodu nesplnenia povinností podľa článku 27.6 Všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH vo vzťahu k piatemu vyššiemu trestu hráča: PAROBEK Matúš Miroslav (EXJ). Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 11.11.2018.

Úradná správa č.9 z 06.11.2018

MHC Nové Zámky; DK SZĽH na základe podnetu oddelenia rozhodcov SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie z porušenia čl. 21 Hlavy II. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku v zápase EXS (Tipsport liga) č. 108 dňa 31.10.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 11.11.2018.

ZBOŘIL Adam (MHC Nové Zámky); DK SZĽH na základe podnetu oddelenia rozhodcov SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie z porušenia čl. 5 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku v zápase EXS (Tipsport liga) č. 108 dňa 31.10.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 11.11.2018.

BELLUŠ Martin (HK Poprad); DK SZĽH na základe podnetu riadiaceho orgánu Extraligy seniorov PRO-HOKEJ, a.s. začína disciplinárne konanie pre podozrenie z porušenia čl. 1 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku v zápase EXS (Tipsport liga) č. 81 dňa 21.10.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 11.11.2018.

STANTIEN Roman (HK Poprad, tréner); DK SZĽH na základe podnetu riadiaceho orgánu Extraligy seniorov PRO-HOKEJ, a.s. začína disciplinárne konanie pre podozrenie z porušenia čl. 1 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku v zápase EXS (Tipsport liga) č. 81 dňa 21.10.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 11.11.2018.

MOLOTA Patrik (HK Poprad, vedúci družstva); DK SZĽH na základe podnetu riadiaceho orgánu Extraligy seniorov PRO-HOKEJ, a.s. začína disciplinárne konanie pre podozrenie z porušenia čl. 1 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku v zápase EXS (Tipsport liga) č. 81 dňa 21.10.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 11.11.2018.

Úradná správa č.8 z 26.10.2018

HIGGS Brock (HC 05 iClinic Banská Bystrica); DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie z porušenia čl. 17 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Predstieranie pádu a zranenia v zápase EXS (Tipsport liga) č. 89 dňa 23.10.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 5.11.2018 12:00 hod.

BONDRA Dávid (HK Poprad); DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie z porušenia čl. 17 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Predstieranie pádu a zranenia v zápase EXS (Tipsport liga) č. 88 dňa 23.10.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 05.11.2018 12:00 hod.

ZÁBORSKÝ Vladimír (HK Spišská Nová Ves, tréner); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 1 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Neoprávnený štart v zápase LKA č. 9182 dňa 30.09.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 05.11.2018 12:00 hod.

TARBAJ Radoslav (HK Spišská Nová Ves, vedúci družstva); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 1 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Neoprávnený štart v zápase LKA č. 9182 dňa 30.09.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 05.11.2018 12:00 hod.

TURAN Vladimír Ing. (HK Spišská Nová Ves, tréner); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 1 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Neoprávnený štart v zápase 1LS č. 528 dňa 26.09.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 05.11.2018 12:00 hod.

MIKOLAJ Marek (HK Spišská Nová Ves, vedúci družstva); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 1 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Neoprávnený štart v zápase 1LS č. 528 dňa 26.09.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 05.11.2018 12:00 hod.

SARVAŠ Ján (HK Spišská Nová Ves); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 1 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Neoprávnený štart v zápase 1LS č. 528 dňa 26.09.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 05.11.2018 12:00 hod.

Úradná správa č.7 z 22.10.2018

NOVÁK Michal (MHC Nové Zámky); DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie z porušenia čl. 5.3 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Nešportové správanie sa v zápase EXS (Tipsport liga) č. 76 dňa 19.10.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 24.10.2018 12:00 hod.

ŠATURA Andrej (HK Nitra, vedúci mužstva); DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie z porušenia čl. 19.3 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Bitka, nadmerné hrubá sila v zápase EXS (Tipsport liga) č. 76 dňa 19.10.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 24.10.2018 12:00 hod.

Úradná správa č.6 z 19.10.2018

PALOČKO Matúš (HK Poprad); DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie z porušenia čl. 17 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Predstieranie pádu a zranenia v zápase EXS (Tipsport liga) č. 66 dňa 12.10.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 24.10.2018 12:00 hod.

ZHILIN Nikolai (MsHK Žilina); DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie z porušenia čl. 17 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Predstieranie pádu a zranenia v zápase EXS (Tipsport liga) č. 49 dňa 05.10.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 24.10.2018 12:00 hod.

HK DUKLA Trenčín; DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie z porušenia čl. 22 Hlavy II. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Nedodržanie alebo porušenie Stanov, Poriadkov a Smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH) v zápase EXJ č. 1180 dňa 11.10.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 24.10.2018 12:00 hod.

DK SZĽH prijala odvolanie vo veci 1DS/7/18-19 a predkladá vec príslušnému odvolaciemu disciplinárnemu orgánu.

Predseda DK SZĽH Uznesením č. 1DS/7/18-19-OU zo dňa 18.10.2018 priznal odkladný účinok odvolaniu podanému proti Uzneseniu DK SZĽH č. 1DS/7/18-19.

DK SZĽH prijala odvolanie vo veci 1DS/8/18-19 a predkladá vec príslušnému odvolaciemu disciplinárnemu orgánu.

Predseda DK SZĽH Uznesením č. 1DS/8/18-19-OU zo dňa 18.10.2018 priznal odkladný účinok odvolaniu podanému proti Uzneseniu DK SZĽH č. 1DS/8/18-19

IVAN Tomáš, Mgr. (Mládež HC 46 Bardejov, tréner); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 1 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Neoprávnený štart v zápase LKA č. 9179 dňa 18.09.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 24.10.2018 12:00 hod.

KOCH Branislav (Mládež HC 46 Bardejov, tréner); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 1 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Neoprávnený štart v zápase LKA č. 9179 dňa 18.09.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 24.10.2018 12:00 hod.

Úradná správa č.5 z 16.10.2018

ŠTENKO Róbert (RUŽINOV 99 Bratislava, a.s.); DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie z porušenia čl. 12 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Napadnutie 1LJ č. 3016 dňa 14.10.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 24.10.2018 12:00 hod.

Hokejový club 96 Nitra; DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie z porušenia čl. 4 Hlavy II. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Svojvoľné predčasné opustenie ihriska družstvom v zápase 2LS č. 10020 dňa 06.10.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 24.10.2018 12:00 hod.

Úradná správa č.4 z 11.10.2018

DERKIN Egor (MMHK Skalica); DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie z porušenia čl. 9 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Uhryznutie EXJ č. 1059 dňa 07.10.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15.10.2018 12:00 hod.

HC 07 Detva; DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie z porušenia čl. 1 Hlavy II. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Nešportové správanie sa divákov v zápase EXS č. 52 dňa 05.10.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15.10.2018 12:00 hod.

Úradná správa č.3 z 01.10.2018

KASANA Tomáš (HC Topoľčany); DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie z porušenia čl. 25 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Faul kolenom v zápase 1LD č. 4072 dňa 30.09.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 04.10.2018 15:00 hod.

LALÍK Marek (HC Lučenec); DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie z porušenia čl. 24 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Kopnutie v zápase 1LD č. 4071 dňa 30.09.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 04.10.2018 15:00 hod.

Úradná správa č.2 z 26.09.2018

HC Nové Zámky, s.r.o.; DK SZĽH začína na základe podnetu HK Mládež Michalovce zo dňa 28.08.2018 disciplinárne konanie pre podozrenie z porušenia čl. 9 Hlavy II. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Nesplnenie finančných úhrad v zmysle smerníc (nezaplatenie výchovného).

Úradná správa č.1 z 24.09.2018

HKM a.s. Zvolen; DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie z porušenia čl. 2.2 Hlavy II. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – výtržnosti a fyzické napádanie v zápase EXS č. 20 zo dňa 21.09.2018.

DVTK Jegesmedvék Miskolc; DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre čl. 23 Hlavy II. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Disciplinárne previnenie podľa zák. č. 1 / 2014 Z. z. organizátorom podujatia v zápase EXS č. 20 zo dňa 21.09.2018.

Úradná správa č.1 z 21.09.2018

SERKIN Grigorii (MHK Dubnica nad Váhom); DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie z porušenia čl. 19 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Bitka – nadmerne hrubá sila v zápase 1LS č. 515 dňa 19.09.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 24.09.2018 15:00 hod.

Úradná správa z 23.08.2018

DK SZĽH prijala odvolanie vo veci 1DS/135/17-18 a predkladá vec príslušnému odvolaciemu disciplinárnemu orgánu.

Úradná správa z 27.04.2018

SOJČÍK Peter (HK Dukla Trenčín); DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie z porušenia čl. 26 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH - seknutie v zápase EXS č. 338 zo dňa 22.04.2018.

HC 05 Banská Bystrica; DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie z porušenia čl. 1 Hlavy II. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – nešportové správanie sa divákov a čl. 23 Hlavy II. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Disciplinárne previnenie podľa zák. č. 1 / 2014 Z. z. organizátorom podujatia v zápase EXS č. 338 zo dňa 22.04.2018.

Úradná správa z 10.04.2018

NAGY Ladislav (HC Košice); DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie z porušenia čl. 17 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH - Predstieranie pádu alebo zranenia v zápase EXS č. 306 dňa 22.03.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12.04.2018 15:00 hod.

BREJČÁK Ján (HC 05 Banská Bystrica); DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie z porušenia čl. 17 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH - Predstieranie pádu alebo zranenia v zápase EXS č. 320 dňa 30.03.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12.04.2018 15:00 hod.

SAULIETIS Kaspars (HC Nové Zámky); DK SZĽH začína discilinárne konanie pre podozrenie z porušenia čl. 17 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH - Predstieranie pádu alebo zranenia v zápase EXS č. 299 dňa 19.03.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12.04.2018 15:00 hod.

SÝKORA Roman (MMHK Nitra, tréner); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (nešportové správanie sa) v zápase EXJ č. 1334 dňa 04.04.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12.04.2018 15:00 hod.

DK SZĽH prijala odvolanie vo veci 1DS/116/17-18 a predkladá vec príslušnému odvolaciemu disciplinárnemu orgánu.

Úradná správa z 28.03.2018

DK SZĽH prijala odvolanie vo veci 1DS/83/17-18 a predkladá vec príslušnému odvolaciemu disciplinárnemu orgánu.

DK SZĽH prijala odvolanie vo veci 1DS/80/17-18 a predkladá vec príslušnému odvolaciemu disciplinárnemu orgánu.

DK SZĽH prijala odvolanie vo veci 1DS/82/17-18 a predkladá vec príslušnému odvolaciemu disciplinárnemu orgánu.

DK SZĽH prijala odvolanie vo veci 2DS/26/79/16-17 a predkladá vec príslušnému odvolaciemu disciplinárnemu orgánu.

Úradná správa z 21.03.2018

DUDÁŠ Martin (HC Košice); DK SZĽH v zmysle čl. 38 všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH pozastavuje menovanému výkon športovej činnosti dňom 21.03.2018 a začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 14 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – napadnutie hlavy a krku v zápase EXS HC 05 Banská Bystrica – HC Košice v čase 3:26 dňa 18.03.2018.

Úradná správa z 20.03.2018

MLYNAROVIČ Samuel (HK Poprad); DK SZĽH na základe doručeného podnetu začína disciplinárne konanie pre podozrenie z porušenia čl. 16 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – krosček v zápase EXS HK Dukla Trenčín – HK Poprad dňa 18.03.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 20.03.2018 16:00 hod.

Úradná správa z 19.03.2018

DUDÁŠ Martin (HC Košice); DK SZĽH na základe doručeného podnetu začína disciplinárne konanie pre podozrenie z porušenia čl. 14 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – napadnutie hlavy a krku v zápase EXS HC 05 Banská Bystrica – HC Košice dňa 18.03.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 20.03.2018 16:00 hod.

BREJČÁK Ján (HC 05 Banská Bystrica); DK SZĽH na základe doručeného podnetu začína disciplinárne konanie pre podozrenie z porušenia čl. 14 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – napadnutie hlavy a krku v zápase EXS HC 05 Banská Bystrica – HC Košice dňa 18.03.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 20.03.2018 16:00 hod.

LAMPER Patrik (HC 05 Banská Bystrica); DK SZĽH na základe doručeného podnetu začína disciplinárne konanie pre podozrenie z porušenia čl. 14 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – napadnutie hlavy a krku v zápase EXS HC 05 Banská Bystrica – HC Košice dňa 17.03.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 20.03.2018 16:00 hod.

MIKULA Ondrej (HK Dukla Trenčín); DK SZĽH na základe doručeného podnetu začína disciplinárne konanie pre podozrenie z porušenia čl. 14 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – napadnutie hlavy a krku v zápase EXS HK Dukla Trenčín – HK Poprad dňa 18.03.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 20.03.2018 16:00 hod.

DEVEAUX Andre (HK Dukla Trenčín); DK SZĽH  na základe doručeného podnetuzačína disciplinárne konanie pre podozrenie z porušenia čl. 5 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – nešportové správanie sa v zápase EXS HK Dukla Trenčín – HK Poprad dňa 18.03.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 20.03.2018 16:00 hod.

HC 07 DETVA; DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie z porušenia čl. 1 oddiel II. hlavy II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – nešportové správanie sa divákov v zápase EXS HC 07 DETVA – HKM Zvolen dňa 28.02.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22.03.2018 16:00 hod.

HC 07 DETVA; DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie z porušenia čl. 23 oddiel II. hlavy II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Disciplinárne previnenie podľa zák. č. 1 / 2014 Z. z. organizátorom podujatia v zápase EXS HC 07 DETVA – HKM Zvolen dňa 28.02.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22.03.2018 16:00 hod.

Úradná správa z 14.03.2018

DEVEAUX Andre (HK DUKLA Trenčín); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (pästný súboj, hrubosť) v zápase EXS HKM Zvolen – HK Dukla Trenčín dňa 09.03.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15.03.2018 15:00 hod.

PASTUCHA Dávid (HC 05 Banská Bystrica); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (zásah proti divákom) v zápase EXJ HK ŠKP Poprad – HC 05 Banská Bystrica dňa 06.03.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15.03.2018 15:00 hod.

MRIGLOT Oliver (HC Košice); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (napadnutie rozhodcu) v zápase EXJ HC Košice – HC Slovan Bratislava dňa 08.03.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15.03.2018 15:00 hod.

ŠIŇANSKÝ Jaroslav (HC Topoľčany); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (nadmerná hrubosť) v zápase 1LJ HK Trnava – HC Topoľčany dňa 10.03.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15.03.2018 15:00 hod.

HKM ZVOLEN; DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie z porušenia čl. 1 Hlavy II. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – nešportové správanie sa divákov v zápase EXS HKM Zvolen – HC Nové Zámky dňa 11.02.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15.03.2018 15:00 hod.

HC OSY SPIŠSKÁ NOVÁ VES; DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie z porušenia čl.22 Hlavy II. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – pre porušenie ustanovení čl. 3.12.3.8 Súťažného poriadku SZĽH v zápase EXŽ HC OSY Spišská Nová Ves – MHK Martin dňa 02.12.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15.03.2018 15:00 hod.

HK BARDEJOV; DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie Čl. 3 Hlavy II. Oddielu II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – zavinené nedostavenie sa na zápas 1LJ č. 3093 dňa 01.12.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15.03.2018 15:00 hod.

HK BARDEJOV; DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie Čl. 3 Hlavy II. Oddielu II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – zavinené nedostavenie sa na zápas 1LJ č. 3097 dňa 03.12.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15.03.2018 15:00 hod.

MHK HUMENNÉ; DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie Čl. 3 Hlavy II. Oddielu II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – zavinené nedostavenie sa na zápas 1LD č. 43250. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15.03.2018 15:00 hod.

MKHL KRYNICA-ZDRÓJ; DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie Čl. 3 Hlavy II. Oddielu II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – zavinené nedostavenie sa na zápas EXŽ č. 15081 dňa 25.02.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15.03.2018 15:00 hod.

HK MLÁDEŽ MICHALOVCE; DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie Čl. 3 Hlavy II. Oddielu II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – zavinené nedostavenie sa na zápas 1LJ č. 3189. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15.03.2018 15:00 hod.

HC 96 NITRA; DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie Čl. 3 Hlavy II. Oddielu II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – zavinené nedostavenie sa na zápas 2LS č. 10229 dňa 24.02.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15.03.2018 15:00 hod.

HK SABINOV; DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie Čl. 3 Hlavy II. Oddielu II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – zavinené nedostavenie sa na zápas 2LS č. 10218 dňa 24.02.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15.03.2018 15:00 hod.

HK SABINOV; DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie Čl. 3 Hlavy II. Oddielu II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – zavinené nedostavenie sa na zápas 2LS č. 10222 dňa 25.02.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15.03.2018 15:00 hod.

HK 58 SANOK; DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie Čl. 3 Hlavy II. Oddielu II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – zavinené nedostavenie sa na zápas 2LS č. 10219 dňa 25.02.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15.03.2018 15:00 hod.

Úradná správa z 08.03.2018

Na základe doručenej námietky zaujatosti klubu HC 05 Banská Bystrica voči predsedovi a podpredsedovi DK SZĽH zo dňa 07.03.2018 sa DK SZĽH na svojom zasadnutí dňa 08.03.2018 bude zaoberať rozhodovaním o doručenej námietke a z tohto dôvodu odkladá prerokovanie disciplinárnej veci hráča P. Skalický (HC 05 Banská Bystrica) na 13.03.2018 16:00 hod.

Na základe doručenej námietky zaujatosti klubu HC 05 Banská Bystrica voči predsedovi a podpredsedovi DK SZĽH zo dňa 07.03.2018 sa DK SZĽH na svojom zasadnutí dňa 08.03.2018, nakoľko ide o obdobnú vec, bude zaoberať rozhodovaním o doručenej námietke a z tohto dôvodu odkladá prerokovanie disciplinárnej veci hráčov P. Bačík, B. Sádecký, M. Hecl (všetci HK DUKLA Trenčín) na 13.03.2018 16:00 hod.

Úradná správa z 05.03.2018

SÁDECKÝ Boris (HK DUKLA Trenčín); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 9 ods. 3 Smernice o podmienkach cezhraničného pôsobenia klubov na základe ktorej sa menovaný dopustil neoprávneného štartu v zápasoch EXS HC Košice – HK DUKLA Trenčín dňa 02.03.2018 a HK DUKLA Trenčín – HC Nové Zámky dňa 04.03.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 08.03.2018 15:00hod.

HECL Marek (HK DUKLA Trenčín); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 9 ods. 3 Smernice o podmienkach cezhraničného pôsobenia klubov na základe ktorej sa menovaný dopustil neoprávneného štartu v zápasoch EXS HC Košice – HK DUKLA Trenčín dňa 02.03.2018 a HK DUKLA Trenčín – HC Nové Zámky dňa 04.03.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 08.03.2018 15:00hod.

BAČÍK Patrik (HK DUKLA Trenčín); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 9 ods. 3 Smernice o podmienkach cezhraničného pôsobenia klubov na základe ktorej sa menovaný dopustil neoprávneného štartu v zápasoch EXS HC Košice – HK DUKLA Trenčín dňa 02.03.2018 a HK DUKLA Trenčín – HC Nové Zámky dňa 04.03.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 08.03.2018 15:00hod.

SKALICKÝ Pavol (HC 05 Banská Bystrica); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 9 ods. 3 Smernice o podmienkach cezhraničného pôsobenia klubov na základe ktorej sa menovaný dopustil neoprávneného štartu v zápasoch EXS HKM Zvolen – HC 05 Banská Bystrica dňa 02.03.2018 a HC 05 Banská Bystrica – HC 07 Detva dňa 04.03.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 08.03.2018 15:00hod.

MEZEI Branislav (HK Nitra); DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie podozrenie z porušenia čl. 12 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH disciplinárneho previnenia – napadnutie v zápase EXS HK Nitra – HC 05 Banská Bystrica dňa 11.02.2018 v čase 43:21. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 08.03.2018 15:00hod.

DEVEAUX Andre (HK DUKLA Trenčín); DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie z porušenia čl. 25 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – faul kolenom v zápase EXS HK DUKLA Trenčín – HC Košice dňa 02.02.2018 v čase 31:37. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 08.03.2018 15:00hod.

NAGY Ladislav (HC Košice); DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie z porušenia čl. 17 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH - Predstieranie pádu alebo zranenia v zápase EXS HK Dukla Trenčín – HC Košice dňa 02.02.2018 v čase 58:11. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 08.03.2018 15:00 hod.

KMEŤ Kristián (MHK Dubnica); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (faul kolenom) v zápase 1LD MHK Dubnica – Ružinov 99 Bratislava dňa 04.03.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 08.03.2018 15:00 hod.

Úradná správa z 21.02.2018

MKHL Krynica-Zdrój; DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie Čl.3 Hlavy II. Oddielu II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – zavinené nedostavenie sa na zápas EXŽ č. 15070 dňa 27.01.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22.02.2018 15:00 hod.

ICE DREAM Košice; DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie Čl. 3 Hlavy II. Oddielu II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – zavinené nedostavenie sa na zápas EXŽ č. 15079 dňa 10.02.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22.02.2018 15:00 hod.

MHK Ružomberok; DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie Čl. 3 Hlavy II. Oddielu II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – zavinené nedostavenie sa na zápas 2LS č. 10183 dňa 10.02.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22.02.2018 15:00 hod.

HK 91 Senica; DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie Čl. 3 Hlavy II. Oddielu II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – zavinené nedostavenie sa na zápas 2LS č. 10184 dňa 10.02.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 22.02.2018 15:00 hod.

Úradná správa z 16.02.2018

MIHALÍK Jozef (MHK Dubnica); DK SZĽH v zmysle čl. 38 všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH pozastavuje menovanému výkon športovej činnosti dňom 16.02.2018 a začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 13 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – napadnutie zozadu v zápase 1LS HC Topoľčany – MHK Dubnica v čase 29:32 dňa 13.02.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 21.02.2018 15:00 hod.

KANAET Dominik (MHK Dubnica); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (napadnutie zozadu) v zápase 1LS HC Topoľčany – MHK Dubnica dňa 14.02.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 21.02.2018 15:00 hod.

Úradná správa z 14.02.2018

STEEN Oscar Einar (HKM Zvolen); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 26 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – seknutie v zápase EXS HKM Zvolen - MsHK Žilina dňa 04.02.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15.02.2018 15:00 hod.

DANIŠOVSKÝ Patrik (HC Bratislava); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (napadnutie rozhodcu) v zápase 1LS HC Prešov 07 – HC Bratislava dňa 13.02.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15.02.2018 15:00 hod.

MHk 32 Liptovský Mikuláš; DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie Čl. 3 Hlavy II. Oddielu II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – zavinené nedostavenie sa na zápas 2LS HKM Rimavská Sobota - MHk 32 Liptovský Mikuláš dňa 28.01.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15.02.2018 15:00 hod.

Úradná správa z 05.02.2018

HK Dukla Trenčín; DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie z porušenia čl. 1 oddiel II. hlavy II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – nešportové správanie sa divákov v zápase EXS HK Dukla Trenčín – HC Košice dňa 02.02.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 08.02.2018 15:00 hod.

HOSSA Marcel (HK Dukla Trenčín); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 17 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH - Predstieranie pádu alebo zranenia v zápase EXS HK Dukla Trenčín – HK Poprad dňa 30.01.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 08.02.2018 15:00 hod.

NOVOTNÝ Štepán (HC Nové Zámky); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 17 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH - Predstieranie pádu alebo zranenia v zápase EXS MsHK Žilina – HC Nové Zámky dňa 02.02.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 08.02.2018 15:00 hod.

JURÍK Lukáš (HC Nové Zámky); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 17 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH - Predstieranie pádu alebo zranenia v zápase EXS HC Nové Zámky – HC 07 Detva dňa 30.01.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 08.02.2018 15:00 hod.

HC Nové Zámky; DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie Čl. 3 Hlavy II. Oddielu II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – zavinené nedostavenie sa na zápas 1LS MHK Dubnica - HC Nové Zámky dňa 07.01.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 08.02.2018 15:00 hod.

REKOŠ Dominik (MHKM Skalica); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (nešportové správanie sa) v zápase EXD MHKM Skalica – HC Košice dňa 03.02.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 08.02.2018 15:00 hod.

BELKO Ján (HK Brezno, zástupca družstva); DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie z disciplinárneho previnenia čl. 7 ods. 7.3 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH v zápase 1LD HC Lučenec – HK Brezno dňa 04.02.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 08.02.2018 15:00 hod.

Úradná správa z 30.01.2018

BOŽÍK Martin (HK DUKLA Trenčín); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (nadmerná hrubosť) v zápase EXJ HK DUKLA Trenčín – MHk 32 Liptovský Mikuláš dňa 28.01.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 30.01.2018 15:00 hod.

NECHAJ ADAM (MHk 32 Liptovský Mikuláš); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (nadmerná hrubosť) v zápase EXJ HK DUKLA Trenčín – MHk 32 Liptovský Mikuláš dňa 28.01.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 30.01.2018 15:00 hod.

HUSÁR FILIP (HK DUKLA Trenčín); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (napadnutie hlavy a krku) v zápase EXJ HK DUKLA Trenčín – MMHK Nitra dňa 25.01.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 30.01.2018 15:00 hod.

KAMENSKÝ Henrich (HKM Zvolen); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (napadnutie rozhodcu) v zápase EXD HK ŠKP Poprad – HKM Zvolen dňa 28.01.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 30.01.2018 15:00 hod.

KOCHLICA Filip (HK Brezno); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (úder hlavou) v zápase 1LD MŠKM Trebišov – HK Brezno dňa 28.01.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 30.01.2018 15:00 hod.

PETRO Martin Miroslav (HK Lokomotíva Nové Zámky); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (vulgárne napádanie rozhodcu) v zápase 1LD HK 91 Senica – HK Lokomotíva Nové Zámky dňa 28.01.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 30.01.2018 15:00 hod.

VÁHOVSKÝ Matúš (HK Sabinov); DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie z porušenia čl. 1 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Neoprávnený štart v zápase 2LS HK Brezno – HK Sabinov dňa 21.01.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 30.01.2018 15:00 hod.

BORTŇÁK Jozef (HK Sabinov, tréner); DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie z porušenia čl. 1 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Neoprávnený štart v zápase 2LS HK Brezno – HK Sabinov dňa 21.01.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 30.01.2018 15:00 hod.

Úradná správa z 24.01.2018

VERNAREC Jakub (HK ŠKP Poprad); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 14 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – napadnutie hlavy a krku v zápase EXD HK ŠKP Poprad – MHKM Skalica dňa 14.01.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 24.01.2018 16:00 hod.

Úradná správa z 23.01.2018

STAROSTA Tomáš (HK Dukla Trenčín); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 16 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – krosček v čase 8:38 v zápase EXS HK Poprad - HK Dukla Trenčín dňa 19.01.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 24.01.2018 15:00 hod.

MASARYK Pavol (HK Mládež Michalovce); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (napadnutie rozhodcu hráčmi) v zápase 1LJ Ružinov 99 Bratislava – HK Mládež Michalovce dňa 21.01.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 24.01.2018 15:00 hod.

ROHÁČEK Roman (HC ŠKP Bratislava); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (nadmerná hrubosť) v zápase 1LD HC ŠKP Bratislava - Ružinov 99 Bratislava dňa 21.01.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 24.01.2018 15:00 hod.

Úradná správa z 16.01.2018

RADIVOJEVIČ Branko (HK Dukla Trenčín); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 20 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – úder hlavou v zápase EXS HK Dukla Trenčín - MHk 32 Liptovský Mikuláš dňa 14.01.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 18.01.2018 15:00 hod.

NEMEC Jakub (MHk 32 Liptovský Mikuláš); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 20 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – úder hlavou v zápase EXS HK Dukla Trenčín - MHk 32 Liptovský Mikuláš dňa 14.01.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 18.01.2018 15:00 hod.

HANDLOVSKÝ Lukáš (MsHK Žilina); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 26 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – seknutie v zápase EXS MsHK Žilina - MHk 32 Liptovský Mikuláš dňa 12.01.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 18.01.2018 15:00 hod.

NESPALA Jakub (HK ŠKP Poprad); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (napadnutie hlavy a krku) v zápase EXJ MsHKM Žilina – HK ŠKP Poprad dňa 14.01.2018. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 18.01.2018 15:00 hod.

Úradná správa z 03.01.2018

DEMJAN Timotej (HK 91 Senica); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (nešportové správanie sa) v zápase 1LD HC Topoľčany – HK 91 Senica dňa 22.12.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 05.01.2018 11:00 hod.

ŠMÍDA Sebastián (MHKM Skalica); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (napadnutie zozadu) v zápase EXJ MHKM Skalica – HKM Zvolen dňa 21.12.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 05.01.2018 11:00 hod.

SUKEĽ Jakub (MHk 32 Liptovský Mikuláš); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 17 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH - Predstieranie pádu alebo zranenia v zápase EXS HC Košice - MHk 32 Liptovský Mikuláš dňa 22.12.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 05.01.2018 11:00 hod.

Úradná správa z 27.12.2017

DUDÁŠ Martin (HC Košice); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (napadnutie hlavy a krku) v zápase EXS HK Poprad – HC Košice dňa 26.12.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 28.12.2017 13:00 hod.

ŠVEC Enrik (MHK Dubnica); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (úder hlavou) v zápase 1LS HK Spišská Nová Ves – MHK Dubnica dňa 22.12.2017.

Úradná správa z 18.12.2017

KRUMPÁL Martin (HK 91 Senica); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (nešportové správanie sa) v zápase 2LS HK 91 Senica – HC 96 Nitra dňa 16.12.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 21.12.2017 15:00 hod.

MIHALKO Matúš (HK Trnava); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (kopnutie) v zápase 1LS HC Prešov 07 – HK Trnava dňa 17.12.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 21.12.2017 15:00 hod.

VACULA David (HK Havrani Piešťany); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (pästný súboj, hrubosť) v zápase 1LD HC Topoľčany – HK Havrani Piešťany dňa 17.12.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 21.12.2017 15:00 hod.

Úradná správa z 12.12.2017

NOVÁK Michal (HC Nové Zámky); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (napadnutie hlavy a krku) v zápase EXS HC Nové Zámky – HK Nitra dňa 10.12.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 14.12.2017 15:00 hod.

HRAŠKO Peter (HKM Zvolen); DK SZĽH začína disciplinárne konanie z podozrenia zo spáchania disciplinárneho previnenia – napadnutie hlavy a krku v zápase EXS HKM Zvolen – MsHK Žilina dňa 03.12.2017 v čase 08:24. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 14.12.2017 15:00 hod.

HLINKA Matúš (MMHK Nitra); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (vrazenie na mantinel) v zápase EXD MMHK Nitra – HC 05 Banská Bystrica dňa 10.12.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 14.12.2017 15:00 hod.

HC 05 Banská Bystrica; DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre porušenie čl. 3.14.4 Súťažného poriadku SZĽH, pre ktorý sa neodohral zápas EXD HC 05 Banská Bystrica – MsHKM Žilina dňa 22.10.2017.

MKHL Krynica-Zdrój; DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie Čl. 3 Hlavy II. Oddielu II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – zavinené nedostavenie sa na zápas EXŽ HC Spišská Nová Ves - MKHL Krynica-Zdrój dňa 25.11.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 14.12.2017 15:00 hod.

Úradná správa z 28.11.2017

SÚDER Martin (HC Prievidza); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (napadnutie hlavy a krku) v zápase 2LS HC Prievidza – HK Iskra Partizánske dňa 25.11.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 30.11.2017 15:00 hod.

Úradná správa z 21.11.2017

WESSELÉNYI Patrik (MHK Ružomberok); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (nešportové správanie sa) v zápase 2LS MŠK Púchov – MHK Ružomberok dňa 18.11.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 23.11.2017 15:00 hod.

SHITIKOV Dmitri (HK Poprad); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 17 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH - Predstieranie pádu alebo zranenia v zápase EXS HC Košice - HK Poprad dňa 19.11.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 23.11.2017 15:00 hod.

KOKAVEC Michal (MHK Dubnica); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 1 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Neoprávnený štart v zápase 1LS MHK Dubnica – HC Bratislava dňa 01.11.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 23.11.2017 15:00 hod.

STANTIEN Roman (MHK Dubnica, tréner); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 1 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Neoprávnený štart v zápase 1LS MHK Dubnica – HC Bratislava dňa 01.11.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 23.11.2017 15:00 hod.

KAMENICKÝ Ladislav (MHK Dubnica, vedúci družstva); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 1 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Neoprávnený štart v zápase 1LS MHK Dubnica – HC Bratislava dňa 01.11.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 23.11.2017 15:00 hod.

MMHK Nitra; DK SZĽH začína disciplinárne konanie za podozrenie z porušenia čl. 12 Hlavy II. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Nerešpektovanie platných smerníc a nariadení. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 23.11.2017 15:00 hod.

Úradná správa z 13.11.2017

HAJSKÝ Tomáš (HK Ružinov 99 Bratislava); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (nadmerná hrubosť) v zápase 1LJ HK Ružinov 99 Bratislava – HOBA Bratislava dňa 11.11.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15.11.2017 15:00 hod.

BAČA Martin (HC Košice); DK SZĽH začína disciplinárne konanie z podozrenia zo spáchania disciplinárneho previnenia – napadnutie hlavy a krku v zápase  EXS HK Nitra – HC Košice dňa 29.10.2017 v čase 25:19.

MIKUŠ Peter (MsHK Žilina); DK SZĽH začína disciplinárne konanie z podozrenia zo spáchania disciplinárneho previnenia – napadnutie hlavy a krku v zápase EXS HK Nitra – MsHK Žilina dňa 15.10.2017 v čase 38:50. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15.11.2017 15:00 hod.

HC Prešov 07; DK SZĽH pokračuje v disciplinárnom konaní pre podozrenie z porušenia čl. 22 oddiel II. hlavy II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH v zápase 1LS HC 07 Prešov – HC Topoľčany dňa 11.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 15.11.2017 15:00 hod.

Úradná správa z 07.11.2017

HC Spišská Nová Ves; DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie Čl. 3 Hlavy II. Oddielu II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – zavinené nedostavenie sa na zápas EXŽ č. 15033 ŠKP Bratislava - HC Spišská Nová Ves dňa 28.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 09.11.2017 15:00 hod.

FECKO Filip (HKM Zvolen); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (napadnutie hlavy a krku) v zápase EXD HKM Zvolen – HK ŠKP Poprad dňa 04.11.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 09.11.2017 15:00 hod.

LUDÁNYI Tomáš (HK Spišská Nová Ves); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (napadnutie hlavy a krku) v zápase EXD HK Spišská Nová Ves – HK Trnava dňa 05.11.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 09.11.2017 15:00 hod.

HANČÁK Samuel (HK Brezno); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (nešportové správanie sa) v zápase 1LD HK Brezno – HC Topoľčany dňa 04.11.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 09.11.2017 15:00 hod.

Úradná správa z 03.11.2017

KYTNÁR Milan (HKM Zvolen); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 17 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH - Predstieranie pádu alebo zranenia, v zápase EXS HKM Zvolen - HK DUKLA Trenčín dňa 01.11.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 09.11.2017 15:00 hod.

ŠIŠOVSKÝ Peter (HKM Zvolen); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 17 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH - Predstieranie pádu alebo zranenia, v zápase EXS HKM Zvolen - HK DUKLA Trenčín dňa 01.11.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 09.11.2017 15:00 hod.

HC 07 Prešov; DK SZĽH pokračuje v disciplinárnom konaní pre podozrenie z porušenia čl. 22 oddiel II. hlavy II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH v zápase 1LS HC 07 Prešov – HC Topoľčany dňa 11.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 09.11.2017 15:00 hod.

Úradná správa z 30.10.2017

BOLDIŽÁR Dávid (HC Slovan Bratislava); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (napadnutie) v zápase EXJ HC Slovan Bratislava – MHA Martin dňa 28.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 02.11.2017 15:00 hod.

JAKUBEC Richard (HK DUKLA Trenčín); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (napadnutie zozadu) v zápase EXJ HK DUKLA Trenčín – HK ŠKP Poprad dňa 28.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 02.11.2017 15:00 hod.

MATEJOVIE Dávid (MMHK Nitra); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (napadnutie hlavy a krku) v zápase EXJ MMHK Nitra – HK ŠKP Poprad dňa 29.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 02.11.2017 15:00 hod.

PUŠ Martin (HC Slovan Bratislava); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (faul kolenom) v zápase EXJ HC Slovan Bratislava – MsHKM Žilina dňa 29.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 02.11.2017 15:00 hod.

HC 07 Prešov; DK SZĽH začína disciplinárne konanie pre podozrenie z porušenia čl. 22 oddiel II. hlavy II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH v zápase 1LS HC 07 Prešov – HC Topoľčany dňa 11.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 02.11.2017 15:00 hod.

Úradná správa z 24.10.2017

BÁLINT Marek (HK Brezno); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (nešportové správanie sa) v zápase LKA P.H.K. Prešov – HK Brezno dňa 22.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 26.10.2017 15:00 hod.

Úradná správa z 16.10.2017

ŠTEFANKA Tomáš (MMHK Nitra);DK SZĽH na základe podnetu klubu MHk 32 Liptovský Mikuláš doručeného dňa 13.10.2017 v zmysle čl. 38 všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH pozastavuje menovanému výkon športovej činnosti a začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 14 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Napadnutie hlavy a krku za zákrok, ktorého sa dopustil v čase 17:27 v zápase EXD MMHK Nitra – MHk 32 Liptovský Mikuláš dňa 08.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 18.10.2017 15:00 hod.

GAŠPAR Samuel (HOBA Bratislava); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (napadnutie zozadu) v zápase LKA HOBA Bratislava - HC ŠKP Bratislava dňa 15.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 18.10.2017 15:00 hod

Úradná správa z 13.10.2017

NAGY Ladislav (HC Košice); DK SZĽH na základe doručeného podnetu klubu HC 07 Detva zo dňa 09.10.2017 rozhodla, že v zmysle čl. 33 ods. 5 písm. b) všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH nezačne disciplinárne konanie voči menovanému hráčovi za zákrok, ktorého sa mal dopustiť v čase 06:24 v zápase EXS HC 07 Detva – HC Košice dňa 08.10.2017, nakoľko preskúmanie obsahu podnetu a ďalších známych okolností prípadu neodôvodňuje začatie disciplinárneho konania.

NITRIANSKÝ Erik (HC Topoľčany); DK SZĽH v zmysle čl. 38 všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH pozastavuje menovanému výkon športovej činnosti a začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 6 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH - Urážky rozhodcov, súpera, spoluhráča, športových odborníkov, usporiadateľov a divákov hráčom v zápase 1LS Prešov Penguins – HC Topoľčany dňa 11.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 19.10.2017 15:00 hod.

Úradná správa z 09.10.2017

BRITTAIN Josh (HC 05 Banská Bystrica); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (úder hlavou) v zápase EXS HK Nitra - HC 05 Banská Bystrica dňa 08.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12.10.2017 12:00 hod.

VČELKA Kristián (HC Slovan Bratislava); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (napadnutie) v zápase EXD HC Slovan Bratislava - HC 05 Banská Bystrica dňa 08.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12.10.2017 12:00 hod.

IGLOVSKÝ Damian (HK ŠKP Poprad); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 1 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Neoprávnený štart, v zápase EXJ HK ŠKP Poprad – MsHKM Žilina dňa 10.09.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12.10.2017 15:00 hod.

PICHOŇSKÝ Ľubomír (HK ŠKP Poprad, tréner); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 1 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Neoprávnený štart, v zápase EXJ HK ŠKP Poprad – MsHKM Žilina dňa 10.09.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12.10.2017 15:00 hod.

PJECHA Michal (HK ŠKP Poprad, vedúci družstva); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 1 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Neoprávnený štart, v zápase EXJ HK ŠKP Poprad – MsHKM Žilina dňa 10.09.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12.10.2017 15:00 hod.

HAŠČÁK Jozef (HK DUKLA Trenčín); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 17 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH - Predstieranie pádu alebo zranenia, v zápase EXJ HC Košice - HK DUKLA Trenčín dňa 07.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12.10.2017 15:00 hod.

LAČNÝ Lukáš (HK Mládež Michalovce); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 17 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH - Predstieranie pádu alebo zranenia, v zápase EXD P.H.K. Prešov - HK Mládež Michalovce dňa 07.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12.10.2017 15:00 hod.

BOHUNSKÝ Eduard (HOBA Bratislava); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 17 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH - Predstieranie pádu alebo zranenia, v zápase 1LJ HOBA Bratislava – Ružinov 99 Bratislava dňa 07.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12.10.2017 15:00 hod.

WITAN Maciej (HK 58 Sanok); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 17 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH - Predstieranie pádu alebo zranenia, v zápase 2LS HK 58 Sanok – HC Rebellion Gelnica dňa 07.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12.10.2017 15:00 hod.

Úradná správa z 06.10.2017

PACALAJ Marek (MHk 32 Liptovský Mikuláš); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 17 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH - Predstieranie pádu alebo zranenia, v zápase EXS HC 05 Banská Bystrica - MHk 32 Liptovský Mikuláš dňa 01.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12.10.2017 15:00 hod.

LESŇÁK Jakub (HK Spišská Nová Ves); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za porušenie čl. 17 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH - Predstieranie pádu alebo zranenia, v zápase 1LS HK Spišská Nová Ves - HK Trnava dňa 29.09.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12.10.2017 15:00 hod.

MUDRIK Marián (HK 99 Ružinov Bratislava); DK SZĽH v zmysle čl. 38 všeobecnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH pozastavuje menovanému výkon športovej činnosti a začína disciplinárne konanie za zákrok, za ktorý mal byť menovanému uložený TH za napadnutie hlavy a krku v zápase 1LD HK 99 Ružinov Bratislava - HC ŠKP Bratislava dňa 01.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 12.10.2017 15:00 hod.

Úradná správa z 03.10.2017

HORVÁTH Peter (HK Skalica); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (napadnutie hlavy a krku) v zápase 1LS HC Topoľčany – HK Skalica dňa 29.09.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 05.10.2017 12:00 hod.

NEMEŠ Richard (HK ŠKP Poprad); DK SZĽH začína disciplinárne konanie za TH (napadnutie zozadu) v zápase LKA HC Košice – HK ŠKP Poprad dňa 01.10.2017. Zaslanie stanoviska DK SZĽH určuje do 05.10.2017 12:00 hod.
Rozhodnutie DK SZĽH zo dňa 22.3.2018 - Martin Dudáš
Rozhodnutie DK SZĽH zo dňa 20.3.2018 - Samuel Mlynarovič
Rozhodnutie DK SZĽH zo dňa 20.3.2018 - Ján Brejčák
Rozhodnutie DK SZĽH zo dňa 20.3.2018 - Patrik Lamper
Rozhodnutie DK SZĽH zo dňa 20.3.2018 - Andre Deveaux
Rozhodnutie DK SZĽH zo dňa 15.3.2018 - HK 58 Sanok
Rozhodnutie DK SZĽH zo dňa 15.3.2018 - HK Sabinov
Rozhodnutie DK SZĽH zo dňa 15.3.2018 - HK Sabinov
Rozhodnutie DK SZĽH zo dňa 15.3.2018 - HC 96 Nitra
Rozhodnutie DK SZĽH zo dňa 15.3.2018 - HK Mládež Michalovce
Rozhodnutie DK SZĽH zo dňa 15.3.2018 - Krynica-Zdrój
Rozhodnutie DK SZĽH zo dňa 15.3.2018 - MHK Humenné
Rozhodnutie DK SZĽH zo dňa 15.3.2018 - HK Bardejov
Rozhodnutie DK SZĽH zo dňa 15.3.2018 - HK Bardejov
Rozhodnutie DK SZĽH zo dňa 15.3.2018 - HC OSY Spišská Nová Ves
Rozhodnutie DK SZĽH zo dňa 15.3.2018 - HKM Zvolen
Rozhodnutie DK SZĽH zo dňa 15.3.2018 - Jaroslav Šiňanský
Rozhodnutie DK SZĽH zo dňa 15.3.2018 - Oliver Mriglot
Rozhodnutie DK SZĽH zo dňa 15.3.2018 - Dávid Pastucha
Rozhodnutie DK SZĽH zo dňa 13.3.2018 - Patrik Bačík
Rozhodnutie DK SZĽH zo dňa 13.3.2018 - Marek Hecl
Rozhodnutie DK SZĽH zo dňa 13.3.2018 - Boris Sádecký
Rozhodnutie DK SZĽH zo dňa 13.3.2018 - Pavol Skalický
Rozhodnutie DK SZĽH zo dňa 8.3.2018 - Kristián Kmeť - POVZT
Rozhodnutie DK SZĽH zo dňa 8.3.2018 - Kristián Kmeť
Rozhodnutie DK SZĽH zo dňa 8.3.2018 - Andre Deveaux
Rozhodnutie DK SZĽH zo dňa 8.3.2018 - Ladislav Nagy
Rozhodnutie DK SZĽH zo dňa 8.3.2018 - Branislav Mezei
Rozhodnutie DK SZĽH zo dňa 8.3.2018 o námietke zaujatosti člena DK SZĽH
Rozhodnutie DK SZĽH zo dňa 8.3.2018 o námietke zaujatosti člena DK SZĽH
Rozhodnutie DK SZĽH zo dňa 8.3.2018 o námietke zaujatosti člena DK SZĽH
Rozhodnutie DK SZĽH zo dňa 8.3.2018 o námietke zaujatosti člena DK SZĽH
Rozhodnutie DK SZĽH zo dňa 5.3.2018 - Henrich Kamenský - POVZT
Rozhodnutie DK SZĽH zo dňa 1.3.2018 o námietke zaujatosti člena DK SZĽH
Rozhodnutie DK SZĽH zo dňa 1.3.2018 - Branislav Sivčo
Rozhodnutie DK SZĽH zo dňa 1.3.2018 - Ľubor Budaj
Rozhodnutie DK SZĽH zo dňa 1.3.2018 - Lukáš Sluka
Rozhodnutie DK SZĽH zo dňa 1.3.2018 - Patrik Hoza
Rozhodnutie DK SZĽH zo dňa 1.3.2018 - Dávid Matejovič