Slovenská hokejová liga

Informácie

 
Oficiálny názov súťaže 2020-2021:                   1. liga seniorov
 
Mediálny názov súťaže 2020-2021:                   Slovenská hokejová liga (SHL)
 
Oficiálne logo súťaže 2020-2021:                     
 
Riadiaci orgán súťaže 2020-2021:                     SZĽH, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava prostredníctvom Ligovej rady 1. ligy seniorov 
 
Ligová rada 1. ligy seniorov 2020-2021:            Miroslav Lipovský, Rastislav Konečný, Pavol Remžík, e-mail
 
Smernica pre súťaž 1LS 2020-2021:                   smernica TU App Aplikácia Arrow - Obrázok zdarma na Pixabay
 
Usmernenia riadiaceho orgánu 2020-2021:        U - postup pri dohrávkach Covid19,18.11.2020 TU
 
Rozhodnutia riadiaceho orgánu 2020-2021:       link /Rozhodnutia 2020-2021 TU App Aplikácia Arrow - Obrázok zdarma na Pixabay
 
Rozpis súťaží SZĽH 2020-2021 (web):                 link TU
 
Termínovník:                                                         TU App Aplikácia Arrow - Obrázok zdarma na Pixabay
 
Marketing SHL 2020-2021:                                  Marketing SZĽH s.r.o., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, e-mail

 


Počet účastníkov 2020-2021:                              10 + SR18

Účastníci 2020-2021:  MHK Dubnica         HC 19 Humenné      HC 19 Humenné     HK Levice (mediálne HK AUTORÁCZ Levice)      HK Levice      HK Martin (mediálne HK VITAR Martin)    HK Martin     HK´95 Považská Bystrica     HK ‘95 Považská Bystrica     HK Skalica s.r.o. (mediálne HK iClinic Skalica)     HK Skalica, s.r.o.     HK Spišská Nová Ves     HK Spišská Nová Ves      HC Topoľčany      HC Topoľčany     HK Trnava (mediálne HK Gladiators Trnava)   HK Gladiators Trnava      VLCI Žilina a.s.          SR 18   Reprezentácia SR 18


Klubové web linky / soc. siete:  MHK Dubnica   HC 19 Humenné   HK Levice (mediálne HK AUTORÁCZ Levice)      HK Martin  (mediálne HK VITAR Martin)    HK 95 Považská Bystrica   HK Skalica s.r.o. (mediálne HK iClinic Skalica)  HK Spišská Nová Ves      HC Topoľčany       HK Trnava (mediálne HK Gladiators Trnava)      VLCI Žilina a.s.       SR 18  


Linky / soc. siete SHL:   

   : TU      : TU    : TU      Promo: TU     ALL STARS GAME 2021: Levice, 06.02.2021, článok v príprave, livestream v príprave


MODEL SÚŤAŽE A HRACÍ SYSTÉM:

ZÁKLADNÁ ČASŤ: každý s každým 2x doma, 2x vonku (36 kôl / zápasov) + každé družstvo SHL odohrá v ZČ spolu dva zápasy (1x doma a 1x vonku) s reprezentáciou SR18, ako podporu klubov SHL v príprave SR18 na MS U18. 
Družstvo reprezentácie SR18 je v tabuľke vedené mimo poradia. Body a skóre dosiahnuté klubmi SHL s družstvom reprezentácie v ZČ sa klubom do tabuľky 1LS započítavajú (bod 6.3. Smernice pre súťaž TU)
 
Predpokladaný záver ZČ – 05.03.2021 14.2.2021
 
Vzhľadom k odloženým kolám (4.-12.) z dôvodu COVI19 došlo na základe záverov zo zasadnutia 16.11.2020 k zmene - zrušeniu NČ, v pôvodných termínoch NČ sa odohrajú kolá ZČ. 
 
NADSTAVBOVÁ ČASŤ („pár/nepár“): družstvá umiestnené po skončení ZČ na nepárnom mieste v tabuľke (1.,3.,5.,7.,9.) odohrajú zápasy 1x doma, 1x vonku zápasy proti družstvám umiestneným na párnom mieste v tabuľke (2.,4.,6.,8.,10.), t.j. 10 kôl / zápasov
Predpokladaný záver NČ – 14.3.2021
 
Ak nebude stanovené inak, posledné 36. kolo ZČ sa odohrá v jednotnom čase.
 
Po skončení ZČ družstvá umiestnené na 1.-8. mieste postúpia do Play-Off. Družstvá umiestnené na 9. a 10. mieste končia sezónu 2020/2021.
 
DOPLNKOVÁ ČASŤ RZ: Na základe dodatočného predĺženia projektu SR18 odohrajú družstvá s družstvom SR18 po jednom extra doplnkovom zápase.  Body a skóre dosiahnuté klubom SHL s družstvom reprezentácie v doplnkovej časti sa do tabuľky 1LS nezapočítavajú.
 
Predpokladaný záver ZČ – 05.03.2021 14.2.2021

Predpokladaný začiatok Play-Off – 10./17.3.2021
 

ČASŤ – PLAY OFF:

ŠTVRŤFINÁLE (QF), odohrajú družstvá umiestnené na 1.-8. mieste po odohrajú PlayOff Štvrťfinále systémom: 1.-8., 2.-7., 3.-6., 4.-5. (max. 7 kôl, na 4 víťazné zápasy)
 
SEMIFINÁLE (SF), postupujúce družstvá systémom 1.-4., 2.-3., (max. 7 kôl, na 4 víťazné zápasy)
 
FINÁLE (F) postupujúce družstvá systémom 1.-2., (max. 7 kôl, na 4 víťazné zápasy)
Predpokladaný koniec Play-Off – 28.4.2021
 
ZOSTUP / POSTUP  Víťaz 1HL 2020/2021 postupuje priamo do Extraligy seniorov 2021/2022. Z 1HL 2020/2021 sa nezostupuje.

Predĺženie a samostatné nájazdy: Pravidlá predĺženia a samostatných nájadov upravuje Smernica pre súťaž 1. ligy seniorov (SHL) 2020/2021

Bodovanie: - tri body pre družstvo za víťazstvo v riadnom hracom čase; - po jednom bode pre každé družstvo za nerozhodný výsledok v riadnom hracom čase; - dodatočný bod získa družstvo, ktoré vyhrá v predĺžení alebo na samostatné nájazdy; - žiadny bod družstvo, ktoré prehralo

PP SZĽH čl. 2.1.15 - prestupové obdobie je obdobie určené na podávanie žiadostí o prestup alebo hosťovanie, ktoré je určené od 1. mája bežného roku do konca medzinárodného prestupového obdobia, určeného predpismi IIHF (zvyčajne 15. február nasledujúceho kalendárneho roka), pokiaľ Výkonný Výbor SZĽH (ďalej len “VV SZĽH”) neurčí pre jednotlivé súťaže skorší dátum ukončenia prestupového obdobia v príslušnej súťaži, najneskôr do konca základnej časti príslušnej súťaže; tým nie je dotknutý koniec medzinárodného prestupového obdobia,
určený predpismi IIHF, ak IIHF nestanoví pre olympijskú sezónu v ktorej sa konajú ZOH predĺženie termínu konca medzinárodného prestupového obdobia.
 
Zmeny vyhradené
 

ŠPORTOVO-TECHNICKÉ INFORMÁCIE:

1) Podmienky štartu hráčov, ustanovenia pre kluby a pod. sú stanovené v platných predpisoch SZĽH.

2) Veková kategória senior:  od 1.1.2000 a starší

3)

Nahlásené začiatky domácich zápasov:

UTO

STR

PIA

NED/SVIATOK

ZIMNÝ ŠTADIÓN

1. HK Martin (mediálne HK VITAR Martin)

18:00

17:00

18:00

17:00

18:00

17:00

18:00

17:00

Martin

2. HC Topoľčany

18:00

18:00

18:00

17:00

Topoľčany

3. MHK Dubnica

18:00

17:00

18:00

17:00

18:00

17:00

18:00

17:00

Dubnica

4. HK Skalica s.r.o. (mediálne HK iClinic Skalica)

17:00

18:00

17:00

18:00

17:00

18:00

17:00

HANT Aréna

5. HK Spišská Nová Ves

18:00

17:00

18:00

17:00

18:00

17:00

18:00

17:00

Spišská Nová Ves

6. VLCI Žilina a.s.

17:30

17:30

17:30

17:00

Žilina

7. HK Levice (mediálne HK AUTORÁCZ Levice)

18:00

17:00

 

18:00

17:00

18:00

17:00

17:00

Levice

8. HK´95 Považská Bystrica

18:00

18:00

18:00

17:00

Považská Bystrica

9. HC 19 Humenné

17:30

17:30

17:30

17:00

Humenné

10. HK Trnava (mediálne HK Gladiators Trnava)

17:30

17:30

17:30

17:00

Trnava

SR18

17:30

17:30

17:30

17:30

Piešťany-Easton Aréna

Pozn.: Posledné 36. kolo ZČ sa hrá v rovnakom čase o 17:00 hod.

4) Zmeny začiatku, termínu, miesta stretnutia ai. sa realizujú elektronicky prostredníctvom informačného systému SZĽH návod pdf a priebežne sa aktualizujú na: TU

5) Ak nebude stanovené inak, delegácie rozhodcov budú zverejnené na   https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/delegation-lists            

6) Aktualizované Stanovy, poriadky a smernice SZĽH sú prístupné na   https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/stanovy-poriadky-smernice              

7) Antidopingová agentúra SR   http://www.antidoping.sk/  ; zakázané látky:  http://www.antidoping.sk/zakazane-latky-a-tue/

8) Opatrenia COVID-19 sú dostupné na  https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/kriza-otazky-a-odpovede    


 

 

 

 

 

posledná aktualizácia 17.2.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pr@2020