HK Skalica, s.r.o.

HK Skalica, s.r.o.

HKS - 171

Sídlo: Dr. Clementisa 1150/50, 909 01 Skalica, SVK

IČO: 50402161

miroslav.lipka.lipovsky@gmail.com - www.hkskalica.sk

Kontaktná osoba

Mgr. Miroslav Lipovský (manažér)

Telefón: 0905223305
Mobil: 0905223305

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Seniori (35)
SPOLU (35)
Ligové súťaže
Slovenská hokejová liga

Články