K-Classic 1. liga dorastu

Informácie

 

Oficiálny názov súťaže 2022-2023:                  1. liga dorastu
 
Mediálny názov súťaže 2022-2023:                   K-Classic 1. liga dorastu
 
Generálny partner súťaže 2022-2023:           
 
Partner súťaže 2022-2023:                                http://www.kaufland.sk/
 
Oficiálne logo súťaže 2022-2023:                                                                          

Riadiaci orgán súťaže 2022-2023:                     SZĽH, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava prostredníctvom Oddelenia riadenia súťaží e-mail

Smernica pre súťaž 1LD 2022-2023:                  Smernica (TU)
 
Usmernenia riadiaceho orgánu 2022-2023:        
 
Rozhodnutia riadiaceho orgánu 2022-2023:            SZĽH - TU
 
Úradné správy a rozhodnutia DK SZĽH 2022-2023:   Úradné správy a rozhodnutia DK SZĽH ( TU )
 
Termínovník 1LD 2022-2023:                              TU (aktualiz. 7.9.2022)
 
Rozpis súťaží SZĽH 2022-2023 (web):                
 
Marketing 1LD 2022-2023:                                Marketing SZĽH s.r.o., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, e-mail

 


 
Vekové kategórie 2022-2023:                             TU (pdf, aktualizácia 10.5.2022) 
 
Podmienky na prihlásenie sa družstiev do
súťaží SZĽH pre sezónu 2022-2023 (web):         TU 1. liga dorastu  - K-Classic 1. liga dorastu (oppdf 1LD)          
 
Termíny na prihlásenie sa do/odhlásenie sa
z majstrovských súťaží SZĽH 2022-2023:          TU (pdf, aktualizácia 16.6.2022) 
 
                                                                          TU (pdf, 23.5.2022) 
 
 

 
 

 
 

posledná aktualizácia 14.9.2022

priebežná aktualizácia 17.6.2022

prvotná aktualizácia 25.5.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022@pr/lp