Extraliga juniorov

Informácie

 

Oficiálny názov súťaže 2018-2019: Extraliga juniorov                                                                  


Počet účastníkov 2018-2019:      10 

Účastníci 2018-2019:  HC ‘05 Banská Bystrica      HC SLOVAN Bratislava      HC Košice     MHk 32 Liptovský Mikuláš       MHA Martin         MMHK Nitra         HK ŠKP Poprad      MHKM Skalica     HK DUKLA Trenčín       MsHKM Žilina


Klubové web linky / soc. siete:  

HC 05 Banská Bystrica   HC Slovan Bratislava a.s.  HC Košice   MHk 32 Liptovský Mikuláš a.s.     MHA Martin   MMHK Nitra    HK ŠKP Poprad   MHKM Skalica    HK DUKLA Trenčín n.o.   MSHKM Žilina s.r.o.     

Web : https://www.hockeyslovakia.sk/sk/articles/extraliga-juniorov

FB :  https://www.facebook.com/SlovakHockey/    


MODEL SÚŤAŽE A HRACÍ SYSTÉM:

PP SZĽH čl. 2.1.15 - prestupové obdobie je obdobie určené na podávanie žiadostí o prestup alebo hosťovanie, ktoré je od 1. mája bežného roku do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka, pokiaľ Výkonný Výbor SZĽH (ďalej len “VV SZĽH”) neurčí  pre jednotlivé súťaže skorší dátum ukončenia prestupového obdobia v príslušnej súťaži, najneskôr do konca základnej časti príslušnej súťaže; tým nie je dotknutý koniec medzinárodného prestupového obdobia, určený predpismi IIHF, ak IIHF nestanoví pre olympijskú sezónu v ktorej sa konajú ZOH predĺženie termínu konca medzinárodného prestupového obdobia.

Bodovanie: 3 body - výhra v riadnom hracom čase, 2 body - výhra po predĺžení alebo SN, 1 bodov - prehra v predĺžení, alebo po SN, 0 bodov - prehra v riadnom hracom čase

Predĺženie a samostatné nájazdy: Riadiaci orgán súťaže schválil v zmysle ťl. 6.10.1.4 SP SZĽH úpravu pravidiel predĺženia a samostatných nájadov  TU   .

 
I. časť - základná
Každý s každým 36 zápasov, 2x doma, 2x vonku .
 
II. časť - nadstavbová A
Družstvá, ktoré sa umiestnili po základnej časti na 1.-6. mieste odohrajú medzi sebou 10kôl (1x doma, 1x vonku). Všetky družstvá sú nasadené do play- off. Body si družstvá prenášajú zo základnej časti.
 
II. časť - nadstavbová B
Družstvá, ktoré sa umiestnili po základnej časti na 7.-10. mieste odohrajú medzi sebou 12 kôl (2x doma, 2x vonku). Družstvá si body zo základnej časti prenášajú. Družstvá umiestnené po tejto časti na 1.-2. mieste postupujú do play- off. Družstvo na 3. mieste končí súťaž. Družstvo, ktoré sa umiestni na 4. mieste priamo vypadne do 1LJ.

II. časť Play- off :
a) Štvrťfinále: Družstvá umiestnené na 1.- 6. mieste v nadstavbe A a družstvá umiestnené na 1.-2. mieste v nadstavbe B. Systém štvrťfinále: 1A-2B,2A-1B, 3A-6A,4A-5A; hrá sa na 3 víťazné stretnutia.
b) Semifinále : Postupujúce družstvá zo štvrťfinále, hrá sa na 4 víťazné stretnutia. Doma začínajú družstvá vyššie postavené v tabuľke po NČ.
c) o 3. miesto: porazení semifinalisti, na 2 víťazné stretnutia. Doma začína družstvo horšie postavené v tabuľke po NČ. Séria o 3. miesto na 2 víťazné stretnutia sa hrá v systéme zápasov z pohľadu horšie umiestneného družstva: DOMA-VONKU-VONKU
d) Finále: Víťazi semifinálových sérií, na 4 víťazné stretnutia. Doma začína družstvo vyššie postavené v tabuľke po NČ.  Séria play- off na 4 víťazné zápasy sa hra v systéme zápasov z pohľadu lepšie postaveného družstva :
DOMA- DOMA, VONKU- VONKU, DOMA, VONKU, DOMA.

ŠPORTOVO-TECHNICKÉ INFORMÁCIE:
 
1) Podmienky štartu hráčov, ustanovenia pre kluby a pod. sú stanovené v platných predpisoch SZĽH.
2) Veková kategória junior:  od 1.1.1999 do 31.12.2000 (1999, 2000).   V kategórii junior sa povoľuje štart hráčov ročníka 1998  - 5 hráčom materského klubu alebo klubu s ktorým je v združení v zmysle SP SZĽH v jednom stretnutí bez brankára!  V prípade, ak družstvo juniorov bude mať na základe nominačného listu zaradeného brankára materského klubu ročníka 1999, 2000 v projekte „HK VSR SR 20“ povoľuje sa počas obdobia nominácie štart brankára ročníka 1998  materského klubu  alebo klubu s ktorým je v združení v zmysle SP SZĽH  v kategórii junior započítavajúceho sa  do počtu  5. hráčov v jednom stretnutí. Do povoleného počtu 5-tich hráčov r. 1998 môže  byť zaradený aj cudzinec ročníka 1998, ktorý je v materskom klube na limitovanom alebo nelimitovanom transfere.  
 
3) Hracie dni a čas EXJ: ZČ - sobota, nedeľa; vložený piatok podľa nahlásených začiatkov klubov

 

 

 

 

úradné

začiatky

vložený

 

nahlásený domovský

 

 

 

sobota *

nedeľa *

piatok *

 

zimný štadión

HC ‘05 Banská Bystrica

 

14:00

11:30

 14:00

 

ZŠ Banská Bystrica

HC SLOVAN Bratislava

 

14:00

10:30

  14:00

 

Aréna Ondreja Nepelu

HC Košice

 


14:00

10:30


 14:00

 

STEEL Aréna Košice

MHk 32 Liptovský Mikuláš

 

 

14:00

10:30


 14:00

 

ZŠ Liptovský Mikuláš

MHA Martin

 

15:00

10:30


14:00

 

ZŠ Martin

MMHK Nitra

 

15:45

11:30

 14:00

 

ZŠ Nitra

HK ŠKP Poprad

 

15:45

11:45


 14:00

 

ZŠ Poprad

MHKM Skalica

 

 

15:00

10:30

 14:00

 

HANT Aréna Skalica

HK DUKLA Trenčín

 

14:30

11:30

14:00

 

ZŠ Trenčín

MsHKM Žilina

 

 

14:00

10:30

14:00

 

ZŠ Žilina

 
*4) Zmeny začiatku, termínu, miesta stretnutia ai. sa priebežne aktualizujú na   https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/results/671/extraliga-juniorov
5) Ak nebude stanovené inak, delegácie rozhodcov budú zverejnené na   https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/delegation-lists            
6) Aktualizované Stanovy, poriadky a smernice SZĽH sú prístupné na   https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/stanovy-poriadky-smernice              
7) Antidopingová agentúra SR   http://www.antidoping.sk/  ; zakázané látky:  http://www.antidoping.sk/zakazane-latky-a-tue/

Termínovník 2018-2019:   2018-19 terminovnik.pdf
Rozpis súťaže 2018-2019:   www.hockeyslovakia.sk/sk/article/rozpis-sutazi-2018-2019


Z m e n y    v y h r a d e n é.

Partneri SZĽH :             https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/partneri-a-dodavatelia-1   
 
aktualizácia 12.7.2018

 

Spracoval: PK / pr2018