Program a výsledky

Utorok, 7. November 2017

Univerzita Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave
4:1
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzita Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave
6:2
Žilinská univerzita v Žiline Žilinská univerzita v Žiline
Žilinská univerzita v Žiline Žilinská univerzita v Žiline
1:3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7:0
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Ekonomická univerzita v Bratislave Ekonomická univerzita v Bratislave
1:7
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Ekonomická univerzita v Bratislave Ekonomická univerzita v Bratislave
1:0
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žilinská univerzita v Žiline Žilinská univerzita v Žiline
4:3 sn
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2:1 sn
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzita Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave
5:4 sn
Ekonomická univerzita v Bratislave Ekonomická univerzita v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave
4:0
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
8:3
Ekonomická univerzita v Bratislave Ekonomická univerzita v Bratislave