Extraliga žien

Informácie

 
Oficiálny názov súťaže 2022-2023:                   Extraliga žien
                     
Riadiaci orgán súťaže 2022-2023:                     SZĽH, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava prostredníctvom Oddelenia riadenia súťaží e-mail
 
Smernica pre súťaž EXŽ 2022-2023:                    TU (pdf, aktualiz. 28.2.2023)
                                                                        TU (pdf, aktualiz. 31.1.2023)
                                                                            TU (pdf, 8.9.2022)
 
Usmernenia riadiaceho orgánu 2022-2023:        
 
Rozhodnutia riadiaceho orgánu 2022-2023:            SZĽH - TU
 

Úradné správy a rozhodnutia DK SZĽH 2022-2023:   Úradné správy a rozhodnutia DK SZĽH ( TU )


 
Termínovník EXŽ 2022-2023:                              TU (pdf, aktualiz. 27.12.2022)
                                                                             TU (pdf, aktualiz. 8.9.2022)


 
 
Rozpis súťaží SZĽH 2022-2023 (web):                
 
Marketing EXŽ 2022-2023:                                  Marketing SZĽH s.r.o., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, e-mail

 


 

Vekové kategórie 2022-2023:                             TU (pdf, aktualizácia 10.5.2022) 
 
Podmienky na prihlásenie sa družstiev do
súťaží SZĽH pre sezónu 2022-2023 (web):         TU Extraliga žien (pdf EXZ)          
 
Termíny na prihlásenie sa do/odhlásenie sa
z majstrovských súťaží SZĽH 2022-2023:          TU (pdf, aktualizácia 16.6.2022) 
 
                                                                          TU (pdf, 23.5.2022) 
 
 

 
Model súťaže
 
I. časť - základná Každý s každým, 2x doma, 2x vonku, sk. A, sk. B = 12 zápasov / 12 kôl
 
II. časť - nadstavbová  Sk. A vs sk. B , 1x doma, 1x vonku = 8 zápasov
 
III. časť O umiestnenie  Družstvá umiestnené po II. časti Nadstavbová v tabuľke na 5. až 7. mieste odohrajú zápasy o konečné umiestnenie, systémom 3A-3B, 4A-4B 1xD, 1xV *, ak nebude riadiacim orgánom po komunikácii s klubmi na 5. až 7. mieste určené inak.    
 
* úprava v zmysle záverov mítingu s klubmi zo dňa 27.12.2022
Skóre oboch zápasov III. časti O umiestnenie sa sčítava, pričom družstvo s lepším skóre sa stáva víťazom série (3A-3B O 5. miesto., resp. 4A-4B O 7. miesto). Ak je skóre z oboch zápasov po skončení druhého zápasu rovnaké (remízové), nasleduje 5 minútové predĺženie na náhlu smrť. Družstvá budú hrať s tromi (3) korčuliarmi a jedným (1) brankárom. Predĺženie bude nasledovať ihneď po minútovej prestávke, počas ktorej personál na to určený uprace sneh okolo bránok. Počas tohto času zostanú hráči na svojich striedačkách. Brankári musia taktiež ísť ku svojej striedačke, avšak potrestaní hráči musia zostať na trestnej lavici. Ak potrestaný hráč opustí trestnú lavicu, musí byť ihneď rozhodcami poslaný naspäť, pričom mu ale nebude uložený žiadny ďalší trest za predpokladu, že neporušil žiadne iné pravidlo. Družstvá nesmú odísť do svojich šatní. Na časomere sa nastaví čas 5:00 a predĺženie sa začne ihneď. Družstvá si nevymenia strany a na predĺženie nastúpia na stranách ako v záverečnej tretine zápasu. Tresty sa uplatňujú v zmysle P-ĽH a usmernenia KR SZĽH. Ak sa počas 5 minútového predĺženia nerozhodne, budú nasledovať samostatné nájazdy podľa nasledujúcich pravidiel: Nájazdy sa pôjdu na obidve bránky. Rolba „na sucho“ upraví 14 metrov široký pás v osi ľadovej plochy medzi obidvomi bránkami, po stranách ohraničený bodmi na vhadzovanie. Samostatné nájazdy striedavo vykonajú piati (5) rôzni korčuliari z každého družstva. Hráči nemusia byť stanovení dopredu. Samostatné nájazdy môžu vykonať všetci brankári a korčuliari uvedení v zápise o zápase. Hráči, ktorým do konca predĺženia neuplynuli ich tresty ani hráči potrestaní v priebehu samostatných nájazdov nemôžu vykonať samostatný nájazd a musia zostať na trestnej lavici alebo odísť do šatne. Rozhodca spolu s kapitánmi v priestore pre rozhodcov vhodením mince vyžrebujú, ktoré družstvo bude strieľať ako prvé. Víťaz žrebovania si vyberie, či jeho družstvo bude strieľať ako prvé alebo ako druhé. Domáci tím si pred nájazdmi vyberá ako prvý stranu mince. Brankári zostanú v rovnakých bránkach ako v predĺžení a musia zostať buď vo svojich bránkach (bránkoviskách) počas celého priebehu samostatných nájazdov, alebo môžu odísť na striedačku. Brankári obidvoch družstiev sa môžu striedať po každom samostatnom nájazde. Hráči obidvoch družstiev budú vykonávať nájazdy striedavo do dosiahnutia rozhodujúceho gólu. Zostávajúce samostatné nájazdy sa už nevykonajú. Ak je výsledok nerozhodný aj po vykonaní všetkých nájazdov každého družstva, procedúra samostatných nájazdov musí pokračovať systémom rozstrelu, samostatne medzi dvojicou hráčov, po jednom z každého družstva, s rovnakými alebo ďalšími hráčmi jednotlivých družstiev, pričom poradie družstiev sa vymení. Aj ten istý hráč môže vykonávať samostatné nájazdy svojho družstva až do rozhodnutia. Zápas bude ukončený akonáhle súboj dvojice hráčov prinesie rozhodujúci výsledok. Zapisovateľ zápasu zapíše všetky vykonané nájazdy, určených vykonávateľov nájazdov, brankárov a dosiahnuté góly. Iba rozhodujúci gól bude započítaný do výsledku zápasu. Tento gól bude zaznamenaný iba úspešnému strelcovi ako aj brankárovi, ktorý predmetný gól obdržal. V prípade, že družstvo odmietne vykonanie samostatných nájazdov, výsledok zápasu tohto družstva bude označený ako prehra a súperove družstvo bude víťazom zápasu. Ak hráč ktoréhokoľvek družstva odmietne vykonať samostatný nájazd na určenie víťaza, výsledok jeho nájazdu bude započítaný ako neúspešný nájazd.
 
 
III. časť - časť Play-Off      Družstvá umiestnené po II. časti Nadstavbová v tabuľke A na 1. a 2. mieste a v tabuľke B na 1. a 2. mieste postupujú do SF alebo 1A, 1B SF, 2A-3B, 2B_3A                             
 
Semifinále Play-Off Semifinále (1A.-2B., 1B.-2A.) na 2 víťazné stretnutia = max. 3 stretnutia = 3 kolá, systémom D-V-D (začína sa u lepšie umiestneného družstva po NČ)*
* úprava v zmysle záverov mítingu s klubmi zo dňa 27.12.2022
 
O 3. miesto Play-Off O 3. miesto (P1.-P2.) na  3 víťazné stretnutia = max. 5 stretnutí = max. 5 kôl, systémom D-D-V-V-D (začína sa u lepšie umiestneného družstva po NČ)                                                                                               
 
Finále Play-Off Finále (V1.-V2.) na  3 víťazné stretnutia = max. 5 stretnutí = max. 5 kôl, systémom D-D-V-V-D (začína sa u lepšie umiestneného družstva po NČ)
 
 
 
Seniori (ženy) súťažná majstrovská veková kategória
V stretnutiach Extraligy žien môžu štartovať hráčky narodené v roku 2007 a staršie Pre ženské súťaže platia v zmysle SP SZĽH nasledovné vekové kategórie:
● do 15 rokov (mládež)
● od 15 rokov (seniorka)
 
SZĽH určuje nasledovné výnimky: Pre sezónu 2022/2023 platí veková výnimka pre hráčky, ktoré do 30.6.2023 dovŕšia vek 14 rokov, môžu štartovať súťaži.
 
Ostaršenie: Podmienky, kritériá a maximálny počet ostaršených hráčok v jednom zápase Extraligy žien vrátane brankárky, alebo brankárok budú stanovené v Smernici pre súťaž Extraligy žien.
 
Zahraničný hokejista: Na účely účasti zahraničných hokejistov v zápase platí v Extralige žien obmedzenie na 4 zahraničné hokejistky v družstve, vrátane brankárky (v jednom zápase).
 
ZMENY
SZĽH si vyhradzuje právo zmien a úprav systému a modelu súťaže (napr. v prípade zmeny počtu účastníkov súťaže). Prípadné zmeny termínov budú upravené podľa medzinárodných podujatí tzn. Majstrovstiev sveta žien do 18 rokov (január 2023), Univerziáda 10. - 23.1.2023, EYOF 21. - 28.1.2023 a Majstrovstiev sveta žien (apríl 2023).
 
ZOSTUP / POSTUP
Zo súťaže EXŽ sa nezostupuje.
 
Predĺženie a samostatné nájazdyPravidlá predĺženia a samostatných nájazdov upravuje Smernica pre súťaž EXŽ 2022/2023
 
Športovo-technické náležitosti, špecifikácie, sankcie a usmernenia budú uvedené v Smernici pre EXŽ 2022/2023.
 
BODOVANIE /trojbodový systém/
3 body víťazstvo v riadnom hracom čase
2 body víťazstvo po predĺžení
2 body víťazstvo po samostatných nájazdoch
1 bod prehra v predĺžení, resp. samostatných nájazdoch
0 bodov prehra v riadnom hracom čase

 

 
posledná aktualizácia 3.1.2023
 
prvotná aktualizácia 24.5.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022@pr