Extraliga žien

Informácie

 
Oficiálny názov súťaže 2022-2023:                   Extraliga žien
                     
Riadiaci orgán súťaže 2022-2023:                     SZĽH, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava prostredníctvom Oddelenia riadenia súťaží e-mail
 
Smernica pre súťaž EXŽ 2022-2023:                  
 
Usmernenia riadiaceho orgánu 2022-2023:        
 
Rozhodnutia riadiaceho orgánu 2022-2023:       
 
Termínovník EXŽ 2022-2023:                              
 
Rozpis súťaží SZĽH 2022-2023 (web):                
 
Marketing EXŽ 2022-2023:                                  Marketing SZĽH s.r.o., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, e-mail

 


 

Vekové kategórie 2022-2023:                             TU (pdf, aktualizácia 10.5.2022) 
 
Podmienky na prihlásenie sa družstiev do
súťaží SZĽH pre sezónu 2022-2023 (web):         TU Extraliga žien (pdf EXZ)          
 
Termíny na prihlásenie sa do/odhlásenie sa
z majstrovských súťaží SZĽH 2022-2023:          TU (pdf, aktualizácia 16.6.2022) 
 
                                                                          TU (pdf, 23.5.2022) 
 
 

 
 

 
posledná aktualizácia 17.6.2022
 
prvotná aktualizácia 24.5.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022@pr