Liga mladších žiakov A

Informácie

 

Oficiálny názov súťaže 2022-2023:                  Liga mladších žiakov A
 
Mediálny názov súťaže 2022-2023:                  Liga mladších žiakov A
 
Generálny partner súťaže 2022-2023:           
 
Partner súťaže 2022-2023:                                
 
Oficiálne logo súťaže 2022-2023:                                                                          

Riadiaci orgán súťaže 2022-2023:                     SZĽH, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava prostredníctvom príslušného regiónu e-mail /západ/ e-mail /stred/, e-mail /východ/,

Smernica pre súťaž MLŽ A 2022-2023:              Smernica (TU)     
 
 
Formát súťaže MLŽ A 2022-2023:                     Región ZÁPAD MLŽ A (TU) , Región STRED MLŽ A (TU) , Región VÝCHOD MLŽ A (TU)      
 
Usmernenia riadiaceho orgánu 2022-2023:        
 

 
Rozhodnutia riadiacich orgánov 2022-2023:            SK ZsZĽH – Západoslovenský zväz ľadového hokeja ( TU )
 
                                                                    SK SsZĽH – Stredoslovenský zväz ľadového hokeja (sszlh.sk)
 
                                                                   ŠTK VsZĽH – Východoslovenský zväz ľadového hokeja (TU )
 

Rozhodnutia disciplinárnych orgánov 2022-2023:   DK ZsZĽH – Západoslovenský zväz ľadového hokeja ( TU )

                                                                   Zápisnice zo zasadnutí DK SsZĽH – Stredoslovenský zväz ľadového hokeja (sszlh.sk)

                                                                   DK VsZĽH – Východoslovenský zväz ľadového hokeja ( TU)

Termínovník MLŽ A 2022-2023:                              
 
Rozpis súťaží SZĽH 2022-2023 (web):                

 


 
Vekové kategórie 2022-2023:                             TU (pdf, aktualizácia 10.5.2022) 
 
Podmienky na prihlásenie sa družstiev do
súťaží SZĽH pre sezónu 2022-2023 (web):         TU Súťaže Mladších žiakov „A“ (oppdf MLŽ A)          
 
Termíny na prihlásenie sa do/odhlásenie sa
z majstrovských súťaží SZĽH 2022-2023:          TU (pdf, aktualizácia 16.6.2022) 
                                                                          TU (pdf, 23.5.2022) 
 
 

 
 

 
posledná aktualizácia 17.6.2022
prvotná aktualizácia 27.5.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022@pr-lp / mn-pm-jb