1. liga juniorov

Informácie

 

Oficiálny názov súťaže 2018-2019: 1. LIGA JUNIOROV                                                                  


Počet účastníkov 2018-2019:      12 

Účastníci 2018-2019:

Sk. A     HOBA Bratislava       HK RUŽINOV´99 Bratislava        HK Gladiators TRNAVA             HC Topoľčany        HK ‘95 Považská Bystrica  

Sk. B       HK MARVEL Bardejov         P.H.K. Prešov        HK Mládež Michalovce        MHK Humenné                  HKM Zvolen  


Klubové web linky / soc. siete:

HOBA Bratislava  HK Ružinov 99 Bratislava a.s.  HK Trnava  ŠHK 37 Piešťany s.r.o.  HC Topoľčany  HK 95 Považská Bystrica  

HK Bardejov  (mediálne HK MARVEL Bardejov) P.H.K. Prešov n.o.  HK Mládež Michalovce MHK Humenné  PHC Budapest  HKM a.s. Zvolen    


Web : https://www.hockeyslovakia.sk/sk/articles/ostatne-slovenske-sutaze/ 
FB :  https://www.facebook.com/SlovakHockey/    

MODEL SÚŤAŽE A HRACÍ SYSTÉM:

I. časť - ZÁKLADNÁ
a) V tejto časti odohrajú družstvá vo svojej skupine medzi sebou - 30 kôl 3x doma resp. 3x vonku.
b) PP SZĽH čl. 2.1.15 - prestupové obdobie je obdobie určené na podávanie žiadostí o prestup alebo hosťovanie, ktoré je od 1. mája bežného roku do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka, pokiaľ Výkonný Výbor SZĽH (ďalej len “VV SZĽH”) neurčí  pre jednotlivé súťaže skorší dátum ukončenia prestupového obdobia v príslušnej súťaži, najneskôr do konca základnej časti príslušnej súťaže; tým nie je dotknutý koniec medzinárodného prestupového obdobia, určený predpismi IIHF, ak IIHF nestanoví pre olympijskú sezónu v ktorej sa konajú ZOH predĺženie termínu konca medzinárodného prestupového obdobia.
 
II. časť - O postup
Do tejto časti postúpia družstvá, ktoré sa umiestnili na 1.-3. mieste v západnej a východnej skupine. Družstvá odohrajú medzi sebou 10 kôl 1x doma 1x vonku. Víťaz tejto časti postupuje priamo extraligy juniorov pre sezónu 2019/20. Zahraničný účastník nemôže postúpiť do EXJ pre nasledujúcu sezónu. Ak sa umiestni na 1. mieste v skupine O postup do EXJ postúpi družstvo umiestnené na 2. mieste.
 
II. časť - O umiestnenie
V tejto časti sa zúčastnia družstvá, ktoré sa umiestnili na 4.-6. mieste vo svojich základných skupinách. Družstvá odohrajú medzi sebou stretnutia 1x doma / 1x vonku (4 zápasy) iba vo svojom regióne.
 
Bodovanie: 3 body - výhra v riadnom hracom čase, 2 body - výhra po predĺžení alebo SN, 1 bodov - prehra v predĺžení, alebo po SN, 0 bodov - prehra v riadnom hracom čase

ŠPORTOVO-TECHNICKÉ INFORMÁCIE:

1) Podmienky štartu hráčov, ustanovenia pre kluby a pod. sú stanovené v platných predpisoch SZĽH.

2) Veková kategória junior:  od 1.1.1999 do 31.12.2000 (1999, 2000).  V kategórii junior sa povoľuje štart hráčov ročníka 1998  - 5 hráčom materského klubu alebo klubu s ktorým je v združení v zmysle SP SZĽH v jednom stretnutí bez brankára!  V prípade, ak družstvo juniorov bude mať na základe nominačného listu zaradeného brankára materského klubu ročníka 1999, 2000 v projekte „HK VSR SR 20“ povoľuje sa počas obdobia nominácie štart brankára ročníka 1998  materského klubu  alebo klubu s ktorým je v združení v zmysle SP SZĽH  v kategórii junior započítavajúceho sa  do počtu  5. hráčov v jednom stretnutí. Do povoleného počtu 5-tich hráčov r. 1998 môže  byť zaradený aj cudzinec ročníka 1998, ktorý je v materskom klube na limitovanom alebo nelimitovanom transfere.

3) Hracie dni a čas 1LJ: ZČ - sobota, nedeľa; vložený piatok podľa nahlásených začiatkov klubov

 
 
 
úradné
začiatky
vložený
 
nahlásený domovský
 
 
 
sobota *
nedeľa *
 
 
zimný štadión
    14:00 10:30      
    14:00 10:30      
   
14:00
10:30
 
   
      14:00 10:30
 
   
    14:00 10:30
 
   
    14:00 10:30      
    14:00 10:30
 
   
      14:00 10:30      
    14:00 10:30      
    14:00 10:30      
    14:00 10:30      
      14:00 10:30      
 
*4) Zmeny začiatku, termínu, miesta stretnutia ai. sa priebežne aktualizujú na   https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/
5) Ak nebude stanovené inak, delegácie rozhodcov budú zverejnené na   https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/delegation-lists            
6) Aktualizované Stanovy, poriadky a smernice SZĽH sú prístupné na   https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/stanovy-poriadky-smernice              
7) Antidopingová agentúra SR   http://www.antidoping.sk/  ; zakázané látky:  http://www.antidoping.sk/zakazane-latky-a-tue/
 

Termínovník 2018-2019:   2018-19 terminovnik.pdf
Rozpis súťaže 2018-2019:   www.hockeyslovakia.sk/sk/article/rozpis-sutazi-2018-2019
Štatistiky 2018-2019:  https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/competitors/

Web : https://www.hockeyslovakia.sk/sk/articles/ostatne-slovenske-sutaze/
FB :  https://www.facebook.com/SlovakHockey/

Z m e n y    v y h r a d e n é.


Partneri SZĽH :             https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/partneri-a-dodavatelia-1   

 

aktualizácia 9.7.2018

Spracoval: PK / pr2018