HKM a.s. Zvolen

HKM a.s. Zvolen

ZVA - 092

Sídlo: Pod Dráhami 2292/21, 960 01 Zvolen, SVK

HKM a.s
IČO: 36633879

office@hkmzvolen.sk - www.hkmzvolen.sk

Kontaktná osoba

Bc. Emília Nikelova (office)

Telefón: 0455321973
Mobil: 0910577444
Fax: 0455320150 Webová stránka: www.hkmzvolen.sk

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Dorastenci (29)
Juniori (23)
Seniori (49)
SPOLU (101)

Články