1. Hokejová liga SR / 1st seniors League

Celkové - I. časť základná / I. part preliminary (Základná časť)

TímZVVpPpPSkóreB
1 HC Dukla Senica HC Dukla Senica 4531518194:123104
2 Bemaco HC 46 Bardejov Bemaco HC 46 Bardejov 4527189168:10991
3 HK Dukla Michalovce HK Dukla Michalovce 45272511217:13690
4 HK  S.N.Ves HK S.N.Ves 45272313169:10588
5 HC PREŠOV 07 s.r.o. HC PREŠOV 07 s.r.o. 45254412168:11287
6 MHk 32 Liptovský Mikuláš MHk 32 Liptovský Mikuláš 45243117183:15979
7 HC TOPOĽČANY HC TOPOĽČANY 45174420166:16063
8 HC 07 DETVA HC 07 DETVA 45173322146:15860
9 HK "Gladiators" Trnava HK "Gladiators" Trnava 45137421119:15457
10 HK 95 Považská Bystrica HK 95 Považská Bystrica 45121032117:21238
11 Hokejový klub Trebišov Hokejový klub Trebišov 4592232119:21933
12 MšHK Prievidza MšHK Prievidza 4573431101:20031
13 HK Orange 20 HK Orange 20 12120920:407
 
Konečné poradie I. HL SR 2012/2013 (po Play-Off a Play-Out) 1. HC 46 Bardejov (víťaz I. HL SR, zlaté medaile) 2. HK Dukla Michalovce (2. miesto, strieborné medaile) 3. HC Prešov 07 s.r.o. (3. miesto, bronzové medaile) 4. HC 07 Detva s.r.o. 5. Dukla Senica 6. HK Spišská Nová Ves 7. MHk 32 Liptovský Mikuláš a.s. 8. HC Topoľčany 9. HK Trnava 10. HK 95 Považská Bystrica 11. MšHK Prievidza 12. HK Trebišov ===================================== Za správnosť vložených štatistických údajov zodpovedajú príslušní kluboví štatistici. Za správne štatistické výstupy zodpovedá Štatistické oddelenie SZĽH. V prípade problémov prosím kontaktujte Štatistické odd. SZĽH, email: svitok@szlh.sk. I. HOKEJOVÁ LIGA SR 2012/2013 Počet:12 Účastníci: 1. HK´95 Považská Bystrica, 2. HC Prešov 07 s.r.o. 3. HK Spišská Nová Ves, 4. HC´07 Detva s.r.o. 5. HK Trnava (mediálne HK Gladiators Trnava) 6. HK Dukla Michalovce, 7. HC Topoľčany, 8. HK Trebišov, 9. HC DUKLA Senica, 10.MŠHK Prievidza, 11.HC 46 Bardejov (mediálne Bemaco HC-46 Bardejov), 12.MHk 32 Liptovský Mikuláš a.s. * HK VSR SR 20 s.r.o (mediálne HK ORANGE 20) Model súťaže a hrací systém: I. časť - základná - každé družstvo odohrá v základnej časti 44 stretnutí, pričom družstvá sa stretnú so súpermi 2 x doma, 2 x vonku * V prípade schválenia projektu stretnutí HK VSR SR 20 s družstvami I. HL SR Výkonným výborom SZĽH sa tieto odohrajú mimo termínov súťaže na ihriskách družstiev I. HL SR (jednokolovo). Body a skóre dosiahnuté s HK VSR SR 20 sa budú započítavať družstvám I. HL SR do konečnej tabuľky, družstvo HK VSR 20 bude figurovať mimo poradia. II. časť - Play Off - Do Play Off postupujú družstvá umiestnené po ZČ na 1. až 8. mieste, ktoré odohrajú stretnutia systémom nasadenia systémom 1.-8., 2.-7.,3.-6.,4.-5. na tri víťazné stretnutia. Víťazi Švrťfinále hrajú Semifinále 1.-4.,2.-3. na tri víťazné stretnutia a Finále 1.-2. na štyri víťazné stretnutia. III. časť - Baráž o Extraligu Baráž o Extraligu (10/EXT - 1/IHL). Barážové stretnutia sa hrajú na štyri víťazné stretnutia (túto časť riadi Pro-hokej, viď Baráž o Extraligu). II. časť - Play Out Družstvá umiestnené po ZČ na 9. až 12. mieste odohrajú stretnutia v skupine Play-Out 1x doma, 1x vonku (6 kôl). Družstvá si do tejto skupiny prenášajú len body a skóre zo ZČ dosiahnuté so súpermi v tejto skupine. III. časť - Baráž o I. HL SR Baráž o I. HL SR (12/IHL - 1/2LS). Barážové stretnutia sa hrajú na štyri víťazné stretnutia. Družstvo umiestnené po Play-Out na 4. mieste (12. účastník) odohrá barážové stretnutia s víťazom 2LS. V prípade ak sa počet účastníkov I HL SR zníži (napr. odhlásením družstva), bude toto družstvo považované za zostupujúce, Baráž o I. HL SR sa neuskutoční a právo postupu do I. HL SR získava Víťaz 2LS po splnení štandardných podmienok I. HL SR. Hracie dni a čas: utorok (18x), piatok (18x), vložená nedeľa (8x) - 17:00 hod. (Bardejov 17:30 hod.; Topoľčany 17:30; Detva 17:30; Senica 18:00; P. Bystrica - nedeľa 17:00, utorok / piatok 18:00 hod.) Bodovanie: Výhra v riadnom hracom čase 3 b., výhra v predĺžení - 2 body, prehra v predĺžení - 1 bod Zostup / postup: V sezóne 2012/2013 z I. HL SR vypadáva družstvo, ktoré prehrá Baráž o I. HL SR. Družstvám umiestneným v časti Play-Out na 1. a 3. mieste (9. až 11. účastník) po ukončení skupiny Play-Out skončila sezóna. V prípade ak jedno z družstiev nenastúpi na stretnutia Baráže o I. HL SR, baráž sa neuskutoční a toto družstvo je považované za zostupujúce. Družstvo ktoré zvíťazí v Baráži o I. HL SR postupuje do I. HL SR 2013/2014, pričom musí spĺňať podmienky stanovené ZOKom I.HL SR. - v prípade, že tento klub nebude spĺňať podmienky účasti v I. HL SR, bude oslovené družstvo I. HL SR, ktoré sa umiestnilo na poslednom (zostupovom) mieste za podmienok stanovených ZOK-om. V zmysle zmluvy medzi Pro-hokej a.s. a ZOK I. HL SR do Tipsport Extraligy 2013/2014 postupuje víťaz barážových stretnutí po splnení podmienok postupu uvedených v zmluve. Upozornenia: Farmárske družstvo zaradené do súťaže I. HL SR 2012/2013 nemôže postúpiť do Play-Off I. HL SR (Štvrťfinále, Semifinále, Finále I. HL SR) - PP SZĽH čl. 13 a 14 viď príslušné ustanovenia Špecifikáciu podmienok štartu hráčov v súťažiach stanovia po dohode riadiace orgány súťaží ZOK I. HL SR a Pro-Hokej. Štart zahraničných hráčov je stanovený v IHL SR 2012/2013 na počet 5. V prípade nerozhodného výsledku v riadnom hracom čase sa pokračuje ďalej v zmysle čl. 70 SP SZĽH (PREDĹŽENIA), resp. čl. 71 SP SZĽH (SAMOSTATNÉ NÁJAZDY) Dôrazne upozorňujeme hráčov a kluby na dodržiavanie ustanovení Zákona č. 300/2008, § 19, § 20 a nasl., viď www.antidoping.sk Ďalšie dôležité upozornenia sú špecifikované v Rozpise súťaží SZĽH 2012/2013 v časti "Všeobecné ustanovenia platné pre všetky súťaže riadené SZĽH" a na www.hockeyslovakia.sk v príslušnej súťaži a sú záväzné pre všetkých činovníkov, funkcionárov, kluby a hráčov. Aktualizované Stanovy, poriadky a smernice SZĽH sú prístupné na http://www.hockeyslovakia.sk