Liga starších žiakov AA

Informácie

 

 

Oficiálny názov súťaže 2022-2023:                  Liga starších žiakov AA
 
Mediálny názov súťaže 2022-2023:                  Liga starších žiakov AA
 
Generálny partner súťaže 2022-2023:           
 
Partner súťaže 2022-2023:                                
 
Oficiálne logo súťaže 2022-2023:                                                                          
 
Riadiaci orgán súťaže 2022-2023:                     SZĽH, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava prostredníctvom príslušného regiónu,  e-mail /západ/ e-mail /stred/, e-mail /východ/,
 
Smernica pre súťaž STŽ AA 2022-2023:            Smernica (TU)   (aktualizácia 25.10.2022)
 
Formát súťaže STŽ AA 2022-2023:                    Región ZÁPAD STŽ AA (TU) , Región STRED STŽ AA (TU) , Región VÝCHOD STŽ AA (TU)      
 
Usmernenia riadiacich orgánov 2022-2023:        
 
Rozhodnutia riadiacich orgánov 2022-2023:            SK ZsZĽH – Západoslovenský zväz ľadového hokeja ( TU )
 
                                                                    SK SsZĽH – Stredoslovenský zväz ľadového hokeja (sszlh.sk)
 
                                                                   ŠTK VsZĽH – Východoslovenský zväz ľadového hokeja (TU )
 

Rozhodnutia disciplinárnych orgánov 2022-2023:   DK ZsZĽH – Západoslovenský zväz ľadového hokeja ( TU )

                                                                   Zápisnice zo zasadnutí DK SsZĽH – Stredoslovenský zväz ľadového hokeja (sszlh.sk)

                                                                   DK VsZĽH – Východoslovenský zväz ľadového hokeja ( TU)

Termínovník STŽ AA 2022-2023:                              
 
Rozpis súťaží SZĽH 2022-2023 (web):                

 


 
Vekové kategórie 2022-2023:                             TU (pdf, aktualizácia 10.5.2022) 
 
Podmienky na prihlásenie sa družstiev do
súťaží SZĽH pre sezónu 2022-2023 (web):         TU Súťaže Starších žiakov „AA“ (pdf STŽ AA)          
 
Termíny na prihlásenie sa do/odhlásenie sa
z majstrovských súťaží SZĽH 2022-2023:          TU (pdf, aktualizácia 16.6.2022) 
 
                                                                          TU (pdf, 23.5.2022) 
 
 

 
 

 
posledná aktualizácia 17.6.2022
 
prvotná aktualizácia 27.5.2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2022@pr-lp / mn-pm-jb