1. liga juniorov

Informácie

 

 

1. liga juniorov

 

Počet účastníkov 2021-2022:                            

Účastníci 2021-2022:

Formát súťaže

 

Usmernenie pre súťaž: Usmernenie pre súťaž 1LJ západ 2021/2022 (s účinnosťou od 07.03.2022)

                                                      Usmernenie pre súťaž 1LJ východ 2021/2022 (s účinnosťou od 07.03.2022)

 

PLAYOFF (PO): Manuál pre Playoff 1LJ zo 6.4.2022

 

Bodovanie: Základná časť, Nadstavbová čast a „Play- out" sa hrá trojbodovým systémom podľa čl. 6.9 Súťažného poriadku

3 body pre družstvo za víťazstvo v riadnom hracom čase
0 bodov pre družstvo, ktoré prehralo v riadnom hracom čase
1 bod pre každé družstvo za nerozhodný výsledok v riadnom hracom čase
1 dodatočný bod pre družstvo, ktoré vyhrá v predĺžení, alebo na samostatné nájazdy

 

Smernica pre súťaž:  Smernica pre súťaž 1LJ 2021/2022  (časová verzia smernice s účinnosťou od 07.03.2022)

Smernica pre súťaž 1LJ 2021/2022  (časová verzia smernice s účinnosťou od 18.10.2021)

Rozhodnutia riadiaceho orgánu 2021-2022:  link /Rozhodnutia 2021-2022 TU App Aplikácia Arrow - Obrázok zdarma na Pixabay

Predĺženie a samostatné nájazdy: Pravidlá predĺženia a samostatných nájadov upravuje Smernica pre súťaž 1LJ 2021/2022  (časová verzia smernice s účinnosťou od 07.03.2022)

Pravidlá predĺženia a samostatných nájadov upravuje Smernica pre súťaž 1LJ 2021/2022 (časová verzia smernice s účinnosťou od 18.10.2021) 

 

 

 

 

 

Spracoval: LP pr2021