1. hokejová liga SR

Informácie

V prípade nefunkčnosti webu, alebo technických problémov sa prosím obráťte priamo na dodávateľa (podpora@stengl.sk). V prípade nesprávnych, alebo chybných štatistických ukazovateľov sa prosím obráťte priamo na p. Svitka, štatistika SZĽH (svitok@szlh.sk).         


 


MODEL SÚŤAŽE A HRACÍ SYSTÉM:

I. časť - základná: - každé družstvo odohrá v základnej časti 44 stretnutí, pričom družstvá sa stretnú so súpermi 2 x doma, 2 x vonku

1) Na základe zmluvy so SZĽH odohrá každý účastník I. HL SR 2015/16 jedno stretnutie s HK ORANGE 20 (SR20) na domácom ihrisku do decembra 2015 (v nedeľňajších termínoch) ako podporu 1. HL SR príprave SR20 na MS 20- ročných. Body a skóre dosiahnuté s HK ORANGE (SR 20) sa započítavajú do konečnej tabuľky (HK ORANGE 20 uvedený mimo poradia tabuľky). Družstvá umiestnené po základnej časti I. HL SR na 1. až 8. mieste postupujú do Play-Off I. HL SR.Nakoľko Play-Off I. HL SR 2015/2016 začína 11.2.2015, SpR ZOK 1. HL SR upravuje v súlade s čl. 2, písm a) PP SZĽH prestupový termín pre hráčov v rámci 1. HL SR 2015/2016 najneskôr do konca základnej časti 1. HL SR.

II. časť - Play Off:   Do Play Off postupujú družstvá umiestnené po ZČ na 1. až 8. mieste, ktoré odohrajú stretnutia systémom nasadenia systémom 1.-8., 2.-7.,3.-6.,4.-5. na 3 víťazné stretnutia. Víťazi Švrťfinále hrajú Semifinále 1.-4.,2.-3. na 3 víťazné stretnutia a Finále 1.-2. na 3 víťazné stretnutia. SpR ZOK 1. HL SR v súlade s čl. 13, písm. f) SP SZĽH upravuje postup v prípade 5. rozhodujúceho stretnutia Play Off I. HL SR, kedy sa po nerozhodnom výsledku v riadnom hracom čase bude stretnutie predlžovať 20 min. až do dosiahnutia gólu (tzv. zlatý gól).

  

III. časť: Play-Out Extraligy:  Víťaz a druhý finalista 1. HL SR 2015/16 odohrajú stretnutia s družstvami umiestnenými po základnej časti Tipsport Ligy 2015/2016 na 9. a 10. mieste systémom každý s každým 2x doma, 2x vonku, spolu 12 kôl. Riadiacim orgánom časti Play-Out Extraligy je Pro-hokej a.s. (viď príslušná časť Tipsport Liga 2015/2016)

II. časť - O Play Out 1. HL SR:  Štyri družstvá umiestnené po ZČ na 9. až 12. mieste odohrajú stretnutia v skupine O Play-Out 1HL SR - 2x doma, 2x vonku (12 kôl). Družstvá si do tejto skupiny prenášajú len body a skóre zo ZČ dosiahnuté so súpermi v tejto skupine. Družstvám umiestneným v tabuľke časti O Play-Out 1. HL SR po jej ukončení na 1. až 3. mieste skončila sezóna.

III. časť - Baráž o 1. HL SR: Družstvo umiestnené po ukončení časti Play-Out na poslednom mieste odohrá barážové stretnutia s víťazom 2LS. V prípade ak sa počet účastníkov 1.HL SR zníži (napr. odhlásením družstva), bude toto družstvo považované za zostupujúce, Baráž o 1. HL SR sa neuskutoční a právo postupu do 1. HL SR získava Víťaz 2LS po splnení štandardných podmienok 1. HL SR.

HRACIE DNI A HRACÍ ČAS:

ZČ - streda (20x), piatok (19x) - 17:00 hod.; vložené nedele (3x), pondelok (1x), utorok (1x) o 17:00 hod. Zápasy s HK Orange 20 - každý z klubov 1x vložená nedeľa

začiatky stretnutí (hod.)                   STREDA                               PIATOK                                NEDEĽA (aj s HK ORANGE)

1. Prešov 18:00-18:00-18:00; 2. Spišská Nová Ves 17:00-17:00-17:00; 3. Nové Zámky 18:00-18:00-18:00; 4. Detva 18:00-18:00-17:30;

5. Topoľčany 18:00-17:30-17:30; 6. Michalovce 17:00-17:00-17:00; 7. Považská Bystrica 18:00-18:00-17:00; 8. Liptovský Mikuláš 17:00-17:00-17:00; 

9. Senica 18:00-18:00-17:00; 10. Bardejov 17:30-17:30-18:00; 11. Trnava 17:00-17:00-17:00; 12. Humenné 17:30-17:30-17:30

Posledné dve kolá základnej časti (43. a 44. kolo) sa hrajú v jednotnom čase o 17:00 hod.

 

BODOVANIE: Výhra v riadnom hracom čase 3 b., výhra v predĺžení - 2 body, prehra v predĺžení - 1 bod

 

ZOSTUP / POSTUP: V sezóne 2015/2016 z I. HL SR vypadáva družstvo, ktoré prehrá Baráž o I. HL SR. Družstvo ktoré zvíťazí v Baráži o 1. HL SR postupuje do 1. HL SR 2016/2017, pričom musí spĺňať podmienky stanovené ZOKom 1.HL SR (napr. krytý zimný štadión, adekvátny počet hráčov, mládežnícke družstvá a pod. ). V prípade ak niektoré z družstiev nenastúpi na stretnutia Baráže o I. HL SR, baráž sa neuskutoční a toto družstvo je považované za zostupujúce. V prípade, že tento klub nebude spĺňať podmienky účasti v I. HL SR, bude oslovené družstvo I. HL SR, ktoré sa umiestnilo na poslednom (zostupovom) mieste, avšak za úhradu (k vydaniu súhlasného stanoviska ZOK-u) pre I.HL SR 2015 / 2016.

 

UPOZORNENIA: - v súťažnej sezóne 2015/2016 nie je v 1. HL SR evidované farmárske družstvo - PP SZĽH čl. 13 viď príslušné novelizované ustanovenia - PP SZĽH čl. 14 viď príslušné novelizované ustanovenia

Podmienky štartu hráčov sú stanovené v platných predpisoch SZĽH (napr. čl. 50 SP SZĽH, striedavé štarty čl. 13, 14 PP SZĽH, záväzné výklady VV SZĽH atď.). Ďalšie usmernenia a nariadenia môžu byť stanovené riadiacimi orgánmi súťaže alebo VV SZĽH.

  

Štart zahraničných hráčov je stanovený v 1.HL SR 2015/2015 na počet 5.

   

V prípade nerozhodného výsledku v riadnom hracom čase sa pokračuje ďalej v zmysle čl. 70 SP SZĽH (PREDĹŽENIA), resp. čl. 71 SP SZĽH (SAMOSTATNÉ NÁJAZDY)

 

Ďalšie dôležité upozornenia sú špecifikované v Rozpise súťaží SZĽH  2015/2016 v časti “Všeobecné ustanovenia platné pre všetky súťaže riadené SZĽH” a na www.hockeyslovakia.sk v príslušnej súťaži a sú záväzné pre všetkých činovníkov, funkcionárov, kluby a hráčov.

Dôrazne upozorňujeme hráčov a kluby na dodržiavanie ustanovení Zákona č. 300/2008, § 19, § 20 a nasl., viď www.antidoping.sk a http://www.hockeyslovakia.sk/sk/clanok/stanovy-poriadky-a-smernice-szlh

• Zmeny začiatkov, termínov, miesta stretnutia a pod. sa priebežne aktualizujú na: http://www.hockeyslovakia.sk/sk/statistiky/program-vysledky/542/1-hokejova-liga-sr-2015-2016 

• Delegácie rozhodcov a ďalších osôb budú zverejňované na: http://www.hockeyslovakia.sk/sk/statistiky/delegacne-listy

• Aktualizované Stanovy, poriadky a smernice SZĽH sú prístupné na: http://www.hockeyslovakia.sk/sk/clanok/smernice-szlh

 


 

HC 46 Bardejov http://hc46.bemaco.sk/ HC 07 DETVA s.r.o. http://www.hc07detva.sk/  BEMACO MHK Humenné  http://www.mhkhe.bemaco.sk/ MHk 32 Liptovský Mikuláš a.s. http://www.mhk32lm.sk/        HK Dukla Michalovce http://www.duklamichalovce.sk/ HC MIKRON Nové Zámky s.r.o. http://www.hcnovezamky.eu/   HK´95 Považská Bystrica http://www.hk95-panthers.com/   HC PREŠOV 07 s.r.o. http://www.hc07.sk/ HC Dukla Senica http://www.hcduklasenica.sk/  HK Spišská Nová Ves http://hk-snv.sk/  HC TOPOĽČANY http://www.hctopolcany.sk/  HK Trnava http://hktrnava.sk/  HK ORANGE 20 (HK VSR SR 20 s.r.o.)      http://www.hockeyslovakia.sk/sk/clanky/sr-20-1