Extraliga dorastu / Extraleague U18

Informácie

Za správne grafické zobrazenie webovej stránky a optimálnu vizualizáciu textov zodpovedá fy STENGL. V prípade nefunkčnosti webu, alebo technických problémov sa prosím obráťte priamo na dodávateľa (podpora@stengl.sk).
V prípade nesprávnych, alebo chybných štatistických ukazovateľov sa prosím obráťte priamo na p. Svitka, štatistika SZĽH (svitok@szlh.sk).

Počet účastníkov: 16 (v geografickom rozčlenení sk. A - 8, sk. B - 8)
Účastníci: dvojičky skupina "A" (geografické rozdelenie) skupina "B" (geografické rozdelenie)

(Por.č. / Názov / EČČ )
1. HC SLOVAN Bratislava a.s. 001
2. HK 36 Skalica 009
3. HK DUKLA Trenčín n.o. 011
4. MsHKM Žilina s.r.o. 141
5. MMHK Nitra 138
6. HC Topoľčany 023
7. HK Ružinov 99 Bratislava a.s. 088
8. MHK Dubnica 072
9. HK ŠKP Poprad 008
10. HK Spišská Nová Ves 022
11. HKM a.s. Zvolen 092
12. HC´05 Banská Bystrica 095
13. MHC Martin a.s. 076
14. MHk 32 Liptovský Mikuláš a.s. 073
15. P.H.K. Prešov n. o. 077
16. HC Košice s.r.o. 003

Model súťaže a hrací systém:
V rozlosovaní pre sezónu 2014/2015 sa na základe návrhu ŠO SZĽH a členov KM SZĽH v ZČ skupiny „A“ a v skupine "B" uplatnil model odohrania majstrovských stretnutí dvojzápasom sobota – nedeľa s rovnakým súperom.

I. časť - základná
Každé družstvo odohrá v základnej časti 44 kôl, družstvá sa v rámci svojej skupiny stretnú 4 krát (2x doma, 2x vonku). Družstvá zaradené geograficky do sk. "A" sa s družstvami geograficky zaradenými do sk. "B" stretnú 2 krát (1x doma, 1x vonku). V tejto časti súťaže sa bude viesť len jedna tabuľka so všetkými účastníkmi (16 družstiev).

II. časť – kvalifikácia o Play – Off: Družstvá umiestnené na 1. – 4. mieste sú nasadené do štvrťfinále. Družstvá umiestnené na 5. – 12. mieste sa stretnú na tri víťazné stretnutia o postup do Play – Off (5. – 12., 6. - 11.,7. - 10., 8. – 9. miesto) II. časť - o Play - Out: Družstvá umiestnené po základnej časti na 13. až 16. mieste sa stretnú 1x doma, 1x vonku o umiestnenie i o Play - out. Družstvá si získané body a skóre po základnej časti prenesú do II. časti o Play – Out. Družstvo umiestnené po základnej časti na 12. mieste EXD + družstvo na 1. mieste 1LD na štyri víťazné stretnutia o postup/zostup. Zostup a postup Družstvo umiestnené v III. časti Play - Out na 2. mieste zostupuje do 1LD tzn. 1 družstvo. III. časť Play - Off: Play – Off (1. – 8.) štvrťfinále na tri víťazné stretnutia Play – Off (1. – 4.) semifinále na tri víťazné stretnutia Play – Off (1. – 2.) finále a o 3. miesto na tri víťazné stretnutia

III. časť Play – Out Družstvo umiestnené po základnej časti na 16. mieste EXD + družstvo na 1. mieste 1LD na štyri víťazné stretnutia o postup / zostup.

Zostup a postup
Družstvo, ktoré zvíťazí v štyroch stretnutiach III. časti Play - Out získava právo postupu do EXD 2015 / 2016 po splnení podmienok stanovených KM SZĽH. Porazené družstvo zostupuje do 1LD.
V stretnutiach III. časť Play – Out: zostup/postup sa povoľuje iba štart hráčov materského klubu a hráčom, ktorí sú na hosťovaní v zmysle čl. 10 PP SZĽH, čl. 11, písm. b PP SZĽH a v zmysle novelizovaných predpisov SZĽH.

Hracie dni:
sobota - 14:00 h., nedeľa - 10:30 h.;
(Skalica - SO o 15:15; Nitra - SO o 15:45, NE o 11:30; B. Bystrica NE o 11:30; Zvolen NE o 11:30; Martin SO o 15:00; NE o 10:45; Topoľčany SO o 15:30, NE o 11:30; Poprad SO o 15:00, NE o 11:30; Trenčín SO o 15:30, NE o 11:30; Ružinov BA SO o 13:30)

Bodovanie:
3 body - výhra v riadnom hracom čase,
2 body - výhra po predĺžení alebo SN,
1 bod - prehra v predĺžení, alebo po SN,
0 bodov - prehra v riadnom hracom čase.
Každé stretnutie musí mať víťaza. V prípade remízy po ukončení riadneho hracieho času sa postupuje v zmysle novelizovaného čl. 70 a 71 SP SZĽH (predĺženie, resp. samostatné nájazdy)

Veková kategória dorast: po 31.12.1996 do 1.1.1999 (1997, 1998)


Upozornenia:
Počet štartov hráčov a striedavý štart povolený v zmysle čl. 50 SP SZĽH, resp. čl. 13, 14 PP SZĽH a záväzných výkladov VV SZĽH. Počet zahraničných hráčov: Štart zahraničných hráčov je v EXD 2014/2015 stanovený na maximálne troch hráčov za jedno družstvo v jednom majstrovskom stretnutí.

Ďalšie dôležité upozornenia sú špecifikované v Rozpise súťaží SZĽH 2014/2015 v časti "Všeobecné ustanovenia platné pre všetky súťaže riadené SZĽH" a na www.hockeyslovakia.sk v príslušnej súťaži a sú záväzné pre všetkých činovníkov, funkcionárov, kluby a hráčov.

Zmeny začiatkov, termínov, miesta stretnutia a pod. sa priebežne aktualizujú na: http://www.hockeyslovakia.sk/sk/statistiky/program-vysledky/463/extraliga-dorastu-2014-2015

Delegácie rozhodcov a ďalších osôb budú zverejňované na: http://www.hockeyslovakia.sk/sk/statistiky/delegacne-listy

Dôrazne upozorňujeme hráčov a kluby na dodržiavanie ustanovení Zákona č. 300/2008, § 19, § 20 a nasl., viď www.antidoping.sk

V prípade nerozhodného výsledku v riadnom hracom čase sa pokračuje ďalej v zmysle čl. 70 SP SZĽH (PREDĹŽENIA), resp. čl. 71 SP SZĽH (SAMOSTATNÉ NÁJAZDY)