HKM Snina

HKM Snina

SNA - 211

Sídlo: Komenského 2665/15, 069 01 Snina, SVK

Hokejový klub Mládež Snina
IČO: 52867463

ivo.mika.mbs@gmail.com -

Kontaktná osoba

Ivo Mika (prezident HK)

Telefón: 0905492700
Mobil: 0905492700

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
SPOLU (0)