MHK Dolný Kubín, s.r.o.

MHK Dolný Kubín, s.r.o.

DKB - 209

Sídlo: M.R. Štefánika 1835/34, 026 01 Dolný Kubín, SVK


IČO: 53235959

hokejdk@hkdk.sk -

Kontaktná osoba

Miroslav Dráb (riaditeľ. spol.)

Telefón: 0905 436 488

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Seniori (28)
SPOLU (28)
Ligové súťaže
2. hokejová liga