HOBA Bratislava

HOBA Bratislava

HOB - 176

Sídlo: Harmincova 2, 841 04 Bratislava 4, SVK


IČO: 50093592

hokej.dubravka@gmail.com - www.hoba.sk

Kontaktná osoba

Branislav Semančík (predseda)

Telefón: 0905723873
Mobil: 0905723873
Webová stránka: www.hoba.sk

Články