HOGO s.r.o. Žilina

HOGO s.r.o. Žilina

HOZ - 173

Sídlo: Juraja Závodského 453/49, 010 04 Žilina, SVK


IČO: 36421383

skhogozilina@gmail.com -

Kontaktná osoba

Ing. Mária Zemiaková (konateľ, športový odborník)

Telefón: 0903626550
Mobil: 0903626550

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Seniori (1)
SPOLU (1)