HK Nové Mesto nad Váhom

HK Nové Mesto nad Váhom

NMN - 160

Sídlo: Zelená Voda II. č. 203, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SVK

IČO: 50040898 (Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom)

zdenko.matejdes@gmail.com -

Kontaktná osoba

Zdenko Matejdes (predseda HK)

Telefón: 0907057050
Mobil: 0907057050

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Predprípravka (12)
Prípravka (31)
Mladší žiaci (22)
Starší žiaci (7)
Kadeti (4)
SPOLU (76)