HC Petržalka 2010 Bratislava

HC Petržalka 2010 Bratislava

HCP - 133

Sídlo: M. C. Sklodowskej 1/A, 851 04 Bratislava 5, SVK

Hockey club Petržalka 2010
IČO: 42184258

zimnystadionpetrzalka@gmail.com - www.hcpetrzalka.sk

Kontaktná osoba

Martin Pinček (prezident)

Telefón: 0907784446
Mobil: 0907784446
Webová stránka: www.hcpetrzalka.sk

Súťaže, vekové kategórie a hráči