HC Petržalka 2010 Bratislava

HC Petržalka 2010 Bratislava

HCP - 133

Sídlo: M. C. Sklodowskej 1/A, 851 04 Bratislava 5, SVK

IČO: 42184258 (Hockey club Petržalka 2010)

zimnystadionpetrzalka@gmail.com - www.hcpetrzalka.sk

Kontaktná osoba

Ing. Jozef Pinček (viceprezident)

Telefón: 0905640947
Mobil: 0905640947

Súťaže, vekové kategórie a hráči