HO HAMIKOVO O.Z Hamuliakovo

HO HAMIKOVO O.Z Hamuliakovo

HAM - 129

Sídlo: Hamuliakovo 555, 900 43 Hamuliakovo, SVK

HAMIKOVO O.Z.
IČO: 42178665

varga@hamikovo.sk - www.hamikovo.sk

Kontaktná osoba

Ladislav Varga (ekonóm)

Telefón: 0918131313
Mobil: 0918131313
Webová stránka: www.hamikovo.sk