HC Košice s.r.o.

HC Košice s.r.o.

KOS - 003

Sídlo: Nerudova 12, 040 01 Košice 1, SVK

HC Košice s.r.o.
IČO: 36198072

sekretariat@hckosice.sk - www.hckosice.sk

Kontaktná osoba

Ing.Adriana Cily Landorová (sekretariát)

Telefón: 0918830512
Mobil: 0918830512
Fax: 0556766531 Webová stránka: www.hckosice.sk

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Dorastenci (45)
Juniori (34)
Seniori (56)
SPOLU (135)

Články