Hokejový club Zlaté Moravce

Hokejový club Zlaté Moravce

ZMO - 031

Sídlo: Továrenská 1, 953 01 Zlaté Moravce, SVK

Hokejový klub HC Zlaté Moravce
IČO: 34009671

hczm@hczm.sk - www.hczm.sk

Kontaktná osoba

Ing. Marian Pánik (prezident)

Telefón: 0915722052
Mobil: 0915722052
Webová stránka: www.hczm.sk

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Predprípravka (9)
Prípravka (10)
Mladší žiaci (8)
Starší žiaci (6)
Dorastenci (1)
Juniori (2)
SPOLU (36)