Odd. rozvoja hráčov a metodiky

PaedDr. Ján FILC

Predseda Rady športového rozvoja

filc@szlh.sk

Mgr. Igor ANDREJKOVIČ, PhD.

Riaditeľ oddelenia vzdelávania

andrejkovic@szlh.sk

Dušan BENICKÝ

benicky@szlh.sk

Martin ŠTRBÁK

strbak@szlh.sk