Vzdelávanie

Pohľad do „kuchyne“ švédskeho mládežníckeho hokeja

BRATISLAVA/NORRTALJE (SZĽH) – V druhej polovici júna (16. - 20. 06. 2012) absolvoval metodik Slovenského zväzu ľadového hokeja Igor Andrejkovič pracovnú cestu do Švédska, pričom mal jedinečnú možnosť nahliadnuť priamo do „kuchyne“ švédskeho mládežníckeho hokeja a čerpať poznatky z tejto oblasti.

„Cesta sa konala na základe dohovoru s riaditeľom  rozvojových programov a reprezentačných výberov Švédska p. Tommy Boustedtom,“ povedal po návrate zo švédskeho Norrtalje člen Metodickej komisie SZĽH Igor Andrejkovič, ktorý sa osobne zúčastnil stáže v kempe  švédskych reprezentačných výberov do 17 a 18 rokov.  „Kemp sa organizuje každoročne v mesiacoch máj a jún a zúčastňujú sa ho najlepší mladí švédski hráči (15+2) v danej vekovej kategórii – tento rok to boli hráči ročníka narodenia 1995 a 96. Cieľom mojej krátkodobej stáže bolo získať čo najviac poznatkov z oblasti športovej prípravy talentovanej mládeže vo veku od 15 do 20 rokov.

Igorovi Andrejkovičovi sa počas 5-dňovej stáže venoval manažér juniorskej reprezentácie Švédska do 18 rokov a zamestnanec federácie so zameraním na organizáciu tréningových táborov a vzdelávacích programov Goran Lindquist spolu s  hlavným trénerom a metodikom talentovanej mládeže vo Švédsku (od 15 do 20 rokov) a asistentom trénera do 20 rokov p. Robertom Ohlssonom. „Ďalšie témy som konzultoval s hlavným trénerovom Švédska 18 (R. Gronborgom), Švédska 20 (R. Ronbergom) a ďalšími regionálnymi trénermi a konzultantmi,“ doplnil I. Andrejkovič.

Igor Andrejkovič

Poznatky Igora Andrejkoviča z letného tréningového kempu reprezentácií Švédska do 17 a 18 rokov: „Letný tréningový tábor sa každoročne koná v mesiacoch máj (5 dní) a jún (6 dní) v  Norrtalje - malom mestečku na sever od Štokholmu. Zúčastňujú sa ho dva reprezentačné výbery Švédska U18 a U 17 (15 + 2 hráči) tento rok ročníka 1995 a 1996. V rámci kempu odohrali mladí Švédi prípravné stretnutia proti výberom Kanady EAST a WEST (zo súťaží CJHL, MJHL, SHJL....) ročníkov 1992 a 1993. Prítomní boli všetci hlavní tréneri, asistenti a tréneri brankárov reprezentačných výberov Švédska do 16, 17, 18 a 20 rokov, ako aj regionálni tréneri, poradcovia, videotréneri, kondičný tréner, odborník na výživu, maséri atď. Pred začiatkom kempu boli všetci hráči otestovaní (VO2max, zhyby, sed-ľah, 5-skok znožmo, flexibilita atď).

Švédski reprezentanti odohrali v priebehu päť dní 4 náročné stretnutia, trénovali 4-krát pomerne intenzívne na ľade (60 min.) a trikrát v posilňovni (60 min.). Celý tréningový kemp bol zameraný na individuálne herné činnosť jednotlivca, základne herné kombinácie, kondičnú prípravu, konzultácie ohľadom životosprávy, videoanalýzy jednotlivých stretnutí a herných činností, individuálne konzultácie s hráčmi. Výnimočný bol individuálny prístup trénerov k hráčom počas tréningu (7 až 8 trénerov a 15 + 2 hráči na ľade). Výber samotných tréningových cvičení bol pomerne jednoduchý, ale dôraz bol kladený na správnu realizáciu herných činností.“

Poznatky z klubovej úrovne vo Švédsku:

  • Väčšina mládežníckych trénerov v kategóriách do 15 rokov sú dobrovoľníci.
  • V každom juniorskom družstve (U18 a U20) je profesionálny tréner a minimálne jeden masér a výstrojový manažér a na úväzok pracujúci asistent. Kondičný tréner, tréner brankárov a fyzioterpaut pôsobia v klube pre obe juniorské družstvá - niekedy vrátane mužov.
  • juniorský hokej od 16 rokov je vo Švédsku v plnom rozsahu napojený na vzdelávanie na stredných školách -  štátnych alebo súkromných (športové gymnázia).
  • Športové gymnázia sú rozdelené na dve vekové kategórie U18 a U20. Momentálne ich v celom Švédsku majú 33 (29 mužských a 4 ženské) – spolu cca 900 hráčov. Tréningový proces v športových gymnáziách vedú certifikovaní inštruktori.    
  • Športovci za štúdium ani za športovú prípravu od 16 rokov neplatia a majú  plne zabezpečenú starostlivosť vrátane stravy, výživových doplnkov, pitného a vitamínového režimu, výstroja, športového oblečenia, lokálnej dopravy a pod. Len hráči zaradení do družstva dospelých poberajú finančné odmeny.
  • Takmer všetci reprezentanti do U18 hrávajú v kluboch za juniorov (U20) resp. seniorov v nižšej lige (nie Elitserien).
  • program vyučovania je plne prispôsobený požiadavkám komplexnej športovej prípravy, pričom okrem hokejistov do sú do tried zaradení aj ďalší športovci (futbal, floorbal, hádzaná), ale aj nešportovci.
  • V doobedňajších hodinách sa minimálne 3x týždenne zúčastňujú skupinových tréningov (len obrancovia, útočníci atď.)  napr. 10 hráčov na ľade a 10  v posilňovni, ktoré vedú licencovaní inštruktori gymnázií so stanoveným obsahom (hlavné zameranie je  na herné činnosti jednotlivca).  
  • Po vyučovaní sa športovci zúčastňujú kolektívnych klubových tréningov cca 4-5x týždenne, ktoré vedú kluboví tréneri.
  • Celkový objem športovej prípravy – bez zápasov – je cca 12 hodín týždenne, čo pri 42 týždňoch školského roka je cca 500 hodín –  k tomuto číslu je potrebné pripočítať tréningy počas letných mesiacov a cca 60 zápasov.

Viac odborných poznatkov Igora Andrejkoviča zo stáže vo švédskom Norrtalje bude uverejnených v odbornej sekcii „Vzdelávanie“ na stránke www.hockeyslovakia.sk.

Tu si môžete pozrieť krátke video z tréningového kempu

Archív zápasov

Štatistiky

Mediacenter

Videá /// Akreditácie a oznamy

 

 
Partneri