Aktuality

Linky k zák. 440/2015 Z.z.

 

Linky k zák. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

1. zák. č. 440/2015 Z.z. - právne predpisy Slov-lex: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/440/20160101

2. zák. č. 440/2015 Z.z. - Učená právnická spoločnosť: http://www.ucps.sk/keyword-1/Z%C3%A1kon+o+%C5%A1porte

3. Zmluvné režimy medzi klubmi a športovacmi - zákon o športe - JUDr. Jaroslav Čollák: www.ucps.sk/zmluvne_rezimy_medzi_klubmi_a_sportovcami_zakon_o_sporte_jaroslav_collak

4. Športové kluby v zákone o športe - rešerš novej úpravy - JUDr. Jaroslav Čollák: www.ucps.sk/sportove_kluby_v_zakone_o_sporte_resers_novej_upravy_jaroslav_collak

5. Zmluva_o_profesionalnom_vykonavani_sportu_a_rozpor_so_zakonom_jaroslav_collak - JUDr. Jaroslav Čollák: http://www.ucps.sk/zmluva_o_profesionalnom_vykonavani_sportu_a_rozpor_so_zakonom_jaroslav_collak

6. Tréner podľa nového zákona o športe č. 440/2015 Z.z.: http://www.hockeyslovakia.sk/sk/clanok/sportovy-odbornik-trener-podla-noveho-zakona-o-sporte-c-440-2015-z-z

7. Zmluva_o_profesionalnom_vykonavani_sportu_-_co_to_laicky_znamena_pre_sportove_kluby - JUDr. Jaroslav Čollák: http://www.ucps.sk/clanok--2996/Zmluva_o_profesionalnom_vykonavani_sportu_-_co_to_laicky_znamena_pre_sportove_kluby.html

8. Zmluvné typy_podla_noveho_zakona o_sporte idea konceptu - JUDr. Jaroslav Čollák: http://www.ucps.sk/zmluvne_typy_podla_noveho_zakona_o_sporte_idea_konceptu_jaroslav_collak

9. Športový klub - zmluva o profesionálnom vykonávaní športu - szčo - nelegálne zamestnávanie - spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov - JUDr. Jaroslav Čollák: http://www.ucps.sk/sportovy_klub_zmluva_o_profesionalnom_vykonavani_sportu_szco_nelegalne_zamestnavanie_sposobilost_prijimatela_verejnych_prostriedkov_jaroslav_collak

 


Vážení prezidenti a predsedovia zväzov, klubov a iných športových organizácií,
vážení športovci a športoví odborníci, 
vážení účastníci V. ročníka konferencie ŠPORT a PRÁVO 2016,
vážení členovia a priatelia UčPS,
 
vážení priatelia športu, v nadväznosti na uskutočnený V. ročník konferencie ŠPORT a PRÁVO 2016 si Vám dovoľujeme zaslať linky na stránky, súbory a prezenácie obsahujúce znalosť, ktorú vyprodukovala konferencia slovenského športu. Ďakujeme všetkým, ktorí venovali svoj čas, energiu, znalosť a skúsenosť, aby sa podieľali na spracovaní návrhov, podnetov a záverov z konferencie ŠPORT a PRÁVO 2016 v dokumente, ktorý bol zdieľaný 58 odborníkmi na témy Zákona o športe. Veríme, že znalosť obsiahnutá v tomto materiáli bude využitá aj v aktuálnom legislatívnom procese NR SR na vylepšenie detailov návhu novely zákona o športe.
 
NÁVRHY, PODNETY a ZÁVERY z konferencie:
 
 
 
PODKLADY a MATERIÁLY ku konferencii:
http://www.ucps.sk/Sport_a_Pravo_podklady_2016
 
Dovoľujeme si požiadať vás o súčinnosť sprístupnením stránok a materiálov protredníctvom vašich webovských stránok, HELP-deskov a iných komunikačných kanálov prístupných športovej obci.
 
Ďakujeme.
 
S úctou
 
Učená právnická spoločnosť
pre slovenský šport

 

 

18.10.2016
Archív zápasov

Najnovšie články

Štatistiky

Mediacenter

Videá /// Akreditácie a oznamy

 

 
Partneri