Aktuality

Úradná správa SK SZĽH - ostatné

BRATISLAVA (SZĽH) -  Úradná správa Súťažnej komisie SZĽH - ostatné (per rollam)

 

Zápisnica č. 6 zo dňa 21.10.2016 prerokovaná a schválená spôsobom per- rollam

Zápisnica SK SZĽH č. 6 MHC Martin as RVÚZ spôsobom per rollam.pdf

 

Zápisnica č. 8 zo dňa 9.11.2016 prerokovaná a schválená spôsobom per- rollam

Zápisnica SK SZĽH č. 8 MHC Martin as RÚVZ spôsobom per rollam.pdf

 

Zápisnica č. 10 zo dňa 25.11.2016 prerokovaná a schválená spôsobom per- rollam

Zápisnica SK SZĽH č.10 - per rollam.pdf

 

Zápisnica č. 12 zo dňa 2.12.2016 prerokovaná a schválená spôsobom per- rollam

Zápisnica SK SZĽH č. 12 - per rollam.pdf

 

Zápisnica č. 13 zo dňa 2.12.2016 prerokovaná a schválená spôsobom per- rollam

Zápisnica SK SZĽH č. 13 - per rollam.pdf

 

Zápisnica č. 14 zo dňa 6.12.2016 prerokovaná a schválená spôsobom per- rollam

Zápisnica SK SZĽH č. 14 - per rollam.pdf

 

Zápisnica č. 15 zo dňa 9.12.2016 prerokovaná a schválená spôsobom per- rollam

Zápisnica SK SZĽH č. 15 k žiadosti DK - per rollam.pdf

 

Výpis zo zápisnice č. 16 zo dňa 9.12.2016 prerokovanej a schválenej spôsobom per- rollam

Výpis zo Zápisnice SK SZĽH č. 16 - per rollam.pdf

 

Výpis zo zápisnice č. 18 z 26.12.2016 schválenej spôsobom per- rollam 

športovo-technické opatrenia k zápasom

 

Zápisnica č. 20 zo dňa 27.1.2017 prerokovaná a schválená spôsobom per- rollam

Zápisnica SK SZĽH č. 20 - per rollam.pdf

 

Zápisnica č. 21 zo dňa 6.2.2017 prerokovaná a schválená spôsobom per- rollam

Zápisnica SK SZĽH č. 21 - SNV per rollam.pdf

 

Zápisnica č. 22 zo dňa 6.2.2017 prerokovaná a schválená spôsobom per- rollam

Zápisnica SK SZĽH č. 22 per rollam.pdf

 

Zápisnica č. 25 zo dňa 4.3.2017 prerokovaná a schválená spôsobom per- rollam

prebieha odvolacie konanie

 

Zápisnica č. 28 zo dňa 10.3.2017 prerokovaná a schválená spôsobom per- rollam

prebieha odvolacie konanie

 

Zápisnice č. 29 až č. 31 z dní 15.3., 16.3. a 19.3.2017 prerokované a schválené spôsobom per- rollam

športovo-technické opatrenia k zápasom

 

Výpis zo zápisnice č. 32 prerokovanej a schválenej spôsobom per- rollam

Výpis zo Zápisnice SK SZĽH č. 32 - per rollam.pdf

 

Výpis zo zápisnice č. 33 zo dňa 23.3.2017 prerokovanej a schválenej spôsobom per- rollam

Výpis zo Zápisnice SK SZĽH č. 33 - per rollam.pdf

 

 

 

 


25.4.2017

Na  základe   termínu  stanoveného generálnym  sekretárom  SZĽH  a  Zápisn.  VV  SZĽH   č.  19,    20 je termín doručenia prihlášok do súťaží pre sezónu 2017/2018 stanovený do 30. mája 2017. Aktualizované formuláre - prihláška do súťaží a zoznamy hráčov nájdete www.hockeyslovakia.sk/sk/clanok/formulare

 


 

 

 

Originály zápisníc sú uložené na SZĽH.

Zmeny vyhradené.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

25.04.2017
Archív zápasov

Štatistiky

Mediacenter

Videá /// Akreditácie a oznamy

 

 
Partneri