SZĽH

Formuláre

Matrika SZĽH (aktualizované dňa 04.03.2016)

Hlavička - zoznam

Formuláre pre hokejové kluby/družstvá SR


F4a - Podpisové vzory pre HK - 2017/2018 (pre a.s., s.r.o., spol. s r.o.) 

aktualizované 13.3.2017

F4b - Podpisové vzory pre HK - 2017/2018 (pre o.z., n.o., prísp. org., ojz)

aktualizované 13.3.2017


F5 1,2 - Prihláška za riadneho člena SZĽH

F6a - Prihláška na evidenciu ZDRUŽENIA bez právnej subjektivity 2 riadnych členov SZĽH 

F6b - Prihláška na evidenciu ZDRUŽENIA bez právnej subjektivity 3 riadnych členov SZĽH


F7a Výmena KRP po ukončení jeho platnosti (zmena vekovej kategórie - zmena doby platnosti)

F7b - Zoznam RP hráčov pri zmene športovo - technického názvu klubu

F8 - Vrátenie HRP (hosťovacieho registračného preukazu) po ukončení hosťovania


F9 - Zrušenie registrácie hráčov klubom na Matrike SZĽH

F10a - Zrušenie registrácie hráčom na Matrike SZĽH


F11 - Žiadosť o vystavenie duplikátu registračného preukazu (KRP, HRP)

F12a - Prihláška - Zmena registrácie - Zmena názvu alebo obchodného mena klubu

F12b - Zoznam hráčov pri zmene názvu alebo obchodného mena klubu

F13 - Transformácia klubu z hľadiska zmeny registrácie (zoznam hráčov)


F14 - Hromadný prestup hráčov do novovzniknutého klubu z hľadiska zmeny registrácie

F15 - Hromadný prestup hráčov z kategórie ž,d,j v rámci ZDRUŽENIA bez právnej subjektivity

F16 - Zoznam hráčov na registráciu v SZĽH pri prvotnej registrácii


F17a - Ukončenie evidencie ZDRUŽENIA bez právnej subjektivity 2 riadnych členov SZĽH

F17b - Ukončenie evidencie ZDRUŽENIA bez právnej subjektivity 3 riadnych členov SZĽH

F18 - Zánik riadneho člena SZĽH (ukončenie členstva v SZĽH)


F19 - Zmena skutočností v databáze SZĽH u registrovaného hráča

F20 - Prehlásenie o nevlastnení RP hráča

F21  - OZNÁMENIE o zmene registračných skutočností pri postúpení práv a záväzkov z profesionálnej hráčskej zmluvy (bez súhlasu hráča v extraligovom klube)

F22 - Výmena KRP pri vytvorení - ukončení činnosti ZDRUŽENIA bez právnej subjektivity riadnych členov SZĽH


F23a - Potvrdenie školy (skupinovo) pri povinnej školskej dochádzke

F23b - Potvrdenie školy (individuálne) pri povinnej školskej dochádzke


F24 - Žiadosť hráča o vydanie RP (KRP, HRP)

F25 - Žiadosť o Mediálny názov riadneho člena SZĽH (klubu - družstva) na obdobie:

 

Zahraničné kluby pôsobiace v súťažiach SZĽH (aktualizované dňa 26.07.2016)

F4zk  Podpisové vzory pri evidencii zahraničného klubu v súťažiach SZĽH

F5zk  Prihláška na evidenciu zahraničného klubu

F16zk  Zoznam hokejistov zahraničného klubu - družstva

 

Súťažné oddelenie

Prihlaska_do_sutazi_2016_17.pdf (Prihláška do súťaží SZĽH 2016 / 2017 - pdf aktualizácia 6.4.2016)       

Prihlaska_do_sutazi_2016_2017_vpis.xls (Prihláška do súťaží SZĽH 2016 / 2017 - vpisovanie aktualizácia 6.4.2016)

Zoznam hráčov pre súťaže podľa čl.1 písm. m) SP SZĽH (aktualizované 21.04.2015)

 

NOVELIZOVANÉ OSTARŠENIE_od sez_2015-16_upd.pdf         * aktualizácia júl 2015

 NOVELIZOVANÉ OSTARŠENIE hráčka_od sez_2015-2016.pdf  * aktualizácia júl 2015

 

Dokumenty Zdravotnej komisie SZĽH:    http://www.hockeyslovakia.sk/sk/clanok/dokumenty-na-stiahnutie

 

Zoznam hráčov pre súťaže podľa čl.1 písm. m) SP SZĽH (aktualizované 21.04.2015)

Zápis o stretnutí MINIHOKEJ (aktualizované 19.04.2012)

Príloha k Zápisu o stretnutí MINIHOKEJ (aktualizované 15.10.2015)

Príloha k Zápisu o stretnutí - povinné striedanie (aktualizované 16. 10. 2012)

Zmena termínu, začiatku, alebo domáceho prostredia (aktualizované 12.09.2011)

Súpiska - zoznam hráčov

Štatistické oddelenie

Súpiska družstva pre štatistiku

Štatistický list (tzv. "bobkáč")

Štatistický list pre vedúeho družstva (aktualizované 14. 09. 2011)
 

Ekonomické oddelenie (aktualizované 24.10.2016)

Kilometrovník 2016

Ručné vyúčtovanie rozhodcov a inštruktorov - sezóna 2016/2017

Elektronické vyúčtovanie rozhodcov a inštruktorov - sezóna 2016/2017

Správa o prijímateľovi 2016

Vyúčtovanie ŠHT - CTM

 

Medzinárodné oddelenie

 

 

 

Právne oddelenie

- odporúčané VZOROVÉ ZMLUVY  (aktualizované dňa 17.08.2016)

 

Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu_vzor_2016_všeobecný.pdf

Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu-VZOR_podrobnejší.pdf

UNI_Zmluva o profesionalnom vykonavani sportu.pdf   1)

Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu_vzor_2016_všeobecný.docx

Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu-VZOR_podrobnejší.docx

UNI_Zmluva o profesionalnom vykonavani sportu.docx   1)

1) vzor zmluvy pripravený v spolupráci s UčPS

 ---

Zmluva o priprave talentovaneho sportovca__VZOR.pdf

Zmluva o priprave talentovaneho sportovca_VZOR.doc

---

 

Zmluva o amatérskom vykonávaní športu-vzor.docx        *

Zmluva o amatérskom vykonávaní športu-vzor.pdf    *

* aktualizované 19.9.2016

---

Zmluva o sponzorstve v sporte_vzor.pdf

 

Archív zápasov

Štatistiky

 

 
Partneri