Delegačné listy - Delegačný list SZĽH č. 03 ( 2016/2017)

Oznamy Komisie rozhodcov SZĽH:

1. Z dôvodu administratívnych zmien v kompetenciách KR SZĽH Vám oznamujeme, že všetky zmeny týkajúce sa ospravedlnení, nahlasovaní zmien a pod., prosíme od 23.8. 2016 nahlasovať výlučne pánovi Ľubošovi Jakubcovi (Súťažné oddelenie) na emailovú adresu soro@szlh.sk  ( SMS nebudú akceptované )

Ďakujeme za pochopenie.

Ing. Ľuboš Jakubec

kontakt:  +421905234356

2. KR SZĽH žiada všetkých rozhodcov a inštruktorov o dôsledné sledovanie nominácií na stretnutia prostredníctvom Delegačných listov zverejnených na stránke www.hockeyslovakia.sk

3. Rozhodcovia a inštruktori sú povinní zasielať ospravedlnenia zo stretnutí na najbližší mesiac do 15-teho dňa v mesiaci na e-mailovú adresu: soro@szlh.sk

   V prípade, že tak neurobia - nebude ospravedlnenie akceptované.

*************************************************************************************************************************

Zoznam rozhodcov a inštruktorov s termínmi, dôvodom ich ospravedlnenia na mesiac september 2016. 

19.09.2016

 

Rozhodca Dôvod ospravedlnenia Dátum od Dátum od
ADAMEC, Milan Požiadal o nedelegovanie 08.10.2016 08.10.2016
BAČO, Štefan Požiadal o nedelegovanie 29.10.2016 29.10.2016
BAČO, Štefan Požiadal o nedelegovanie 21.10.2016 21.10.2016
BAČO, Štefan Požiadal o nedelegovanie 16.10.2016 16.10.2016
BAČO, Štefan Požiadal o nedelegovanie 08.10.2016 08.10.2016
BAČO, Štefan Požiadal o nedelegovanie 07.10.2016 07.10.2016
BAČO, Štefan Požiadal o nedelegovanie 05.10.2016 05.10.2016
BAČO, Štefan Požiadal o nedelegovanie 01.10.2016 01.10.2016
BALUŠKA, Vladimír Iné akcie v zahraničí 15.10.2016 21.10.2016
BEDNÁR, Roman Požiadal o nedelegovanie 27.10.2016 30.10.2016
BENIAČ, Dalibor Požiadal o nedelegovanie 28.10.2016 30.10.2016
BENIAČ, Dalibor Požiadal o nedelegovanie 11.10.2016 11.10.2016
BESEDIČOVÁ, Ivana Požiadal o nedelegovanie 29.10.2016 30.10.2016
BESEDIČOVÁ, Ivana Požiadal o nedelegovanie 15.10.2016 16.10.2016
BESEDIČOVÁ, Ivana Požiadal o nedelegovanie 01.10.2016 02.10.2016
CELAROVÁ, Nikoleta Požiadal o nedelegovanie 02.10.2016 02.10.2016
ČAVOJSKÝ, Ján Požiadal o nedelegovanie 24.10.2016 30.10.2016
ČAVOJSKÝ, Ján Požiadal o nedelegovanie 01.10.2016 02.10.2016
GAJDOŠECH, Martin Neskoré ospravedlnenie 22.10.2016 23.10.2016
GAJDOŠÍK, Ivan Požiadal o nedelegovanie 29.10.2016 30.10.2016
GAJDOŠÍK, Ivan Požiadal o nedelegovanie 22.10.2016 22.10.2016
GAJDOŠÍK, Ivan Požiadal o nedelegovanie 09.10.2016 09.10.2016
GAJDOŠÍK, Ivan Požiadal o nedelegovanie 01.10.2016 02.10.2016
GAJDOŠÍK, Miroslav Požiadal o nedelegovanie 15.10.2016 16.10.2016
GEGÁŇ, Tomáš Požiadal o nedelegovanie 01.10.2016 02.10.2016
HATALA, Gabriel Požiadal o nedelegovanie 28.10.2016 30.10.2016
HATALA, Gabriel Požiadal o nedelegovanie 01.10.2016 02.10.2016
HRIC, Peter Požiadal o nedelegovanie 12.10.2016 19.10.2016
HRIC, Peter Požiadal o nedelegovanie 07.10.2016 08.10.2016
HUBIČÁK, Štefan Neskoré ospravedlnenie 24.10.2016 29.10.2016
HUBIČÁK, Štefan Neskoré ospravedlnenie 17.10.2016 22.10.2016
HUBIČÁK, Štefan Neskoré ospravedlnenie 10.10.2016 15.10.2016
HUBIČÁK, Štefan Neskoré ospravedlnenie 03.10.2016 08.10.2016
HUBIČÁK, Štefan Neskoré ospravedlnenie 01.10.2016 01.10.2016
JAKUBEC, Andrej Požiadal o nedelegovanie 14.10.2016 16.10.2016
JANIGA, Matej Požiadal o nedelegovanie 26.10.2016 26.10.2016
JANIGA, Matej Požiadal o nedelegovanie 22.10.2016 23.10.2016
JANIGA, Matej Požiadal o nedelegovanie 15.10.2016 16.10.2016
JANIGA, Matej Požiadal o nedelegovanie 07.10.2016 07.10.2016
JONÁK, Peter Požiadal o nedelegovanie 04.10.2016 04.10.2016
JUNG, Roman Požiadal o nedelegovanie 04.10.2016 05.10.2016
JURA, Branislav Požiadal o nedelegovanie 21.10.2016 03.11.2016
KANICH, Marek Požiadal o nedelegovanie 26.10.2016 26.10.2016
KANICH, Marek Požiadal o nedelegovanie 22.10.2016 22.10.2016
KANICH, Marek Požiadal o nedelegovanie 19.10.2016 19.10.2016
KANICH, Marek Požiadal o nedelegovanie 15.10.2016 16.10.2016
KANICH, Marek Požiadal o nedelegovanie 12.10.2016 12.10.2016
KANICH, Marek Požiadal o nedelegovanie 08.10.2016 08.10.2016
KANICH, Marek Požiadal o nedelegovanie 05.10.2016 05.10.2016
KANICH, Marek Požiadal o nedelegovanie 01.10.2016 02.10.2016
KONC, Daniel Akcia IIHF (šampionát, ...) 13.10.2016 17.10.2016
KONC, Daniel Iné akcie v zahraničí 01.10.2016 08.10.2016
KOVÁČIK, Michal Požiadal o nedelegovanie 28.10.2016 30.10.2016
KOVÁČIK, Michal Požiadal o nedelegovanie 14.10.2016 16.10.2016
KOVALÍK, Ľubor Požiadal o nedelegovanie 28.10.2016 30.10.2016
KOVALÍK, Ľubor Požiadal o nedelegovanie 27.10.2016 27.10.2016
KOVALÍK, Ľubor Požiadal o nedelegovanie 24.10.2016 24.10.2016
KOVALÍK, Ľubor Požiadal o nedelegovanie 18.10.2016 19.10.2016
KOVALÍK, Ľubor Požiadal o nedelegovanie 13.10.2016 13.10.2016
KOVALÍK, Ľubor Požiadal o nedelegovanie 08.10.2016 08.10.2016
KOVALÍK, Ľubor Požiadal o nedelegovanie 05.10.2016 06.10.2016
KOVALÍK, Ľubor Požiadal o nedelegovanie 01.10.2016 02.10.2016
KRAMÁR, Dušan Požiadal o nedelegovanie 26.10.2016 26.10.2016
KRAMÁR, Dušan Požiadal o nedelegovanie 18.10.2016 19.10.2016
KRAMÁR, Dušan Požiadal o nedelegovanie 12.10.2016 12.10.2016
KRAMÁR, Dušan Požiadal o nedelegovanie 05.10.2016 05.10.2016
KRIST, Mário Požiadal o nedelegovanie 29.10.2016 30.10.2016
KRISTIAN, Daniel Požiadal o nedelegovanie 10.10.2016 14.10.2016
KUBUŠ, Jozef Požiadal o nedelegovanie 30.10.2016 31.10.2016
KUBUŠ, Jozef Požiadal o nedelegovanie 25.10.2016 27.10.2016
KUBUŠ, Jozef Požiadal o nedelegovanie 20.10.2016 22.10.2016
KUBUŠ, Jozef Požiadal o nedelegovanie 15.10.2016 17.10.2016
KUBUŠ, Jozef Požiadal o nedelegovanie 11.10.2016 12.10.2016
KUBUŠ, Jozef Iné akcie v zahraničí 07.10.2016 11.10.2016
KUBUŠ, Jozef Požiadal o nedelegovanie 05.10.2016 06.10.2016
KUBUŠ, Jozef Požiadal o nedelegovanie 01.10.2016 02.10.2016
LOKŠÍK, Peter Požiadal o nedelegovanie 08.10.2016 08.10.2016
LUKÁČ, Peter Neskoré ospravedlnenie 29.10.2016 29.10.2016
LUKÁČ, Peter Neskoré ospravedlnenie 26.10.2016 26.10.2016
LUKÁČ, Peter Neskoré ospravedlnenie 23.10.2016 23.10.2016
LUKÁČ, Peter Neskoré ospravedlnenie 20.10.2016 20.10.2016
LUKÁČ, Peter Neskoré ospravedlnenie 17.10.2016 17.10.2016
LUKÁČ, Peter Neskoré ospravedlnenie 14.10.2016 14.10.2016
LUKÁČ, Peter Neskoré ospravedlnenie 11.10.2016 11.10.2016
LUKÁČ, Peter Neskoré ospravedlnenie 08.10.2016 08.10.2016
LUKÁČ, Peter Neskoré ospravedlnenie 05.10.2016 05.10.2016
LUKÁČ, Peter Neskoré ospravedlnenie 02.10.2016 02.10.2016
MAJLING, Ján Požiadal o nedelegovanie 22.10.2016 22.10.2016
MARTINKO, Vladimír Požiadal o nedelegovanie 23.10.2016 23.10.2016
MAŠKULKA, Adam Požiadal o nedelegovanie 28.10.2016 31.10.2016
MERAVÝ, Peter Požiadal o nedelegovanie 06.11.2016 25.11.2016
MERAVÝ, Peter Požiadal o nedelegovanie 29.10.2016 29.10.2016
MICHNA, Richard Požiadal o nedelegovanie 07.10.2016 09.10.2016
MĹKVY, Michal Požiadal o nedelegovanie 26.09.2016 09.10.2016
MÜLLNER, Róbert Požiadal o nedelegovanie 28.09.2016 01.10.2016
NÁVRATEK, Roman Požiadal o nedelegovanie 01.10.2016 05.10.2016
NAZAREJ, Pavol Požiadal o nedelegovanie 13.10.2016 16.10.2016
NAZAREJ, Pavol Požiadal o nedelegovanie 07.10.2016 09.10.2016
NEUZER, Erik Neskoré ospravedlnenie 07.10.2016 09.10.2016
NOVÁK, Milan Požiadal o nedelegovanie 18.10.2016 22.10.2016
NOVÁK, Milan Požiadal o nedelegovanie 08.10.2016 08.10.2016
OLLE, Marian Požiadal o nedelegovanie 07.10.2016 09.10.2016
OROLIN, Michal Požiadal o nedelegovanie 07.10.2016 09.10.2016
OROLIN, Michal Požiadal o nedelegovanie 07.10.2016 09.10.2016
ORSZÁG, Pavol Požiadal o nedelegovanie 01.10.2016 31.10.2016
ORSZÁG, Peter Požiadal o nedelegovanie 17.10.2016 23.10.2016
ORSZÁG, Peter Požiadal o nedelegovanie 02.10.2016 06.10.2016
PETERKA, Lukáš Požiadal o nedelegovanie 29.10.2016 29.10.2016
PETERKA, Lukáš Požiadal o nedelegovanie 22.10.2016 22.10.2016
PETERKA, Lukáš Požiadal o nedelegovanie 15.10.2016 15.10.2016
PETERKA, Lukáš Požiadal o nedelegovanie 09.10.2016 09.10.2016
PETERKA, Lukáš Požiadal o nedelegovanie 02.10.2016 02.10.2016
STANO, Peter Požiadal o nedelegovanie 28.10.2016 31.10.2016
STANO, Peter Požiadal o nedelegovanie 19.10.2016 25.10.2016
STANO, Peter Požiadal o nedelegovanie 12.10.2016 16.10.2016
STANO, Peter Požiadal o nedelegovanie 10.10.2016 11.10.2016
STANZEL, Matúš Požiadal o nedelegovanie 09.10.2016 09.10.2016
SYNEK, Šimon Požiadal o nedelegovanie 22.10.2016 22.10.2016
SYNEK, Šimon Požiadal o nedelegovanie 15.10.2016 15.10.2016
SYNEK, Šimon Požiadal o nedelegovanie 08.10.2016 08.10.2016
ŠEVČÍK, Lukáš Neskoré ospravedlnenie 29.10.2016 29.10.2016
ŠEVČÍK, Lukáš Neskoré ospravedlnenie 23.10.2016 23.10.2016
ŠEVČÍK, Lukáš Neskoré ospravedlnenie 08.10.2016 09.10.2016
ŠEVČÍK, Lukáš Neskoré ospravedlnenie 05.10.2016 05.10.2016
ŠEVČÍK, Lukáš Neskoré ospravedlnenie 01.10.2016 02.10.2016
VALACHOVIČ, Marián Požiadal o nedelegovanie 29.10.2016 29.10.2016
VALACHOVIČ, Marián Požiadal o nedelegovanie 01.10.2016 01.10.2016
VALACHOVIČ, Tomáš Požiadal o nedelegovanie 29.10.2016 30.10.2016
VALACHOVIČ, Tomáš Požiadal o nedelegovanie 23.10.2016 23.10.2016
VALACHOVIČ, Tomáš Požiadal o nedelegovanie 14.10.2016 16.10.2016
VALACHOVIČ, Tomáš Požiadal o nedelegovanie 09.10.2016 09.10.2016
VALACHOVIČ, Tomáš Požiadal o nedelegovanie 01.10.2016 02.10.2016
VASILŇÁK , Ladislav Požiadal o nedelegovanie 30.10.2016 31.10.2016
VASILŇÁK , Ladislav Požiadal o nedelegovanie 07.10.2016 09.10.2016
VÝLETA, Roman Požiadal o nedelegovanie 08.10.2016 08.10.2016
ZNAK, Marián Požiadal o nedelegovanie 01.10.2016 02.10.2016

 

 

 

*****************************************************************************************************************************************

Zoznam rozhodcov a inštruktorov s určením miesta delegovania na stretnutia v súťažiach SZĽH v sezóne 2016/17 / mesiac október /
 
 
ADAMEC Milan (Piešťany) LOKŠÍK Peter (Trenčín)
BABELIAK Jozef (Zvolen) LUKÁČ Peter (Gelnica)
BAČO Štefan (Košice I) MACKO Peter (Bratislava I)
BACHÚRIK Jozef (Nové Zámky) MAJLING Ján (Banská Bystrica)
BALUŠKA Vladimír (Bratislava I) MAKÚCH Marek (Považská Bystrica)
BEDNÁR Roman (Poprad) MARTINKO Vladimír (Poprad)
BENEŠ Ivan (Skalica) MARUŠIN Jaroslav (Poprad)
BENIAČ Dalibor (Trenčín) MAŠKULKA Adam (Bratislava I)
BENIAČ Lukáš (Bratislava I) MERAVÝ Peter (Bratislava I)
BESEDIČOVÁ Ivana (Bratislava I) MIHÁLIK Vladimír (Topoľčany)
BOGDAŇ Andrej (Košice I) MIHAĽOV Martin (Michalovce)
BULKO Branislav (Trenčín) MICHNA Richard (Bratislava II)
CELAROVÁ Nikoleta (Bratislava I) MĹKVY Michal (Trnava)
ČAPRNKA Ján (Nitra) MRÁZ Štefan (Prievidza)
ČAVOJSKÝ Ján (Bratislava I) MÜLLNER Róbert  (Senica)
ČERHITOVÁ Magdaléna (Bratislava I) NÁVRATEK Roman (Bratislava I)
ČÍŽ Martin (Banská Bystrica) NAZAREJ Pavol (Prešov)
DANIELČÁK Filip (Ružomberok) NEUZER Erik (Brezno)
DANKO Ľubomír (Topoľčany) NOSEK Martin (Trenčín)
DRBLÍK Michal (Považská Bystrica) NOVÁK Milan (Piešťany)
DRUGA Norbert (Nové Zámky) NOVOTNÝ Matúš (Sabinov)
DUCÁR Vladimír (Bardejov) OLLE Marian (Bratislava I)
ĎURINA Vladimír (Žilina) ORDZOVENSKÝ Martin (Spišská Nová Ves)
DURMIS Oto (Žilina) OROLIN Michal (Bratislava I)
FINDURA Mikuláš (Spišská Nová Ves) OROLIN Tomáš (Poprad)
FRIDRICH Vladimír (Bratislava I) ORSZÁG Pavol (Košice I)
FRIMMEL Róbert (Trnava) ORSZÁG Peter (Košice I)
GAJAN Rastislav (Spišská Nová Ves) PASTOREK Adrián (Prievidza)
GAJAN Rastislav (Spišská Nová Ves) PAULÍK Maroš (Žiar nad Hronom)
GAJDOŠECH Martin (Piešťany) PAULÍNY Jozef (Liptovský Mikuláš)
GAJDOŠÍK Ivan (Žilina) PAVLOTTY Jakub (Humenné)
GAJDOŠÍK Miroslav (Považská Bystrica) PETERKA Lukáš (Žilina)
GAVALIER Róbert (Spišská Nová Ves) PÍŠŤANSKÝ Branislav (Topoľčany)
GEGÁŇ Tomáš (Trnava) PLEŠKO Daniel (Trenčín)
GOGA Vladimír (Bratislava I) POLÁČIK Michal (Bratislava I)
HANKO Peter (Turčianske Teplice) PRIBULA Maroš (Bardejov)
HATALA Gabriel (Zvolen) PURGAT Patrik (Skalica)
HOLIENKA Tomáš (Martin) REGEC Tomaš (Bratislava I)
HOLOMEK Vladimír (Trenčín) REHÁK Adam (Ilava)
HOMOLA Ondrej (Košice I) RIŠ Jaroslav (Košice I)
HOVAN Richard (Prešov) ROJÍK Peter (Zvolen)
HRIC Peter (Košice I) SMEREK Vladimír (Košice I)
HRONSKÝ Tomáš (Nitra) SMREK Martin (Prešov)
HUBIČÁK Štefan (Košice I) SNÁŠEL Vladimír (Poprad)
HUSÁR Ľuboš (Poprad) STANO Peter (Trnava)
CHUDADA Martin (Púchov) STANZEL Matúš (Bratislava I)
IVAN Richard (Banská Bystrica) SÝKORA Peter (Košice I)
JAKUBEC Andrej (Martin) SYNEK Šimon (Bratislava I)
JAKUBEC Ľuboš (Martin) ŠEBEŇ Erik (Zvolen)
JANIGA Matej (Košice - okolie) ŠEFČÍK Juraj (Senica)
JEDLIČKA Peter (Trnava) ŠEFČÍK Peter (Senica)
JOBBÁGY Martin (Košice I) ŠEVČÍK Lukáš (Žilina)
JONÁK Peter (Bratislava I) ŠIMAĽ Michal (Košice I)
JUNEK Martin (Skalica) ŠIMKO Martin (Bratislava I)
JUNG Roman (Ilava) ŠOLTÉS Ľudovít (Poprad)
JURA Branislav (Košice I) ŠPIČKA Ján (Bratislava I)
JURČIAK Adam (Trenčín) ŠTEFIK Miroslav (Prievidza)
JURČIAK Rudolf (Trenčín) ŠTOFANČÍK Adam (Poprad)
KACEJ Lukáš (Bratislava I) ŠVAJKA Slavomír (Spišská Nová Ves)
KALINA Ondrej (Košice I) TOMÁŠ Michal (Trebišov)
KANICH Marek (Bratislava I) TORNAY Juraj (Spišská Nová Ves)
KASAŠOVÁ Tatiana (Bratislava I) TVRDOŇ Jozef (Bratislava I)
KOLLÁR Miroslav (Banská Bystrica) TVRDOŇ Peter (Ilava)
KONC Daniel (Nitra) VACULA Adrián (Bratislava I)
KONC Daniel (Nitra) VALACH Miroslav (Martin)
KONC Juraj (Nitra) VALACHOVIČ Marián (Skalica)
KONTŠEK Vladimír (Žilina) VALACHOVIČ Tomáš (Skalica)
KORBA Martin (Košice I) VALKO Karol (Dunajská Streda)
KORBA Peter (Košice I) VALL Michal (Michalovce)
KOVÁČIK Michal (Martin) VALO Jozef (Piešťany)
KOVAĽ Jakub (Prešov) VASILŇÁK  Ladislav (Košice I)
KOVALÍK Ľubor (Bratislava I) VIDO Ľuboš (Bánovce nad Bebravou)
KOVARIK Marcel (Košice I) VOJTEK Radovan (Zvolen)
KRAJČÍK Martin (Trenčín) VRÁBEL Jozef (Bratislava I)
KRAMÁR Dušan  (Martin) VRANČÍK Milan (Bratislava I)
KRIST Mário (Trenčín) VÝLETA Roman (Bratislava I)
KRISTIAN Daniel (Dolný Kubín) VYŠNÝ Drahoslav (Bratislava I)
KUBUŠ Jozef (Bratislava I) WOLF Vladimír (Spišská Nová Ves)
KÚDEĽOVÁ Michaela (Levice) ZIOLKOVSKÝ Tomáš (Bratislava II)
KURČÍK Martin (Lučenec) ZNAK Marián (Dolný Kubín)
LAUFF Rudolf (Košice I) ŽÁK Marek (Topoľčany)
LESAY Dominik (Trenčín) ŽÁK Marián (Košice I)
 
****************************************************************************************************************************************************
 

Extraliga


I. Základná časť

9. kolo - nedeľa 02.10.2016

41 Košice vs. Martin ZŠ STEEL arena KE 17:00 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. GAJAN, Rastislav GAVALIER, Róbert MARTINKO, Vladimír
42 Poprad vs. Nitra ZŠ Poprad 17:00 LAUFF, Rudolf, Mgr. VALACH, Miroslav, Ing. KORBA, Martin, Ing. RIŠ, Jaroslav MARUŠIN, Jaroslav, Ing.
43 B. Bystrica vs. Žilina ZŠ B. Bystrica 17:00 KONC, Juraj VÝLETA, Roman, Ing., PhD. ŠEFČÍK, Peter, Mgr. ČAPRNKA, Ján, Ing.
44 L. Mikuláš vs. Zvolen ZŠ L. Mikuláš 17:00 OROLIN, Tomáš, Bc. JURA, Branislav, Ing. BEDNÁR, Roman, Ing. SMREK, Martin, Ing. KONTŠEK, Vladimír
45 N. Zámky vs. Trenčín ZŠ Nové Zámky 17:00 BALUŠKA, Vladimír, Ing. FRIDRICH, Vladimír, Ing. OROLIN, Michal, Mgr. TVRDOŇ, Jozef KONC, Daniel BENIAČ, Dalibor, Ing.

I. Základná časť

9. kolo - utorok 04.10.2016

276 Zvolen vs. HK ORANGE 20 ZŠ Zvolen 18:00 ŠTEFIK, Miroslav MAJLING, Ján KOLLÁR, Miroslav HOLIENKA, Tomáš KRAMÁR, Dušan , Ing.

I. Základná časť

10. kolo - štvrtok 06.10.2016

277 HK ORANGE 20 vs. Poprad ZŠ Piešťany - Easton Aréna 18:00 NOVÁK, Milan, Ing. ADAMEC, Milan, Mgr. KACEJ, Lukáš, Mgr. NÁVRATEK, Roman, Ing. BENIAČ, Dalibor, Ing.

I. Základná časť

10. kolo - piatok 07.10.2016

48 L. Mikuláš vs. Žilina ZŠ L. Mikuláš 17:00 LAUFF, Rudolf, Mgr. HOLIENKA, Tomáš JUNEK, Martin MARTINKO, Vladimír
49 B. Bystrica vs. Nitra ZŠ B. Bystrica 17:30 MÜLLNER, Róbert STANO, Peter, Ing. ŠEFČÍK, Peter, Mgr. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. KONTŠEK, Vladimír
46 Martin vs. Trenčín ZŠ Martin 18:00 BALUŠKA, Vladimír, Ing. HUSÁR, Ľuboš, Bc. KACEJ, Lukáš, Mgr. TVRDOŇ, Jozef JUNG, Roman, Ing.
47 N. Zámky vs. Zvolen ZŠ Nové Zámky 18:00 JONÁK, Peter STANZEL, Matúš, Bc. VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr. ČAPRNKA, Ján, Ing.
50 Poprad vs. Košice ZŠ Poprad 18:00 GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. KONC, Juraj GAJAN, Rastislav GAVALIER, Róbert MARUŠIN, Jaroslav, Ing.

I. Základná časť

11. kolo - nedeľa 09.10.2016

51 Poprad vs. Martin ZŠ Poprad 17:00 LAUFF, Rudolf, Mgr. JURA, Branislav, Ing. BOGDAŇ, Andrej, Ing. JOBBÁGY, Martin ORSZÁG, Peter, Ing.
53 Nitra vs. L. Mikuláš ZŠ Nitra 17:00 NOVÁK, Milan, Ing. ŠEFČÍK, Peter, Mgr. JUNEK, Martin ČAPRNKA, Ján, Ing.
54 Žilina vs. N. Zámky ZŠ Žilina 17:00 LOKŠÍK, Peter KRAJČÍK, Martin SYNEK, Šimon, Mgr. BENIAČ, Dalibor, Ing.
55 Zvolen vs. Trenčín ZŠ Zvolen 17:00 ŠTEFIK, Miroslav KOLLÁR, Miroslav ROJÍK, Peter KONTŠEK, Vladimír

I. Základná časť

11. kolo - utorok 11.10.2016

278 HK ORANGE 20 vs. Trenčín ZŠ Piešťany - Easton Aréna 18:00 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. OROLIN, Tomáš, Bc. VALO, Jozef BEDNÁR, Roman, Ing. MARTINKO, Vladimír

I. Základná časť

11. kolo - utorok 18.10.2016

52 Košice vs. B. Bystrica ZŠ STEEL arena KE 17:30 STANO, Peter, Ing. KONC, Juraj GAJAN, Rastislav KORBA, Martin, Ing. MARUŠIN, Jaroslav, Ing.

I. Základná časť

12. kolo - štvrtok 13.10.2016

279 HK ORANGE 20 vs. Martin ZŠ Piešťany - Easton Aréna 18:00 MÜLLNER, Róbert ADAMEC, Milan, Mgr. VALO, Jozef JUNEK, Martin JUNG, Roman, Ing.

I. Základná časť

12. kolo - piatok 14.10.2016

59 L. Mikuláš vs. Košice ZŠ L. Mikuláš 17:00 OROLIN, Tomáš, Bc. VALACH, Miroslav, Ing. GAJAN, Rastislav GAVALIER, Róbert MARTINKO, Vladimír
60 B. Bystrica vs. Poprad ZŠ B. Bystrica 17:30 ŠTEFIK, Miroslav JURA, Branislav, Ing. BOGDAŇ, Andrej, Ing. KORBA, Martin, Ing. KONTŠEK, Vladimír
56 Martin vs. Zvolen ZŠ Martin 18:00 DIPIETRO, Alessandro NOVÁK, Milan, Ing. KACEJ, Lukáš, Mgr. JOBBÁGY, Martin ORSZÁG, Peter, Ing.
57 Trenčín vs. Žilina ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 18:00 GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. GEGÁŇ, Tomáš, Bc. ŠEFČÍK, Peter, Mgr. JUNG, Roman, Ing.
58 N. Zámky vs. Nitra ZŠ Nové Zámky 18:00 KUBUŠ, Jozef LOKŠÍK, Peter OROLIN, Michal, Mgr. SYNEK, Šimon, Mgr. ČAPRNKA, Ján, Ing.

I. Základná časť

13. kolo - nedeľa 16.10.2016

62 Poprad vs. L. Mikuláš ZŠ Poprad 16:00 DIPIETRO, Alessandro MÜLLNER, Róbert VÝLETA, Roman, Ing., PhD. VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr. ORSZÁG, Peter, Ing.
61 B. Bystrica vs. Martin ZŠ B. Bystrica 17:00 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. ŠTEFIK, Miroslav BEDNÁR, Roman, Ing. JOBBÁGY, Martin MARUŠIN, Jaroslav, Ing.
63 Košice vs. N. Zámky ZŠ STEEL arena KE 17:00 OROLIN, Tomáš, Bc. KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. KORBA, Martin, Ing. BOGDAŇ, Andrej, Ing. MARTINKO, Vladimír
64 Nitra vs. Trenčín ZŠ Nitra 17:00 JONÁK, Peter FRIDRICH, Vladimír, Ing. STANZEL, Matúš, Bc. TVRDOŇ, Jozef ČAPRNKA, Ján, Ing.
65 Žilina vs. Zvolen ZŠ Žilina 17:00 JURA, Branislav, Ing. RIŠ, Jaroslav SMREK, Martin, Ing. JUNG, Roman, Ing.

I. Základná časť

13. kolo - utorok 18.10.2016

280 Trenčín vs. HK ORANGE 20 ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 18:00 LOKŠÍK, Peter HOLIENKA, Tomáš KRAJČÍK, Martin BENIAČ, Dalibor, Ing.

I. Základná časť

14. kolo - štvrtok 20.10.2016

281 HK ORANGE 20 vs. Žilina ZŠ Piešťany - Easton Aréna 18:00 JONÁK, Peter MAJLING, Ján KACEJ, Lukáš, Mgr. GEGÁŇ, Tomáš, Bc. JUNG, Roman, Ing.

I. Základná časť

14. kolo - piatok 21.10.2016

70 L. Mikuláš vs. B. Bystrica ZŠ L. Mikuláš 17:00 OROLIN, Tomáš, Bc. JOBBÁGY, Martin SMREK, Martin, Ing. MARTINKO, Vladimír
67 Zvolen vs. Nitra ZŠ Zvolen 18:00 ŠTEFIK, Miroslav GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. TVRDOŇ, Jozef VÝLETA, Roman, Ing., PhD. KONTŠEK, Vladimír
68 Trenčín vs. Košice ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 18:00 MÜLLNER, Róbert JONÁK, Peter STANZEL, Matúš, Bc. OROLIN, Michal, Mgr. BENIAČ, Dalibor, Ing.
69 N. Zámky vs. Poprad ZŠ Nové Zámky 18:00 KONC, Juraj NÁVRATEK, Roman, Ing. SYNEK, Šimon, Mgr. ČAPRNKA, Ján, Ing.

I. Základná časť

15. kolo - nedeľa 23.10.2016

72 B. Bystrica vs. N. Zámky ZŠ B. Bystrica 17:00 LAUFF, Rudolf, Mgr. SMREK, Martin, Ing. KORBA, Martin, Ing. KONTŠEK, Vladimír
73 Poprad vs. Trenčín ZŠ Poprad 17:00 NOVÁK, Milan, Ing.   ROJÍK, Peter KOLLÁR, Miroslav   FINDURA, Mikuláš
74 Košice vs. Zvolen ZŠ STEEL arena KE 17:00 JONÁK, Peter KUBUŠ, Jozef GAJAN, Rastislav BEDNÁR, Roman, Ing. VASILŇÁK , Ladislav, Ing.
75 Nitra vs. Žilina ZŠ Nitra 17:00 MÜLLNER, Róbert NÁVRATEK, Roman, Ing. OROLIN, Michal, Mgr. ČAPRNKA, Ján, Ing.

I. Základná časť

15. kolo - utorok 25.10.2016

282 L. Mikuláš vs. HK ORANGE 20 ZŠ L. Mikuláš 17:00 OROLIN, Tomáš, Bc. KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. BOGDAŇ, Andrej, Ing. GAVALIER, Róbert MARUŠIN, Jaroslav, Ing.

I. Základná časť

16. kolo - štvrtok 27.10.2016

283 HK ORANGE 20 vs. N. Zámky ZŠ Piešťany - Easton Aréna 18:00 FRIDRICH, Vladimír, Ing. GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. NÁVRATEK, Roman, Ing. SYNEK, Šimon, Mgr. BENIAČ, Dalibor, Ing.

I. Základná časť

16. kolo - piatok 28.10.2016

77 Žilina vs. Košice ZŠ Žilina 18:00 KONC, Juraj VALACH, Miroslav, Ing. TVRDOŇ, Jozef OROLIN, Michal, Mgr. KONTŠEK, Vladimír
78 Zvolen vs. Poprad ZŠ Zvolen 18:00 MÜLLNER, Róbert ŠEFČÍK, Peter, Mgr. JUNEK, Martin MARUŠIN, Jaroslav, Ing.
79 Trenčín vs. B. Bystrica ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 18:00 KUBUŠ, Jozef BALUŠKA, Vladimír, Ing. SYNEK, Šimon, Mgr. STANZEL, Matúš, Bc. JUNG, Roman, Ing.
80 N. Zámky vs. L. Mikuláš ZŠ Nové Zámky 18:00 JONÁK, Peter NÁVRATEK, Roman, Ing. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. ČAPRNKA, Ján, Ing.

I. Základná časť

17. kolo - utorok 25.10.2016

85 Košice vs. Nitra ZŠ STEEL arena KE 17:30 BALUŠKA, Vladimír, Ing. ŠTEFIK, Miroslav VÝLETA, Roman, Ing., PhD. TVRDOŇ, Jozef ORSZÁG, Peter, Ing.

I. Základná časť

17. kolo - nedeľa 30.10.2016

84 Poprad vs. Žilina ZŠ Poprad 16:00 LOKŠÍK, Peter GAJAN, Rastislav SMREK, Martin, Ing. MARUŠIN, Jaroslav, Ing.
82 L. Mikuláš vs. Trenčín ZŠ L. Mikuláš 17:00 KONC, Juraj KOLLÁR, Miroslav KORBA, Martin, Ing. MARTINKO, Vladimír
83 B. Bystrica vs. Zvolen ZŠ B. Bystrica 17:00 JONÁK, Peter MÜLLNER, Róbert ŠEFČÍK, Peter, Mgr. JUNEK, Martin JUNG, Roman, Ing.

1. liga


I. časť ZÁKLADNÁ

4. kolo - piatok 14.10.2016

516 P. Bystrica vs. Martin ZŠ Považská Bystrica 18:00 KRIST, Mário, Ing. JURČIAK, Adam NOSEK, Martin HOLOMEK, Vladimír

I. časť ZÁKLADNÁ

5. kolo - streda 19.10.2016

525 Martin vs. Spišská Nová Ves ZŠ Martin 17:30 VOJTEK, Radovan, Ing. HANKO, Peter ČÍŽ, Martin, Ing. NEUZER, Erik

I. časť ZÁKLADNÁ

9. kolo - nedeľa 02.10.2016

775 P. Bystrica vs. HK ORANGE 20 ZŠ Považská Bystrica 17:00 KRIST, Mário, Ing. TVRDOŇ, Peter MAKÚCH, Marek, Ing. CHUDADA, Martin, Ing.

I. časť ZÁKLADNÁ

10. kolo - streda 05.10.2016

547 Trnava vs. Detva ZŠ Trnava 17:00 VALACHOVIČ, Marián FRIMMEL, Róbert, Mgr. ŠEFČÍK, Juraj, Ing. BENEŠ, Ivan
548 Spišská Nová Ves vs. Skalica ZŠ Spišská Nová Ves 17:00 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. ŠTOFANČÍK, Adam FINDURA, Mikuláš
549 Martin vs. Prešov ZŠ Martin 17:00 HATALA, Gabriel, Ing. ZNAK, Marián, Mgr. HANKO, Peter NEUZER, Erik
546 P. Bystrica vs. Michalovce ZŠ Považská Bystrica 18:00 KRIST, Mário, Ing. DRBLÍK, Michal MAKÚCH, Marek, Ing. JURČIAK, Rudolf

I. časť ZÁKLADNÁ

11. kolo - piatok 07.10.2016

554 Skalica vs. Trnava HANT arena Skalica 17:00 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. REGEC, Tomaš, Bc. ŠEFČÍK, Juraj, Ing. VRÁBEL, Jozef, Ing.
551 Topoľčany vs. P. Bystrica ZŠ Topoľčany 18:00 VALACHOVIČ, Marián KONC, Daniel GAJDOŠECH, Martin MACKO, Peter, Ing.
553 Prešov vs. Spišská Nová Ves ZŠ Prešov 18:00 MIHAĽOV, Martin KORBA, Martin, Ing. ŠIMAĽ, Michal KOVARIK, Marcel
555 Detva vs. Michalovce ZŠ Detva 18:00 BABELIAK, Jozef ČÍŽ, Martin, Ing. DURMIS, Oto KRAMÁR, Dušan , Ing.

I. časť ZÁKLADNÁ

11. kolo - nedeľa 09.10.2016

776 Martin vs. HK ORANGE 20 ZŠ Martin 17:45 VALACH, Miroslav, Ing. DURMIS, Oto MRÁZ, Štefan KRAMÁR, Dušan , Ing.

I. časť ZÁKLADNÁ

12. kolo - streda 12.10.2016

557 Michalovce vs. Skalica ZŠ Michalovce 17:00 ŠVAJKA, Slavomír PRIBULA, Maroš KOVAĽ, Jakub, Ing. BAČO, Štefan
558 Trnava vs. Prešov ZŠ Trnava 17:00 VALACHOVIČ, Marián FRIMMEL, Róbert, Mgr. BENIAČ, Lukáš ČAVOJSKÝ, Ján
560 Martin vs. Topoľčany ZŠ Martin 17:30 MAJLING, Ján ŠEVČÍK, Lukáš, Ing. PETERKA, Lukáš CHUDADA, Martin, Ing.
556 P. Bystrica vs. Detva ZŠ Považská Bystrica 18:00 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. JURČIAK, Adam NOSEK, Martin HOLOMEK, Vladimír

I. časť ZÁKLADNÁ

13. kolo - piatok 14.10.2016

565 Skalica vs. Detva HANT arena Skalica 17:00 FRIDRICH, Vladimír, Ing. ŠEFČÍK, Juraj, Ing. KONC, Daniel BENEŠ, Ivan
562 Topoľčany vs. Spišská Nová Ves ZŠ Topoľčany 18:00 VOJTEK, Radovan, Ing. MRÁZ, Štefan GAJDOŠECH, Martin JURČIAK, Rudolf
564 Prešov vs. Michalovce ZŠ Prešov 18:00 TORNAY, Juraj, Bc. WOLF, Vladimír, Ing. JANIGA, Matej, Ing. VASILŇÁK , Ladislav, Ing.

I. časť ZÁKLADNÁ

14. kolo - streda 19.10.2016

569 Trnava vs. Topoľčany ZŠ Trnava 17:00 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. DRBLÍK, Michal FRIMMEL, Róbert, Mgr. ČAVOJSKÝ, Ján
566 P. Bystrica vs. Skalica ZŠ Považská Bystrica 18:00 ŠVAJKA, Slavomír ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. ŠTOFANČÍK, Adam HOLOMEK, Vladimír
567 Detva vs. Prešov ZŠ Detva 18:00 HATALA, Gabriel, Ing. WOLF, Vladimír, Ing. PRIBULA, Maroš FINDURA, Mikuláš

I. časť ZÁKLADNÁ

15. kolo - piatok 21.10.2016

571 Spišská Nová Ves vs. P. Bystrica ZŠ Spišská Nová Ves 17:00 MIHAĽOV, Martin HOMOLA, Ondrej, Bc. HRIC, Peter, MVDr. KOVARIK, Marcel
777 Detva vs. HK ORANGE 20 ZŠ Detva 17:00 ŠVAJKA, Slavomír GAJAN, Rastislav NOVOTNÝ, Matúš, Bc. NEUZER, Erik
573 Topoľčany vs. Michalovce ZŠ Topoľčany 18:00 MĹKVY, Michal, Bc. REGEC, Tomaš, Bc. PURGAT, Patrik VRÁBEL, Jozef, Ing.
575 Prešov vs. Skalica ZŠ Prešov 18:00 TORNAY, Juraj, Bc. JANIGA, Matej, Ing. KOVAĽ, Jakub, Ing. VASILŇÁK , Ladislav, Ing.

I. časť ZÁKLADNÁ

16. kolo - streda 26.10.2016

580 Trnava vs. Spišská Nová Ves ZŠ Trnava 17:00 ADAMEC, Milan, Mgr. REGEC, Tomaš, Bc. OROLIN, Michal, Mgr. MACKO, Peter, Ing.
576 P. Bystrica vs. Prešov ZŠ Považská Bystrica 18:00 KRIST, Mário, Ing. MAKÚCH, Marek, Ing. DRBLÍK, Michal JUNG, Roman, Ing.
578 Detva vs. Topoľčany ZŠ Detva 18:00 VALACH, Miroslav, Ing. ZNAK, Marián, Mgr. ČÍŽ, Martin, Ing. BAČO, Štefan

I. časť ZÁKLADNÁ

17. kolo - piatok 28.10.2016

581 Trnava vs. P. Bystrica ZŠ Trnava 17:00 KRIST, Mário, Ing. FRIMMEL, Róbert, Mgr. BENIAČ, Lukáš JURČIAK, Rudolf
582 Spišská Nová Ves vs. Michalovce ZŠ Spišská Nová Ves 17:00 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. VALL, Michal, Bc. WOLF, Vladimír, Ing. KOVARIK, Marcel
584 Topoľčany vs. Skalica ZŠ Topoľčany 18:00 MĹKVY, Michal, Bc. GAJDOŠECH, Martin JURČIAK, Adam HOLOMEK, Vladimír

I. časť ZÁKLADNÁ

20. kolo - nedeľa 30.10.2016

599 Trnava vs. Skalica ZŠ Trnava 16:00 ADAMEC, Milan, Mgr. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. BENIAČ, Lukáš MACKO, Peter, Ing.

2. liga


Skupina A

3. kolo - sobota 01.10.2016

10015 Prievidza vs. Dubnica nad Váhom ZŠ Prievidza 17:00 VIDO, Ľuboš, Ing. HANKO, Peter KOVÁČIK, Michal
10011 Bratislava vs. Partizánske Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 17:30 FRIDRICH, Vladimír, Ing. POLÁČIK, Michal MERAVÝ, Peter, Mgr.
10012 Levice vs. Nitra ZŠ Levice 17:30 BACHÚRIK, Jozef ŠEBEŇ, Erik KÚDEĽOVÁ, Michaela
10013 Piešťany vs. Dolný Kubín ZŠ Piešťany - Easton Aréna 18:30 LESAY, Dominik JURČIAK, Adam VALO, Jozef

Skupina A

4. kolo - sobota 08.10.2016

10016 Partizánske vs. Dubnica nad Váhom ZŠ Partizánske 17:30 ŽÁK, Marek DANKO, Ľubomír PASTOREK, Adrián, Mgr.
10020 Bratislava vs. Levice Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 17:30 VALKO, Karol, Ing. BENIAČ, Lukáš REGEC, Tomaš, Bc.
10017 Senica vs. Prievidza ZŠ Senica 18:00 VALACHOVIČ, Marián ŠEFČÍK, Juraj, Ing. PURGAT, Patrik
10019 Nitra vs. Piešťany ZŠ Nitra 20:00 DRUGA, Norbert FRIMMEL, Róbert, Mgr. JEDLIČKA, Peter

Skupina A

5. kolo - sobota 15.10.2016

10024 Prievidza vs. Dolný Kubín ZŠ Prievidza 17:00 VIDO, Ľuboš, Ing. HANKO, Peter MRÁZ, Štefan
10021 Levice vs. Partizánske ZŠ Levice 17:30 MĹKVY, Michal, Bc. FRIMMEL, Róbert, Mgr. JEDLIČKA, Peter
10025 Dubnica nad Váhom vs. Senica ZŠ Dubnica n/Váhom 18:00 KRIST, Mário, Ing. NOSEK, Martin KRAJČÍK, Martin
10022 Piešťany vs. Bratislava ZŠ Piešťany - Easton Aréna 18:30 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. GAJDOŠECH, Martin VALO, Jozef
10023 Púchov vs. Nitra ZŠ Púchov 19:00 ĎURINA, Vladimír GAJDOŠÍK, Ivan

Skupina A

6. kolo - sobota 22.10.2016

10027 Dolný Kubín vs. Dubnica nad Váhom ZŠ Dolný Kubín 17:30 ZNAK, Marián, Mgr. PAULÍNY, Jozef ĎURINA, Vladimír
10029 Bratislava vs. Púchov Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 17:30 GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. MICHNA, Richard POLÁČIK, Michal
10030 Levice vs. Piešťany ZŠ Levice 17:30 MĹKVY, Michal, Bc. FRIMMEL, Róbert, Mgr. JEDLIČKA, Peter
10026 Partizánske vs. Senica ZŠ Partizánske 18:00 VIDO, Ľuboš, Ing. PASTOREK, Adrián, Mgr. HRONSKÝ, Tomáš
10028 Nitra vs. Prievidza ZŠ Nitra 20:00 VALACHOVIČ, Marián ŠEFČÍK, Juraj, Ing. VALACHOVIČ, Tomáš

Skupina A

7. kolo - sobota 29.10.2016

10033 Prievidza vs. Bratislava ZŠ Prievidza 17:00 ŠTEFIK, Miroslav PASTOREK, Adrián, Mgr. MRÁZ, Štefan
10034 Dubnica nad Váhom vs. Nitra ZŠ Dubnica n/Váhom 18:00 MĹKVY, Michal, Bc.   REHÁK, Adam JURČIAK, Adam    
10035 Senica vs. Dolný Kubín ZŠ Senica 18:00 JUNEK, Martin PURGAT, Patrik ŠEFČÍK, Juraj, Ing.
10031 Piešťany vs. Partizánske ZŠ Piešťany - Easton Aréna 18:30 BACHÚRIK, Jozef GAJDOŠECH, Martin HRONSKÝ, Tomáš
10032 Púchov vs. Levice ZŠ Púchov 19:00 NOSEK, Martin   GAJDOŠÍK, Miroslav MAKÚCH, Marek, Ing.    

Skupina A

12. kolo - sobota 01.10.2016

10059 Senica vs. Púchov ZŠ Senica 17:00 ADAMEC, Milan, Mgr. ŠEFČÍK, Juraj, Ing. PURGAT, Patrik

Skupina A

13. kolo - sobota 08.10.2016

10063 Púchov vs. Dolný Kubín ZŠ Púchov 19:00 BULKO, Branislav MAKÚCH, Marek, Ing. DRBLÍK, Michal

Skupina B

3. kolo - sobota 01.10.2016

10102 Budapest vs. Bardejov Ice rink Tüskecsarnok Budapest 15:30 SÝKORA, Peter
10101 Brezno vs. Rimavska Sobota ZŠ Brezno 17:00 BABELIAK, Jozef ČÍŽ, Martin, Ing. ROJÍK, Peter
10103 Ružomberok vs. Sabinov ZŠ Ružomberok 17:00 KRISTIAN, Daniel DANIELČÁK, Filip, Bc. JAKUBEC, Andrej
10105 L. Mikuláš vs. Trebišov ZŠ L. Mikuláš 17:00 ŠVAJKA, Slavomír PAULÍNY, Jozef ORDZOVENSKÝ, Martin

Skupina B

3. kolo - nedeľa 02.10.2016

10104 Humenné vs. Gelnica ZŠ Trebišov 17:00 SMEREK, Vladimír BOGDAŇ, Andrej, Ing. PAVLOTTY, Jakub

Skupina B

4. kolo - sobota 08.10.2016

10106 Rimavska Sobota vs. Trebišov ZS Rimavská Sobota 17:00 ŽÁK, Marián KURČÍK, Martin KORBA, Martin, Ing.
10107 L. Mikuláš vs. Gelnica ZŠ L. Mikuláš 17:00 PAULÍNY, Jozef JAKUBEC, Andrej KOVÁČIK, Michal
10108 Sabinov vs. Humenné ZŠ Sabinov 17:00 TORNAY, Juraj, Bc. NOVOTNÝ, Matúš, Bc. ORDZOVENSKÝ, Martin
10110 Brezno vs. Budapest ZŠ Brezno 17:00 VOJTEK, Radovan, Ing. ČÍŽ, Martin, Ing. PAULÍK, Maroš
10109 Bardejov vs. Ružomberok ZŠ Bardejov 17:30 SMEREK, Vladimír ŠIMAĽ, Michal HOVAN, Richard

Skupina B

5. kolo - sobota 15.10.2016

10112 Ružomberok vs. Brezno ZŠ Ružomberok 17:00 ZNAK, Marián, Mgr. DANIELČÁK, Filip, Bc. PAULÍNY, Jozef
10114 L. Mikuláš vs. Sabinov ZŠ L. Mikuláš 17:00 TORNAY, Juraj, Bc. GAJAN, Rastislav WOLF, Vladimír, Ing.
10113 Bardejov vs. Humenné ZŠ Bardejov 17:30 ŠVAJKA, Slavomír PRIBULA, Maroš LUKÁČ, Peter, Mgr.
10115 Trebišov vs. Gelnica ZŠ Trebišov 17:30 SÝKORA, Peter ŠIMAĽ, Michal HOMOLA, Ondrej, Bc.

Skupina B

6. kolo - sobota 22.10.2016

10116 Rimavska Sobota vs. Gelnica ZS Rimavská Sobota 17:00 ROJÍK, Peter KURČÍK, Martin PAULÍK, Maroš
10117 Sabinov vs. Trebišov ZŠ Sabinov 17:00 SMEREK, Vladimír HRIC, Peter, MVDr. NAZAREJ, Pavol
10119 Brezno vs. Humenné ZŠ Brezno 17:00 ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. ŠTOFANČÍK, Adam
10118 Bardejov vs. L. Mikuláš ZŠ Bardejov 17:30 SÝKORA, Peter PRIBULA, Maroš ŠIMAĽ, Michal

Skupina B

7. kolo - sobota 29.10.2016

10121 Ružomberok vs. Rimavska Sobota ZŠ Ružomberok 17:00 HATALA, Gabriel, Ing. IVAN, Richard, Bc. ČÍŽ, Martin, Ing.
10123 L. Mikuláš vs. Brezno ZŠ L. Mikuláš 17:00 ŠVAJKA, Slavomír PAULÍNY, Jozef ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc.
10124 Trebišov vs. Bardejov ZŠ Trebišov 17:30 ŽÁK, Marián TOMÁŠ, Michal ŠIMAĽ, Michal
10125 Gelnica vs. Sabinov ZŠ Gelnica 17:30 TORNAY, Juraj, Bc. WOLF, Vladimír, Ing. ORDZOVENSKÝ, Martin

Skupina B

11. kolo - nedeľa 23.10.2016

10145 Brezno vs. Bardejov ZŠ Brezno 17:00 VOJTEK, Radovan, Ing. MRÁZ, Štefan IVAN, Richard, Bc.

Skupina B

14. kolo - sobota 15.10.2016

10156 Rimavska Sobota vs. Budapest ZS Rimavská Sobota 17:00 SMEREK, Vladimír ŽÁK, Marián

Skupina B

15. kolo - štvrtok 20.10.2016

10165 Ružomberok vs. Budapest ZŠ Ružomberok 17:00 KOLLÁR, Miroslav ČÍŽ, Martin, Ing. IVAN, Richard, Bc.

Skupina B

16. kolo - sobota 29.10.2016

10167 Budapest vs. Humenné Ice rink Tüskecsarnok Budapest 16:10 FRIDRICH, Vladimír, Ing.

Extraliga juniorov


I. Základná časť

11. kolo - sobota 01.10.2016

1072 SLOVAN Bratislava vs. Košice Arena Ondreja Nepelu 14:00 BALUŠKA, Vladimír, Ing. TVRDOŇ, Jozef VÝLETA, Roman, Ing., PhD.
1074 Trenčín vs. Poprad ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 14:00 KRIST, Mário, Ing. KRAJČÍK, Martin NOSEK, Martin JURČIAK, Rudolf
1075 Žilina vs. L. Mikuláš ZŠ Žilina 14:00 VALACH, Miroslav, Ing. DURMIS, Oto PETERKA, Lukáš KRAMÁR, Dušan , Ing.
1076 Topoľčany vs. B. Bystrica ZŠ Topoľčany 14:00 NOVÁK, Milan, Ing. GAJDOŠECH, Martin DANKO, Ľubomír
1073 Skalica vs. Spišská Nová Ves HANT arena Skalica 15:00 STANO, Peter, Ing. JUNEK, Martin ŠEFČÍK, Peter, Mgr.
1077 Nitra vs. Zvolen ZŠ Nitra 15:45 KONC, Juraj KONC, Daniel HRONSKÝ, Tomáš

I. Základná časť

12. kolo - nedeľa 02.10.2016

1082 Žilina vs. Poprad ZŠ Žilina 09:30 ŠTEFIK, Miroslav MRÁZ, Štefan DURMIS, Oto
1079 SLOVAN Bratislava vs. Spišská Nová Ves Arena Ondreja Nepelu 10:30 JONÁK, Peter SYNEK, Šimon, Mgr. KACEJ, Lukáš, Mgr.
1080 Skalica vs. Košice HANT arena Skalica 10:30 MÜLLNER, Róbert PURGAT, Patrik ŠEFČÍK, Juraj, Ing. BENEŠ, Ivan
1083 Topoľčany vs. Zvolen ZŠ Topoľčany 10:30 ADAMEC, Milan, Mgr. GAJDOŠECH, Martin VALO, Jozef
1081 Trenčín vs. L. Mikuláš ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 11:30 LOKŠÍK, Peter JURČIAK, Adam KRAJČÍK, Martin HOLOMEK, Vladimír
1084 Nitra vs. B. Bystrica ZŠ Nitra 11:30 STANO, Peter, Ing. FRIMMEL, Róbert, Mgr. KONC, Daniel

I. Základná časť

13. kolo - sobota 08.10.2016

1085 Zvolen vs. B. Bystrica ZŠ Zvolen 14:00 ŠTEFIK, Miroslav MRÁZ, Štefan ROJÍK, Peter
1086 L. Mikuláš vs. Topoľčany ZŠ L. Mikuláš 14:00 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. ŠTOFANČÍK, Adam ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc.
1088 Spišská Nová Ves vs. Trenčín ZŠ Spišská Nová Ves 14:00 OROLIN, Tomáš, Bc. GAJAN, Rastislav GAVALIER, Róbert
1089 Košice vs. Žilina ZŠ STEEL arena KE 14:00 LAUFF, Rudolf, Mgr. RIŠ, Jaroslav JOBBÁGY, Martin
1087 Poprad vs. Nitra ZŠ Poprad 16:00 HUSÁR, Ľuboš, Bc. BEDNÁR, Roman, Ing. WOLF, Vladimír, Ing.
1090 Slovensko 18 vs. SLOVAN Bratislava Arena Ondreja Nepelu 16:45 GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. STANZEL, Matúš, Bc. KACEJ, Lukáš, Mgr. ČAVOJSKÝ, Ján

I. Základná časť

14. kolo - nedeľa 09.10.2016

1092 Zvolen vs. B. Bystrica ZŠ Zvolen 09:00 KONC, Juraj KONC, Daniel PASTOREK, Adrián, Mgr.
1094 L. Mikuláš vs. Nitra ZŠ L. Mikuláš 10:30 HUSÁR, Ľuboš, Bc. BEDNÁR, Roman, Ing. PAULÍNY, Jozef
1096 Spišská Nová Ves vs. Žilina ZŠ Spišská Nová Ves 10:30 ŠVAJKA, Slavomír GAJAN, Rastislav GAJAN, Rastislav FINDURA, Mikuláš
1093 Poprad vs. Topoľčany ZŠ Poprad 11:30 OROLIN, Tomáš, Bc. ŠTOFANČÍK, Adam ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc.
1095 Košice vs. Trenčín ZŠ STEEL arena KE 12:15 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. KORBA, Martin, Ing. RIŠ, Jaroslav KOVARIK, Marcel
1097 Slovensko 18 vs. Skalica Arena Ondreja Nepelu 15:00 JONÁK, Peter VÝLETA, Roman, Ing., PhD. NÁVRATEK, Roman, Ing.

I. Základná časť

15. kolo - sobota 15.10.2016

1099 SLOVAN Bratislava vs. Skalica Arena Ondreja Nepelu 14:00 FRIDRICH, Vladimír, Ing. TVRDOŇ, Jozef NÁVRATEK, Roman, Ing. VRÁBEL, Jozef, Ing.
1100 Žilina vs. Slovensko 18 ZŠ Žilina 14:00 VALACH, Miroslav, Ing. DURMIS, Oto ŠEVČÍK, Lukáš, Ing. KRAMÁR, Dušan , Ing.
1102 Spišská Nová Ves vs. Topoľčany ZŠ Spišská Nová Ves 14:00 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. GAVALIER, Róbert ORDZOVENSKÝ, Martin
1103 Košice vs. Nitra ZŠ STEEL arena KE 14:00 LAUFF, Rudolf, Mgr. BOGDAŇ, Andrej, Ing. JOBBÁGY, Martin
1105 L. Mikuláš vs. B. Bystrica ZŠ L. Mikuláš 14:00 OROLIN, Tomáš, Bc. ŠTOFANČÍK, Adam BEDNÁR, Roman, Ing.
1104 Poprad vs. Zvolen ZŠ Poprad 16:00 HUSÁR, Ľuboš, Bc. ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. NOVOTNÝ, Matúš, Bc. MARTINKO, Vladimír

I. Základná časť

16. kolo - nedeľa 16.10.2016

1106 SLOVAN Bratislava vs. Skalica Arena Ondreja Nepelu 10:30 GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. OROLIN, Michal, Mgr. REGEC, Tomaš, Bc.
1109 Spišská Nová Ves vs. Nitra ZŠ Spišská Nová Ves 10:30 TORNAY, Juraj, Bc. GAJAN, Rastislav GAVALIER, Róbert
1112 L. Mikuláš vs. Zvolen ZŠ L. Mikuláš 10:30 HUSÁR, Ľuboš, Bc. ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. ŠTOFANČÍK, Adam NEUZER, Erik
1111 Poprad vs. B. Bystrica ZŠ Poprad 11:30 ŠVAJKA, Slavomír WOLF, Vladimír, Ing. ORDZOVENSKÝ, Martin
1110 Košice vs. Topoľčany ZŠ STEEL arena KE 11:45 SÝKORA, Peter HOMOLA, Ondrej, Bc. ŠIMAĽ, Michal VASILŇÁK , Ladislav, Ing.
1108 Trenčín vs. Slovensko 18 ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 17:30 LOKŠÍK, Peter NOSEK, Martin KRAJČÍK, Martin

I. Základná časť

17. kolo - sobota 22.10.2016

1119 Trenčín vs. Skalica ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 13:30 KRIST, Mário, Ing. JURČIAK, Adam NOSEK, Martin HOLOMEK, Vladimír
1113 L. Mikuláš vs. Poprad ZŠ L. Mikuláš 14:00 VALACH, Miroslav, Ing. HANKO, Peter JAKUBEC, Andrej KRAMÁR, Dušan , Ing.
1114 Spišská Nová Ves vs. Zvolen ZŠ Spišská Nová Ves 14:00 ŠVAJKA, Slavomír GAVALIER, Róbert GAJAN, Rastislav
1115 Košice vs. B. Bystrica ZŠ STEEL arena KE 14:00 LAUFF, Rudolf, Mgr. KORBA, Martin, Ing. RIŠ, Jaroslav
1118 Žilina vs. SLOVAN Bratislava ZŠ Žilina 14:00 ŠTEFIK, Miroslav ŠEVČÍK, Lukáš, Ing. MRÁZ, Štefan
1116 Slovensko 18 vs. Topoľčany Arena Ondreja Nepelu 16:45 JONÁK, Peter TVRDOŇ, Jozef STANZEL, Matúš, Bc.

I. Základná časť

18. kolo - nedeľa 23.10.2016

1126 Žilina vs. Skalica ZŠ Žilina 09:30 MAJLING, Ján ČÍŽ, Martin, Ing. HANKO, Peter CHUDADA, Martin, Ing.
1120 L. Mikuláš vs. Poprad ZŠ L. Mikuláš 10:30 TORNAY, Juraj, Bc. GAVALIER, Róbert WOLF, Vladimír, Ing. KRAMÁR, Dušan , Ing.
1122 Spišská Nová Ves vs. B. Bystrica ZŠ Spišská Nová Ves 10:30 OROLIN, Tomáš, Bc. ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. ŠTOFANČÍK, Adam
1125 Trenčín vs. SLOVAN Bratislava ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 11:30 LOKŠÍK, Peter KRAJČÍK, Martin NOSEK, Martin
1121 Košice vs. Zvolen ZŠ STEEL arena KE 11:45 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. RIŠ, Jaroslav HRIC, Peter, MVDr. BAČO, Štefan
1123 Slovensko 18 vs. Nitra Arena Ondreja Nepelu 15:00 BALUŠKA, Vladimír, Ing. VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr. VÝLETA, Roman, Ing., PhD.

I. Základná časť

19. kolo - streda 26.10.2016

1186 Trenčín vs. Spišská Nová Ves ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 16:30 MÜLLNER, Róbert ŠEFČÍK, Peter, Mgr. KRAJČÍK, Martin

I. Základná časť

19. kolo - štvrtok 27.10.2016

1188 SLOVAN Bratislava vs. Slovensko 18 Arena Ondreja Nepelu 16:45 BALUŠKA, Vladimír, Ing. TVRDOŇ, Jozef VÝLETA, Roman, Ing., PhD.

I. Základná časť

19. kolo - sobota 29.10.2016

1183 B. Bystrica vs. Zvolen ZŠ B. Bystrica 14:00 MAJLING, Ján ROJÍK, Peter KOLLÁR, Miroslav
1184 Topoľčany vs. L. Mikuláš ZŠ Topoľčany 14:00 NOVÁK, Milan, Ing. VALO, Jozef DANKO, Ľubomír
1187 Žilina vs. Košice ZŠ Žilina 14:00 VALACH, Miroslav, Ing. DURMIS, Oto JAKUBEC, Andrej CHUDADA, Martin, Ing.
1185 Nitra vs. Poprad ZŠ Nitra 15:45 KONC, Juraj KONC, Daniel GEGÁŇ, Tomáš, Bc.

I. Základná časť

20. kolo - streda 26.10.2016

1195 Skalica vs. Slovensko 18 HANT arena Skalica 16:45 VALACHOVIČ, Marián JUNEK, Martin ŠEFČÍK, Juraj, Ing. BENEŠ, Ivan

I. Základná časť

20. kolo - piatok 28.10.2016

1193 Trenčín vs. Košice ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 14:00 ADAMEC, Milan, Mgr. VALO, Jozef MAKÚCH, Marek, Ing.

I. Základná časť

20. kolo - nedeľa 30.10.2016

1192 Topoľčany vs. Poprad ZŠ Topoľčany 10:30 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. KONC, Daniel HRONSKÝ, Tomáš
1194 Žilina vs. Spišská Nová Ves ZŠ Žilina 11:00 ŠTEFIK, Miroslav ŠEVČÍK, Lukáš, Ing. PETERKA, Lukáš
1190 B. Bystrica vs. Zvolen ZŠ B. Bystrica 11:30 MAJLING, Ján ROJÍK, Peter ČÍŽ, Martin, Ing.
1191 Nitra vs. L. Mikuláš ZŠ Nitra 11:30 MĹKVY, Michal, Bc. FRIMMEL, Róbert, Mgr. GEGÁŇ, Tomáš, Bc.

I. Základná časť

21. kolo - streda 12.10.2016

1142 Poprad vs. Slovensko 18 ZŠ Poprad 17:00 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. BEDNÁR, Roman, Ing. ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc.

I. Základná časť

22. kolo - streda 05.10.2016

1150 L. Mikuláš vs. Slovensko 18 ZŠ L. Mikuláš 17:00 HUSÁR, Ľuboš, Bc. BEDNÁR, Roman, Ing. WOLF, Vladimír, Ing.

I. Základná časť

25. kolo - streda 26.10.2016

1175 B. Bystrica vs. Nitra ZŠ B. Bystrica 17:00 MAJLING, Ján ROJÍK, Peter ŠEBEŇ, Erik

Extraliga dorastu


I. Základná časť / I. Preliminary rounds

9. kolo - sobota 01.10.2016

2065 Košice vs. SLOVAN Bratislava ZŠ STEEL arena KE 14:00 JURA, Branislav, Ing. KORBA, Martin, Ing. BOGDAŇ, Andrej, Ing. VASILŇÁK , Ladislav, Ing.
2068 Zvolen vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava ZŠ Zvolen 14:00 MAJLING, Ján IVAN, Richard, Bc. KOLLÁR, Miroslav
2070 L. Mikuláš vs. Nitra ZŠ L. Mikuláš 14:00 OROLIN, Tomáš, Bc. PAULÍNY, Jozef ŠTOFANČÍK, Adam
2071 Prešov vs. Martin ZŠ Prešov 14:00 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. RIŠ, Jaroslav NOVOTNÝ, Matúš, Bc.
2072 Spišská Nová Ves vs. Žilina ZŠ Spišská Nová Ves 14:00 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. GAJAN, Rastislav GAVALIER, Róbert
2066 Michalovce vs. Skalica ZŠ Michalovce 15:00 MIHAĽOV, Martin JOBBÁGY, Martin JANIGA, Matej, Ing.
2067 B. Bystrica vs. Trnava ZŠ B. Bystrica 16:00 ŠTEFIK, Miroslav PASTOREK, Adrián, Mgr. MRÁZ, Štefan
2069 Poprad vs. Trenčín ZŠ Poprad 16:00 HUSÁR, Ľuboš, Bc. BEDNÁR, Roman, Ing. ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc.

I. Základná časť / I. Preliminary rounds

10. kolo - nedeľa 02.10.2016

2074 Michalovce vs. SLOVAN Bratislava ZŠ Michalovce 09:30 MIHAĽOV, Martin VALL, Michal, Bc. TOMÁŠ, Michal
2075 Zvolen vs. Trnava ZŠ Zvolen 10:30 BABELIAK, Jozef ROJÍK, Peter KURČÍK, Martin
2077 L. Mikuláš vs. Trenčín ZŠ L. Mikuláš 10:30 TORNAY, Juraj, Bc. ORDZOVENSKÝ, Martin PAULÍNY, Jozef
2079 Spišská Nová Ves vs. Martin ZŠ Spišská Nová Ves 10:30 ŠVAJKA, Slavomír WOLF, Vladimír, Ing. GAJAN, Rastislav FINDURA, Mikuláš
2080 Prešov vs. Žilina ZŠ Prešov 10:30 ŽÁK, Marián HOVAN, Richard KOVAĽ, Jakub, Ing. BAČO, Štefan
2076 B. Bystrica vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava ZŠ B. Bystrica 11:30 MAJLING, Ján KOLLÁR, Miroslav ČÍŽ, Martin, Ing.
2078 Poprad vs. Nitra ZŠ Poprad 11:30 HUSÁR, Ľuboš, Bc. ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. ŠTOFANČÍK, Adam
2073 Košice vs. Skalica ZŠ STEEL arena KE 11:45 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. JOBBÁGY, Martin VASILŇÁK , Ladislav, Ing.

I. Základná časť / I. Preliminary rounds

11. kolo - sobota 08.10.2016

2088 Prešov vs. Michalovce ZŠ Prešov 10:30 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. SMREK, Martin, Ing. KOVAĽ, Jakub, Ing. KOVARIK, Marcel
2081 SLOVAN Bratislava vs. Nitra Arena Ondreja Nepelu 14:00 JONÁK, Peter VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr. NÁVRATEK, Roman, Ing.
2083 HK RUŽINOV´99 Bratislava vs. Martin Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 14:00 FRIDRICH, Vladimír, Ing. TVRDOŇ, Jozef POLÁČIK, Michal VRÁBEL, Jozef, Ing.
2084 Trnava vs. Žilina ZŠ Trnava 14:00 STANO, Peter, Ing. GEGÁŇ, Tomáš, Bc. FRIMMEL, Róbert, Mgr.
2085 B. Bystrica vs. Poprad ZŠ B. Bystrica 14:00 MAJLING, Ján KOLLÁR, Miroslav IVAN, Richard, Bc.
2082 Skalica vs. Trenčín HANT arena Skalica 15:00 MÜLLNER, Róbert JUNEK, Martin ŠEFČÍK, Peter, Mgr.
2086 Zvolen vs. L. Mikuláš ZŠ Zvolen 17:00 HATALA, Gabriel, Ing. ROJÍK, Peter ŠEBEŇ, Erik
2087 Spišská Nová Ves vs. Košice ZŠ Spišská Nová Ves 17:00 ŠVAJKA, Slavomír GAJAN, Rastislav GAVALIER, Róbert

I. Základná časť / I. Preliminary rounds

12. kolo - nedeľa 09.10.2016

2091 HK RUŽINOV´99 Bratislava vs. Martin Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 10:15 BALUŠKA, Vladimír, Ing. KACEJ, Lukáš, Mgr. VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr.
2090 Skalica vs. Trenčín HANT arena Skalica 10:30 VALACHOVIČ, Marián PURGAT, Patrik ŠEFČÍK, Juraj, Ing. BENEŠ, Ivan
2092 Trnava vs. Žilina ZŠ Trnava 10:30 STANO, Peter, Ing. FRIMMEL, Róbert, Mgr. GEGÁŇ, Tomáš, Bc.
2096 Prešov vs. Michalovce ZŠ Prešov 10:30 SÝKORA, Peter SMREK, Martin, Ing. HOVAN, Richard
2093 B. Bystrica vs. Poprad ZŠ B. Bystrica 11:30 VOJTEK, Radovan, Ing. IVAN, Richard, Bc. ČÍŽ, Martin, Ing.
2089 SLOVAN Bratislava vs. Nitra Arena Ondreja Nepelu 11:45 GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. BENIAČ, Lukáš TVRDOŇ, Jozef
2094 Zvolen vs. L. Mikuláš ZŠ Zvolen 12:30 BABELIAK, Jozef PAULÍK, Maroš ŠEBEŇ, Erik
2095 Spišská Nová Ves vs. Košice ZŠ Spišská Nová Ves 13:30 TORNAY, Juraj, Bc. ORDZOVENSKÝ, Martin GAVALIER, Róbert

I. Základná časť / I. Preliminary rounds

13. kolo - sobota 15.10.2016

2103 Zvolen vs. Spišská Nová Ves ZŠ Zvolen 14:00 VOJTEK, Radovan, Ing. ROJÍK, Peter ŠEBEŇ, Erik
2104 B. Bystrica vs. Prešov ZŠ B. Bystrica 14:00 HATALA, Gabriel, Ing. KOLLÁR, Miroslav ČÍŽ, Martin, Ing.
2099 Trenčín vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 14:30 LOKŠÍK, Peter KRAJČÍK, Martin JURČIAK, Adam
2098 Martin vs. Skalica ZŠ Martin 15:00 HOLIENKA, Tomáš IVAN, Richard, Bc. PASTOREK, Adrián, Mgr.
2102 Michalovce vs. L. Mikuláš ZŠ Michalovce 15:00 JURA, Branislav, Ing. VALL, Michal, Bc. PAVLOTTY, Jakub
2100 Nitra vs. Trnava ZŠ Nitra 15:45 DRUGA, Norbert DANKO, Ľubomír HRONSKÝ, Tomáš
2097 Žilina vs. SLOVAN Bratislava ZŠ Žilina 17:00 ŠTEFIK, Miroslav DRBLÍK, Michal MAKÚCH, Marek, Ing.
2101 Košice vs. Poprad ZŠ STEEL arena KE 17:00 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. KORBA, Martin, Ing. RIŠ, Jaroslav

I. Základná časť / I. Preliminary rounds

14. kolo - nedeľa 16.10.2016

2105 Žilina vs. SLOVAN Bratislava ZŠ Žilina 09:30 NOVÁK, Milan, Ing. MAKÚCH, Marek, Ing. DRBLÍK, Michal
2110 Michalovce vs. L. Mikuláš ZŠ Michalovce 09:30 MIHAĽOV, Martin VALL, Michal, Bc. PAVLOTTY, Jakub
2106 Martin vs. Skalica ZŠ Martin 10:30 VALACH, Miroslav, Ing. GAJDOŠÍK, Ivan PETERKA, Lukáš CHUDADA, Martin, Ing.
2111 Zvolen vs. Spišská Nová Ves ZŠ Zvolen 10:30 ROJÍK, Peter PAULÍK, Maroš ŠEBEŇ, Erik
2107 Trenčín vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 11:30 ADAMEC, Milan, Mgr. JURČIAK, Adam MRÁZ, Štefan
2108 Nitra vs. Trnava ZŠ Nitra 11:30 KONC, Juraj KONC, Daniel HRONSKÝ, Tomáš
2112 B. Bystrica vs. Prešov ZŠ B. Bystrica 11:30 KOLLÁR, Miroslav HANKO, Peter ČÍŽ, Martin, Ing.
2109 Košice vs. Poprad ZŠ STEEL arena KE 15:00 ŽÁK, Marián KOVAĽ, Jakub, Ing. HUBIČÁK, Štefan, Ing.

I. Základná časť / I. Preliminary rounds

15. kolo - sobota 22.10.2016

2113 SLOVAN Bratislava vs. Poprad Arena Ondreja Nepelu 14:00 BALUŠKA, Vladimír, Ing. NÁVRATEK, Roman, Ing. OROLIN, Michal, Mgr.
2115 HK RUŽINOV´99 Bratislava vs. Prešov Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 14:00 FRIDRICH, Vladimír, Ing. VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. MACKO, Peter, Ing.
2116 Trnava vs. Spišská Nová Ves ZŠ Trnava 14:00 ADAMEC, Milan, Mgr. VALO, Jozef GEGÁŇ, Tomáš, Bc.
2114 Skalica vs. L. Mikuláš HANT arena Skalica 15:00 MÜLLNER, Róbert ŠEFČÍK, Peter, Mgr.        
2117 Martin vs. Michalovce ZŠ Martin 15:00 HOLIENKA, Tomáš KOVÁČIK, Michal DURMIS, Oto
2119 Nitra vs. B. Bystrica ZŠ Nitra 15:45 KONC, Juraj KONC, Daniel KÚDEĽOVÁ, Michaela
2120 Trenčín vs. Zvolen ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 16:30 LESAY, Dominik TVRDOŇ, Peter REHÁK, Adam HOLOMEK, Vladimír
2118 Žilina vs. Košice ZŠ Žilina 17:00 BULKO, Branislav MAKÚCH, Marek, Ing. DRBLÍK, Michal JUNG, Roman, Ing.

I. Základná časť / I. Preliminary rounds

16. kolo - nedeľa 23.10.2016

2122 Skalica vs. Poprad HANT arena Skalica 09:00 VALACHOVIČ, Marián   ŠEFČÍK, Peter, Mgr. ŠEFČÍK, Juraj, Ing.    
2126 Martin vs. Košice ZŠ Martin 10:00 VALACH, Miroslav, Ing. JAKUBEC, Andrej KOVÁČIK, Michal
2123 HK RUŽINOV´99 Bratislava vs. Spišská Nová Ves Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 10:15 GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. KACEJ, Lukáš, Mgr. STANZEL, Matúš, Bc.
2121 SLOVAN Bratislava vs. L. Mikuláš Arena Ondreja Nepelu 10:30 FRIDRICH, Vladimír, Ing. BENIAČ, Lukáš SYNEK, Šimon, Mgr. ČAVOJSKÝ, Ján
2124 Trnava vs. Prešov ZŠ Trnava 10:30 MĹKVY, Michal, Bc. GEGÁŇ, Tomáš, Bc. FRIMMEL, Róbert, Mgr.
2127 Nitra vs. Zvolen ZŠ Nitra 11:30 DRUGA, Norbert KONC, Daniel HRONSKÝ, Tomáš
2125 Žilina vs. Michalovce ZŠ Žilina 12:30 ŠTEFIK, Miroslav PETERKA, Lukáš GAJDOŠÍK, Ivan
2128 Trenčín vs. B. Bystrica ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 14:30 BULKO, Branislav JURČIAK, Adam TVRDOŇ, Peter JURČIAK, Rudolf

I. Základná časť / I. Preliminary rounds

17. kolo - piatok 28.10.2016

2131 HK RUŽINOV´99 Bratislava vs. Nitra Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 10:30 GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr. OLLE, Marian
2132 Trnava vs. Trenčín ZŠ Trnava 13:30 VALKO, Karol, Ing. MERAVÝ, Peter, Mgr. GEGÁŇ, Tomáš, Bc.
2135 Spišská Nová Ves vs. B. Bystrica ZŠ Spišská Nová Ves 14:00 TORNAY, Juraj, Bc. GAJAN, Rastislav GAVALIER, Róbert
2136 Prešov vs. Zvolen ZŠ Prešov 14:00 LAUFF, Rudolf, Mgr. KOVAĽ, Jakub, Ing. NAZAREJ, Pavol
2129 SLOVAN Bratislava vs. Martin Arena Ondreja Nepelu 15:45 FRIDRICH, Vladimír, Ing. REGEC, Tomaš, Bc. VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr.
2133 Poprad vs. Michalovce ZŠ Poprad 15:45 HUSÁR, Ľuboš, Bc. GAJAN, Rastislav ORDZOVENSKÝ, Martin
2134 L. Mikuláš vs. Košice ZŠ L. Mikuláš 16:00 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. ŠTOFANČÍK, Adam
2130 Skalica vs. Žilina HANT arena Skalica 17:00 VALACHOVIČ, Marián VALACHOVIČ, Tomáš PURGAT, Patrik BENEŠ, Ivan

I. Základná časť / I. Preliminary rounds

18. kolo - sobota 29.10.2016

2138 Skalica vs. Žilina HANT arena Skalica 10:30 GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. BENIAČ, Lukáš POLÁČIK, Michal
2137 SLOVAN Bratislava vs. Martin Arena Ondreja Nepelu 14:00 KUBUŠ, Jozef SYNEK, Šimon, Mgr. OROLIN, Michal, Mgr.
2139 HK RUŽINOV´99 Bratislava vs. Nitra Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 14:00 JONÁK, Peter NÁVRATEK, Roman, Ing. VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr.
2140 Trnava vs. Trenčín ZŠ Trnava 14:00 ADAMEC, Milan, Mgr. FRIMMEL, Róbert, Mgr. JEDLIČKA, Peter
2142 L. Mikuláš vs. Košice ZŠ L. Mikuláš 14:00 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. KRISTIAN, Daniel ZNAK, Marián, Mgr.
2143 Spišská Nová Ves vs. B. Bystrica ZŠ Spišská Nová Ves 14:00 HUSÁR, Ľuboš, Bc. GAJAN, Rastislav WOLF, Vladimír, Ing.
2144 Prešov vs. Zvolen ZŠ Prešov 14:00 SMEREK, Vladimír SMREK, Martin, Ing. KOVAĽ, Jakub, Ing.
2141 Poprad vs. Michalovce ZŠ Poprad 15:45 OROLIN, Tomáš, Bc. ŠTOFANČÍK, Adam GAVALIER, Róbert

I. Základná časť / I. Preliminary rounds

41. kolo - štvrtok 20.10.2016

2321 SLOVAN Bratislava vs. Skalica Arena Ondreja Nepelu 14:00 FRIDRICH, Vladimír, Ing. BENIAČ, Lukáš OROLIN, Michal, Mgr.
2328 Spišská Nová Ves vs. Prešov ZŠ Spišská Nová Ves 14:00 TORNAY, Juraj, Bc. GAJAN, Rastislav GAVALIER, Róbert
2327 Košice vs. Michalovce ZŠ STEEL arena KE 15:30 LAUFF, Rudolf, Mgr. RIŠ, Jaroslav JANIGA, Matej, Ing.
2322 Trnava vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava ZŠ Trnava 16:00 MĹKVY, Michal, Bc. FRIMMEL, Róbert, Mgr. JEDLIČKA, Peter
2323 Nitra vs. Trenčín ZŠ Nitra 16:00 KONC, Juraj KONC, Daniel HRONSKÝ, Tomáš
2324 Žilina vs. Martin ZŠ Žilina 17:00 KRIST, Mário, Ing. REHÁK, Adam JURČIAK, Adam
2325 Poprad vs. L. Mikuláš ZŠ Poprad 17:00 OROLIN, Tomáš, Bc. BEDNÁR, Roman, Ing. ŠTOFANČÍK, Adam
2326 B. Bystrica vs. Zvolen ZŠ B. Bystrica 17:00 ŠTEFIK, Miroslav MRÁZ, Štefan PASTOREK, Adrián, Mgr.

1. liga juniorov


I. Základná časť

5. kolo - sobota 01.10.2016

3012 MHC Martin vs. HOBA Bratislava ZŠ Martin 15:00 MAKÚCH, Marek, Ing. DRBLÍK, Michal
3011 MŠK Púchov vs. HK HAVRANI Piešťany ZŠ Púchov 17:00 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. ŽÁK, Marek
3013 HK Mládež Michalovce vs. PENGUINS Prešov ZŠ Michalovce 17:45 VALL, Michal, Bc. MIHAĽOV, Martin

I. Základná časť

6. kolo - nedeľa 02.10.2016

3015 MHC Martin vs. HK HAVRANI Piešťany ZŠ Martin 10:30 HOLIENKA, Tomáš JAKUBEC, Andrej
3014 MŠK Púchov vs. HOBA Bratislava ZŠ Púchov 16:30 DRBLÍK, Michal REHÁK, Adam

I. Základná časť

7. kolo - sobota 08.10.2016

3018 HOBA Bratislava vs. HK HAVRANI Piešťany ZŠ BA - Dúbravka 13:30 VACULA, Adrián, Mgr. ŠIMKO, Martin, Ing.
3016 MŠK Púchov vs. HK Mládež Michalovce ZŠ Púchov 14:00 TVRDOŇ, Peter REHÁK, Adam
3017 MHC Martin vs. PENGUINS Prešov ZŠ Martin 15:00 VALACH, Miroslav, Ing. HOLIENKA, Tomáš

I. Základná časť

8. kolo - nedeľa 09.10.2016

3019 MHC Martin vs. HK Mládež Michalovce ZŠ Martin 09:45 JAKUBEC, Andrej KOVÁČIK, Michal
3020 MŠK Púchov vs. PENGUINS Prešov ZŠ Púchov 13:30 DRBLÍK, Michal MAKÚCH, Marek, Ing.

I. Základná časť

9. kolo - sobota 15.10.2016

3022 HK HAVRANI Piešťany vs. PENGUINS Prešov ZŠ Piešťany - Easton Aréna 15:30 ADAMEC, Milan, Mgr. NOVÁK, Milan, Ing.
3021 HOBA Bratislava vs. HK Mládež Michalovce ZŠ BA - Dúbravka 16:15 JONÁK, Peter CELAROVÁ, Nikoleta VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr. POLÁČIK, Michal
3023 MHC Martin vs. MŠK Púchov ZŠ Martin 18:00 HOLIENKA, Tomáš KRISTIAN, Daniel

I. Základná časť

10. kolo - nedeľa 16.10.2016

3025 HOBA Bratislava vs. PENGUINS Prešov ZŠ BA - Dúbravka 10:00 BENIAČ, Lukáš MICHNA, Richard MACKO, Peter, Ing.
3024 HK HAVRANI Piešťany vs. HK Mládež Michalovce ZŠ Piešťany - Easton Aréna 11:30 VALO, Jozef GAJDOŠECH, Martin

I. Základná časť

11. kolo - sobota 22.10.2016

3028 PENGUINS Prešov vs. HK Mládež Michalovce ZŠ Prešov 15:30 SMREK, Martin, Ing. JOBBÁGY, Martin
3026 HK HAVRANI Piešťany vs. MŠK Púchov ZŠ Piešťany - Easton Aréna 16:00 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. ŽÁK, Marek

I. Základná časť

12. kolo - nedeľa 23.10.2016

3029 HOBA Bratislava vs. MŠK Púchov ZŠ BA - Dúbravka 12:30 MERAVÝ, Peter, Mgr. ZIOLKOVSKÝ, Tomáš, Ing.

I. Základná časť

18. kolo - sobota 29.10.2016

3044 MŠK Púchov vs. HOBA Bratislava ZŠ Púchov 14:30 LOKŠÍK, Peter KRAJČÍK, Martin ŽÁK, Marek

1. liga dorastu


I. Základná skupina ´´A´´

5. kolo - sobota 01.10.2016

4013 Senica vs. Petržalka 2010 Bratislava ZŠ Senica 13:00 ŠEFČÍK, Juraj, Ing. PURGAT, Patrik
4014 Nové Zámky vs. HOBA Bratislava ZŠ Nové Zámky 14:15 DRUGA, Norbert VALKO, Karol, Ing.

I. Základná skupina ´´A´´

6. kolo - nedeľa 02.10.2016

4016 Nové Zámky vs. Petržalka 2010 Bratislava ZŠ Nové Zámky 11:15 DRUGA, Norbert BACHÚRIK, Jozef
4017 Senica vs. Piešťany ZŠ Senica 14:00 JUNEK, Martin VALACHOVIČ, Marián

I. Základná skupina ´´A´´

7. kolo - sobota 08.10.2016

4019 Piešťany vs. Nové Zámky ZŠ Piešťany - Easton Aréna 13:15 VALO, Jozef GAJDOŠECH, Martin
4020 Petržalka 2010 Bratislava vs. HOBA Bratislava ZŠ Petržalka 15:00 MAŠKULKA, Adam MERAVÝ, Peter, Mgr.

I. Základná skupina ´´A´´

8. kolo - nedeľa 09.10.2016

4023 Nové Zámky vs. Senica ZŠ Nové Zámky 11:15 BACHÚRIK, Jozef DRUGA, Norbert
4022 HOBA Bratislava vs. Piešťany ZŠ BA - Dúbravka 12:30 REGEC, Tomaš, Bc. KANICH, Marek

I. Základná skupina ´´A´´

9. kolo - sobota 15.10.2016

4025 Senica vs. HOBA Bratislava ZŠ Senica 14:00 ŠEFČÍK, Juraj, Ing. ŠEFČÍK, Peter, Mgr.

I. Základná skupina ´´A´´

9. kolo - nedeľa 30.10.2016

4026 Piešťany vs. Petržalka 2010 Bratislava ZŠ Piešťany - Easton Aréna 11:30 VALO, Jozef GAJDOŠECH, Martin

I. Základná skupina ´´A´´

10. kolo - nedeľa 16.10.2016

4028 Petržalka 2010 Bratislava vs. Senica ZŠ Petržalka 10:15 ŠIMKO, Martin, Ing. NÁVRATEK, Ivan        
4029 HOBA Bratislava vs. Nové Zámky ZŠ BA - Dúbravka 12:30 OLLE, Marian POLÁČIK, Michal

I. Základná skupina ´´A´´

11. kolo - sobota 22.10.2016

4032 Petržalka 2010 Bratislava vs. Nové Zámky ZŠ Petržalka 12:00 REGEC, Tomaš, Bc. ŠIMKO, Martin, Ing.
4031 Piešťany vs. Senica ZŠ Piešťany - Easton Aréna 13:15 MAŠKULKA, Adam KOVALÍK, Ľubor

I. Základná skupina ´´A´´

12. kolo - nedeľa 23.10.2016

4035 HOBA Bratislava vs. Petržalka 2010 Bratislava ZŠ BA - Dúbravka 10:00 MICHNA, Richard REGEC, Tomaš, Bc.
4034 Nové Zámky vs. Piešťany ZŠ Nové Zámky 11:15 BACHÚRIK, Jozef VALKO, Karol, Ing.

I. Základná skupina ´´A´´

13. kolo - sobota 29.10.2016

4038 Senica vs. Nové Zámky ZŠ Senica 14:00 JUNEK, Martin PURGAT, Patrik
4037 Piešťany vs. HOBA Bratislava ZŠ Piešťany - Easton Aréna 14:45 BULKO, Branislav LESAY, Dominik

I. Základná skupina ´´A´´

14. kolo - sobota 15.10.2016

4041 Petržalka 2010 Bratislava vs. Piešťany ZŠ Petržalka 12:00 MICHNA, Richard KOVALÍK, Ľubor MAŠKULKA, Adam

I. Základná skupina ´´A´´

14. kolo - nedeľa 30.10.2016

4040 HOBA Bratislava vs. Senica ZŠ BA - Dúbravka 12:15 MICHNA, Richard MERAVÝ, Peter, Mgr.

I. Základná skupina ´´B´´

5. kolo - sobota 01.10.2016

4073 P. Bystrica vs. Topoľčany ZŠ Považská Bystrica 14:00 ĎURINA, Vladimír GAJDOŠÍK, Miroslav
4074 Púchov vs. Dubnica nad Váhom ZŠ Púchov 14:00 TVRDOŇ, Peter REHÁK, Adam

I. Základná skupina ´´B´´

6. kolo - nedeľa 02.10.2016

4076 Púchov vs. Topoľčany ZŠ Púchov 10:30 BULKO, Branislav NOSEK, Martin
4077 P. Bystrica vs. Partizánske ZŠ Považská Bystrica 10:30 ĎURINA, Vladimír GAJDOŠÍK, Miroslav

I. Základná skupina ´´B´´

7. kolo - sobota 08.10.2016

4080 Topoľčany vs. Dubnica nad Váhom ZŠ Topoľčany 14:00 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. VIDO, Ľuboš, Ing.
4079 Partizánske vs. Púchov ZŠ Partizánske 15:00 KRAJČÍK, Martin KRIST, Mário, Ing.

I. Základná skupina ´´B´´

8. kolo - nedeľa 09.10.2016

4083 Púchov vs. P. Bystrica ZŠ Púchov 10:30 BULKO, Branislav JURČIAK, Adam
4082 Dubnica nad Váhom vs. Partizánske ZŠ Dubnica n/Váhom 11:00 NOSEK, Martin LESAY, Dominik

I. Základná skupina ´´B´´

9. kolo - sobota 15.10.2016

4085 P. Bystrica vs. Dubnica nad Váhom ZŠ Považská Bystrica 14:00 KRIST, Mário, Ing. NOSEK, Martin
4086 Partizánske vs. Topoľčany ZŠ Partizánske 15:00 BACHÚRIK, Jozef ŽÁK, Marek

I. Základná skupina ´´B´´

10. kolo - nedeľa 16.10.2016

4088 Topoľčany vs. P. Bystrica ZŠ Topoľčany 10:30 ŽÁK, Marek DANKO, Ľubomír
4089 Dubnica nad Váhom vs. Púchov ZŠ Dubnica n/Váhom 11:00 BULKO, Branislav LESAY, Dominik

I. Základná skupina ´´B´´

11. kolo - sobota 22.10.2016

4091 Topoľčany vs. Púchov ZŠ Topoľčany 14:00 MERAVÝ, Peter, Mgr. VALKO, Karol, Ing.
4092 Partizánske vs. P. Bystrica ZŠ Partizánske 15:00 PASTOREK, Adrián, Mgr. HRONSKÝ, Tomáš

I. Základná skupina ´´B´´

12. kolo - nedeľa 23.10.2016

4094 Púchov vs. Partizánske ZŠ Púchov 10:30 DRBLÍK, Michal MAKÚCH, Marek, Ing.
4095 Dubnica nad Váhom vs. Topoľčany ZŠ Dubnica n/Váhom 14:00 LESAY, Dominik KRIST, Mário, Ing.

I. Základná skupina ´´B´´

13. kolo - sobota 29.10.2016

4098 P. Bystrica vs. Púchov ZŠ Považská Bystrica 14:00 REHÁK, Adam NOSEK, Martin
4097 Partizánske vs. Dubnica nad Váhom ZŠ Partizánske 15:00 VIDO, Ľuboš, Ing. PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc.

I. Základná skupina ´´B´´

14. kolo - nedeľa 30.10.2016

4101 Topoľčany vs. Partizánske ZŠ Topoľčany 13:30 VIDO, Ľuboš, Ing. ŽÁK, Marek
4100 Dubnica nad Váhom vs. P. Bystrica ZŠ Dubnica n/Váhom 14:00 TVRDOŇ, Peter REHÁK, Adam

I. Základná skupina ´´C´´

5. kolo - sobota 01.10.2016

4133 Lučenec vs. Brezno ZŠ Lučenec 14:00 KURČÍK, Martin PAULÍK, Maroš
4134 Trebišov vs. Bardejov ZŠ Trebišov 14:00 ŠIMAĽ, Michal ŽÁK, Marián

I. Základná skupina ´´C´´

6. kolo - nedeľa 02.10.2016

4136 Trebišov vs. Brezno ZŠ Trebišov 10:30 BOGDAŇ, Andrej, Ing. SMEREK, Vladimír
4137 Lučenec vs. Humenné ZŠ Lučenec 10:30 IVAN, Richard, Bc. ŠEBEŇ, Erik

I. Základná skupina ´´C´´

7. kolo - sobota 08.10.2016

4139 Humenné vs. Trebišov ZŠ Trebišov 14:00 MIHAĽOV, Martin PAVLOTTY, Jakub
4140 Brezno vs. Bardejov ZŠ Brezno 14:00 HANKO, Peter BABELIAK, Jozef

I. Základná skupina ´´C´´

8. kolo - nedeľa 09.10.2016

4143 Trebišov vs. Lučenec ZŠ Trebišov 10:30 TOMÁŠ, Michal VALL, Michal, Bc.
4142 Bardejov vs. Humenné ZŠ Bardejov 11:30 NOVOTNÝ, Matúš, Bc. DUCÁR, Vladimír

I. Základná skupina ´´C´´

9. kolo - sobota 15.10.2016

4145 Lučenec vs. Bardejov ZŠ Lučenec 14:00 KURČÍK, Martin PAULÍK, Maroš
4146 Humenné vs. Brezno ZŠ Brezno 14:00 KOVAĽ, Jakub, Ing. HOVAN, Richard

I. Základná skupina ´´C´´

10. kolo - nedeľa 16.10.2016

4148 Brezno vs. Lučenec ZŠ Brezno 10:30 HATALA, Gabriel, Ing. VOJTEK, Radovan, Ing.
4149 Bardejov vs. Trebišov ZŠ Bardejov 11:30 PRIBULA, Maroš DUCÁR, Vladimír

I. Základná skupina ´´C´´

11. kolo - sobota 22.10.2016

4151 Brezno vs. Trebišov ZŠ Brezno 14:00 VOJTEK, Radovan, Ing. ŠEBEŇ, Erik
4152 Lučenec vs. Humenné ZŠ Lučenec 14:00 KOLLÁR, Miroslav ČÍŽ, Martin, Ing.

I. Základná skupina ´´C´´

12. kolo - nedeľa 23.10.2016

4154 Trebišov vs. Humenné ZŠ Trebišov 10:30 HOMOLA, Ondrej, Bc. ŽÁK, Marián
4155 Brezno vs. Bardejov ZŠ Brezno 10:30 PRIBULA, Maroš DUCÁR, Vladimír

I. Základná skupina ´´C´´

13. kolo - sobota 29.10.2016

4158 Lučenec vs. Trebišov ZŠ Lučenec 14:00 KURČÍK, Martin ŠEBEŇ, Erik

I. Základná skupina ´´C´´

14. kolo - štvrtok 27.10.2016

4160 Bardejov vs. Lučenec ZŠ Bardejov 11:00 DUCÁR, Vladimír PRIBULA, Maroš

I. Základná skupina ´´C´´

14. kolo - nedeľa 30.10.2016

4161 Brezno vs. Humenné ZŠ Brezno 10:30 IVAN, Richard, Bc. KRISTIAN, Daniel

I. Základná skupina ´´C´´

18. kolo - sobota 29.10.2016

4172 Bardejov vs. Humenné ZŠ Bardejov 14:00 NAZAREJ, Pavol DUCÁR, Vladimír

Extraliga žien


Skupinová A

2. kolo - sobota 01.10.2016

15004 Poprad vs. PODHALE NOWY TARG ZŠ Poprad 19:00 TORNAY, Juraj, Bc. ČERHITOVÁ, Magdaléna, Mgr. KASAŠOVÁ, Tatiana, JUDr. MARTINKO, Vladimír

Skupinová A

3. kolo - sobota 08.10.2016

15005 PODHALE NOWY TARG vs. Zvolen Ice Arena Nowy Targ (POL) 18:00 KRISTIAN, Daniel

Skupinová A

3. kolo - nedeľa 09.10.2016

15006 Martin vs. Poprad ZŠ Martin 12:30 CELAROVÁ, Nikoleta BESEDIČOVÁ, Ivana ČERHITOVÁ, Magdaléna, Mgr. KRAMÁR, Dušan , Ing.

Skupinová A

5. kolo - nedeľa 02.10.2016

15009 Martin vs. Zvolen ZŠ Martin 13:30 KOVÁČIK, Michal ČERHITOVÁ, Magdaléna, Mgr. KASAŠOVÁ, Tatiana, JUDr.

Skupinová A

6. kolo - piatok 07.10.2016

15011 Zvolen vs. PODHALE NOWY TARG ZŠ Zvolen 19:30 ZIOLKOVSKÝ, Tomáš, Ing. KÚDEĽOVÁ, Michaela

Skupinová A

6. kolo - sobota 08.10.2016

15012 Poprad vs. Martin ZŠ Poprad 19:00 CELAROVÁ, Nikoleta BESEDIČOVÁ, Ivana ČERHITOVÁ, Magdaléna, Mgr. MARUŠIN, Jaroslav, Ing.

Skupinová B

5. kolo - nedeľa 02.10.2016

15021 Košice vs. Spišská Nová Ves TH STEEL areny KE 15:00 HOMOLA, Ondrej, Bc. HUBIČÁK, Štefan, Ing.
15022 KRYNICA vs. Prešov Ice Arena Krynica - Zdroj (POL) 15:00 DUCÁR, Vladimír

Skupinová B

6. kolo - nedeľa 09.10.2016

15024 Prešov vs. Košice ZŠ Prešov 16:00 LUKÁČ, Peter, Mgr. KOVAĽ, Jakub, Ing.
15023 Spišská Nová Ves vs. KRYNICA ZŠ Spišská Nová Ves 18:00 GAVALIER, Róbert GAJAN, Rastislav

Základná celoštátna

1. kolo - sobota 15.10.2016

15025 Poprad vs. Spišská Nová Ves ZŠ Poprad 19:00 HUSÁR, Ľuboš, Bc. ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. NOVOTNÝ, Matúš, Bc.

Základná celoštátna

1. kolo - nedeľa 16.10.2016

15026 PODHALE NOWY TARG vs. Košice Ice Arena Nowy Targ (POL) 12:00 KRISTIAN, Daniel
15027 Martin vs. KRYNICA ZŠ Martin 13:30 VALACH, Miroslav, Ing. GAJDOŠÍK, Ivan PETERKA, Lukáš

Základná celoštátna

2. kolo - sobota 22.10.2016

15029 Spišská Nová Ves vs. Zvolen ZŠ Spišská Nová Ves 17:00 ŠVAJKA, Slavomír GAVALIER, Róbert GAJAN, Rastislav
15032 Poprad vs. PODHALE NOWY TARG ZŠ Poprad 19:00 HUSÁR, Ľuboš, Bc. BEDNÁR, Roman, Ing. WOLF, Vladimír, Ing.

Základná celoštátna

2. kolo - nedeľa 23.10.2016

15031 Košice vs. Martin TH STEEL areny KE 12:00 SÝKORA, Peter ŠIMAĽ, Michal

Základná celoštátna

3. kolo - sobota 29.10.2016

15033 PODHALE NOWY TARG vs. Spišská Nová Ves Ice Arena Nowy Targ (POL) 18:30 ĎURINA, Vladimír

Základná celoštátna

3. kolo - nedeľa 30.10.2016

15034 Martin vs. Poprad ZŠ Martin 13:30 JAKUBEC, Andrej HANKO, Peter
15036 Zvolen vs. KRYNICA ZŠ Zvolen 13:30 PAULÍK, Maroš KÚDEĽOVÁ, Michaela ČERHITOVÁ, Magdaléna, Mgr.

Základná celoštátna

8. kolo - nedeľa 16.10.2016

15056 Zvolen vs. Prešov ZŠ Zvolen 13:30 ROJÍK, Peter PAULÍK, Maroš ŠEBEŇ, Erik

Základná celoštátna

9. kolo - nedeľa 23.10.2016

15058 Prešov vs. KRYNICA ZŠ Prešov 13:30 ŠVAJKA, Slavomír ORDZOVENSKÝ, Martin

Základná celoštátna

10. kolo - nedeľa 30.10.2016

15063 Košice vs. Prešov TH STEEL areny KE 12:00 LAUFF, Rudolf, Mgr. RIŠ, Jaroslav

Liga kadetov


I. Základná časť TOP 12

6. kolo - nedeľa 02.10.2016

9032 Košice vs. Žilina 12:00 SÝKORA, Peter ŠIMAĽ, Michal
9031 Spišská Nová Ves vs. Poprad ZŠ Spišská Nová Ves 13:30 ŠVAJKA, Slavomír WOLF, Vladimír, Ing. GAJAN, Rastislav
9033 Prešov vs. B. Bystrica ZŠ Prešov 13:30 ŽÁK, Marián NAZAREJ, Pavol HOVAN, Richard
9035 SLOVAN Bratislava - mládež vs. Zvolen Arena Ondreja Nepelu 13:30 STANZEL, Matúš, Bc. BENIAČ, Lukáš REGEC, Tomaš, Bc.
9034 Trenčín vs. Martin ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 14:30 LESAY, Dominik KRAJČÍK, Martin JURČIAK, Adam
9036 Nitra vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava ZŠ Nitra 14:45 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. DANKO, Ľubomír HRONSKÝ, Tomáš

I. Základná časť TOP 12

7. kolo - štvrtok 06.10.2016

9042 Poprad vs. Košice ZŠ Poprad 16:30 OROLIN, Tomáš, Bc. ŠTOFANČÍK, Adam ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc.

I. Základná časť TOP 12

7. kolo - piatok 07.10.2016

9038 Zvolen vs. Nitra ZŠ Zvolen 16:00 HATALA, Gabriel, Ing. ŠEBEŇ, Erik ROJÍK, Peter

I. Základná časť TOP 12

7. kolo - nedeľa 09.10.2016

9041 Žilina vs. Prešov ZŠ Žilina 12:30 HOLIENKA, Tomáš ĎURINA, Vladimír GAJDOŠÍK, Miroslav
9037 HK RUŽINOV´99 Bratislava vs. Spišská Nová Ves Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 13:00 FRIDRICH, Vladimír, Ing. KOVALÍK, Ľubor ČAVOJSKÝ, Ján
9040 B. Bystrica vs. Trenčín ZŠ B. Bystrica 14:30 MAJLING, Ján IVAN, Richard, Bc.
9039 Martin vs. SLOVAN Bratislava - mládež ZŠ Martin 15:00 HANKO, Peter JAKUBEC, Andrej KOVÁČIK, Michal

I. Základná časť TOP 12

8. kolo - piatok 14.10.2016

9047 Nitra vs. Martin ZŠ Nitra 17:00 MĹKVY, Michal, Bc. HRONSKÝ, Tomáš JEDLIČKA, Peter

I. Základná časť TOP 12

8. kolo - nedeľa 16.10.2016

9044 Prešov vs. Poprad ZŠ Prešov 10:30 SMEREK, Vladimír HOVAN, Richard NOVOTNÝ, Matúš, Bc.
9048 HK RUŽINOV´99 Bratislava vs. Zvolen Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 13:00 KACEJ, Lukáš, Mgr. ZIOLKOVSKÝ, Tomáš, Ing.
9043 Spišská Nová Ves vs. Košice ZŠ Spišská Nová Ves 13:30 TORNAY, Juraj, Bc. GAJAN, Rastislav LUKÁČ, Peter, Mgr.
9046 SLOVAN Bratislava - mládež vs. B. Bystrica Arena Ondreja Nepelu 13:30 VALKO, Karol, Ing. MERAVÝ, Peter, Mgr. ČERHITOVÁ, Magdaléna, Mgr.
9045 Trenčín vs. Žilina ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 14:30 KRIST, Mário, Ing. JURČIAK, Adam NOSEK, Martin

I. Základná časť TOP 12

9. kolo - nedeľa 23.10.2016

9051 B. Bystrica vs. Nitra ZŠ B. Bystrica 11:30 VOJTEK, Radovan, Ing. MRÁZ, Štefan IVAN, Richard, Bc.
9053 Poprad vs. Trenčín ZŠ Poprad 12:00 KOVAĽ, Jakub, Ing. GAJAN, Rastislav NAZAREJ, Pavol
9050 Martin vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava ZŠ Martin 12:45 HOLIENKA, Tomáš JAKUBEC, Andrej KOVÁČIK, Michal
9049 Zvolen vs. Spišská Nová Ves ZŠ Zvolen 13:30 ŠEBEŇ, Erik PAULÍK, Maroš
9054 Košice vs. Prešov 14:45 SÝKORA, Peter HUBIČÁK, Štefan, Ing. HOMOLA, Ondrej, Bc.
9052 Žilina vs. SLOVAN Bratislava - mládež ZŠ Žilina 15:30 ŠTEFIK, Miroslav ĎURINA, Vladimír GAJDOŠÍK, Ivan

I. Základná časť TOP 12

10. kolo - štvrtok 27.10.2016

9056 Trenčín vs. Košice ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 16:00 BULKO, Branislav NOSEK, Martin KRAJČÍK, Martin

I. Základná časť TOP 12

10. kolo - piatok 28.10.2016

9055 Spišská Nová Ves vs. Prešov ZŠ Spišská Nová Ves 11:00 ŠVAJKA, Slavomír GAJAN, Rastislav GAVALIER, Róbert
9060 Zvolen vs. Martin ZŠ Zvolen 12:30 IVAN, Richard, Bc. ŠEBEŇ, Erik
9057 SLOVAN Bratislava - mládež vs. Poprad Arena Ondreja Nepelu 13:00 CELAROVÁ, Nikoleta VACULA, Adrián, Mgr. ZIOLKOVSKÝ, Tomáš, Ing.
9059 HK RUŽINOV´99 Bratislava vs. B. Bystrica Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 13:00 POLÁČIK, Michal BESEDIČOVÁ, Ivana ČERHITOVÁ, Magdaléna, Mgr.
9058 Nitra vs. Žilina ZŠ Nitra 14:45 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. KONC, Daniel HRONSKÝ, Tomáš

I. Základná časť TOP 12

11. kolo - nedeľa 30.10.2016

9061 Martin vs. Spišská Nová Ves ZŠ Martin 11:00 HOLIENKA, Tomáš JAKUBEC, Andrej HANKO, Peter
9064 Poprad vs. Nitra ZŠ Poprad 12:00 OROLIN, Tomáš, Bc. ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. ŠTOFANČÍK, Adam
9062 B. Bystrica vs. Zvolen ZŠ B. Bystrica 12:30 MAJLING, Ján ROJÍK, Peter ČÍŽ, Martin, Ing.    
9063 Žilina vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava ZŠ Žilina 14:00 VALACH, Miroslav, Ing. ĎURINA, Vladimír ŠEVČÍK, Lukáš, Ing.
9065 Košice vs. SLOVAN Bratislava - mládež 15:00 SMEREK, Vladimír JANIGA, Matej, Ing. JOBBÁGY, Martin
9066 Prešov vs. Trenčín ZŠ Prešov 15:00 ŽÁK, Marián HRIC, Peter, MVDr. BOGDAŇ, Andrej, Ing.

I. Základná časť TOP 12

12. kolo - streda 19.10.2016

9067 Trenčín vs. Spišská Nová Ves ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 16:30 LESAY, Dominik KRAJČÍK, Martin JURČIAK, Adam

I. časť regionálna skupina ´´ZÁPAD´´

8. kolo - nedeľa 02.10.2016

9163 Piešťany vs. HOBA Bratislava ZŠ Piešťany - Easton Aréna 10:45 NOVÁK, Milan, Ing. ZIOLKOVSKÝ, Tomáš, Ing.
9162 Levice vs. HC ŠKP Bratislava ZŠ Levice 11:00 KÚDEĽOVÁ, Michaela PAULÍK, Maroš
9161 Púchov vs. Skalica ZŠ Púchov 13:30 DRBLÍK, Michal REHÁK, Adam
9164 Topoľčany vs. Trnava ZŠ Topoľčany 13:30 ŽÁK, Marek VIDO, Ľuboš, Ing.

I. časť regionálna skupina ´´ZÁPAD´´

9. kolo - nedeľa 09.10.2016

9167 HOBA Bratislava vs. Levice ZŠ BA - Dúbravka 10:00 POLÁČIK, Michal REGEC, Tomaš, Bc. VACULA, Adrián, Mgr.
9168 HC ŠKP Bratislava vs. Skalica ZŠ BA - Ružinov pl.II 12:30 MERAVÝ, Peter, Mgr. MAŠKULKA, Adam ZIOLKOVSKÝ, Tomáš, Ing.
9165 Topoľčany vs. Púchov ZŠ Topoľčany 13:30 ŽÁK, Marek DANKO, Ľubomír
9166 Trnava vs. Piešťany ZŠ Trnava 13:30 JEDLIČKA, Peter FRIMMEL, Róbert, Mgr.

I. časť regionálna skupina ´´ZÁPAD´´

10. kolo - utorok 11.10.2016

9169 Púchov vs. HC ŠKP Bratislava ZŠ Púchov 16:00 DRBLÍK, Michal REHÁK, Adam MAKÚCH, Marek, Ing.

I. časť regionálna skupina ´´ZÁPAD´´

10. kolo - štvrtok 13.10.2016

9171 Levice vs. Trnava ZŠ Levice 11:00 KÚDEĽOVÁ, Michaela PASTOREK, Adrián, Mgr.
9172 Piešťany vs. Topoľčany ZŠ Piešťany - Easton Aréna 11:45 FRIMMEL, Róbert, Mgr. GAJDOŠECH, Martin
9170 Skalica vs. HOBA Bratislava HANT arena Skalica 14:00 ŠEFČÍK, Juraj, Ing. VALACHOVIČ, Marián

I. časť regionálna skupina ´´ZÁPAD´´

11. kolo - nedeľa 16.10.2016

9174 Topoľčany vs. Levice ZŠ Topoľčany 13:30 ŽÁK, Marek DANKO, Ľubomír
9175 Trnava vs. Skalica ZŠ Trnava 13:30 FRIMMEL, Róbert, Mgr. ŠEFČÍK, Juraj, Ing.
9173 Piešťany vs. Púchov ZŠ Piešťany - Easton Aréna 14:30 GAJDOŠECH, Martin VALO, Jozef
9176 HOBA Bratislava vs. HC ŠKP Bratislava ZŠ BA - Dúbravka 15:00 NÁVRATEK, Roman, Ing. REGEC, Tomaš, Bc. KOVALÍK, Ľubor MACKO, Peter, Ing.

I. časť regionálna skupina ´´ZÁPAD´´

12. kolo - utorok 18.10.2016

9179 Skalica vs. Topoľčany HANT arena Skalica 13:30 VALACHOVIČ, Marián JUNEK, Martin

I. časť regionálna skupina ´´ZÁPAD´´

12. kolo - nedeľa 23.10.2016

9180 Levice vs. Piešťany ZŠ Levice 11:00 KÚDEĽOVÁ, Michaela HRKOTÁČ, Štefan
9178 HC ŠKP Bratislava vs. Trnava ZŠ BA - Ružinov pl.II 12:30 CELAROVÁ, Nikoleta ČERHITOVÁ, Magdaléna, Mgr. BESEDIČOVÁ, Ivana
9177 Púchov vs. HOBA Bratislava ZŠ Púchov 13:30 DRBLÍK, Michal MAKÚCH, Marek, Ing.

I. časť regionálna skupina ´´ZÁPAD´´

13. kolo - piatok 28.10.2016

9184 Trnava vs. HOBA Bratislava ZŠ Trnava 10:30 JEDLIČKA, Peter ŠEFČÍK, Juraj, Ing.
9181 Levice vs. Púchov ZŠ Levice 11:00 KÚDEĽOVÁ, Michaela BACHÚRIK, Jozef
9182 Piešťany vs. Skalica ZŠ Piešťany - Easton Aréna 11:30 KRAJČÍK, Martin NOSEK, Martin

I. časť regionálna skupina ´´ZÁPAD´´

13. kolo - sobota 29.10.2016

9183 Topoľčany vs. HC ŠKP Bratislava ZŠ Topoľčany 11:00 NOVÁK, Milan, Ing. VALO, Jozef DANKO, Ľubomír

I. časť regionálna skupina ´´ZÁPAD´´

14. kolo - nedeľa 30.10.2016

9188 Skalica vs. Levice HANT arena Skalica 12:30 VALACHOVIČ, Marián PURGAT, Patrik
9185 Púchov vs. Trnava ZŠ Púchov 13:30 DRBLÍK, Michal MAKÚCH, Marek, Ing.
9186 HOBA Bratislava vs. Topoľčany ZŠ BA - Dúbravka 14:45 REGEC, Tomaš, Bc. VACULA, Adrián, Mgr. NEMČOVIČ, Adam

I. časť regionálna skupina ´´ZÁPAD´´

15. kolo - piatok 07.10.2016

9192 Trnava vs. Topoľčany ZŠ Trnava 16:00 NOVÁK, Milan, Ing. GEGÁŇ, Tomáš, Bc. FRIMMEL, Róbert, Mgr.

I. časť regionálna skupina ´´ZÁPAD´´

15. kolo - streda 19.10.2016

9190 HC ŠKP Bratislava vs. Levice ZŠ V. Dzurillu plocha II. 13:30 STANZEL, Matúš, Bc. REGEC, Tomaš, Bc. MAŠKULKA, Adam

Regionálna skupina východ

1. kolo - streda 19.10.2016

9247 Rimavská Sobota vs. Bardejov ZS Rimavská Sobota 13:30 ROJÍK, Peter KURČÍK, Martin

Regionálna skupina východ

5. kolo - nedeľa 23.10.2016

9262 Michalovce vs. Brezno ZŠ Michalovce 12:15 MIHAĽOV, Martin VALL, Michal, Bc.

Regionálna skupina východ

8. kolo - nedeľa 02.10.2016

9275 Bardejov vs. Rimavská Sobota ZŠ Bardejov 10:30 NOVOTNÝ, Matúš, Bc. PRIBULA, Maroš
9276 Michalovce vs. Trebišov ZŠ Michalovce 12:15 VALL, Michal, Bc. MIHAĽOV, Martin
9274 Dolný Kubín vs. Brezno ZŠ Dolný Kubín 14:00 KNIŽKA, Tomáš KRISTIAN, Daniel

Regionálna skupina východ

9. kolo - nedeľa 09.10.2016

9278 Michalovce vs. Bardejov ZŠ Michalovce 10:00 PAVLOTTY, Jakub MIHAĽOV, Martin
9279 Rimavská Sobota vs. Dolný Kubín ZS Rimavská Sobota 12:00 STAŠŠÁK, Martin KURČÍK, Martin
9280 Brezno vs. Liptovský Mikuláš ZŠ Brezno 13:30 ZNAK, Marián, Mgr. KNIŽKA, Tomáš

Regionálna skupina východ

10. kolo - štvrtok 13.10.2016

9284 Bardejov vs. Trebišov ZŠ Bardejov 09:00 PRIBULA, Maroš DUCÁR, Vladimír
9283 Dolný Kubín vs. Michalovce ZŠ Dolný Kubín 13:30 KOVÁČIK, Michal JAKUBEC, Andrej

Regionálna skupina východ

10. kolo - piatok 14.10.2016

9282 Liptovský Mikuláš vs. Rimavská Sobota 13:00 PAULÍNY, Jozef ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc.

Regionálna skupina východ

11. kolo - nedeľa 16.10.2016

9288 Rimavská Sobota vs. Brezno ZS Rimavská Sobota 12:00 STAŠŠÁK, Martin KURČÍK, Martin
9287 Michalovce vs. Liptovský Mikuláš ZŠ Michalovce 12:30 MIHAĽOV, Martin VALL, Michal, Bc.
9286 Trebišov vs. Dolný Kubín ZŠ Trebišov 13:30 TOMÁŠ, Michal BINDA, Adam

Regionálna skupina východ

12. kolo - nedeľa 23.10.2016

9292 Dolný Kubín vs. Bardejov ZŠ Dolný Kubín 09:00 ZNAK, Marián, Mgr. DURMIS, Oto
9291 Liptovský Mikuláš vs. Trebišov 13:30 PAULÍNY, Jozef KNIŽKA, Tomáš

Regionálna skupina východ

13. kolo - piatok 28.10.2016

9294 Bardejov vs. Liptovský Mikuláš ZŠ Bardejov 10:30 PRIBULA, Maroš SMREK, Martin, Ing.
9296 Michalovce vs. Rimavská Sobota ZŠ Michalovce 11:30 MIHAĽOV, Martin TOMÁŠ, Michal
9295 Trebišov vs. Brezno ZŠ Trebišov 13:30 ŠIMAĽ, Michal JANIGA, Matej, Ing.

Regionálna skupina východ

14. kolo - streda 26.10.2016

9299 Brezno vs. Bardejov ZŠ Brezno 12:00 ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. KOLLÁR, Miroslav

Regionálna skupina východ

14. kolo - nedeľa 30.10.2016

9298 Rimavská Sobota vs. Trebišov ZS Rimavská Sobota 12:00 STAŠŠÁK, Martin KURČÍK, Martin
9300 Liptovský Mikuláš vs. Dolný Kubín ZŠ L. Mikuláš 12:30 ORDZOVENSKÝ, Martin PAULÍNY, Jozef

Prípravný zápas (zápis IIHF)


Prípravný zápas (zápis IIHF)

1. kolo - streda 05.10.2016

40100 HOBA Bratislava vs. Great Britain U20 ZŠ Petržalka 10:15 VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr.   SYNEK, Šimon, Mgr. REGEC, Tomaš, Bc.    

Reprezentácia SR / National Teams Exhibition games


Prípravné stretnutia / Exhibition games - ženy U18 (WOM)

1. kolo - streda 19.10.2016

50010 Slovakia U18 - WOMEN vs. Francuzsko U18 - WOMEN Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 17:45 CELAROVÁ, Nikoleta ČERHITOVÁ, Magdaléna, Mgr. BESEDIČOVÁ, Ivana

Prípravné stretnutia / Exhibition games - ženy U18 (WOM)

2. kolo - štvrtok 20.10.2016

50029 Slovakia U18 - WOMEN vs. Francuzsko U18 - WOMEN Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 17:45 CELAROVÁ, Nikoleta BESEDIČOVÁ, Ivana KÚDEĽOVÁ, Michaela

Prípravné stretnutia / Exhibition games - ženy U18 (WOM)

3. kolo - piatok 21.10.2016

50030 Slovakia U18 - WOMEN vs. Francuzsko U18 - WOMEN Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 11:00 CELAROVÁ, Nikoleta BESEDIČOVÁ, Ivana ČERHITOVÁ, Magdaléna, Mgr.

Prípravné stretnutia / Exhibition games - U15

1. kolo - štvrtok 13.10.2016

50031 Slovakia U15 A vs. Slovakia U15 B ZŠ Ružomberok 12:00 KOLLÁR, Miroslav IVAN, Richard, Bc.

Prípravné stretnutia / Exhibition games - U15

1. kolo - utorok 25.10.2016

50033 Slovakia U15 A vs. Slovakia U15 B ZŠ L. Mikuláš 11:45 PAULÍNY, Jozef ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc.

Kalendár prípravných zápasov žien


Základná časť

5. kolo - streda 05.10.2016

100005 Nitra vs. HC ŠKP Bratislava ZŠ Nitra 16:00 KONC, Daniel HRONSKÝ, Tomáš KÚDEĽOVÁ, Michaela

Základná časť

6. kolo - streda 12.10.2016

100006 HOBA Bratislava vs. HC ŠKP Bratislava ZŠ BA - Ružinov pl.II 17:15 CELAROVÁ, Nikoleta BESEDIČOVÁ, Ivana ČERHITOVÁ, Magdaléna, Mgr.

ELITE WOMEN S HOCKEY LEAGUE 2016


ELITE WOMEN S HOCKEY LEAGUE 2016

2. kolo - sobota 08.10.2016

50009 Bratislava vs. Bolzano Eagles - WOMEN ZŠ BA - Ružinov pl.II 11:15 REGEC, Tomaš, Bc. ZIOLKOVSKÝ, Tomáš, Ing.        

ELITE WOMEN S HOCKEY LEAGUE 2016

3. kolo - nedeľa 16.10.2016

50032 Bratislava vs. KMH Budapest ZŠ BA - Ružinov pl.II 15:00 CELAROVÁ, Nikoleta   BENIAČ, Lukáš OROLIN, Michal, Mgr.    

ELITE WOMEN S HOCKEY LEAGUE 2016

4. kolo - pondelok 31.10.2016

50034 Bratislava vs. EHV Sabres Wien ZŠ BA - Ružinov pl.II 17:30 JONÁK, Peter   ČERHITOVÁ, Magdaléna, Mgr. MERAVÝ, Peter, Mgr.    

ELITE WOMEN S HOCKEY LEAGUE 2016

5. kolo - sobota 29.10.2016

50035 Bratislava vs. Neuberg Higlanders ZŠ BA - Ružinov pl.II 17:30 REGEC, Tomaš, Bc.   VACULA, Adrián, Mgr. ZIOLKOVSKÝ, Tomáš, Ing.    

Champions Hockey League 2016/17


Champions Hockey League 2016/17

1. kolo - utorok 04.10.2016

40065 HC KOŠICE vs. Fribourg-Gottéron ZŠ STEEL arena KE 19:45 HRADIL, René NOVÁK, Milan, Ing. KORBA, Martin, Ing. SMREK, Martin, Ing. VASILŇÁK , Ladislav, Ing. MARTINKO, Vladimír

Champions Hockey League 2016/17

1. kolo - utorok 11.10.2016

40099 HK Nitra, s.r.o. vs. Vítkovice Ostrava ZŠ Nitra 18:00 SMETANA, Ladislav BALUŠKA, Vladimír, Ing. ŠEFČÍK, Peter, Mgr. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. BENIAČ, Dalibor, Ing. ORSZÁG, Peter, Ing.