Delegačné listy - Delegačný list SZĽH č. 02 ( 2016/2017)

Oznamy Komisie rozhodcov SZĽH:

1. Z dôvodu administratívnych zmien v kompetenciách KR SZĽH Vám oznamujeme, že všetky zmeny týkajúce sa ospravedlnení, nahlasovaní zmien a pod., prosíme od 23.8. 2016 nahlasovať výlučne pánovi Ľubošovi Jakubcovi (Súťažné oddelenie) na emailovú adresu soro@szlh.sk  ( SMS nebudú akceptované )

Ďakujeme za pochopenie.

Ing. Ľuboš Jakubec

kontakt:  +421905234356

2. KR SZĽH žiada všetkých rozhodcov a inštruktorov o dôsledné sledovanie nominácií na stretnutia prostredníctvom Delegačných listov zverejnených na stránke www.hockeyslovakia.sk

3. Rozhodcovia a inštruktori sú povinní zasielať ospravedlnenia zo stretnutí na najbližší mesiac do 15-teho dňa v mesiaci na e-mailovú adresu: soro@szlh.sk

   V prípade, že tak neurobia - nebude ospravedlnenie akceptované.

*************************************************************************************************************************

Zoznam rozhodcov a inštruktorov s termínmi, dôvodom ich ospravedlnenia na mesiac september 2016. 

31.08.2016

 

Rozhodca Dôvod ospravedlnenia Dátum od Dátum od
BALUŠKA, Vladimír Iné akcie v zahraničí 21.09.2016 28.09.2016
BALUŠKA, Vladimír Akcia IIHF (šampionát, ...) 11.09.2016 11.09.2016
BEDNÁR, Roman Požiadal o nedelegovanie 15.09.2016 18.09.2016
BESEDIČOVÁ, Ivana Požiadal o nedelegovanie 24.09.2016 25.09.2016
BESEDIČOVÁ, Ivana Požiadal o nedelegovanie 02.09.2016 04.09.2016
BULKO, Branislav Požiadal o nedelegovanie 28.09.2016 28.09.2016
BULKO, Branislav Požiadal o nedelegovanie 26.09.2016 27.09.2016
BULKO, Branislav Požiadal o nedelegovanie 21.09.2016 22.09.2016
BULKO, Branislav Požiadal o nedelegovanie 16.09.2016 18.09.2016
BULKO, Branislav Požiadal o nedelegovanie 12.09.2016 13.09.2016
BULKO, Branislav Požiadal o nedelegovanie 09.09.2016 09.09.2016
BULKO, Branislav Požiadal o nedelegovanie 07.09.2016 08.09.2016
BULKO, Branislav Požiadal o nedelegovanie 05.09.2016 05.09.2016
BULKO, Branislav Požiadal o nedelegovanie 02.09.2016 04.09.2016
ČAVOJSKÝ, Ján Požiadal o nedelegovanie 15.09.2016 19.09.2016
ČERHITOVÁ, Magdaléna Požiadal o nedelegovanie 17.09.2016 18.09.2016
ĎURINA, Vladimír Požiadal o nedelegovanie 12.09.2016 19.09.2016
FRIDRICH, Vladimír Požiadal o nedelegovanie 01.09.2016 18.09.2016
GAJAN, Rastislav Požiadal o nedelegovanie 14.09.2016 27.09.2016
GAJDOŠECH, Martin Neskoré ospravedlnenie 24.09.2016 24.09.2016
GAJDOŠÍK, Ivan Požiadal o nedelegovanie 24.09.2016 24.09.2016
GAJDOŠÍK, Ivan Požiadal o nedelegovanie 11.09.2016 11.09.2016
GAJDOŠÍK, Ivan Požiadal o nedelegovanie 04.09.2016 04.09.2016
GAJDOŠÍK, Ivan Požiadal o nedelegovanie 03.09.2016 03.09.2016
GEGÁŇ, Tomáš Požiadal o nedelegovanie 17.09.2016 18.09.2016
GEGÁŇ, Tomáš Požiadal o nedelegovanie 01.09.2016 04.09.2016
GOGA, Vladimír Požiadal o nedelegovanie 17.09.2016 27.09.2016
GOGA, Vladimír Požiadal o nedelegovanie 06.09.2016 08.09.2016
HATALA, Gabriel Požiadal o nedelegovanie 09.09.2016 11.09.2016
HATALA, Gabriel Požiadal o nedelegovanie 02.09.2016 04.09.2016
HOVAN, Richard Požiadal o nedelegovanie 11.09.2016 30.09.2016
HRIC, Peter Neskoré ospravedlnenie 12.09.2016 14.09.2016
HRIC, Peter Neskoré ospravedlnenie 01.09.2016 04.09.2016
IVAN, Richard Neskoré ospravedlnenie 29.08.2016 30.08.2016
JANIGA, Matej Požiadal o nedelegovanie 30.09.2016 30.09.2016
JANIGA, Matej Požiadal o nedelegovanie 19.09.2016 25.09.2016
JANIGA, Matej Požiadal o nedelegovanie 15.09.2016 16.09.2016
JANIGA, Matej Požiadal o nedelegovanie 10.09.2016 11.09.2016
JANIGA, Matej Požiadal o nedelegovanie 01.09.2016 02.09.2016
JEDLIČKA, Peter Neskoré ospravedlnenie 03.09.2016 03.09.2016
JONÁK, Peter Požiadal o nedelegovanie 17.09.2016 18.09.2016
JONÁK, Peter Akcia IIHF (šampionát, ...) 04.09.2016 04.09.2016
JUNEK, Martin Požiadal o nedelegovanie 11.09.2016 11.09.2016
JUNG, Roman Neskoré ospravedlnenie 23.09.2016 23.09.2016
KACEJ, Lukáš Požiadal o nedelegovanie 17.09.2016 18.09.2016
KACEJ, Lukáš Požiadal o nedelegovanie 09.09.2016 11.09.2016
KACEJ, Lukáš Požiadal o nedelegovanie 31.08.2016 05.09.2016
KANICH, Marek Požiadal o nedelegovanie 17.09.2016 30.09.2016
KANICH, Marek Požiadal o nedelegovanie 14.09.2016 14.09.2016
KANICH, Marek Požiadal o nedelegovanie 10.09.2016 10.09.2016
KANICH, Marek Požiadal o nedelegovanie 07.09.2016 07.09.2016
KANICH, Marek Požiadal o nedelegovanie 03.09.2016 03.09.2016
KOLLÁR, Miroslav Požiadal o nedelegovanie 01.09.2016 04.09.2016
KONC, Daniel Iné akcie v zahraničí 13.10.2016 17.10.2016
KONC, Daniel Akcia IIHF (šampionát, ...) 09.09.2016 19.09.2016
KONC, Daniel Akcia IIHF (šampionát, ...) 07.09.2016 07.09.2016
KONC, Daniel Akcia IIHF (šampionát, ...) 31.08.2016 05.09.2016
KORBA, Martin Akcia IIHF (šampionát, ...) 31.08.2016 05.09.2016
KOVALÍK, Ľubor Požiadal o nedelegovanie 23.09.2016 30.09.2016
KOVALÍK, Ľubor Požiadal o nedelegovanie 16.09.2016 18.09.2016
KOVALÍK, Ľubor Požiadal o nedelegovanie 10.09.2016 10.09.2016
KOVALÍK, Ľubor Požiadal o nedelegovanie 08.09.2016 08.09.2016
KOVALÍK, Ľubor Požiadal o nedelegovanie 03.09.2016 06.09.2016
KOVALÍK, Ľubor Požiadal o nedelegovanie 01.09.2016 01.09.2016
KOVARIK, Marcel Neskoré ospravedlnenie 20.09.2016 30.09.2016
KOVARIK, Marcel Neskoré ospravedlnenie 11.09.2016 18.09.2016
KRAMÁR, Dušan Neskoré ospravedlnenie 28.09.2016 28.09.2016
KRAMÁR, Dušan Neskoré ospravedlnenie 21.09.2016 21.09.2016
KRAMÁR, Dušan Neskoré ospravedlnenie 13.09.2016 14.09.2016
KUBUŠ, Jozef Iné akcie v zahraničí 07.10.2016 11.10.2016
KUBUŠ, Jozef Požiadal o nedelegovanie 29.09.2016 29.09.2016
KUBUŠ, Jozef Požiadal o nedelegovanie 26.09.2016 28.09.2016
KUBUŠ, Jozef Požiadal o nedelegovanie 23.09.2016 23.09.2016
KUBUŠ, Jozef Požiadal o nedelegovanie 16.09.2016 22.09.2016
KUBUŠ, Jozef Požiadal o nedelegovanie 13.09.2016 13.09.2016
KUBUŠ, Jozef Požiadal o nedelegovanie 11.09.2016 12.09.2016
KUBUŠ, Jozef Požiadal o nedelegovanie 09.09.2016 09.09.2016
KUBUŠ, Jozef Požiadal o nedelegovanie 05.09.2016 08.09.2016
KUBUŠ, Jozef Požiadal o nedelegovanie 31.08.2016 31.08.2016
KUBUŠ, Jozef Akcia IIHF (šampionát, ...) 31.08.2016 05.09.2016
KÚDEĽOVÁ, Michaela Požiadal o nedelegovanie 03.09.2016 04.09.2016
LESAY, Dominik Neskoré ospravedlnenie 24.09.2016 24.09.2016
LESAY, Dominik Neskoré ospravedlnenie 17.09.2016 17.09.2016
LESAY, Dominik Neskoré ospravedlnenie 04.09.2016 04.09.2016
LOKŠÍK, Peter Požiadal o nedelegovanie 17.09.2016 18.09.2016
LOKŠÍK, Peter Požiadal o nedelegovanie 31.08.2016 04.09.2016
MACKO, Peter Požiadal o nedelegovanie 24.09.2016 25.09.2016
MACKO, Peter Požiadal o nedelegovanie 02.09.2016 18.09.2016
MAKÚCH, Marek Požiadal o nedelegovanie 24.09.2016 24.09.2016
MARTINKO, Vladimír Požiadal o nedelegovanie 29.09.2016 29.09.2016
MARTINKO, Vladimír Požiadal o nedelegovanie 25.09.2016 25.09.2016
MARTINKO, Vladimír Požiadal o nedelegovanie 21.09.2016 21.09.2016
MARTINKO, Vladimír Požiadal o nedelegovanie 17.09.2016 17.09.2016
MARTINKO, Vladimír Požiadal o nedelegovanie 01.09.2016 14.09.2016
MARUŠIN, Jaroslav Požiadal o nedelegovanie 24.09.2016 01.10.2016
MAŠKULKA, Adam Požiadal o nedelegovanie 11.09.2016 14.09.2016
MERAVÝ, Peter Neskoré ospravedlnenie 24.09.2016 25.09.2016
MERAVÝ, Peter Požiadal o nedelegovanie 01.09.2016 02.09.2016
MĹKVY, Michal Požiadal o nedelegovanie 26.09.2016 09.10.2016
MĹKVY, Michal Požiadal o nedelegovanie 16.09.2016 18.09.2016
MRÁZ, Štefan Neskoré ospravedlnenie 03.09.2016 04.09.2016
MÜLLNER, Róbert Požiadal o nedelegovanie 28.09.2016 01.10.2016
NOVÁK, Milan Požiadal o nedelegovanie 17.09.2016 17.09.2016
NOVÁK, Milan Akcia IIHF (šampionát, ...) 04.09.2016 04.09.2016
NOVÁK, Milan Požiadal o nedelegovanie 01.09.2016 01.09.2016
NOVOTNÝ, Matúš Požiadal o nedelegovanie 01.09.2016 19.09.2016
OLLE, Marian Požiadal o nedelegovanie 10.09.2016 10.09.2016
OROLIN, Michal Požiadal o nedelegovanie 07.10.2016 09.10.2016
OROLIN, Michal Neskoré ospravedlnenie 17.09.2016 17.09.2016
OROLIN, Tomáš Požiadal o nedelegovanie 15.09.2016 18.09.2016
ORSZÁG, Pavol Neskoré ospravedlnenie 01.09.2016 30.09.2016
ORSZÁG, Peter Akcia IIHF (šampionát, ...) 17.09.2016 17.09.2016
ORSZÁG, Peter Akcia IIHF (šampionát, ...) 29.08.2016 05.09.2016
PAULÍK, Maroš Neskoré ospravedlnenie 10.09.2016 10.09.2016
PLEŠKO, Daniel Neskoré ospravedlnenie 01.09.2016 31.10.2016
POLÁČIK, Michal Požiadal o nedelegovanie 17.09.2016 18.09.2016
POLÁČIK, Michal Požiadal o nedelegovanie 09.09.2016 11.09.2016
PRIBULA, Maroš Neskoré ospravedlnenie 23.09.2016 09.10.2016
PURGAT, Patrik Požiadal o nedelegovanie 26.09.2016 29.09.2016
PURGAT, Patrik Požiadal o nedelegovanie 19.09.2016 22.09.2016
PURGAT, Patrik Požiadal o nedelegovanie 12.09.2016 15.09.2016
PURGAT, Patrik Požiadal o nedelegovanie 04.09.2016 04.09.2016
PURGAT, Patrik Požiadal o nedelegovanie 03.09.2016 03.09.2016
REHÁK, Adam Neskoré ospravedlnenie 17.09.2016 17.09.2016
ROJÍK, Peter Požiadal o nedelegovanie 09.09.2016 11.09.2016
STANO, Peter Požiadal o nedelegovanie 21.09.2016 22.09.2016
STANO, Peter Požiadal o nedelegovanie 17.09.2016 20.09.2016
STANO, Peter Požiadal o nedelegovanie 16.09.2016 16.09.2016
STANO, Peter Požiadal o nedelegovanie 12.09.2016 13.09.2016
STANO, Peter Požiadal o nedelegovanie 05.09.2016 09.09.2016
STANO, Peter Požiadal o nedelegovanie 02.09.2016 03.09.2016
STANZEL, Matúš Požiadal o nedelegovanie 01.09.2016 04.09.2016
SYNEK, Šimon Požiadal o nedelegovanie 17.09.2016 18.09.2016
SYNEK, Šimon Neskoré ospravedlnenie 01.09.2016 01.09.2016
ŠEBEŇ, Erik Neskoré ospravedlnenie 30.08.2016 08.09.2016
VALACH, Miroslav Požiadal o nedelegovanie 22.09.2016 24.09.2016
VALACH, Miroslav Požiadal o nedelegovanie 03.09.2016 04.09.2016
VALACHOVIČ, Tomáš Požiadal o nedelegovanie 23.09.2016 25.09.2016
VALACHOVIČ, Tomáš Požiadal o nedelegovanie 18.09.2016 18.09.2016
VALKO, Karol Požiadal o nedelegovanie 01.09.2016 30.09.2016
VASILŇÁK , Ladislav Neskoré ospravedlnenie 07.09.2016 09.09.2016
VOJTEK, Radovan Neskoré ospravedlnenie 26.09.2016 02.10.2016
VOJTEK, Radovan Neskoré ospravedlnenie 02.09.2016 05.09.2016
VYŠNÝ, Drahoslav Požiadal o nedelegovanie 15.09.2016 16.09.2016
VYŠNÝ, Drahoslav Požiadal o nedelegovanie 09.09.2016 11.09.2016
ZIOLKOVSKÝ, Tomáš Požiadal o nedelegovanie 26.09.2016 30.09.2016
ZIOLKOVSKÝ, Tomáš Požiadal o nedelegovanie 21.09.2016 23.09.2016
ZIOLKOVSKÝ, Tomáš Požiadal o nedelegovanie 15.09.2016 20.09.2016
ZIOLKOVSKÝ, Tomáš Požiadal o nedelegovanie 12.09.2016 13.09.2016
ZIOLKOVSKÝ, Tomáš Požiadal o nedelegovanie 06.09.2016 09.09.2016
ZIOLKOVSKÝ, Tomáš Požiadal o nedelegovanie 02.09.2016 05.09.2016

 

*************************************************************************************************************************************

Zoznam rozhodcov a inštruktorov s určením miesta delegovania na stretnutia v súťažiach SZĽH v sezóne 2016/17

ADAMEC Milan (Piešťany) LOKŠÍK Peter (Trenčín)
BABELIAK Jozef (Zvolen) LUKÁČ Peter (Gelnica)
BAČO Štefan (Košice I) MACKO Peter (Bratislava I)
BACHÚRIK Jozef (Nové Zámky) MAJLING Ján (Banská Bystrica)
BALUŠKA Vladimír (Bratislava I) MAKÚCH Marek (Považská Bystrica)
BEDNÁR Roman (Poprad) MARTINKO Vladimír (Poprad)
BENEŠ Ivan (Skalica) MARUŠIN Jaroslav (Poprad)
BENIAČ Dalibor (Trenčín) MAŠKULKA Adam (Bratislava I)
BENIAČ Lukáš (Bratislava I) MERAVÝ Peter (Bratislava I)
BESEDIČOVÁ Ivana (Bratislava I) MIHÁLIK Vladimír (Topoľčany)
BOGDAŇ Andrej (Košice I) MIHAĽOV Martin (Michalovce)
BULKO Branislav (Trenčín) MICHNA Richard (Bratislava II)
CELAROVÁ Nikoleta (Bratislava I) MĹKVY Michal (Trnava)
ČAPRNKA Ján (Nitra) MRÁZ Štefan (Prievidza)
ČAVOJSKÝ Ján (Bratislava I) MÜLLNER Róbert  (Senica)
ČERHITOVÁ Magdaléna (Bratislava I) NÁVRATEK Roman (Bratislava I)
ČÍŽ Martin (Banská Bystrica) NAZAREJ Pavol (Prešov)
DANIELČÁK Filip (Ružomberok) NEUZER Erik (Brezno)
DANKO Ľubomír (Topoľčany) NOSEK Martin (Trenčín)
DRBLÍK Michal (Považská Bystrica) NOVÁK Milan (Piešťany)
DRUGA Norbert (Nové Zámky) NOVOTNÝ Matúš (Sabinov)
DUCÁR Vladimír (Bardejov) OLLE Marian (Bratislava I)
ĎURINA Vladimír (Žilina) ORDZOVENSKÝ Martin (Spišská Nová Ves)
DURMIS Oto (Žilina) OROLIN Michal (Bratislava I)
FINDURA Mikuláš (Spišská Nová Ves) OROLIN Tomáš (Poprad)
FRIDRICH Vladimír (Bratislava I) ORSZÁG Pavol (Košice I)
FRIMMEL Róbert (Prievidza) ORSZÁG Peter (Košice I)
GAJAN Rastislav (Spišská Nová Ves) PASTOREK Adrián (Prievidza)
GAJAN Rastislav (Spišská Nová Ves) PAULÍK Maroš (Žiar nad Hronom)
GAJDOŠECH Martin (Piešťany) PAULÍNY Jozef (Liptovský Mikuláš)
GAJDOŠÍK Ivan (Žilina) PAVLOTTY Jakub (Humenné)
GAJDOŠÍK Miroslav (Považská Bystrica) PETERKA Lukáš (Žilina)
GAVALIER Róbert (Spišská Nová Ves) PÍŠŤANSKÝ Branislav (Topoľčany)
GEGÁŇ Tomáš (Trnava) PLEŠKO Daniel (Trenčín)
GOGA Vladimír (Bratislava I) POLÁČIK Michal (Bratislava I)
HANKO Peter (Turčianske Teplice) PRIBULA Maroš (Bardejov)
HATALA Gabriel (Zvolen) PURGAT Patrik (Skalica)
HOLIENKA Tomáš (Martin) REGEC Tomaš (Bratislava I)
HOLOMEK Vladimír (Trenčín) REHÁK Adam (Ilava)
HOMOLA Ondrej (Košice I) RIŠ Jaroslav (Košice I)
HOVAN Richard (Prešov) ROJÍK Peter (Zvolen)
HRIC Peter (Košice I) SMEREK Vladimír (Košice I)
HRONSKÝ Tomáš (Nitra) SMREK Martin (Prešov)
HUBIČÁK Štefan (Košice I) SNÁŠEL Vladimír (Poprad)
HUSÁR Ľuboš (Poprad) STANO Peter (Trnava)
CHUDADA Martin (Púchov) STANZEL Matúš (Bratislava I)
IVAN Richard (Banská Bystrica) SÝKORA Peter (Košice I)
JAKUBEC Andrej (Martin) SYNEK Šimon (Bratislava I)
JAKUBEC Ľuboš (Martin) ŠEBEŇ Erik (Zvolen)
JANIGA Matej (Košice - okolie) ŠEFČÍK Juraj (Senica)
JEDLIČKA Peter (Trnava) ŠEFČÍK Peter (Senica)
JOBBÁGY Martin (Košice I) ŠEVČÍK Lukáš (Žilina)
JONÁK Peter (Bratislava I) ŠIMAĽ Michal (Košice I)
JUNEK Martin (Skalica) ŠIMKO Martin (Bratislava I)
JUNG Roman (Ilava) ŠOLTÉS Ľudovít (Poprad)
JURA Branislav (Košice I) ŠPIČKA Ján (Bratislava I)
JURČIAK Adam (Trenčín) ŠTEFIK Miroslav (Prievidza)
JURČIAK Rudolf (Trenčín) ŠTOFANČÍK Adam (Poprad)
KACEJ Lukáš (Bratislava I) ŠVAJKA Slavomír (Spišská Nová Ves)
KALINA Ondrej (Košice I) TOMÁŠ Michal (Trebišov)
KANICH Marek (Bratislava I) TORNAY Juraj (Spišská Nová Ves)
KASAŠOVÁ Tatiana (Bratislava I) TVRDOŇ Jozef (Bratislava I)
KOLLÁR Miroslav (Banská Bystrica) TVRDOŇ Peter (Ilava)
KONC Daniel (Nitra) VACULA Adrián (Bratislava I)
KONC Daniel (Nitra) VALACH Miroslav (Martin)
KONC Juraj (Nitra) VALACHOVIČ Marián (Skalica)
KONTŠEK Vladimír (Žilina) VALACHOVIČ Tomáš (Skalica)
KORBA Martin (Košice I) VALKO Karol (Dunajská Streda)
KORBA Peter (Košice I) VALL Michal (Michalovce)
KOVÁČIK Michal (Martin) VALO Jozef (Piešťany)
KOVAĽ Jakub (Prešov) VASILŇÁK  Ladislav (Košice I)
KOVALÍK Ľubor (Bratislava I) VIDO Ľuboš (Bánovce nad Bebravou)
KOVARIK Marcel (Košice I) VOJTEK Radovan (Zvolen)
KRAJČÍK Martin (Trenčín) VRÁBEL Jozef (Bratislava I)
KRAMÁR Dušan  (Martin) VRANČÍK Milan (Bratislava I)
KRIST Mário (Trenčín) VÝLETA Roman (Bratislava I)
KRISTIAN Daniel (Dolný Kubín) VYŠNÝ Drahoslav (Liptovský Mikuláš)
KUBUŠ Jozef (Bratislava I) WOLF Vladimír (Spišská Nová Ves)
KÚDEĽOVÁ Michaela (Levice) ZIOLKOVSKÝ Tomáš (Bratislava II)
KURČÍK Martin (Lučenec) ZNAK Marián (Dolný Kubín)
LAUFF Rudolf (Košice I) ŽÁK Marek (Topoľčany)
LESAY Dominik (Trenčín) ŽÁK Marián (Košice I)

**************************************************************************************************************************************************

Z dôvodu neuskutočnenia sa náhradného seminára do 15.09.2016 je delegačný list aktualizovaný, sú upravené nominácie

rozhodcov a inštruktorov na stretnutia extraligy mužov a 1. ligy mužov.

 

Extraliga


I. Základná časť

1. kolo - piatok 09.09.2016

4 Nitra vs. B. Bystrica ZŠ Nitra 17:00 BALUŠKA, Vladimír, Ing. MÜLLNER, Róbert TVRDOŇ, Jozef OROLIN, Michal, Mgr. VRANČÍK, Milan
5 Košice vs. Poprad ZŠ STEEL arena KE 17:30 KONC, Juraj ŠTEFIK, Miroslav KORBA, Martin, Ing. SMREK, Martin, Ing. ORSZÁG, Peter, Ing.
1 Trenčín vs. Martin ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 18:00 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. BEDNÁR, Roman, Ing. GAJAN, Rastislav BENIAČ, Dalibor, Ing.
2 Zvolen vs. N. Zámky ZŠ Zvolen 18:00 GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. STANZEL, Matúš, Bc. JUNG, Roman, Ing.
3 Žilina vs. L. Mikuláš ZŠ Žilina 18:00 OROLIN, Tomáš, Bc. JOBBÁGY, Martin GAVALIER, Róbert KONTŠEK, Vladimír

I. Základná časť

2. kolo - nedeľa 11.09.2016

6 Martin vs. Poprad ZŠ Martin 17:00 NOVÁK, Milan, Ing. SYNEK, Šimon, Mgr. NÁVRATEK, Roman, Ing. KONTŠEK, Vladimír
7 B. Bystrica vs. Košice ZŠ B. Bystrica 17:00 KONC, Juraj GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. TVRDOŇ, Jozef ČAPRNKA, Ján, Ing.
8 L. Mikuláš vs. Nitra ZŠ L. Mikuláš 17:00 LAUFF, Rudolf, Mgr. OROLIN, Tomáš, Bc. KORBA, Martin, Ing. RIŠ, Jaroslav MARUŠIN, Jaroslav, Ing.
9 N. Zámky vs. Žilina ZŠ Nové Zámky 17:00 STANO, Peter, Ing. OROLIN, Michal, Mgr. STANZEL, Matúš, Bc. VRANČÍK, Milan
10 Trenčín vs. Zvolen ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 17:00 ŠTEFIK, Miroslav GAJAN, Rastislav BEDNÁR, Roman, Ing. KRAMÁR, Dušan , Ing.

I. Základná časť

3. kolo - utorok 13.09.2016

271 N. Zámky vs. HK ORANGE 20 ZŠ Nové Zámky 18:00 MÜLLNER, Róbert GEGÁŇ, Tomáš, Bc. KACEJ, Lukáš, Mgr. ČAPRNKA, Ján, Ing.

I. Základná časť

3. kolo - streda 14.09.2016

14 Košice vs. L. Mikuláš ZŠ STEEL arena KE 17:30 OROLIN, Tomáš, Bc. KORBA, Martin, Ing. BOGDAŇ, Andrej, Ing. FINDURA, Mikuláš
11 Zvolen vs. Martin ZŠ Zvolen 18:00 BALUŠKA, Vladimír, Ing. KACEJ, Lukáš, Mgr. VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr. KRAMÁR, Dušan , Ing.
12 Žilina vs. Trenčín ZŠ Žilina 18:00 LAUFF, Rudolf, Mgr. GAVALIER, Róbert BEDNÁR, Roman, Ing. ORSZÁG, Peter, Ing.
13 Nitra vs. N. Zámky ZŠ Nitra 18:00 KUBUŠ, Jozef TVRDOŇ, Jozef VÝLETA, Roman, Ing., PhD. ČAPRNKA, Ján, Ing.
15 Poprad vs. B. Bystrica ZŠ Poprad 18:00 NOVÁK, Milan, Ing. KOLLÁR, Miroslav SMREK, Martin, Ing. KONTŠEK, Vladimír

I. Základná časť

4. kolo - piatok 16.09.2016

17 L. Mikuláš vs. Poprad ZŠ L. Mikuláš 17:00 ŠTEFIK, Miroslav LAUFF, Rudolf, Mgr. BOGDAŇ, Andrej, Ing. SMREK, Martin, Ing. KONTŠEK, Vladimír
16 Martin vs. B. Bystrica ZŠ Martin 18:00 GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. NÁVRATEK, Roman, Ing. KACEJ, Lukáš, Mgr. KRAMÁR, Dušan , Ing.
18 N. Zámky vs. Košice ZŠ Nové Zámky 18:00 BALUŠKA, Vladimír, Ing. KONC, Juraj TVRDOŇ, Jozef OROLIN, Michal, Mgr. ČAPRNKA, Ján, Ing.
19 Trenčín vs. Nitra ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 18:00 NOVÁK, Milan, Ing. SYNEK, Šimon, Mgr. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. BENIAČ, Dalibor, Ing.
20 Zvolen vs. Žilina ZŠ Zvolen 18:00 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. KOLLÁR, Miroslav GAVALIER, Róbert MARTINKO, Vladimír

I. Základná časť

5. kolo - nedeľa 18.09.2016

21 Žilina vs. Martin ZŠ Žilina 17:00 ŠTEFIK, Miroslav BOGDAŇ, Andrej, Ing. KORBA, Martin, Ing. MARTINKO, Vladimír
22 Nitra vs. Zvolen ZŠ Nitra 17:00 MÜLLNER, Róbert NÁVRATEK, Roman, Ing. TVRDOŇ, Jozef ČAPRNKA, Ján, Ing.
23 Košice vs. Trenčín ZŠ STEEL arena KE 17:00 NOVÁK, Milan, Ing. KOLLÁR, Miroslav JOBBÁGY, Martin ORSZÁG, Peter, Ing.
25 B. Bystrica vs. L. Mikuláš ZŠ B. Bystrica 17:00 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. VALO, Jozef KRAJČÍK, Martin JUNG, Roman, Ing.
24 Poprad vs. N. Zámky ZŠ Poprad 18:00 LAUFF, Rudolf, Mgr. SMREK, Martin, Ing. GAVALIER, Róbert MARUŠIN, Jaroslav, Ing.

I. Základná časť

5. kolo - utorok 20.09.2016

272 Košice vs. HK ORANGE 20 ZŠ STEEL arena KE 17:30 LAUFF, Rudolf, Mgr. KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. BOGDAŇ, Andrej, Ing. KORBA, Martin, Ing. ORSZÁG, Peter, Ing.

I. Základná časť

6. kolo - štvrtok 22.09.2016

273 HK ORANGE 20 vs. Nitra ZŠ Piešťany - Easton Aréna 18:00 ADAMEC, Milan, Mgr. NOVÁK, Milan, Ing. KACEJ, Lukáš, Mgr. VALO, Jozef BENIAČ, Dalibor, Ing.

I. Základná časť

6. kolo - piatok 23.09.2016

26 Martin vs. L. Mikuláš ZŠ Martin 18:00 NOVÁK, Milan, Ing. HUSÁR, Ľuboš, Bc. BEDNÁR, Roman, Ing. GAVALIER, Róbert MARTINKO, Vladimír
27 N. Zámky vs. B. Bystrica ZŠ Nové Zámky 18:00 KONC, Juraj OROLIN, Michal, Mgr. SYNEK, Šimon, Mgr. ČAVOJSKÝ, Ján
28 Trenčín vs. Poprad ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 18:00 ŠTEFIK, Miroslav FRIDRICH, Vladimír, Ing. GEGÁŇ, Tomáš, Bc. TVRDOŇ, Jozef BENIAČ, Dalibor, Ing.
29 Zvolen vs. Košice ZŠ Zvolen 18:00 MÜLLNER, Róbert STANO, Peter, Ing. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. KOLLÁR, Miroslav ČAPRNKA, Ján, Ing.
30 Žilina vs. Nitra ZŠ Žilina 18:00 OROLIN, Tomáš, Bc. JOBBÁGY, Martin BOGDAŇ, Andrej, Ing. ORSZÁG, Peter, Ing.

I. Základná časť

7. kolo - nedeľa 25.09.2016

33 Poprad vs. Zvolen ZŠ Poprad 16:00 MÜLLNER, Róbert SYNEK, Šimon, Mgr. VALO, Jozef BENIAČ, Dalibor, Ing.
31 Nitra vs. Martin ZŠ Nitra 17:00 KUBUŠ, Jozef VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr. STANZEL, Matúš, Bc. ČAPRNKA, Ján, Ing.
32 Košice vs. Žilina ZŠ STEEL arena KE 17:00 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. SMREK, Martin, Ing. BEDNÁR, Roman, Ing. ORSZÁG, Peter, Ing.
34 B. Bystrica vs. Trenčín ZŠ B. Bystrica 17:00 ŠTEFIK, Miroslav RIŠ, Jaroslav JOBBÁGY, Martin KONTŠEK, Vladimír
35 L. Mikuláš vs. N. Zámky ZŠ L. Mikuláš 17:00 HUSÁR, Ľuboš, Bc. OROLIN, Tomáš, Bc. KACEJ, Lukáš, Mgr. NÁVRATEK, Roman, Ing. KRAMÁR, Dušan , Ing.

I. Základná časť

7. kolo - utorok 27.09.2016

274 B. Bystrica vs. HK ORANGE 20 ZŠ B. Bystrica 17:30 VALACH, Miroslav, Ing. NOVÁK, Milan, Ing. KOLLÁR, Miroslav ROJÍK, Peter KONTŠEK, Vladimír

I. Základná časť

8. kolo - štvrtok 29.09.2016

275 HK ORANGE 20 vs. L. Mikuláš ZŠ Piešťany - Easton Aréna 18:00 MAJLING, Ján KONC, Juraj KRAJČÍK, Martin ROJÍK, Peter BENIAČ, Dalibor, Ing.

I. Základná časť

8. kolo - piatok 30.09.2016

36 Martin vs. N. Zámky ZŠ Martin 18:00 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. SMREK, Martin, Ing. SYNEK, Šimon, Mgr. JUNG, Roman, Ing.
37 Trenčín vs. L. Mikuláš ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 18:00 NOVÁK, Milan, Ing. VALO, Jozef VÝLETA, Roman, Ing., PhD. CHUDADA, Martin, Ing.
38 Zvolen vs. B. Bystrica ZŠ Zvolen 18:00 OROLIN, Tomáš, Bc. KONC, Juraj KORBA, Martin, Ing. GAJAN, Rastislav ORSZÁG, Peter, Ing.
39 Žilina vs. Poprad ZŠ Žilina 18:00 VALACH, Miroslav, Ing. BALUŠKA, Vladimír, Ing. STANZEL, Matúš, Bc. KACEJ, Lukáš, Mgr. KONTŠEK, Vladimír
40 Nitra vs. Košice ZŠ Nitra 18:00 STANO, Peter, Ing. ŠTEFIK, Miroslav TVRDOŇ, Jozef OROLIN, Michal, Mgr. ČAPRNKA, Ján, Ing.

1. liga


I. časť ZÁKLADNÁ

1. kolo - streda 07.09.2016

501 Michalovce vs. P. Bystrica ZŠ Michalovce 17:00 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. RIŠ, Jaroslav HRIC, Peter, MVDr. BAČO, Štefan
503 Skalica vs. Spišská Nová Ves HANT arena Skalica 17:00 ADAMEC, Milan, Mgr. GEGÁŇ, Tomáš, Bc. VALO, Jozef BENEŠ, Ivan
502 Detva vs. Trnava ZŠ Detva 18:00 MAJLING, Ján ROJÍK, Peter KOLLÁR, Miroslav NEUZER, Erik
504 Prešov vs. Martin ZŠ Prešov 18:00 HUSÁR, Ľuboš, Bc. ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. ŠTOFANČÍK, Adam KOVARIK, Marcel
771 Topoľčany vs. HK ORANGE 20 ZŠ Topoľčany 18:00 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. MRÁZ, Štefan FRIMMEL, Róbert, Mgr. MIHÁLIK, Vladimír, Ing.

I. časť ZÁKLADNÁ

2. kolo - piatok 09.09.2016

508 Spišská Nová Ves vs. Prešov ZŠ Spišská Nová Ves 17:00 MIHAĽOV, Martin VALL, Michal, Bc. WOLF, Vladimír, Ing. MARUŠIN, Jaroslav, Ing.
509 Trnava vs. Skalica ZŠ Trnava 17:00 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. PURGAT, Patrik KANICH, Marek BENEŠ, Ivan
510 Michalovce vs. Detva ZŠ Michalovce 17:00 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. BOGDAŇ, Andrej, Ing. ŠIMAĽ, Michal KOVARIK, Marcel
506 P. Bystrica vs. Topoľčany ZŠ Považská Bystrica 18:00 KRIST, Mário, Ing. KRAJČÍK, Martin NOSEK, Martin HOLOMEK, Vladimír

I. časť ZÁKLADNÁ

3. kolo - nedeľa 11.09.2016

511 Detva vs. P. Bystrica ZŠ Detva 17:00 BABELIAK, Jozef HANKO, Peter ČÍŽ, Martin, Ing. NEUZER, Erik
512 Skalica vs. Michalovce HANT arena Skalica 17:00 MĹKVY, Michal, Bc. JURČIAK, Adam TVRDOŇ, Peter BENEŠ, Ivan
515 Topoľčany vs. Martin ZŠ Topoľčany 17:00 VALACHOVIČ, Marián BENIAČ, Lukáš REGEC, Tomaš, Bc. JURČIAK, Rudolf
772 Spišská Nová Ves vs. HK ORANGE 20 ZŠ Spišská Nová Ves 17:00 KRIST, Mário, Ing. MAKÚCH, Marek, Ing. DRBLÍK, Michal HOLOMEK, Vladimír
513 Prešov vs. Trnava ZŠ Prešov 18:00 TORNAY, Juraj, Bc. HOMOLA, Ondrej, Bc. GAJAN, Rastislav FINDURA, Mikuláš

I. časť ZÁKLADNÁ

4. kolo - streda 14.09.2016

517 Spišská Nová Ves vs. Topoľčany ZŠ Spišská Nová Ves 17:00 HUSÁR, Ľuboš, Bc. KRISTIAN, Daniel GAJAN, Rastislav
519 Michalovce vs. Prešov ZŠ Michalovce 17:00 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. RIŠ, Jaroslav HOMOLA, Ondrej, Bc. BAČO, Štefan
520 Detva vs. Skalica ZŠ Detva 18:00 VOJTEK, Radovan, Ing. ČÍŽ, Martin, Ing. ROJÍK, Peter NEUZER, Erik

I. časť ZÁKLADNÁ

5. kolo - piatok 16.09.2016

521 Skalica vs. P. Bystrica HANT arena Skalica 17:00 ADAMEC, Milan, Mgr. JUNEK, Martin VALO, Jozef BENEŠ, Ivan
522 Prešov vs. Detva ZŠ Prešov 18:00 MIHAĽOV, Martin KORBA, Martin, Ing. RIŠ, Jaroslav BAČO, Štefan
524 Topoľčany vs. Trnava ZŠ Topoľčany 18:00 KRIST, Mário, Ing. KRAJČÍK, Martin JURČIAK, Adam HOLOMEK, Vladimír

I. časť ZÁKLADNÁ

5. kolo - nedeľa 18.09.2016

773 Michalovce vs. HK ORANGE 20 ZŠ Michalovce 17:00 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. JANIGA, Matej, Ing. VALL, Michal, Bc. BAČO, Štefan

I. časť ZÁKLADNÁ

6. kolo - streda 21.09.2016

528 Michalovce vs. Topoľčany ZŠ Michalovce 17:00 ŠVAJKA, Slavomír ŠIMAĽ, Michal WOLF, Vladimír, Ing. BAČO, Štefan
530 Skalica vs. Prešov HANT arena Skalica 17:00 MÜLLNER, Róbert JUNEK, Martin ŠEFČÍK, Juraj, Ing. BENEŠ, Ivan
526 P. Bystrica vs. Spišská Nová Ves ZŠ Považská Bystrica 18:00 MĹKVY, Michal, Bc. GEGÁŇ, Tomáš, Bc. MAKÚCH, Marek, Ing. JURČIAK, Rudolf

I. časť ZÁKLADNÁ

7. kolo - piatok 23.09.2016

535 Spišská Nová Ves vs. Trnava ZŠ Spišská Nová Ves 17:00 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. ŠTOFANČÍK, Adam HANKO, Peter FINDURA, Mikuláš
774 Skalica vs. HK ORANGE 20 HANT arena Skalica 17:00 KRIST, Mário, Ing. ŠEFČÍK, Juraj, Ing. JURČIAK, Adam BENEŠ, Ivan
531 Prešov vs. P. Bystrica ZŠ Prešov 18:00 TORNAY, Juraj, Bc. NOVOTNÝ, Matúš, Bc. WOLF, Vladimír, Ing.
533 Topoľčany vs. Detva ZŠ Topoľčany 18:00 LOKŠÍK, Peter BENIAČ, Lukáš VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr. JURČIAK, Rudolf

I. časť ZÁKLADNÁ

8. kolo - streda 28.09.2016

537 Michalovce vs. Spišská Nová Ves ZŠ Michalovce 17:00 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. NOVOTNÝ, Matúš, Bc. RIŠ, Jaroslav BAČO, Štefan
539 Skalica vs. Topoľčany HANT arena Skalica 17:00 KRIST, Mário, Ing. DRBLÍK, Michal MAKÚCH, Marek, Ing. BENEŠ, Ivan
536 P. Bystrica vs. Trnava ZŠ Považská Bystrica 18:00 HATALA, Gabriel, Ing. KRAJČÍK, Martin VALO, Jozef HOLOMEK, Vladimír

I. časť ZÁKLADNÁ

9. kolo - piatok 30.09.2016

544 Spišská Nová Ves vs. Detva ZŠ Spišská Nová Ves 17:00 LAUFF, Rudolf, Mgr. ŠIMAĽ, Michal HOMOLA, Ondrej, Bc. FINDURA, Mikuláš
545 Trnava vs. Michalovce ZŠ Trnava 17:00 ADAMEC, Milan, Mgr. BENIAČ, Lukáš PURGAT, Patrik ČAVOJSKÝ, Ján
542 Topoľčany vs. Prešov ZŠ Topoľčany 18:00 FRIDRICH, Vladimír, Ing. GEGÁŇ, Tomáš, Bc. REGEC, Tomaš, Bc. MACKO, Peter, Ing.

I. časť ZÁKLADNÁ

13. kolo - streda 14.09.2016

561 Martin vs. P. Bystrica ZŠ Martin 17:30 HATALA, Gabriel, Ing. VALO, Jozef KRAJČÍK, Martin JUNG, Roman, Ing.

I. časť ZÁKLADNÁ

14. kolo - piatok 16.09.2016

570 Spišská Nová Ves vs. Martin ZŠ Spišská Nová Ves 17:00 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. HOMOLA, Ondrej, Bc. ŠIMAĽ, Michal

I. časť ZÁKLADNÁ

15. kolo - streda 21.09.2016

572 Martin vs. Trnava ZŠ Martin 17:30 MAJLING, Ján ČÍŽ, Martin, Ing. KOLLÁR, Miroslav KONTŠEK, Vladimír

I. časť ZÁKLADNÁ

16. kolo - piatok 23.09.2016

579 Michalovce vs. Martin ZŠ Michalovce 17:00 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. HOMOLA, Ondrej, Bc. ŠIMAĽ, Michal BAČO, Štefan

I. časť ZÁKLADNÁ

17. kolo - streda 28.09.2016

583 Martin vs. Detva ZŠ Martin 17:30 LOKŠÍK, Peter HANKO, Peter JURČIAK, Adam JUNG, Roman, Ing.

I. časť ZÁKLADNÁ

18. kolo - piatok 30.09.2016

588 Skalica vs. Martin HANT arena Skalica 17:00 KRIST, Mário, Ing. ŠEFČÍK, Juraj, Ing. JUNEK, Martin BENEŠ, Ivan

2. liga


Skupina A

1. kolo - sobota 17.09.2016

10002 Bratislava vs. Dolný Kubín Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 17:30 STANZEL, Matúš, Bc. MERAVÝ, Peter, Mgr. VACULA, Adrián, Mgr.
10003 Levice vs. Senica ZŠ Levice 17:30 BACHÚRIK, Jozef ŠEBEŇ, Erik PAULÍK, Maroš ČAPRNKA, Ján, Ing.
10004 Dubnica nad Váhom vs. Piešťany ZŠ Dubnica n/Váhom 18:00 VIDO, Ľuboš, Ing. TVRDOŇ, Peter JURČIAK, Adam HOLOMEK, Vladimír
10005 Púchov vs. Prievidza ZŠ Púchov 19:00 ŽÁK, Marek GAJDOŠÍK, Miroslav MAKÚCH, Marek, Ing. JUNG, Roman, Ing.
10001 Nitra vs. Partizánske ZŠ Nitra 20:00 ADAMEC, Milan, Mgr. REGEC, Tomaš, Bc. ŠIMKO, Martin, Ing.

Skupina A

2. kolo - sobota 24.09.2016

10009 Dolný Kubín vs. Levice ZŠ Dolný Kubín 17:00 ZNAK, Marián, Mgr. KRISTIAN, Daniel KOVÁČIK, Michal
10006 Partizánske vs. Prievidza ZŠ Partizánske 18:00 NOVÁK, Milan, Ing. DANKO, Ľubomír PASTOREK, Adrián, Mgr.
10007 Dubnica nad Váhom vs. Púchov ZŠ Dubnica n/Váhom 18:00 VIDO, Ľuboš, Ing. REHÁK, Adam TVRDOŇ, Peter
10008 Senica vs. Piešťany ZŠ Senica 18:00 MÜLLNER, Róbert ŠEFČÍK, Peter, Mgr. ŠEFČÍK, Juraj, Ing.
10010 Nitra vs. Bratislava ZŠ Nitra 20:00 BACHÚRIK, Jozef KONC, Daniel HRONSKÝ, Tomáš ČAPRNKA, Ján, Ing.

Skupina B

1. kolo - sobota 17.09.2016

10092 Brezno vs. Sabinov ZŠ Brezno 17:00 BABELIAK, Jozef ČÍŽ, Martin, Ing. ROJÍK, Peter
10093 Budapest vs. Gelnica Ice rink Tüskecsarnok Budapest 17:00 SÝKORA, Peter
10094 Ružomberok vs. Trebišov ZŠ Ružomberok 17:00 TORNAY, Juraj, Bc. DURMIS, Oto PAULÍNY, Jozef
10095 L. Mikuláš vs. Humenné ZŠ L. Mikuláš 17:00 RIŠ, Jaroslav ŠIMAĽ, Michal VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr.
10091 Bardejov vs. Rimavska Sobota ZŠ Bardejov 17:30 SMEREK, Vladimír DUCÁR, Vladimír HOMOLA, Ondrej, Bc. BAČO, Štefan

Skupina B

2. kolo - sobota 24.09.2016

10096 Rimavska Sobota vs. L. Mikuláš ZS Rimavská Sobota 17:00 JURA, Branislav, Ing. ŠIMAĽ, Michal BOGDAŇ, Andrej, Ing.
10098 Ružomberok vs. Gelnica ZŠ Ružomberok 17:00 ŠVAJKA, Slavomír ORDZOVENSKÝ, Martin PAULÍNY, Jozef
10097 Trebišov vs. Humenné ZŠ Trebišov 17:30 ŽÁK, Marián JOBBÁGY, Martin RIŠ, Jaroslav
10100 Bardejov vs. Brezno ZŠ Bardejov 17:30 SÝKORA, Peter HRIC, Peter, MVDr. DUCÁR, Vladimír

Extraliga juniorov


I. Základná časť

1. kolo - sobota 03.09.2016

1004 Topoľčany vs. Spišská Nová Ves ZŠ Topoľčany 14:00 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. VALO, Jozef KRAJČÍK, Martin
1006 Zvolen vs. Poprad ZŠ Zvolen 14:00 MĹKVY, Michal, Bc. ROJÍK, Peter HANKO, Peter
1007 B. Bystrica vs. L. Mikuláš ZŠ B. Bystrica 14:00 MAJLING, Ján ČÍŽ, Martin, Ing. IVAN, Richard, Bc.
1002 Slovensko 18 vs. Žilina Arena Ondreja Nepelu 16:45 GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. TVRDOŇ, Jozef VÝLETA, Roman, Ing., PhD.
1001 Skalica vs. SLOVAN Bratislava HANT arena Skalica 17:00 MÜLLNER, Róbert ŠEFČÍK, Juraj, Ing. ŠEFČÍK, Peter, Mgr.
1005 Nitra vs. Košice ZŠ Nitra 17:00 KONC, Juraj HRONSKÝ, Tomáš KONC, Daniel

I. Základná časť

2. kolo - nedeľa 04.09.2016

1012 Topoľčany vs. Košice ZŠ Topoľčany 10:30 KRIST, Mário, Ing. KRAJČÍK, Martin JURČIAK, Adam
1013 B. Bystrica vs. Poprad ZŠ B. Bystrica 10:30 ŠTEFIK, Miroslav ČÍŽ, Martin, Ing. FRIMMEL, Róbert, Mgr.
1014 Zvolen vs. L. Mikuláš ZŠ Zvolen 10:30 MAJLING, Ján ROJÍK, Peter HANKO, Peter
1011 Nitra vs. Spišská Nová Ves ZŠ Nitra 14:00 KONC, Juraj HRONSKÝ, Tomáš KONC, Daniel
1008 Skalica vs. SLOVAN Bratislava HANT arena Skalica 15:00 ADAMEC, Milan, Mgr. VALO, Jozef ŠEFČÍK, Juraj, Ing.
1010 Slovensko 18 vs. Trenčín Arena Ondreja Nepelu 15:30 GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. OROLIN, Michal, Mgr. REGEC, Tomaš, Bc.

I. Základná časť

3. kolo - sobota 10.09.2016

1016 Zvolen vs. Spišská Nová Ves ZŠ Zvolen 14:00 MAJLING, Ján ŠEBEŇ, Erik ČÍŽ, Martin, Ing.
1018 Topoľčany vs. Slovensko 18 ZŠ Topoľčany 14:00 NOVÁK, Milan, Ing. GEGÁŇ, Tomáš, Bc. VALO, Jozef
1020 SLOVAN Bratislava vs. Žilina Arena Ondreja Nepelu 14:00 BALUŠKA, Vladimír, Ing. OROLIN, Michal, Mgr. TVRDOŇ, Jozef
1015 Poprad vs. L. Mikuláš ZŠ Poprad 15:45 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. ŠTOFANČÍK, Adam
1017 B. Bystrica vs. Košice ZŠ B. Bystrica 16:00 BABELIAK, Jozef KOLLÁR, Miroslav IVAN, Richard, Bc.
1021 Skalica vs. Trenčín HANT arena Skalica 18:00 VALACHOVIČ, Marián JUNEK, Martin ŠEFČÍK, Peter, Mgr.

I. Základná časť

4. kolo - nedeľa 11.09.2016

1023 Zvolen vs. Košice ZŠ Zvolen 10:30 VOJTEK, Radovan, Ing. KOLLÁR, Miroslav ŠEBEŇ, Erik
1022 Poprad vs. L. Mikuláš ZŠ Poprad 10:45 HUSÁR, Ľuboš, Bc. WOLF, Vladimír, Ing. GAVALIER, Róbert
1024 B. Bystrica vs. Spišská Nová Ves ZŠ B. Bystrica 11:30 MAJLING, Ján KOVÁČIK, Michal IVAN, Richard, Bc.
1025 Nitra vs. Slovensko 18 ZŠ Nitra 11:30 LOKŠÍK, Peter KRAJČÍK, Martin NOSEK, Martin
1028 Skalica vs. Žilina HANT arena Skalica 13:30 MÜLLNER, Róbert VALACHOVIČ, Tomáš ŠEFČÍK, Juraj, Ing.
1027 SLOVAN Bratislava vs. Trenčín Arena Ondreja Nepelu 15:30 JONÁK, Peter KANICH, Marek KOVALÍK, Ľubor

I. Základná časť

5. kolo - sobota 17.09.2016

1030 Topoľčany vs. SLOVAN Bratislava ZŠ Topoľčany 14:00 KONC, Juraj HRONSKÝ, Tomáš DANKO, Ľubomír
1032 Zvolen vs. Slovensko 18 ZŠ Zvolen 14:00 ŠTEFIK, Miroslav MRÁZ, Štefan FRIMMEL, Róbert, Mgr.
1035 L. Mikuláš vs. Spišská Nová Ves ZŠ L. Mikuláš 14:00 HUSÁR, Ľuboš, Bc. VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr. ŠTOFANČÍK, Adam MARUŠIN, Jaroslav, Ing.
1029 Trenčín vs. Žilina ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 14:30 KRIST, Mário, Ing. NOSEK, Martin KRAJČÍK, Martin
1031 Nitra vs. Skalica ZŠ Nitra 15:45 ADAMEC, Milan, Mgr. VALO, Jozef KONC, Daniel
1034 Poprad vs. Košice ZŠ Poprad 15:45 ŠVAJKA, Slavomír WOLF, Vladimír, Ing. GAVALIER, Róbert FINDURA, Mikuláš

I. Základná časť

6. kolo - nedeľa 18.09.2016

1036 Trenčín vs. Žilina ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 10:30 KRIST, Mário, Ing. JURČIAK, Adam NOSEK, Martin HOLOMEK, Vladimír
1038 Topoľčany vs. Skalica ZŠ Topoľčany 10:30 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. DANKO, Ľubomír GAJDOŠECH, Martin
1042 L. Mikuláš vs. Košice ZŠ L. Mikuláš 10:30 VALACH, Miroslav, Ing. HOLIENKA, Tomáš VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr.
1041 Poprad vs. Spišská Nová Ves ZŠ Poprad 10:45 HUSÁR, Ľuboš, Bc. ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. ŠTOFANČÍK, Adam
1037 Nitra vs. SLOVAN Bratislava ZŠ Nitra 11:30 KONC, Juraj KONC, Daniel HRONSKÝ, Tomáš
1040 B. Bystrica vs. Slovensko 18 ZŠ B. Bystrica 11:30 HATALA, Gabriel, Ing. ROJÍK, Peter ČÍŽ, Martin, Ing.

I. Základná časť

7. kolo - sobota 24.09.2016

1049 Trenčín vs. Nitra ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 13:00 LOKŠÍK, Peter JURČIAK, Adam KRAJČÍK, Martin
1043 Spišská Nová Ves vs. Košice ZŠ Spišská Nová Ves 14:00 TORNAY, Juraj, Bc. WOLF, Vladimír, Ing. GAJAN, Rastislav
1046 SLOVAN Bratislava vs. Zvolen Arena Ondreja Nepelu 14:00 FRIDRICH, Vladimír, Ing. STANZEL, Matúš, Bc. NÁVRATEK, Roman, Ing.
1047 Skalica vs. B. Bystrica HANT arena Skalica 14:00 VALACHOVIČ, Marián PURGAT, Patrik JUNEK, Martin
1048 Žilina vs. Topoľčany ZŠ Žilina 14:00 ŠTEFIK, Miroslav PETERKA, Lukáš DURMIS, Oto
1044 Slovensko 18 vs. Poprad Arena Ondreja Nepelu 17:00 JONÁK, Peter VÝLETA, Roman, Ing., PhD. KACEJ, Lukáš, Mgr.

I. Základná časť

8. kolo - nedeľa 25.09.2016

1056 Žilina vs. Nitra ZŠ Žilina 09:30 VALACH, Miroslav, Ing. JAKUBEC, Andrej HOLIENKA, Tomáš
1050 Spišská Nová Ves vs. Košice ZŠ Spišská Nová Ves 10:30 ŠVAJKA, Slavomír ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. ŠTOFANČÍK, Adam FINDURA, Mikuláš
1053 Skalica vs. Zvolen HANT arena Skalica 10:30 ADAMEC, Milan, Mgr. GAJDOŠECH, Martin PURGAT, Patrik BENEŠ, Ivan
1054 SLOVAN Bratislava vs. B. Bystrica Arena Ondreja Nepelu 10:30 JONÁK, Peter OROLIN, Michal, Mgr. MICHNA, Richard
1055 Trenčín vs. Topoľčany ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 11:30 LOKŠÍK, Peter KRAJČÍK, Martin NOSEK, Martin
1052 Slovensko 18 vs. L. Mikuláš Arena Ondreja Nepelu 15:00 FRIDRICH, Vladimír, Ing. TVRDOŇ, Jozef BENIAČ, Lukáš

I. Základná časť

9. kolo - streda 28.09.2016

1062 Košice vs. Slovensko 18 ZŠ STEEL arena KE 14:00 JURA, Branislav, Ing. JOBBÁGY, Martin KORBA, Martin, Ing.
1060 Poprad vs. SLOVAN Bratislava ZŠ Poprad 15:45 OROLIN, Tomáš, Bc. BEDNÁR, Roman, Ing. ŠTOFANČÍK, Adam
1061 L. Mikuláš vs. Skalica ZŠ L. Mikuláš 16:00 TORNAY, Juraj, Bc. GAJAN, Rastislav GAJAN, Rastislav
1058 Trenčín vs. Zvolen ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 17:00 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. DANKO, Ľubomír REHÁK, Adam
1059 B. Bystrica vs. Žilina ZŠ B. Bystrica 17:00 ŠTEFIK, Miroslav FRIMMEL, Róbert, Mgr. PASTOREK, Adrián, Mgr.
1057 Topoľčany vs. Nitra ZŠ Topoľčany 17:30 KONC, Juraj HRONSKÝ, Tomáš KONC, Daniel

I. Základná časť

10. kolo - štvrtok 29.09.2016

1067 Poprad vs. Skalica ZŠ Poprad 10:45 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. ŠTOFANČÍK, Adam
1066 Zvolen vs. Žilina ZŠ Zvolen 12:00 HATALA, Gabriel, Ing. IVAN, Richard, Bc. ŠEBEŇ, Erik
1068 L. Mikuláš vs. SLOVAN Bratislava ZŠ L. Mikuláš 14:00 ŠVAJKA, Slavomír WOLF, Vladimír, Ing. GAJAN, Rastislav
1064 Topoľčany vs. Nitra ZŠ Topoľčany 16:30 NOVÁK, Milan, Ing. VALO, Jozef GAJDOŠECH, Martin
1070 Spišská Nová Ves vs. Slovensko 18 ZŠ Spišská Nová Ves 17:00 TORNAY, Juraj, Bc. GAVALIER, Róbert LUKÁČ, Peter, Mgr.

I. Základná časť

24. kolo - štvrtok 29.09.2016

1163 Trenčín vs. B. Bystrica ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 17:00 KRIST, Mário, Ing. NOSEK, Martin JURČIAK, Adam

I. Základná časť

27. kolo - štvrtok 15.09.2016

1127 Žilina vs. Trenčín ZŠ Žilina 14:00 VALACH, Miroslav, Ing. PETERKA, Lukáš ŠEVČÍK, Lukáš, Ing. KONTŠEK, Vladimír
1128 SLOVAN Bratislava vs. Topoľčany Arena Ondreja Nepelu 17:00 GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. MERAVÝ, Peter, Mgr. TVRDOŇ, Jozef
1130 Slovensko 18 vs. Zvolen Arena Ondreja Nepelu 17:00 JONÁK, Peter NÁVRATEK, Roman, Ing. STANZEL, Matúš, Bc.
1132 Košice vs. Poprad ZŠ STEEL arena KE 17:00 LAUFF, Rudolf, Mgr. RIŠ, Jaroslav HOMOLA, Ondrej, Bc.
1133 Spišská Nová Ves vs. L. Mikuláš ZŠ Spišská Nová Ves 17:00 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. ŠTOFANČÍK, Adam WOLF, Vladimír, Ing.
1129 Skalica vs. Nitra HANT arena Skalica 19:30 MÜLLNER, Róbert ŠEFČÍK, Peter, Mgr. JUNEK, Martin

Extraliga dorastu


I. Základná časť / I. Preliminary rounds

1. kolo - sobota 03.09.2016

2001 SLOVAN Bratislava vs. Trnava Arena Ondreja Nepelu 14:00 JONÁK, Peter POLÁČIK, Michal NÁVRATEK, Roman, Ing.
2002 Skalica vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava HANT arena Skalica 14:00 VALACHOVIČ, Marián VALACHOVIČ, Tomáš JUNEK, Martin
2004 Prešov vs. Poprad ZŠ Prešov 14:00 OROLIN, Tomáš, Bc. ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. BEDNÁR, Roman, Ing.
2005 Spišská Nová Ves vs. L. Mikuláš ZŠ Spišská Nová Ves 14:00 ŠVAJKA, Slavomír WOLF, Vladimír, Ing. ORDZOVENSKÝ, Martin FINDURA, Mikuláš
2007 Nitra vs. Žilina ZŠ Nitra 14:00 KONC, Juraj HRONSKÝ, Tomáš KONC, Daniel
2008 Košice vs. B. Bystrica ZŠ STEEL arena KE 14:00 LAUFF, Rudolf, Mgr. HUBIČÁK, Štefan, Ing. ŠIMAĽ, Michal VASILŇÁK , Ladislav, Ing.
2003 Trenčín vs. Martin ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 14:30 KRIST, Mário, Ing. JURČIAK, Adam NOSEK, Martin
2006 Michalovce vs. Zvolen ZŠ Michalovce 17:00 MIHAĽOV, Martin VALL, Michal, Bc. TOMÁŠ, Michal KOVARIK, Marcel

I. Základná časť / I. Preliminary rounds

2. kolo - nedeľa 04.09.2016

2015 Michalovce vs. Zvolen ZŠ Michalovce 09:30 MIHAĽOV, Martin VALL, Michal, Bc. TOMÁŠ, Michal
2009 SLOVAN Bratislava vs. Trnava Arena Ondreja Nepelu 10:00 TVRDOŇ, Jozef   VACULA, Adrián, Mgr. POLÁČIK, Michal    
2011 Trenčín vs. Martin ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 10:30 TVRDOŇ, Peter MAKÚCH, Marek, Ing. REHÁK, Adam
2012 Nitra vs. Žilina ZŠ Nitra 10:30 BACHÚRIK, Jozef HRONSKÝ, Tomáš KONC, Daniel
2014 Spišská Nová Ves vs. L. Mikuláš ZŠ Spišská Nová Ves 10:30 TORNAY, Juraj, Bc. GAJAN, Rastislav ORDZOVENSKÝ, Martin FINDURA, Mikuláš
2016 Košice vs. B. Bystrica ZŠ STEEL arena KE 10:30 JURA, Branislav, Ing. ŠIMAĽ, Michal JANIGA, Matej, Ing. VASILŇÁK , Ladislav, Ing.
2013 Poprad vs. Prešov ZŠ Poprad 10:45 HUSÁR, Ľuboš, Bc. ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. BEDNÁR, Roman, Ing.
2010 Skalica vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava HANT arena Skalica 12:00 MÜLLNER, Róbert ŠEFČÍK, Peter, Mgr. VALACHOVIČ, Marián

I. Základná časť / I. Preliminary rounds

3. kolo - sobota 10.09.2016

2019 Košice vs. Trenčín ZŠ STEEL arena KE 14:00 JURA, Branislav, Ing. JOBBÁGY, Martin HUBIČÁK, Štefan, Ing. ORSZÁG, Peter, Ing.
2021 Žilina vs. B. Bystrica ZŠ Žilina 14:00 VALACH, Miroslav, Ing. HOLIENKA, Tomáš ŠEVČÍK, Lukáš, Ing.
2023 Trnava vs. L. Mikuláš ZŠ Trnava 14:00 STANO, Peter, Ing. JEDLIČKA, Peter MERAVÝ, Peter, Mgr.
2024 HK RUŽINOV´99 Bratislava vs. Poprad Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 14:00 KUBUŠ, Jozef MAŠKULKA, Adam BENIAČ, Lukáš
2018 Skalica vs. Prešov HANT arena Skalica 15:00 VALACHOVIČ, Marián JUNEK, Martin ŠEFČÍK, Peter, Mgr.
2020 Michalovce vs. Nitra ZŠ Michalovce 15:00 ŽÁK, Marián BOGDAŇ, Andrej, Ing. ŠIMAĽ, Michal BAČO, Štefan
2022 Martin vs. Zvolen ZŠ Martin 15:00 ŠTEFIK, Miroslav FRIMMEL, Róbert, Mgr. PASTOREK, Adrián, Mgr.
2017 SLOVAN Bratislava vs. Spišská Nová Ves Arena Ondreja Nepelu 16:45 JONÁK, Peter SYNEK, Šimon, Mgr. MICHNA, Richard

I. Základná časť / I. Preliminary rounds

4. kolo - nedeľa 11.09.2016

2027 Michalovce vs. Trenčín ZŠ Michalovce 09:30 JURA, Branislav, Ing. BOGDAŇ, Andrej, Ing. JOBBÁGY, Martin
2029 Žilina vs. Zvolen ZŠ Žilina 09:30 VALACH, Miroslav, Ing. PETERKA, Lukáš ŠEVČÍK, Lukáš, Ing.
2031 HK RUŽINOV´99 Bratislava vs. L. Mikuláš Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 10:15 MICHNA, Richard VACULA, Adrián, Mgr. OLLE, Marian ČAVOJSKÝ, Ján
2026 Skalica vs. Spišská Nová Ves HANT arena Skalica 10:30 ADAMEC, Milan, Mgr. GEGÁŇ, Tomáš, Bc. ŠEFČÍK, Peter, Mgr.
2032 Trnava vs. Poprad ZŠ Trnava 10:30 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. DANKO, Ľubomír JEDLIČKA, Peter
2030 Martin vs. B. Bystrica ZŠ Martin 10:45 KRISTIAN, Daniel ZNAK, Marián, Mgr. JAKUBEC, Andrej
2028 Košice vs. Nitra ZŠ STEEL arena KE 11:00 ŽÁK, Marián HRIC, Peter, MVDr. HUBIČÁK, Štefan, Ing. VASILŇÁK , Ladislav, Ing.
2025 SLOVAN Bratislava vs. Prešov Arena Ondreja Nepelu 12:45 KANICH, Marek   MERAVÝ, Peter, Mgr. ZIOLKOVSKÝ, Tomáš, Ing.    

I. Základná časť / I. Preliminary rounds

5. kolo - sobota 17.09.2016

2033 Žilina vs. Trenčín ZŠ Žilina 14:00 VALACH, Miroslav, Ing. GAJDOŠÍK, Ivan JAKUBEC, Andrej
2035 HK RUŽINOV´99 Bratislava vs. SLOVAN Bratislava Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 14:00 BALUŠKA, Vladimír, Ing. MAŠKULKA, Adam VÝLETA, Roman, Ing., PhD.
2036 Trnava vs. Skalica ZŠ Trnava 14:00 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. GAJDOŠECH, Martin JEDLIČKA, Peter VRÁBEL, Jozef, Ing.
2037 Košice vs. Zvolen ZŠ STEEL arena KE 14:00 ŽÁK, Marián BOGDAŇ, Andrej, Ing. HRIC, Peter, MVDr.
2039 Spišská Nová Ves vs. Poprad ZŠ Spišská Nová Ves 14:00 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. LUKÁČ, Peter, Mgr. ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc.
2040 Prešov vs. L. Mikuláš ZŠ Prešov 14:00 LAUFF, Rudolf, Mgr. SMREK, Martin, Ing. PRIBULA, Maroš
2034 Martin vs. Nitra ZŠ Martin 15:00 MAJLING, Ján HANKO, Peter ŠEVČÍK, Lukáš, Ing.
2038 Michalovce vs. B. Bystrica ZŠ Michalovce 15:00 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. KORBA, Martin, Ing. HUBIČÁK, Štefan, Ing.

I. Základná časť / I. Preliminary rounds

6. kolo - nedeľa 18.09.2016

2041 Žilina vs. Trenčín ZŠ Žilina 09:30 DRBLÍK, Michal MAKÚCH, Marek, Ing. DURMIS, Oto
2043 HK RUŽINOV´99 Bratislava vs. SLOVAN Bratislava Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 10:15 BALUŠKA, Vladimír, Ing. REGEC, Tomaš, Bc. MERAVÝ, Peter, Mgr.
2042 Martin vs. Nitra ZŠ Martin 10:30 VIDO, Ľuboš, Ing. PASTOREK, Adrián, Mgr. MRÁZ, Štefan KRAMÁR, Dušan , Ing.
2044 Trnava vs. Skalica ZŠ Trnava 10:30 VALACHOVIČ, Marián JEDLIČKA, Peter PURGAT, Patrik
2046 Michalovce vs. B. Bystrica ZŠ Michalovce 10:30 MIHAĽOV, Martin PAVLOTTY, Jakub VALL, Michal, Bc.
2047 Spišská Nová Ves vs. Poprad ZŠ Spišská Nová Ves 10:30 TORNAY, Juraj, Bc. GAJAN, Rastislav LUKÁČ, Peter, Mgr. FINDURA, Mikuláš
2048 Prešov vs. L. Mikuláš ZŠ Prešov 10:30 SÝKORA, Peter HRIC, Peter, MVDr. NAZAREJ, Pavol
2045 Košice vs. Zvolen ZŠ STEEL arena KE 11:45 SMEREK, Vladimír HOMOLA, Ondrej, Bc. RIŠ, Jaroslav

I. Základná časť / I. Preliminary rounds

7. kolo - sobota 24.09.2016

2051 HK RUŽINOV´99 Bratislava vs. Žilina Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 14:00 KUBUŠ, Jozef TVRDOŇ, Jozef BENIAČ, Lukáš
2052 Trnava vs. Martin ZŠ Trnava 14:00 ADAMEC, Milan, Mgr. GEGÁŇ, Tomáš, Bc. JEDLIČKA, Peter
2053 Zvolen vs. Poprad ZŠ Zvolen 14:00 HATALA, Gabriel, Ing. ROJÍK, Peter ŠEBEŇ, Erik
2056 Košice vs. Prešov ZŠ STEEL arena KE 14:00 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. SMREK, Martin, Ing. NAZAREJ, Pavol
2055 Michalovce vs. Spišská Nová Ves ZŠ Michalovce 15:00 LAUFF, Rudolf, Mgr. KORBA, Martin, Ing. PAVLOTTY, Jakub
2050 Nitra vs. Skalica ZŠ Nitra 15:45 KONC, Juraj KONC, Daniel HRONSKÝ, Tomáš
2049 Trenčín vs. SLOVAN Bratislava ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 16:00 KRIST, Mário, Ing. NOSEK, Martin JURČIAK, Adam
2054 B. Bystrica vs. L. Mikuláš ZŠ B. Bystrica 16:00 MAJLING, Ján HANKO, Peter IVAN, Richard, Bc.

I. Základná časť / I. Preliminary rounds

8. kolo - nedeľa 25.09.2016

2063 Michalovce vs. Spišská Nová Ves ZŠ Michalovce 09:30 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. VALL, Michal, Bc. PAVLOTTY, Jakub BAČO, Štefan
2059 HK RUŽINOV´99 Bratislava vs. Žilina Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 10:15 MĹKVY, Michal, Bc. BENIAČ, Lukáš REGEC, Tomaš, Bc.
2062 B. Bystrica vs. L. Mikuláš ZŠ B. Bystrica 10:15 HATALA, Gabriel, Ing. KOLLÁR, Miroslav IVAN, Richard, Bc.
2060 Trnava vs. Martin ZŠ Trnava 10:30 NOVÁK, Milan, Ing. GEGÁŇ, Tomáš, Bc. JEDLIČKA, Peter
2061 Zvolen vs. Poprad ZŠ Zvolen 10:30 VOJTEK, Radovan, Ing. PAULÍK, Maroš ŠEBEŇ, Erik
2058 Nitra vs. Skalica ZŠ Nitra 11:30 BACHÚRIK, Jozef KONC, Daniel HRONSKÝ, Tomáš
2064 Košice vs. Prešov ZŠ STEEL arena KE 11:45 LAUFF, Rudolf, Mgr. KORBA, Martin, Ing. HOMOLA, Ondrej, Bc.
2057 Trenčín vs. SLOVAN Bratislava ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 14:30 LOKŠÍK, Peter REHÁK, Adam TVRDOŇ, Peter

I. Základná časť / I. Preliminary rounds

39. kolo - štvrtok 01.09.2016

2305 B. Bystrica vs. Zvolen ZŠ B. Bystrica 14:00 MAJLING, Ján ČÍŽ, Martin, Ing. IVAN, Richard, Bc.
2306 Nitra vs. Trenčín ZŠ Nitra 14:00 KONC, Juraj KONC, Daniel HRONSKÝ, Tomáš
2307 Košice vs. Michalovce ZŠ STEEL arena KE 14:00 KORBA, Peter, Ing. JOBBÁGY, Martin BOGDAŇ, Andrej, Ing.
2308 SLOVAN Bratislava vs. Skalica Arena Ondreja Nepelu 14:00 GOGA, Vladimír, doc. Ing., PhD. OROLIN, Michal, Mgr. VÝLETA, Roman, Ing., PhD.
2309 Poprad vs. L. Mikuláš ZŠ Poprad 14:00 OROLIN, Tomáš, Bc. ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. ŠTOFANČÍK, Adam
2311 Spišská Nová Ves vs. Prešov ZŠ Spišská Nová Ves 14:00 ŠVAJKA, Slavomír ORDZOVENSKÝ, Martin GAJAN, Rastislav
2312 Žilina vs. Martin ZŠ Žilina 14:00 DRBLÍK, Michal GAJDOŠÍK, Ivan ĎURINA, Vladimír KONTŠEK, Marián, Bc.
2310 Trnava vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava ZŠ Trnava 16:00 STANO, Peter, Ing. POLÁČIK, Michal TVRDOŇ, Jozef

I. Základná časť / I. Preliminary rounds

40. kolo - štvrtok 15.09.2016

2320 Prešov vs. Spišská Nová Ves ZŠ Prešov 14:00 SMEREK, Vladimír SMREK, Martin, Ing. NAZAREJ, Pavol
2315 Trenčín vs. Nitra ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 14:30 LOKŠÍK, Peter KRAJČÍK, Martin NOSEK, Martin
2316 Martin vs. Žilina ZŠ Martin 15:00 KRISTIAN, Daniel JAKUBEC, Andrej DURMIS, Oto KRAMÁR, Dušan , Ing.
2314 HK RUŽINOV´99 Bratislava vs. Trnava Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 15:30 KACEJ, Lukáš, Mgr. OROLIN, Michal, Mgr. SYNEK, Šimon, Mgr.
2313 Skalica vs. SLOVAN Bratislava HANT arena Skalica 16:15 VALACHOVIČ, Marián ŠEFČÍK, Juraj, Ing. VALACHOVIČ, Tomáš
2319 Michalovce vs. Košice ZŠ Michalovce 16:30 MIHAĽOV, Martin PAVLOTTY, Jakub HRIC, Peter, MVDr.
2317 L. Mikuláš vs. Poprad ZŠ L. Mikuláš 17:00 TORNAY, Juraj, Bc. PAULÍNY, Jozef GAJAN, Rastislav
2318 Zvolen vs. B. Bystrica ZŠ Zvolen 19:00 VIDO, Ľuboš, Ing. ROJÍK, Peter PAULÍK, Maroš

1. liga juniorov


I. Základná časť

1. kolo - sobota 17.09.2016

3002 PENGUINS Prešov vs. MHC Martin ZŠ Prešov 17:00 LAUFF, Rudolf, Mgr. SMREK, Martin, Ing. PRIBULA, Maroš
3001 HK Mládež Michalovce vs. MŠK Púchov ZŠ Michalovce 17:45 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. KORBA, Martin, Ing. HUBIČÁK, Štefan, Ing.

I. Základná časť

2. kolo - nedeľa 18.09.2016

3003 HK HAVRANI Piešťany vs. HOBA Bratislava ZŠ Piešťany - Easton Aréna 11:30 ADAMEC, Milan, Mgr. JUNEK, Martin
3004 HK Mládež Michalovce vs. MHC Martin ZŠ Michalovce 13:15 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. JANIGA, Matej, Ing. VALL, Michal, Bc. BAČO, Štefan
3005 PENGUINS Prešov vs. MŠK Púchov ZŠ Prešov 17:00 SÝKORA, Peter HRIC, Peter, MVDr. NAZAREJ, Pavol

I. Základná časť

3. kolo - sobota 24.09.2016

3007 PENGUINS Prešov vs. HK HAVRANI Piešťany ZŠ Prešov 14:00 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. BEDNÁR, Roman, Ing. ŠTOFANČÍK, Adam
3008 MŠK Púchov vs. MHC Martin ZŠ Púchov 14:00 ŠEVČÍK, Lukáš, Ing. ĎURINA, Vladimír
3006 HK Mládež Michalovce vs. HOBA Bratislava ZŠ Michalovce 17:45 LAUFF, Rudolf, Mgr. KORBA, Martin, Ing. PAVLOTTY, Jakub

I. Základná časť

4. kolo - nedeľa 25.09.2016

3010 PENGUINS Prešov vs. HOBA Bratislava ZŠ Prešov 10:30 SMEREK, Vladimír ŠIMAĽ, Michal HRIC, Peter, MVDr.
3009 HK Mládež Michalovce vs. HK HAVRANI Piešťany ZŠ Michalovce 12:15 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD. VALL, Michal, Bc. PAVLOTTY, Jakub BAČO, Štefan

1. liga dorastu


I. Základná skupina ´´A´´

1. kolo - sobota 17.09.2016

4002 Piešťany vs. Senica ZŠ Piešťany - Easton Aréna 13:15 VALACHOVIČ, Marián JUNEK, Martin
4001 Petržalka 2010 Bratislava vs. Nové Zámky ZŠ Petržalka 13:45 TVRDOŇ, Jozef BENIAČ, Lukáš NÁVRATEK, Roman, Ing.

I. Základná skupina ´´A´´

2. kolo - nedeľa 18.09.2016

4005 HOBA Bratislava vs. Petržalka 2010 Bratislava ZŠ BA - Dúbravka 10:30 STANZEL, Matúš, Bc. BESEDIČOVÁ, Ivana ŠIMKO, Martin, Ing.
4004 Nové Zámky vs. Piešťany ZŠ Nové Zámky 12:00 DRUGA, Norbert BACHÚRIK, Jozef

I. Základná skupina ´´A´´

3. kolo - sobota 24.09.2016

4008 Senica vs. Nové Zámky ZŠ Senica 14:00 MĹKVY, Michal, Bc. ČERHITOVÁ, Magdaléna, Mgr. SYNEK, Šimon, Mgr.
4007 Piešťany vs. HOBA Bratislava ZŠ Piešťany - Easton Aréna 15:30 ŠIMKO, Martin, Ing. VACULA, Adrián, Mgr. ČAVOJSKÝ, Ján

I. Základná skupina ´´A´´

4. kolo - nedeľa 25.09.2016

4011 Petržalka 2010 Bratislava vs. Piešťany ZŠ Petržalka 10:15 VÝLETA, Roman, Ing., PhD. ČERHITOVÁ, Magdaléna, Mgr. ZIOLKOVSKÝ, Tomáš, Ing.
4010 HOBA Bratislava vs. Senica ZŠ BA - Dúbravka 13:00 CELAROVÁ, Nikoleta MAŠKULKA, Adam OLLE, Marian ČAVOJSKÝ, Ján

I. Základná skupina ´´B´´

1. kolo - sobota 17.09.2016

4062 Partizánske vs. P. Bystrica ZŠ Partizánske 15:00 PASTOREK, Adrián, Mgr. KOVÁČIK, Michal
4061 Topoľčany vs. Púchov ZŠ Topoľčany 17:00 HRONSKÝ, Tomáš DANKO, Ľubomír

I. Základná skupina ´´B´´

2. kolo - nedeľa 18.09.2016

4064 Púchov vs. Partizánske ZŠ Púchov 10:30 TVRDOŇ, Peter REHÁK, Adam
4065 Dubnica nad Váhom vs. Topoľčany ZŠ Dubnica n/Váhom 14:00 ŠEVČÍK, Lukáš, Ing. GAJDOŠÍK, Ivan JURČIAK, Rudolf

I. Základná skupina ´´B´´

3. kolo - sobota 24.09.2016

4068 P. Bystrica vs. Púchov ZŠ Považská Bystrica 14:00 DRBLÍK, Michal GAJDOŠÍK, Miroslav KONTŠEK, Vladimír
4067 Partizánske vs. Dubnica nad Váhom ZŠ Partizánske 15:00 NOVÁK, Milan, Ing. KÚDEĽOVÁ, Michaela VALO, Jozef

I. Základná skupina ´´B´´

4. kolo - nedeľa 25.09.2016

4071 Topoľčany vs. Partizánske ZŠ Topoľčany 10:30 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. KÚDEĽOVÁ, Michaela DANKO, Ľubomír
4070 Dubnica nad Váhom vs. P. Bystrica ZŠ Dubnica n/Váhom 14:00 ĎURINA, Vladimír GAJDOŠÍK, Ivan

I. Základná skupina ´´C´´

1. kolo - sobota 17.09.2016

4121 Brezno vs. Trebišov ZŠ Brezno 14:00 VOJTEK, Radovan, Ing. HATALA, Gabriel, Ing. NEUZER, Erik
4122 Lučenec vs. Humenné ZŠ Lučenec 14:00 KURČÍK, Martin IVAN, Richard, Bc.

I. Základná skupina ´´C´´

2. kolo - nedeľa 18.09.2016

4124 Trebišov vs. Humenné ZŠ Trebišov 10:30 ŠIMAĽ, Michal TOMÁŠ, Michal HUBIČÁK, Štefan, Ing.
4125 Bardejov vs. Brezno ZŠ Bardejov 11:30 DUCÁR, Vladimír PRIBULA, Maroš

I. Základná skupina ´´C´´

3. kolo - sobota 24.09.2016

4128 Lučenec vs. Trebišov ZŠ Lučenec 14:00 KOLLÁR, Miroslav KURČÍK, Martin

I. Základná skupina ´´C´´

4. kolo - nedeľa 25.09.2016

4131 Brezno vs. Humenné ZŠ Brezno 10:30 WOLF, Vladimír, Ing. PAULÍNY, Jozef NEUZER, Erik
4130 Bardejov vs. Lučenec ZŠ Bardejov 11:30 NAZAREJ, Pavol NOVOTNÝ, Matúš, Bc.

Extraliga žien


Skupinová A

1. kolo - sobota 10.09.2016

15002 PODHALE NOWY TARG vs. Martin Ice Arena Nowy Targ (POL) 18:00 TORNAY, Juraj, Bc.
15001 Poprad vs. Zvolen ZŠ Poprad 18:30 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. ŠTOFANČÍK, Adam

Skupinová A

2. kolo - štvrtok 15.09.2016

15003 Zvolen vs. Martin ZŠ Zvolen 16:00 CELAROVÁ, Nikoleta BESEDIČOVÁ, Ivana ČERHITOVÁ, Magdaléna, Mgr.

Skupinová A

4. kolo - sobota 24.09.2016

15007 Zvolen vs. Poprad ZŠ Zvolen 19:00 HATALA, Gabriel, Ing. ROJÍK, Peter ŠEBEŇ, Erik

Skupinová A

4. kolo - nedeľa 25.09.2016

15008 Martin vs. PODHALE NOWY TARG ZŠ Martin 13:30 FRIMMEL, Róbert, Mgr. MRÁZ, Štefan PASTOREK, Adrián, Mgr.

Skupinová A

5. kolo - štvrtok 15.09.2016

15010 PODHALE NOWY TARG vs. Poprad Ice Arena Nowy Targ (POL) 17:00 ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc.

Skupinová B

1. kolo - sobota 10.09.2016

15013 Prešov vs. Spišská Nová Ves ZŠ Prešov 17:00 SMREK, Martin, Ing. NAZAREJ, Pavol

Skupinová B

1. kolo - nedeľa 11.09.2016

15014 KRYNICA vs. Košice Ice Arena Krynica - Zdroj (POL) 15:00 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD.

Skupinová B

2. kolo - štvrtok 15.09.2016

15015 Spišská Nová Ves vs. Košice ZŠ Spišská Nová Ves 14:00 SNÁŠEL, Vladimír, Ing. ŠTOFANČÍK, Adam WOLF, Vladimír, Ing.
15016 Prešov vs. KRYNICA ZŠ Prešov 17:00 SMEREK, Vladimír SMREK, Martin, Ing. NAZAREJ, Pavol

Skupinová B

3. kolo - nedeľa 18.09.2016

15017 KRYNICA vs. Spišská Nová Ves Ice Arena Krynica - Zdroj (POL) 15:00 MAJLING, Ján
15018 Košice vs. Prešov TH STEEL areny KE 15:00 SMEREK, Vladimír HOMOLA, Ondrej, Bc. RIŠ, Jaroslav

Skupinová B

4. kolo - sobota 24.09.2016

15019 Spišská Nová Ves vs. Prešov ZŠ Spišská Nová Ves 17:00 TORNAY, Juraj, Bc. WOLF, Vladimír, Ing. GAJAN, Rastislav

Skupinová B

4. kolo - nedeľa 25.09.2016

15020 Košice vs. KRYNICA TH STEEL areny KE 13:30 LAUFF, Rudolf, Mgr. KORBA, Martin, Ing. HOMOLA, Ondrej, Bc.

Liga kadetov


I. Základná časť TOP 12

1. kolo - piatok 02.09.2016

9003 Nitra vs. Košice ZŠ Nitra 16:00 KONC, Juraj KONC, Daniel HRONSKÝ, Tomáš

I. Základná časť TOP 12

1. kolo - nedeľa 04.09.2016

9002 SLOVAN Bratislava - mládež vs. Prešov Arena Ondreja Nepelu 12:45 KANICH, Marek REGEC, Tomaš, Bc. ČERHITOVÁ, Magdaléna, Mgr.
9001 Spišská Nová Ves vs. Trenčín ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 13:30 ŠVAJKA, Slavomír GAJAN, Rastislav GAVALIER, Róbert
9005 Zvolen vs. Žilina ZŠ Zvolen 13:30 VIDO, Ľuboš, Ing. PASTOREK, Adrián, Mgr. PAULÍK, Maroš
9006 Martin vs. B. Bystrica ZŠ Martin 13:30 HOLIENKA, Tomáš JAKUBEC, Andrej KOVÁČIK, Michal
9004 HK RUŽINOV´99 Bratislava vs. Poprad Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 14:15 NÁVRATEK, Roman, Ing. OLLE, Marian MERAVÝ, Peter, Mgr.

I. Základná časť TOP 12

2. kolo - nedeľa 11.09.2016

9012 SLOVAN Bratislava - mládež vs. Trenčín Arena Ondreja Nepelu 10:00 CELAROVÁ, Nikoleta MERAVÝ, Peter, Mgr. ZIOLKOVSKÝ, Tomáš, Ing.
9008 Žilina vs. Martin ZŠ Žilina 12:30 ĎURINA, Vladimír DURMIS, Oto
9007 Spišská Nová Ves vs. B. Bystrica ZŠ Spišská Nová Ves 13:30 ŠVAJKA, Slavomír ORDZOVENSKÝ, Martin
9011 Prešov vs. Nitra ZŠ Prešov 13:30 SMREK, Martin, Ing. NAZAREJ, Pavol
9009 Poprad vs. Zvolen ZŠ Poprad 13:45 ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. ŠTOFANČÍK, Adam
9010 Košice vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava ZŠ STEEL arena KE 14:00 SÝKORA, Peter HUBIČÁK, Štefan, Ing.

I. Základná časť TOP 12

3. kolo - streda 14.09.2016

9017 Martin vs. Poprad ZŠ Martin 14:30 GAJDOŠÍK, Ivan JAKUBEC, Andrej DURMIS, Oto

I. Základná časť TOP 12

3. kolo - štvrtok 15.09.2016

9015 HK RUŽINOV´99 Bratislava vs. Prešov Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 13:00 MICHNA, Richard MERAVÝ, Peter, Mgr. MAŠKULKA, Adam
9013 SLOVAN Bratislava - mládež vs. Spišská Nová Ves Arena Ondreja Nepelu 13:30 KOVALÍK, Ľubor POLÁČIK, Michal VACULA, Adrián, Mgr.
9018 B. Bystrica vs. Žilina ZŠ B. Bystrica 13:30 MAJLING, Ján ČÍŽ, Martin, Ing. IVAN, Richard, Bc.
9014 Nitra vs. Trenčín ZŠ Nitra 17:30 DANKO, Ľubomír HRONSKÝ, Tomáš

I. Základná časť TOP 12

3. kolo - streda 21.09.2016

9016 Zvolen vs. Košice ZŠ Zvolen 12:00 BABELIAK, Jozef ŠEBEŇ, Erik ROJÍK, Peter

I. Základná časť TOP 12

4. kolo - nedeľa 18.09.2016

9021 Košice vs. Martin TH STEEL areny KE 12:00 ŽÁK, Marián JOBBÁGY, Martin
9019 Spišská Nová Ves vs. Žilina ZŠ Spišská Nová Ves 13:30 ŠVAJKA, Slavomír WOLF, Vladimír, Ing. LUKÁČ, Peter, Mgr.
9022 Prešov vs. Zvolen ZŠ Prešov 13:30 SÝKORA, Peter HRIC, Peter, MVDr. NAZAREJ, Pavol
9023 Trenčín vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava ZŠ Pavla Demitru, Trenčín 13:30 LESAY, Dominik JURČIAK, Adam NOSEK, Martin
9024 SLOVAN Bratislava - mládež vs. Nitra Arena Ondreja Nepelu 13:30 MICHNA, Richard MAŠKULKA, Adam VACULA, Adrián, Mgr.
9020 Poprad vs. B. Bystrica ZŠ Poprad 13:45 HUSÁR, Ľuboš, Bc. ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. ŠTOFANČÍK, Adam

I. Základná časť TOP 12

5. kolo - piatok 23.09.2016

9025 Nitra vs. Spišská Nová Ves ZŠ Nitra 17:00 KONC, Daniel FRIMMEL, Róbert, Mgr.        

I. Základná časť TOP 12

5. kolo - nedeľa 25.09.2016

9028 Martin vs. Prešov ZŠ Martin 11:00 HANKO, Peter KOVÁČIK, Michal
9030 Žilina vs. Poprad ZŠ Žilina 12:30 PETERKA, Lukáš DURMIS, Oto
9026 HK RUŽINOV´99 Bratislava vs. SLOVAN Bratislava - mládež Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 13:00 ŠIMKO, Martin, Ing. VACULA, Adrián, Mgr.
9029 B. Bystrica vs. Košice ZŠ B. Bystrica 13:15 KOLLÁR, Miroslav IVAN, Richard, Bc.
9027 Zvolen vs. Trenčín ZŠ Zvolen 13:30 BABELIAK, Jozef ŠEBEŇ, Erik PAULÍK, Maroš

I. časť regionálna skupina ´´ZÁPAD´´

1. kolo - štvrtok 01.09.2016

9134 HC ŠKP Bratislava vs. Levice ZŠ BA - Ružinov pl.II 10:30 REGEC, Tomaš, Bc. MAŠKULKA, Adam MICHNA, Richard
9135 HOBA Bratislava vs. Piešťany ZŠ BA - Dúbravka 12:15 NÁVRATEK, Roman, Ing. BESEDIČOVÁ, Ivana ZIOLKOVSKÝ, Tomáš, Ing.
9136 Trnava vs. Topoľčany ZŠ Trnava 13:00 MĹKVY, Michal, Bc. JEDLIČKA, Peter
9133 Skalica vs. Púchov HANT arena Skalica 17:45 VALACHOVIČ, Marián PURGAT, Patrik VALACHOVIČ, Tomáš

I. časť regionálna skupina ´´ZÁPAD´´

2. kolo - nedeľa 04.09.2016

9140 Skalica vs. HC ŠKP Bratislava HANT arena Skalica 09:00 MÜLLNER, Róbert VALACHOVIČ, Marián ŠEFČÍK, Peter, Mgr.
9139 Levice vs. HOBA Bratislava ZŠ Levice 11:00 BABELIAK, Jozef IVAN, Richard, Bc.
9137 Púchov vs. Topoľčany ZŠ Púchov 13:30 DRBLÍK, Michal ĎURINA, Vladimír
9138 Piešťany vs. Trnava ZŠ Piešťany - Easton Aréna 14:30 MĹKVY, Michal, Bc. JEDLIČKA, Peter

I. časť regionálna skupina ´´ZÁPAD´´

3. kolo - nedeľa 11.09.2016

9142 HOBA Bratislava vs. Skalica ZŠ BA - Dúbravka 10:30 VALO, Jozef GAJDOŠECH, Martin
9141 HC ŠKP Bratislava vs. Púchov ZŠ BA - Ružinov pl.II 12:30 ČERHITOVÁ, Magdaléna, Mgr. BESEDIČOVÁ, Ivana
9143 Trnava vs. Levice ZŠ Trnava 13:30 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. DANKO, Ľubomír JEDLIČKA, Peter
9144 Topoľčany vs. Piešťany ZŠ Topoľčany 13:30 VALACHOVIČ, Marián BENIAČ, Lukáš REGEC, Tomaš, Bc.

I. časť regionálna skupina ´´ZÁPAD´´

4. kolo - štvrtok 15.09.2016

9148 HC ŠKP Bratislava vs. HOBA Bratislava ZŠ BA - Ružinov pl.II 12:30 REGEC, Tomaš, Bc. ŠIMKO, Martin, Ing. BENIAČ, Lukáš
9145 Púchov vs. Piešťany ZŠ Púchov 13:30 MAKÚCH, Marek, Ing. GAJDOŠÍK, Miroslav
9147 Skalica vs. Trnava HANT arena Skalica 13:45 VALACHOVIČ, Marián VALACHOVIČ, Tomáš ŠEFČÍK, Juraj, Ing.
9146 Levice vs. Topoľčany ZŠ Levice 14:00 KÚDEĽOVÁ, Michaela KONC, Daniel        

I. časť regionálna skupina ´´ZÁPAD´´

5. kolo - nedeľa 18.09.2016

9149 HOBA Bratislava vs. Púchov ZŠ BA - Dúbravka 13:00 VÝLETA, Roman, Ing., PhD. OLLE, Marian ZIOLKOVSKÝ, Tomáš, Ing.
9150 Trnava vs. HC ŠKP Bratislava ZŠ Trnava 13:30 VALACHOVIČ, Marián JEDLIČKA, Peter PURGAT, Patrik
9151 Topoľčany vs. Skalica ZŠ Topoľčany 13:30 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. DANKO, Ľubomír GAJDOŠECH, Martin
9152 Piešťany vs. Levice ZŠ Piešťany - Easton Aréna 14:30 CELAROVÁ, Nikoleta BENIAČ, Lukáš

I. časť regionálna skupina ´´ZÁPAD´´

6. kolo - nedeľa 25.09.2016

9153 Púchov vs. Levice ZŠ Púchov 13:30 DRBLÍK, Michal MAKÚCH, Marek, Ing.
9154 Skalica vs. Piešťany HANT arena Skalica 13:30 VALACHOVIČ, Marián ŠEFČÍK, Juraj, Ing.
9155 HC ŠKP Bratislava vs. Topoľčany ZŠ BA - Ružinov pl.II 13:30 REGEC, Tomaš, Bc. OROLIN, Michal, Mgr.
9156 HOBA Bratislava vs. Trnava ZŠ BA - Dúbravka 15:30 CELAROVÁ, Nikoleta MAŠKULKA, Adam OLLE, Marian

I. časť regionálna skupina ´´ZÁPAD´´

7. kolo - štvrtok 29.09.2016

9160 Levice vs. Skalica ZŠ Levice 11:00 KÚDEĽOVÁ, Michaela PAULÍK, Maroš
9157 Trnava vs. Púchov ZŠ Trnava 13:00 JEDLIČKA, Peter STANO, Peter, Ing.
9158 Topoľčany vs. HOBA Bratislava ZŠ Topoľčany 13:30 PÍŠŤANSKÝ, Branislav, Bc. DANKO, Ľubomír

Regionálna skupina východ

1. kolo - štvrtok 01.09.2016

9248 Trebišov vs. Michalovce ZŠ Trebišov 13:30 SÝKORA, Peter HUBIČÁK, Štefan, Ing. ŠIMAĽ, Michal

Regionálna skupina východ

1. kolo - štvrtok 22.09.2016

9246 Brezno vs. Dolný Kubín ZŠ Brezno 16:00 ROJÍK, Peter HATALA, Gabriel, Ing.

Regionálna skupina východ

2. kolo - nedeľa 04.09.2016

9250 Bardejov vs. Michalovce ZŠ Bardejov 13:30 DUCÁR, Vladimír PRIBULA, Maroš
9252 Liptovský Mikuláš vs. Brezno 13:30 PAULÍNY, Jozef VYŠNÝ, Drahoslav, Mgr.

Regionálna skupina východ

3. kolo - nedeľa 11.09.2016

9256 Trebišov vs. Bardejov ZŠ Trebišov 10:00 SMEREK, Vladimír ŠIMAĽ, Michal TOMÁŠ, Michal
9254 Rimavská Sobota vs. Liptovský Mikuláš ZS Rimavská Sobota 12:00 FRIMMEL, Róbert, Mgr. MRÁZ, Štefan
9255 Michalovce vs. Dolný Kubín ZŠ Michalovce 12:15 MIHAĽOV, Martin PAVLOTTY, Jakub

Regionálna skupina východ

4. kolo - štvrtok 15.09.2016

9258 Dolný Kubín vs. Trebišov ZŠ Dolný Kubín 13:30 GAJDOŠÍK, Ivan KOVÁČIK, Michal
9259 Liptovský Mikuláš vs. Michalovce ZŠ L. Mikuláš 13:30 TORNAY, Juraj, Bc. PAULÍNY, Jozef GAJAN, Rastislav
9260 Brezno vs. Rimavská Sobota ZŠ Brezno 14:00 VOJTEK, Radovan, Ing. HATALA, Gabriel, Ing.

Regionálna skupina východ

5. kolo - nedeľa 18.09.2016

9264 Bardejov vs. Dolný Kubín ZŠ Bardejov 09:00 DUCÁR, Vladimír PRIBULA, Maroš
9263 Trebišov vs. Liptovský Mikuláš ZŠ Trebišov 13:30 ŠIMAĽ, Michal TOMÁŠ, Michal HUBIČÁK, Štefan, Ing.

Regionálna skupina východ

6. kolo - nedeľa 25.09.2016

9268 Rimavská Sobota vs. Michalovce ZS Rimavská Sobota 12:00 KURČÍK, Martin ROJÍK, Peter
9266 Liptovský Mikuláš vs. Bardejov ZŠ L. Mikuláš 13:30 KRISTIAN, Daniel ZNAK, Marián, Mgr.
9267 Brezno vs. Trebišov ZŠ Brezno 13:30 WOLF, Vladimír, Ing. PAULÍNY, Jozef

Regionálna skupina východ

7. kolo - streda 28.09.2016

9271 Bardejov vs. Brezno ZŠ Bardejov 11:00 SMREK, Martin, Ing. DUCÁR, Vladimír

Regionálna skupina východ

7. kolo - štvrtok 29.09.2016

9270 Trebišov vs. Rimavská Sobota ZŠ Trebišov 13:30 SÝKORA, Peter TOMÁŠ, Michal HUBIČÁK, Štefan, Ing.
9272 Dolný Kubín vs. Liptovský Mikuláš ZŠ Dolný Kubín 13:30 KRISTIAN, Daniel ZNAK, Marián, Mgr.

Regionálna skupina východ

12. kolo - nedeľa 18.09.2016

9290 Brezno vs. Michalovce ZŠ Brezno 13:30 VOJTEK, Radovan, Ing. IVAN, Richard, Bc.

Prípravný zápas (zápis IIHF)


Prípravný zápas (zápis IIHF)

piatok 02.09.2016

40035 Trenčín vs. Olomouc 17:00 KRIST, Mário, Ing.   KRAJČÍK, Martin JURČIAK, Adam    
40036 Michalovce vs. Debrecen ZŠ Michalovce 17:00 KALINA, Ondrej, Mgr., PhD.   RIŠ, Jaroslav TOMÁŠ, Michal    
40008 Martin vs. Miskolc ZŠ Martin 18:00 VALACH, Miroslav, Ing.   KOVÁČIK, Michal HANKO, Peter    

Prípravný zápas (zápis IIHF)

1. kolo - piatok 09.09.2016

40095 Senica vs. Budapest ZŠ Senica 18:00 VALACHOVIČ, Marián   ŠEFČÍK, Juraj, Ing. ŠEFČÍK, Peter, Mgr.    

Prípravný zápas (zápis IIHF)

1. kolo - sobota 10.09.2016

40097 Bratislava vs. Southern Stars ZŠ BA - Ružinov pl.II 17:30 CELAROVÁ, Nikoleta   BESEDIČOVÁ, Ivana ČERHITOVÁ, Magdaléna, Mgr.    

Prípravný zápas (SVK)


Prípravný zápas (SVK)

1. kolo - piatok 02.09.2016

30037 Skalica vs. Trnava HANT arena Skalica 17:00 VALACHOVIČ, Marián   VALACHOVIČ, Tomáš JUNEK, Martin    
30038 Prešov vs. Poprad ZŠ Prešov 17:00 SMREK, Martin, Ing.   HOVAN, Richard NAZAREJ, Pavol    
30036 P. Bystrica vs. Topoľčany ZŠ Považská Bystrica 18:00 VIDO, Ľuboš, Ing.   DRBLÍK, Michal GAJDOŠÍK, Miroslav    

Prípravný zápas (SVK)

1. kolo - sobota 10.09.2016

30039 Dubnica vs. Ružomberok ZŠ Dubnica n/Váhom 17:00 LOKŠÍK, Peter   REHÁK, Adam TVRDOŇ, Peter    

Reprezentácia SR / National Teams Exhibition games


Prípravné stretnutia / Exhibition games - U15

utorok 27.09.2016

50006 Slovakia U15 A vs. Slovakia U15 B ZŠ Poprad 12:00 ŠOLTÉS, Ľudovít, Bc. ŠTOFANČÍK, Adam

Prípravné stretnutia / Exhibition games - U15

1. kolo - utorok 13.09.2016

50005 Slovakia U15 A vs. Slovakia U15 B ZŠ Partizánske 15:30 DANKO, Ľubomír ŽÁK, Marek

Prípravné stretnutia / Exhibition games - U15

1. kolo - utorok 20.09.2016

50007 Slovakia U15 A vs. Slovakia U15 B ZŠ Senica 12:00 JUNEK, Martin ŠEFČÍK, Juraj, Ing.

Prípravné stretnutia / Exhibition games - U15

1. kolo - štvrtok 29.09.2016

50008 Slovakia U15 A vs. Slovakia U15 B ZŠ Partizánske 12:30 MRÁZ, Štefan PASTOREK, Adrián, Mgr.

Kalendár prípravných zápasov žien


Základná časť

1. kolo - streda 07.09.2016

100001 RUŽINOV´99 BA vs. HC ŠKP Bratislava Zimný štadión Vladimíra Dzurillu 13:00 REGEC, Tomaš, Bc. MAŠKULKA, Adam

Základná časť

2. kolo - streda 14.09.2016

100002 Levice vs. HC ŠKP Bratislava ZŠ Levice 16:00 BACHÚRIK, Jozef KÚDEĽOVÁ, Michaela

Základná časť

3. kolo - streda 21.09.2016

100003 Skalica vs. HC ŠKP Bratislava HANT arena Skalica 11:30 VALACHOVIČ, Marián JUNEK, Martin

Champions Hockey League 2016/17


Champions Hockey League 2016/17

utorok 06.09.2016

40040 HK Nitra, s.r.o. vs. Stavanger Oilers ZŠ Nitra 18:00 HRADIL, René NOVÁK, Milan, Ing. ŠEFČÍK, Peter, Mgr. VÝLETA, Roman, Ing., PhD. BENIAČ, Dalibor, Ing. ORSZÁG, Peter, Ing.

 

Komisia rozhodcov Slovenského zväzu ľadového hokeja predkladá návrh na nomináciu rozhodcov pre sezónu 2016/2017

EXTRALIGA

Hlavní rozhodcovia: Milan ADAMEC, Vladimír BALUŠKA, Vladimír FRIDRICH, Vladimír GOGA, Ľuboš HUSÁR, Peter JONÁK*, Branislav JURA*, Ondrej KALINA, Daniel KONC, Juraj KONC, Peter KORBA, Jozef KUBUŠ, Rudolf LAUFF, Peter LOKŠÍK*, Ján MAJLING, Róbert MÜLLNER, Milan NOVÁK, Tomáš OROLÍN, Vladimír SNÁŠEL, Peter STANO, Miroslav ŠTEFÍK, Miroslav VALACH

Čiaroví rozhodcovia: Roman BEDNÁR, Andrej BOGDAŇ, Rastislav GAJAN, Róbert  GAVALIER, Tomáš GEGÁŇ, Tomáš HOLIENKA*, Martin JOBBÁGY, Martin JUNEK*, Lukáš KACEJ, Miroslav KOLLAR, Martin KORBA,  Martin KRAJČÍK, Michal OROLÍN,  Jaroslav RÍŠ, Peter ROJÍK, Peter ŠEFČÍK*, Martin SMREK, Matúš STANZEL, Šimon SYNEK, Jozef TVRDOŇ, Jozef VALO, Roman VÝLETA, Drahoslav VYŠNÝ

I. LIGA

Hlavní rozhodcovia:   Jozef BABELIAK*Gabriel HATALA, Mário KRIST, Martin MIHAĽOV, Michal MĹKVY*, Branislav PÍŠŤANSKÝ, Slavomír ŠVAJKA, Juraj TORNAY, Marián VALACHOVIČ, Radovan VOJTEK*

Čiaroví rozhodcovia: Lukáš BENIAČ, Martin ČÍŽ, Michal DRBLÍK, Oto ĎURMIS, Róbert FRIMMEL*, Rastislav GAJAN ml.*Martin GAJDOŠECH*Peter HANKO, Ondrej HOMOLA, Peter HRIC*, Matej JANIGA, Adam JURČIAK, Marek KANICH*, Daniel KONC ml. *Jakub KOVAĽ*, Daniel KRISTIANMarek MAKÚCH, Štefan MRÁZ*, Roman NAVRATEK, Martin NOSEK*, Matúš NOVOTNÝ,  Lukáš PETERKA, Patrik PURGÁT, Maroš PRIBULA*Tomáš REGECLukáš ŠEVČÍK, Michal ŠIMÁĽ, Juraj ŠEFČIK Ľudovít ŠOLTÉS*, Adam ŠTOFANČÍK, Peter TVRDOŇ, Michal VALL, Vladimír WOLF, Marián ZNAK*,

OSTATNÉ SÚŤAŽE

 

Hlavní rozhodcovia: Jozef BACHÚRIK*, Branislav BULKO*, Norbert DRUGA*, Dominik LESAY*, Vladimír SMEREK, Peter SÝKORA, Ľuboš VIDO, Karol VALKO, Marek ŽÁK, Marián ŽÁK*

Čiaroví rozhodcovia: Filip DANIELČÁK*, Ľubomír DANKO*, Vladimír DUCÁR*, Vladimír ĎURINA, Ivan GAJDOŠÍK*, Miroslav GAJDOŠÍK*, Tomáš HRONSKÝ, Richard HOVAN*, Štefan HUBIČÁK*, Richard IVAN*, Andrej JAKUBEC*, Peter JEDLIČKA, Ľubor KOVALÍK*, Michal KOVÁČIK*, Martin KURČÍK*, Peter LUKÁČ*, Adam MAŠKULKA*, Peter MERAVÝ*, Richard MICHNA*, Pavol NAZAREJ*, Martin ORDZOVENSKÝ,  Marián OLLÉ*,  Pavol ORSZÁG*,  Adrián PASTOREK*, Jakub PAVLOTTY*, Jozef PAULÍNY*, Maroš PAULÍK*, Daniel PLEŠKO*, Michal POLÁČIK*, Adam REHÁK, Erik ŠEBEŇ*, Martin ŠIMKO*, Michal TOMÁŠ, Tomáš VALACHOVIČ*,  Adrián VACULA*, Tomáš ZIOLKOVSKÝ*

*podmienené zaradenie do kádra rozhodcov