Aktuality

Hokejový rast - to nie sú len tréningy, ale i vzdelávanie

Tréner SR 18 Norbert Javorčík prednáša na seminári v DetveTréner SR 18 Norbert Javorčík prednáša na seminári v Detve

BRATISLAVA - Slovenský zväz ľadového hokeja v spolupráci so spoločnosťou HDC Slovakia zrealizoval začiatkom marca v Detve seminár pre slovenských hokejových trénerov. Vzdelávanie celej hokejovej obce je jednou z kľúčových aktivít zväzu v rámci zadefinovaného dlhodobého cieľa „výchovy hráčov a hráčok, o ktorých bude záujem v prestížnych hokejových ligách“.

Mentálna koučka Slavomíra GazdíkováMentálna koučka Slavomíra Gazdíková

Na seminári, aj za prítomnosti generálneho sekretára SZĽH Miroslava Valíčka, sa rozoberali témy ako individualizácia tréningového procesu, mentálna príprava hráčov, zdravotný stav a jeho vplyv na výchovu hráča či regenerácia a princípy výživy. Lektori kládli dôraz hlavne na to, aby sa prednášané reálie premietli do praktickej činnosti klubových trénerov.  Prednášajúcimi na tomto seminári boli Norbert Javorčík (tréner SR U18), Slavomíra Gazdíková (mentálna koučka), Milan Kabát (kondičný tréner SR U18) a profesor Eugen Laczo (telovýchovný špecialista, odborník na oblasť kondície a regenerácie s prepojením na zdravotný stav športovcov).

Profesor Eugen Laczo diskutuje na seminári v DetveProfesor Eugen Laczo v diskusii

Dôležitým  cieľom, ktorý si zväz vytýčil, je vytváranie kvalitných podmienok pre výchovu čo najväčšieho počtu kvalifikovaných odborníkov. Bližšia spolupráca s klubmi je preto určite nevyhnutná. Práve kluby sa totiž primárne podieľajú na výchove nových generácií hokejistov. Aké sú teda hlavné piliere na ktorých chce SZĽH postaviť svoju stratégiu? Tými najdôležitejšími sú rozširovanie hokejovej infraštruktúry na celom území Slovenska a taktiež kontinuálne zvyšovanie vzdelania a povedomia celej hokejovej obce – hokejových trénerov, rozhodcov, manažérov, samotných hráčov a v neposlednom rade aj rodičov hokejistov, ktorí sú rovnako súčasťou slovenskej hokejovej komunity. 
Zo skúseností vieme, že v slovenskom hokeji pohybuje množstvo ľudí, ktorí majú záujem o profesný a individuálny rast. Preto sa SZĽH v súčasnosti snaží pripraviť a nastaviť novú stratégiu vzdelávania pre všetky dotknuté skupiny tak, aby ju už čoskoro mohol predstaviť v praxi.
 
30.03.2017 | Zdroj: SZĽH, f
Archív zápasov

Štatistiky

Mediacenter

Videá /// Akreditácie a oznamy

 

 
Partneri