Vzdelávanie

Doškolovací seminár trénerov v roku 2017

Vážení tréneri,

Všetkých písomne prihlásených trénerov ľadového hokeja, ktorým sa končí platnosť licencie dňom 30. 6. 2017 týmto pozývame na "doškoľovací seminár". Každému účastníkovi seminára bude predĺžená platnosť licencie minimálne do 30. 6. 2019. Podmienkou predĺženia platnosti licencie je účasť trénera na seminári v celej dĺžke jeho trvania.

Seminár sa uskutoční dňa 18. apríla 2017 (utorok) v Aquacity Poprad (Športová 1397/1) v Poprade. Prezentácia sa začína od 8,30 hod. Program školenia spolu so sprievodným listom (náležitosti sú potrebné k výmene trénerského preukazu a podrobnosti úhrady poplatku) nájdete TU:

Program seminára

Sprievodny list (úhrada poplatku atď.)

Všetkým prihláseným bola zaslaná pozvánka emailom, tým ktorí emailovú adresu neuviedli bežnou poštou. Vašu prípadnú neúčasť je potrebné nahlásiť vopred na emailovú adresu andrejkovic@szlh.sk najneskoršie do 14. 04. 2017

MO SZĽH

Archív zápasov

Štatistiky

Mediacenter

Videá /// Akreditácie a oznamy

 

 
Partneri