1. hokejová liga SR / 1st senior league

Zápasy vonku - I. časť Základná časť / I. part Preliminary rounds (Základná časť)

TímZVVpPpPSkóreB
1 Bemaco HC 46 Bardejov Bemaco HC 46 Bardejov 201033469:4539
2 HK Spišská Nová Ves HK Spišská Nová Ves 201022673:6336
3 HC 07 DETVA s.r.o. HC 07 DETVA s.r.o. 20823766:6031
4 Dukla Michalovce Dukla Michalovce 209101064:6829
5 HC Dukla Senica HC Dukla Senica 208021078:6626
6 MHk 32 Liptovský Mikuláš, a.s. MHk 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 207201165:6425
7 PHK 3b Prešov PHK 3b Prešov 205131156:7020
8 HK Gladiators TRNAVA HK Gladiators TRNAVA 206021244:7320
9 HC TOPOĽČANY HC TOPOĽČANY 202211537:9911
10 HK ‘95 Považská Bystrica HK ‘95 Považská Bystrica 203001734:919
11 Reprezentácia SR "18" Reprezentácia SR "18" 200002027:1030
 

Za správne grafické zobrazenie webovej stránky a optimálnu vizualizáciu textov zodpovedá fy STENGL. Za nefunkčnosti informačného systému, alebo štatistických výstupov zodpovedá fy STENGL. V prípade nefunkčnosti webu, alebo technických problémov sa obráťte prosím priamo na dodávateľa (podpora@stengl.sk). V prípade nesprávnych, alebo chybných štatistických ukazovateľov sa prosím obráťte priamo na p. Svitka, štatistika SZĽH (svitok@szlh.sk).

MŠHK Prievidza (mediálne "MHC-Bulldogs Prievidza) odhlásil ku dňu 26.11.2014 družstvo zo súťaže 1. HL SR 2014-2015. O športovo-technických dôsledkoch a sankciách rozhodnú príslušné orgány.  Na základe odhlásenia družstva seniorov klubu MŠHK Prievidza zo súťaže 1. HL SR 2014-2015 rozhodol riadiaci orgán 1. HL SR - Správna rada ZOK 1. HL SR o zrušení jeho výsledkov dosiahnutých na ľade. Družstvo seniorov klubu MŠHK Prievidza je teda považované za družstvo zostupujúce z 1. HL SR 2014/2015 a v tabuľke sa nebude uvádzať. Tabuľka bude upravená po ukončení základnej časti 1. HL SR. II. časť 1. HL SR 2014-2015 Play-Out sa na základe rozhodnutia neuskutoční a družstvá umiestnené po ZČ na 9. až 11. mieste ukončili súťaž. III. časť 1. HL SR 2014-2015 Baráž o 1. HL SR sa na základe rozhodnutia neuskutoční, právo postupu do 1. HL SR pre nasledujúcu sezónu získa Víťaz 2LS po splnení štandardných podmienok 1. HL SR.  

Počet účastn.: 12 Účastníci: Por.č. Názov značka Por.č. Názov značka 1. HK Spišská Nová Ves SNV 7. HC´07 Detva s.r.o. (mediálne: HC 07 ORIN Detva) DTV 2. MŠHK Prievidza (mediálne: MŠHK Bulldogs Prievidza) PRI 8. HC Prešov 07 s.r.o. PVS 3. HK Trnava (mediálne: HK Gladiators Trnava) TRN 9. MHk 32 Liptovský Mikuláš a.s. LMI 4. HK Dukla Michalovce MIC 10. HC Topoľčany TOP 5. reprez. SR hráčov do 18 rokov (mediálne SR 18) SR18 11. HC DUKLA Senica SED 6. HC 46 Bardejov (mediálne: Bemaco HC-46 Bardejov) BAR 12. HK´95 Považská Bystrica PBY Model súťaže a hrací systém: I. časť - základná - každé družstvo odohrá v základnej časti 44 stretnutí, pričom družstvá sa stretnú so súpermi 2x doma, 2x vonku 1) Družstvo SR 18 odohrá domáce stretnutia s družstvami 1. HL SR na zimnom štadióne v Liptovskom Mikuláši v zmysle zmlúv a dohôd uzavretých medzi SZĽH a príslušným vlastníkom / prevádzkovateľom ZŠ, ak nebude dojednané inak. Body a skóre dosiahnuté s reprezentáciou SR18 sa riadne započítavajú do konečnej tabuľky. Družstvá umiestnené po základnej časti I. HL SR na 1. až 8. mieste postupujú do Play-Off I. HL SR. Pokiaľ by na základe nahraných bodov a skóre na postupovom mieste 1. až 8. figurovalo družstvo reprezentácie SR 18, tak namiesto neho postúpi do Play-Off družstvo umiestnené v poradí na 9. mieste tabuľky po Základnej časti I. HL SR. II. časť - Play Off - Do Play Off postupujú družstvá umiestnené po ZČ na 1. až 8. mieste, ktoré odohrajú stretnutia systémom nasadenia systémom 1.-8., 2.-7.,3.-6.,4.-5. na tri víťazné stretnutia. Víťazi Švrťfinále hrajú Semifinále 1.-4.,2.-3. na tri víťazné stretnutia a Finále 1.-2. na štyri víťazné stretnutia. Baráž o Extraligu Baráž o Extraligu (10/EXT - 1/IHL). Barážové stretnutia sa hrajú na štyri víťazné stretnutia (túto časť riadi Pro-hokej, viď Baráž o Extraligu). II. časť - Play Out Tri družstvá umiestnené po ZČ na 9. až 12. mieste odohrajú stretnutia v skupine Play-Out 2x doma, 2x vonku (12 kôl) Družstvá si do tejto skupiny prenášajú len body a skóre zo ZČ dosiahnuté so súpermi v tejto skupine. Baráž o 1. HL SR Družstvo umiestnené po časti Play-Out na poslednom mieste odohrá barážové stretnutia s víťazom 2LS. V prípade ak sa počet účastníkov 1.HL SR zníži (napr. odhlásením družstva), bude toto družstvo považované za zostupujúce, Baráž o 1. HL SR sa neuskutoční a právo postupu do 1. HL SR získava Víťaz 2LS po splnení štandardných podmienok 1. HL SR. Baráž o Extraligu (10/EXT - 1/1HL). Barážové stretnutia sa hrajú na štyri víťazné stretnutia. Hracie dni a čas: streda (18x), piatok (19x) - 17:00 hod.; vložené nedele (5x), vložené utorky (2x) o 17:00 hod. (Bardejov ST-PI o 17:30 hod., NE 18:00; Detva ST-PI-UT o 18:00, NE o 17:30; Senica ST-PI-UT o 18:00, NE o 17:00; Pov. Bystrica ST-PI-UT o 18:00, NE o 17:00 h.; Prešov ST-PI-NE-UT o 17:30 h.; Topoľčany ST-PI-NE o 17:30 hod.) Posledné dve kolá základnej časti (43. a 44. kolo) sa hrajú v jednotnom čase o 17:00 hod. Bodovanie: Výhra v riadnom hracom čase 3 b., výhra v predĺžení - 2 body, prehra v predĺžení - 1 bod Ak nebude stanovené inak, reprezentáciu SR 18 bude upravovať samostatná smernica pre výcvikové strediská reprezentácií schválená VV SZĽH. Zostup / postup: V sezóne 2014/2015 z I. HL SR vypadáva družstvo, ktoré prehrá Baráž o I. HL SR. Družstvám umiestneným v časti Play-Out na 1. a 2. mieste (9. a 10. účastník 1HL SR) po ukončení skupiny Play-Out skončila sezóna. V prípade ak jedno z družstiev nenastúpi na stretnutia Baráže o I. HL SR, baráž sa neuskutoční a toto družstvo je považované za zostupujúce. Družstvo ktoré zvíťazí v Baráži o 1. HL SR postupuje do 1. HL SR 2015/2016, pričom musí spĺňať podmienky stanovené ZOKom 1.HL SR (napr. krytý zimný štadión, adekvátny počet hráčov, mládežnícke družstvá a pod.). V prípade, že tento klub nebude spĺňať podmienky účasti v I. HL SR, bude oslovené družstvo I. HL SR, ktoré sa umiestnilo na poslednom (zostupovom) mieste, avšak za úhradu (k vydaniu súhlasného stanoviska ZOK-u) pre I.HL SR 2014 / 2015. V zmysle zmluvy medzi Pro-hokej a.s. a ZOK I. HL SR do Tipsport Extraligy 2014/2015 postupuje víťaz barážových stretnutí po splnení podmienok postupu uvedených v zmluve. Upozornenia: Podmienky štartu hráčov sú stanovené v platných predpisoch SZĽH (napr. čl. 50 SP SZĽH, striedavé štarty čl. 13, 14 PP SZĽH, záväzné výklady VV SZĽH atď.). Ďalšie usmernenia a nariadenia môžu byť stanovené riadiacimi orgánmi súťaže alebo VV SZĽH. Štart zahraničných hráčov v 1. HL SR 2014/2015 je stanovený na počet 5 za jedno družstvo v jednom majstrovskom stretnutí. V prípade nerozhodného výsledku v riadnom hracom čase sa pokračuje ďalej v zmysle čl. 70 SP SZĽH (PREDĹŽENIA), resp. čl. 71 SP SZĽH (SAMOSTATNÉ NÁJAZDY) Dôrazne upozorňujeme hráčov a kluby na dodržiavanie ustanovení Zákona č. 300/2008, § 19, § 20 a nasl., viď www.antidoping.sk Ďalšie dôležité upozornenia sú špecifikované v Rozpise súťaží SZĽH 2014/2015 v časti "Všeobecné ustanovenia platné pre všetky súťaže riadené SZĽH" a na www.hockeyslovakia.sk v príslušnej súťaži a sú záväzné pre všetkých činovníkov, funkcionárov, kluby a hráčov. Zmeny začiatkov, termínov, miesta stretnutia a pod. sa priebežne aktualizujú na: http://www.hockeyslovakia.sk/sk/statistiky/program-vysledky/471/1-hokejova-liga-sr 2014-2015 Delegácie rozhodcov a ďalších osôb budú zverejňované na: http://www.hockeyslovakia.sk/sk/statistiky/delegacne-listy