2. liga seniorov / 2nd seniors league

Celkové - I. časť základná sk. "A" / I. part preliminary Group "A" (Základná časť)

TímZVVpPpPSkóreB
1 DYNAMAX Nitra DYNAMAX Nitra 2418204121:8458
2 HO HAMIKOVO O.Z. Hamuliakovo HO HAMIKOVO O.Z. Hamuliakovo 2412327138:9144
3 HK Iskra Partizánske HK Iskra Partizánske 2412309137:11442
4 MHK Dubnica MHK Dubnica 2412219105:9941
5 HK Brezno HK Brezno 2471412100:11727
6 HK Levice HK Levice 2460612101:12424
7 HC Mikron Nové Zámky HC Mikron Nové Zámky 244201884:15716
 
Za správnosť vložených štatistických údajov zodpovedajú príslušní kluboví štatistici. Za správne štatistické výstupy zodpovedá Štatistické oddelenie SZĽH. V prípade problémov prosím kontaktujte Štatistické odd. SZĽH, email: svitok@szlh.sk. POČET ÚČASTNÍKOV: 14 v dvoch skupinách Skupina A P.č. Názov 1. HC Nové Zámky s.r.o. * (mediálne HC Mikron Nové Zámky) * farmárske družstvo HK Nitra a.s. 2. HK Brezno 3. HK Iskra Partizánske 4. HAMIKOVO O.Z. (Hamuliakovo) 5. MHK Dubnica 6. HK Levice 7. HK 96 Nitra (mediálne HK DYNAMAX Nitra) MODEL SÚŤAŽE: I. časť Základná - každé družstvo odohrá v základnej časti so súpermi len vo svojej skupine (A, resp.B) 24 stretnutí /28 kôl, pričom družstvá sa stretnú so súpermi 4 krát - 2x doma, 2x vonku = 28 kôl II. časť - O víťaza 2LS - Do časti O víťaza 2LS postupujú družstvá umiestnené po ZČ v sk. A a sk. B na 1. miestach, ktoré odohrajú stretnutia na dve víťazné stretnutia z troch možných systémom 1.-2. III. časť - Baráž o I. HL SR (súťaž riadená ZOK I. HL SR) Družstvo, ktoré zvíťazí v dvoch z troch možných stretnutí postupuje do Baráže o I. HL SR, kde sa stretne s družstvom umiestneným na 4. mieste Play-Out (12. účastník I. HL SR). Baráž o I. HL SR (12/1HL - 1/2LS). Barážové stretnutia sa hrajú na štyri víťazné stretnutia. V prípade, ak jedno z družstiev nenastúpi na stretnutia Baráže o I. HL SR, baráž sa neuskutoční a toto družstvo je považované za zostupujúce. V prípade, ak sa počet účastníkov I. HL SR zníži (napr. odhlásením družstva), bude toto družstvo považované za zostupujúce, Baráž o I. HL SR sa neuskutoční a právo postupu do I. HL SR získava Víťaz 2LS po splnení štandardných podmienok I. HL SR. HRACIE DNI A HRACÍ ČAS: sobota; vložené hracie dni a sviatok - 17:00 hod. (Nové Zámky - 16:30 h.; Dolný Kubín, Gelnica, Partizánske - 17:30 h.; Liptovský Mikuláš - 19:00, Nitra - 20:00 h.) HK Warriors Bardejov odohrá domáce stretnutia na zimnom štadióne v Humennom. BODOVANIE: Výhra v riadnom hracom čase 3 b., výhra v predĺžení - 2 body, prehra v predĺžní - 1 bod. POSTUP: V sezóne 2012/2013 z I. HL SR vypadáva družstvo, ktoré prehrá Baráž o I. HL SR. Družstvo, ktoré zvíťazí v Baráži o I. HL SR, postupuje do I. HL SR 2013/2014, pričom musí spĺňať podmienky stanovené ZOKom I.HL SR. UPOZORNENIA: - podmienky pre “B” družstvo sú stanovené v čl. 16 Súťažného poriadku SZ!H - podmienky pre farmárske družstvá sú stanovené v čl. 25 SP SZĽH, resp. záväzných výkladoch VV SZĽH - podmienky účasti družstva v Baráži o I. HL SR sú stanovené v časti Baráži o I. HL SR - čl. 13 a čl. 14 PP SZĽH viď novelizované ustanovenia špecifikáciu podmienok štartu hráčov stanovia po dohode riadiace orgány súťaží ZOK I. HL SR a Pro-Hokej (napr. štart hráčov v barážových stretnutiach a pod.) - Štart zahraničných hráčov je stanovený v 2LS 2012/2013 na počet 3. V prípade nerozhodného výsledku v riadnom hracom čase sa pokračuje ďalej v zmysle čl. 70 SP SZĽH (PREDĹŽENIA), resp. čl. 71 SP SZ!H (SAMOSTATNÉ NÁJAZDY) Dôrazne upozorňujeme hráčov a kluby na dodržiavanie ustanovení Zákona č. 300/2008, § 19, § 20 a nasl., viď www.antidoping.sk Ďalšie dôležité upozornenia sú špecifikované v Rozpise súťaží SZĽH 2012/2013 v časti “Všeobecné ustanovenia platné pre všetky súťaže riadené SZĽH a na www.hockeyslovakia.sk v príslušnej súťaži a sú záväzné pre všetkých činovníkov, funkcionárov, kluby a hráčov.