1. liga dorastu / 1st League U18

Celkové - I. časť základná sk. A / I. part preliminary rounds (Základná časť)

TímZVVpPpPSkóreB
1 ŠHK 37 Piešťany ŠHK 37 Piešťany 161110475:3935
2 HK "Gladiators" Trnava HK "Gladiators" Trnava 161000661:3430
3 Ružinov Ružinov 161000676:4430
4 HK Levice HK Levice 16601951:7419
5 ŠHK HOBA Bratislava ŠHK HOBA Bratislava 161111343:1156
 
Za správnosť vložených štatistických údajov zodpovedajú príslušní kluboví štatistici. Za správne štatistické výstupy zodpovedá Štatistické oddelenie SZĽH. V prípade problémov prosím kontaktujte Štatistické odd. SZĽH, p. Robert Svitok, 0918 234 842, email: svitok@szlh.sk. V pracovne dni od 8.00h do 16.00h. Za technické problémy zodpovedá Comsultia s.r.o, Tomášikova 26, 821 02 Bratislava. V prípade problémov na stránke prosím kontaktujte email: info@comsultia.com Poradie po ZČ sa určilo podľa čl. 69 SP SZĽH: Por. TEAM GP W OTW OTL L GF:GA PTS 2. Trnava 4 3 1 11:8 9 3. Ružinov 4 1 3 8:11 3 Počet účastníkov: 15 (v geografickom rozčlenení sk. „A“ - 5, sk. „B“ – 5, sk. „C“ - 5) Účastníci: dvojičky SKUPINA “A” P.č. Názov (nasadenie) 1. HK Ružinov 99 Bratislava a.s. 2. ŠHK KŠK Bratislava 3. ŠHK 37 Piešťany s.r.o. 4. HK Trnava 5. HK Levice 6. v o ľ n o -- SKUPINA “B” P.č. Názov (nasadenie) 1. HC 07 Detva s.r.o. 2. HK Brezno 3. HK Púchov s.r.o. 4. MHK Dolný Kubín 5. MŠHK Prievidza 6. v o ľ n o -- SKUPINA “C” P.č. Názov (nasadenie) 1. HK Trebišov 2. HK Mládež Michalovce 3. P. H. K Prešov n.o. 4. HC 46 Bardejov 5. KH Sanok (POL) 6. v o ľ n o Model súťaže a hrací systém: I. časť - základná Každé družstvo odohrá v základnej časti sk. „A“, sk. „B“, sk. „C“ 20 stretnutí (24 kôl), v rámci skupiny podľa geografického rozdelenia, každý s každým 2 x doma, 2x vonku. V tejto časti súťaže sa vedú tri samostatné tabuľky. II. časť - nadstavbová V II. časti sa družstvá zaradené v skupine „A“ sa stretnú s družstvami zo skupiny „B“ a s družstvami zo skupiny “C”, družstvá zaradené v skupine „B“ sa stretnú s družstvami zo skupiny „A“ a s družstvami zo skupiny „C“ a družstvá zaradené v skupine „C“ sa stretnú s družstvami zo skupiny „A“ a s družstvami zo skupiny „B“. Každé družstvo odohrá v II. časti 24 stretnutí (24 kôl), každý s každým 1 x doma, 1 x vonku. V tejto časti sa vytvorí nová tabuľka, kde družstvá podľa umiestenia v sk. A, sk. B, resp. sk C obdržia do novej tabuľky bodovú bonifikáciu podľa umiestnenia v skupine v základnej časti: 1A/1B/1C = 4 body, 2A/2B/2C = 3 body, 3A/3B/3C 2 bod, 4A/4B/4C = 1 bod, 5A/5B/5C = 0 bodov. V prípade rovnosti bodov medzi súpermi sa vychádza z ich vzájomných stretnutí z I. časti. Hracie dni a hrací čas: Sobota - 14:00 hod., Nedeľa - 10:30 hod. Družstvo KH Sanok odohrá domáce majstrovské stretnutia na zimnom štadióne v Sanoku (Poľsko) ! Bodovanie: Výhra v riadnom hracom čase 3 body, prehra v riadnom hracom čase 0 bodov, výhra v predĺžení - 2 body, prehra v predĺžení - 1 bod. Každé stretnutie musí mať víťaza. V prípade nerozhodného výsledku v riadnom hracom čase sa pokračuje ďalej v zmysle čl. 70 SP SZĽH (PREDĹŽENIA), resp. čl. 71 SP SZĽH (SAMOSTATNÉ NÁJAZDY). V prípade rovnosti bodov medzi družstvami po ukončení každej časti sa postupuje v zmysle čl. 69 SP SZĽH. Postup: Družstvá umiestnené po II. časti (Nadst.) 1LD na 1. a 2. mieste získavajú právo postupu do EXD 2012/2013 po splnení interných podmienok stanovených KM SZĽH. Zahraničný účastník v prípade umiestnenia na 1., resp. 2. mieste po II. časti (Nadst.) 1LD 2011/2012 nemôže postúpiť do EXD 2012/2013 a miesto neho získa právo postupu družstvo umiestnené na nasledujúcom mieste. Veková kategória: po 31.12.1993 do 01.01.1996 (ročník 1994,1995) Upozornenia: a) KM SZĽH dôrazne upozorňuje hráčov a kluby na dodržiavanie ustanovení Zákona č. 300/2008, §19, §20 a následne viď www.antidoping.sk. b) Štart zahraničných hráčov v 1. lige dorastu 2011/2012 je stanovený maximálne na 3 (troch) hráčov. V družstve KH Sanok môžu nastúpiť v jednom stretnutí max. tiež iba 3 hráči inej národnosti ako poľskej. c) Počet štartov hráča v tejto vekovej kategórii je stanovený v čl. 50, písm. d) SP SZĽH. Ďalšie dôležité upozornenia sú špecifikované v Rozpise súťaží SZĽH 2011/2012 v časti “Všeobecné ustanovenia platné pre všetky súťaže riadené SZĽH” a na www.szlh.sk v príslušnej súťaži a sú záväzné pre všetkých činovníkov, funkcionárov, kluby a hráčov. Aktualizované Stanovy, poriadky a smernice SZĽH sú prístupné na www.szlh.sk/riadenie-sutazi Termíny súťaže 1LD a asociačné termíny IIHF sú uvedené v TERMÍNOVNÍKU 1LD 2011/2012. Programy Majstrovstiev sveta seniorov, hráčov do 20, rokov, hráčov do 18 rokov, žien a žien do 18 rokov sú uvedené v Rozpise súťaží SZĽH 2011/2012 v časti Reprezentácie a v čase ich konania sú k dispozícii výstupy na www.szlh.sk