Program a výsledky

Piatok, 20. Marec 2015

Výber regiónu STRED VR_S
5:9
Výber regiónu VÝCHOD VR_V
Výber regiónu ZÁPAD VR_Z
0:6
Slovensko 15 (dievčatá) SR_Z15
Slovensko 15 (dievčatá) SR_Z15
10:1
Výber regiónu STRED VR_S
Výber regiónu ZÁPAD VR_Z
2:2
Výber regiónu VÝCHOD VR_V
Výber regiónu STRED VR_S
4:3
Výber regiónu ZÁPAD VR_Z
Slovensko 15 (dievčatá) SR_Z15
8:1
Výber regiónu VÝCHOD VR_V