Tipos Extraliga

Informácie

 

Oficiálny názov súťaže 2023-2024:                                               Tipos extraliga

Oficiálne logo súťaže 2023-2024:                                                

 

 

Riadiaci orgán súťaže 2023-2024:                                                SZĽH, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava prostredníctvom Ligovej rady EXS (Tipos Extraligy)

 

Ligová rada Extraligy seniorov (TIPOS Extraliga) 2023-2024:      od 12.9.2023 Rastislav Konečný člen za SZĽH (e-mail), Pavol Remžík (člen),                                                                                                                     Imre Valášek (člen za kluby EXS)                                                                                                                                                                                           (pozn. pred 12.9.2023 bola LiRa EXS v zložení Miroslav Šatan, predseda,                                                                                                                      Rastislav Konečný člen za SZĽH, Richard Lintner, člen za APHK) 

 

Smernica pre súťaž EXS/Tipos Extaligy 2023-2024:                    Smernica pre súťaž EXS aktualizácia zo dňa 27.11.2023 (TU, pdf)    

                                                                                                   Smernica pre súťaž EXS zo dňa 12.9.2023 (TU, pdf)

                                                                                                   Grafická schéma predĺžení a s.n. v PlayOff Tipos Extraligy 2023/2024

                                                                                                   Graf. schéma predĺžení a s.n. v Kvalif. o PlayOff Tipos Extraligu 2023/2024

 

Usmernenia riadiaceho orgánu 2023-2024:                                 Usmernenie LiRa EXS zo dňa 22.9.2023 (TU, pdf)      

                                                                                                    Usmernenie LiRa EXS zo dňa 15.9.2023 (TU, pdf) aktualiz v zmysle 22.9.

                                                                                                    Usmernenie LiRa EXS "Trénerská výzva" zo dňa 14.9.2023 (TU, pdf)

                                                                                                    Usmernenie LiRa EXS "Reklamné prestávky" zo dňa 14.9.2023 (TU, pdf)

 

Rozhodnutia riadiaceho orgánu 2023-2024:                                 LiRa EXS - TU  v príprave

Úradné správy a rozhodnutia DK SZĽH 2023-2024:                      Úradné správy a rozhodnutia DK SZĽH ( TU )

Termínovník Tipos Extraligy 2023-2024:                                      TU  (aktualizácia 31.7.2023)

 


 

Podmienky na prihlásenie sa družstiev do súťaží SZĽH pre sezónu 2023-2024 (web):                   TU Extraliga seniorov (pdf EXS)          

Termíny na prihlásenie sa do/odhlásenie sa z majstrovských súťaží SZĽH 2023-2024:                 TU (termíny pdf) zmena 31.5.2023

                                                                                                                                                          TU (termíny pdf) 5.5.2023

Vekové kategórie 2023-2024:                                                                                                          TU (pdf) 

 


 

2023/2024

1.             HC KOŠICE s.r.o.

2.             HC´05 BANSKÁ BYSTRICA a.s.  

3.             HK POPRAD, a.s.

4.             HC Nové Zámky s.r.o. (HC MIKRON NOVÉ ZÁMKY)

5.             MHk 32 L. MIKULÁŠ a.s.

6.             HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE

7.             HC SLOVAN BRATISLAVA a.s.

8.             HKM a.s. ZVOLEN

9.             HK Rysy s.r.o. (Spišská N. Ves)

10.           HK NITRA s.r.o.

11.           HK DUKLA TRENČÍN a.s.

12.           HC 19 HUMENNÉ

 

VLOŽENÉ REGIONÁLNE KOLÁ (28.-33. kolo) - ÚČASTNÍCI PRE REGIONÁLNE KOLÁ

REGIONÁLNA SKUPINA ZÁPAD     • HC SLOVAN BRATISLAVA (Z1) • HK NITRA (Z2) • HK DUKLA TRENČÍN (Z3) • HC NOVÉ ZÁMKY (Z4)                                                                                                                                         

REGIONÁLNA SKUPINA STRED      • HKM ZVOLEN (S1) • MHk 32 L. MIKULÁŠ (S2) • HC 05 BANSKÁ BYSTRICA (S3) • HK POPRAD (S4)                                                                                                                                           

REGIONÁLNA SKUPINA VÝCHOD  • HK SPIŠSKÁ NOVÁ VES (V1) • HC KOŠICE (V2) • HC 19 HUMENNÉ (V3)  • HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE (V4)                                                                                                                                      

 

MODEL SÚŤAŽE:

I. ČASŤ - ZÁKLADNÁ (50 kôl)

Celoslovenská: Každý s každým 2 x doma, 2 x vonku = 44 kôl

V období Vianočných sviatkov (22.12.2023 - 5.1.2024) odohrá každé družstvo vložené zápasy v rámci regiónu 1x doma, 1x vonku = 6 kôl

Posledné dve kolá ZČ (49. a 50.) sa odohrajú v jednotnom čase 17:00 hod. / 18.00 hod.

Družstvu umiestnenému po ZČ Tipos EXS na 11. mieste skončila súťažná sezóna.

 

II. ČASŤ - KVALIFIKÁCIA O POSTUP DO PLAY-OFF (QUAL)
Družstvá umiestnené po ZČ na 7. až 10. mieste systémom 7.-10., 8.-9. (max. 5 kôl, na 3 víťazné zápasy). Postupujúce družstvá z Kvalifikácie budú nasadené ako 7. a 8. účastník PLAY OFF Štvrťfinále, pričom poradie sa určí podľa umiestnenia v tabuľke po ZČ (vyššie umiestnený účastník nasadený ako 7., nižšie umiestnený účastník nasadený ako 8.). 

III. ČASŤ - PLAY OFF

ŠTVRŤFINÁLE (QF), odohrajú družstvá umiestnené na 1.-6. mieste po ZČ (1.-6.) + postupujúce družstvá z Kvalifikácie o Play-Off (ako 7. a 8. účastník) systémom: 1.-8., 2.-7., 3.-6., 4.-5. (max. 7 kôl, na 4 víťazné zápasy)

SEMIFINÁLE (SF), postupujúce družstvá zo Štvrťfinále odohrajú zápasy SF systémom 1.-4., 2.-3., (max. 7 kôl, na 4 víťazné zápasy)

FINÁLE (F) postupujúce družstvá zo Semifinále odohrajú zápasy F systémom 1.-2., (max. 7 kôl, na 4 víťazné zápasy)

ZOSTUP / POSTUP Pozn.)
Družstvo umiestnené po ZČ Tipos Extraligy (Extraligy seniorov) 2023-2024 na 12. mieste zostupuje priamo do 1. ligy seniorov (TIPOS SHL) 2024/2025. Víťaz 1. ligy seniorov 2023-2024 postupuje priamo do Tipos Extraligy (Extraligy seniorov) 2024/2025. 

Pozn.) schválené VV SZĽH

Predĺženie a samostatné nájazdyPravidlá predĺženia a samostatných nájazdov upravuje Smernica pre súťaž Extraliga seniorov / Tipos extraliga 2023-2024

Športovo-technické náležitosti, špecifikácie, sankcie a usmernenia sú uvedené v Smernici pre Extraligu seniorov / Tipos extraligu 2023-2024.

„Coaches Challenge“ - vydaný Ligovou radou (Usmernenie Trénerská výzva 14.9.2023).

 

BODOVANIE /trojbodový systém/

3 body víťazstvo v riadnom hracom čase, 2 body víťazstvo po predĺžení, 2 body víťazstvo po samostatných nájazdoch, 1 bod prehra v predĺžení, resp. samostatných nájazdoch, 0 bodov prehra v riadnom hracom čase

Pred začiatkom každého majstrovského zápasu odznie štátna hymna SR podľa Manuálu k začiatkom zápasov schválenom Ligovou radou.

PP SZĽH čl. 2.1.15 - prestupové obdobie je obdobie určené na podávanie žiadostí o prestup alebo hosťovanie, ktoré je určené od 1. mája bežného roku do konca medzinárodného prestupového obdobia, určeného predpismi IIHF (zvyčajne 15. február nasledujúceho kalendárneho roka), pokiaľ Výkonný Výbor SZĽH (ďalej len “VV SZĽH”) neurčí pre jednotlivé súťaže skorší dátum ukončenia prestupového obdobia v príslušnej súťaži, najneskôr do konca základnej časti príslušnej súťaže; tým nie je dotknutý koniec medzinárodného prestupového obdobia, určený predpismi IIHF, ak IIHF nestanoví pre olympijskú sezónu v ktorej sa konajú ZOH predĺženie termínu konca medzinárodného prestupového obdobia.

HRACÍ ČAS: (úpravy podľa nahlásenia)                                                PRAC. DEŇ / TÝŽDEŇ                          VÍKEND / SVIATOK

Banská Bystrica                                                                                                        17:30                             16:30

Slovan Bratislava                                                                                                      18:00                             17:00

Humenné                                                                                                                 18:00                             17:00

Košice                                                                                                                      17:30                             17:00 1)

L. Mikuláš                                                                                                                18:00 1)                             17:00  / 18:00 1) 

Michalovce                                                                                                               17:30                              16:30

Nitra                                                                                                                        18:00                              17:00

Nové Zámky                                                                                                             18:00                              16:00

Poprad                                                                                                                     18:00                              17:00

Spišská N. Ves                                                                                                         17:30                                16:00

Trenčín                                                                                                                    18:00                                17:00

Zvolen                                                                                                                      18:00                               17:00

 

1) nahlásené úpravy začiatkov 

 

Termíny:

1. ZÁKLADNÁ ČASŤ (44 kôl + 6 regio kôl, 50 zápasov)    

SEPTEMBER 2023:    15.,17., 22., 24., 29.                                                                  5x                           (3x PIA+2x NED)

OKTÓBER 2023:      1. 6., 8., 13., 15., 20., 22., 27., 29., 31.                                     10x                          (4x PIA+5x NED+1x UTO)

NOVEMBER 2023:    3., 5., 17., 19., 24., 26., 28.                                                       7x                            (3x PIA+3x NED+1x UTO)

DECEMBER 2023:     1., 3., 8.,10., 20., 22., 26., 28., 30.                                            9x                           (3x PIA+2x NED+1x UTO+1x STR+1x ŠTV+1x SOB)

JANUÁR 2024:         3., 5., 7.,12., 14., 19.,21., 26., 28.                                             9x                            (4x PIA+4x NED+1x STR)

FEBRUÁR 2024:       2., 4., 14, 16., 18., 23., 25.                                                        7x                            (3x PIA+3x NED+1x STR)

MAREC 2024:          1., 3., 8.                                                                                     3x                            (2x PIA+1x NED)

2. ČASŤ O PlayOff (max. 5 kôl / 5 zápasov)                                   

(QUAL) MAREC 2024: 11.3. - 17.3.                                                                            5x

2. ČASŤ - PLAY OFF                                                                                                                

(QF) MAREC 2024:      18.3. - 31.3.                                                                           14x

(SF) APRÍL 2024:         3.4. - 16.4.                                                                             14x

(F) APRÍL 2024:           19., 20., 23., 24., 26., 28., 30.                                                7x

 

HRACIE DNI:  PIATOK, NEDEĽA + vložené dni PONDELOK, UTOROK, STREDA, ŠTVRTOK

 

1. ZÁKLADNÁ ČASŤ (ZČ)

Celoslovensky každý s každým 2 x doma, 2 x vonku = 44 kôl,  1. KOLO - 50. KOLO 15.09.2023 - 08.03.2024

Regionálne kolá - skupina Západ, skupina Stred, skupina Východ, vo svojej skupine každý s každým 1 x doma, 1 x vonku = 6 kôl,  28. KOLO - 33. KOLO 22.12.2023 - 05.01.2024

Začiatky domácich zápasov podľa nahlásenia klubov.

Predĺženie, samostatné nájazdy a tresty v ZČ upravuje Smernica SZĽH upravujúca podmienky družstiev v súťaži EXTRALIGA SENIOROV pre sezónu 2023-2024.

 

Organizátor v Play-Off zabezpečí pre súpera rozkorčuľovanie v deň stretnutia od 9:00 do 9:30 hod. na upravenom ľade, ak sa kluby nedohodnú inak.

 
2. časť Kvalifikácia o Play-Off (QUAL)

a) V QUAL sa stretnú družstvá umiestnené po ZČ na 7. až 10. mieste systémom 7.-10., 8.-9. (na tri víťazné zápasy, max. 5 kôl), 11.03.2024 - 17.03.2024

b) Do Štvrťfinále postupujú družstvá, ktoré zvíťazia v troch stretnutiach z piatich možných.

Predĺženie, samostatné nájazdy a tresty v Kvalifikácii o PlayOff upravuje Smernica SZĽH upravujúca podmienky družstiev v súťaži EXTRALIGA SENIOROV pre sezónu 2023-2024.

 

3. časť Play-Off

ŠTVRŤFINÁLE (QF) PLAY OFF TIPOS EXTRALIGA

a) V QF sa stretnú družstvá umiestnené na 1.-6. mieste po ZČ + postupujúce družstvá z Kvalifikácie o Play-Off, ktoré budú nasadené ako 7. a 8. účastník Play-Off Štvrťfinále podľa vyššieho umiestnenia po Základnej časti. Družstvá odohrajú zápasy systémom: 1.-8., 2.-7., 3.-6., 4.-5.  (max. 7 kôl, na 4 víťazné zápasy), 18.03.2024 - 31.03.2024

b) 1., 2., 5. a 7. stretnutia sa odohrajú na ZŠ družstva lepšie umiestneného po základnej časti;  3., 4. a 6. na ZŠ horšie umiestneného družstva po základnej časti.

c) Do semifinále postupujú družstvá, ktoré zvíťazia v štyroch stretnutiach zo siedmich možných.

Predĺženie, samostatné nájazdy a tresty v Play-Off upravuje Smernica SZĽH upravujúca podmienky družstiev v súťaži EXTRALIGA SENIOROV pre sezónu 2023-2024.

 

SEMIFINÁLE (SF) PLAY OFF TIPOS EXTRALIGA

a) Hrajú víťazi sérií PLAY OFF Štvrťfinále systémom: 1 - 4; 2 - 3., (max. 7 kôl, na 4 víťazné zápasy), 03.04.2024 - 16.04.2024

b) 1., 2., 5. a 7. stretnutia sa odohrajú na ZŠ družstva lepšie umiestneného po základnej časti; 3., 4. a 6. na ZŠ horšie umiestneného družstva po základnej časti.

c) Do finále postupujú družstvá, ktoré zvíťazia v štyroch stretnutiach zo siedmich možných.

d) Stretnutia o tretie miesto sa nehrajú. Na treťom mieste sa umiestni družstvo, ktoré sa prebojovalo do semifinále a po základnej časti bolo umiestnené vyššie.

Predĺženie, samostatné nájazdy a tresty v Play-Off upravuje Smernica SZĽH upravujúca podmienky družstiev v súťaži EXTRALIGA SENIOROV pre sezónu 2023-2024.


 

FINÁLE (F) PLAY OFF TIPOS EXTRALIGA

a) Hrajú víťazi sérií PLAY OFF semifinále systémom: 1 - 2., (max. 7 kôl, na 4 víťazné zápasy), 19.04.2024 - 30.04.2024

b) 1., 2., 5. a 7. stretnutia sa odohrajú na ZŠ družstva lepšie umiestneného po základnej časti; 3., 4. a 6. na ZŠ horšie umiestneného družstva po základnej časti.

c) Majstrom SR seniorov pre Tipos extraligu SR 2023-2024 sa stáva družstvo, ktoré zvíťazí v štyroch stretnutiach zo siedmich možných. Na druhom mieste sa umiestni družstvo porazeného finalistu.

Predĺženie, samostatné nájazdy a tresty v Play-Off upravuje Smernica SZĽH upravujúca podmienky družstiev v súťaži EXTRALIGA SENIOROV pre sezónu 2023-2024.

 

 

 

 

 

 

  OSOBNÉ ÚDAJE

          Osobné údaje dotknutých osôb budú spracúvané SZĽH v zmysle Nariadenia EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov. Údaje o podmienkach spracovania osobných údajov a právach, ktoré dotknuté osoby majú v súvislosti s ich spracovaním sú uvedené v Zásadách spracúvania osobných údajov na webovom sídle Slovenského zväzu ľadového hokeja v sekcii Ochrana osobných údajov alebo tu:  https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/ochrana-osobnych-udajov


 

 

 

 

 

 

posledná aktualizácia 7.12.2023

prvotná aktualizácia 31.5.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023@pr