Liga prípraviek P5 Východ

Informácie

Riadiaci orgán súťaže 2022-2023:                     SZĽH, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava prostredníctvom príslušného Regiónu (Východ)  e-mail
 
Smernica pre HP5 2022-2023:                  Smernica (TU)
 
Usmernenia riadiaceho orgánu 2022-2023:        
 
Rozhodnutia riadiaceho orgánu 2022-2023:       
 
Termínovník HP 2022-2023:                              
    

 


 
Vekové kategórie 2022-2023:                             TU (pdf, aktualizácia 10.5.2022) 
 
Podmienky na prihlásenie sa družstiev do
súťaží SZĽH pre sezónu 2022-2023 (web):         TU Liga prípraviek P5 (Východ)          
 
Termíny na prihlásenie sa do/odhlásenie sa
z majstrovských súťaží SZĽH 2022-2023:          TU (pdf, aktualizácia 16.6.2022) 
 
                                                                          TU (pdf, 23.5.2022) 
 
 

 
 

 
 
posledná aktualizácia 14.9.2022
prvotná aktualizácia 27.5.2022
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022@pr-lp / mn-pm-jb  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022@pr-lp / mn-pm-jb