1. liga juniorov

Informácie

 

Oficiálny názov súťaže 2022-2023:                   1. liga juniorov
 
Mediálny názov súťaže 2022-2023:                   1. liga juniorov
 
Generálny partner súťaže 2022-2023:              
 
Partner súťaže 2022-2023:                              
 
Oficiálne logo súťaže 2022-2023:                                                                          
 
Riadiaci orgán súťaže 2022-2023:                     SZĽH, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava prostredníctvom Oddelenia riadenia súťaží e-mail
 
Smernica pre súťaž 1LJ 2022-2023:                  Smernica (TU)
 
Usmernenia riadiaceho orgánu 2022-2023:        
 
Rozhodnutia riadiaceho orgánu 2022-2023:            SZĽH - TU
 
Úradné správy a rozhodnutia DK SZĽH 2022-2023:   Úradné správy a rozhodnutia DK SZĽH ( TU )
 
Termínovník 1LJ 2022-2023:                              
 
Rozpis súťaží SZĽH 2022-2023 (web):                
 
Marketing 1LJ 2022-2023:                                Marketing SZĽH s.r.o., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, e-mail

 


 
Vekové kategórie 2022-2023:                             TU (pdf, aktualizácia 10.5.2022) 
 
Podmienky na prihlásenie sa družstiev do
súťaží SZĽH pre sezónu 2022-2023 (web):         TU 1. liga juniorov (pdf 1LJ)          
 
Termíny na prihlásenie sa do/odhlásenie sa
z majstrovských súťaží SZĽH 2022-2023:          TU (pdf, aktualizácia 16.6.2022) 
 
                                                                          TU (pdf, 23.5.2022) 
 
 

 
 

 
 
posledná aktualizácia 17.6.2022
prvotná aktualizácia 25.5.2022
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022@pr/lp