TIPOS Slovenská hokejová liga

Informácie

 

Oficiálny názov súťaže 2022-2023:                   1. liga seniorov
 
Mediálny názov súťaže 2022-2023:                   TIPOS Slovenská hokejová liga (TIPOS SHL)
 
Generálny partner súťaže 2022-2023:               TIPOS
 
Exkluzívny televízny mediálny                            
partner súťaže 2022-2023:                               
 
Partner súťaže 2022-2023:                                Kaufland Logo
 
Oficiálne logo súťaže 2022-2023: 
                                                             

 

Riadiaci orgán súťaže 2022-2023:                     SZĽH, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava prostredníctvom Ligovej rady 1. ligy seniorov (TIPOS SHL)

Ligová rada 1. ligy seniorov (TIPOS SHL)
2022-2023:                                                        Miroslav Lipovský, Rastislav Konečný, Pavol Remžíke-mail
 
Smernica pre súťaž SHL 2022-2023:                   TU (pdf, aktualizácia 5.10.2022)
                                                                                     TU (pdf, 8.9.2022)
 
                                                                           Smernica upravujúca spôsob predĺženia a s.n. v Kvalifikácii o postup do Play-Off a Play-Off (Štvrťfinále, Semifinále, Finále) 3.3.2023 TU 
                                                                           Zjednodušená schéma predĺženia a s.n. (aktualizácia 3.3.2023) pre 1) Kvalifikáciu o postup do Play-Off  (TU)                                                         
                                                                                                                                                                                a 2) Play-Off Štvrťfinále, Semifinále, Finále 1LS/TIPOS SHL (TU)
 
Usmernenia riadiaceho orgánu 2022-2023:        U - postup pri dohrávkach Covid19, 20.12.2022 TU App Aplikácia Arrow - Obrázok zdarma na Pixabay
                                                                             K bodu 8.6. Smernice pre súťaž SHL 2022-23 zo dňa 28.9.2022 ( TU )
                                                                             Reklamné prestávky v zápasoch SHL 2022-23 zo dňa 23.9.2022 ( TU )
 
 
Termínovník TIPOS SHL 2022-2023:                    TU (pdf, aktualizácia 23.11.2022)           

 

Rozhodnutia riadiaceho orgánu 2022-2023:            LiRa 1LS (TIPOS SHL) - TU
 
 
Úradné správy a rozhodnutia DK SZĽH 2022-2023:   Úradné správy a rozhodnutia DK SZĽH ( TU )

 

Rozpis súťaží SZĽH 2022-2023 (web):                

 
Marketing 1LS (TIPOS SHL) 2022-2023:            Marketing SZĽH s.r.o., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, e-mail

 


 
Vekové kategórie 2022-2023:                             TU (pdf, aktualizácia 10.5.2022) 
 
Podmienky na prihlásenie sa družstiev do
súťaží SZĽH pre sezónu 2022-2023 (web):         TU 1. hokejová liga SR - TIPOS SHL  (pdf 1LS)          
 
Termíny na prihlásenie sa do/odhlásenie sa
z majstrovských súťaží SZĽH 2022-2023:          TU (pdf, aktualizácia 16.6.2022) 
 
                                                                          TU (pdf, 23.5.2022) 
 
 

 
TIPOS SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA 2022/2023
POČET ÚČASTNÍKOV: 12 + SR18
1. VLCI Žilina a.s.
2. HC 19 Humenné
3. HK Skalica s.r.o.
4. HC Topoľčany
5. HK 95 Považská Bystrica
6. HK Levice s.r.o. (farmárske družstvo HK Nitra s. r.o.)
7. TSS Group Spartak Dubnica  
8. HK Gladiators Trnava
9. HC SLOVAN Bratislava a.s. („B“ družstvo Modré krídla Slovan)
10. HK MšK Indian Žiar nad Hronom (farmárske družstvo HKM a.s. Zvolen)
11. HK Brezno (farmárske družstvo HC´05 Banská Bystrica a.s.)
12. HK VITAR Martin
SR18 (JOJ ŠPORT Slovensko18)
 
Účasť v súťaži TIPOS SHL 2022/2023 je podmienená vydaním súťažnej licencie.
 
MODEL SÚŤAŽE:
I. ČASŤ - ZÁKLADNÁ (44 kôl):
Celoslovenská: Každý s každým 2 x doma, 2 x vonku = 44 kôl + každé družstvo SHL odohrá v ZČ spolu dva zápasy (1x doma a 1x vonku) s reprezentáciou SR18 (JOJ ŠPORT Slovensko18), ako podporu klubov SHL v príprave SR18 na MS U18. Družstvo reprezentácie SR18 (JOJ ŠPORT Slovensko18) je v tabuľke vedené mimo poradia. Body a skóre dosiahnuté klubmi SHL s družstvom reprezentácie v ZČ sa klubom do tabuľky 1LS započítavajú (Smernica pre súťaž 1HL/SHL).
Posledné dve kolá ZČ (43. a 44.) sa odohrajú v jednotnom čase 18:00, resp. 17:00 hod.
Družstvu umiestnenému po ZČ TIPOS SHL na 11. mieste skončila sezóna.
 
II. ČASŤ - KVALIFIKÁCIA O POSTUP DO PLAY-OFF (QUAL)
Družstvá umiestnené po ZČ na 7. až 10. mieste systémom 7.-10., 8.-9. (max. 5 kôl, na 3 víťazné zápasy). Postupujúce družstvá z Kvalifikácie budú nasadené ako 7. a 8. účastník PLAY OFF Štvrťfinále, pričom poradie sa určí podľa umiestnenia v tabuľke po ZČ (vyššie umiestnený účastník nasadený ako 7., nižšie umiestnený účastník nasadený ako 8.).
 
III. ČASŤ - PLAY OFF
ŠTVRŤFINÁLE (QF), odohrajú družstvá umiestnené na 1.-6. mieste po ZČ (1.-6.) + postupujúce družstvá z Kvalifikácie o Play-Off (ako 7. a 8. účastník) systémom: 1.-8., 2.-7., 3.-6., 4.-5. (max. 7 kôl, na 4 víťazné zápasy)
SEMIFINÁLE (SF), postupujúce družstvá zo Štvrťfinále odohrajú zápasy SF systémom 1.-4., 2.-3., (max. 7 kôl, na 4 víťazné zápasy)
FINÁLE (F) postupujúce družstvá zo Semifinále odohrajú zápasy F systémom 1.-2., (max. 7 kôl, na 4 víťazné zápasy)
ZOSTUP / POSTUP – Družstvo umiestnené po ZČ Tipos Extraligy (Extraligy seniorov) na poslednom 12. mieste priamo zostupuje do TIPOS SHL (1. ligy seniorov) 2023/2024. Víťaz TIPOS SHL (1. ligy seniorov) 2022/2023 postupuje priamo do Tipos Extraligy (Extraligy seniorov) 2023/2024. Družstvo umiestnené po ZČ TIPOS SHL (1. ligy seniorov) na poslednom 12. mieste zostupuje do 2. ligy seniorov 2023/2024. Víťaz 2. ligy seniorov 2022/2023 postupuje do 1. ligy seniorov (TIPOS SHL) 2023/2024 (viď uznesenia VV SZĽH 28.7.2022). Špecifikácie upravuje Smernica.
 
Predĺženie a samostatné nájazdy: Pravidlá predĺženia a samostatných nájazdov upravuje Smernica pre súťaž 1HL (SHL) 2022/2023. Športovo-technické náležitosti, špecifikácie, sankcie a usmernenia budú uvedené v Smernici pre 1HL/ SHL 2022/2023.
 
BODOVANIE /trojbodový systém/
3 body víťazstvo v riadnom hracom čase
2 body víťazstvo po predĺžení
2 body víťazstvo po samostatných nájazdoch
1 bod prehra v predĺžení, resp. samostatných nájazdoch
0 bodov prehra v riadnom hracom čase
 
Pred začiatkom každého majstrovského zápasu odznie štátna hymna SR podľa Manuálu k začiatkom zápasov schválenom Ligovou radou.
 
POZN.: VO VYŽREBOVANÍ ZÁKLADNEJ ČASTI SÚ ZAPRACOVANÉ POŽIADAVKY KLUBOV MODRĚ KRÍDLA SLOVAN, DUBNICA,TOPOĽČANY, HUMENNÉ, SKALICA A ĎALŠÍCH Z DÔVODU AKCIÍ NA ZŠ, REKONŠTRUKCIE ZŠ, KOLÍZÍÍ, PODPORY DIVÁCKEHO ZÁUJMU A POD.
 
PP SZĽH čl. 2.1.15 - prestupové obdobie je obdobie určené na podávanie žiadostí o prestup alebo hosťovanie, ktoré je určené od 1. mája bežného roku do konca medzinárodného prestupového obdobia, určeného predpismi IIHF (zvyčajne 15. február nasledujúceho kalendárneho roka), pokiaľ Výkonný Výbor SZĽH (ďalej len “VV SZĽH”) neurčí pre jednotlivé súťaže skorší dátum ukončenia prestupového obdobia v príslušnej súťaži, najneskôr do konca základnej časti príslušnej súťaže; tým nie je dotknutý koniec medzinárodného prestupového obdobia, určený predpismi IIHF, ak IIHF nestanoví pre olympijskú sezónu v ktorej sa konajú ZOH predĺženie termínu konca medzinárodného prestupového obdobia.
 
HRACÍ ČAS: (podľa nahlásenia)
                                             PRAC. DEŇ (STREDA, PIATOK)        VÍKEND (NEDEĽA), SVIATOK
VLCI Žilina a.s.                                        17:30                                       17:00
HC 19 Humenné                                     18:00                                        17:00
HK Skalica s.r.o.                                      17:00                                       17:00
HC Topoľčany                                         18:00                                       17:00
HK 95 Považská Bystrica                         18:00                                        17:00
HK Levice                                                18:00                                        17:00
HK Spartak Dubnica n. Váhom                 18:00                                        18:00
HK Trnava                                               17:30                                         17:00
Modré Krídla Slovan                                18:00                                         17:00
HK MŠK Žiar nad Hronom                        18:00                                         17:00
HK Brezno                                               18:00                                         17:00
HK Martin                                                18:00                                         17:00
 
JOJ ŠPORT Slovensko 18 (domovský zimný štadión Aréna Poprad, začiatky zápasov 16:00 (štvrtok, utorok), resp. podľa dojednania
 
Termíny:
1. ZÁKLADNÁ ČASŤ (44 kôl / 44 zápasov + 2 zápasy 1x D a 1xV so SR18) SEPTEMBER 2022-FEBRUÁR 2023: SR18 24x (boldom)
SEPTEMBER 2022: 15., 22., 25.,28., 29., 30. 3x+3x
OKTÓBER 2022: 4.,6.,7.,12.,13.,14.,19.,20.,21.,26.,27.,28. 8x+4x
NOVEMBER 2022: 2.,3.,4.,13.,16.,17.,18.,23.,24.,25.,30. 8x+3x
DECEMBER 2022: 1.,2.,7.,8.,9.,18.,21.,28. 6x+2x
JANUÁR 2023: 4.,6.,11.,12.,15.,17.,18.,19.,20.,24.,25.,26.,27.,31. 8x+6x
FEBRUÁR 2023: 1.,2.,3.,12.,14.,15.,16.,17.,21.,22.,23.,24.,28. 6x+6x
MAREC 2023: 1., 3. 2x
2. ČASŤ Kvalifikácia o PlayOff (max. 5 kôl / 5 zápasov)
(QUAL) MAREC 2023: 7.3. - 13.3. 5x
2. ČASŤ - PLAY OFF
(QF) MAREC 2023: 14.3. - 27.3. 14x
(SF) MAREC 2023: 30. - 31. 2x
(SF) APRÍL 2023: 1. - 12. 12x
(F) APRÍL 2023: 15.,16., 19.,20., 22., 24., 26. 7x
AR) APRÍL 2022: 15.4. - 26.4.2022 7x
 
HRACIE DNI: PIATOK, NEDEĽA + vložené dni PONDELOK, UTOROK, STREDA, ŠTVRTOK
 
1. ZÁKLADNÁ ČASŤ (ZČ)
Celoslovensky každý s každým 2 x doma, 2 x vonku = 44 kôl + každé družstvo SHL odohrá v ZČ spolu dva zápasy (1x doma a 1x vonku) s reprezentáciou SR18, ako podporu klubov SHL v príprave SR18 na MS U18. Družstvo reprezentácie SR18 je v tabuľke vedené mimo poradia. Body a skóre dosiahnuté klubmi SHL s družstvom reprezentácie v ZČ sa klubom do tabuľky 1LS započítavajú (Smernica pre súťaž 1HL/SHL). 1. KOLO - 44. KOLO + 2 zápasy so SR18 24.09.2022 - 03.03.20223
Začiatky domácich zápasov podľa nahlásenia klubov.
 
Predĺženie, samostatné nájazdy, tresty v ZČ upravuje Smernica SZĽH upravujúca podmienky družstiev v súťaži 1HL (SHL) pre sezónu 2022/2023.
 

 
 
 
 
 
 
 
posledná aktualizácia 28.9.2022
priebežná aktualizácia 17.6.2022
prvotná aktualizácia 24.5.2022
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022@pr