Liga starších žiakov 7.ročník

Informácie

LIGA STARŠÍCH ŽIAKOV 7. r.

 

Počet účastníkov 2021-2022:                            

Účastníci 2021-2022:

Formát súťaže

 

Bodovanie:  Dvojbodovým systémom podľa čl. 6.8 Súťažného poriadku

2 body pre družstvo za víťazstvo v riadnom hracom čase
1 bod pre každé družstvo za nerozhodný výsledok v riadnom hracom čase
0 bodov pre družstvo, ktoré prehrá v riadnom hracom čase

 

Smernica pre súťaž: Smernica pre súťaž STŽ 7r 2021/2022

Rozhodnutia riadiaceho orgánu 2021-2022:  link /Rozhodnutia 2021-2022 TU App Aplikácia Arrow - Obrázok zdarma na Pixabay

Predĺženie a samostatné nájazdy: Pravidlá predĺženia a samostatných nájadov upravuje Smernica pre súťaž STŽ 7r 2021/2022

 

 

 

Spracoval: LP pr2021