2. hokejová liga

Informácie

Oficiálny názov súťaže 2021-2022:                   2. liga seniorov
 
Mediálny názov súťaže 2021-2022:                   2. liga seniorov (2LS)
 
Oficiálne logo súťaže 2021-2022:                      
 
Riadiaci orgán súťaže 2021-2022:                     SZĽH, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava prostredníctvom Ligovej rady 2. ligy seniorov 
 
Ligová rada 2. ligy seniorov 2021-2022:            Ladislav GrossRastislav Konečný, Pavol Remžíke-mail
 
Smernica pre súťaž 2LS 2021-2022:                   smernica TU App Aplikácia Arrow - Obrázok zdarma na Pixabay
 
Usmernenia riadiaceho orgánu 2021-2022:        usmernenie BM 30 9 21 
 
Rozhodnutia riadiaceho orgánu 2021-2022:       link /Rozhodnutia riadiacich orgánov súťaží SZĽH 2021-2022 TU App Aplikácia Arrow - Obrázok zdarma na Pixabay
 
Termínovník 2LS 2021-2022:                                TU (aktualizácia) 
 
Rozpis súťaží SZĽH 2021-2022 (web):               link TU
 
Marketing 2LS 2021-2022:                                  Marketing SZĽH s.r.o., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, e-mail
 

Počet účastníkov 2021-2022:                              16
Účastníci 2021-2022:  
 
skupina A (8)                                                         skupina B (8)      
1 MŠK Púchov                                                        1 HK Bardejov                                                                                          
2 HK 91 Senica                                                      2 HK Brezno („B“ družstvo)
3 HK Iskra Partizánske                                           3 MHk 32 Liptovský Mikuláš, a.s. („B“ družstvo)                           
4 MHK Dolný Kubín, s.r.o.                                      4 MHK Kežmarok                                                                                    
5 HO HAMIKOVO O.Z Hamuliakovo                        5 HK Čaňa                         
6 ŠHK 37 Piešťany s.r.o.                                        6 HKM Rimavská Sobota
7 HC 07 Detva                                                       7 HK Sabinov                                                              
8 HC Lučenec EST.2021                                         8 HK 2016 Trebišov                                                  
 

Klubové web linky / soc. siete: 
 

Linky / soc. siete 2LS:   
    : TU
  TU
: TU
 
ZÁPAS HVIEZD 2LS 2022: TBA, , článok v príprave, livestream v príprave

MODEL SÚŤAŽE A HRACÍ SYSTÉM:
 
ZÁKLADNÁ ČASŤ sk. A (8 družstiev): každý s každým 1x doma, 1x vonku (14 kôl / 14 zápasov) 
ZÁKLADNÁ ČASŤ sk. B (8 družstiev): každý s každým 1x doma, 1x vonku (14 kôl / 14 zápasov)
 
NADSTAVBOVÁ ČASŤ – CELOSLOVENSKÁ (sk. A + sk. B)
Do tejto časti postupujú družstvá umiestnené po ZČ v skupine A po ZČ na 1. až 3. mieste a družstvá umiestnené po ZČ v skupine B na 1. až 3. mieste. V Nadstavbovej časti Celoslovenská odohrajú družstvá zo skupiny A zápasy proti družstvám zo skupiny B systémom 1x doma,1x vonku, o nasadenie do Play Off. Družstvá z oboch skupín obdržia bonifikáciu 3, 2 a 1 bod za umiestnenie v sk. A, resp. sk. B po ZČ (1. m. - 3 b., 2. m. - 2 b., 3. m. - 1b)
 
NADSTAVBOVÁ ČASŤ – REGIONÁLNA (sk. A, sk. B)
Družstvá umiestnené v sk. A po ZČ na 4. až 8. mieste odohrajú v Nadstavbovej časti Regionálna sk. A medzi sebou 1x doma, 1x vonku zápasy o postup do play off.
Družstvá umiestnené v sk. B po ZČ na 4. až 8. mieste odohrajú v Nadstavbovej časti Regionálna sk. B medzi sebou 1x doma, 1x vonku zápasy o postup do play off.
Družstvá v Nadstavbovej časti Regionálna sk. A aj B obdržia bonifikáciu 4, 3, 2, 1 a 0 bodov za umiestnenie v sk. A a sk. B po ZČ (4.m.-4 b., 5.m.-3 b.,6.m.-2b.,7.m.-1b.,8.m.-0b. )
 
Družstvo umiestnené po ukončení regionálnej Nadstavbovej časti sk. A na 1. mieste postupuje do PlayOff QF.
Družstvo umiestnené po ukončení regionálnej Nadstavbovej časti sk. B na 1. mieste postupuje do PlayOff QF.
 
Tieto družstvá budú nasadené do Play-Off ako 7. a 8. družstvo, pričom pre určenie poradia 7. a 8. sú rozhodujúce nasledovné kritériá:
1. vyššie umiestnenie družstva v tabuľke sk. A po ZČ (1.-8.), alebo sk. B po ZČ (1.-8.),
2. vyšší bodový zisk družstva v tabuľke sk. A po ZČ (1.-8.), alebo sk. B po ZČ (1.-8.),
3. vyšší gólový rozdiel družstva v tabuľke sk. A po ZČ (1.-8.), alebo sk. B po ZČ (1.-8.),
4. vyšší počet strelených gólov družstva v tabuľke sk. A po ZČ (1.-8.), alebo sk. B po ZČ (1.-8.).
 
DOPLNKOVÁ ČASŤ – O umiestnenie (pre družstvá z Nadstavbovej časti regionálna sk. A a sk. B umiestnené na 2. až 5 m.)
Bude upresnená po ukončení Nadstavbových regionálnych častí sk. A a sk. B na 2. až 5. mieste podľa záujmu týchto družstiev.
 
ČASŤ – PLAY OFF
ŠTVRŤFINÁLE (QF): Družstvá umiestnené po Nadstavbovej časti celoslovenská (A+B) na 1. až 6. mieste a postupujúce družstvá umiestnené po Nadstavbovej časti regionálna na 1. miestach v sk. A a sk. B, (nasadené ako 7. a 8.) odohrajú zápasy Play-Off 1.-8., 2.-7., 3.-6., 4.-5. = 5 kôl na 3 víťazné zápasy (začína sa u vyššie postaveného družstva)
SEMIFINÁLE (SF): Postupujúce družstvá zo QF odohrajú SF systémom 1.-4., 2.-3., = 5 kôl na 3 víťazné zápasy (začína sa u vyššie postaveného družstva)
O 3. miesto (O 3 m.): Porazené družstvá z PlayOff SF odohrajú zápasy O 3. m. systémom P1.-P2. = 5 kôl na víťazné zápasy (začína sa u vyššie postaveného družstva po NČ)
Finále 2LS (celoslovenská) - Víťazné družstvá z PlayOff SF odohrajú zápasy Finále systémom V1.-V2. na = 5 kôl na 3 víťazné zápasy (začína sa u vyššie postaveného družstva po NČ)
 
Bodovanie v Základnej a Nadstavbovej časti: 
- tri body pre družstvo za víťazstvo v riadnom hracom čase,
- po jednom bode pre každé družstvo za nerozhodný výsledok v riadnom hracom čase,
- dodatočný bod získa družstvo, ktoré vyhrá v predĺžení alebo na samostatné nájazdy,
- žiadny bod družstvo, ktoré prehralo
 
Postup z 2LS 2021/2022 
Víťaz 2LS 2021/2022 odohrá s posledným družstvom 1HL (SHL) Baráž o postup do 1. ligy seniorov (Slovenskej hokejovej ligy) 2022/2023.
 
Zostup z 2LS 2021/2022
Z 2LS 2021/2022 sa nezostupuje.
Kritériá pre určenie postupu a zostupu v prípade predčasného ukončenia súťaže stanovuje osobitná smernica.
 

 
ŠPORTOVO-TECHNICKÉ INFORMÁCIE:
 
1) Podmienky štartu hráčov, ustanovenia pre kluby a pod. sú stanovené v platných predpisoch SZĽH.
2) Veková kategória senior:  od 1.1.2001 a starší
3) Nahlásené začiatky domácich zápasov klubov:
 
Skupina A   
 
Názov zimný štadión  hrací čas  mediálne
1. MHK AUTOCAR Dolný Kubín S. Mikitu Ružomberok  17:15          
2. HK Iskra Partizánske  Partizánske  18:00  
3. MŠK Púchov Púchov  17:30  
4. HC 07 Detva Detva    
5. HO HAMIKOVO Hamuliakovo    
6. HK 91 Senica Senica 17:00  
7. ŠHK 37 Piešťany ZŠ Piešťany - Easton Aréna 18:00  
8. HC Lučenec EST.2021 Lučenec     
 
Skupina B
Názov
zimný štadión
hrací čas
mediálne
1.
HKM Rimavská Sobota
Rimavská Sobota
17:00
 
2.
HK Brezno
Brezno
18:00
 
3.
HK ČAŇA
Crow Aréna Košice
17:45
 
4.
MHK Kežmarok
Kežmarok
17:30
 
5.
HK Sabinov
Sabinov
17:00
 
6.
HK Bardejov
Bardejov
17:30
 
7.
HK 2016 Trebišov
Trebišov
17:30
 
8.
MHk 32 Liptovský Mikuláš a.s. "B" dr.
Liptovský Mikuláš
17:30
 
 
4) Zmeny začiatku, termínu, miesta stretnutia ai. sa realizujú elektronicky prostredníctvom informačného systému SZĽH návod pdf a priebežne sa aktualizujú na: TU
5) Ak nebude stanovené inak, delegácie rozhodcov budú zverejnené na   https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/delegation-lists            
6) Aktualizované Stanovy, poriadky a smernice SZĽH sú prístupné na   https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/stanovy-poriadky-smernice              
7) Antidopingová agentúra SR   http://www.antidoping.sk/  ; zakázané látky:  http://www.antidoping.sk/zakazane-latky-a-tue/

8) Opatrenia COVID-19 sú dostupné na  https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/kriza-otazky-a-odpovede      
 
 
 
 
 
 
 
aktualizácia 01.10.2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pr@2021