Liga kadetov

Informácie

 

 

Liga kadetov

 

Počet účastníkov 2021-2022:                            

Účastníci 2021-2022:

Formát súťaže

 

Bodovanie:  Základná a nadstavbová časť sa hrá dvojbodovým systémom podľa čl. 6.8 Súťažného poriadku

2 body pre víťazné družstvo  

1 bod pre každé družstvo za nerozhodný výsledok  

0 bodov družstvu, ktoré prehralo 

 

Smernica pre súťaž: Smernica pre súťaž LKA 2021/2022 (časová verzia smernice s účinnosťou od 07.04.2022)

Smernica pre súťaž LKA 2021/2022 (časová verzia smernice s účinnosťou od 07.03.2022)

Smernica pre súťaž LKA 2021/2022  (časová verzia smernice s účinnosťou od 25.08.2021)

Rozhodnutia riadiaceho orgánu 2021-2022:  link /Rozhodnutia 2021-2022 TU App Aplikácia Arrow - Obrázok zdarma na Pixabay

Predĺženie a samostatné nájazdy: Pravidlá predĺženia a samostatných nájadov upravuje Smernica pre súťaž LKA 2021/2022 (časová verzia smernice s účinnosťou od 07.04.2022)

Pravidlá predĺženia a samostatných nájadov upravuje Smernica pre súťaž LKA 2021/2022

 

 

Spracoval: LP pr2021