K-Classic 1. liga dorastu

Informácie

 

K-Classic 1. liga dorastu

 

Počet účastníkov 2021-2022:                            

Účastníci 2021-2022:

Formát súťaže

 

Usmernenie pre súťaž: Usmernenie pre súťaž 1LD 2021/2022 (s účinnosťou od 07.03.2022)

 

PLAYOFF (PO): Manuál pre Playoff 1LD zo 6.4.2022

 

 

Bodovanie: Základná časť, Nadstavbová čast a „Play- out" sa hrá trojbodovým systémom podľa čl. 6.9 Súťažného poriadku

3 body pre družstvo za víťazstvo v riadnom hracom čase
0 bodov pre družstvo, ktoré prehralo v riadnom hracom čase
1 bod pre každé družstvo za nerozhodný výsledok v riadnom hracom čase
1 dodatočný bod pre družstvo, ktoré vyhrá v predĺžení, alebo na samostatné nájazdy

 

Smernica pre súťaž: Smernica pre súťaž 1LD 2021/2022 (časová verzia smernice s účinnosťou od 07.03.2022)

Smernica pre súťaž 1LD 2021/2022 (časová verzia smernice s účinnosťou od 18.10.2021)

Rozhodnutia riadiaceho orgánu 2021-2022:  link /Rozhodnutia 2021-2022 TU App Aplikácia Arrow - Obrázok zdarma na Pixabay

Predĺženie a samostatné nájazdy: Pravidlá predĺženia a samostatných nájadov upravuje Smernica pre súťaž 1LD 2021/2022 (časová verzia smernice s účinnosťou od 18.10.2021)

Pravidlá predĺženia a samostatných nájadov upravuje Smernica pre súťaž EXJ 2021/2022 (časová verzia smernice s účinnosťou od 07.03.2022)

 

 

 

Spracoval: LP pr2021