Extraliga žien

Informácie

Oficiálny názov súťaže 2020-2021:                   Extraliga žien
                     
Riadiaci orgán súťaže 2020-2021:                     SZĽH, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava prostredníctvom Úseku ligových súťaží , Ing. Igor Guryča e-mail
 
Smernica pre súťaž EXŽ 2020-2021:                   smernica TU  App Aplikácia Arrow - Obrázok zdarma na Pixabay
 
Usmernenia riadiaceho orgánu 2020-2021:        usmernenia TU
 
Rozhodnutia riadiaceho orgánu 2020-2021:       link /Rozhodnutia riadiacich orgánov súťaží SZĽH 2020-2021 TU App Aplikácia Arrow - Obrázok zdarma na Pixabay
 
Termínovník EXŽ 2020-2021:                              TU
 
Rozpis súťaží SZĽH 2020-2021 (web):                 link TU
 
Marketing SHL 2020-2021:                                  Marketing SZĽH s.r.o., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, e-mail

 


Počet účastníkov 2020-2021:                              6

Účastníci 2020-2021:    ICE DREAM Košice       MHK-Martin     Popradské líšky     ŽHK 2000 - ŠARIŠANKA Prešov      HC Osy Spišská Nová Ves    ŽHKm Zvolen  


Klubové web linky / soc. siete:    ICE DREAM Košice  MHK Martin   ŽHK Poprad (mediálne Popradské líšky) ŽHK 2000 ŠARIŠANKA Prešov  HC OSY Spišská Nová Ves  ŽHKm Zvolen    


Linky / soc. siete:       : TU      : TU    : TU      


MODEL SÚŤAŽE A HRACÍ SYSTÉM:


I. časť - základná                         Každý s každým, 1x doma, 1x vonku = 10 zápasov - 12 kôl                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                         
II. časť - nadstavbová 
Pár / nepár                                   Družstvá umiestnené po ZČ na 1.,3. a 5. mieste odohrajú zápasy proti družstvám  umiestneným po Nadstavbovej časti na 2., 4. a 6. mieste 1x doma a 1x vonku = 6 kôl / 6   zápasov                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                          
III. časť O umiestnenie                 Družstvá umiestnené po II. časti nadstavbová v tabuľke na 5. až 6. mieste odohrajú zápasy o konečné 5. miesto na 2 víťazné stretnutia = max. 3 zápasy = 3 kolá
                                                     systémom  D-D-V (začína sa u lepšie umiestneného družstva po NČ)                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                          
III. časť - časť Play-Off               Družstvá umiestnené po II. časti Nadstavbová v tabuľke na 1. až 4. mieste postupujú do SF                  
Semifinále                        Play-Off Semifinále (1.-4., 2.-3.) na 2 víťazné stretnutia = max. 3 stretnutia = 3 kolá, systémom D-D-V (začína sa u lepšie umiestneného družstva po NČ)                                                                                               
O 3. miesto                                  Play-Off O 3. miesto (1.-2.) na 3 víťazné stretnutia = max. 5 stretnutí = 5 kôl, systémom D-D-V-V-D (začína sa u lepšie umiestneného družstva po NČ)          
Finále                               Play-Off Finále (1.-2.) na 3 víťazné stretnutia = max. 5 stretnutí = 5 kôl, systémom D-D-V-V-D (začína sa u lepšie umiestneného družstva po NČ)                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                          
Hracie dni a hrací čas:                 hrací deň             čas                         Klub        hrací deň             čas                         Miesto                
                                                    sobota                 17:00                     Košice     nedeľa                 13:30                     ZŠ Gelnica / ZŠ S.N.V.                   
                                                    sobota                 18:00                     Martin     nedeľa                 13:30                     ZŠ Martin                           
                                                    sobota                 18:45                     Poprad    nedeľa                 13:00                     ZŠ Poprad                          
                                                    sobota                 17:00                     Prešov     nedeľa                 13:30                     ZŠ Prešov                          
                                                    sobota                 18:00                     S.N.Ves   nedeľa                 8:00/13:30             ZŠ Spišská Nová Ves                       
                                                    sobota                 17:00                     Zvolen    nedeľa                 13:30                      ZŠ Zvolen                          
 
 
ZOSTUP / POSTUP                            Z EXŽ 2020/2021 sa nezostupuje.

Predĺženie a samostatné nájazdy:   Pravidlá predĺženia a samostatných nájadov upravuje Smernica pre súťaž Extraligy žien 2020/2021

Bodovanie: - tri body pre družstvo za víťazstvo v riadnom hracom čase; - po jednom bode pre každé družstvo za nerozhodný výsledok v riadnom hracom čase; - dodatočný bod získa družstvo, ktoré vyhrá v predĺžení alebo na samostatné nájazdy; - žiadny bod družstvo, ktoré prehralo

PP SZĽH čl. 2.1.15 - prestupové obdobie je obdobie určené na podávanie žiadostí o prestup alebo hosťovanie, ktoré je určené od 1. mája bežného roku do konca medzinárodného prestupového obdobia, určeného predpismi IIHF (zvyčajne 15. február nasledujúceho kalendárneho roka), pokiaľ Výkonný Výbor SZĽH (ďalej len “VV SZĽH”) neurčí pre jednotlivé súťaže skorší dátum ukončenia prestupového obdobia v príslušnej súťaži, najneskôr do konca základnej časti príslušnej súťaže; tým nie je dotknutý koniec medzinárodného prestupového obdobia, určený predpismi IIHF, ak IIHF nestanoví pre olympijskú sezónu v ktorej sa konajú ZOH predĺženie termínu konca medzinárodného prestupového obdobia.

ŠPORTOVO-TECHNICKÉ INFORMÁCIE:

1) Podmienky štartu hráčov, ustanovenia pre kluby a pod. sú stanovené v platných predpisoch SZĽH.

2) Veková kategória senior:  od 15 rokov 

3)

Nahlásené začiatky domácich zápasov:

SOB

NED

SVIATOK

ZIMNÝ ŠTADIÓN

1. ICE DREAM Košice

17:00

13:30

17:00

ZŠ Gelnica

2. MHK Martin

18:00

13:30

18:00

ZŠ Martin

3. ŽHK Poprad (mediálne "Popradské líšky")

18:45

13:00

18:45

ZŠ Poprad

4. ŽHK 2000 Šarišanka Prešov

17:00

13:30

17:00

Ice Aréna Prešov

5. HC Spišská Nová Ves (mediálne "OSY Spišská Nová Ves")

18:00

8:00

13:30

ZŠ Spišská Nová Ves

6. ŽHKm Zvolen

17:30

13:30

17:00

ZŠ Zvolen

 

4) Zmeny začiatku, termínu, miesta stretnutia ai. sa realizujú elektronicky prostredníctvom informačného systému SZĽH návod pdf a priebežne sa aktualizujú na: TU

5) Ak nebude stanovené inak, delegácie rozhodcov budú zverejnené na   https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/delegation-lists            

6) Aktualizované Stanovy, poriadky a smernice SZĽH sú prístupné na   https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/stanovy-poriadky-smernice              

7) Antidopingová agentúra SR   http://www.antidoping.sk/  ; zakázané látky:  http://www.antidoping.sk/zakazane-latky-a-tue/

8) Opatrenia COVID-19 sú dostupné na  https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/kriza-otazky-a-odpovede    

 

 

 

 

 

posledná aktualizácia 9.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pr@2020