2. hokejová liga

Informácie

 
Oficiálny názov súťaže 2020-2021:                   2. liga seniorov
 
Mediálny názov súťaže 2020-2021:                   2. liga seniorov (2LS)
 
Oficiálne logo súťaže 2020-2021:                     
 
Riadiaci orgán súťaže 2020-2021:                     SZĽH, Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava prostredníctvom Ligovej rady 2. ligy seniorov 
 
Ligová rada 2. ligy seniorov 2020-2021:            Ladislav Gross, Rastislav Konečný, Pavol Remžík, e-mail
 
Smernica pre súťaž 2LS 2020-2021:                   smernica TUApp Aplikácia Arrow - Obrázok zdarma na Pixabay
 
Usmernenia riadiaceho orgánu 2020-2021:        usmernenia
 
Rozhodnutia riadiaceho orgánu 2020-2021:       link /Rozhodnutia riadiacich orgánov súťaží SZĽH 2020-2021 TU App Aplikácia Arrow - Obrázok zdarma na Pixabay
 
Termínovník 2LS 2020-2021:                              TU
 
Rozpis súťaží SZĽH 2020-2021 (web):                 link TU
 
Marketing 2LS 2020-2021:                                  Marketing SZĽH s.r.o., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, e-mail
 

Počet účastníkov 2020-2021:                              15
Účastníci 2020-2021:  
 
Skupina A (7)                                                Skupina B (8)
1. MŠK Púchov                                             1. HKM Rimavská Sobota
2. MŠK Žiar nad Hronom                              2. HK Bardejov
3. HK Brezno                                                3. MHK Kežmarok
4. HK Iskra Partizánske                                 4. HK 2016 Trebišov
5. HK 91 Senica                                            5. HK Sabinov
6. HO HAMIKOVO O.Z. Hamuliakovo             6. MHK Dolný Kubín
7. ŠHK 37 Piešťany s.r.o.                              7. HK Čaňa
                                                                    8. HK Spišská Nová "B"
 
 

Klubové web linky / soc. siete: 
 

Linky / soc. siete 2LS:   
   : TU
  : TU
: TU
 
ZÁPAS HVIEZD 2LS 2021: TBA, , článok v príprave, livestream v príprave

MODEL SÚŤAŽE A HRACÍ SYSTÉM:
 
ZÁKLADNÁ ČASŤ sk. A (7 družstiev): každý s každým 1x doma, 1x vonku (14 kôl / 12 zápasov)
 
ZÁKLADNÁ ČASŤ sk. B (8 družstiev): každý s každým 1x doma, 1x vonku (14 kôl / 14 zápasov)
Družstvo umiestnené po základnej časti v sk. B na 8. mieste končí sezónu v 2LS.
 
NADSTAVBOVÁ ČASŤ – CELOSLOVENSKÁ (sk. A+ sk. B)
Do tejto časti postupujú družstvá umiestnené v skupine A po ZĆ na 1. až 3. mieste a družstvá umiestnené v skupine B po ZC na 1. až 3. mieste. V Nadstavbovej časti Celoslovenská odohrajú zápasy systémom 1x doma,1x vonku o nasadenie do Play Off. Družstvá z oboch skupín obdržia bonifikáciu 3,2 a 1 bod za umiestnenie v sk. A a sk. B po ZČ (1. m. - 3 b., 2. m. - 2 b., 3. m. - 1b)
 
NADSTAVBOVÁ ČASŤ – REGIONÁLNA (sk. A, sk. B)
Družstvá umiestnené v sk. A po ZČ na 4. až 7. mieste odohrajú v Nadstavbovej časti Regionálna sk. A medzi sebou 1x doma, 1x vonku zápasy o postup do play off.
Družstvá umiestnené v sk. B po ZČ na 4. až 7. mieste odohrajú v Nadstavbovej časti Regionálna sk. B medzi sebou 1x doma, 1x vonku zápasy o postup do play off.
Družstvá v Nadstavbovej časti Regionálna sk. A aj B obdržia bonifikáciu 3, 2, 1 a 0 bodov za umiestnenie v sk. A a sk. B po ZČ (4.m.-3 b., 5.m.-2 b.,6.m.-1b.,7.m.-0b.)
 
Družstvo umiestnené po ukončení regionálnej Nadstavbovej časti sk. A na 1. mieste postupuje do PlayOff.
Družstvo umiestnené po ukončení regionálnej Nadstavbovej časti sk. B na 1. mieste postupuje do PlayOff.
 
Tieto družstvá budú nasadené do Play-Off ako 7. a 8. družstvo, pričom pre určenie poradia 7. a 8. rozhodujú nasledovné kritériá:
1. vyššie umiestnenie družstva v tabuľke sk. A po ZČ (1.-7.), alebo družstva v upravenej tabuľke sk. B po ZČ (1.-7. po odpočítaní bodov a skóre s družstvom na 8. m.),
2. vyšší bodový zisk družstva v tabuľke sk. A po ZČ (1.-7.), alebo družstva v upravenej tabuľke sk. B po ZČ (1.-7. po odpočítaní bodov a skóre s družstvom na 8. m.),
3. vyšší gólový rozdiel družstva v tabuľke sk. A po ZČ (1.-7.), alebo družstva v upravenej tabuľke sk. B po ZČ (1.-7. po odpočítaní bodov a skóre s družstvom na 8. m.),
4. vyšší počet strelených gólov družstva v tabuľke sk. A po ZČ (1.-7.), alebo družstva v upravenej tabuľke sk. B po ZČ (1.-7. po odpočítaní bodov a skóre s družstvom na 8. m.)
 
ČASŤ – PLAY OFF
ŠTVRŤFINÁLE (QF): Družstvá umiestnené po Nadstavbovej časti celoslovenská (A+B) na 1. až 6. mieste a postupujúce družstvá umiestnené po Nadstavbovej časti regionálna na 1. miestach v sk. A a sk. B, (nasadené ako 7. a 8.) odohrajú zápasy Play-Off 1.-8., 2.-7., 3.-6., 4.-5. = 5 kôl na 3 víťazné zápasy (začína sa u vyššie postaveného družstva)
SEMIFINÁLE (SF): Postupujúce družstvá zo QF odohrajú SF systémom 1.-4., 2.-3., = 5 kôl na 3 víťazné zápasy (začína sa u vyššie postaveného družstva)
O 3. miesto (O 3 m.): Porazené družstvá z PlayOff SF odohrajú zápasy O 3. m. systémom P1.-P2. = 5 kôl na víťazné zápasy (začína sa u vyššie postaveného družstva po NČ)
Finále 2LS (celoslovenská) - Víťazné družstvá z PlayOff SF odohrajú zápasy Finále systémom V1.-V2. na = 5 kôl na 3 víťazné zápasy (začína sa u vyššie postaveného družstva po NČ)
 
Bodovanie v Základnej a Nadstavbovej časti: 
- tri body pre družstvo za víťazstvo v riadnom hracom čase,
- po jednom bode pre každé družstvo za nerozhodný výsledok v riadnom hracom čase,
- dodatočný bod získa družstvo, ktoré vyhrá v predĺžení alebo na samostatné nájazdy,
- žiadny bod družstvo, ktoré prehralo
 
Postup z 2LS 2020/2021 
Víťaz 2LS 2020/2021 postupuje priamo do 1. ligy seniorov (Slovenskej hokejovej ligy) 2021/2022.
 
Zostup z 2LS 2020/2021
Z 2LS 2020/2021 sa nezostupuje.
Kritériá pre určenie postupu a zostupu v prípade predčasného ukončenia súťaže stanovuje osobitná smernica.

ŠPORTOVO-TECHNICKÉ INFORMÁCIE:
 
1) Podmienky štartu hráčov, ustanovenia pre kluby a pod. sú stanovené v platných predpisoch SZĽH.
2) Veková kategória senior:  od 1.1.2000 a starší
3) Nahlásené začiatky domácich zápasov klubov:
Skupina A   
 
Názov zimný štadión  hrací čas  mediálne
1. MŠK Žiar nad Hronom Slovalco Aréna Žiar n. Hronom   HK MŠK Indian Žiar nad Hronom                
2. HK Iskra Partizánske  Partizánske    
3. MŠK Púchov Púchov    
4. HK Brezno Aréna Brezno    
5. HO HAMIKOVO Hamuliakovo    
6. HK 91 Senica Senica    
7. ŠHK 37 Piešťany ZŠ Piešťany - Easton Aréna 17:30  
8. voľno      
 
Skupina B
 
Názov zimný štadión  hrací čas  mediálne
1. HKM Rimavská Sobota Rimavská Sobota    
2. MHK Dolný Kubín Dolný Kubín    
3. HK ČAŇA Crow Aréna Košice  18:00  
4. MHK Kežmarok Kežmarok    
5. HK Sabinov Sabinov  17:00  
6. HK Bardejov Bardejov    
7. HK 2016 Trebišov Trebišov    
8. HK Spišská Nová Ves "B" dr. Spišská Nová Ves    
 
4) Zmeny začiatku, termínu, miesta stretnutia ai. sa realizujú elektronicky prostredníctvom informačného systému SZĽH návod pdf a priebežne sa aktualizujú na: TU
5) Ak nebude stanovené inak, delegácie rozhodcov budú zverejnené na   https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/delegation-lists            
6) Aktualizované Stanovy, poriadky a smernice SZĽH sú prístupné na   https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/stanovy-poriadky-smernice              
7) Antidopingová agentúra SR   http://www.antidoping.sk/  ; zakázané látky:  http://www.antidoping.sk/zakazane-latky-a-tue/

8) Opatrenia COVID-19 sú dostupné na  https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/kriza-otazky-a-odpovede     

 

aktualizácia 23.9.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pr@2020